daddys

Beware the fury of a patient man

Uppdrag granskning kallar detta "årets viktigaste scoop"

Kategori: Rättvisa

Grävande journalistik ställer väldigt höga krav på saklighet och korrekthet och jag blir ofta irriterad på hur många slarviga reportage som sänds och skrivs i allmänhet." Så säger Nicke Nordmark på SVT:s hemsida. Samme Nicke Nordmark som tillsammans med Hasse Johansson snarare står som ansvariga för årets journalistiska magplask, än det "årets viktigaste scoop" som man själva benämner det på uppdrag gransknings hemsida. Nicke Nordmark fick det där jobbet som praktikant på SVT som jag aldrig fick. Om jag hade fått det hade jag emellertid aldrig kunnat skriva följande text. Trots att den nog får sägas ha rätt högt nyhetsvärde.Pojkens familj tvingades nu i kväll flytta till ett skyddat boende. Inte ens deras närmast anhöriga får veta var dom finns vilket tyder på att mycket allvarliga hot riktats mot familjen. Stödgruppen för flickan och mot våldtäktsmannen som "hyllades" har nu nått över 137  000 medlemmar. Hatet och hoten riktas mot en familj som enbart har försökt att stå upp för sina mänskliga rättigheter att få en rättvis prövning efter en brottsanklagelse. Jättebra jobbat SVT, verkligen. Jag har en bestämd känsla av att ni inom kort kommer att få ett telefonsamtal där någon säger: "Jo visst är detta årets scoop, men inte på det sättet som ni hade tänkt er. Vill ni förresten läsa artikeln som krossar era liv för alltid innan vi publicerar den på Onsdag?"

 

All form av sex med någon under 15 skall alltid ses som våldtäkt av minderårig


Detta är en populär myt som nu sprids bland dom som ser mig som fullständigt vidrig bara för att jag anser att människors mänskliga rättigheter alltid skall respekteras.  Det finns till och med dom som vill att förundersökning mot mig skall inledas för att jag talat om att min egen sexdebut för 30 år sedan skedde mellan mig och min första flickvän. Jag var 14 och hon 13.

"sanningen är dock att en 17 år gammal pojke har frikänts av Högsta domstolen i dom 2007-03-30 målnummer B 415-07 eftersom samlaget från hennes sida var frivilligt och för att det i målet stod klart att det inte inneburit ett övergrepp och att samlaget därför enligt 6 kap 14 § BrB är straffritt."

Lögnen om besöksförbudet


"Pojken hade besöksförbud, ändå fick han gå på skolavslutningen i kyrkan" säger man i reportaget samtidigt som man hänger den stackars prästen som ansvarig för denna fruktansvärda kränkning mot offret. Prästen har fått hundratals anmälningar emot sig och hotas idag både till livet och av avsked från sitt jobb. Men vad är sanningen om detta?

Efter att idag ha talat med både det vittne som inte ansågs nödvändig i hovrättsförhandlingen gällande våldtäkt nummer 2, samt journalisten Patrik Näslund som har jobbat med det här fallet sedan före jul, framträder följande smått absurda historia.

Patrik har jobbat som journalist i 12 år. Han har vikarierat eller frilansat återkommande åt 7-8 medieföretag, bland annat Allehanda Media (ÖA och TÅ) och Sundsvalls Tidning. Han har även gjort jobb åt Expressen och TT.

Min första fråga till Patrik var: "är det korrekt att säga att dom enda som vet sanningen om vad som utspelat sig i dom två fallen är de två målsägarna och den anklagade?" "Det är helt korrekt, blev svaret”

Pojkens besöksförbud gentemot flickan hade införts redan den 15 mars 2009, i samband med att pojken släpptes från sitt anhållande. Det innebar att pojken inte fick besöka, följa efter eller på annat sätt ta kontakt med den som skyddades. I ”ta kontakt” innefattas till exempel telefon, mail eller kontakt via ombud. Pojken har för övrigt inte haft det minsta lust att göra detta efter det att flickan anmälde honom.

Uppdrag Granskning slår på stora trumman när det gäller skolavslutningen i kyrkan kontra besöksförbudet – och prästen hängs ut som om han nästan har gjort något brottsligt. Men det finns minst tre oberoende dokument som rör besöksförbudet och inte med största vilja kan man utläsa att pojken inte skulle få vistas i kyrkan – eller skolan – samtidigt som flickan. Rent juridiskt.

Dessutom visste pojkens familj och även skolan, att flickan inte skulle närvara utan var bortrest den aktuella dagen i kyrkan! Där föll ju därmed all laglig grund att hindra pojken att närvara om inte förr.


Mamman och vittnet påstås ha varit "bästa kompisar"


Den mamma som var på badstranden den kväll då pojken dömts för våldtäkt nummer 2 var bara ytligt bekant med pojkens mamma innan den första rättegången enligt hennes egna uppgifter. Detta går helt på tvärs med dom påståenden som har yttrats av många som menar att dom skulle ha varit bästa kompisar redan innan händelsen. Den enda tid som denne nyktre vuxne mamma inte kan verifiera var pojken var den aktuella kvällen är mellan klockan 19.45-20.05. Flickan som senare anmälde för våldtäkt såg hon inte alls. Däremot säger hon klart och tydligt att mellan 20.05 och 20.45 har hon haft pojken under uppsyn hela tiden. Då letade man efter flickan som var försvunnen. Även pojken var med och sökte. Mamman beskriver pojken som en som gärna tyr sig och tar kontakt med vuxna.

Jag tänker så här. Om detta är en oärlig person som av någon anledning inte vill att pojken skall straffas för en våldtäkt av partiskhet eller andra själ, varför ger hon i så fall inte pojken alibi även för dom 20 minutrarna då hon inte såg honom? Inte heller slog hon mig som någon som ljuger i vårt samtal. Hon är hela tiden noga med detaljer och rättar mig genast om jag missförstår någonting.

Denna person fann alltså inte pojkens försvarare Tomas Olsson tillräckligt viktig att kalla som vittne i målet. Det menas från vissa håll att hennes vittnesmål går isär från andras, men är det ett skäl för att inte höra en vuxen person som varit nykter och bevisligen befunnit sig på platsen den aktuella kvällen?

Vidare uppger hon att under förundersökningen hördes åklagarens vittnen av specialutbildade poliser från Sundsvall, medan försvarets vittnen hördes av lokala poliser utan denna speciella utbildning.

Likaså, eller kanske just därför har också åklagarens vittnens utsagor sparats ordagrant på dom bandinspelningar som gjordes, medan i hörandet av försvarets vittnen har bara det som "ansetts väsentligt" sparats.

En annan flagrant detalj är att hennes egen son i förhör med polisen berättat exakt samma historia som pojken senare gör i sitt erkännande. Hur kan det komma sig att pojken enligt uppdrag granskning omöjligt har kunnat känna till detaljerna i flickans historia när denne skolkamrat också gjorde det? Detta gäller alltså fall ett. I fall två har pojken aldrig erkänt några anklagelser.

 

Rätten till en rättvis prövningDenna rättighet är fundamental i deklarationen om dom mänskliga rättigheterna. I denna rättighet ingår att man har rätt att välja en advokat som skall försvara en och tillse att prövningen i rätten går rätt till.

I första förhandlingen i tingsrätten (fall 1) och under denna förundersökning hade pojken en lokal advokat vid namn Jonas Wedin som jobbade på Abersten advokatfirma i Örnsköldsvik. Som man själv skriver på sin hemsida är man en advokatfirma som specialiserar sig inom 5 områden. Är det någon som ser ordet brottsmål på hemsidan?

Om ni blev anklagade för ett allvarligt brott, skulle ni då vilja ha en försvarare som var specialist inom bolagsrätt och firmaöverlåtelser?

I den första domen i tingsrätten där han företräddes av sagda bolagsjurist dömdes pojken till fyra månaders sluten ungdomsvård. Detta överklagades till hovrätten, där domen blev 130 timmars ungdomstjänst. Ett straff han för övrigt fortfarande inte avtjänat.

Den andra försvararen som pojkens familj själva valde  var kändisadvokaten Tomas Olsson. En härdad brottsmålsadvokat som inte minst gjort sig ett namn genom att företräda Tomas Qvick i det uppmärksammade fallet med hans resningsansökan. Nu skulle väl ändå pojken få ett kompetent ombud som gjorde allt i sin makt för att se till att allt sköttes korrekt?

Men ibland tar advokater på sig för mycket.

Jag tror absolut inte Tomas Olsson medvetet missskött fallet. Varför i hela friden skulle han ha gjort det? Däremot har jag fått intrycket av alla som velat tala med mig, att han nog litegrann skött fallet med lillfingret samtidigt som han har fokuserat sin uppmärksamhet på ett samtidigt pågående grovt brottmål, samt högprofilmålet om Tomas Qvick.

Det kan tilläggas att just Tomas Qvicks försvar sköttes så illa av hans tidigare advokat Claes Borgström att man nästan måste utgå ifrån att han antingen varit i maskopi med åklagaren och emot sin klient, eller är rent makalöst inkompetent.

Enligt pojkens mamma och även flera andra källor så har Tomas Olsson trots allt gjort ett bra jobb i det första fallet. Efter förhandlingen i hovrätten kändes det som att det nog nu skulle bli rätt till sist. Det var dock enbart under dom sekunder det tog innan polis och åklagare att demonstrativt häktat pojken igen så fort förhandlingen var över.

Under förhöret med målsäganden i tingsrätten (fall 2) så vägrade hon länge att prata. Man gjorde försök efter försök och man gjorde pauser men inget hjälpte. Då sade ordföranden i målet till slut att "nu måste du berätta annars måste vi lägga ner det här målet". Då började åklagaren att fiska ur henne berättelsen genom att komma med ledande frågor. Var det inte så att.....och så vidare. Då flög Tomas Olsson tydligen i taket av ilska. Men rätten tillät detta ändå. Huruvida detta skall anses som tillåtet i ett brottsmål eller inte vet jag inte. Men tydligen är det ganska vanligt enligt en nämndeman som jag talade med tidigare idag. Denne såg heller inga större problem med det rent juridiskt.

I den andra förhandlingen i hovrätten kom inte Tomas Olsson personligen, utan skickade ett ombud med en  färdigskriven slutplädering. Det kan ju ifrågasättas om det är riktigt sjysst, när man ju betalat dyrt för att få just denne skicklige advokat?


Pojken nekades helt skolgång mellan den 13 mars till slutet av aprilI dagens Expressen har man intervjuat skolområdeschefen för den skola som både pojken och flickan gick på, Anders Fager. I Expressens artikel säger denne chef att flickans mamma förvärrade situationen. -Mamman ville att vi skulle hänga ut den här killen som en "jävla våldtäktsman", hänga ut honom med namn och bild, på den nivån, sa han.

Pojken vägrades efter den 13 Mars 2009, då den första anmälningen gjordes, all form av skolundervisning på Bjästaskolan. På frågan hur Fager har kunnat tillåta detta brott mot den svenska skollagen påstår han att "pojkens mamma var helt omöjlig att samarbeta med".

När jag nämner detta för den journalist som sannolikt är mest insatt i hela denna härva, Patrik Näslund, så finner han inte ord. Patrik har dokument upp till tänderna som visar på motsatsen. Patrik betonar att när mamman till den dömde har lämnat upplysningar till honom har han inte bara behövt kolla uppgiften – utan även dubbelkolla. Just för att det är fråga om den närmaste anhörig. Han vittnar även om att de gånger han har fått upplysningar av mamman och de har gått att verifiera på annat håll, via dokument eller andra högst trovärdiga källor, har uppgifterna nästan alltid visa sig stämma. Ofta exakt. Ibland i stora drag. ”Det är EN av flera anledningar till att jag fortfarande är kvar i denna härva” säger Patrik.

Mamman hade tvärtom kommit med förslag till lösningar för hur pojken skulle kunna fortsätta sin undervisning på Bjästaskolan och få avsluta sin skolgång på samma skola som sina kompisar som han gått med i nio år. Bland annat hade hon föreslagit undervisning i en klass med särskilda behov på skolan, kallad ”Källan”.

Beslutet att den 20 mars flytta pojken till en annan skola hade inte heller det att göra med besöksförbudet. Inte heller var pojken vid detta tillfälle dömd för brott. Han var bara polisanmäld och misstänkt. Inget åtal var väckt ens. I sina skäl angav skolan att "eleven allvarligt hotar de andra elevernas trygghet och studiero". Och pojken hade inte ens fått vistas på skolan efter anmälan… Filmen som visades från pojkens avslutning motsäger dock bilden av en elev som upplevdes som ett hot av andra elever.Pojken fick sitta i två veckor på vuxenhäktet pga socialtjänstens slarv.


Socialsekreteraren Irene Sundström som ansvarade för att LVU beslutet skulle komma tingsrätten tillgodo skickade aldrig in detta i tid, trots att ett beslut var fattat. Detta gjorde att tingsrätten inte hade något annat val än att sätta pojken i häkte. En 15 årig pojke skall inte sitta häktad på ett vuxenhäkte. Men då ett häkningsbeslut är fattat så finns det inget LVU beslut i världen som kan ändra på detta förrän efter två veckor då en omhäktningsförhandling hålls.

Men från socialtjänstens sida har det varit totalt bom stopp att få tala med någon ansvarig om detta säger Patrik Näslund, inte ens om han skulle ha haft en fullmakt från vårdnadshavaren.
Irene Sundström har vägrat prata. Maj Andersson som är hennes kollega/närmaste chef har bara uppgett "jag har inget att säga". Detta direkt efter att Näslund bara presenterat sig…

Den ende som har varit villig att tala med Patrik är ordföranden i socialnämnden Jan Olov Häggström, som ställt upp ett flertal gånger och i princip alltid svarat med förhållandevis kort varsel. Näslund ville ha en träff med honom den följande veckan, men Häggström var då upptagen hela veckan. ”Strax därefter föreslog han dock att han kunde komma hem till mig för ett möte samma kväll, en söndag. Att en ordförande i socialnämnden som först inte har en aning om vem det är som ringer, strax efter föreslår att han skall komma hem till denne "okände" person för ett möte på en söndag kväll antydde för mig att han under alla omständigheter mycket väl var insatt i fallets känsliga natur" säger Näslund vidare.


Alla medier fick plötsligt kalla fötter


Näslund skrev ett reportage om detta med LVU/häktning och annat som han kände till i fallet till sin lokala tidning Örnsköldsviks allehanda. Nyhetschefen köpte de två artiklarna efter lite gemensamma justeringar och publiceringsdag bestämdes till tre dagar senare (detta var i februari). Dagen innan publiceringen fick man dock plötsligt kalla fötter och ansvarige utgivaren ställde in publiceringen. Näslund har ännu inte riktigt förstått argumenten.

Näslund har vid tre tillfällen den senaste månaden mejlat ansvarige utgivaren och velat ha en träff i detta angelägna ämne. Näslund har varit beredd att komma exakt när som helst så fort ansvarige utgivaren har en kvart över. Ansvarige utgivaren har ännu inte svarat på något av mejlen. På fem veckor. Detta trots att han i sina krönikor påstår att han alltid svarar på mail som kommer in till tidningen. Och trots att Patrik jobbat för koncernen i 12 år.


Stoppade uppdrag granskning mittnytts reportage?


Då Patrik förstod att Öviks lokaltidning inte tänkte publicera hans reportage kontaktade han mittnytt. SVT:s  lokala nyhetsredaktion i länet. Då man fick höra att en 15 årig pojke suttit i häktet i två veckor blev man intresserad och satte en reporter att börja jobba med ett inslag som skulle baseras på Patriks texter.

Även detta reportage ställdes dock in helt plötsligt. "Man uppgav enbart som skäl någonting om "dålig timing" och att ”det skär sig” med ett parallellt jobb som Uppdrag Granskning håller på med” säger Patrik Näslund vidare. "Nu efter uppdrag gransknings reportage förstår jag dock orsaken" säger han.

På en direkt fråga till Nicke Nordmark på uppdrag granskning som Näslund själv kontaktade, om det var uppdrag granskning som stoppat Mittnytts reportage svarade Nordmark: "Det vet jag inte, det får du väl fråga Mittnytt om"??!
Sakfel i rättegångar och SKL:s svar angående DNA bevisen


Pojkens erkännande kom endast ett par dagar efter att han hämtats av polisen. Då hade dock tre dagar passerat. Tre dagar då hela skolan surrade av rykten om vad flickan påstått. Hon anmälde som sagt inte brottet förrän tre dagar efter. Även den anklagade pojken hörde naturligtvis berättelsen.

Erkännandet kom enligt Näslund samt en rad andra källor efter att pojken drabbats av panik, då han fått uppgiften om att endast ett erkännande kan rädda honom från att bli häktad i flera veckor. Om detta stämmer är även detta ett klart brott mot stadgan om mänskliga rättigheter som klart slår fast att ett erkännade inte får tvingas fram vare sig genom hot eller löften.

Beslutet om LVU omhändertagande skrivs under den 18 juni, men skickas alltså inte till tingsrättens häktningsförhandlingar den 19:e, vilket alltså får till följd att pojken sätts i häktet ändå.

Det finns inga vittnen till händelsen på toaletten. I rättsintyget som för övrigt inte utfördes av en rättsläkare och därför inte kan kallas "rättsintyg" står det att flickans skador KAN ha uppkommit på det av henne beskrivna sättet. Men ordet rättsintyg låter alltid bra för en åklagare. Inga invändningar heller mot detta verkar ha kommit från pojkens försvarare.

Ricky Ansell på SKL var den ansvarige för det DNA prov som sändes in.
Enligt Ansell är det ett direkt sakfel att skriva som man gjort i domen mot pojken, där det står att det aktuella provet ÄR nn:s DNA. Den enda person på festen som överhuvudtaget har fått lämna ett DNA prov är pojken. Enligt Ansell är det man kan göra med det aktuella provet att utesluta 90-99 procent av befolkningen.

Det innebär att bland 100 män kan man utesluta alla utom 10. Då kan man inte, säger Ansell, skriva så som man har gjort. Inte heller detta verkar Tomas Olsson ha besvärat sig om att kritisera.

 

Årets viktigaste scoop?


Puh, det blev långt detta, och ändå har jag nog missat att ta upp en hel del.  Slutligen bör också nämnas att det var samme tingsrättsdomare i bägge fallen. Vilket är något som klart bör ifrågasättas ur jävssynpunkt, eftersom det är fråga om samma typ av tvistemål i båda fallen. Samt att anmälan för det andra brottet skedde strax innan hovrättsförhandlingen i fall ett. Vilket ju utgör en stor risk för att utfallet i mål ett påverkas av gripandet i fall två som skedde i rättssalen omedelbart efter förhandlingen - inför både domare och nämndemän. 

Årets viktigaste scoop utbrister man stolt på uppdrag gransknings hemsida.

Vad jag anser om detta reportage och dom "grävande journalister" som utfört det kan ni se på bilden ovan.

Ändå tror jag att dom kan ha rätt. Detta kan mycket väl bli årets scoop. Men guldspaden skall fan inte gå till Nordmark och Johansson på uppdrag granskning. Den tillhör istället en fattig desillusionerad frilansande journalist i Örnsköldsvik som har fått utstå censur.

För att han velat rapportera om sanningen.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Kommentarer

 • susanna svensson säger:

  Suveränt det bästa du har skrivit hittills

  2010-03-28 | 07:17:48
 • Daddy säger:

  Tack. Har jobbat med detta hela dagen igår och hela natten. Känns skönt att kunna stänga av datorn nu en stund.  Om uppgifter som jag har sett stämmer så kommer det idag att publiceras en intervju med pojkens mor i SvD. Det påstås också att hon skall medverka i TV ikväll. Jag gissar att det då blir i programmet Agenda i TV2.  Bra att även den sidan av historien får komma till tals innan vi tvingas uppleva en ny kristallnatt i vårt land.

  2010-03-28 | 07:50:14
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Ingrid Carlqvist säger:

  Bra jobbat, Jocke!  Det är en ynkedom att ett tv-program med så stort genomslag inte kan förmå sig att beskriva båda sidor av ett sådant här komplext fall. Grejen är, tror jag, att sådant här kommer att bli allt vanligare. Flickor får lära sig att ett nej är ett nej även i efterhand och att de SKA polisanmäla och att det aldrig blir några efterverkningar även om anmälan inte är sann.  Nu börjar pojkarna och deras familjer att reagera och vad händer då? Jo, hela maktapparaten ställer sig på flickornas sida och vi får återigen höra den gamla litanian om att flickor alltid är offer för pojkars genomruttna sexualitet. När ska vuxenvärlden vakna och förstå att unga flickor är minst lika avancerade som pojkar och när de dessutom uppfostras med att alltid ha rätt kan de bli riktigt farliga.  Detta alltså sagt rent generellt. Jag har inte sett UG och vill inte uttala mig i detta speciella fall. Inte mer än att det är uppenbart att UG inte visat hela sanningen. Men det faktum att en av flickornas mamma föreslagit att pojken skulle hängas ut med namn och bild som en "jävla våldtäktsman" säger en hel del.

  2010-03-28 | 11:13:18
  Bloggadress: http://inteutanminasoner.wordpress.com/
 • David säger:

  Eftersom det är du själv som tillämpar Godwins lag här genom att dra upp 30-talet så här kommer ett ordspråk som passar bra in på din blogg. "Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning" (Goebbles)  Det finns inget nytt i detta som inte har varit upp på nätet innan. Att ta hela bilden och plocka isär dem i små delar och peka på fel här och där. En vanlig taktik från dem som egentligen inte har något att komma med.

  Du bör nu läsa om FUP igen. C säger inte där att hon har koll på Oskar hela tiden. Hon säger att han är runt omkring. Du som älskar att älta smådetaljer? Är det samma sak? Dem är inte ytliga bekanta. Det framgår av FUP nr2. Läs om.

  2010-03-28 | 11:20:23
 • rotve säger:

  Det enda du kommer med, förutom gnäll på ovidkommande detaljer kring huruvida våldtäktsmannen suttit på fel avdelning och det sedvanliga insinuerandet om att UG har "fel" - är hänvisningar till overifierade påståenden av en mystisk person du kallar "Näslund" . Näslund är uppenbart part i målet och sprider samma lögner som skrev på friadennis-bloggen. Inget nytt alltså, inga bevis, ingen ny fakta.  Daddy blev bara mer och mer pinsam.

  2010-03-28 | 11:23:40
 • David säger:

  Ingrid:  Nej men för dig är det ok att flickorna hängs ut på internet från April till december utan att någon reagerar.

  Det är först när A lägger upp det på Flashback i december som folk börjar få upp ögonen.  Det första grupperna mot pojken bildas i januari och har kanske 3oo medlemmar mot 4000 i Susannas grupp som vräker ut sina påhopp och lögner.  Att folk därefter reagerar och börjar göra samma sak är ett bevis på hur lätt det är för människor som susanna att skapa ett mobbvälde på nätet för att trakassera.

  2010-03-28 | 11:24:29
 • Bryt säger:

  Jag förstår varför din bok inte säljer så bra, Ingrid, om du uttalar dig på det här sättet utan att ha satt dig in i fakta och källmaterial. Slarvigt och idiotiskt, skulle jag vilja säga. Inte så proffsigt.

  2010-03-28 | 11:29:59
  Bloggadress: http://psykbryt.com
 • Ingrid Carlqvist säger:

  David, givetvis tycker jag inte det är okej att flickorna hängs ut, vilket korkat påstående!  Bryt, jag försökte föra ett generellt resonemang om varför det blivit så här och varför jag tror det kommer att bli ännu värre i framtiden. Jag talar inte om UG-fallet, jag sa bara att Jocke jobbat bra med att visa att UG utelämnat viktiga fakta.  Min bok har inget med det här fallet att göra. Du kan vila tryggt i förvissningen om att alla fakta är kolla dei den. I annat fall hade jag väl blivit anmäld för förtal? Boken säljer bra men ingen författare är väl någonsin nöjd förrän boken blivit en bestseller?! Men eftersom en kraftig majoritet av befolkningen VILL att kvinnor ska stanna i offerrollen och män i förövarrollen så kommer böcker som beskriver mammor som farliga för sina barn att ha uppförsbacke.  Droppen urholkar stenen, frågan är bara hur många barn som ska tvingas kvar hos farliga mammor därför att samhället vägrar se att kvinnor också är förövare?

  2010-03-28 | 11:57:12
  Bloggadress: http://inteutanminasoner.wordpress.com/
 • Daddy säger:

  Ingrid..att försöka föra någon som helst intellektuell diskussion med just dessa två är ett väldigt slöseri med både tid och energi.  Dom är två trasiga vinylskivor som har hakat upp sig. Någon borde knuffa till stiftet, men då halkar dom bara ner i ett nytt spår.  Gör något meningsfullare Ingrid. Artikeln finns även postad på Newsmill. Kanske debattnivån kan hålla aningen högre nivå där?  Menjust nu är det inte lätt att tränga igenom hatvrålen med någonting konstruktivt.  Folk verkar tom ha förlorat läsförmågan

  2010-03-28 | 12:03:53
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • ME säger:

  Bryt  Man får alltså inte hålla med kritik om hur ett brottsmål mot en dömd 15-åring har skötts och hur det rapporterats? Han är skyldig därför spelar det ingen roll hur han behandlas?

  Uppdrag granskning har, som ni nog har märkt bara de senaste dagarna, en enorm genomslagskraft och har då ett lika enormt ansvar. Är det för mycket begärt att de ska följa de etiska reglerna för press, radio och TV?  2010-03-28 | 12:11:13
 • David säger:

  Ingrid:  Men det är ju det som programmet handlar om??

  Det handlar ju om att ett samhälle hänger ut två flickor.

  UG tar inte ställning till hans skuld, de säger att han har erkänt samt dömts för brotten. Det berättar även att han har tagit tillbaka sitt erkännande.  Sen berättar de om vad som hände efter det. Om hur påhoppen och ryktena började

  Det är ju mamman och brodern som har stått för detta. Med hjälp av Susanna ovan.  Hur kan du ha en åsikt om ett program som du inte ens sett? aha så en tjejs nej behöver inte vara ett nej? Kan ju va ett kanske. Lär du dina söner det ?

  2010-03-28 | 12:12:02
 • Ajax4life säger:

  Det är tragiskt det du gör. Inte bara för dig själv, men också för din dotter. Är du verkligen så otroligt bitter och korkad, att du inte inser att detta bara kommer att vara till din nackdel? Du jagar nålar i en öken, i jakten på att försöka bevisa något som är i grunden osann. Du verkar intelligent nog tycker jag att du borde inse att detta kommer ALDRIG att göra din egen sak bättre, eller dina chanser att nånsin få rätt i din egen tvist.

  Som förälder gör du ett otroligt stort misstag, som din dotter får tyvärr lida för, eftersom hon inte får växa upp med sin pappa.  Ditt hat mot rättsväsendet har tagit otroliga propotioner, och med varje ny artikel blir det bara värre. Du gräver din egen grav på många olika sätt, inte minst din trovärdighet och förmåga att vara en förälder.

  2010-03-28 | 12:22:09
 • Daddy säger:

  Jag är alltså en olämplig far för att jag skrivit en artikel som visar att en ung pojke inte har fått en sjysst utredning och rättegång, och att uppdrag granskning gjort ett sandlådegräv?  Din logik är "glimrande" som vanligt...  Men bara att Ajax4life blir mer och mer högröd i nyllet tar jag som en ren komplimang. Se upp så det inte går en propp...

  Artikeln kan även läsas på Newsmill.se för övrigt.  PS, Just nu är det ett problem med bloggen i webläsaren explorer. Jag vet ännu inte orsaken, men kollar...  Den fungerar bra i alla andra browsers.

  2010-03-28 | 12:40:34
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Daddy säger:

  Sådär. Nu skall den fungera även i Explorer.

  Ursäkta trasslet.

  2010-03-28 | 12:50:00
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Ajax4life säger:

  För att göra dig besviken, så blir jag varken upprörd eller på något sett upphetsad av dina artiklar.

  Tycker bara det är tragiskt, att du med din intelligens, för den tvivlar jag inte på att du har, kan sätta dig i en sån situation som du nu gör.  2010-03-28 | 12:53:11
 • Ajax4life säger:

  "är jag nämner detta för den journalist som sannolikt är mest insatt i hela denna härva, Patrik Näslund, så finner han inte ord. Patrik har dokument upp till tänderna som visar på motsatsen"  Skulle vara intressant att få ta del av alla dessa dokument. Om de nu är så bevisande till motsatsen, var inte publicera de?  2010-03-28 | 12:57:00
 • Madde säger:  Jag väljer att kopiera det mesta av denna text från min kommentar i det förra inlägget.  Ytterligare ett viktigt inlägg och det skall bli rätt.  Jag ser återigen att drevet är igång och inte har lugnat ner sig.

  Så många som inte kan läsa det som Jocke skriver utan det ni själva VILL läsa så ni har en anlegning att ge er på någon så ni får ut er frustration.  Tror ni genom hot och anndra påhopp hjälper flickan när ni inte ens förstår vad det är Jocke vill få fram.  Tro inte det.

  Detta skadar henne mer än hjälper.

  Genom att bete er som virriga höns och tävla om vem som kan vara värst visar ni att ni är aningen instabila.  Varför då?

  Inläggen handlar inte om den ena eller den andra är skyldiga utan hur rättsamhället fungerar.  Jag kan ju gå till mig och mina barn.

  Jag har en pojke och en flicka.

  Oavsett vem av dom som skulle drabbas eller vara förövare så vill jag att rättsystemet skall fungera korrekt.  Det vet vi att det inte gör.

  Det mörkas och undanhålls bevis.

  Det vet ni och det vet jag.  Vad är det som är fel med att lyfta fram det?  Jocke, du är så modig, så otroligt modig som vågar på emot något som skall vara så politiskt korrekt.  Om pojken är skyldig, är det inte då viktigt att allt gått rätt till?

  Där det inte finns några tvivel eller luckor som gör att en advokat kan gå få honom fri?

  Tror ni inte att det är så att det är många våldtäksmän/kvinnor går fria just för att rättsäkerheten inte fungerar?  Vill ni ha det så?  OM flickan har hittat på, vill ni inte då att hon skall få sitt straff?  Är det så att flickan eller pojken har blivit manipulerad till att hitta på/ljuga, vill ni inte då att de ansvariga skall få sitt straff då de - i så fall - har förstört en flicka och en pojkes liv + deras familjer och vänner?  Och VAD har detta med Jockes föräldraskap att göra?  Och varför drar ni in hans dotter i detta?  Har inte hon nog med elände i sitt liv?  Det är inte Jocke som har dragit in henne i dessa inlägg och kommentarer, ändå så kommer det hot som - när dottern kommer att läsa detta så kommer hon att minsann få se vilken pappa hon har.

  Han kommer inte att tro på dig om du blir utsatt för tex våldtäkt skriver många av er.

  Det är ju Galenskap på hög nivå.  Det finns något till jag funderar på när det gäller vissa kommentarer.

  Ni är ganska många som hävdar att Jocke är en kvinnohatare.

  Har ni då missat att det är en mamma han har kontakt med?

  Det är en mamma en kvinna som får Jockes uppmärksamhet.

  Inte pappan, inte en man.

  Hur tänker ni här?  2010-03-28 | 13:00:49
 • Daddy säger:

  Är det ointilligent att tycka att alla skall ha sina rättigheter tillgodosedda? Även dom som dömts för våldtäkt? Vad tycker du att vi ska göra?

  Ta ut dom på torget och skjuta dom?  Jag har en son och en dotter. Jag vill att båda skall ha rätten till en rättvis rättegång om det skulle hända dom någonting. Det gäller alltså bägge. Förstår du? Tycker inte du att detta är viktigt?  Jag klarade mig själv med nöd och näppe genom rättssystemet. Det hade jag inte om jag inte varje dag ringde, spelade in och skrev om det. Till slut tyckte dom inte det var roligt att köra med mig längre. Det är inte det om det sker offentligt. Ska det vara så?  Eftersom även detta fall nu har blivit offentligt och eftersom det finns frågetecken så kanske även denna pojke kan ha en chans. Men om han skulle beviljas resning nu så skulle det väl bli generalstrejk i det här landet med förblindade fanatiker som vill sätta alla dömda sexbrottlingar vid skampålen såsom man gjorde på medeltiden med tjuvar.  Även du kan drabbas precis när som helst (om du är en man). Fattar du inte det?

  2010-03-28 | 13:03:46
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Anders säger:

  Daddy, det framgår inte riktigt av det du skriver, hur Patrik Näslund ser på själva anklagelserna?  Han har tydligen försökt påtala en lång häktningstid av en ung människa - men hur bedömer han fallet i övrigt?

  2010-03-28 | 13:13:45
 • Anonym säger:

  "Det finns något till jag funderar på när det gäller vissa kommentarer.

  Ni är ganska många som hävdar att Jocke är en kvinnohatare.

  Har ni då missat att det är en mamma han har kontakt med?

  Det är en mamma en kvinna som får Jockes uppmärksamhet.

  Inte pappan, inte en man.

  Hur tänker ni här?"  Med andra ord stödjer du allt denna så kallade mamma och kvinna har bedrivit på nätet mot offrerna? Bevis så det bara skriker om det angående manupilation, grova hot med mera..som det finns tonvis av bevis på nätet. Du menar alltså att detta är en fullt kapabel förälder, som hänger ut sina båda söner på detta viset, och väljer själv att gömma sig bakom ett drös av lögner? En person som inte har mage, efter allt som bedrivits på nätet, och som kan bevisas och har bevisats att hon stod bakom allt, att stå upp för det hon har gjort med rak rygg?  Snälla du, att ens definera denna person som en mamma, är ett stor skymf mot alla kvinnor, och speciellt alla mammor.

  2010-03-28 | 13:14:23
 • Jensa säger:

  @Daddy

  - "Enligt pojkens mamma och även flera andra källor.."

  - "Erkännandet kom enligt Näslund samt en rad andra källor.."

  - "..andra högst trovärdiga källor.."  Vilka är egentligen dessa källor? Kan vi få lite mer detaljer om dem?

  2010-03-28 | 13:20:50
 • Ajax4life säger:

  "Även du kan drabbas precis när som helst (om du är en man). Fattar du inte det?"  Och kvinnor kan inte drabbas? Inser du verkligen själv vad du menar med den meningen? Jag undrar vad DU hade gjort om detta var din dotter det handlade om. Försök ge det en tanke..  2010-03-28 | 13:21:02
 • Bedrövad mamma igen.Än mer bedrövad än förut säger:

  1. De som är av annan åsikt än dig är ointelligenta etc. Det måste verkligen kännas skönt för dig och Patrik Näslund att ni självutnämnt er till sveriges bästa grävande journalister.  2. Detta påverkar ditt fall. För att du begår ytterligare ett övergrepp mot dessa flickor.

  Du ifrågasätter domen, anser att den är felaktig, att pojken är oskyldig och du visar öppet att du misstror flickorna genom att skriva "den påstådda våldtäkten"  3. Ingrid Carlquist. "frågan är bara hur många barn som ska tvingas kvar hos farliga mammor därför att samhället vägrar se att kvinnor också är förövare?"

  Hur är detta relevant?

  Eller du menar att det i detta fall är 2 flickor som är förövare, att de har ljugit om att pojken begått dessa övergrepp?  4. Om flickans mamma sagt det som påstås så förstår jag henne. Man har rätt att vara arg och ledsen när ens barn råkat så illa ut. Jag som mamma hade inte valt snälla ord om jag pratat om min dotters förövare. I den sits som flickans familj hamnat så är detta fullt förståeligt, med det menar jag mobbingen, utfrysningen och sveket av de vuxna i skolan. Vilken förälder hade inte blivit förbannad om förövaren hyllas i skolan och offret måste flytta på sig?

  Vi ser det ofta, mobbaren får gå kvar i skolan för denne är det mest synd om och offret får flytta för stödet brister.  5. Personliga vendettor, egna åsikter och tolkningar som här finns har inget med journalistik att göra öht.

  Att skriva sådant här och hänvisa till "journalistiskt syfte" är rent ut sagt skrattretande.

  2010-03-28 | 13:25:28
 • Ajax4life säger:

  Vill du vänligen svara på Jensas inlägg, för vi alla är nyfikna på vilka dessa högst trovärdiga källor är?

  2010-03-28 | 13:27:59
 • Madde säger:

  Anonym 13:14:23  Hur tänker du här?

  Har jag tagit mamman i försvar?

  Vad menar du?  Jag har INTE valt någon sida, det borde framkommt tydligt i alla mina kommentarer.  Alltså, jag undrar om du och kanske andra ser Jocke som kvinnohatare när det passar er.

  2010-03-28 | 13:32:35
 • carstoned säger:

  Visst är det jobbigt att galna extrem feminister alltid skriver om utsatta "offer" kvinnor och skriver om hur män är svin eller si o så.  Det som hade behövs i deras debatt för att ge dem en trovärdighet eller balans är att de även skulle ta upp hur män diskrimineras och nämner fall där det är tvärtom - dvs män offer och kvinna gärningskvinna.  Exakt samma sak är det med denna blogg..  Du gör ju samma sak som feministerna.. Du skriver ensidigt alltid om hur killen/mannen är offer för vårt sneda samhälle, och även i denna fråga (vilket inte förvånade mig) så skriver du om hur hemskt det blivit för pojken och hans familj...  Det är ingen skillnad på dig och extrem feminister..

  Om du NÅGONSIN skulle skriva om ett fall där kvinna är offer, i ett våldtäktsfall exempelvis, kanske man kunde ta dig lite mer seriöst - om du hade en balans i det du skriver, sen givetvis kan du ju "specialisera" dig på hur killar/män diskrimineras, precis som vissa specialiserar sig på att kvinnor diskrimineras..  Men lite balans hade varit önskvärt..  Sedan kanske du då menar att " så många redan skriver om kvinnor som är offer för mäns våld eller liknande och du inte behövs i den diskussionen".  men, jag tror iallafall, att det hade gett dig lite mer trovärdighet (och du kanske inte ens söker det), men att även NGNGÅNG skriva om exempelvis ett fall där kvinna fallit offer för en våldtäkt eller mäns våld gentemot kvinnor.  Precis som jag önskar att extrem feminister NÅGON GÅNG kunde skriva om hur män faller offer för kvinnors våld osv.  Hoppas du förstår min poäng, och även förstår att jag verkligen inte menar ngt illa.  Mvh Carstoned  2010-03-28 | 13:33:05
  Bloggadress: http://kulusoy.blogg.se/
 • Bryt säger:

  Carstoned har en viktig poäng. Man rusar på i ullstrumporna här utan att fokusera på fakta.  Ingrid, det var roligt att höra. Då kanske du kan uttala dig om just detta specifika fall då su själv har satt dig in i det hela, istället för att dra detta fall över en kam tillsammans med de fall du satt dig in i och åstadkommit bra saker med? Jag ber om ursäkt över hätskheten från min sida, men det är tyvärr uppenbart att folk enbart orkar tänka och källkritisera åt ett håll här(som Carstoned påpekar). Gör inte samma sak själv. Du förlorar ju något enormt i trovärdighet på det viset.  SJÄLVKLART ska man sätta sig in i fall som har med minderåriga att göra och vända på dem från alla håll. Just nu har jag läst FUP 1, och tycker inte att det öht finns fog för konspirationsteorier här. Det som ifrågasätts på den här bloggen finns mer än väl besvarat i FUPen- och det rör sig om rena fakta samt citat från vittnen. Nä. Gör om gör rätt.  Intressant också, Daddy- jag var så populär hos dig under Gömdadiskussionerna. När vi tyckte likadant i en del detaljfrågor. Men när man ifrågasätter dig är det inte alls bra? Nä, det blir nog ingen lysande journalistkarriär där, du.

  2010-03-28 | 13:40:38
  Bloggadress: http://psykbryt.com
 • David säger:

  Enkelt sätt att slippa ta ansvar för de felaktigheterna man skriver om är ju att kalla de med avikande åsikter för ointelligenta mm.  Det är tråkigt att du inte sätter dig in i det djupare innan du är så klar i din övertygelse.

  Istället för att läsa igenom materialet själv så förlitar du dig på att en part i målet talar sanning.

  Allt finns i FUP, läs dem båda.  Det intressantaste är SMS trafiken efter den andra våldtäkten.  Samt hur 3 vittnen ser Dennis på skolan på den tiden som flickan säger att våldtäkten var

  Läs även om vittnen som påstår att Oskar var med dem på em. Varför säger A att när de besöker honom på Sibylla så är Oskar inte med.  2010-03-28 | 13:41:51
 • KiaW säger:

  Daddy:

  Du anklagar uppdrag granskning för att inte hålla fram fakta, jag har i dina två tidigare inlägg talat om att det du har presenterat som fakta har varit rena sakfel, till och med Susanna Svensson påpekade detta.

  Trots det så publicerar du ytterligare ett inlägg med rena sakfel om fallet...borde du inte ha granskat uppgifterna lite mer om du anklagar andra för dålig journalistik?  Släpp nu allt annat ett tag och gå igenom dina inlägg, granska dina egna påståenden och kolla upp mot fakta, rätta till det som inte stämmer.  Alla dessa sakfel blir i slutändan lögner när du sammanställer de i inlägg syftade att påvisa det du vill, allt faller ju platt när den som vill kolla upp ett påstående och finner att det är ett sakfel. Dina argument faller lika platt när det du tar upp som fakta visar sig vara en felaktig uppgift du fått om bakfoten...  2010-03-28 | 13:41:56
 • Lena säger:

  Daddy..Håller helt med Susanna Svensson...SUVERÄNT...

  Ingrid och Madde...bra kommentarer...känns överflödigt att lägga in en egen kommentar :) MVH/Lena

  2010-03-28 | 13:49:51
 • Ajax4life säger:

  Vi väntar fortfarande på dessa "högst trovärdiga källor"...eller dem kanske varken är så trovärdiga eller existerar..

  2010-03-28 | 13:53:37
 • Daddy säger:

  Carstoned:  I alla dom fall jagh någonsin skrivit om har även kvinnor drabbats. Likaså i detta. Hur hade du mått om din son hade behandlats på det här sättet?  Att skriva om kvinnor som drabbas av våld. Tycker du att även jag skall börja skriva om detta? Finns det inte redan tillräckligt med bloggar, tidningar och TV kanaler som tar upp detta problem? Behövs det en till, eller behövs det en blogg som försöker visa att den information vi får oss till livs om det ämnet ofta är helt kvasivetenskaplig för att inte säga rent osann?  Att det idag som kvinna räcker med att peka finger mot en man och säga "han slog mig", eller "jag tycker han uppför sig skumt", eller "Jag har hört att han har duschat med sitt barn NAKEN".  Poof så är man förövare. Inte ens misstänkt förövare utan förövare. Man skiljs brutalt från sina barn med omedelbar verkan, ibland upp mot flera år. Ofta fälls män också i rättegångar där kvinnor ofta ses som mer "trovärdiga", trots att försök visat att vi människor är usla på att avslöja lögnare. Polis och domare är inga undantag.  Dessa brott drabbar alltid både kvinnor och män. Män är sällan några isolerade öar som lever helt ensamma. Dom har också familjer, fruar, systrar, mammor, farmödrar, mormödrar.  Är det inte bra att det finns bloggar som skriver även om detta våld och misshandel?  Att många inte tycker det har jag förstått och jag har fått skaffa mig ganska hård hud för att klara att driva denna blogg. Men jag vet att du är klokare än så.  Till vissa andra stolpskott härinne, gå in på www.lagen.nu och slå upp ordet källskydd.

  2010-03-28 | 13:57:04
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Ajax4life säger:

  Bra att du gömmer dig bakom källskyddet. Du och herr Nilsson har alltså så kallade trovärdiga källor, som i en normal sak skulle kunna förändra saken skull, men ni väljer att gömma er bakom källskyddet.  Och nu rabblar du vidare igen om hur hemskt det är för alla oss män, hur farliga kvinnor är och hur lätt de kan sätta dit oss för vad de vill.  Är det så hemskt att vara man, så rekomenderar jag dig till ett könsbyte. Du kanske skulel må bättre av det.

  2010-03-28 | 14:03:04
 • Anonym säger:

  "Det menas från vissa håll att hennes vittnesmål går isär från andras, men är det ett skäl för att inte höra en vuxen person som varit nykter och bevisligen befunnit sig på platsen den aktuella kvällen?"  Nej. Det menas inte från vissa håll utan det är alltså vad som står i FUP:en. Och hon har blivit hörd av polis, precis som en annan nykter mamma som var på plats. Jag vet inte varför Oskars mamma har bestämt sig för att köra på det här spåret nu, eftersom det går helt emot hennes egna uppgifter i FUP, andras uppgifter i FUP och sms-trafiken.  Och så rättshaveristens klassiska knep -- samma som Oskars mamma körde med på Flashback -- att det kommer dokument sedan; det finns uppgifter som av olika orsaker inte går att offentliggöra nu. Det är lite som Liza Marklund och lådan på vinden. Men skitsamma. Nu verkar ni två rättshaverister ha hittat varandra och det verkar ju som a match made in hell, så ni ska få hålla på ifred här.

  2010-03-28 | 14:03:19
 • Daddy säger:

  Hur både jag och Patrik ser på själva skuldfrågan kan man läsa i inlägget.  Intressant resonemang vissa för.  Vittne A och vittne B säger att pojken var med honom den aktuella tiden. Vittne C säger dock att han inte sett honom.  Jaha, då var saken klar. Vittne A och vittne B ljuger och vittne C talar sanning. Elementärt käre Watson...  Som tur är skall ett rättssystem inte tänka på det sättet. Vilket väl ni tycker är synd, men så är lagen skriven, och har ni synpunkter på det, vänd er till regeringen.  Ni är fan i mig läskiga dom flesta av er som skriver här.

  2010-03-28 | 14:03:21
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Frida säger:

  Ville bara hålla med om att det inte är det MINSTA konstigt att mamman till "Linnea" uttalade sig som hon gjorde. Jag hade reagerat exakt likadant, att Daddy inte hade brytt sig om hans dotter var utsatt får stå för honom men alla mammor hade nog sagt hemska saker om våldtäksmannen tror jag.

  Att ens ta med det och inte ha förståelse för det är ju helt sjukt och visar ju hur du skulle reagerat om det hände din dotter. Sorgligt.

  För min del kan domo lika gärna hålla unga våldtäksmän i vuxenhäkte, bryr mig inte ett dugg om dessa äckel.

  2010-03-28 | 14:03:58
 • Madde säger:

  Frida:  Var har Jocke skrivit att han inte bryr sig om vad hans dotter får utstå?

  2010-03-28 | 14:14:03
 • KiaW säger:

  Vittne A och Vittne B säger att de var tillsammans med honom vid den aktuella tiden, De berättar också vad de gjorde och redogjorde för tid, plats och händelseförlopp.  Killen själv berättar att han var med A och B, han redogör för tid, plats och händelseförlopp vilket inte stämmer med A och Bs redogörelse, tid, platsoch händelseförlopp är inte överensstämmande.  Vittne C bekräftar killens redogörelse, han vittnar om att han såg honom vid den tid killen uppger. Vittne C bekräftar också A och Bs redogörelse, han såg de den tid de uppger.

  Att det är 4 timmar mellan att han ser killen ensam och vittne a och B tillsammans utan killen är ganska relevant...

  2010-03-28 | 14:15:03
 • David säger:

  Uppenbarligen har du svårt med läsförståelsen.

  Eftersom du har svårt att få ihop allt som står i FU.  Men det är ju rätt vanligt bland de som har ADHD att de har svårt att se hela bilden. Snöar ofta in på små detaljer som inte har någon betydelse  2010-03-28 | 14:28:42
 • KiaW säger:

  Ett tillägg till min förra kommentar:

  Man har klagat över att vittnen inte fått komma till tals, men när det gäller vittna A och B är det advokatens val att inte ta med dem, och mitt förra inlägg visar ganska tydligt att det fanns kanske en orsak - att kalla A och B hade inneburit att åklagaren kallat C, vittnesmålen hade legat klienten mer till last än hjälpt honom.  Därför, återigen, är det så dumt att ni drar fram det på nätet, det skadar ju killen mer än det hjälper honom!

  2010-03-28 | 14:30:18
 • Funderare säger:

  Ingrid: Du skriver - Droppen urholkar stenen, frågan är bara hur många barn som ska tvingas kvar hos farliga mammor därför att samhället vägrar se att kvinnor också är förövare?  Hur menar du nu? Att Oskars mamma är farlig? Eller att flickornas mammor är farliga? Eller att det är barnen i detta som är farliga? Eller är det bara så att alla mammor är farliga?  Daddy, när det gäller ett besöksföbud så är det inte bara det juridiska man ska kolla på. Den moraliska sidan, empati för utsatta osv. Precis som skolan gjorde, omplacering av grabben till en annan skola. Sen kan man ju fundera på vilka signaler detta sänder ut. Att det är inget större fel att bete sig som denna familj gjorde. Så om Linnea var där eller inte spelar inte så stor roll.  När det gäller mamman på strandens vittnes mål, ja vet man inte allt så är det svårt att säga. Man kan ju funder på varför hon var där och varför hon höll ögonen på just Oskar? Och denna mamma kan väl inte säga att hon hade koll hela tiden på Oskar?  Skolan kunde ha gjort betydligt mer än vad de gjorde. Varför inte lära barnen till eget tänkande, kritisk granskning, skillnad på fakta och skitsnack. Att anmäla skitsnack hjälper inte, få ungarna att tänka själv precis som Amanda gjorde. När UG frågade killarna i programmet om de hade hört Linnea berätta allt som de stod och sa så blev de tysta. Hade nog inte tänkt på det.  När det gälller din åsikt om rättsintyg så kan du ju själv läsa vad det står om detta och vem som får skriva ett rättsintyg på:  http://www.forensic.lu.se/Forensic/rattsintygF.htm  Så vad du vill ha sagt förstår jag inte annat än att han felaktigt behövde sitta på häktet och att mamman anser att advokate var dålig. Vilket inte är ovanligt vid fällande dom och inte per automatik betyder att domen är felaktig.  Tråkigt att du påstår en massa och klagar på andra och sedan har du flera egna fel som detta med över 5 000 som kunde ha varit skyldig enligt DNA eller att ett rättsintyg endas får skrivas av en rättsläkare.  Och än tråkigare är att du inte svarar på direkta vettiga frågor utan trycker till alla som inte håller med. Betyder det då att du endast vill ha kommentarer från likasinnade? För en debatt är du ju inte ute efter........  2010-03-28 | 14:36:34
 • Madde säger:

  David:  14:28:42  Vad exakt menar du med det?  2010-03-28 | 14:42:40
 • Funderare säger:

  David och andra: Vad hans dotter och diagnos har med saken att göra förstår jag inte. Snacka om låga kommentarer.

  2010-03-28 | 14:49:14
 • David säger:

  Genom att inte svara på fakta utan att göra påhopp på andra som ifrågasätter hans teori och hans påstående.

  Så har han valt nivå på kommentarerna.  Han väljer och vrakar i fakta på ett sätt som UG aldrig kan göra. Dem blir nämligen granskade av Granskningnämnden.  När man försöker granska hans påstående så diskuterar han folk istället för sakfrågor.

  Hans eget val

  2010-03-28 | 14:55:20
 • Anonym säger:

  Daddy säger:

  "Eftersom även detta fall nu har blivit offentligt och eftersom det finns frågetecken så kanske även denna pojke kan ha en chans."  Mitt svar på det är att tyvärr är det så att det skadar pojken mer när dessa frågetecken som du kallar det "rätas" ut offentligt.  Killen har ju blivit ett lika stort offer i allt detta som flickorna, han har blivit uthängd med sina våldtäktsdommar av sin egen mamma. Hon har inte bara hängt ut hans fulla namn, utan hans fullständiga personnummer och adress också. Killen är 16 år och killen själv har inte hängt ut sig, det är mamman som gjort det!  Det är två advokater inblandade i dessa fall, båda har man varit missnöjda med då der blev fällande dommar. Att advokaterna gjorde sitt bästa för att ge killen en chans verkar de inte förstå, det man ville skydda pojken för lägger man ut till allmän beskådan på nätet!  Jag håller med Ingrid C i många saker, men framförallt i en sak: vissa mammor är farliga för sina barn oavsett om det är med goda avsikter eller ej.  2010-03-28 | 14:58:03
 • KiaW säger:

  Förlåt, nu ramlade mitt namn bort igen, det är min kommentar skriven 14.58.03

  2010-03-28 | 14:59:36
 • Daddy säger:

  Du måste verkligen trivas på min blogg KiaW

  Du måste också tillhöra dom som vet vem som är skyldig och oskyldig i detta. Jag gör det inte. Inte heller någon av alla dom människor jag har talat med inklusive pojkens mamma. Men du tycks besitta någon slags allvetande universell kunskap som vi inte har.  Du säger dig ha bevis för att det jag skriver är felaktigt. Jag har bett dig att låta mig ta del av dessa, men det vill du inte. Varför?  SMS bevisen ni nu slänger fram som något slags slutgiltigt bevis på skuld är ju i så fall ett märkligt bevis.  I SMS:en i FUP:en förnekar ju pojken att han skulle ha begått några övergrepp på flickan.  UG har sagt att "övriga bevis på pojkens skuld kommer vi inte att diskutera med hänsyn till både brottsoffer och förövare". Vilka bevis? Det finns inga andra bevis.

  2010-03-28 | 15:09:35
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Lena säger:

  Daddy...åter igen ..mitt i prick..fick rysningar när jag läste ditt inlägg 13:57:04

  Tänker på min vän som sitter inspärrad...dömd för incest..bevis Nej bara den tonåriga dotterns och hennes mammas berättelse.

  Min vän fick ensam vårdnad om barnen på grund av att barnens skola anmälde mamman för att hon misshandlat dem.

  Mamman anmälde min vän efter fyra månaders dagboks skrivande om vad som skulle ha skett..under tiden lät hon alla barnen stanna kvar hos pappan..även den äldsta dottern som skulle vara den som blev utsatt...Jag vill tillägga att allt detta hände efter skilsmässan.

  2010-03-28 | 15:13:28
 • Daddy säger:

  Om man läser FU o har i betänkande att Dennis var på Sibylla två gånger stämmer hans o pojke A o B:s historier ihop.  Detta framgår inte riktigt ( men inget motsäger heller att det skulle vara så) men enligt pojkens mor var det på detta sätt.

  2010-03-28 | 15:29:13
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Sossan säger:

  Daddy: Ovan så raljerar du över KiaW då hon påtalar att dessa diskussioner och upprättelseaktioner på nätet skadar killen mer än hjälper honom. Det är det som jag har tyckt varit så beklagligt i den här historen. Här har vi en idag 16årig kille som blivit dömd för våldtäkt två gånger. Det finns en mamma som lagt ut namn, personnummer,FU mm. Detta är en realitet som man inte kan bortse ifrån. Man behöver bara googla lite så inser man snart att det är de som skulle ha varit vuxna och ansvarstagande är de som stjälper killen mest. Det tragiska är att han i och med att han inte får hjälp med att ta ansvar för det han gjort så finns det en sannorlikhet att det ska hända igen. Jag är själv mamma till en kille i samma ålder och jag kan förstå att det är svårt att förstå att ens barn kan göra något sådant.....men han måste få ta ansvar för det han faktiskt blev dömd för.

  2010-03-28 | 15:31:38
 • David säger:

  I sms i FUP medger han att hav varit inne i omklädningsrummet men nekar till våldtäkt.

  Han säger att de har hånglat eller något.  Men han kan ju inte ha varit där eftersom mamman höll koll på honom hela tiden.Mamman som inte är M bästa vän

  2010-03-28 | 15:37:27
 • KiaW säger:

  Daddy:

  Nej, ingen annan än pojken och flickorna kan veta vad som hänt, ingen annan än de vet med 100% säkerhet.

  Vad jag säger är att efter att ha tagit del av alla omständigheter är min egen personliga bedömning att

  rättegångarna gått rätt till och att domarna är fällda på riktiga grunder.  Det jag sa att jag har bevis för gällde något du hittills inte publicerat och jag var väldigt tydlig med det.  Felaktigheterna du presenterat som fakta har jag gått igenom en del av, källhänvisningen är FUP. Jag antar att du har tillgång till FUP nu då den sen gårdagen dök upp på nätet, där kan du finna de bevis för att dina fakta är felaktiga.  Du har inte bemött de punkter jag tog upp efter ditt första inlägg och jag har gett upp hoppet om att du ska göra så.

  Frågan är ju främst hur du definierar fakta, och om du anser att när du skriver din tolkning med dina reflektioner och säger att det är fakta ifrågasätter jag.  Susanna Svensson påpekar också faktafelet, trots det bemöter du det inte.  Ja, jag sitter på bevis att det är rena sakfel, men det gör alla med tillgång till FUP.  Att jag är här på din blogg och häckar är för att jag blir bestört över att det börjar om från början, att pojken och flickorna inte kan få vara i fred, läka och gå vidare.  Att inte bemöta dina felaktigheter är att svika flickorna, att bemöta dem skadar pojken. Det är ett svårt val, alla är lika unga och i just dessa diskussionerna lika mycket offer, men jag prioriterar flickorna.

  2010-03-28 | 15:39:59
 • David säger:

  Läs vittnet Axel vittnesmål i FUP så ser du varför de andra 2 vittnenas historia inte går ihop.

  2010-03-28 | 15:43:52
 • Daddy säger:

  KiaW

  Min definition av ordet fakta har jag redan redogjort för. Under mitt förra inlägg.  För er som nu menar att man bara skall acceptera och gå vidare. Jag är inte enig. Jag menar att pojken inte har fått en rättvis prövning och därmed har hans mänskliga rättigheter kränkts.  Den dag vi bara accepterar sånt är vi riktigt illa ute. Kanske vi kan enas om åtminstone detta, oavsett var vi står i just detta fall?

  2010-03-28 | 15:48:29
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • ni vet vem säger:

  Det enda jag kan se är en massa tragiska historier...

  Nåväl.. Daddy du skriver om att hänga ut på nätet och mänskliga rättigheter samt rätten till rättslig prövning... Men om man kollar på din blogg så har du hängt ut massor med människor. Var är deras rätt till mänskliga rättigheter och rättslig prövning... hmm du nätmobbar själv. och när dom som blir uthängda försöker försvara sig så gör du det som ska förväntas.. Stoppa alla inlägg från dem och radera snabbare än blixten...  \\trolle_tott

  2010-03-28 | 15:57:16
 • Sara "Tinkerbell" Johansson säger:

  Du gör ett bra jobb som skriver om det här fallet.

  Jag hoppas många kan läsa vad du skriver och ifrågasätta saker istället för att bara tro på media osv. Länkar din blogg på min msn nu så fler kan läsa nåt vettigt. Keep up the good work!

  2010-03-28 | 15:59:25
 • Daddy säger:

  Tack Sara!  Ser också att orddöranden i "Daddyhatarklubben" åter hedrar oss med ett besök.  Hur går det med siten "sanningen om Daddy" Mats? =)  2010-03-28 | 16:10:39
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • susanna svensson säger:

  David du gör bort dig rejlt när du avslöjar dig själv genom att visa att du inte har någon koll på fakta. Jag startade inte facebookgruppen däremot blev jag medlem runt årsskiftet och gick in som moderator i mitten på februari. Visa mig gärna ett enda exempel på mobbingkommentarer sedan jag blev moderator som inte plockats bort illa kvikt. Faktan i infon är ex på omständigheter som visar på brster i flickornas trovärdighet och det är en helt annan sak sådant måste få komma fram om det ska vara möjligt att driva ett fall till resning. Om du inte fattar det så är du dum

  2010-03-28 | 16:17:15
 • KiaW säger:

  Daddy: Ja du har förklarat vad du menar med fakta, och jag har exakt samma uppfattning som dej om vad fakta är. Det besvarar inte varför du går emot din egen definition av fakta när du publicerar nedanstående som fakta och inte bemöter mitt ifrågasättande:  Daddy skrev:

  "Mamman förnekar dock kännedom om detta. Flickan däremot hävdar att hon berättat för sin mor dagen efter. Ingen av otaliga vittnen som var närvarande i bassängen har sett något "tafsande"."  Mitt svar:

  1. Det framstår som att mamman har förnekat kännedom, att det är fakta, vilket då gör flickans vittnesmål motstridigt.

  Det är ingen fakta, det är ett påstående från "mannen i badhuset".  2. Att säga att "ingen av vittnena har sett" tyder på att det finns vittnen förhörda och att de talat om att de inget sett.

  Det finns inga vittnen förhörda, så du vet faktiskt inget om ifall någon på badhuset sett något eller ej...  Daddy skrev:  "pojken undersöktes av både polis och rättsläkare, men ingen av dom har hittat dom klösmärken som flickan påstod sig ha givit honom. Dessa skulle alltså mirakulöst ha läkts på endast fyra dagar."  Mitt svar:

  Flickan har inte beskrivit att hon gjort ett rivmärke som borde finnas där tre dagar senare. På det sätt du ifrågasätter med "mirakulast ha läkts" antyder att flickan har beskrivit ett märke som omöjligt kunde ha läkts under den tid som förflutit.

  Nu säger du ju själv:

  Riv och klösmärken kan väl vara olika djupa.  Då är det knappast mirakulöst om ett ytligt rivmärke som inte blödde var läkt tre dagar senare.  Du säger

  att tre vittnen ger honom alibi för tidpunkten: R,N och T vilket inte stämmer.

  Vittne R har lektion under den tidpunkten, han ser dock killen 1 timme innan på skolan.  Vittnen T och N berättelser om händelseförloppet tider och platser under eftermiddagen stämmer inte med vad killen berättar som anger annan ordning av ändelseförlopp, tid och plats.

  Dock stämmer Ts och Ns händelseförlopp väldigt väl med varandras, det är killens som skiljer.

  Två vittnen placerar honom på skolan tillsammans med flickan.  Daddy skrev:

  "Anledningen till att han erkände brottet säger han berodde på att han av sitt ombud fått rådet att erkänna så skulle han få ett lindrigare straff."  Mitt svar:

  Var får du den informationen ifrån så att du kan presentera det som fakta? Det finns inte med i de offentliga handlingarna, hans familj har aldrig sagt något sådan heller.

  De har en annan version av det hela.  Daddy skrev:

  "flickan blev upprörd då han efteråt sagt att han inte ville inleda ett förhållande"  Mitt svar:

  Detta är inget som framkommer ur något av förhören. Han ska flera månader innan sagt att han inte ville vara ihop med henne, men inte den aktuella dagen. Han säger förlåt och att det aldrig ska hända igen.  Du har inte bemött något av detta på ett sådant sätt att du visar att det är fakta. Det mesta är dina tolkningar av något du fått berättat för dej snarare än något du hämtat ur FUP...det är inte fakta då, inte enligt din egen definition.  Att även Susanna påpekar att advokaten aldrig har sagt att killen ska erkänna för att få ett lindrigare straff tycks inte få dej att ta ett steg tillbaka och kolla upp exakt vad det är du har presenterat som fakta...  2010-03-28 | 16:28:15
 • Ajax4life säger:

  @Sussane  Du ska nog titta på din egen trovärdighet innan du börjar prata om andras.

  Och sen är det svårt att visa exempel från en FB grupp som snabbt försvann från att vara offentlig när hela Sveriges folk fick upp ögonen för det här.  Har du nån bra ursäkt om varför ni försvann så fort?  Vet du vad som får mig att sova gott om nätterna, det är att hur du och dina anhängare vrider och vänder på allt det här, så blir det aldrig nån resning. Vad ni själva absolut inte förstår, och det är skrämmande, är att ni förstör Dennis liv mer än vad domen gjorde. Ni skiter fullständigt i att han blir gång på gång uthängd, in och ute analyserad, för att gagna eran egen lust till hämnd. Ni förstör mer och mer ett barns chans till att få behandling och komma tillbaks till samhället som en fungerande person. Det har inte hans straff sett till att försvåra, men ni. Och för varje dag som går, gör ni det bara värre.

  2010-03-28 | 16:30:36
 • KiaW säger:

  Susanna:

  Det som stod i infon var flertalet tredjehandsuppgifter som aldrig blev bekräftade, vittnen ska ha sett saker och som ni aldrig kollade upp om det bara var ett rykte eller om de faktsikt existerade. Ni la upp det som en sannaing, att de existerade och berättade vad de kunde vittna om...

  Trodde man på den sanningen ställdes flickorna i dålig dager....men det var ju ingen sanning! Du och de andra kollade aldrig upp det!

  2010-03-28 | 16:38:23
 • susanna svensson säger:

  Det fanns en förklaring till varför facebookgruppen togs bort, det var folk bland mobben mot dennis som kontaktade facebooksledningen i sverige och de tog bort den när det började osa hett. Veckan innan var de stängd i tre dagar för granskning men öppnades igen eftersom at den inte bröt mot facebooks regler. Men men det var starka krafter somtysdade det tydligen

  2010-03-28 | 16:41:25
 • Sven säger:

  KiaW: Kan inte du ringa runt lite som Daddy bemödat sig och göra. Daddy har ju faktiskt gjort en hel del utöver att bara läsa. Plockat fram mängder av viktig information

  2010-03-28 | 16:44:10
 • David säger:

  Susanna  Tror du att du är utan skuld bara för att du bara vad med på slutet ?

  Eftersom ni nu har rensat allt så går det ju inte att plocka fram något??

  Eller?

  Sista jag kollade så var Alexanders fd flickväns kommentarer om hur "fittiga" flickorna var inte bortplockade.

  Och då var du moderator.  Undra vem som gör bort sig?

  2010-03-28 | 16:44:10
 • Funderare säger:

  Japp, det skulle vara kul att se om du kan svara på de frågor KiaW ställt. Eller om du kommer med nått otrevligt eller kör med samma "fakta". Det kan ju inte vara så svårt för du är ju så insatt i detta ärende.........  Vill du nu framstå som en seriös journalist så borde du svara. Annars visar det bara på att det du skriver inte är alltid så sant som du vill att det framstår. Att det som du räknar som fakta inte är fakta. Hur var det nu med grävande journalistik och etik?

  2010-03-28 | 16:45:17
 • Maria säger:

  Daddy, jag har varken tid eller lust att fördjupa mig i det här fallet, men jag håller naturligtvis på din rätt att ifrågasätta hur rättsprocessen har gått till. Sedan kan jag förundra mig över hur stor genomslagskraft UG har och över enfrågelandet Sverige - i stort sett alla bloggar tar ju upp det här fallet.

  2010-03-28 | 16:50:03
 • Ahrvid Engholm säger:

  Det syns mig som om Daddy kokar ihop en soppa på en spik, eller snarare på en rad små nubb. Skall förklara varför:  * Han säger att det är en "lögn om besöksförbud". Men medger själv att besöksförbud innefattar att man inte får "följa efter" någon. Att ta sig till en plats - i detta fall kyrkan - där någon förbudet rör kan väntas vara måste ses som följande. Han påstår att det skulle vara känt att offret inte skulle vara närvarande, men detta styrker han inte. Såvitt jag vet från intervju med "Linneas" mamma talades det internt i familjen om att man inte skulle närvara, så "Oscar" kunde inte alls veta att "Linnea" inte skulle vara på sin egen skolavslutning. Styrk att det var "välkänt" att "Linnea" inte skulle vara där, tack! Att det "snackades på bygden" om det räcker inte. Det är rimligt att utgå från att en person är på sin egen skolavslutning,såvida man inte har starka skäl att utgå från motsatsen.  * Historien om "mamman och vittnet" är otroligt förvirrande. Jag vet inte vad Daddy är ute efter. Kan andra som läser vad han skriver där begripa vad han ö h t menar? I det jag läst om fallet har inte någon bekantskap mellan mammor spelar någon roll. Det som anförts är att "Oscar" och "Jennifer" - mammornas barn - varit bekanta sedan barnsben,

  att "Jennifer" initialt trott på "Oscar" om våldtäkt 1, vilket är till styrkande att "Jennifer"

  saknade motiv för en falsk anklagelse. Det framgår dessutom i Daddys egen skrivning att "mamman" saknade uppsikt under en kritisk period. Skulle det vara ett bra vittne att inkalla? Tror knappast det - det är ju snarare ett vittnesmål om saknat alibi.

  Daddys alibiresonemang är helt bakvänt: "Om detta är en oärlig person som av någon anledning inte vill att pojken skall straffas för en våldtäkt av partiskhet eller andra själ, varför ger hon i så fall inte pojken alibi även för dom 20 minutrarna då hon inte såg honom?" Det slår honom tydligen inte att man vittnar under ed, och MÅSTE uppge

  korrekta förhållanden. Såg man inte någon en viss tid skall man säga det. Daddy utgår från att vittnen ljuger och om någon mot förmodan inte ljuger skall det ses som ett särskilt starkt bevis (för vad då?). Det är bakvänt.  * Daddy ger en intressant tidslinje, men verkar inte dra slutsatser av den:

  1) 19.45 - 20.05 "Oscar" är inte under uppsikt.

  2) 20.05 - 20.45 Nu är "Oscar" åter under uppsikt, men "Jennifer" är borta (hon har inte heller synts 19.45-20-05)

  Det syns sannolikt att vid 1) begås våldtäkten, och vid 2) försvinner "Jennifer" då hon är chockad över händelserna 1). Den mamma som inte "tilläts" vittna skulle blott kunna stärka denna bild av händelseförloppet. Åklagaren borde faktiskt

  ha kallat henne!  * "...åklagarens vittnens utsagor sparats ordagrant på dom bandinspelningar som gjordes, medan i hörandet av försvarets vittnen har bara det som "ansetts väsentligt" sparats" är en egenartad vinkling. Sanningen är förmodligen att i bägge fallen har allt som är väsentligt sparats, och hostningar och prassel med papper och småprat

  utanför förhören har inte sparats. (Daddy för ett resonemang i stil med den gamla historien om "Den ryska volgan kom på en hedrande andraplats, medan den amerikanska forden kom näst sist". Att för samma situation välja att betona en viss sak för Y men en annan sak för X.)  * "En annan flagrant detalj är att hennes egen son i förhör med polisen berättat exakt samma historia som pojken senare gör i sitt erkännande." Jag tvivlar på att det var "exakt" samma historia. Styrk det! Att det i vissa allmänna drag var en likartad historia må vara möjligt, men "exakt samma" är starka ord som bör styrkas. Enligt SVT:s

  reportage var det väldigt mycket helt falska uppgifter som "var i svang" på skolan. Om "Oscar" erkänt falskt pga sådant skvaller, hur kommer det sig då att han inte inkluderade något av de många falska uppgifterna som florerade? Såvitt jag vet har

  "Oscar" dels a) tagit med riktiga uppgifter som inte rimligen fanns i ryktesfloran, och b) inte tagit med oriktiga uppgifter som borde ha kommit med om han bara hittade på med utgångspunkt från skvallret på skolan.  * "Under förhöret med målsäganden i tingsrätten (fall 2) så vägrade hon länge att prata." Det gäller alltså fallet "Jennifer". Hon ville inte medverka i SVT:s program. Hon har inte medverkat i några mediasammanhang. Allt talar för att hon är extremt traumatiserad och vill hålla största möjliga distans till händelserna. Detta utgör viktig bakgrund till svårigheterna med att få henne att tala om saken på rättegången! Det kan inte läggas henne till last, utan är ett rimligt beteende med avseende på de svåra omständigheterna.

  I det läget måste rättens ledamöter ändå försöka lirka fram berättelsen, så gott de kan. Det är inget konstigt. Man får korsförhöra och lirka om ett vittne är motsträvigt; det är sedan

  rättens sak att värdera vittnesmålet i vetskap om att vittnet varit motsträvigt.  * "Pojken vägrades efter den 13 Mars 2009, då den första anmälningen gjordes, all form av skolundervisning på Bjästaskolan. På frågan hur Fager har kunnat tillåta detta brott mot den svenska skollagen". Men såvitt jag förstår *förflyttades "Oscar" (20:e mars, medger Daddy). Han vägrades inte alls undervisning, men han måste mot bakgrund av våldtäktshistorien få den på annat ställe. (Men faktum är att en skola också har rätt att stänga av en elev om så krävs. En beslutad avstängning utgör inget brott mot skollagen.) "Mamman hade tvärtom kommit med förslag till lösningar för hur pojken skulle kunna fortsätta sin undervisning på Bjästaskolan" - men med tanke på omständigheterna tycker jag inte att hon har rätt att kräva något sådant. Hon får nöja sig med undervisning på annat ställe! Att "Oscar" gått där i 8,5 år väger lätt mot bakgrund av att han är under utredning och senare dömd för våldtäkt. Han skall inte röra sig på den skolan under en så allvarlig anklagelse; det var ju inte ens på minsta sätt förenligt med det beslutade besöksförbudet.  (Mer följer strax i del 2. Tydligen slår en längdgräns till.)

  2010-03-28 | 16:51:04
  Bloggadress: http://www.skriva.bravewriting.com
 • David säger:

  Sven:  Vadå bemödat sig med att ringa runt.

  Allt finns ju redan på nätet sen innan.  2010-03-28 | 16:51:16
 • Ajax4life säger:

  @Sussane  Vill u nu påstå att Facebook är korrumperat av starka makter?

  Kan du förklara närmare vad dessa "starka krafter" innebär?

  Varför startar ni inte en ny öppen sida , med samma folk, utan hot och tillmälen, och med faktan ni har? Vad är det som är svårt i det?

  2010-03-28 | 16:54:02
 • Ahrvid Engholm säger:

  (Del 2:)  * "Filmen som visades från pojkens avslutning motsäger dock bilden av en elev som upplevdes som ett hot av andra elever." Det viktiga var att han utgjorde ett hot mot och rejält besvär för "Linnea", inte andra elever i allmänhet. Och jag tycker att filmen från skolavslutningen visar två helt andra saker:

  a) An arrogant bastard, som har överdriven tro på sin egen förträfflighet (blomutdelning, för tusan! - vilket spel för galleriet!).

  b) Olyckligtvis också ett styrkande av the arrogant bastard's tro på sin egen förträfflighet, att han är oövervinnlig och kan göra vad han vill - varför han strax kilar iväg och våldtar igen. Det makabra uppträdandet i kyrkan kan mycket väl ha varit en bidragande faktor för fortsatt sexbrottslighet.  * "En 15 årig pojke skall inte sitta häktad på ett vuxenhäkte. Men då ett häkningsbeslut är fattat så finns det inget LVU beslut i världen som kan ändra på detta förrän efter två veckor då en omhäktningsförhandling hålls." Jag håller iofs med om att en 15-åring inte i onödan skall sitta häktad. Men tvåveckorsregeln är en maxgräns för häktningstid innan omförhandling. Inget hindrar att man begär en omförhandling när som helst innan dess. Det är t o m så att domstolen på eget bevåg omedelbart skall släppa en häktad vid det ögonblick skälen för häktning upphört att gälla. Det är möjligt att socialtjänsten gjort fel (de tycks ha gjort massor av fel i hela denna historia - inte minst mot våldtäktsoffren!) men jag vill också peka på att pojkens juridiska ombud har skyldighet att agera. Varför lämnade inte advokaten in en framställan om förtida släppande? (Men, som synes, jag håller med om kritik om att häktningen - iaf bortom en kort häktningstid - bör ha varit rätt tveksam.)  * "Erkännandet kom enligt Näslund samt en rad andra källor efter att pojken drabbats av panik, då han fått uppgiften om att endast ett erkännande kan rädda honom från att bli häktad i flera veckor. " Vilka är "en rad källor"? Om han satt häktad är hans kontakt med "en rad källor" avskuren, så "en rad källor" kan inte veta något om hans resonemang vid denna tidpunkt. F ö hade "Oscar" ett juridiskt ombud som mycket väl vet att skäl för häktning är endast risk för flykt, försvårande av utredning eller fortsatt brottslighet. Erkännande har inget med saken att göra. I ljudbandet av erkännandet märks inte heller något spår av påtryckning. Ej heller ger erkännande straffrabatt (i motsats till t ex "plea baragin" som tillämpas i amerikansk rätt), ett annat påstående som gjorts. Varför har inte närvarande advokat trätt fram och protesterat mot otillbörlig påtryckning? Denne vet ju mycket väl att polisen inte får använda häktning som påtryckning.  * "I rättsintyget som för övrigt inte utfördes av en rättsläkare och därför inte kan kallas "rättsintyg" står det att flickans skador KAN ha uppkommit på det av henne beskrivna sättet." Vad heter läkaren? Skall vi inte ta och googla fram om läkaren har kompetens för bedömning, och har han kompetens är det ett rättsintyg. Ingen har sagt att rättsintyget är entydigt, men det är en styrkande faktor tillsammans med erkännande och andra faktorer. Wikipedia anger f ö "Rättsintyg är ett skriftligt medicinskt utlåtande som skrivs av läkare eller tandläkare i syfte att användas i en brottsutredning eller som bevis i rättegång i anledning av brott". Det står inget om att ett rättsintyg måste utfärdas av en särskilt rättsläkare. "Rätt" syftar här på att det är ett intyg som används av en rätt (domstol), inte på att intygets utfärdare har orddelen "rätt-" i sin titel. Ett rättsintyg kan vara vilket intyg som helst som en rätt godtar.  * "där det står att det aktuella provet ÄR nn:s DNA. Den enda person på festen som överhuvudtaget har fått lämna ett DNA prov är pojken. Enligt Ansell är det man kan göra med det aktuella provet att utesluta 90-99 procent av befolkningen." Det enda rimliga sättet att tolka detta är: för en befolkning i allmänhet gäller 99%; för nära släkt gäller 90%. En nära släkting kan förväntas ha mer gemensam DNA, och där bör en lägre uteslutandegrad gälla. Men det innebär att för en godtycklig person i befolkningen i allmänhet är det 99% uteslutning som gäller. Tillsammans med vittnesmål och annat blir det sammantaget en stark bevisgrad. (I förra bloginlägget medger Daddy f ö att för en befolkning i allmänhet gäller 99% i uteslutningsgrad, "1 på 100" som han skriver. Men han räknar märkligt nog fel på andelen det blir av Ö-viks befolkning. Det blir ca 552 - inte 5 523.) * Slutligen, resonemang kring att om "Oscar" var oskyldig till våldtäkt 1 styrks inte hans skuld till våldtäkt 2 av fall 1. Det kan man anföra, anser jag, om skuldfrågan är hyggligt vacklande. Men är skuldfrågan hyggligt starkt avgjord, så styrker två på varandra följande fall varandra. Då får man ett betendemönster. Är skulden hyggligt starkt fastslagen, stärks fastslagandet av att samma sak händer flera ggr. Det är först vid svagare skuldgrad som beteendemönster , upprepningar, inte har betydelse - vid starkare skuldgrad vill jag hävda att beteendemönster stärker skuldgraden.  --Ahrvid  Ps. Återigen: detta är förberett i en texteditor, utan radbrytningskontroll. Så radbrytningarna kan hoppa på ett oestetiskt sätt.

  2010-03-28 | 16:54:57
  Bloggadress: http://www.skriva.bravewriting.com
 • KiaW säger:

  Susanna:

  Varför har ni så svårt att hålla er till sanningen, blir ni mer trovärdiga tror ni om ni förvanskar sanningen?  Gruppen stängdes ner i tre dagar då man granskade innehållet, ni fick en chans att rätta till det som bröt mot facebooks regler. När de gjorde en uppföljande komtroll en vecka senare och det visade sig att ni inte gjort det de krävde släckte de ner gruppen och admin fick en varning.  Vad vinner ni på att ljuga om detta? De ansvariga behåller ju kopiorna för att redovisa för de huvudansvariga....

  2010-03-28 | 16:57:28
 • susanna svensson säger:

  De flesta av de uppgifter som stod i Infon var uppgifter från FUPen och hela problemet i hela den här soppan var att åklagaren valjde och vrakade bland de uppgifter som talade för skuld när det kallades vittnen till rätten. Åklagare har objektivitetsplikt av intervjun med åklagern i uppdraggranskning så vekade det inte som att hon levde upp till detta så bilden av en snedvriden rättsprocess försträrktes när man är insatt

  2010-03-28 | 16:58:35
 • Ajax4life säger:

  @Sussane  Nu frågade ju inte KiaW om vad som stod i Infon, utan varför du ljuger om anledningen varför ni blev nerstängda. Eller hur?....

  2010-03-28 | 17:05:05
 • KiaW säger:

  Sven:

  Putte Näslunds inblandning och hans artikelserie fick jag reda på någon gång i januari månad, vad jag förstod var den ännu inte färdig då. Jag fick sedan veta vem som köpt denna artikelserie och att de beslutat att inte publicera den. Detta var långt innan UGs sändning, och anledningen var helt annan än den som presenteras här.  Jag har tagit del av mammans alla argument, även Susannas, Gunillas och Fredriks. Tinkerbella är ganska ny i detta och än så länge har hon inte kommit med specifika saker.  Jag har också kommit i kontakt med andra personer och fått uppgifter som inte publicerats som långt ifrån är till fördel för varken grabben eller kampen som förs nu av Daddy.  Det finns mer bakom allt detta, det stämmer, men inget av det bör avhandlas offentligt!

  2010-03-28 | 17:15:49
 • KiaW säger:

  Susanna:

  Du säger att det mesta som stod på infon var från FUP, vad bestod det övriga av om inte det jag tar upp? Obekräftade tredjehandsrykten och att vittnen finns och vad de kan berätta, insinuationer om att flickan skulle ha ett incestuöst förhållande till sin far pga att en tredjehandsuppgift om att de skulle ha tittat på varandra...  Inget av det har ni kollat upp, ni var trots allt ansvariga för att informationen låg på gruppens infosida !

  2010-03-28 | 17:27:31
 • Sven säger:

  KiaW: Vilka har du pratat med?

  2010-03-28 | 17:28:44
 • KiaW säger:

  Sven: De jag räknar upp i min kommentar, Tinkerbella har jag ännu inte haft äran att "prata" med, har dock följt hennes bidrag, och Putte Näslund har jag inte heller pratat med, men fått ta del av hans inblandning.

  Övriga kontakter vill jag inte namnge...

  2010-03-28 | 17:44:03
 • egentligen Shih-tzu människa säger:

  KiaW:  Jag undrar också vilka du har pratat med?

  2010-03-28 | 17:44:13
 • Sven säger:

  KiaW: Du skriver att du tagit del av, inte pratat.  Tycker du det finns ett problem med det försvar som pojken haft eller rättare sagt att han saknat ett försvar.  2010-03-28 | 17:47:21
 • KiaW säger:

  Nej, jag ser inte problem i det försvar han fått då jag förstår advokatens beslut att inte ta med vissa vittnen - de hade skadat pojken.  Putte Näslund har grundat sin artikelserie i material som jag fått ta del av, men helt rätt jag har inte pratat med honom. Jag har heller inte uttalat mej om vad han anser.

  2010-03-28 | 17:58:16
 • Niklas säger:

  Nu börjar det kanske snart bli dags att ge upp denna diskussion och blogg överhuvudtaget. Daddy är uppenbarligen inte inriktad på att försöka komma så nära sanningen som möjligt i detta fall eller se objektivt på omständigheterna. Tvärtom blir det enbart ett försvar för pojken - och försvar finns det i alla fall och alla har ju en försvarare i rätten. En sådan försvarare skulle dock inte ha mycket nytta av den soppa som skrivs här.  Denna soppa blir bara tunnare och tunnare för varje inläggs som skrivs. Saker blandas håller om buller utan urskiljning och rent larv tas upp tillsammans med någorlunda rimliga invändningar (invändningar som dock knappast är så starka att de skulle leda till en annan bedömning i skuldfrågan).  Daddy är uppenbarligen inte ett dugg intresserad av en nyanserad debatt om detta fall utan enbart ett ensidigt försvar av pojken baserat på halmstrån, insinuationer och trams. Sorgligt att lägga så mycket tid på detta.  Tack för mig. Det bör dock tilläggas att jag naturligtvis tycker det är helt vidrigt att människor i Bjästa ska utsättas för hot och liknande och jag tycker även det är hemskt att pojken, främst till följd av mammans agerande tyvärr, har hängts ut på internet och troligen kommer få svårt att rehabiliteras efter denna period.  Att Daddy och flera andra så uppenbart struntar i tjejernas situation och hur dessa har utsatts stärker mig bara i min uppfattning att de saknar förmåga att sätta sig in i andra människors situation och se objektivt på fallet. Ganska skrämmande faktiskt.  2010-03-28 | 18:03:20
 • Sven säger:

  KiaW:  Om du inte ser något problem i det försvar han fått så faller det mesta av dina andra argument. Tolkar jag dig rätt så har du inte pratat med någon.  Personligen tycker jag det är hemskt. Oavsett om man är skyldig eller ej så borde alla ha rätt till ett bra försvar och rättvis prövning. Spelar heller ingen roll vilken typ av brott man anklagas för.  Skandal att det skall få lov och gå till på det viset

  2010-03-28 | 18:03:36
 • Anders säger:

  Daddy, du skriver: "Hur både jag och Patrik ser på själva skuldfrågan kan man läsa i inlägget."  Eh.. du skriver, att din "första fråga till Patrik var: "är det korrekt att säga att dom enda som vet sanningen om vad som utspelat sig i dom två fallen är de två målsägarna och den anklagade?" "Det är helt korrekt, blev svaret”  Det ger knappast någon vägledning om, hur Patrik Näslund ser på saken. Tycker han rent allmänt, att Dennis både ha friats i båda fallen?  2010-03-28 | 18:08:10
 • KiaW säger:

  Sven: då tolkar du mej fel eller så läste du inte vilka det är jag pratat med.  Hur menar du att mina argument faller om jag inte ser problem i att advokaten enbart kallade vittnen som var till killens fördel och avstod att kalla vittnen som skada honom?

  Förklara gärna.

  2010-03-28 | 18:12:26
 • Anders säger:

  @Ahrvid Engholm  "Oscars" mor skrev:  "Men han blir nekad av rektorn som säger att “Han får absolut inte vistas på skolan eller i kyrkan på avslutningen” (avslutningen är alltså i kyrkan). Anledningen som rektorn har är att “Flickan O” kan ta illa upp om han kommer dit. Men det konstiga med detta är att “Flickan O” är vid detta tillfället utomlands i Turkiet. Så varför hon skulle ta illa upp är ett mysterium för mig.  Men då ringde vi upp prästen för kyrkan och frågade om man verkligen kan NEKA någon att komma in i kyrkan, vilket han sa var helt omöjligt att göra. Men han berättade även att rektorn på skolan hade ringt upp honom och sagt att han skulle förbjuda [Oscar] från att komma in i kyrkan. Men prästen hade då nekat rektorn bestämmt. Detta gjorde att [Oscar] gick till avslutningen i kyrkan och trots att han inte fick vara med på blomstercermonin och ge sina lärare blommor o.s.v. så tog han sakerna i egna händer och gick upp inför alla i kyrkan och gav blommor till både lärare och alla sina klasskamrater."

  2010-03-28 | 18:15:04
 • Sven säger:

  KiaW: Hela denna uppståndelse visar hur tydligt som helst varför det är av största vikt att rättegångar görs korrekt samt att åtalade får ett bra försvar. Hade pojken fått ett ordentligt försvar så hade förmodligen hela denna uppståndelse aldrig uppkommit.  Det är ingen som vet vad som faktiskt hänt och det måste vara tydligt för att någon skall dömas. Sunt bondförnuft  "Tagit del" av är inte samma sak som att prata med, tagit del av brukar var att man läst.

  Är du en offentlig person eller mer någon som gömmer sig bakom ett nick?

  2010-03-28 | 18:18:58
 • Fjärdingsman säger:

  Om detta stämmer  att flickan i fall 1 var frivilligt med pojken inne på toaletten  att flickan inte rusade ut, slog larm, utan efteråt betedde sig som vanligt på skolan och bland kompisar  att flickan först efter 4 dagar, sedan den populäre pojken pojken förklarat att han inte tänkte "kila stadigt" med henne, anmälde det som ev inträffat  då är det väl inte konstigt om en del tänkt lite extra - kanske fel...

  2010-03-28 | 18:21:06
 • KiaW säger:

  Sven:

  Menar du att en advokat ska kalla in vittnen som försätter hans klient i en sämre position än den han befinner sig i utan att dessa vittnen kallas?  Jag förstår inte din logik här.

  2010-03-28 | 18:27:36
 • KiaW säger:

  Fjädringsman:

  Flickan rusade ut och slog larm, dock till sina kompisar hon hade förtroende för. Flickan var 14 år och förstod inte att det hon utsattes för är att betrakta som våldtäkt, hon uppger att hon nästan blev våldtagen. Att det rörde sig om ett sexuellt övergrepp och att det var ett försök till våldtäkt med penetrering som misslyckades, så kan man förstå att hon uppfattade det som "nästan våldtagen".  Så att hon skulle ha agerat som vanligt med kompisarna direwkt efter stämmer inte, flertalet vittnar om hur hon såg ut och uppförde sig.

  2010-03-28 | 18:34:59
 • Anonym säger:

  "I rättsintyget som för övrigt inte utfördes av en rättsläkare och därför inte kan kallas "rättsintyg" står det att flickans skador KAN ha uppkommit på det av henne beskrivna sättet. Men ordet rättsintyg låter alltid bra för en åklagare. Inga invändningar heller mot detta verkar ha kommit från pojkens försvarare."  Anledningen till att pojkens försvarare inte gjort några invändningar är rätt så logisk. Ett rättsintyg måste inte vara utfärdat av en rättsläkare.

  Dina fabler är inte verklighetförankrade.

  Driver du en privat amatör detektivbyrå eller?  "Enligt förordningen (2005:1063) om

  rättsintyg med anledning av brott ska rättsintyg inhämtas från läkare vid en rättsmedicinsk

  avdelning inom Rättsmedicinalverket eller av *läkare som enligt avtal med verket har åtagit sig att

  utfärda sådana intyg. Om det finns särskilda skäl får dock rättsintyg utfärdas av annan legitimerad

  läkare med tillräcklig kompetens. Exempel på sådana skäl är att läkare vid Rättsmedicinalverket

  inte finns tillgänglig, eller att det krävs särskild kompetens för undersökningen, t.ex. i gynekologi

  eller ophtalmologi.*"

  Källa: http://www.rmv.se/fileadmin/RMVFiles/pdf/utbildningsmaterial/kapitel_14_rattsmedicinsk_metodmanual.pdf  "Bristen på rättsläkare har gjort att Rättsmedicinalverket, RMV, har utbildat 53 så kallade intygsläkare som är kontrakterade att skriva rättsintyg."

  Källa: http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=8189

  2010-03-28 | 18:36:38
 • Sven säger:

  KiaW: Förstår du inte? Märkligt  En advokat borde bry sig om sin klient, utföra ett bra jobb. Inte bara ta massa mål och fakturera.

  2010-03-28 | 18:36:58
 • Bedrövad mamma igen.Än mer bedrövad än förut säger:

  jag sitter här o läser din text och googlar samtidigt.  Joakim. Du är så långt ifrån en journalist som man kan komma.  Har du personligen haft kontakt med Ricky Ansell?  Eller du har bara klipp och klistrat från denna sida?

  http://74.125.77.132/search?q=cache:_xfAphgHepMJ:friadennis.se.linweb51.kontrollpanelen.se/%3Fp%3D69+Ricky+Ansell+p%C3%A5+SKL&cd=2&hl=sv&ct=clnk&gl=se&client=firefox-a  Jag finner ingenting på den sida som tyder på att Ricky Ansell yttrat sig med de ord som "ett direkt sakfel"  Som det står på friadennis sida

  " Det kan alltså vara att personen de tagit DNA ifrån har samma hårfärg som Dennis, eller samma ögonfärg eller något sånt"

  De här argumenten har förövarens familj länge försökt med och säger att denna info kommer från Ricky Ansell. Men det vet du redan efter som all din fakta kommer från friadennis hemsida.  Om man kan något överhuvudtaget om genetik så förstår man ganska så snabbt att de här uppgifterna är inkorrekta.Man har inte samma DNA som någon annan även om man har samma hud, ögon eller hårfärg.

  2010-03-28 | 18:49:13
 • KiaW säger:

  Ahrvid:

  Du frågar vad Daddy menar med mammans bekantskap och så vidare.  Det vittnesmål som inte är medtaget (och som jag påpekar är mer till killens nackdel än fördel)och som familjen önskat blev kallat av försvaret är bästa kompis med pojkens mamma.  Daddy påpekar att de inte var kompisar, att de kom i kontakt med varandra under tiden förundersökningen pågick i det första fallet.  Detta stämmer till fullo, men är också en halvsanning i sammanhanget.

  Under de tre månader som går mellan första och andra fallet har mamman och denna kvinna daglig kontakt, något som framgår i FUP, och de är vid andra fallet nära vänner.  Det är det påståendet Daddy vill avfärda i sitt inlägg, att kvinnan som vill vittna är nära vän med pojkens mamma vid tiden för vittnesmålet, men har glömt att det gått tre månader med daglig kontakt sen de först blev vänner.  Att hennes vittnesmål skulle vara mindre värt för den sakens skull är inget jag vill påstå.

  2010-03-28 | 18:49:15
 • Fjärdingsman säger:

  Kia W; att flickan skulle ha "slagit larm" till sina kompisar med detsamma efteråt är andrahandsuppgifter från hennes kompisar (!) ett tag efteråt när processen väl kommit igång och bör värderas därefter. Regelrätt anmälan till skolan och polis kom inte förrän 4 dagar efter eventuell händelse, väl?

  F ö heter det fjärdingsman, inte fjädringsman.

  2010-03-28 | 19:18:04
 • Sven säger:

  KiaW: Du refererar till vad advokaterna en hel del tyder på att de inte haft tid och/eller saknat kompetens.

  Om du får en advokat och då fått en advokat som sysslar med andra typer av mål, hade du varit nöjd?

  Om din advokat inte har tid och infinna sig, vad hade du själv tyckt?  Med tanke på hur advokaterna betett sig så finns det helt klart en misstanke om att orsaken till att man inte valt och ta in vittnen är att man inte haft tid. Hur kan du missa och se den kopplingen?  Frågade tidigare om du är en offentlig person. Du har inte svarat. Orsaken till att jag frågar är att om du inte är det så begränsas möjligheterna drastiskt till och faktiskt prata med andra involverade.

  2010-03-28 | 19:19:07
 • KiaW säger:

  Fjädringsman:

  Nej det är förstahands uppgifter från kompisarna hon berättade det för, deras förhör finns i FUP.

  Det framgår också tydligt att de vid förhörstillfället tagit ställning för pojken och vänt sig mot flickan.  Flickorna som "Linnea" vänder sig till tror på henne när hon berättar vad som hänt och blir arga. Det är först efter att de pratat med killen som de vänder sig mot "Linnea". Anledningen uppger den ena flickan ska vara att Oskar berättade sanning för det såg hon i hans ögon. Därefter misstror hon Linnea och börjar "utreda" det hela...  Så, när dessa flickor förhörs är de inte längre vänner med "Linnea" och har ingen anledning att berätta en efterhandskonstruktion.

  2010-03-28 | 19:27:38
 • KiaW säger:

  Sven:

  Det beror ju på hur de sköter fallet, och här har de ju gjort allt för att skydda sin klient genom att inte kalla vittnen som kunde skada honom och enbart kalla vittnen som kunde tala till hans fördel...

  2010-03-28 | 19:30:33
 • Anders säger:

  @KiaW  Du skriver: "Det finns mer bakom allt detta, det stämmer, men inget av det bör avhandlas offentligt!"  Det är arrogant att (som du) hävda: Jag vet minnsann, att jag har rätt, för jag vet sådant som ni inte vet, men vad det är, tänker jag inte tala om för er, så-de-så.

  2010-03-28 | 19:54:12
 • KiaW säger:

  Anders:

  Vad vill du att jag ska säga? Hela detta fall borde inte avhandlats offentligt överhuvudtaget där den 16-årige dömde killen blir uthängd eller två unga flickor blir förtalade.  2010-03-28 | 20:09:55
 • Ajax4life säger:

  @Anders  Det är väl precis vad Daddy gör, när jag frågade om hans och Nilsson trovärdiga källor. Som svar fick jag en länk till lagens källskydd. Vad är du du egentligen fiskar efter?

  2010-03-28 | 20:23:13
 • Sven säger:

  KiaW: Vad du skall säga?

  Svar: Inget alls, klarar man inte och bli synad så är det bäst och tiga om man inte vill uppfattas som något mindre bra

  2010-03-28 | 20:24:45
 • David säger:

  Sven:  Bra tips till daddy.

  2010-03-28 | 20:29:19
 • Sven säger:

  David: Jag håller inte med och en hel del med mig. Även du för annars hade du nog inte häckat här.  Fantastiskt att någon orkar och framförallt vågar gräva i det

  2010-03-28 | 20:36:53
 • David säger:

  Sven:  Det har KiaW med flera hållt på i flera månader.

  Daddy återger mammans historia helt och hållet.

  Utan henne och de andra hade nätterror mot flickorna fortfarande pågått.

  2010-03-28 | 20:42:23
 • Daddy säger:

  KiaW  Jag kan ju förstås inte veta, men jag gissar att du är den Catrin som står bakom bloggen Cattasbubbla, och som länge varit drivande i den hetsjakt som människor nu tror har dragits igång mot pojken och hans familj, men som i själva verket har pågått länge.  Är det inte lite hycklande tycker du att kasta skuld omkring sig för hatmångleri medan man är fullständigt blind för sitt eget?  Dessutom en skuld som jag inte har sett ett enda belägg för. Har du ingen som helst skam i kroppen?  Vill du ta debatten med mig? Välkommen, men så länge du döljer dig bakom ett anonymt nick är jag inte intresserad.  Träd fram och stå för vad du säger med namn som jag gör, eller fortsätt att kräla runt här bland dom andra pladderbyttorna och spekulera i skuld och oskuld. Den debatten är jag inte intresserad av att delta i. Grattis till publiciteten förresten. Har läst Kerstin Weigls artikel i Aftonbladet idag. I en textmassa som inte ens skulle fylla en halvsida nämner hon ordet våldtäkt 17 gånger. Snacka om att hamra in ett budskap.  Min mailadress står på bloggen. Du kan även ringa om du vill Mitt telefonnummer står på hitta.se  Jag håller dock inte andan

  2010-03-28 | 20:43:41
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Fjärdingsman säger:

  Anders har helt rätt. Kia W verkar allt mer vara en hemsnickrad vinbärsadvokat. Skall ta på mig mössan och cykla en runda i byn för att se om hon är ute och skvallrar i prången.

  2010-03-28 | 20:44:30
 • KiaW säger:

  Sven:

  Vad menar du med inte klarar att bli synad? Ni har fått svar vilka jag pratat med, jag har namngivit 4 personer, hur många har Daddy namngett?

  Daddy säger att det ligger mer bakom, vilket jag bekräftade.

  Så...vad vill du ha sagt?

  2010-03-28 | 20:45:18
 • David säger:

  Fjädringsman:  Japp, visst är hon jag sätter definitivt min tilltro till en folkhögskolestuderande i alla läge

  2010-03-28 | 20:46:11
 • Anders säger:

  @KiaW  Nu har detta fall kommit att avhandlas offentligt.  Om du anser, att du har värdefull kompletterande information som skulle bidra till en större förståelse för vad som "ligger bakom", så kan du givetvis beskriva detta i allmänna ordalag.  Att (återkommande) framföra, jag-vet-minnsann-något-som-ni-inte-vet tihi.. det är bara underligt.

  2010-03-28 | 20:51:10
 • KiaW säger:

  Nej, jag har varit med i detta långt innan Catta dök upp, du är ganska snett ute.  Hetsjakt mot pojken och hans familj? Är det det du fått berättat för dej?  Nej du, det var allt förtal mot flickorna, den smutskastningskampanj som fördes mot dem, denna uppvigling till hat mot flickorna som jag protesterat mot.

  Det jag har gjort är att detbattera och diskutera, detta för det allra mesta direkt med dem.  Det de sa lät jag inte stå oemotsagt, det stämmer.  Catta gjorde det ingen vågade göra innan ugs reportage, hon lät debatten mellan de båda sidorna ske på hennes blogg, hon tog upp och visade vad flickorna utsattes för och bad om ett stopp och förhandlade också med mamman.  Fredrik beskyllde mej för att vara en David, nu beskyller du mej för att vara Catta.

  Jag har sagt det förut: Mitt namn följer mej, jag har inget att dölja.  Jag är Kia, jag vill inte skriva ut mitt efternamn av sunt förnuft.  2010-03-28 | 21:00:06
 • Flashback-Drägg säger:

  @Anders: Eller så är det ett ESS i ärmen som kan användas när foliehattarna blir allt för konspiratoriska

  2010-03-28 | 21:05:37
 • Funderare säger:

  Som jag påpekat tidigare, vem vet vem som gömmer sig bakom nicken? Vem vet, det kanske är någon som är inblandad i detta. Någon med mer kunskaper än Daddy, någon från den "andra" sidan. Men KiaW har även kommenterat hos Catta vilket borde visa på att det är någon annan bakom denna nick. Och Oskars mamma har haft en lång frågestund där, något att kolla kanske. Man får en helt annan syn på vissa saker.  Att ungdomarna sedan skrev bloggar när våldtäkterna inträffade är också av intresse. Vem som sa vad i skolan och vem som gjorde vad på stranden.....

  2010-03-28 | 21:05:57
 • Ajax4life säger:

  @David  Folkhögskolan=Epic Fail.

  2010-03-28 | 21:12:55
 • Sven säger:

  KiaW: Du har inte noterat att det som tas upp här i första hand handlar om uppdrag granskning? Du vet kritiskt granskande journalistik  Du är på fel ställe och försöker pränta in vem eller vilka som gjort vad.

  2010-03-28 | 21:17:09
 • David säger:

  Ajax4life:  Men alltså du ser väl vad man lär sig för källkritik på en folkhögskola.

  Kopiera den dömdes familjs åsikter in i minsta detalj.

  Det måste väl va rätt??? eller

  Foliehattar

  2010-03-28 | 21:17:56
 • David säger:

  Sven.  Det var daddy som valde att kritisera UG med utgång från pojkens skuld.

  Trots att det inte var temat för programmet. Temat var mobbing av brottsoffer. KiaW har bara svarat på det.

  2010-03-28 | 21:20:23
 • Ajax4life säger:

  @Sven  Du har ingen aning vad du pratar om va?...Kan du läsa överhuvudtaget?

  2010-03-28 | 21:22:23
 • Ajax4life säger:

  @David

  Javisst är det rätt..dem enda källorna han har för sin vridning av allt är Gms familj. Och den familjen har tappad allt vad trovärdighet heter.

  2010-03-28 | 21:26:17
 • Sven säger:

  David: Man måste nog ha grävt ner sig väldigt djupt i marken om man inte fattat hur programmet slutligen tolkats, fattar inte journalisterna på uppdrag granskning hur deras program skulle komma att tolkas så är det riktigt illa.  Ajax4life: Kan man skriva så kan man nog läsa, eller vad tror du?

  2010-03-28 | 21:27:40
 • Ajax4life säger:

  @Sven

  Kan man ha ett jobb som journalist på SVT så en man nog en bättre journalist än en hobby journalist från Folkhögskolan eller hur :P

  Och att du kan läsa och skriva betyder inte alls att du förstår. Och det har du bevisat ganska bra tycker jag.

  2010-03-28 | 21:31:53
 • Ajax4life säger:

  @Sven

  Kan man ha ett jobb som journalist på SVT så en man nog en bättre journalist än en hobby journalist från Folkhögskolan eller hur :P

  Och att du kan läsa och skriva betyder inte alls att du förstår. Och det har du bevisat ganska bra tycker jag.

  2010-03-28 | 21:33:38
 • David säger:

  Sven:  Uppenbarligen är det inte det. Eftersom vissa inte har förstått vad som står i FUP.  Du väljer att tolka det som du vill. Men du har ju inte själv läst igenom materialet i fallet. Så du vet ju inget.

  2010-03-28 | 21:34:37
 • Sven säger:

  Ajax4life: Har för mig att journalister har lägst förtroende vad gäller alla yrkesgrupper. Tror du blint på vad journalister skriver så säger det gissningsvis mycket mer om dig än journalister.  Det är väldigt få media idag som utför ett bra journalistiskt arbete, hur man lyckats missa de om man läser nyheter är kanske en intressant fråga.  Du sitter ju själv och läser här och spenderar massa tid så jag tror nog att du uppskattar det arbete Daddy gjort med, du kanske är för feg för att säga det.

  2010-03-28 | 21:38:28
 • David säger:

  Sven:  Tror det är få som uppskattar det.

  Mer att man är upprörd att någon ger Mamma en chans att återigen sprida sin lögner om flickorna

  2010-03-28 | 21:43:06
 • KiaW säger:

  Anders:

  Nej, jag sitter på information som gör att jag lättare ser att det som sker här är till större skada för killen än vad andra kanske ser, och det är frustrerande att inte kunna säga vad det består av utan att fler ungdomar blir uthängda.  Det är möjligt att du har rätt, att jag inte skulle försöka varna Daddy att kolla upp det själv, om det är så att även han fått infon.  Ni har alla rätt i en sak, jag sitter inte med en jurist utbildning, men jag har hängt med i detta sen Januari och samlat på mej en massa information, både frivilligt och ofrivilligt.  Dock behöver jag ingen juristutbildning för att ifrågasätta när felaktigheter presenteras som fakta.

  Jag behöver ingen juristutbildning för att ta del av information från utbildade jurister heller.  Jag skriver illa pga fysiska svårigheter och har många gånger blivit avfärdad för mina otaliga felstavningar när jag försöker skriva fort, men detta hindrar mej inte från att tänka och tycka.  Jag tycker att det flera vuxna gjorde mot dessa tjejer var fel, jag tycker att det samma vuxna gjorde mot killen var fel, och medan det pågick bemötte jag det, jag vände mej direkt till dem.  Efter ugs reportage trodde jag i min enfald att nu skulle flickorna få en chans att läka och gå vidare i sina liv...

  Så upptäckte jag Daddys första inlägg om detta, ett inlägg som går ut på att komma med argument för att flickan ljuger - inte argument för vad rätten gjort för fel, inte argument för vad åklagare/advokat gjort för fel, utan agrument för att visa hur flickan ljuger.

  Argumenten presenteras dessutom som fakta, inte som Daddys bedömning, inte som Daddys tolkning, utan som fakta....

  Att jag protesterar är för att det inte är fakta, åtminstånde inte fakta hämtade ur de offentliga handlingarna, det är Daddys bedömning, hans reflektioner.  2010-03-28 | 21:45:24
 • Ajax4life säger:

  @Sven

  Jag spenderar inte mycket tid här nej, av och till poppar det i mobilen att nåt underbart konstruktivt har skrivits här. ,man tittar till, häpnas igen av att folk kan vara såna imbeciller, och tar vara på den yttrandefrieht jag har.

  Att han har gjort ett förträffligt jobb med att allt han skrivit, och därmed grävt gravar inte bara för sig själv, och sin framtid, men också för Dennis och familj, det kan inte undgå någon med normal intelligens och förmåga att tänka rationellt och sunt. Nåt du verkar ha missat totalt.

  Och jag tror inte allt journalisterna säger, men jag har en tendens. så som många andra, att jag kan skilja på fakta, lögner och sanning.

  2010-03-28 | 21:47:31
 • Bedrövad mamma igen.Än mer bedrövad än förut säger:

  Har du personligen haft kontakt med Ricky Ansell?  Av vilken anledning väljer du att skriva "den påstådda våldtäkten" ?  Av vilken anledning försöker du förringa ett rättsintyg som inte är utfört av en rättsläkare?

  Av vilken anledning anser du dig ha bestämmanderätten över vad som får kallas för ett rättsintyg eller ej?  Skickar med följande igen

  "Enligt förordningen (2005:1063) om

  rättsintyg med anledning av brott ska rättsintyg inhämtas från läkare vid en rättsmedicinsk

  avdelning inom Rättsmedicinalverket eller av *läkare som enligt avtal med verket har åtagit sig att

  utfärda sådana intyg. Om det finns särskilda skäl får dock rättsintyg utfärdas av annan legitimerad

  läkare med tillräcklig kompetens. Exempel på sådana skäl är att läkare vid Rättsmedicinalverket

  inte finns tillgänglig, eller att det krävs särskild kompetens för undersökningen, t.ex. i gynekologi

  eller ophtalmologi.*"

  Källa: http://www.rmv.se/fileadmin/RMVFiles/pdf/utbildningsmaterial/kapitel_14_rattsmedicinsk_metodmanual.pdf  Lag om rättsintyg i anledning av brott. SFS 2005:225.

  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050225.HTM  Förordning om rättsintyg i anledning av brott. SFS 2005:1063.

  Förordning om rättsintyg i anledning av brott  Med andra ord. En leg. läkare kan lämna ett rättsintyg som är gällande och giltigt i domstol.  2010-03-28 | 21:51:10
 • Sven säger:

  KiaW: Vet du hur många elever som blir mobbade varje dag i skolan?

  Hur kan det komma sig att uppdrag granskning går igång så på denna situation när problemet mobbing knappt innebär axelryckning i andra fall.  Hur kommer det sig att du lägger ner så mycket tid på just detta fallet istället för andra som blivit mobbade?

  2010-03-28 | 21:53:15
 • Sven säger:

  Ajax4life: Tror du denna blogg har många träffar?

  2010-03-28 | 22:01:49
 • Fjärdingsman säger:

  När man som Ajax4life och David uppenbarligen haft problem att klara sig igenom högstadiet skall man nog inte förringa folkhögskola. Flera riksdagsmän har gått på en sådan. Även jag.

  2010-03-28 | 22:11:50
 • Niclas säger:

  sistan gången jag läser din skitblogg. Skit i tjejerna gör de, dem blev ju våldtagna men vafan, killen är ju det synd om. Patetiskt

  2010-03-28 | 22:19:21
 • Catta säger:

  Daddy  Skulle det inte vara ganska idiotiskt av mig att sitta och diskutera med mig själv på min blogg? Nej Kia är en egen person och jag en annan. Jag kan inte heller påstå att jag bedrivit hetsjakt, däremot har jag bemött deras påståenden, visat på de lögner jag sett att de spridit, protesterat mot förtalet, och jag var väldigt ensam i det när jag började blogga också. Och jag har inte tillåtit några hot, jag har dessutom till skillnad mot för dom tillåtit "den andra sidan" att svara för sig, något inte de tillät. Och ja, jag gjorde inte mycket för att smyga med min avsky för det hon gjorde, för det äcklade mig att hon i månader hetsade ungdomar till detta, och vi ser ju nu resultatet. Blev det bra det här? Kommer detta leda till den resning dom var ute efter eller hade det varit bättre att ta det med jurister tror du?  Och ang publiciteten så har jag tyvärr inte haft möjlighet att läsa det då det endast tycks finnas i pappersupplagan, men har dock fått mail om det. Men jag tror att det räcker med publiciteten som varit ändå, det var inte (oavsett vad du och PV må tro) mitt mål med att skriva om detta.  Jag vet inte vem du vill ska maila/ringa, KiaW eller jag?  Ps. Jag skrev ju ett par kommentarer här innan, du lär ju kunna kolla våra IP så ser du att vi inte är samma.  2010-03-28 | 22:19:58
  Bloggadress: http://cattasbubbla.wordpress.com
 • David säger:

  Fjädringsman:  Visst är det så, men jag klarar iallafall att läsa FUPen och förstå vad som står i den.  Men vi kanske ska lägga oss på din nivå istället.

  Du kanske har en bamsetidning eller något vi kan diskutera istället  2010-03-28 | 22:21:22
 • Ahrvid Engholm säger:

  KiaW:

  OK, jag ser vad du menar med den där mammans bekantskap.  Anders:

  Att Oscar inte borde vara på skolan hänger inte enbart ihop med besöksförbudet, även om det iofs är en tung motivering. (Och att "Linnea" är tillfälligt bortrest spelar mindre roll. Skall "Linnea" och hennes familj behöva ta kontakt med "Oscar" och dennes familj för att samordna när "Linnea" kan gå till sin skola och slippa möta "Oscar"?)

  Ett annat skäl till att "Oscar" bör hållas borta är att hans blotta närvaro dels kan skapa grogrund för den typ av hetsbeteende man vill undvika, dels kan påverka vittnen (under en utredning som iaf under den första tiden fortfarande pågick).

  Ytterligare en motivering till att "Oscar" bör hållas borta är att det kan tjäna som en offentlig markering av att det han är misstänkt för skall ses som allvarligt. Skulle man däremot släppa in honom och han knallar omkring på skolan, är det som att markera "nej, det där var väl inte så allvarligt".  --Ahrvid  Ps. Jag vill ta tillfället i akt att deklarera att jag finner den nu omvända hetsen mot "Oscar" och dennes familj osmaklig. Folk bör avhålla sig från sådant! Det blir inte ett dugg bättre av att man byter ut en mobb mot en annan. Det hela är förfärligt.

  2010-03-28 | 22:23:51
  Bloggadress: http://www.skriva.bravewriting.com
 • Kiaw säger:

  Sven:

  Har du belägg för ditt påstående om att jag inte går igång när andra blir mobbade?

  Ställ relevanta frågor istället!!

  2010-03-28 | 22:47:02
 • Sven säger:

  KiaW: vad tror du konsekvenserna varit av din aktivietet så som du utför den, i detta fallet?

  2010-03-28 | 22:55:27
 • KiaW säger:

  Att inte bemöta det som påstås är att svika flickorna, att göra det är att svika pojken...jag prioriterar flickorna.  Det går alldeles utmärkta att diskutera rättssäkerhet och båda killens rättsfall utifrån vilka fel som begåtts, att argumentera och visa vad advokaten, åklagaren, rätten har gjort för fel, det är ju det som är intressant för allmänheten och rättssäkerheten.  Att göra det genom att komma med argument för att bevisa att flickorna ljugit, att hålla en egen "rättegång" där flickorna är de åtalade och lägga fram "bevis" för deras lögner är så uppåt väggarna fel! Det är unga flickor vi pratar om, riktiga flickor - inte några såpa figurer eller karaktärer i en fiktiv roman.  Det må så vara att Daddy ville komma åt uppdrag granskning och inte diskutera rättssäkerheten, men det gör det hela faktiskt ännu mera upprörande att han avänder flickorna som briclor i ett spel!  2010-03-28 | 23:08:39
 • tyra säger:

  Du e ju dum på riktigt!

  2010-03-28 | 23:37:05
 • Ajax4life säger:

  Postat av: Fjärdingsman

  När man som Ajax4life och David uppenbarligen haft problem att klara sig igenom högstadiet skall man nog inte förringa folkhögskola. Flera riksdagsmän har gått på en sådan. Även jag  Jag är måste tyvärr göra dig ledsen att meddela vad du har hör från "bekantas bekanta" att jag har Universitetsutbildning och jobbar också inom det jag utbildade mig,nämligen IT.

  Vad du nu har studerat och jobbar med, om du har något jobb alls, ska jag helst inte spekulera i, men jag gissar ändå på nåt lögavlånat industrijobb. Rätta mig gärna om jag har fel, och detta har jag inte hört "från bekantas bekanta" utan det är helt och hållet min egna spekulation.

  2010-03-29 | 00:19:01
 • Herulen säger:  KiaW sa:

  ”Dock behöver jag ingen juristutbildning för att ifrågasätta när felaktigheter presenteras som fakta.”  Jag tolkar detta som att du vill framställa dig själv som att du vill värna fakta. Men i nästa andetag säger du:  ”Så upptäckte jag Daddys första inlägg om detta, ett inlägg som går ut på att komma med argument för att flickan ljuger - inte argument för vad rätten gjort för fel, inte argument för vad åklagare/advokat gjort för fel, utan agrument för att visa hur flickan ljuger.”  Menar daddy verkligen detta. I sin första artikel i detta ämne säger ju Daddy  ” Vad som verkligen hände inne på den där toaletten vet endast två människor. Därför borde ingen heller varken kunna döma eller fria i fallet. Inte heller jag.”  Daddy har upprepat denna ställning i sina senare artiklar och i diskussionsinläggen. Och du kan omöjligen ha missat detta. Därmed faller dina omdömen om dig själv som faktaintresserad.  2010-03-29 | 01:31:28
 • Finn säger:

  ” Vad som verkligen hände inne på den där toaletten vet endast två människor. Därför borde ingen heller varken kunna döma eller fria i fallet. Inte heller jag.”  Innebär det här då att ingen alls ska dömas för nånting nån gång när bara några få vet vad som hände?  Då kan man ju inte döma någon för nånting för alla människor på jorden vet ju inte vad som hände, då ska ingen annan döma?  Eller ska den som begått ett brott döma sig själv, det är ju bara den som vet om den har uppsåt?  Daddy skrev detta med att de bara är de två som vet vad som hände. Ska vi sluta ha rättegångar för det är ju ändå ingen i rätten som vet nåt?  Den här bloggen är så dum att det är fantastiskt.

  2010-03-29 | 02:40:36
 • Gunilla Englund säger:  Tack Daddy för att Du är så SJUKT modig att du vågar ifrågasätta.

  Tack Herulen o alla andra kloka människor som tänker och IFRÅGASÄTTER.

  Det handlar inte om att Ni behöver tycka precis som jag, men att även det X utsatts för måste få komma upp till ytan. Alla fakta måste fram för att man som utomstående ska kunna göra sig den bild UG sannerligen inte alls gav oss.  Finns det minsta tvivel att en tidigare ostraffad 15-åring blivit oskyldigt dömd för VÅLDTÄKT måste detta få ifrågasättas.

  Daddy har lite fel i en sak som upprört mig mycket o som inte media vill skriva om .. och som inte berör domen ..

  X stod utan riktig skolgång i nästan TRE månader och vi har skolplikt i Sverige även för eventuella "busar". Ideligen skrivs i media att han direkt efter Linneas polisanmälan FLYTTADES till annan skola.Problemet var att denna skola vägrade ta emot honom.

  Nu dömdes X skyldig men .. betänk om han inte gjort det. Ska det räcka med en polisANMÄLAN från en flicka om våldtäkt på skolan för att man som pojke omgående ska bli förflyttad eller som i detta fall utestängd från skolgång. Ganska scary tycker jag ..

  Nej jag är inte vännina till Mamman (har aldrig träffats) som jag ideligen utmålas som. Jag är inte heller kusin till X som ja även omnämnts som.

  Kom i kontakt med detta fall på nätet (var annars) i slutet av december 2009 o var sedan januari i år adm. på FB Fria X.

  Där fanns inga hot mot flickorna o vi uppmanade absolut ingen till detta (utan tvärtom) däremot hade modern under info lagt in Fu och sina egna kommentarer.

  Vi ifrågasatte en vad jag fortfarande anser mycket svag dom .. och NEJ .. Jag skriver INTE att Oskar är oskyldig MEN bevisningen är svag / obefintlig o i båda fallen har han vittnen som stödjer honom men INTE får komma till tals och detta anser inte jag är acceptabelt i en rättsstat där det ska stå utom all rimlig tvivel om någon ska dömas skyldig. Det räcker inte med att "tro" att Oskar är skyldig ..  Hellre fria en skyldig Oskar än att döma en oskyldig Oskar för våldtäkt om det inte finns tillräckliga bevis.  Sug på tanken om Oskar verkligen skulle vara oskyldig? Det räcker Inte med att ni "tror" ..  I brottmål har åklagaren bevisbördan. Det innebär att åklagaren skall styrka sina påståenden om brott. I domar uttrycks det t ex så att åtalet är styrkt, att övertygande bevisning förebragts eller, vilket blivit allt vanligare under senare år, att gärningen är bevisad bortom varje rimligt tvivel.  2010-03-29 | 02:40:45
 • Anonym säger:

  Jag tycker faktiskt inte synd om han ett dugg. Burn in hell

  2010-03-29 | 03:33:26
 • 9.0 säger:

  @Gunilla, du har många kloka tankar, och ska man kunna känna att man i Sverige har en rättssäkerhet värd sitt namn, så ska man döma till straff, enbart i de ärenden där det finns bevisning, minsta tvivel, då ska man inte döma.  Tyvärr räcker det inte hela vägen fram idag, utan det är många som har utsatts för rena rättsövergrepp av myndigheterna i jakten på "skyldiga".  Hälsningar  9.0 - Som vill se en 100% trygg rättssäkerhet i samhället.

  2010-03-29 | 06:12:51
 • Herulen säger:

  Jag hjälper ofta enskilda personer och föräldrar när de vill ha upprättelse för att de blivit illa behandlad av myndigheter. Av och till handlar det om att barn kränkts av oförstående lärare och oförstående skolpersonal. Regel nummer ett och som styr allt är att man måste återge en situation exakt och har belägg för det. Att låta upplevelser färga hela händelseförloppet kan vändas mot en. Kommer man med en uppgift som sedan inte stämmer, ja då är det kört.  Flickan i Bjästa upplevde att hela skolan vände sig mot henne, att hon inte fick någon hjälp av skolpersonalen och mobbarna fick agera ostört osv. Dessa upplevelser kan man inte förringa, det var så hon kände. Men det är inte detsamma som att ingenting gjordes. Skolan har pratat med mobbarna och deras föräldrar och stoppat demonstrationer, alla elever såg inte heller pojken som oskyldig. Alltså stämmer inte känslan helt med verkligheten.  Om en enskild person skulle ha hjälpt flickan så hade denne varit tvungen att bena upp alla händelsekedjor. Men för uppdrag granskning så är det just flickans känsla som är viktig, det är den man vill förmedla till tittarna för att få dem att reagera. Och reagerar tittarna så omöjliggör det all form av närmare granskning. Flickans upplevelser av hela fallet är därmed den enda sanning som får framföras.  Det är klart, en sådan lyx skulle man ju själv vilja när man hjälper någon. Men i ett större perspektiv är det farligt när allt sådant som inte stämmer med hur den drabbade känner att det var blir en anklagelse mot denne. Det är också det vi ser i denna tråd och annorstädes. Om någon ens knystar om att flickans version av en händelse inte helt stämmer med det vi faktiskt vet så uppfattas det direkt som ett försök att fria pojken, att man stödjer mobbarna och att man struntar i hur flickan mår. Det är där vi står nu.

  2010-03-29 | 06:21:51
 • Brainwash 2010 säger:

  Det känns som om du -Daddy- är en äkta "drama queen", om än i manlig resp. långhårig förpackning.  Det känns, som om du har misstolkat något, som jag tidigare skrev, ang. din sexdebut (citerat nedan). Jag skrev inget om "förundersökning".  Tvärtom skrev jag att du inte var straffmyndig vid 14 års ålder men hade synpunkter på att det är onormalt att ha sex vid den åldern.  Barn ska inte ha sex, ok?!

  Någon som misstycker?  Det känns, som om du -Daddy- är den som VERKLIGEN är ute efter ett "scoop" och en "guldspade".  Handen på hjärtat, visst är det väl så det ligger till?  Kanske är det också just DU, som förtjänar scoopet och guldspaden.  Inte heller jag är satt att döma.  Emellertid: du kan inte lura mig, eller mina bröder i Sällskapet B, ang. ditt syfte: uppmärksamhet.  Du är alltför genomskinlig, för att låtsas vara osynlig. (citera gärna det uttrycket någon gång...)  Din blogg handlar inte om några eg. nyheter, utan framförallt om Ditt specifika fall och om att framhäva din egen förmenta briljans, som skribent och journalist, eller hur.  Jag är dock den förste att motarbeta "jantelagen" men din blogg handlar om självhävdelse och det leder sällan till något positivt i längden.  "

  Det finns till och med dom som vill att förundersökning mot mig skall inledas för att jag talat om att min egen sexdebut för 30 år sedan skedde mellan mig och min första flickvän. Jag var 14 och hon 13.

  "  Brainwash 2010

  - still going strong -  2010-03-29 | 07:27:19
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Anonym säger:

  Brainwash 2010 aka Christoffer A.

  Jag tror inte att det finns någon som hävdar sig själv så mycket som du.

  Du vet bäst.

  Du kan bäst.

  Du talar om hur det är.

  OSV.  Det spelar ingen roll vilket nick du väljer för stunden, skriften av dig är densamma rakt genom.  Det är lätt att tröttna på dig, riktigt ordentligt.

  2010-03-29 | 07:38:06
 • Braindead säger:

  Någon frågar Monica Antonsson följande:

  "Var det inte du som skrev att Maja antagligen inte blivit våldtagen utan att hon bara varit ett dåligt ligg eller något när du och Maja hade en konfrontation? Säger hon att hon blivit våldtagen så är det väl det som är sant? Eller är det skillnad på tjej och tjej?"  Så här svarar Monica Antonsson:

  "Vad gäller våldtäkten i Majas bok så gällde diskussionen om det var sant eller ej. Då skrev jag det du refererar till. För din kännedom kan jag meddela att jag har bett henne om ursäkt för det."  ________  Vi lever i ett intelligensbefriat samhälle.

  Tydligen är tänkande en belastning

  Det kräver resonerande och kan ge huvudvärk.  Se bara på Monica Antonsson, som man förut uppfattade som någorlunda skärpt, i detta förvirrade samhälle

  Läs hur hon bl.a. bemöter en kommentar om att nivån på hennes blogg har sjunkit:  "Eller är det ett våldtaget barn man inte får försvara?

  Sug på den du!"  Herregud!

  Vad ska man säga?  Med våra äldre som inte beter sig bättre än så här är det inte konstigt att dagens yngre generationen är förlorad.

  En generation som har klämts fast mellan massmedians hejdlösa pornografierande av samhället och dess lika ohejdade fascistiska propaganda mot männen och deras s.k. exploatering och objektliggörande av kvinnan. De som skickar båda budskapen brukar i regel vara kvinnor.  Jag skickade följande svar till Monica Antonsson, vilket hon självklart inte släppte in:  "Pojken som skrek varg sa...  Man är ju totalt less på ditt översitteri sedan månader tillbaka.

  Ditt uppläxande och uppfostrande sätt att bemöta folk har varit klart värre än den värsta manliga härskarteknik

  Ta ett sabbatsår, och återkomm med något intressant.

  Observera: det behöver inte handla om könsfrågor.

  Vi har akut behov av riktiga journalister i dagens kloak-massmedia, som bara tycker och tror.

  Om du håller vad du tror för dig själv, då behöver du inte heller be om ursäkt senare (Maja som exempel)

  Fast hon får ju skylla sig själv.

  Hon är en god modell för detta angivarsamhälle, där man ska skriva tjocka smutskastande böcker och dagböcker (Norén) utan att de anklagade ha fått chans att försvara sig.

  Eller så skriver man böcker om eller anmäler ohyggligheter som påstås ha ägt rum en jävla massa år tidigare...

  Och så alla dessa falska anmälningar...

  Vilket piss samhälle dessa herrar och damer skapat."

  2010-03-29 | 07:51:50
 • Rick säger:

  Jag sällar mig till dem som förundras över tonfallet i Monica Antonssons blogg (därför skriver jag t.ex. här och inte där). För ett tag sedan var jag en flitig besökare, eftersom jag tyckte storligen om hennes rakryggade insats mot Liza Marklund. Men efter det har hon totalt förfallit. Nu spyr hon mest okvädningsord över sina besökare.

  Men om Daddys inlägg: Det är ytterst välkommet att du tar upp oklarheter kring fallet i Bjästa, men som ett råd i bästa välmening: Skriv kortare och mera rakt på sak. Det skulle underlätta läsningen och lyfta fram dina poänger som onekligen är viktiga att betrakta.

  Sedan är det ett problem att en sansad diskussion fördärvas av folk som bara vill hata - på basen av ett enda TV-program. Men det är väl så samhället ser ut.

  2010-03-29 | 08:55:11
 • David säger:

  Rick:  Varför tror du att de som skriver här och har en annan

  åsikt gör de på basis av ett TV-program.  Hur har du själv läst på angående fallen?

  2010-03-29 | 09:02:36
 • Ägget säger:

  Daddy, ponera att Dennis är skyldig till dessa brott (vilket dom flesta faktiskt är överens om) skulle du inte må djävligt dåligt när du gång på gång kämpar för en av Sveriges idag största monster ?  Låt oss säga att dom tar upp dessa fall igen och Dennis ännu en gång fälls. Även om sveriges (enligt dig) bästa advokat har tagit målet. Hade du då gått ut med en ursäkt till tjejerna och skriva en lång artikel om varför Dennis är en dömd våldtäktsman, eller kämpar du bara för män som dömds för smuts som denne kille ?  Hur står du dig där, har du någon PLAN B om Dennis nu får en ny rättegång och fälls.  Vet du vad jag tror, jag tror du aldrig skulle nöja dig när det handlar om en man som döms på ord mot ord. Skulle man tro vad vissa har skrivit att Dennis idag har sämre chans att vinna då fler står på tjejernas sida så torde han haft all chans i världen att vinna sist då dom flesta stod på hans sida beredda att vittna EMOT tjejerna.  Daddy du är ute på djävulskt hal is om du vill att vi ska ta dig på allvar i framtiden genom att fortsatt slicka Mamman, Gunillas, Fredriks och Sannas rövar.  Pinsamt!

  2010-03-29 | 09:11:40
 • Rick säger:

  David, min poäng är precis den - varken jag eller någon annan har mycket mer än ett TV-program att utgå ifrån. Naturligtvis kan man påstå att man vet mera, men i de allra flesta fall är detta bara ett påstående. Min poäng är inte heller att pojken är oskyldig. Däremot är min poäng att det är ytterst obehagligt att denna pöbelmentalitet uppstått utgående från ett enda TV-program (se t.ex. inlägget från "Ägget" som kallar pojken för ett av "Sveriges största monster"). Det har gått fel, allvarligt fel nu. Av denna orsak anser jag att Daddy gör en viktig gärning genom att åtminstone försöka ta upp sådant som går emot det som numera påbjuds som den definitva sanningen (läs för övrigt dagens DN - en artikel kastar lite annat ljus över händelseförloppet).

  2010-03-29 | 09:32:43
 • Sven säger:

  Finn:  Nej du kan inte döma en person om det bara är några få som vet. Slå upp "utom rimligt tvivel"

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Beviskrav  Det får inte finnas något tvivel om en person skall dömas och det är extremt viktigt i ett rättssamhälle.  Ägget:  Läs ovan.... (det jag skrev till Finn)  2010-03-29 | 09:41:16
 • Maria säger:

  Det var intressenta synpunkter, Herulen. För mig som utomstående, dvs jag har inte har sett programmet, så framstår det som märkligt att så många, ja i stort sett alla, tar allt som sägs i programmet som en sanning och slukar reportaget med hull och hår. Hallå, var finns mediekritiken? Det är bara att konstatera att våldtäktsmål engagerar.  Och ja, Braindead, man kan ju fundera över varför MA går ut så hårt nu till flickornas försvar. Jag tror att det handlar om en markering och en återgång tillbaka till den politiskt korrekta fållan. Visst är det obekvämt att höra att mammor kan vara skadliga för sina barn eller att pappor diskrimineras i vårdnadstvister, även om det lyckligtvis inte är så i flertalet fall. Men man kan väl få låta dem som vill framföra detta, med fakta och underlag i ryggen, göra det utan pekpinnar och spydigheter.  Intressant att du tar upp Maja och Norén. Det är klart att Norén inte har frågat alla om lov om han får skriva om dem, men vad jag vet har åtminstone de närmaste fått läsa i förväg och ett 30-tal sidor ströks därefter. Dock så finns det en hel del känsliga avsnitt kvar. Men visst är det ett problem att i bokform skriva om namngivna personer, det går inte att komma ifrån.  2010-03-29 | 10:14:12
 • Klara säger:

  Ägget: Nä, de är bäst att man bara lägger av. Ser man fel i samhället ska man väl hålla tyst? Tig i församlingen. Stick inte upp här. Och nästa gång du väljer att tiga så kanske det finns någon som far riktigt illa. Men vad gör det, bara du själv sitter bekvämt. Det är väl bäst att inte rota i något som kan störa din världsuppfatting över huvud taget?  Skäms att kalla pojken för "Sveriges största monster". Riltigt, riktigt lågt.  2010-03-29 | 10:20:13
 • David säger:

  Rick:  Det som Ägget skriver är ju relativ milt mot vad jag har läst på nätet de senaste året. Pöbelmentalitet svänger hela tiden, först mot flickorna sen mot pojken och hans familj. Det är samma människor som skriver dessa typ av inlägg hotar mm. Folk som skapar sin uppfattning från vad de ser på ett tv program eller läser på en blogg. Sen finns det dom av oss som har suttit och läst igenom utredningsmaterialet och bildar oss en uppfattning därifrån. Om man inte kan ta ställning från ett tvprogram hur ska man då kunna ta ställning till vad som skrivs på denna blogg. Vilket det verkar vara lika många som gör. Om du anklagar UG för att va snedvridet, vad är det då här? Det som man kan läsa här är i stort taget direkt från de olika sidorna som familjen har stått bakom. Det finns inget nytt för oss som följ detta under en längre tid. Eftersom fam har varit väldigt öppna med allt har de istort lagt ut allt material på internet till allmän beskådan. Jag kan tycka att UG gick vänligt lindrigt åt mamman i sitt program, redan i FU kan man läsa om henne och hon uppvisar hon ett beteende som jag kan tycka är märkligt. det är upptill var och en att välja vem man vill lita på UG el Jocke.

  Läs FU , jämför de olika vittnesmålen med varandra. Kolla in smsen som skickas dagen efter. Finns också en Flashback tråd på +500 sidor där brodern och mamman lägger upp sin argument varför han är oskyldig. Finns säker en googlcache av friadennis.se där du kan läsa alla deras argument.  2010-03-29 | 10:28:57
 • KiaW säger:

  Herulen:

  Nej, det har jag inte missat, men du missade uppenbarligen att Daddy listade upp en del fakta som Uppdrag granskning ska ha missat.

  Det han presenterar som fakta är inte några fakta hämtade ur de offentliga handlingarna eller från familjen då de inte stämmer.  2010-03-29 | 11:22:29
 • Rick säger:

  David

  Utredningsmaterialet, säger du, visar att flickan (eller var det flickorna?)blivit våldtagen. Pojken blev dömd. Och sedan? Varför var han inte under uppsikt vid tidpunkten för den andra våldtäkten och varför blir hela historien så otydlig på denna punkt. I mitt tycke är det de rättsvårdande myndigheterna som har misslyckats om beskrivningen stämmer.

  För är jag mycket kritisk till svenska domstolars utredningar i denna typ av mål. Behöver jag nämna obducenten eller Södertäljeflickan? Att Daddy för fram en annan åsikt än den för tillfället dominanta är bara välkommet. Sedan kan det förstås visa sig att han har fel i sak, men poängen är att det inte får finnas oklarheter och har han så ställt bara en enda relevant fråga så är det en stor insats.

  Det faktum att någon pöbel härjat mot tjejerna är ingen ursäkt för att en annan pöbel (eller är det samma pöbel?) nu håller på så här.

  2010-03-29 | 11:30:30
 • David säger:

  Rick:  På vilket sätt är historien otydlig kring den andra våldtäkten? Varför han inte var under uppsikt kan väl endast föräldrarna svara på?

  Ifrågasätter du alla som blir dömda för misshandel också. Det händer ju att folk blir felaktigt dömda för det också? Jag är övertygad om att det finns oklarheter i alla mål, frågan är hur stor betydelse det har. Jag ursäktar inga pöbel. men faktum var att sonen och mamman hämtade sitt rättfärdigande ur att de hade pöbeln på sin sida med sina 4000 medlemmar på Facebook. Nu vänder det. Det är endast ett bevis på att folk är lätta att manipulera. Folk har sina förutfattade meningar om allt som gör att de har svårt att se hela bilden. Tex övertygelsen om att falskanmälda våldäkter är vanliga. Att alla våldtäktsoffer kämpar emot eller det är ju bara att skrika, man kan minsann inte tvinga någon att suga av. Om J redovisar allt som faktiskt talar för att han är skyldig. Då är han opartisk. Men det är ingen.

  2010-03-29 | 11:50:57
 • Daddy säger:

  Jag läser inte längre kommentarerna här. Då skulle jag inte få göra annat, och tro mig. Jag har betydligt viktigare saker att göra än att sitta här och föra någon fånig kvasidiskussion om eventuell skuld eller oskuld. Till exempel att som förmodligen (vad jag vet) ende journalist i Sverige, granska huruvida ärendet har skötts korrekt av rättsväsendet och SVT.  Om någon har något väsentligt att framföra som skulle på något sätt kunna tillföra det arbetet någonting är man välkommen att kontakta mig via mail.

  2010-03-29 | 12:28:42
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Anders säger:

  Mycket klokt skrivet, Herulen. Uppdrag Gransknings känslosamma (och därför manipulativa) vinkling var avsedd att maximalt och kraftfullt rycka i tittarens hjärtesträngar. Vilket naturligtvis fick den avsedda effekten.  2010-03-29 | 12:47:50
 • Niklas säger:

  Nej, det här börjar bli lite tjatigt nu. Daddy, här har du istället något nytt att bita:  http://www.dn.se/nyheter/sverige/skarpt-straff-for-sexbrott-mot-elev-1.1069609  Håll till godo! Hans mamma påstår att han är oskyldig. Nu kanske du äntligen kan få stora journalist priset..

  2010-03-29 | 13:01:30
 • Rick säger:

  David

  falska våldtäktsanmälningar är idag ett samhällsproblem. Googla lite och du får polisens syn på saken. Varför inte då misshandel, frågar du. Svaret är att en falskanmälan inte leder någon vart. Det finns ingen frivillig mishandel i motsats till förbjuden misshandel. Jag utgår från att du inser denna fundamentala skillnad gentemot våldtäkt. Dessutom kan ingen efteråt "uppleva sig" misshandlad, i synnerhet om inte några bevis finns. Vad som hände i Bjästa vet jag förstås ingenting om, men får utgå från att det som rapporterats är åtminstone i grova drag sant. I sådana fall är det rättssystemets sak att se efter pojken för en tid framåt. Uppenbarligen har man inte gjort det, eftersom han redan ska ha varit dömd vid tillfället för den andra våldtäkten som skedde tre månader efter den första. För om så inte var fallet så fanns det ingen anledning att se efter honom, vilket i sin tur skulle kullkasta hela storyn så som den ser ut idag.

  2010-03-29 | 13:01:44
 • hmmmmm säger:  Daddy skriver: "Jag har en son och en dotter. Jag vill att båda skall ha rätten till en rättvis rättegång om det skulle hända dom någonting. Det gäller alltså bägge. Förstår du? Tycker inte du att detta är viktigt?"  Frågan är om han verkligen skulle välja att gräva såhär mycket i ett rättsfall om hans egna dotter eller son satt som offer i ett rättsfall och förövaren åkte dit MEN på minst sagt grummliga bevis.  2010-03-29 | 13:13:49
 • David säger:

  googlade hittade denna ??

  http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=8190  Så det finns frivilla våldtäkter? Är det dem där offren inte skriker tillräckligt högt? Förklar gärna hur du tänker där? Fallet skulle ju upp i hovrätten veckan efter. Eftersom han är minderårig är det väl rimligen föräldrarnas ansvar att ha koll på honom. Eller tycker du att han skulle LVUas elller sitta i häktet fram till hovrättsförhandlingen?

  2010-03-29 | 13:16:38
 • Gustav säger:

  Men kära blogginnehavare. Du kan ju inte avfärda alla kritiska röster som ointelligenta eller att de för "fåniga kvasidiskussioner".

  Du lägger fram dina idéer och flera, inkl jag finner dem bristfälliga.

  2010-03-29 | 13:18:43
 • Funderare säger:

  Daddy, du skriver på en annan blogg:  ....uppdrag gransknings senaste program som visat sig vara ett av århundradets värsta journalistiska magplask. Lögner, vinklingar, tystade journalister, grova rättsövergrepp och en familj som nu tvingats flytta till skyddat boende för att dom försökt stå upp för sina mänskliga rättigheter är bara några av ingredienserna.  Vilka var lögnerna? Vinklingar, ja där kan jag hålla med. Men inte var det med i programmet om tystade journalister. 1 journalist var det väl som berättat för dig nu först att han själv ansåg detta. Så det har väl inget med programmet att göra, eller har jag missat nått. Precis som att pojkens familj nu har fått flytta, men det fick ju Linnea också göra. Tycker du inte att det är lika hemskt? Och att familjen bara stod upp för sina mänskliga rättigheter genom sina bloggar och FB grupper. Men när nu "den andra sidan" beter sig lika illa då är det hemskt?  Och var i programet var det grova rättsövergrepp? Nått mer som jag måste ha missat.  Tråkigt att du inte läser mer för då får man tolka det som att du antingen tiger och samtycker eller så skiter du i vad andra tycker och borde därför stänga funktionen för kommentarer.  Dina egna ord när du förklarade att det är tredje världskriget på din blogg. Ganska lamt världskrig om jag får säga det själv.  Men detta med din partiskhet måste man nu ha i åtanke när du figurerar i media. Att det du säger är en aningen överdrivet och ensidigt, tråkigt.

  2010-03-29 | 13:19:08
 • Huuuh säger:

  Vissa här inne verkar ju helt klart rätt dumma i huvudet. Självklart vinklar UG sina reportage, men ändå blir vissa så jävla förvånade och förfasas över detta. Det är ju sjukt om man går runt och har sån jäkla tilltro till dagens medier och fortfarande tro att det finns OBJEKTIVITET i dagens media brus.  Sen att man dessutom väljer att ta sig ann så mycket fakta och öser ut det här på denna bloggen, nu menar jag de som diskuterar på bloggen och inte Daddy, är ju rätt otroligt.  2010-03-29 | 13:21:13
 • tant agda säger:

  "Det är så att jag just nu sköter en blogg för att bevisa för omvärlden hur illa Sverige's rättssystem fungerar. Detta är helt absurt detta som hänt min familj och framför allt min lillebror. Det är så att min lillebror under 1 månad blev anmäld för 3 våldtäkter, alla dessa flickor var kompisar sedan tidigare. Men vände sig alla emot min 15 åriga lillebror och nu sitter han inspärrad på en ungdomsanstalt utan för Uppsala"

  Detta ska tydligen vara skrivet av killens bror, någon som vet något om den 3:e våldtäkten?

  2010-03-29 | 13:21:23
 • Anders säger:

  @Rick  "Uppenbarligen har man inte gjort det, eftersom han redan ska ha varit dömd vid tillfället för den andra våldtäkten som skedde tre månader efter den första."  Nja.. det stämmer inte riktigt. Den första domen hade inte vunnit laga kraft (eftersom den överklagades till hovrätten) vid tidpunkten för den andra våldtäkten.

  2010-03-29 | 13:22:48
 • Fåna dig inte... säger:

  Daddy borde dock sålla lite bättre, visst finns det många här som skriver rent idiotiska inlägg...från båda sidor...men för FAN daddy visa lite höjd och ta debatten istället annars tycker jag du ska stänga av kommentarorfunktionen.  Man måste ju kunna få ha en lite hårdare diskussion men du verkar istället vilja gömma dig och DRA alla över en kant som inte håller helt med dig.  Du påvisar bara genom detta att DU är precis som alla andra nämligen dömande. Försök inte lek något som du inte är.  Jag kritiserar inte ditt skrivande om Dennis jag kritiserar bara ditt sätt att bemöta debatten här.

  2010-03-29 | 13:27:02
 • KiaW säger:

  tanta Agda:

  Det du citerar är ett typiskt exempel på den desinformation som spreds.  Det var 3 månader mellan händelserna, inte 1 månad, flickan i första fallet var inte kompis med flickan i andra fallet.  En tredje anmälan gällande våldtäktsförsök var gjord i samband med andra fallet av annan än den flicka det berörde, men det lades sedan ner.

  2010-03-29 | 13:32:26
 • Rick säger:

  Skärp dig, David. Det finns ingen frivillig misshandel (nåja, kanske vissa extremfall). Frivilliga samlag är däremot inte särskilt sälsynta. Ett samlag kallas våldtäkt om inte bägge parter är med på det. Jag trodde alla begrep detta.

  Javisst kan man säga att det är föräldrarnas ansvar att se efter sina barn, men har en 15-åring blivit dömd för ett allvarligt brott är det samhällets sak att se efter den personen, åtminstone omedelbart efter domen. Du förstår nog alldeles utmärkt det här, men vill av någon anledning låta lustig. Nu verkar det som om ansvaret hade lagts på någon annan förälder vid skolavslutningen.

  Å andra sidan förklarar det ett och annat om domen inte vunnit laga kraft, vilket faktiskt i allmänhetens ögon kan ses som om sista ordet ännu inte är sagt. Många har ju friats av hovrätten. Facit på hand fick man i detta fall först långt senare. Men av denna anledning ska man vara lite försiktig med moraliserandet över andras t.ex. prästens agerande. Jag vet inte hur jag själv skulle förhålla mig till en person i en sådan sits (fälld, men inte av sista instans), men jag hoppas att jag inte automatiskt skulle utestänga den personen. Mot denna bakgrund blir prästens agerande faktiskt helt rimligt.

  2010-03-29 | 13:37:17
 • Ägget säger:

  @ Klara: Jag säger inte att man inte ska ifrågasätta varken media eller rättssystemet. Vad jag säger är att Killen är dömd i 4 instanser. Folk har stått på Dennis sida genom hela processen fram tills nu. Han torde inte haft problem att hitta vittnen som gick i god för honom, en majoritet har varit emot tjejerna fram tills nu. Vem vet, kanske de som vittnat för Dennis fördel inte kan vittna längre.. Vem vet.  Att jag kallar honom Sveriges monster osv är ju bara vad jag hör när jag pratar med mina arbetskollegor, grannar etc. Precis som vi pratade om t.ex Fitzl, Engla mördaren, Hagamannen osv osv. Om man smakar på det så är Dennis nya Hagamannen. Jag kallar honom inte Hagamannen men det är så det smakar när man diskuterar detta med grannar. Folk är äcklade och arga, men kanske inte bara på Dennis utan alla de vuxna som vart med på skitkastningen av småtjejerna.  Jag kan hålla med om att Dennis kanske inte borde jämföras med Hagamannen eller Fritzl, men medialt är det ungefär samma typ av Monster. Det är dessa man jämför med när man diskuterar fallet på min arbetsplats eller bland grannar/vänner.

  2010-03-29 | 13:42:46
 • David säger:

  Rick:  Låt oss säga att två stycken hamnar i slagsmål. Blir båda dömda för misshandel då? Eller är det så att den som vittnen säger började slagsmålet som fälls. Den andra kanske försvara sig. misshandel behöver heller inte var svart eller vitt.

  Om man släpper ut en 15åring i väntan på rättegång. Vem är det så som bär ansvaret för den undertiden? Är det verkligen samhällets sak.

  2010-03-29 | 13:56:58
 • KiaW säger:

  Daddy:

  Jag tycker det är lite tråkigt att du inte bemöter något av det jag skriver, hittills har du inte bemött mina frågeställningar utan gått på mej som person.  Det är en sak jag hoppas du läser trots att du säger att du slutat läsa:

  Familjen vände sig inte bara till Putte Näslund, de vände sig bla till bloggen Falskt anklagad vars huvudsakliga mål är att belysa fall där män blivit felaktigt dömda för sexualbrott.

  Det skrevs ett inlägg om detta, men efter att bloggaren själv undersökte uppgifterna han fått till sig tog han tillbaka inlägget och meddelade att han inte kunde upptäcka att några fel begåtts samt att informationen han fått inte visade hela sanningen och att detta fall skadade det han kämpade för.

  Detta långt innan Uppdrag granskning sände sitt reportage, troligen redan innan de hunnit byta riktning.  2010-03-29 | 14:02:04
 • Mikael Karlsson säger:

  @David  Svar på fråga 1:

  Nej den som började blir inte alltid dömd, Däremot döms den som utövat mest våld. Alternativet kan också vara att uppgifterna går isär med vad bevisbördan säger och då kan målet avskrivas.  Svar på fråga 2:

  Målsman för barnet bär alltid ansvaret oavsett situation. Är man under 18år så innebär det att den eller de som är vårdnadshavare bär ansvaret.

  2010-03-29 | 14:10:09
  Bloggadress: http://mikael.netroots.se/
 • Anno Nyhm säger:  Daddy:

  "Jag har betydligt viktigare saker att göra än att sitta här och föra någon fånig kvasidiskussion om eventuell skuld eller oskuld. Till exempel att som förmodligen (vad jag vet) ende journalist i Sverige, granska huruvida ärendet har skötts korrekt av rättsväsendet och SVT."  Sådan översittarmentalitet på sin egen blogg !

  Du får det att framstå som att det är en samlingen idioter, som kommenterar här - på din blogg.

  Varför har du kvar kommentarfunktionen ? För att bereda plats åt oss kretiner ?  Du tar inte debatten med de som har konkreta faktiska invändningar mot det du skriver.  Man blir inte hjälte för att man är ensam att skriva om ett fall ur den vinkel du valt. Det kan vara så att du är helt fel ute.  Vad jag har förstått är du inte journalist ännu heller. Du är studerande. Kom ner på jorden, välj dina strider och visa litet ödmjukhet inför dina läsare.  Du skriver bra. Michael Jackson - inlägget var riktigt bra. Låt inte dina skriverier färgas alltför mycket av din personliga tragedi.  2010-03-29 | 14:11:41
 • Lena säger:

  Ägget...Jösses..NEJ...nu tänker jag inte läsa något mer här ..inte förrän Daddy lägger ut sin nästa artikel.

  2010-03-29 | 14:17:59
 • Herulen säger:

  KiaW!  Du sa att daddy ville fria pojken, vilket är en direkt lögn.

  2010-03-29 | 14:26:12
 • KiaW säger:

  Herulen: Nej, det är din tolkning av vad jag skrev...läs om, läs rätt.

  2010-03-29 | 14:29:54
 • NN säger:

  Om Daddy inte ville fria pojken, varför skrev han på uppropet "Fria X"?

  2010-03-29 | 14:32:29
 • David säger:

  mikael:  Men likt vid ett våldtäktsmål så är det väl upp till rätten att försöka avgöra detta med hjälp av vittnesmål, skador, förhör mm. Det var det enda jag vill peka på. Att ett rättsfall aldrig är svart eller vitt. Det handlar ofta om bedömningar. Bedömningar som vi som demokrati har valt att lägga i händerna på tingsrätt/hovrätt.

  2010-03-29 | 14:51:18
 • Anna säger:

  ja blev så lessen när ja såg det här :(  http://www.youtube.com/watch?v=gofR1q4X8AY

  2010-03-29 | 14:52:44
 • Herulen säger:

  KiaW!  Om du påstår att daddy försöker hävda att flickan ljuger så är det ju detsamma som att vilja fria pojken. Daddy sa att endast pojken och flickan vet vad som hände. Därmed handlar det inte om att försöka visa att flickan ljuger utan lägga fram belägg som visar att domen inte bygger på "bortom allt tvivel".

  2010-03-29 | 15:22:13
 • Malen säger:

  Jaha så det finns INGEN här som är nog smart för att Daddy ska bemöta sig att tala till den.  Hur känns det Daddy att det BARA är dumskalla i ditt kommentarsfält. Inte ens EN som du tycker det är värt att tala med. Jaha då fick man veta det. :(

  2010-03-29 | 15:22:44
 • Herulen säger:

  NN!  Det ska daddy egentigen svara på. Men daddy har skrivit åtskilliga gånger att han omöjligen kan veta om pojken är skyldig eller inte. Vad saken handlar om är att domen måste bygga på "bortom allt tvivel" för att döma någon.

  2010-03-29 | 15:27:50
 • KiaW säger:

  Herulen:

  Daddy valde att argumentera och visa på vad han kallar för fakta (som inte är fakta hämtat ur de offentliga handlingar som han påstår) att flickan ljuger, att det skulle ha varit omständigheter rätten och uppdrag granskning bortsåg från.

  Problemet är två saker:

  Eftersom det inte är fakta är det inga omständigheter rätten och uppdrag granskning bortsåg från.

  Eftersom hans syfte är att lyfta fram rättssäkerheten och att fel begås i rättsprocesser samt att uppdrag granskning försökte dölja fakta borde det vara just det han visade, inte att hänga ut flickan som lögnare med egenhändigt ihopsnickrade bevis som inte återfinns i FUP även om det är det han ger sken för.

  2010-03-29 | 15:36:00
 • Catta säger:

  Angående den värdelösa advokaten så har familjen själv skrivit så här (Jag har bytt ut namnet mot Oskar) :  "Vi har nu anlitat en

  “topp-advokat” från Silberskys Advokat firma. Denne advokat sägs vara Sveriges bästa i liknande mål som oskar."

  2010-03-29 | 15:50:20
  Bloggadress: http://cattasbubbla.wordpress.com
 • David säger:

  Herulen:  Tingsrätte; hovrätten och HD är övertygade om att han är dömd bortom all tvivel.

  Annars hade de väl inte dömt honom.

  Det är ju inte Uppdrag Granskning som dömer. Varför kritisera Uppdrag Granskning då och inte domen i sig. Om det nu är den som man är kritisk mot. Påvisa fel i domen då. Men gör det gärna med fakta. Tipset då är att läsa igenom det officiella dokumenten och därifrån kritisera domen. Visst kan de va så att FU är fel. Det vet man ju aldrig. Men de vittnen som Daddy hänvisar till motbevisa ju på flera olika punkter i FU. Det känns som daddy har en agenda och gör allt för att få fakta att passa ihop med det. Lite på samma sätt som han anklagar UG att göra. Så det blir ju slutligen upp till läsaren att avgöra vem man tycker är trovärdigast.

  2010-03-29 | 15:51:28
 • Herulen säger:

  David!  Ja, uppdrag granskning dömer eftersom de ger sig in och granskar rättegången. Jag anser att det är fel. UG skulle enbart ha koncentrerat sig på att pojken är dömd två gånger varvid skola, vuxna och andra måste respektera detta och kraftfullare agera därefter. Man kan faktiskt vara neutral fast man gör allt för att elliminera mobbing och trakkaserier. Skolan och fritidsverksamheten kan heller inte svära sig fri från nätmobbing då denna hämtrat sin näring från elever från skolan. Däremot är det en direkt lögn att skolan inte har gjort något, att hela bygden var mot flickan. Hela upplägget av reportaget är dock att flickans känsla och uppfattning om situationen är en direkt sanning om hur allt förhöll sig. Det är detta jag vänder mig mot.

  2010-03-29 | 16:29:19
 • Greger säger:

  Daddy är inte på riktigt!

  Han låtsas bara ha de här korkade åsikterna. Sen kommer han att dra ner brallorna ordentligt på er som följer honom genom att säga april april din dumma sill. Ni kommer att stå där med skägget i brevlådan och känna er lika dumma som de som följde Dennis morsa i drevet mot våldtäcksoffren.

  2010-03-29 | 16:47:15
 • Klara säger:

  Ägget: Om dina arbetskamrater och grannar "diskuterar" på det sättet tycker jag att du ska sluta prata med dem. Känns som dåligt inflytande. Sen är det DU som skriver det där med monster. Inte dina grannar eller arbetskamrater. Det är således ditt ansvar. Hur man än vänder och vrider på det kan man inte jämföra pojken med de män du tar upp. Inte ens hans gärning, det tror jag t.o.m. hans s.k. motståndare kan inse. Att skylla på vad andra säger, och därmed ge sig själv rätten, är sandlådementalitet. Att skriva det du skriver är förtal men framförallt tyder det på dåligt omdöme och ren skär dumhet. Det finns ingen ridderlighet i det till försvar för flickan. Tvärtom riskerar flickan att fara mer illa av det. Betydligt mer illa än om "Oskar" får möjlighet till en rättvis prövning av sin dom. För om domen är korrekt så kommer det ju att utfalla till flickans fördel. Men om det växer upp avarter av att "hata Oskar" och han i era munnar förvandlas till något orealistiskt "monster" så brännmärker ni även flickan som offer för nåt man knappt kan sätta ord på. Uppenbarligen känner sig pojkens anhöriga, och kanske också Oskar själv, överkörda av rättvisan. Det finns aspekten att de kan ha rätt i att de är överkörda, men att han ändå är skyldig. För pojkens skull kan de då vara betydligt bättre att han får möjlighet till en rättvis prövning. Det kan vara förödande att bli felaktigt behandlad även om man begått ett brott. Det motverkar möjligheten till egen förståelse för vad man gjort. Så vad är alla så rädda för om man prövar igen? Ni tror ju ändå att han är skyldig.

  2010-03-29 | 17:01:25
 • Anonym säger:

  tror du nån bryr sig om din partiska, patetiska blogg eller

  2010-03-29 | 17:03:36
 • NKPG säger:

  .. fan vad stolt du måste vara som suttit här vid datorn och slitit för att skydda en dömd VÅLDTÄKTSMAN. Vad spelar det för jävla roll om han gett henne fysiska skador när han våldtagit henne och gett henne men för livet? Du kanske glömde allt annat prästen sa, att det är därför folk avskyr honom? Att han hyllade pojken och tyckte synd om honom.

  2010-03-29 | 17:13:29
 • Gunilla Englund säger:  Förtydligande. I det upprop Fria X hade utlagt på sin tidigare sida står inget om att de som skriver på eller är medlemmar i gruppen anser att X är oskyldig. Där stod kopierat:  Upprop: Fria X

  Vi stödjer resningsansökan och protesterar mot hur rättssystemet behandlat och utrett fallet med xx 15 år som dömts för våldtäkt och frihetsberövats.

  För den som inte känner till fallet och dess historia, besök www.FriaXXX.se  Vidare .. Mycket Bra inlägg Klara!  Jag anser inte att bevisningen räcker för en fällande dom ställd utom all rimlig tvivel mot X, men respekterar de som är av motsatt uppfattning.  Om jag har fel och bevisningen ändå skulle vara så "övertygande" kan ju en beviljad resningsansökan knappast vara något problem för "skyldig-sidan" eftersom X ändå kommer bli dömnd även där .. Eller ?

  Om sedan de vittnen kallas som X familj vill och som de menar talar till X fördel spelar ju inte heller detta någon roll för "skyldigsidan" som menar att de inte kommer tillföra något alls i målet alternativt tala än mer till X nackdel.  Rättssäkerheten måste värnas !

  2010-03-29 | 18:10:54
 • Madde säger:

  Anonym 17:03:36  Tja, kolla hur många kommentarer de tre senaste blogginläggen har så ser du att det är många som bryr sig.

  Debatten behövs.  Lite smårolig kommentar trots allt.

  2010-03-29 | 18:18:29
 • Kiaw säger:

  Gunilla, hur många gånger ska du ta upp samma grej om och om igen, du får ju bara samma svar varje gång:

  Ingen är emot en resningsansökan, det ni fått kritik för är det ni utsätter flickorna för på nätet - långt ifrån samma sak, eller hur?  Dessutom är uppropets rubrik: Fria "Oskar" Vilket knappast kan misstolkas.

  2010-03-29 | 18:21:24
 • NN säger:

  Jag kan inte tolka ordet "fria" i "fria X" på mer än ett sätt...

  2010-03-29 | 18:25:01
 • Madde säger:  Gunilla:  Bra skrivet, bra tänkt :)

  2010-03-29 | 18:25:28
 • David säger:

  Gunilla:  Hovrätten tog upp hans fall, den enda skillnaden var ju att där hade man även DNA beviset med.

  HD har läst igenom hans fall och inte hittat att något fel har begåtts. Det finns inga nya uppgifter eller bevis som skulle kunna ändra något. Ser ingen anledning att HD skulle ta sig an detta fallet.

  2010-03-29 | 18:53:34
 • Ägget säger:

  @Klara: Förtal, jag förklarar vad vi har diskuterat på jobbet och grannar/vänner. Det är ju ett hett debattämne just nu då det dagligen står något om det.  Varför ska jag byta vänner, dåligt inflytande ? VI är ju vuxna och pratar om saker som står i tidningarna. Jag skrev ju att jag inte tycker man kan jämföra Dennis med Hagamannen, Fritzl eller Engla Mördaren. Bara att det på ett ungefär fått samma genomslag i etern, och att jag tror att tack vare alla de som från början hängde ut Dennis på internet (Brodern, modern mm) så kommer ingen glömma varken hans namn eller ansikte.  Jag sympatiserar med grabben, hade min mamma hängt ut mig på internet hade jag tagit fullständigt avstånd och bytt namn/efternamn. FInns ingen heder att för alltid ligga cachad på internet som våldtäktsman, och som vi alla vet kommer detta ligga kvar tills internet stängs (En gång på internet, Alltid på internet)  Men jag säger det igen. Att jag kallar honom monster är bara vad "snacket" på gatan 60 mil ifrån bjästa säger. Jag brukar be alla tagga ner med, han är bara 15 år, han växer snart upp och fattar vad fel han har gjort. Då säger de flesta att de tror han ALDRIG kommer fatta det då det fortfarande är många som tror flickorna ljuger och att rättegångarna var felaktiga..  En fråga: Hur tar Alexander allt detta nu ? Han har ju varit delaktig i allt skitsnack och mobbning/hot emot tjejerna. Varför låter inte alla bara detta dö ut, detta måste ju skada även denna grabb mer så länge ni åter tar upp allt kring detta.  MVH  Ägget

  2010-03-29 | 19:01:56
 • Leila säger:

  Varför bland in programmet UG överhuvudtaget om det är rättegången som man inte tycker har gått rätt till?  För att man inte fått göra sin praktik där? Det här är så sjukt. Kom med lite FAKTA i stället om vad det är som har gått snett. På Niewsmill kunde du ju inte ens få in namnet på advokaten rätt, sen så "glömde" du att tala om att familjen hade valt adovakat själv efter vad DE ville ha.

  2010-03-29 | 19:14:45
 • Klara säger:

  Ägget: Jag är säker på att Alexander inte mår bra. Men jag vidhåller ändå att bara för att du har folk omkring dig som inte är så vidsynta så berättigar det inte dig att själv skriva som du gjorde. Det vi ser som läser är att detta är vad Ägget tycker och står för. Vi ser inte din bekantskapskrets. Vi ser inte alla omständigheter som du nu hävdar. När du blandar in namn som Fritzl och Engla-mördaren etc är du med och färgar och driver en hätsk stämning. Det du skriver kommer också att finnas kvar på webben. Som du själv säger, han är bara 15 och växer snart upp och fattar vad fel han har gjort. Men du är äldre (tar jag för givet) och kan reda nu fatta att allt man gör och säger har konsekvenser - bra eller dåliga.

  mvh

  Klara

  2010-03-29 | 19:23:47
 • Lena säger:

  Jätte bra Klara och Gunilla...jag hoppas att era kommentarer sätter stopp för en del av dessa personer som kommenterar...men det är väl ingen risk :)

  Och Madde..jag har både skrattat och förfasats när jag har läst en del kommentarer.

  Och ännu en gång vill jag slå ett slag för namninsamlingen som Rättssäkerhetsorganisationen håller i...skriv på om ni vill ha en fristående resningsnämnd i Sverige..för precis som du säger Gunilla så måste rättssäkerheten värnas.

  2010-03-29 | 19:55:11
 • Eriksson säger:

  Tillhör själv en grupp som blivit utsatt för Uppdrag gransknings ruttna sensationsjournalistik (vilken går jag inte in på för att inte rikta bort debatten från sakfrågan här). Uppdrag granskning backar inte för att vinkla sina program helt ohämmat för högre tittarsiffror och för att framstå som hjältarna som avslöjar sanningen. I denna iver backar man inte för att använda sig av lögner och halvsanningar av alla slag. Om Dennis är skyldig eller ej? Det vet varken jag, författaren av den här bloggen, pojkens mamma, bror eller de domstolar som har uttalat dom i målen med säkerhet. Det vet bara pojken och de som han påstås ha våldtagit. Vad som dock är absolut sant är att tv och internet är vansinnigt kraftiga opinionsbildare och ett tveeggat svärd. Till skydd när man är rätt ute, men dödligt när det svingas oförsiktigt och i blindo! Tiden kommer utkristallisera sanningen i det här när allas upprörda känslor och lynchstämningen har lagt sig så att RIKTIGA journalister kan undersöka saken. Tack för mig!

  2010-03-29 | 20:08:55
 • Ägget säger:

  @Klara, då var det ju bra att jag gick in och berättade hur jag själv tänker. Och vad som skrivs här på Daddys är ju en piss i missisippi jämfört med många andra bloggar/forum etc.  Mamman borde aldrig ha hängt ut ungarna så där..

  2010-03-29 | 20:27:49
 • Gunilla Englund säger:  Den första lokala advokaten i tingsrätten Jonas Vedin som INTE är specialicerad på brottsmål valde inte familjen själva.

  Att Jonas inte var specialicerad på brottsmål uppdagades i efterhand av Patrik Näslund (journalisten som grävt i detta fall)

  Till HR önskade de dock SJÄLVA byta till Tomas Olson.

  Nedan text från mamman gällande hennes syn på advokaterna som tidigare låg på Fria X.  I första rättegången hade vi en ung advokat här från övik men han va rädd att pressa flickorna och när detta gick vidare kände vi att X måste få bästa tänkbara försvar. Jag fick då veta att Tomas va den bästa på denna typ av mål. Han tackade ja.

  Vi ville få träffa honom för att i lugn och ro gå igenom fallet men det hade han inte tid med utan tyckte att vi skulle skicka pojken ensam till stockholm för att träffa honom. Det ville jag naturligtvis inte och vi ordnade så att vi skulle kunna fara ner ilag men då hade han plötsligt inte tid för det heller.

  Så första gången vi träffade honom var ett par minuter före förhandlingar i hovrätt fall 1.

  När det blev dags för häktningsförhandlingar så fanns han inte anträffbar utan skickade en total främling från östersund.

  Vi har försökt att nå honom särskillt med tanke på att vi ville få med våra vittnen och X alibi. Han svara bara att det skulle gå bra ändå och att dom inget mer hade att tillföra,

  Både polis och åklagare var väldigt missnöjd då han inte ens svarade dem utan fördröjde utredning m.m.. Lovade både mig och dom att ringa men gjorde det inte. När jag till slut fick tag på honom så skällde han ut mig och sa att jag hade inte med detta att göra .Hm pojken va 15 år och jag vårdnadshavare!!!

  Fall två i tinget va han stressad och ville inte kalla vittnen för han skulle hinna med ett plan.Samma sak där fick träffa honom ett par minuter innan. En väldigt arrogant man!!! Vårt vittne "den nyktra mamman" som även har alibi för X har både mailat och ringt honom men ej fått svar men senare ljuger han och säger att han pratat med henne.

  Han missar fakta i utredningen som visar på att X inte kunnat gjort detta.

  Till hovrätten skickar han ytterligare en ny stjärna men säger att det kommer gå bra för jag har skrivit ner slutpläderingen åt honom och hur det sedan gick det vet vi ju.

  När det sen var dags att överklaga till HD så krävde vi att få byta advokat då denne inte skött detta som han borde och inte kallat de vittnen som fanns samt inte hade tid att göra ett rekordeligt jobb men vi fick avslag.

  Han skickade in en slarvig överklagan till HD där han inte tog upp vittnen, domarjäv och alibi vilket han missat i utredningen.

  Jag har en bandinspelning på min mobil där åklagaren uttalar sig om hur fruktansvärt dåligt han skött detta.  2010-03-29 | 20:31:18
 • Niklas säger:

  Eriksson:

  "Oskar" är skyldig. Det säger fyra rättegångar samt han själv. Är alla på det klara med det nu? Fyra rättegångar kan omöjligt gått fel till. Det händer helt enkelt inte.

  För att Daddy(s) och Marinas mfl. berättelser överhuvudtaget ska gå ihop ska alltså följande instanser och personer koordinerat och planerat ha konspirerat för att få "Oskar" fälld:  * Polis

  * Åklagare

  * Försvarare

  * Båda våldtäktsoffren

  * Hans egna vänner (med tanke på de motstridiga vittnesmålen)

  * Domare och nämndemän

  * "Oskars" eget DNA(!)  Alla dessa har alltså på något sätt bestämt sig för att i någon überjävlig plan sätta dit "Oskar"? Är det det ni påstår? På riktigt?

  Så lägg av med det där "de ha påstås ha våldtagit"-snacket. Det är bara pinsamt.

  2010-03-29 | 20:34:32
 • Gunilla Englund säger:

  Lena. Lägg gärna ut länken till namninsamlingen för en fristående resningsnämnd i Sverige igen.

  2010-03-29 | 20:38:45
 • Anonym säger:

  Här daddy..

  förmodligen ännu en oskyldig liten pojke som fått en orättvis rättegång och antagligen blivit totalt felbedömd och inte alls psykiskt sjuk.Det måste ju vara så, alla män får orättvisa rättegångar och är oskyldigt dömda,, Någon för en sån som dig att sätta klorna i.

  http://www.smp.se/nyheter/tt_inrikes/16-arig-sexbrottsling-ar-psyksjuk%281848858%29.gm

  2010-03-29 | 20:41:17
 • Ajax4life säger:

  Det helt otroliga är ju att de också haft "oturen" med alla advokater som de har haft har antingen inte varit kvalificerade i brottsmål eller varit allmänt dåliga. Vilket otroligt sammanträffade med att allt annat också inte stämmer...eller....inte...

  2010-03-29 | 20:52:40
 • Ajax4life säger:

  Postat av: Gunilla Englund

  Jag har en bandinspelning på min mobil där åklagaren uttalar sig om hur fruktansvärt dåligt han skött detta.  Sätt upp den på nätet och länka den då.

  2010-03-29 | 20:56:03
 • Leila säger:

  Har åklagaren skött det dåligt. Ja han kan ha fått för lågt straff. Det skulle ha varit ett högra straff första vändan så kanske han lärt sig något. Så det är så det var, åklagaren var tafflig och han fick inte nog högt straff.  Varför vara så säker på att rättegången gått till hans nackdel om den inte är rättsäker. Det kan på ett otillbörligt sätt ha gått till hans fördel och han fick inte den påföljd han enligt lagen skulle ha. Det skulle alltså ha varit ett hårdare straff.

  2010-03-29 | 21:10:53
 • Finn säger:

  Om rättegångarna inte varit rättssäkra, varför då vara så säker på att det skulle till pojkens nackdel.  Det kanske framkommer att han skulle ha ett hårdare straff. Tänk om rättegången varit till flickornas nackdel? Varför är inte någon intresserad av det?  Varför framställer Daddy det som att det är till pojkens nackdel om han nu inte vet hur det har gått till och bara vill granska fallen?  Förutfattade meningar. Men Daddy har ju telefonkontakt med mamman och har skrivit på uppropet att fria Dennis så direkt neutral är han väl inte.

  2010-03-29 | 21:18:49
 • Tobben säger:

  Pojken har befunnits skyldig i fyra olika rättinstanser och då finns inte mycket mer att säga om skuldfrågan.  Låt honom nu när han sonat sina brott få en chans att gå vidare och få ett bra liv. Jag är övertygad om att det finns en bra kille i honom också. Låt honom bearbeta det som varit så han kan bli den killen igen. Ni saboterar hans framtid genom era personliga vendettor att få "rätt" och "vinna" diskussionen. Det är helt vansinnigt egoistiskt.

  2010-03-29 | 21:39:40
 • Maria säger:

  Fotot i bloggen av en kille som blir utsatt för tortyrliknande förhör, alltså tvingad att erkänna, är lumpen retorik av Daddy.

  Direkt kusligt att driva en kampanj på det här sättet.

  2010-03-29 | 21:51:27
 • Lena säger:

  Gunilla..Tyvärr, så finns det ingen länk...Men man kan gå in på Rättssäkerhetsorganisationens (RO) hemsida, så skickar Monica Pernroth listor till dej.Lite jobb ...men det är ju för en god sak..Anser man sig feldömd så kanske man kan få en möjlighet, till en ny granskning av sitt fall..sett med andra nya ögon.(där finns för resten mycket intressant att läsa också tycker i allafall jag som är medlem i denna politiskt oberoende organisation)

  2010-03-29 | 21:58:37
 • Kajsa säger:

  Jag tycker inte heller att rättegångarna gått rätt till. Pojken har fått alldeles för lågt straff. Är alltså för en granskning för så här orättsäkert får det inte gå till.

  2010-03-29 | 22:01:52
 • Ajax4life säger:

  Postat av: Lena

  Och ännu en gång vill jag slå ett slag för namninsamlingen som Rättssäkerhetsorganisationen håller i...skriv på om ni vill ha en fristående resningsnämnd i Sverige..för precis som du säger Gunilla så måste rättssäkerheten värnas  Varför är inte listan offentlig? Varför måste man kontakta dem att be att få vara med på listan?

  Vågar du inte stå öppet för det du stödjer? Medans över 180000 står öppet med sina profiler och stödjer flickorna, vågar ni varken ha en öppen sida nånstans eller öppen resningslista.  Stå för det du säger eller knip igen.  2010-03-29 | 22:24:08
 • Ajax4life säger:

  Postat av: Gunilla Englund

  Lena. Lägg gärna ut länken till namninsamlingen för en fristående resningsnämnd i Sverige igen  Vilken länk? Ni vågar ju inte ha nåt öppet längre, och vad beror det på? Ni låter andra göra skitjobbet, som Daddy och Herr Nilsson, medans ni själva gömmer er bakom era nicks på nätet. När det väl sen kommer till kritan, stänger ni ner allt ni så stolt stod bakom.

  2010-03-29 | 22:28:07
 • Gunilla Englund säger:

  Ajax.

  Faxebook stängde omgående själva Fria X - gruppen på FB samt mammans privata konto där efter de kontaktats av en bloggare som upplyst om UG programet fem dagar innan sändning.

  Inväntar motivering i dagarna från FB gällande orsak till denna stängning. Kommer presentera den då jag får den.

  I denna grupp har åtminstone inte förekommit några som helst hot mot flickorna under 2010 (blev adm för denna grupp i januari o kan därför inte svara för det som bortmodererats tidigare).

  Stängningen av FB-gruppen var alltså inget eget val.  Brodern har däremot själv stängt sin blogg efter alla hot efter UG ( där de felaktigt gav intryck av att vidrigaste o hotfulla kommentarer från BDB kom från broderns blogg.De enstaka hot från hans blogg var från 2009 som skärmdumpats innan de modererats bort).

  Brodern och mamman lever i dagsläget (efter UG) under polisskydd och skyddat boende och har självklart av denna anledning inte möjlighet att vara aktiva på nätet längre.

  Att diskutera tveksamma domslut gör man ständigt i andra medier men .. att ifrågasätta en våldtäktsdom mot en ung flicka är verkligen tabu-belagt o kontroversiellt men GLÖM INTE att det även finns en mycket ung GM inblandad att ta hänsyn till.

  Jag upprepar :

  Hellre fria X för våldtäkt trots att han är skyldig än att fälla X för våldtäkt om han är oskyldig, i de fall det inte finns bevis som räcker för at döma honom utom rimlig tvivel ..  Jag önskar det fanns fler modiga,kloka och ärliga människor som Daddy, som vågar ifrågasätta de obekväma och inte bara skriver om populistiska ämnen, utan verkligen gör skillnad !!

  Håller med dig om att han just nu gör ett riktigt skitjobb ..

  Det gör säkert även Herr Nilsson som jag i ärlighetens namn inte vet vem det är, för jag antar att Du inte åsyftar Pippis lilla apa ..

  Föresten.. e det inte lite komiskt att ha ett nick såsom ditt Ajax4life o klaga på att andra gömmer sig bakom nicks på nätet ..

  Lena; Tack för svar. Är redan medlen i RO men hittade inte uppropet du omnämnde på deras hemsida.

  Vill ävven än en gång påpeka att ja inte är mammans väninna eller X kusin. Har ingen alls anknytning till familjen mer än att jag engagerat mig i fallet.  2010-03-29 | 23:28:51
 • Klara säger:

  Kajsa: Tycker du verkligen att pojken har fått för lågt straff? På allvar? Eller är ditt inlägg en "häftig" kommentar som får dig att vara cool på nätet? Hittills har han, förutom det straff han tilldömdes och dessutom avtjänar, fått ditt och dina gelikars hat och vrede över sig. Han har fått löpa gatlopp på nätet, vara utloppet för tusentalss privata små förståsigpåare som tror de dömer bättre än vårt rättsystem (samtidigt som de nekar honom att ifrågasätta rättsystemet själv). Ja, jag vet att ni kommer att säga att flickan fått utstå samma skit av minst samma magnitud, men det är ingen ursäkt för att man får lov att göra samma sak själv. Återigen, det är sandlådementalitet. Vi har inget med själva domen lydelse att göra, vi som medborgare kan bara värna om de rättigheter VARJE människa har (även du Kajsa) om du finner dig felaktigt dömd. Hade flickan upplevt att hon i domstolen felbehandlats hade detta varit hennes rättighet också. Att bete sig som en lynchmobb alla vilda västern tjänar ingens syfte, framförallt inte ditt eget. Om vi inte vågar ifrågasätta vårt rättssamhälle vad sväljer vi då för orättfärdigheter imorgon?

  2010-03-30 | 00:33:38
 • Ruth säger:

  Feminismen har gjort sverige rättsosäkert, vissa gör karriär andra pengar folket offras, puckon tror att domar är bibeln, då är det sant, tusentals sidor, många som tror, äldre än äldst, det måste vara sant, Var du där??? HUR VET DU ?

  2010-03-30 | 00:51:37
 • Annika säger:

  Klara: Ja vilka startade det gatloppet på nätet? Vem hängde ut sin egen bror ? Vem hängde ut sin egen son ?

  Ja, vilka var där gladeligen och adm. FB. Gunilla Englund du är väl en av dem ? Jag tycker att det är märkligt Gunilla att du skriver att FB la ner FB-gruppen då mamman hävdar att det INTE ALLS var så.

  Ska ni fara med osanningar håll då reda på vad ni far med och vem som skriver vad. Som ni håller på nu gagnar det inte alls Dennis.För det var väl syftet från början ?  2010-03-30 | 01:09:11
 • Maria Johansson säger:

  Daddy du kliver fram, det gillar vi, det var kontroversiellt och det kräver guts, du har rätt i din text. Kan återge för flera av dina reflektioner är helt riktiga, rättssäkerheten för pojkar är som bortblåst(när det gäller dessa mål), och se så många svenskar som mår dåligt, som inte ens reflekterar över sina egna tillkortakommanden, ge var och en en yxa och låt dem hugga, om de är bortom allt tvivel säkra, med konsekvensen att har du fel så är det ditt eget huvud som åker av.

  Då plötsligt är det ingen som vill vara med och kaxa, när konsekvenserns ska betalas. För som du säger ingen kan veta som inte var där!

  Hedersman skriv på och belys detta trots enfaldiga som lever sitt liv bakom tangenter. Namnlösa är menlösa.

  2010-03-30 | 01:12:27
 • pazienza säger:

  Fan vilket föredöme du är för barnen, "daddy". Skulle vilja se dig framföra de här argumenten till de våldtagna samt deras familjer. Usch, att ens försöka försvara en DÖMD våldtäktsman som ERKÄNT brottet.. Folk som du driver brott som dessa framåt, hoppas du är medveten om det.

  2010-03-30 | 01:12:52
 • Kajsa säger:

  Klara, Ja det var tragiskt att pojkens mamma och bror drog i gång den här mobben. Man får inte göra så. Och nu har de dragit vrede över sig själv också  Jag tror absolut att pojken skulle ha haft ett rejält straff. Kanske den andra våldtäkten inte behövt ske. Fyra månade är för lite också, jag tror att han kommer att fortsätta våldta. Han verkar ha grava problem, man har det när man är femton år och våldtar två tjejer på så kort tid.  Men nästa gång, då är han både äldre och det är ett seriebrott, då blir det nog mer ordning på torpet skulle jag tro. Det blir ju så när man våldtar. Det måste han ju lära sig så småningom.

  2010-03-30 | 01:25:37
 • Eva-Lotta säger:

  När jag var 13 var min pojkvän 15 jag lärde honom allt om sex och mycket annat som skulle omvänt kallas dåligt var går igentligen gränsen?

  Våldtäckt av barn, hallå vilket århundrade lever ni på, en gubbe på 60 får ha en tjej på 15 är det eller min pojkvän normalt, ändå kan den ena dömmas till våldtäckt av barn. Hallå! Vilken av dem?  Den ena tjejen drog en rövare påhejad av sin feministiska morsa, sen mitt i uppståndelsen kliver nästa försmodda pingla in, jag säger bara Billy Butt arabnäsa då, pojke nu, lika inför lagen. Pyttsan.

  Det ända man kan trösta sig med är att de som vet får lida för dem är sanningen obeveklig, vi andra kan bara gissa.

  2010-03-30 | 01:29:23
 • Ajax4life säger:

  @Eva-Lotta  Jag tycker om dina sista ord...du vet det där med gissa..för jag gissar att du inte har en aning själv vad du säger.

  2010-03-30 | 01:38:31
 • Petson säger:

  Daddy tur att sådana som dig finns som ser klart och analyserar, tänk om alla dessa såpopera stjärnor fick bestämma, de som inte ens försökt förstå vad du talar om, kommenterar de din text eller andras kommentarer? förmodligen varandra, du har lyckats få hela hönsgården att kackla, men det var väl meningen, som Simon Spies sa spelar ingen roll vad de skriver bara de skriver, hahaha....

  Keep up the god work

  2010-03-30 | 01:41:01
 • Eva-Lotta säger:

  Exakt lille Ajax exact.

  2010-03-30 | 01:44:56
 • Majsan säger:

  Petson låt ungdommarna prata av sig, det har varken skolan eller föräldrarna klarat av, själv läser jag sällan kommentarer vare sig här eller där, men följer Daddy så klart, tur han inte fick praktiken då hade en klarsynt röst tystnat i det politiskt korrekta dunklet.

  2010-03-30 | 01:56:19
 • Frida säger:

  Jag tror "lille Ajax" menar att h*n var på toan.

  2010-03-30 | 02:00:55
 • Ajax4life säger:

  @Eva-Lotta

  Svårt att stava ett ord likadant i en mening med 4 ord?

  2010-03-30 | 02:16:05
 • Kajsa säger:

  //Det ända man kan trösta sig med är att de som vet får lida för dem är sanningen obeveklig, vi andra kan bara gissa.//  :D  2010-03-30 | 02:24:08
 • Finn säger:

  Alla som är dömda för våldtäkt har dåliga advokater. Det säger alla deras mammor. Så släpp ut dem nu. På en gång. Rättegångar ska vara rättvisa.

  2010-03-30 | 02:40:09
 • Frida säger:

  Exakt, Exact, Exactamente, täsmälleen. implicito ?

  gå och lägg dig nu du har inte gjort skillnad i världen, det har Daddy och det kanske är svårt att smälta, läs om vad han skrivit tänk sen ett dygn,

  "Se den som hugger har inget att lära och vila behöver alla" Dante

  2010-03-30 | 02:43:13
 • Carl säger:

  Kajsa har så rätt de skyldiga och utsatta vet, vi andra som inte var där kan bara gissa, men skvallra och dömma så här på avstånd går väl an. Det är viktigt att vi gissar och dömmer det finns så mycket bevis och sanning, se bara Finn han vet minsann, han har forskat i brott och straff han har uppmärksammat att över 50% av våldtäcksanklagelserna är falska så han vet att denna gång räcker det med att tro för att dömma, Dödsstraff vore väl bra för alla utom de som har bra advokater för de, de äro skyldiga.

  2010-03-30 | 03:02:08
 • Finn säger:

  Ja 50% av anklagelserna är falska, offer, polis, åklagare, advokat, domare och nämndemän går samma för att gång efter gång sätta dit i synnerhet barn. De övriga har bra advokater och är de som är skyldiga och de bör endast släppas fria om mamman och två till i släkten kan gå i god för dem. Jourhavande rättshaverist bör vara pressansvarig. Vi måste tänka på rättsäkerheten.

  2010-03-30 | 03:33:59
 • Ali säger:

  Jag tycker den Marokanska varianten känns bättre, där krävs 4 kvinnliga vittnen jämnbördigt mot en man, då kan man vara säker på att kostnaderna inte rusar iväg med onödiga rättegångar, massa överklaganden och annat tjafs.

  Speciellt om man heter Carl eller Finn

  2010-03-30 | 04:11:33
 • Brainwash 2010 säger:

  Det är lätt att tröttna "riktigt ordentligt", även på anonyma personers oupplysta kommentarer.  Du som talar om "nick" har, av någon anledning (=feghet?) valt att själv skriva anonymt.  Högst intressant, må jag säga.  Vem är Christoffer A?

  Ett kristligt offer, eller vad?

  Ett påsklamm, som slaktas tidsenligt?  Eller kanske "A Kid" (en låt av gruppen Radiohead: "http://www.youtube.com/watch?v=zx01eOzBmR4&feature=related")?  "

  Postat av:  Brainwash 2010 aka Christoffer A.

  Jag tror inte att det finns någon som hävdar sig själv så mycket som du.

  Du vet bäst.

  Du kan bäst.

  Du talar om hur det är.

  OSV.  Det spelar ingen roll vilket nick du väljer för stunden, skriften av dig är densamma rakt genom.  Det är lätt att tröttna på dig, riktigt ordentligt.

  2010-03-29 @ 07:38:06

  "

  2010-03-30 | 06:10:10
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Brainwash 2010 säger:

  ==> "Braindead":  Tack för att du gjorde igenkännandets princip klar för dem som ev. inte redan förstod den men...  ett tips till dig...  kapa_inte (/förvräng_inte) namn, vars tillblivelse du inte känner till eller förstår dig på, tack.  Ang. det du skrev om tyckanden, så kan man t.ex. hänvisa till följande DN-artikel:  "Utredningar baseras på skvaller", från 2006-11-16

  (http://www.dn.se/insidan/utredningar-baseras-pa-skvaller-1.593737).  Docent Bo Edvardsson uttalar sig där om socialtjänstens utredningar.  Artikeln rekommenderas varmt.  "

  Postat av: Braindead  Någon frågar Monica Antonsson följande:

  'Var det inte du som skrev att Maja antagligen inte blivit våldtagen utan att hon bara varit ett dåligt ligg eller något när du och Maja hade en konfrontation? Säger hon att hon blivit våldtagen så är det väl det som är sant? Eller är det skillnad på tjej och tjej?'  Så här svarar Monica Antonsson:

  'Vad gäller våldtäkten i Majas bok så gällde diskussionen om det var sant eller ej. Då skrev jag det du refererar till. För din kännedom kan jag meddela att jag har bett henne om ursäkt för det.'  ______  Vi lever i ett intelligensbefriat samhälle.

  Tydligen är tänkande en belastning

  Det kräver resonerande och kan ge huvudvärk.  Se bara på Monica Antonsson, som man förut uppfattade som någorlunda skärpt, i detta förvirrade samhälle

  Läs hur hon bl.a. bemöter en kommentar om att nivån på hennes blogg har sjunkit:  'Eller är det ett våldtaget barn man inte får försvara?

  Sug på den du!'  Herregud!

  Vad ska man säga?  Med våra äldre som inte beter sig bättre än så här är det inte konstigt att dagens yngre generationen är förlorad.

  En generation som har klämts fast mellan massmedians hejdlösa pornografierande av samhället och dess lika ohejdade fascistiska propaganda mot männen och deras s.k. exploatering och objektliggörande av kvinnan. De som skickar båda budskapen brukar i regel vara kvinnor.  Jag skickade följande svar till Monica Antonsson, vilket hon självklart inte släppte in:  'Pojken som skrek varg sa...  Man är ju totalt less på ditt översitteri sedan månader tillbaka.

  Ditt uppläxande och uppfostrande sätt att bemöta folk har varit klart värre än den värsta manliga härskarteknik

  Ta ett sabbatsår, och återkomm med något intressant.

  Observera: det behöver inte handla om könsfrågor.

  Vi har akut behov av riktiga journalister i dagens kloak-massmedia, som bara tycker och tror.

  Om du håller vad du tror för dig själv, då behöver du inte heller be om ursäkt senare (Maja som exempel)

  Fast hon får ju skylla sig själv.

  Hon är en god modell för detta angivarsamhälle, där man ska skriva tjocka smutskastande böcker och dagböcker (Norén) utan att de anklagade ha fått chans att försvara sig.

  Eller så skriver man böcker om eller anmäler ohyggligheter som påstås ha ägt rum en jävla massa år tidigare...

  Och så alla dessa falska anmälningar...

  Vilket piss samhälle dessa herrar och damer skapat.'  2010-03-29 @ 07:51:50

  "

  2010-03-30 | 06:25:11
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • David säger:

  Gunilla:  Vilka vittnen är det som saknas i FU som kan avgöra till Oskars fördel?

  2010-03-30 | 08:32:35
 • Klara säger:

  Kajsa: Skillnaden mellan dig när du skriker "tjära och fjädrar" och när pojkens mor och bror har agerat är att de gör det utav kärlek. Nu kan kärlek gå snett och missriktas men man kan aldrig skylla någon för att de älskar en annan. Om man upplever att det finns ett hot mot någon man älskar kan det också leda till att man agerar irrationellt. Och lika mycket som vi alla är överens om att flickans mor hade all rätt att känna och agera som hon gjorde (det var ju hennes dotter) så kan varken du eller någon annan neka pojkens närmaste att i sin förtvivlan vilja göra något för honom. Att huka bakom "pojkens mamma och bror drog i gång debatten" som många gör, är faktiskt lågt. "Det var han som slog först" mentaliteten är det meningen att man ska ha lämnat bakom sig i lågstadiet. Sedan tror jag inte du vet hur det känns för pojken med det straff han har fått. Visst, att skrika efter hårdare tag är lätt och ger lätta poänger bland andra som befinner sig på samma nivå som en själv, men det gör en knappast till en hjälte, en bra person eller ens någorlunda sympatisk. Att brännmärka honom för all framtid är oseriöst. Det är dessutom inte din sak att avgöra. Jag tror inte ens du känner kärlek till flickan, om du inte råka vara anhörig till henne. Men hade du varit anhörig tror jag att du lyssnat till vad flickan och hennes mamma sagt. Flickan upplevde trakasserierna efter händelsen som värst (sagt i UG). Mamman tycker inte att hatet nu ska vändas mot pojken och hans familj, att det får vara nog (sagt i Agenda). Så säger någon som älskar sin dotter och förstår vad som är bäst. Ditt agerande skadar även flickan.

  2010-03-30 | 10:06:16
 • Bryt säger:

  LÄgger min kommentar under det lämpliga inlägget istället, då den modererats bort:  Jag ser en hel del inlägg av typen "Bra att du tänker själv" och att man inte "ska svälja allt media kommer med". Detta är mycket bra råd.  Det hade dock varit önskvärt om man i sin iver att ifrågasätta inte bara köper en ny agenda rätt av, utan sätter sig in i fakta och EFTER DETTA bildar sig EN EGEN uppfattning.  Har jag förstått det rätt har exempelvis Daddy själv inte läst förundersökningarna i det här fallet. Hade flickornas berättelser varit så virriga, så full av hål och motsägelser osv som pojkens hade de blivit lynchade härinne, det ska ni vara medvetna om.  Efter att ha läst FU 1 & 2 anser jag det utom tvivel att pojken är skyldig- det gjorde ju även ägaren till bloggen Oskyldigt Dömd, som på ett tidigt skede avsade sig all kontakt med Bjästafallet för att inte brista i trovärdighet.  Bevisningen i detta fall, menade han, är så stark att den tilltalade faktiskt BORDE dömas.  Jag har, med det lilla jag läst i det fallet, kommit fram till att med de BEVIS som finns i Linda Chenfallet bör Mats Alm inte fällas för mord. Det går ju inte att bevisa, då ska han heller inte dömas, alldeles oavsett om vi alla begriper att han är skyldig. Men i bjästafallet, här är det ju så oerhört uppenbart med både teknisk bevisning och en massa vittnesmål, tillika offer och förövares berättelser, att det är skrattretande, detta.  Och börja nu inte med de vittnen som inte kallades; det hade som sagt varit tjänstefel av pojkens advokat att kalla dem, då de i båda fallen hade varit till förfång för hans sak.  2010-03-30 | 11:35:39
  Bloggadress: http://psykbryt.com
 • Lena säger:

  Gunilla...På RO,s hemsida under rubriken Aktuellt kan man läsa om RO på juristmässan i Örebro 100317..där står också om namninsamlingen.MVH/Lena

  2010-03-30 | 12:19:08
 • Claire Redfield säger:

  Hahaha, vilken dåre du är.

  Men huvudsaken är ju läsarantalet.

  Eller hur? ;)

  2010-03-30 | 13:48:41
 • Fjärdingsman säger:

  Braindead LJUGER!! H*ns inlägg "pojkensom skrek varg sa..." kom visst in på Monicas blogg!! Det blir böter nu för falsk angivelse!

  / Fjärdingsman

  2010-03-30 | 17:53:46
 • Catarina säger:

  //"Jättebra jobbat SVT, verkligen. Jag har en bestämd känsla av att ni inom kort kommer att få ett telefonsamtal där någon säger: "Jo visst är detta årets scoop, men inte på det sättet som ni hade tänkt er. Vill ni förresten läsa artikeln som krossar era liv för alltid innan vi publicerar den på Onsdag?"\\

  Är det inte så att om man ger sig in i leken får man leken tåla?

  Dennis mamma var antingen mer än lovligt naiv eller mer än lovligt korkad om hon trodde att SANNINGEN inte skulle komma fram.

  Eller kanske förblindad av moderskärlek?

  2010-03-30 | 22:44:27
 • Käppen säger:

  Tycker man bör ta reda på hur denna moder till pojken var innan allt detta, fan tom innan hon hade familj innan man börjar ta fakta o skit från henne.

  2010-03-31 | 23:49:40
 • Luleå säger:

  Har ni inget jobb ni som skriver här och på alla andra bloggar om det här fallet???????????  Jag bara undrar ni verkar vara en skock arbetslösa

  individer allihopa  2010-04-01 | 22:47:56

Kommentera inlägget här: