daddys

Beware the fury of a patient man

Amnesty utsattes för påtryckningar från flera håll

Kategori: diskriminering

Martin Rydehn, projektledare för Amnesty International har redan på bloggen "när själen värker" den 27 April svarat på Kjell Åke Bjurkvists (bilden) vilt fäktande attack mot filmen "Rätten att vara pappa" som Kjell Åke menar skulle vara gjord av mig?  Vidare påstår Kjell-Åke i sitt inlägg att dom siffror och den statistik som redogörs för i filmen kommer från mig? Trots att källan redogörs tydligt i filmen. Filmen har Kjell Åke hittat på min youtube kanal, som han menar heter "Daddy of Sweden" (Detta namn hånar och ondgör han sig också över i inlägget). Om det finns en kanal med det namnet på Youtube så är den inte min. Min kanal heter "Daddychildsweden", ett namn som kommer sig av att kanalen en gång skapades för föreningen Pappa-Barn. Besök den gärna http://www.youtube.com/daddychildsweden.


I sitt inlägg ojar sig Kjell Åke Bjurkvist att eleverna Sara Sivesson, Jerry Wallén, Sandra Atas och Oskar Krantz  från John Bauergymnasiet i Halmstad, den 27 April låg överst på nomineringslistan till filmfestivalen i Göteborg.

Detta kunde inte Kjell Åke & Co acceptera. Så det drogs igång en massiv lögnkampanj mot filmen. Där han bland annat påstår att det är jag, antifeminismens onda geni som legat bakom skapandet av densamma. Mycket dumt skall man höra i sina dagar.

Hur kan detta vara möjligt Amnesty? Frågar Kjell Åke ursinnigt. Sedan börjar lögnparaden.

Att ett pågående vårdnads och rättsfall ännu ej avgjort, tas med i reportoaren för er dokumentärfilm-festival. Vem av er har gjort källforskning i fallet, har den andra föräldern fått ta del av filmen?
Filmen är en partsinlaga i en pågående vårdnadstvist och knappast en dokumentär trovärdig namnet!

Börjar Kjell Åke. För det första Kjell Åke. Det pågår en vårdnadstvist, inget rättsfall. Eller vad som nu menas med rättsfall i det här förvirrade inlägget? Filmen handlar om diskrimineringen av pappor i vårdnadstvister, och det vore väl konstigt om man i skapandet av en sådan film inte fick intervjua pappor som har erfarenhet av denna diskriminering? Med denna sorts argument skulle ingen journalist eller filmskapare alltså få tala med, eller intervjua människor som av en eller annan anledning ligger i en pågående konflikt?

Och vad gäller den andre partens möjlighet att ta del av filmen förstår jag ännu mindre av vad detta har med saken att göra. Återigen, filmen handlar om den allmänt utbredda diskrimineringen av fäder i vårdnadstvister, inte om mitt fall specifikt. Det belyses som ett av tusentals exempel. 

Kjell Åke fortsätter:

Har dom blivit uppsökta av daddy vet dom överhuvudtaget om, att utredning pågår anmälnigar görs och att rättsfallet inte är avgjort.

Visste elever och skola om att daddy tidigare lagt ut film personuppgifter på sin dotter och delar av utredningen på bloggar youtube och andra siter?

Vad har skolan för koll och har handledaren informerat sig om, bakgrund och källfakta?

Har skolan och amnesty tagit del av dom furiösa skriverier daddy presterat, där han gått till frontalangrepp mot feminismen, mot barnahusen soc ja! T o m folkhälsokomiten.Det första jag skulle vilja veta är vilka anmälningar som görs och hur Kjell Åke i så fall kan veta det? Jag är säker på att Sara, Sandra och dom andra själva kommer att besvara dessa frågor (min blogg står öppen), men under tiden skall jag upplysa Kjell Åke, kvinnojouren i Uppsala, bloggen Suspicio samt Amnesty International om vad som skett.

 • Nej Eleverna på John Bauer gymnasiet blev inte uppsökta av mig. Jag blev uppsökt av dom. Och ja dom vet att frågan om boende och vårdnad inte är avgjort i mitt fall. Vad nu det har med saken att göra?
 • Ja, eleverna hade läst min blogg ett längre tag och var fullt införstådda med vad som skrivits och publicerats på den. Därav anledningen till att dom kontaktade mig för en intervju.
 • Jag skulle tro att elevernas handledare på John Bauer gymnasiet varit fullt införstådd med vem jag är och vad jag har skrivit. Detta måste dock eleverna och handledare själva redogöra för.
 • Skoleleverna har som sagt tagit del av mina "furiösa" skriverier. Vad gäller Amnesty så är det väl mer tveksamt.

Amnestys projektledare svarar i en kommentarn på KÅB:s bloggAmnesty i Sverige arrangerar tillsammans med KulturUngdom Angelägets dokumentärfilmfestival om mänskliga rättigheter av och med unga filmskapare. Ungdomar skickar in dokumentärer kring frågor som de själva valt att gestalta. Innehållet i ungdomarnas filmer återspeglar inte nödvändigtvis de frågor som Amnesty International arbetar med.

Varje år får vi in drygt 60 filmer till festivalen. Vi visar sju vinnarfilmer på festivalen. Till filmfestivalen 2010 skickades en film in som heter ”Rätten att vara pappa”. Juryn såg filmen och gjorde bedömningen att den inte skulle visas.

Vi vill tydliggöra att Amnesty inte finansierar eller på andra sätt står bakom själva produktionen av de filmer som skickas in till festivalen.

Martin Rydehn
Projektledare Angelägets dokumentärfilmfestival
Amnesty International


Vilka, Martin Rydehn, satt i den juryn? Och vilka var skälen till bedömningen att filmen inte skulle visas?

Ännu mer besynnerligt blir det att läsa Kjell Åke Bjurkvists svar till nämnde Rydehn på sin blogg.

Där skriver han följande (exakt citat med stavfel och allt):

Tack Martin Rydenh vi höres och vi utvecklar kriterier för hur dokumentärer avdet här slaget bör göras.
Samtidigt vill jag be dig om att kontakta dom elever so uppenbarligen blivit utnyttjade, manipulerade och vilseledda. Har dom undersökt individen daddy innan och hur mår dom nu då dom lurats?

Viktigt! I det inslaget " rätten att vara pappa" har upphovsmannen utövat makt och påtryckning för att vinna i egen sak. Förhåller det sig så Martin behöver ni göra en noggrann utredning om hur ungdomar inte använd för "privat" bruk

Som sagt. Sandra, Sara, Oskar,  Jerry och deras handledare på John Bauer gymnasiet kommer att erbjudas plats för genmäle på denna blogg. Vad gäller anklagelserna som riktas mot mig kommer dessa att redas ut samtidigt.

Uppsala kvinnojour slår ifrån sig


Minns ni debatt på Svt om pappadiskrimineringen? Den jag blev inbjuden till av okänd anledning, eftersom jag ändå inte fick komma till tals. Minns ni damen som satt bredvid den mycket upprörde, vilt sluggande Annika Sundbaum Melin? Advokat Eva Kornhall. Advokaten som hävdade att det inte finns någon pappadiskriminering.  Eva Kornhall är ledande inom Uppsala kvinnojour. Samma kvinnnojour som nu försöker tysta Elever som försöker synliggöra pappadiskriminineringen.

Nu har Kornhall och hennes medsystrar förstått att dom fått in oönskade personer som inte delar deras åsikter i sina medlemsled. Idag gick följande medlemsmail ut från jouren:

facebook
Uppsala Kvinnojour har skickat ett meddelande till medlemmarna i Uppsala kvinnojour.

Uppsala KvinnojourMay 3, 2010 at 11:59am
Ämne: Daddy
Uppsala Kvinnojour den 3 maj kl. 11:56 Hej

Vi vill bara meddela våra medlemmar att det visat sig att
det finns medlemmar i vår grupp som inte kanske har samma inställning som de flesta av oss i gruppen. Det är naturligtvis upp till var och en att ha vilken åsikt som helst. Vi har inga åsikter om detta. Detta är bara en upplysning till er som har ett större sekretessbehov än vanligt, ni kanske lever under hot eller har någon form av sekretessmarkering. För er skull var försiktiga om ni använder vår grupp eller vår mail.

Sen har naturligtvis Daddy överdrivit vår roll i att stoppa filmen som handlar om hans eget vårdnadsmål. Vi har inga åsikter i enskilda vårdnadsmål. Vi har åsikter om att man använder sig av PAS för att bortförklara barns påståenden om sexuella övergrepp och våld. Därmed inget sagt om Daddys ärende.

Vi kommer inte heller att ta lätt på eventuella hot eller skrämseltaktik utan kommer offentligt redovisa alla sådan försök till att stoppa debatten. Eventuella hot kommer naturligtvis att genast polisanmälas.

http://www.facebook.com/l/271e8;daddys.blogg.se/2010/may/kvinnojour-stoppar-elevers-bidrag-i-amnestys.html

Vänligen
Uppsala kvinnojour


Stycket där dom säger sig komma att polisanmäla alla försök att "stoppa debatten" blir ju aningen komiskt i sammanhanget.

Samma kvinnojour inblandade i stoppandet av Pappa-Barns informationsträff


Idag skulle jag ha varit i Sveriges riksdag. Inbjuden av Pappa-Barn Kristianstad som länge kämpat i motvind för att få komma och informera våra politiker om dom brott, som begås mot barn och fäder i dagens rättssystem. Det är jag inte. Jag sitter hemma vid köksbordet och skriver till er istället.

Av Pappa-Barns informationsträff för politiker och media bidde bara en tummetott. Gissa vilka som bland annat varit med och stoppat denna förening från att upplysa våra politiker? Jepp, rätt gissat. (Det skall dock nämnas att fler politiskt inflytelserika personer bidragit till sabotaget. Detta kommer att redogöras för längre fram).

Här är ett par andra mail från Kornhalls kvinnojour till sina medlemmar från den 25 April och den 2 Maj. Notera länken i det första mailet till bloggen Suspicio. Ett forum för överlevare, pedofilhysteriker, mans och pappahatare. Där bland andra Kjell Åke Bjurkvist för övrigt är ytterst aktiv.

Uppsala Kvinnojour har skickat ett meddelande till medlemmarna i Uppsala kvinnojour.

Uppsala KvinnojourApril 25, 2010 at 12:44pm
Ämne: PAS
Hjälp oss stoppa PAS!!
Läs mer i den bifigade länken


http://www.facebook.com/l/cc42f;suspicio.wordpress.com/2010/03/24/alice-day-och-pas-dagen-rakar-vara-samma-datum/

Uppsala Kvinnojour har skickat ett meddelande till medlemmarna i Uppsala kvinnojour.

Uppsala KvinnojourMay 2, 2010 at 11:35am

Ämne: Pas till Riksdagen
Hej

Pas - parental alienation syndrome är en påhittad diagnos som inte blivit godkänd av det amerikanska psykologförbundet och inte heller av den svenska socialstyrelsen. PAS innebär att en förälder får ett barn att tro att det utsatts för sexuella övergrepp, fysiskt våld eller andra övergrepp trots att det det inte finns någon sanning alls i anklagelserna. Pappa-barn rörelsen använder sig av PAS för att bortförklara de anklagelser om våld eller sexuella övergrepp som kommer från barnen. Personen som grundade PAS är Richard Gardner som var en stark förespråkare för pedofili och incest. Han ansåg att barn mår bar av sexuella kontakter med vuxna.

Pappa-barn ska till riksdagen den 4 maj klockan http://www.facebook.com/l/5f0de;13.00-15.00 i Förtroenderådsrummet i Riksdagen.Det är Gunnel Wallin och Liss Böcker från Centern som närvarade på politikerträffen i Kristianstad som bjöd in Pappa- barn till Stockholm 2 dagar efter deras träff. De kommer bjuda in alla i Riksdagen och media.

Läs gärna artikeln med mötet med riksdagsledamöterna och pappa- barnsom ligger till grund för inbjudan till Riksdagshuset

http://www.facebook.com/l/5f0de;www.kristianstadsbladet.se/article/20100322/KRISTIANSTAD/703239866/1338/&/Centern-fick-svara-pappor

Efter det här mailet ligger inbjudan som gått ut till pappa-barns anhängare. Anmälan kan bara se till ordförande i pappa-barn kristianstad, så det verkar svårt att komma in på själva seminariet

Kontakta gärna era vänner i riksdagen så att de har rätt information innan de går in i seminariet. Vill någon ha mer information om PAS eller vårdnadstvister kontakta gärna oss så hjälper vi er.


Vänligen
Uppsala kvinnojour


Andra som bloggar om detta:
http://maukonen.wordpress.com/2010/05/03/censur-och-yttrandefrihet-hand-i-hand/#comment-1529
http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2010/05/bloggtips-den-2-april-2010.html
http://www.pellebilling.se/2010/05/jamstalldhet-for-alla/
http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/05/sitt-inte-bara-och-gnall-gor-nat.html
http://genusnytt.wordpress.com/2010/05/03/kvinnojour-stoppade-film-om-pappadiskriminering/


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Kommentarer

 • Leroy säger:

  Daddy.  Ja det blir märkligare blir det ju eftersom man slutat länka till dessa barns projektarbete, där dom laggt ner sin själ och försökt återspegla sånt dom som som diskriminerande och märkligt. Det är ju bland sina kamrater dom vill diskutera dessa viktiga ämnen med sina kamrater, så kliver en massa vuxna in och säger att ni är påverkade. Vilket för övrigt KÅB tvivlar är möjligt.

  Det påstås att man inte accepterar slutvinjetten.  Den som talar om att det är ett projektarbete och att dom har efterforskat hos fler än dig.  Att hindra föreläsare från att prata är ju även det knasigt. Men de gör tydligen allt för att tysta dom som vill att det blir mer jämlikt och att barnens rätt beaktas.  Har det kommit fram vem som skickade brev till IC. förra arbetsgivare eller skrev artikeln i AB.

  Vem som kastar skit på dig och IC?  Skulle inte förvåna mig om det är någon ur detta gäng eller med kopplingar till ROKS eller Tiger.  Tråkigt.  Leroy  2010-05-03 | 18:16:38
 • susanna svensson säger:

  Heja Daddy ge på dom bara synd att jag inte läste det här innan jag svarade mycket kortfattat på amnestyds svarsmail till mig. Där tog jag bara upp att jag blir mer och mer tveksamm till organisationen för att det verkar som att de blir mer och mer infiltrerade av extremfeminister. En sak som amnesty borde ta upp är rapporten oskyldigt dömda och frågan om en resningskommission i det här landet

  2010-05-03 | 18:28:06
 • Anonym säger:

  Daddy,du förnekar dig aldrig.  Fattar du verkligen inte vad som skrivs? Eller varför?  Vi kommer inte heller att ta lätt på eventuella hot eller skrämseltaktik utan kommer offentligt redovisa alla sådan försök till att stoppa debatten. Eventuella hot kommer naturligtvis att genast polisanmälas. Skriver kvinnojouren.  Du tolkar:  Stycket där dom säger sig komma att polisanmäla alla försök att "stoppa debatten" blir ju aningen komiskt i sammanhanget.  Du är inte lite skruvad du!  Läs om, läs rätt!  /J  2010-05-03 | 18:48:52
 • Tobias säger:

  "Notera länken i det första mailet till bloggen Suspicio. Ett forum för överlevare, pedofilhysteriker, mans och pappahatare."  Ja just det, det finns inga våldtagna eller misshandlade kvinnor och barn, dom har alla blivit hjärntvättade av Juden, ehm jag menar feministmaffian. Du borde verkligen skämmas! Inte konstigt att du stödjer PAS-lögnen. Den uppfanns ju av en pedofil som försvarade mäns "rätt" att förgripa sig sexuellt på sina barn, en rättighet som du uppenbarligen anser dig ha.  Låt oss se, om barnet älskar sin far så är allt bra, om barnet inte vill träffa sin far och säger att det fått runka av pappas majskolv så är barnet hjärntvättat. Uppenbarligen så finns inte sexuella övergrepp i din förvridna värld. Det är på grund av kräk som dig som gör att vi oskyldiga män inte blir trodda!

  2010-05-03 | 19:15:10
  Bloggadress: http://tobbe123@hotmail.com
 • Michael säger:

  Advokat Eva Kornhall och Sundbaum melin förstår inte att det är när vanliga männsikor som blir drabbade ur allmänheten dvs kusiner,farmödrar,fastrar, gudfäder,far och morfäder mfl så kommer de ryta ifrån och reagera.  Vanliga svenssons och medborgare som blir drabbade av feminismens otäcka projiceringar vid grova anklagelser isamband med smutsiga vårdnadstvister har aktualiserats och vi kan sätta ord på att ingen kvinna eller man kan sätta sig över lagen. Feminism har gått för långt och befinner sig vid ett vägskäl. Det går inte längre,fakta ska fram och då kommer allmänheten välja sida och det blir ännu en backlash för feminismen. Det slår bara tillbaka på feminismen själva,när inte den andra halvan av jämställdhets frågan får komma fram.  Feminism,kvinnojourer etc etc hur tröttsamt är det inte att endast höra en sida. Matad av Statsfeminism som är gammal skåpmat. Ingen kan bli övertygad att bara bli matad av feministisk ideologi. Det måste vara nyanserat än så. Därför finns internet med bloggar. Det måste till granskning som denna.  Jag sympatiserar med Kjell Åke om hans tragiska berättelse stämmer.Men han blir osympatisk om han ska straffa hela världen för detta och i synnerhet alla Män och Pappor.  Amnesty,Rädda barnen det är fler och fler organisationer som har lik i garderoben.  Men det är bra att Annika Sundbaum Melin? Advokat Eva Kornhall åsikter vädras så opinionen får ta ställning hur det verkligen förhåller sig.Därmed sagt att det inte sker sådana brott av män eller kvinnor,men just dessa kvinnor är  inte betrodda och ska hantera sådana ärenden. Det ska oberoende proffessionella ansvara för,där saklighet och objektivitet råder.  Återigen,Doris Lessing,Erin Pizzey mfl representerar majoriteten av friska kvinnor i Samhället. Lyssna till dessa kvinnor som kanske är Farmödrar idag. Låt dom ge sin syn på saken. De kommer garanterat inte acceptera en sådan subjektiv lynchmobb. Därför är tiden mogen för att beylsa andra halvan av jämställdheten som sedemera kommer leda till ett Paradigmskifte.Det är ohållbart att fortsätta så här, det finns en ung generation som kommer göra uppror mot sina föräldrar som bl a skapade feminismen.  Om inte vi alla skriver under att det finns elak kvinnor och män är vi otroligt

  farligt ute. Det var bl a det som startade den franska revolutionen att alla inte var lika inför lagen. Oavsett kön. Det är inte fråga om förändringen kommer utan när. Som Doris Lessing uttrycker sig jag är främst människa och inte kvinna.  Att kalla Pappa-barn,pappa-rörelsen för pedofili och sexistisk kvinnoförtryckande etc vad självutnämner dessa människor till von-oben tyckande,självcentrerade piedestal tänkande. Vad skulle hända om man kallade kvinnojourer för mansförtyckande sekter, näste för kvinnliga pedofiler etc? Antingen utmanar Maskulinism feminismen och det kommer den göra starkt och krossa den. Det är kanske det som måste hända för att börja från noll och prata om riktig jämställdhet utifrån människan och riktig jämlikhets arbete utan marxistisk och kommunistisk prägel. Individen före kollektivet vad gäller Rättssäkherhet och besträffning. Det är en mänsklig rättighet som ingår i en demokrati som Sverige 2010.

  2010-05-03 | 19:21:06
 • Klas-Kristian säger:

  Kommentarer som den från Tobias en bit upp gör mig så förbannad att jag inte vet vart jag ska ta vägen. Feltolkningar och groteska förvridningar är den typen av retorik de här nollorna använder sig av för att sänka sådana som Daddy.  Eller kan du, Tobias, visa mig var Daddy påstår det du säger?  Inte? Tänkte väl det.

  2010-05-03 | 19:55:37
  Bloggadress: http://sillpizza.blogg.se/
 • Svensson säger:

  Susanna du skrev tidigare idag:  Stå på dig jocke, men det ligger nog nått i att du behöver tänka lite på dig själv ett tag och varva ner. Bränn inte ut dig för din blogg behövs på nätet men går du i väggen totalt så är risken stor att den slocknar för gott.  Har du ändrat dig? Fasen jag blev ändå lite imponerad i det förra inlägget när Susanna, Leroy och Ann Helena var det, tror jag? uppmanade Daddy till att ta det lugnt.  Det har ju många sagt tidigare men kanske har det bättre effekt om hans "närmaste" gör det.  -Madde! något att tänka på kanske?  -Daddy lite distans till bloggen vore nog bra.  Minns att efter julafton var det många som uppmanade till att ta det lungt men redan efter ett par dagar så hejades det på här inne igen? Märligt!  Vill ni hans bästa eller har ni inget annat att göra?  2010-05-03 | 20:16:39
 • Anonym säger:

  Uppsala kvinnojour:  http://www.youtube.com/v/Ab_IE_eXyTQ&hl=sv_SE&fs=1&

  2010-05-03 | 20:20:59
 • Daddy säger:

  Svensson:  Vilket är ditt motiv till denna plötsliga omsorg?

  Är det av oro för min hälsa eller är det för att du helst ser att jag slutar skriva?

  2010-05-03 | 20:22:09
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Svensson säger:

  Tycker inte egentligen att du ska sluta skriva, men ta en ordentlig paus, få distans.  Handen på hjärtat, hur mycket har du vilat sedan julafton...........

  2010-05-03 | 20:29:11
 • Svensson säger:

  För du har ju enligt egen utsago kraschat några gånger, men när ska du dra ner på farten?

  Mot en bergsvägg nästa gång?

  2010-05-03 | 20:31:56
 • Svensson säger:

  För du har ju enligt egen utsago kraschat några gånger, men när ska du dra ner på farten?

  Mot en bergsvägg nästa gång?

  2010-05-03 | 20:32:34
 • Leroy säger:

  Hörru Svensson!  Nu var det väl ändå minst tre andra som buklandade genom sitt agerande i denna frågan. Men som du säkert räknat ut så kommer så klart flera ageranden att se dagens ljus.  Leroy

  2010-05-03 | 21:22:12
 • Svensson säger:

  Leroy ???  Jag fattar inte riktigt vad du menar?

  2010-05-03 | 21:23:56
 • Svensson säger:

  Leroy  Jag har sett att du sagt till Daddy att ta det lugnt många gånger, fast han verkar inte lyssna på dig heller:(

  2010-05-03 | 21:25:34
 • Jakobsson säger:

  Amnesty var en gång en rakryggad organisation som stod upp mot orättvisor och förtryck, men i dag är det en samling PK pellejönsar som är mer rädda om bidragen än verksamheten.

  Jag har helt slutat bidra till deras verksamhet blivit allt snävare.

  2010-05-03 | 21:54:09
 • Jakobsson säger:

  Ursäkta.  "SOM blivit allt snävare" skall det vara.

  2010-05-03 | 21:56:24
 • Leroy säger:

  Svensson.

  Han gör nog det.

  Han går nog och lägger sig snart.

  Han vet att han har vänner som vill att allt skall bli bra och att han kan få lite lugn och ro samt kvalitets tid med sina barn.

  Ju förr dess bättre. Tyvärr har en del inte kunnat skilja på sakfrågan och person. Han har många hyenor i bakhasorna som inte gillar de frågeställningarna han och en del vill skall diskuteras. De väljer att försöka attackera på olika vis. Tyvärr så gör dom det lite klumpigt.  Men vi han kommer nog att starta klockan (Tickern) snart, efter några nya avslöjanden.  Då får vi se hur lång tid det tar innan klockan åter stannar.  Leroy

  2010-05-03 | 22:00:59
 • Leroy säger:

  Rättelse. inte vi han. skall vara: Men han kommer nog att....  Leroy

  2010-05-03 | 22:07:11
 • Tessa säger:

  Känns det inte lite grann som att det har blivit SVÅRT att hitta en organisation som inte innehåller någon form av bovar, bedragare eller vilseledande PK-iter?  För mig är det en av förklaringarna till att katthemmet i Göteborg fått så mycket pengar, det enda stället jag ger pengar till den senare tiden är just ett katthem! ;o)

  2010-05-03 | 22:12:27
 • Daddy säger:

  Tja, man kan ju stödja Daddys i kampen för mitt och alla andra barns rätt till bägge sina föräldrar och kampen för sann jämställdhet...  Bara ett förslag =)  Men annars är katthjälpen en god idé. Oavsett så är bägge alternativen bättre än dom så kallade stödorganisationer som spelar bakom ryggen på sina månadsgivare, och snarare bidrar till problemen än löser dom.

  2010-05-03 | 22:57:43
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Anonym säger:

  Daddy, jag har skrivit det tidigare och gör det igen. Lägg ner den här kampen mot väderkvarnarna.  Du bränner ut dig och du generar dig själv genom att tigga pengar.  Du lägger ner mer jobb på bloggen än många gör på sina heltidsarbeten. Det stör många att se detta. Inte konstigt att folk reagerar och gör anmälan till FK.  Ta tag i ditt eget liv, skaffa dig ett jobb eller gör klart journalistutbildningen. Alla i din omgivning vinner på att du varvar ner och normaliserar din tillvaro.  Du har börjat alltför många strider. Striden lever sitt eget liv, har sin egen energi och skapar nya konflikter. Du hejas på av många i dessa strider, men du får betala ett för högt pris.  Även din närmaste relation drabbas av detta.  All denna offentlighet du givit åt din situation är du nöjd med hur det har utvecklats ?  Tänk på att även om du lägger ner din blogg och raderar den, så ligger hur mycket kvar på nätet för all framtid och du kan inte göra något åt det.  Det gör inte livet lättare för dig och dina närmaste.  Jag skulle inte vilja ha det så.

  2010-05-04 | 07:12:44
 • Ann Helena Rudberg säger:

  Själv fick jag det här svaret från generalsekreteraren när jag frågade så detta är nu uppe på högsta nivå:  Med anledning av att det förekommer en mängd oriktiga påståenden på bloggar och i mejlutskick om ett av bidragen till Amnestys filmfestival Angeläget vill vi klargöra följande:  Amnesty i Sverige arrangerar tillsammans med KulturUngdom Angelägets dokumentärfilmfestival om mänskliga rättigheter för unga filmskapare. Gymnasieelever skickar in dokumentärer kring frågor som de själva valt att gestalta. Innehållet i ungdomarnas filmer återspeglar inte nödvändigtvis de frågor som Amnesty International arbetar med.  Varje år får vi in drygt 60 filmer till festivalen. En jury väljer ut sju vinnarfilmer som visas på festivalen. Till filmfestivalen 2010 skickades en film in som heter ”Rätten att vara pappa”. Juryn såg filmen och gjorde bedömningen att den inte skulle utgöra en av de sju vinnarfilmerna. Ingen påtryckning från någon organisation eller person har framförts innan festivalen ägde rum. Ingen utomstående har heller försökt påverka juryns val av sju vinnarfilmer.  Efter festivalen har organisationer och privatpersoner offentligt gått ut med påståenden om att juryn skulle ha påverkats och att Amnesty censurerat filmen "Rätten att vara pappa" - vilket är helt osant. Från annat håll har också förekommit påståenden om att Amnesty skulle ha sponsrat det enskilda bidraget vilket heller inte stämmer.  Vi vill tydliggöra att Amnesty varken finansierar eller på andra sätt står bakom själva produktionen av de filmer som skickas in till festivalen, utan de är fristående bidrag som har skickats in av ungdomarna.  Efter att festivalen hade avslutats valde Amnesty att plocka bort filmen från festivalens filmkanal på Youtube. Skälet är att Amnesty omnämns på ett sätt i sluttexten av filmen som har lett till att flera felaktigt uppfattat att Amnesty bidragit och medverkat till filmen.  Lise Bergh

  generalsekreterare

  svenska Amnesty  2010-05-04 | 08:03:00
  Bloggadress: http://www.annhelenarudberg1.blogspot.com
 • Sara Sivesson säger:

  Här är vad Realtid skrev: http://www.realtid.se/ArticlePages/201005/03/20100503161358_Realtid602/20100503161358_Realtid602.dbp.asp

  2010-05-04 | 08:17:25
 • Anonym säger:

  Hej Jocke  Vet du att man kan räkna på hur en lögnare ljuger? Yakida har faktiskt tagit fram matematiska modeller för att analysera bedragare.  Eftersom minst en av Uppsala Kvinnojours medlemmar var delaktig i "Sanningen om Daddy", så tycker jag du ska testa några av modellerna som finns på:

  http://www.yakida.se/psykopat.html  Sammanställningssidan är här och där finns det fler modeller:

  http://www.yakida.se/ankanindex.html  Pröva och se vad du kommer fram till.

  2010-05-04 | 08:22:14
 • Ann Helena Rudberg säger:

  Och här kan ni läsa vad nättidningen Realtid skriver om att Amnesty stoppar denna film:  http://www.realtid.se/ArticlePages/201005/03/20100503161358_Realtid602/20100503161358_Realtid602.dbp.asp

  2010-05-04 | 08:34:54
  Bloggadress: http://www.annhelenarudberg1.blogspot.com
 • Anonym säger:

  När ska Kjell Åke Bjurkvist kliva ur sin offerroll som han ständigt lever i?

  Som amatörpsykolog drar jag slutsatsen att det mansförakt som han uppvisar egentligen är mot honom själv. Tyvärr kommer inte det sliskiga feministgäng han umgås med hjälpa honom att ta sig ur sitt trauma.

  Tvärtom så tror jag att dom använder honom som ett verktyg. Tacksamt kuvar han sig och ställer upp.

  2010-05-04 | 08:38:13
 • Lisa säger:

  Jag väljer att lägga in kommentarer som är skrivna på Kjell-Åkes blogg som han väljer att radera:  1. Du är så förbannat rädd för pas, varför då?

  Det du och dina anhängare inte har fattat att pas inte handlar om att inte tro på barn som är utsatta enbart för sexuella övergrepp, det handlar om all form av övergrepp där det kan ingå att det är en vuxen som använder barnet som vapen för att komma åt tex den andra föräldern. Ju mer du skriker dig hes om detta och verkar livrädd för att pas (eller hjärntvätt om du nu inte klarar av att ta till dig begreppet pas) ju mer förstår vi andra att detta är en mycket viktid del i barnmisshandel som måste upp i ljuset.

  Några skriker om att alla som står bakom begreppet pas är pedofilvänner och är rent av så korkade och förstår inte att vi inte accepterar de övergrepp pedofiler begår och glömmer att vi inte heller accepterar övergreppet vuxna begår genom att hjärntvätta barnen att tro att det har förekommit övergrepp.

  Det är helt otroligt att ni inte fattar något så enkelt.

  Lägger så mycket energi på ett ljuga och spela ett jäkla spel.  2. Kjell-Åke B har med detta att göra och varför i hela friden väljer amnesty att kommentera på hans blogg om han inte har ett finger med i spelet?

  Jag menar Kjell-Åke är ju inte känd för att ha alla hästar hemma och det går dessutom rykte om att han falskt har anmält sin övergreppsman sin egen pappa!  3. Kjell-Åke anser att den som plockar fram sanningen, klart och tydligt påvisar att han ljuger plockar bort kommentaren och skriver att den som kommit på hans lögner är en lögnare. När det gäller filmen är det dessa ungdomar som har sökt upp Daddy. Dessa ungdomar har gjort en helt fantastisk film som visar sanningen. Heder till dessa ungdomar. Kjell-Åke kan ju själv kontakta ungdomarna och fråga själv, gå rakt fram till källan och få förstahands information. Jag vill dock ge ungdomarna ett tips, spela in allt och jag menar ALLT som sägs då Kjell-Åke inte är vän av sanningen, enbart den sanning han själv skapar.

  2010-05-04 | 08:38:36
 • JD säger:

  Uppsala kvinnojour får pengar i statligt bidrag.

  Samtidigt arbetar man aktivt för att förhindra att andra grupper kan utnyttja sin rätt att föra dialog med våra politiker som går emot deras egen syn.  Man kan tom se det som att detta statliga stöd används för att förhindra andra att föra politisk talan.  Kan det vara lagligt?

  2010-05-04 | 09:13:14
 • Anonym. säger:

  Vem har gjort Jourens hemsida?

  Den funkar inget bra nu.

  Vem är Suspicio?

  Verkar skummt.

  2010-05-04 | 10:34:32
 • Josefin Utas säger:

  Ursäkta mina frågor (känner mig lite som ett pucko, jag kännner inte till så mycket bakrgund och så har jag lite svårt att hinna med att lusläsa allt):

  men varför exakt ställdes mötet i riksdagen in? Eller blev det av utan dig Daddy?

  2010-05-04 | 11:43:44
 • Grönköping säger:

  Denna "hearing" var från början avsedd för samtliga partier och den skulle hållas öppen, dvs alla som fick plats skulle ges entré.  Nu blev det så att samtliga partier utom Centern valde att avstå samt att annan publik än de från början avsedda, Pappa-Barn kristianstad, fick inte ängre plats eller möjlighet att deltaga.  Tyvärr så finns det starka extrema grupper som vill motverka barnens bästa i Sverige, tråkigt nog så har de en del kontakter politiskt också.  2010-05-04 | 13:33:44
 • herulen säger:

  Daddy skrev:  "Advokaten som hävdade att det inte finns någon pappadiskriminering."  Eva och Uppsala Kvinnojour kan nu glädja sig rejält. I Lund vinner kvinnor etthunundra procent av alla vårdnadstvister.  http://www.skanskan.se/article/20100504/LUND/705049941/1057/  Jämställdheten har vunnit.  2010-05-04 | 14:09:03
 • Anton Karhu säger:

  Hej!  Många vill se en straffsatsen för PAS utövande föräldrar och detta är ett förslag som jag svarade på Facebook,borde ligga på minimum tre år med ett skadestånd till både barn och drabbad förälder med ett minimum på 10 basbelopp.  Men jag håller inte med, för straffsats i likhet med brottsgärning är helt fel väg att gå, för barn behöver båda sina föräldrar, och det som våra domstolar SKA ta tillvara på är barnets bästa, och lämplig åtgärd vid PAS/otillbörlig på¨verkan, är att omgående flytta över vårdnad OCH boende till den andra föräldern i förebyggande syfte för barnets bästa.

  För föräldrar som nyttjar sig av PAS, eller otillbörlig påverkan på barn, ÄR olämpliga att anförtros en roll som vårdnadshavare/boendeförälder, då dom aktivt skadar och sargar barnets behov av social, och emotionell relation till båda sina föräldrar (anknytning).  I dessa situationer, så ska domstolarna döma ut ett umgänge för barnet, som är anpassat efter barnets behov till föräldern, men det ska ske under rätt omständigheter t.ex övervakat umgänge, så att föräldern inte kan utsätta barnet för ytterligare PAS.  Generellt kan man också säga att begreppet "otillbörlig påverkan, är början till PAS, så att PAS skulle befinna sig i sin linda, det är helt fel, men det är först nu, som vanliga människor fått upp ögonen för vad PAS innebär!  Detta är ett avsnitt ifrån Gregory Mantell show,där man diskuterar PAS,dvs på svenska Föräldraalineringsyndrom!  http://www.youtube.com/watch?v=PQIXAjC_v50  Parental Alienation Awareness day den 25 April!  http://www.paawarenessday.org/  Dags att även lilla sömniga Sverige vaknar upp och agerar i frågan som rör barn och deras föräldrar!  Samtidigt så vill jag passa att hylla eleverna Sara Sivesson, Jerry Wallén, Sandra Atas och Oskar Krantz från John Bauergymnasiet i Halmstad för deras engagemang i frågor som rör barn och deras föräldrar!  Hälsningar  Anton Karhu

  Styrelseledamot i Pappa-Barn Riks

  www.pappa-barn.se

  2010-05-04 | 14:12:48
 • Christer säger:

  Du "Grönköping"....vet inte varifrån du fått dina "faktauppgifter" gällande varför seminariet som pappa-barn Kristianstad idag håller för vissa riksdagsledamöter blev "nerbantat" till bara Centern...så som du beskriver det hela gick det INTE riktigt till !!!...det var inte så att dom andra partierna valde att avstå...vad som däremot stämmer är att det var "påtryckningar" som låg bakom...mycket mycket vidriga påtryckningar från radikalfeministiskt håll (en riksdagsledamot blev bl.a. utsatt för upprepad "telefonterrorisering" och upplevde givetvis detta som mycket obehagligt)  Vill med detta bara upplysa om vikten av att alltid försöka hålla sej till "vattentäta" fakta när vi (som kämpar för barns rätt till båda sina föräldrar) beskriver olika "händelseförlopp" !!!  Ha en bra dag !

  2010-05-04 | 17:41:49
 • Lennart säger:

  Anton tycker att vi ska vakna och agera för barn och deras föräldrar. Ungdomar som producerar en partsinlaga i en vårdnadstvist hyllas för sin insats för barn och deras föräldrar.  Anton sitter i styrelsen pappa-barn, en förening vars namn indikerar ett specifikt intresse för den ene föräldern.  Vilka föräldrafrågor är det Anton anser är dåligt belysta och som har föräldrars intresse som fokus? Jag förutsätter att Anton känner till att även mammor är föräldrar, så vilka frågor ska ageras på som gagnar båda föräldrarna?

  Har de unga filmmakarna gjort någon ytterligare film eller på något annat sätt visat sitt engagemang i frågor som rör föräldrar, i meningen båda föräldrar?

  2010-05-04 | 17:42:42
 • Leroy säger:

  Lennart!  Läs om vad Anton skrev.  Dags att även lilla sömniga Sverige vaknar upp och agerar i frågan som rör barn och deras föräldrar!  Jag citerar för säkerhets skull: " Dags att sömniga Sverige vaknar upp och agerar i frågan som rör barn och deras föräldrar!"  Det handlar i huvudsak om barnen och deras rätt till båda sina föräldrar!  Läs på läs om och läs rätt.  Leroy

  2010-05-04 | 18:06:39
 • Ann Helena Rudberg säger:

  I vår släkt finns en pappa, som inte har sett sina barn på fyra år. Han har gett upp efter att ha bivit utsatt för den vanliga manglingen: falska anklagelser om sexuella övergrepp på sina barn. Fast han är frikänd i tingsrätt så tycker socialen iaf att han är skyldig. Häromveckan hittade jag en blogg, som sonens flickvän har. Hon hade omnämnt sin älskade pojkvän och hade också en bild på honom där. Det var alltså första gången på fyra år som denna pappa fick se sin son. På bild. De bor båda i Sverige.

  2010-05-04 | 19:25:48
  Bloggadress: http://www.annhelenarudberg1.blogspot.com
 • Mikael Karlsson säger:

  Till Anton.. Du menar att en pasande förälder skall utge skadestånd till barn och drabbad förälder.  Jag finner en del dubbelmoral i ditt tänkande då jag för nått år sedan menade att en förälder i tvist skulle beläggas med bot på en högre skala.  Du menade då att en "ljugande förälder" kunde drabbas ekonomiskt av att bli skadeståndsskyldig idag skriver du att en pasande förälder ska utge ett skadeståndskrav för utförande av PAS, är det då inte samma situation när det kommer till den ekonomiska frågan, Den föräldern som PASAR kan ju då drabbas av ekonomiska problem?!?..  Har jag missat nått eller?  Övriga frågor låter jag vara obesvarade då jag inte haft med Amnesty eller andra organisationer att göra i förekomna frågor.

  2010-05-04 | 19:35:09
  Bloggadress: http://vardnads-umgangeslagar.se
 • Lennart säger:

  Leroy, det vore bra om avstår från att besvara mina frågor eftersom du inte tycks förstå dem.  Jag hoppas att det dyker upp någon här med kapacitet att begripa mina synnerligen enkla frågor.

  Chansen att en sådan ska visa sig här är kanske inte så stor. :D

  2010-05-04 | 20:10:17
 • Anonym säger:

  Vad ni åstadkommer alla tillsammans är en freakshow!  En fullständigt privat angelägenhet haussas upp til att bli något stort när det i själva verket handlar om en så trivial sak som att två människor inte har lyckats komma överens efter en separation. Löjligt!

  2010-05-05 | 08:26:40
 • Anton Karhu säger:

  Ja, Mikael, du missar att det jag skriver i början av inlägget är ett förslag jag snappat upp på nätet.  Missförstod du mig?  @Leroy!  Tack för dina ord, och självklart har du rätt i det du skriver!

  En del av vårt engagemang inom Pappa-Barn som vi arbetar för är:  * Att barns bästa alltid skall komma först i en vårdnadstvist.

  * Att både mammor och pappor behandlas lika av domstolar och socialtjänsten.

  * Att utredningar baseras på fakta.

  * Att barn skall ha rätt till båda sina föräldrar.

  * Att det inte skall vara ekonomiskt fördelaktigt att driva en vårdnadstvist.  Följer ni länken, så kan ni läsa om Pappa-Barns engagemang!  http://www.pappa-barn.se/foreningen/  Hälsningar  Anton Karhu

  Styrelseledamot i Pappa-Barn Riks

  www.pappa-barn.se

  2010-05-05 | 10:53:59
 • Mikael Karlsson säger:

  Hur ska man gå tillväga där BÅDA föräldrarna utför pas från var ett håll?  Med en lag som gör det möjligt att döma till en straffsatts mot en förälder som utför pas och/eller ljuger i en vårdnads, Boende och umgängestvist är att förebygga en hel del.  Om en förälder väljer att ljuga i en sådan situation så är det väl ändå så att föräldern gjort ett val att vara oärlig... Att ljuga i rätten eller utföra pas påverkar ju också negativt.

  2010-05-05 | 16:57:06
  Bloggadress: http://vardnads-umgangeslagar.se
 • A.Karhu säger:

  Det är en intressant tanke du har,Mikael, när du nämner OM båda föräldrarna PAS:ar!

  Men jag har då inte stött på något fall ännu, där BÅDA föräldrarna för en så pass smutsig tvist, men med systemet som råder idag, så vet jag att andelen pappor som begår egenmäktighet med barn har ökat, men dock ligger mammorna i klar majoritet ännu!  Och det är ju en oönskad utveckling, så att det behövs en förändrad/utökad lagstiftning är ganska akut!  Mn straffsats är jag emot t.ex fängelse/böter, det räcker med att domstolarna flyttar över vårdnad och boende, så att barnets bästa tillvaratas på bästa sätt, för trots allt så finns det idag många barn, som lider i utdragna rättsprocesser.  Konsekvenserna för dessa barn blir svåra relationsförluster som sätter djupa spår i barnet som drabbats.

  Och det måste man inse att det är inte bra för ett barn, och därför behöver man föra debatt, så att man kan skapa och sätta in rätt typ av åtgärder snabbt innan skada har uppstått!  Hälsningar  Anton Karhu

  Styrelseledamot i Pappa-Barn Riks

  www.pappa-barn.se

  2010-05-05 | 18:58:11
 • Mikael Karlsson säger:

  Med tanke på hur du förklarar att man inte kan döma till böter vid falska uppgifter i TR samt pas situationer så får jag kännslan att du faktiskt är en förälder som vet med dig att du på ett eller annat sätt faktiskt pasar ditt barn.  Som sagt bara en kännsla, Jag tror aldrig att jag kommer att få veta sanningen om det heller. Bryr mig iofs inte heller.

  2010-05-06 | 14:17:00
  Bloggadress: http://www.vardnads-umgangeslagar.se
 • Anton Karhu säger:

  Mikael!  Kan du då förklara för mig hur man PAS:ar ett barn man inte fått träffat på över ett år?

  Japp,tro det eller ej, men mamman vägrar att medverka till att en relation mellan mig och barnet etableras och utvecklas!

  Men denna mamman är inte ensam, det finns tusentals mammor som agerar på samma sätt som hon dvs stänger ute umgängesföräldern.  Av hänsyn till barnet, och mamman så nämner jag inga namn eller övriga uppgifter!  Hälsningar  Anton Karhu

  Styrelseledamot i Pappa-Barn Riks

  www.pappa-barn.se  PS..Kanske bäst att jag också, nämner att barnet saknar mig!

  2010-05-06 | 16:04:47
 • Kjell-Åke Bjurkvist säger:

  Tack för reklamen!

  Gratis dessutom :)  F Ö det är en fb-grp som utgett sig för att vara en kvinnojour från u-sala. hmm hur är det med efterforskningen?

  2010-05-07 | 18:37:33
  Bloggadress: http://blogg.aftonbladet.se/21615/
 • Kjell-Åke Bjurkvist säger:

  Igen tack för reklamen!

  2010-05-07 | 20:14:18
  Bloggadress: http://blogg.aftonbladet.se/21615/
 • Daddy säger:

  Var så god Kjell Åke, jag bjuder den här gången, men tro nu inte att det skall bli nån vana.  Att det är en FB grupp som utgett sig för att vara Uppsala kvinnojour stämmer inte.  Jag har namn på samtliga medlemmar. Där hittar man för övrigt BO i Uppsala och företrädaren för antidiskrimineringsbyrån. Tänka sig...  Vet inte om du såg den kommentar där jag faktiskt hedrar dig för att du törs ta debatten med mig öppet. Men det ursäktar inte att du ljuger om mig i dina inlägg.  Du får ta och skärpa till dig på den punkten.

  2010-05-07 | 20:38:05
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Roger F. Gay säger:

  Human Rights or Wrongs?

  Amnesty International’s commitment to freedom is questionable  by Stephen Baskerville  http://www.lewrockwell.com/baskerville/baskerville13.1.html

  2010-08-05 | 21:37:20

Kommentera inlägget här: