daddys

Beware the fury of a patient man

Australiensisk vårdnadsdom väcker ursinne

Kategori: Pappa

Får jag rekommendera att ni noga läser denna artikel från Heraldsun, som jag har översatt nedan. Denna dom i den australienska familjerätten har väckt ursinne down under, då pappan "Bill" på något sätt lyckats få media att skriva om det.

Detta fall är inte unikt på något sätt utan följer samma mönster som mitt och ett otal andra pappors.

Där ser man...det tycks som om det finns ett stort intresse för denna fråga bland människor. Då måste avsaknaden av samma ursinne här i Sverige bero på okunskap helt enkelt. Och varför det råder okunskap får vi väl fråga landets redaktionsledningar.

En och annan lär nog gapa förvånat av artikeln nedan. Det gjorde dock inte jag.

Laurie Nowell ,Sunday Herald Sun, January 10, 2010

Fury at ruling in custody battle

1:22AM

En mamma som av familjerätten konstaterats vara våldsam, lögnaktig, saknar moraliska värderingar och ansvarig för de psykologiska och känslomässiga övergrepp av hennes barn, har fått ensam vårdnad om dem.

Fadern, som anses "principfast" och med "mycket att erbjuda sina barn", har av samma rätt förbjudits från att se sina döttrar. Ärendet kommer blåsa nytt liv i debatten om familjerätt och frågan om delat föräldraskap.

Fadern, som vi gett namnet "Bill" eftersom han inte kan identifieras av juridiska skäl, beskrivs av en Familjerättsdomare inte som något hot mot sina döttrar, utan tvärtom som en framgångsrik och duktig förälder som är "artig" och "intelligent".

Samma domare fann att modern, som vi kallar "Jasmine" och som övergav sin första dotter, två år gammal och föraktade barnets senare medlingsförsök, hade visat ett "förfärligt", "grymt" och "skadligt" beteende.

Barnen ansågs "fjärmade" från fadern


Men domaren ansåg emellertid att på grund av att barnen under en så lång hindrats från umgänge, hade domstolsbeslut blivit ”fjärmat” från sin far och det, ”för barnens bästa” var bäst att dom inte träffade pappan alls.

Detta var i strid med en dom i februari 2008 som sade att att Bill skulle ha rätten till kontakt med sina döttrar.

Men i den förra månadens dom, sa domaren: "Behovet av att bevara barns fysiska och emotionella säkerhet och välbefinnande är viktigast. Hur otillfredsställande detta domslut än är för pappan, är det det domslut som är mest anpassat till barnens bästa.

"Dessutom är det detta det enda domslut som kan ge flickorna den ro de kräver nu medan man undersöker möjligheten av en relation mellan fadern, (barnen) och deras syskon i framtiden, oavsett hur långt in i framtiden detta kan ligga."

Men domaren lägger till: "Det är ett sorgligt faktum att vi har familjerättslagar som dömer i enlighet med ”barnens bästa”, samtidigt som man därmed verkar belöna dåligt beteende hos en förälder och arbeta i uppenbar orättvisa för den väl motiverade och bästa föräldern. "

Bill har inte sett hans döttrar sedan i april och har inte tillbringat längre tid med dem sedan augusti 2005.

Han säger att hans utanförskap till stor del var en följd av falska anklagelser om sexuellt utnyttjande av barn mot honom. Anmälare var hans före detta fru.

Vårdnadsdomen i den australiensiska ”Family Court” förra månaden kom efter pappan fört en sju år lång kamp för att få umgänge och vårdnad av döttrarna, nu över nio och 11.

Det hela utvecklade sig till ett brottmål under 2007, när Bill, 55, anklagades för sexuella övergrepp. Domaren fann anklagelserna helt felaktiga och kastade ut fallet.

Det börjar som en tvist och slutar som ett brottmålDen juridiska processen har kostat Bill hans hem, hans jobb och omkring $ 450.000 (3 miljoner SEK) i förlorade intäkter och kostnader. Han har stått inför rätten totalt 70 gånger!! för att rentvå sitt namn och för att få någon form av tillgång till sina barn.

"Det har varit en mardröm. Allt jag ville var att vara en del av mina barns liv - för att försöka ge dem en god start i livet," sade Bill.

"Men jag förnekades rätten att vara pappa på grund av det illvilliga sätt som min ex-fru har agerat på och på grund av den tilltro rättssystemet har gett hennes lögner och osanningar.

"Familjerätts systemet behöver stora förändringar. Det verkar inte finnas någon kontroll av bevis i domstol och det verkar som lögner och påhitt ofta omedelbart accepteras som ett faktum.

"Det är en skam och, såvitt jag vet, händer det inte inom några andra rättsliga områden."

Bill: s fall följer samma mall som "Steves" fall gjorde året innan. I vilket domstolen godtog hans ”goda karaktär”, men förbjöd honom från att se sin dotter på sju år, eftersom rätten trodde att mamma skulle "stänga av" känslomässigt om han fick se henne .

Fängslades för ett gratulationskortI ett annat fall förra året, en far "Mick", fängslades för att han skickat ett gratulationskort till sin dotter i strid med ett domstolsbeslut och låstes in igen för att han tagit en promenad i en park - i närheten av där, okänt för honom, hans dotter lekte.

Debatten om familjerätten som har blivit upphettad under det senaste året, genom en kampanj som syftar till att stötta ändringar i den så kallad ”Family Law Act” som infördes av Howard-regeringen, och som har fastställt principen "ett gemensamt föräldraskap" och i praktiken ge fäder en bättre chans att ha större tillgång till sina barn i vårdnadstvister.

Historikern och Familjerättskritikern Proffessor John Hirst ifrågasätter de grundläggande principerna inom familjerätten.

"Familje domstolarna måste enligt lag agera efter ”barnens bästa”  i mål om vårdnad och boende. Alla tycker det är klokt och riktigt, man nämner dock sällan eller talar ens alls om att när man lyfter upp och sätter en princip framför alla andra, kan det ge fruktansvärda resultat, sade han.

"För att stoppa mödrar från frestelsen att göra anklagelser om sexuella övergrepp och därmed behålla barnen för sig själva, måste vi få en lag där det anges att alla föräldrar som gör falska anklagelser av detta slag kommer att förlora rätten till vårdnaden om barnen. Om en mamma har vänt barnen mot fadern med resultat att de inte vill träffa honom, så ska barnen tas om hand. Åtminstone för en tid.

"Även med de nuvarande bedömningarna av ”barnets bästa”, är det ändå svårt, att se hur ett barn kommer att gynnas av att hamna hos en sådan mamma. Hon har belastat barnet med fruktansvärda historier om hur hennes pappa misshandlade henne.

"Sedan när barnet växer upp kommer hon att upptäcka att mammans anklagelser var falska."

Principen "Barnets bästa" rättfärdigar alla brott


Att växa upp med enbart sin mor och se så lite som möjligt av sin far, anses även här i Sverige, som "barnens bästa". Hur skall vi annars tolka domstolarnas solklara diskriminiering i vårdnadsfrågor? Hur skall vi rättfärdiga en politikerkår som likt dummerjönsar gömmer sig bakom en skendebatt om pappaledighet, för att slippa beröra själva kärnfrågan.

Frågan om det är rätt att man fråndöms rätten att vara förälder helt utan grund?

Är det rätt att separera barn från deras fäder mot både barnens och fädernas vilja?

Är det riktigt att människor döms till fängelse och straffas ekonomiskt bara för att dom kräver rätten att få vara föräldrar på samma villkor?

Är det så bra för ett rättsystem i längden att det belönar brott och straffar ärlighet? Är det så bra för samhället över huvud taget?

Själv har jag en tydlig åsikt i den frågan, och den borde delas av alla människor som gör anspråk på att äga moral, och kalla sig demokratiska.

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Kommentarer

 • Leroy säger:

  Det som fastnar när man läst igenom allt är ju det proffessor John Hirst säger på slutet om utredningar och hur barnens bästa bör beaktas redan från början:  "För att stoppa mödrar från frestelsen att göra anklagelser om sexuella övergrepp och därmed behålla barnen för sig själva, måste vi få en lag där det anges att alla föräldrar som gör falska anklagelser av detta slag kommer att förlora rätten till vårdnaden om barnen. Om en mamma har vänt barnen mot fadern med resultat att de inte vill träffa honom, så ska barnen tas om hand. Åtminstone för en tid."  Utredningar skall baseras på sanning och fakta, det skall inte löna sig att bara påstå. Fortsatt utredning skall granska parternas vilja. lämplighet och förmåga. När detta granskats och bevisats så skall bägge få lika utgångsläge utifrån detta, inte som nu utifrån vilket kön den förälder som påstår har får väga tyngre än en ordentlig utredning.  Leroy

  2010-03-10 | 17:56:18
 • Daddys säger:

  Och vinnare i kategorin "Goda (t)rollmodeller är.................http://www.aftonbladet.se/wendela/article6753245.ab"

  2010-03-10 | 21:01:54
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Willow säger:

  Ja, inte blev jag heller speciellt överraskad när jag läste... det verkar mest följa gängse mall som råder nuförtiden.

  Dock var det lite anmärkningsvärt att bli fängslad för att ha skickat ett gratulationskort, samt påståendet att "stänga ner" känslomässigt om man får se en viss person... man kan ju tycka att en sådan person inte kan vara speciellt stabil och lämplig att ta hand om barn.

  Världen verkar ju ha ballat ur fullständigt...

  2010-03-10 | 21:11:07
 • 9.0 säger:

  Hur många fler barn ska behöva drabbas av relationsförluster till sin förälder,oftast då umgängesföräldern...  Sanslöst att det kan få fortsätta så här,och dessutom förvärras år för år.

  Ändå så vet man att barn far väldigt illa av att mista en förälder.  Så tragiskt.....  Men det enda som verkar fungera är att själv hämta hem sitt barn och skydda barnet,för att därefter leva dolt i samhället,precis som många mammor gjort hittills!  9.0

  2010-03-10 | 21:26:59
 • Aja-tuss säger:

  Det som gör en så frustrerad är att det tycks vara helt ok för kvinnor i lagens mening att missbruka rättsystemet och FN barnkonvention, medans män/pappor måste ha en maximal rättsmoral i sig för att kanske eventuellt bli trodda som god föräldrar.  Jag tror fortfarande att huvudproblemet ligger i att (och det är internationellt.)  De män som sitter i beslutfattande organ och avgör i såna här tvister till stor del är outbildade i genusfrågor och jämställdhet. De har bar gått den osynliga men starkt påverkande "kursen" som kvinnorörelsen fortlöpande utvecklat och fört fram sedan 1960 talet i sin kamp mot de manliga strukturernas dominans, om kvinnorna /barnen som offer för manliga strukturer.  Dessa män skämms för den manliga historian och vill gottgöra kvinnornas kamp och sväljer således deras idelogier med hull och hår, då känner vi oss jämställda utan att behöva anstränga oss nämvärt, ingen kritisk granskning på kunskapsinnehållet. Ifråga sätter inte deras strukturella upptäckter.  Istället anammar dessa män deras strukturer utan att ifråga sätta dem ur ett mänskligt perspektiv.  Innan kvinnorörelsen var det männens perspektiv som rådde i mångt och mycket och styrde samhällets grundprinciper med kvinnan/barnen som ett offer för omständigheterna.  Fortsätter det så här som nu kommer kvinnorna om 200 år ha en skuld till männen att deras strukturer ha förosakat så mycket lidanade för männen/barnen att de blir offer frö kvinnliga strukturer.  Vi män/människor måste hitta våra egena strukturer bortom det gamla mans samhället och inkludera de upptäckterna i en männsklighet som inte polariserar mellan könen.  Då kan rättvisan bli trovärdig och inte drivas av lobbister och könspolariserande ideologier.  En god bit på vägen till det, är att vi män/pappor vägrar bli diskriminerade bara för att vi är just är män/pappor i gamla unkna strukturer.  Vi män måste våga kliva ut i dagsljuset och öppet organisera oss för att få till en förändring.  Jon  2010-03-11 | 11:34:20
 • Daddy säger:

  Jag skulle snarare tro att manliga domare har fått allt för mycket kurser i genus och jämställdhet. Vad det ordet betyder i riksdagshuset och rosenbad är ju inte samma sak som många av oss andra lägger i ordet.  Jag anser visserligen precis som dom att ordet står för rättvisa. Men för som betyder jämställdhet rättvisa för kvinnor, för mig betyder det rättvisa för alla.  En liten definitionsskillnad som i praktiken skapar enorma problem.  Att män haft det lättare än kvinnor genom historien är förresten också en myt som gärna omhuldas av den politiskt korrekta jämställdheten. Men om du tänker efter ett slag? Är det sant? Har det varit lättare att överleva i denna värld som man eller som kvinna?  Du kan fråga någon av dom kvinnor och barn som faktiskt i stort sett alla, överlevde Titanic. Att hitta en överlevande man från katastrofen blir dock svårt.  Jag säger inte att detta är fel, men kanske borde någon även belysa de uppoffringar män i alla tider gjort för kvinnor och barn också? Det vore väl en frisk fläkt i debatten?  Eller svor jag i kyrkan nu?

  2010-03-11 | 16:04:38
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Sara Sivesson säger:

  Lycka till ikväll Joakim! Hela dokumentärteamet kommer kolla.  // Sara Sivesson

  2010-03-11 | 16:40:28
 • Leroy säger:

  Så länge man utreder påstående och söker sanning, läter saker objektv bli utredda, det får bli en ärlig utredning´kring vilja, lämplighet och förmåga är det schysst och ok. Men då det spårar ur och ingen vågar sätta ner foten och ifrågasätta eller be part som påstår bevisa eller följa de spelregler som borde vara neutrala för barns bästa är man ute och cyklar. Håller med John Hirst och hoppas att problemen tillåts bli ordentligt genomlyst och att man äntligen vaknar hos ansvariga politiker och inom media. För Barnens rätt enligt FN konventionen som Göran P skrev på borde följas. Direktiven borde var neutrala och jämställda liksom de ev. utredningar som måste skyndsamt måste göras.  Leroy

  2010-03-11 | 20:17:11
 • Smartare än dig säger:

  tomma påståenden , luddiga konstateranden ... källor saknas... Sorry, inte trovärdigt för fem öre!  2010-04-06 | 23:38:48

Kommentera inlägget här: