daddys

Beware the fury of a patient man

Catrine offrades för att statuera ett exempel

Kategori: Rättvisa

Catrine Da Costa. Mor till två barn, och prostituerad. Inte direkt ett högprioriterat mordoffer. Men maken till utredning och medieslakt har sverige knappast sett. Catrine mördades, eller dog möjligtvis av en överdos. Man är inte riktigt säker. Klart är dock att hon styckades och slängdes i sopsäckar i ett buskage. I samband med fyndet säkrades också två hårstrån på en handduk som inte tillhörde offret.

Redan dagen efter fyndet ringde en polisman vid namn Tomas Götling upp utredarna och upplyste om att han i sitt distrikt hade en polsk man som tidigare dömts för ett liknande styckmord, samt även ytterligare två mord på ett äldre par, och att denne av vittnen hade setts inne på malmskillnadsgatan i sällskap med några av Catrines arbetskollegor.

Detta spår följdes aldrig upp. Istället lade polis och åklagare alla resurser på att bygga upp ett fall mot de sedermera friade läkarna. Hela sitt case byggde man på ett barns vittnesmål. Ett barn som vid tidpunkten för sitt påstådda bevittnande av pappans styckning skulle ha varit 17 månader gammal. Det faktum att historien egentligen kom från barnets mamma som vid tillfället låg i en infekterad vårdnadstvist med pappan har också mörkats av utredarna.

De andra vittnena som påstods bära någon slags tyngd var fotohandlarparet Schröder som bägge vittnade om att rättsobucenten hade lämnat in foton på framkallning som påstods ha föreställt läkarna i full aktion med att stycka Catrines kropp. Några kopior hade dom dock inte sparat lustigt nog. Inte heller någon annan i personalen sa sig ha sett några sådana bilder, trots att makarna Schröder påstod att alla anställda i butiken sett dem. Inte heller kunde någon av makarna peka ut varken läkaren eller obducenten i en så kallad vittneskonfrontation. Detta trots att båda läkarna skilde sig ganska markant i kroppsvikt och längd från de poliser som tjänstgjorde som andra misstänkta.

Fingeravtrycken tvättades bort av polisenNågra fingeravtryck kunde aldrig säkras på sopsäcken då den blivit tvättad av polisen som hittade den?? Senare har en så kallad VMD analys gjorts på säcken.  VMD står för Vaccum Metal Deposition. Det är en metod för att få fram avtryck även på rengjorda objekt. Denna analys bekostades av Kerstin Koorti som var de båda läkarnas advokat. Inget avtryck som skulle matcha läkarnas har dock kunnat säkras. Inte någon annans heller.

Läkarna har även begärt att deras dna skall jämföras med de oidentifierade hårstrån som hittades invid kroppen. Denna analys har också gjorts med friande resultat. Dna analys har också gjorts av den "Janne" som var vän med Catrine och som är den person som utpekats av Leif GW Person som den troligaste gärningsmannen.Även han friades i dna testet. Återstod så att testa den polske medborgare, Vladislaw Gonerka som polismannen Tommy Götlin tipsade utredarna om redan dagen efter fyndet. Men då satte hovrätten stopp.

En av dom som begärt att detta test skall genomföras är den förre justitiekanslern Göran Lambertz, som också krävde att läkarna skulle beviljas resning. Han fick dock inte gehör i rätten för detta. Hovrätten anför alltså något som man kallar för hänsynsprincipen i detta ärende. Man menar i sin dom som finns att ladda ner här alltså att ett dna prov på den sedan länge döda Gonerka, "skulle kunna verka utpekande för honom."

TT spred falska uppgifter


Den sista utredaren som hade ansvaret för att hitta Catrines rätta baneman var polis Magnus Sallrot. Då journalisten Patrik Nyberg, som skrivit mycket om fallet på "Nyhetsverket.se" , kontaktade Sallrot och frågade varför polisen var så ovillig att begära in vävnadsproverna från Gonerka för dna test fick han svaret "man testar inte avlidna".

Detta är dock inte sant. Detta har gjorts i ett antal andra fall. TT däremot, spred dock nyheten om att Gonerka hade testats och att dna proverna inte stämde. Nyberg krävde då att den ansvariga utredaren skulle förneka att detta gjorts, vilket han av okänd anledning vägrade. Allmänheten lurades därmed att tro att Gonerka hade dna testats med friande resultat. Även sveriges nyhetsredaktioner trodde naturligtvis på uppgiften. Uppgiften var dock inte sann. Vilket framgår av domen från svea hovrätt.

Fallet har fått stå modell


Per Lindeberg som skrivit boken "döden är en man" menar att det är detta fall som senare har fått stå modell för den alltmer tätnande anklagelserna om incest och sexuella övergrepp som drabbat fäder sedan dess. Att alltså detta var fallet som startade de moderna häxprocesserna på allvar. Detta fall som alltså innehöll minst sagt spektakulära anklagelser om rituella övergrepp, satanistsekter och blättan blä...känns det igen?

Om inte annat kan man undra om inte sveriges häxjägare nummer ett Eva Lundgren inte hade ett finger med i spelet? Och jovisst dyker denna dams namn snabbt upp om man söker lite i ämnet.

Lundgren och Olsson hävdar fortfarande läkarnas skuld


Problemet är inte att läkarna blev fällda för detta brott. Det blev dom nämligen inte, men det djävulskt elaka i denna skandal är att dom inte heller friades. Rätten kommer i sin dom fram till den geniala lösningen för att kunna fälla samtidigt som man friar. I sina friande domskäl skriver rätten att det inte kunde uteslutas att läkarna faktiskt begått själva styckningen, även om dom inte mördade Catrin. Trots att det inte finns några som helst hållbara bevis fråntogs inte bara ett barn sin kontakt med pappa i nu över 25 år, utan också alla möjligheter för de bägge läkarna att någonsin återuppta sina jobb. Dessutom har man fått leva som parior i ett land där en hel befolkning har lurats att tro på "att dom i alla fall är lite skyldiga....till något".

Några som fortfarande anser att dom är skyldiga till allt är professor Eva Lundgren på Uppsala universitet, som även är chéfsideolog på ROKS, sveriges kvinnojourer, samt författaren Hanna Olsson som skrev boken Catrine och rättvisan. Lundgren skriver om fallet i sin beryktade bok "La de sma barnen komme till meg", och Lundgren har ju som alla vet aldrig någonsin ansett att en pappa är oskyldigt utpekad. Bägge bygger sina utpekanden enbart på mammans berättelse om hemliga satanistiska nätverk bestående av hemska pedofiler.

Huruvida dom hade sina sammankomster på Blåkulla eller annorstädes framgår inte av verken.

Häxprocesserna fortgår med oförminskad styrka


En annan häxjägare av rang är den före detta polisen och instruktören på polisskolan Monica Dahlström Lannes. Hon var den mest drivande i en annan mer nylig häxprocess mot en pappa, nämligen Tito Beltran. Robert Wells var det enda vittnet i processen som berättade sanningen om hur Lannes ringt upp honom och utgett sig för att vara åklagare. Hur hon sagt "vi skall sätta dit den jäveln". Wells vittnade i rätten om att han visserligen inte höll Beltran särskilt högt på sin vänlista längre, men att han inte trodde ett ögonblick att han begått det brott han anklagaders för.

Dahlström Lannes, Carola och Maria Lundkvist anmäldes alla av advokat Pelle Svensson i tur och ordning för falskt föregivande av ställning, övergrepp i rättssak samt mened, men utan resultat. Även i detta fall blir det tydligt att en oskyldig man fått schavottera som pedofil och våldtäktsman i pressen.  - Det här är den värsta häxprocessen i modern rättshistoria, säger Pelle Svensson till Expressen.

Hans anmälan riktas mot Carola Häggkvist, Maria Lundkvist och Monica Dahlström Lannes. Svensson menar att Carola har fyllt på sitt vittnesmål för att fälla den 42-årige artisten, och att Monica Dahlström Lannes ska ha tagit kontakt med vittnena och påverkat dom i en viss riktning. Vilket Lannes i och för sig aldrig förnekat. Men uppenbarligen såg inte tingsrätten något fel med detta.

Åklagaren Ingela Svenson har omskrivits på denna blogg förr. Då hon fick motta ett radikalfeministiskt bokförlags pris för sin dikt "mannen i hatten". Ni kan läsa om det här. Vad Jenny Beltran skriver angående denne åklagare och hennes mygel kan ni läsa i hennes nya artikel på newsmill.

I fallet Tito har jag dessutom från säker och pålitlig källa att under det fösta förhöret som hölls med barnflickan, så sa hon att den misstänkte inte "trängt in i henne". Denna uppgift ändrade hon emellertid efter att Dahlström Lannes ringt upp henne och upplyst om att "Det måste han ha gjort, annars räknas det inte som våldtäkt."

Samma sak gäller Carolas vittnesmål som ser helt annorlunda ut före samtalet från Lannes och efter. Det är värt att nämna att en av Monica Dahlströms bästa vänner och tillika beundrare heter Tomas Bodström. Denne helyllekille hade vid tiden för detta falls exploderande, en manlig klient som han företrädde i en vårdnadstvist.

Då nyheten om Tito exploderade hade denne klient en inbokad tid för en muntlig förhandling i tingsrätten. Men då Bodström fick vittring på Beltran fallet övergav han helt sonika sin klient och sa att han fick gå själv. Han hade inte tid. "Gör bara som jag har sagt så går det säkert bra", fick klienten höra från sitt ombud. Det gjorde det inte kan tilläggas.

Tomas Bodström har förutom sin advokatpraktik, sina politiska uppdrag och författarkarriär också ett styrelse uppdrag i föreningen ECPAT. En förening som säger sig arbeta mot sexuella övergrepp mot barn och som får enorma summor i stöd från både myndigheter och privatpersoner. Dessa pengar använder man bland annat till  att åka runt och hålla föredrag om hotet från pedofila pappor, för vårt rättsväsende och socialtjänst bland annat. Om man synar medlemmarna i styrelsen så finns det ingen som hade fått sitta barnvakt åt min dotter, det är en sak som är klar. Om jag nu hade haft något att säga till om i frågan vill säga.

Läs gärna mer om den hysteriska jakten på pedofiler på siten http://www.human-stupidety.com

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Kommentarer

 • Brainwash 2010 säger:

  Det är vanskligt att jämföra ett mål, som "da Costa"-målet med dagens elitfeminism och orättvisor för pappor, d.v.s. påstå att det rör sig om samma fenomen.  Det kan förvisso vara relevant men det kan också vara långsökt.  Vilken roll "prof." Eva Lundgren ev. spelar är ovidkommande.  Hon kan nog finna en plats i skogen för sitt offerbål till en avgudabild, omkring påsk i år.  Vad hennes böcker och avhandlingar anbelangar, så tror jag att man säljer dyrare toalettpapper på IKEA, än dokumenten kostar att skriva ut.  Bara en tanke...  I slutet av 1980-talet var tidsandan dock en annan i Sverige.  Begrepp som "Könskriget", etc, existerade inte, åtminstone inte officiellt.  Idag 2010 vet alla (?), som är någorlunda insatta i debatten, däremot att "Könskriget" är i allra högsta grad levande.  Idag hjärntvättas barn och vuxna, ja människor, dagligen.  Hjärntvätt pågår!  Senast igår gjorde sig "Könskriget" gällande, genom att en elitfeminist från Örebro ringde in till SR:s "Vaken".  (programmet avlyssnas (och åtnjuts?) med fördel, i efterskott, "på nätet")  "

  Rätten kommer i sin dom fram till den geniala lösningen för att kunna fälla samtidigt som man friar. I sina friande domskäl skriver rätten att det inte kunde uteslutas att läkarna faktiskt begått själva styckningen, även om dom inte mördade Catrin. Trots att det inte finns några som helst hållbara bevis fråntogs inte bara ett barn sin kontakt med pappa i nu över 25 år, utan också alla möjligheter för de bägge läkarna att någonsin återuppta sina jobb. Dessutom har man fått leva som parior i ett land där en hel befolkning har lurats att tro på "att dom i alla fall är lite skyldiga....till något".  Några som fortfarande anser att dom är skyldiga till allt är professor Eva Lundgren på Uppsala universitet, som även är chéfsideolog på ROKS, sveriges kvinnojourer, samt författaren Hanna Olsson som skrev boken Catrine och rättvisan. Lundgren skriver om fallet i sin beryktade bok "La de sma barnen komme till meg", och Lundgren har ju som alla vet aldrig någonsin ansett att en pappa är oskyldigt utpekad. Bägge bygger sina utpekanden enbart på mammans berättelse om hemliga satanistiska nätverk bestående av hemska pedofiler.  Huruvida dom hade sina sammankomster på Blåkulla eller annorstädes framgår inte av verken.  Read more: http://daddys.blogg.se/#ixzz0heirtoOP

  Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial

  "

  2010-03-09 | 07:06:42
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Mikael Karlsson säger:

  Asså jag fattar inte mig på denna bur nånting, Han byter namn som en annan byter underkläder..  Sen förstår jag inte varför han använder falska e-postadresser, På det sättet kan man inte svara honom på de frågor han ställer.  Brainwash bur.. nånting  Jag skall dock hädanefter kalla honom Proxy för det är sådana Ip-adresser han använder.  Jag börjar nästan undra om inte han och Ibbis99 är samma snubbe.

  2010-03-09 | 13:07:08
  Bloggadress: http://daddys-sverige.se
 • Frida säger:

  Men så du menar att Brås statistik som visar att av de anmälda sexuella övergrepp mot barn som sker så är det i de flesta fall en pappa eller styvpappa som är förövaren är falskt då? Att alla är falskanklagelser?

  Eller när BRIS underöskte de barn som ringde till dom för att prata som blivit utsatta för sexuella övergrepp att i över 70% av fallen handlade om en pappa eller styvpappa ,men de är också falskt eller? De barnen som anonymt ringer, ringer in och ljuger menar du?

  2010-03-09 | 13:20:00
 • Daddy säger:

  Frida.

  Skriv in "Sariola rapporten" i Googles sökfält och ta del av resultatet. Jag är säker på att det kommer att krocka en del med din världsbild, men den skall väl alltid utmanas, eller hur?  Ta sedan del av denna film, som visserligen endast finns på danska än, men jag kan förstå det mesta, så det kan säkert du med.

  http://video.google.com/videoplay?docid=-189849684552298933#  Om inte det räcker så läs också om den nederländska undersökning där man gick på djupet med sexanklagelserna mot fäder i vårdnadstvister.

  http://daddys.blogg.se/2009/september/utkast-enligt-en.html  I detta inlägg visar det sig också att vi förmodligen fiskar efter sexualförbrytare i helt fel vatten.

  http://daddys.blogg.se/2010/january/draft-jan-11-2010.html

  2010-03-09 | 14:04:06
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Madde säger:

  Brainwash 2010:

  Jag vet inte om det hände något med din kommentar, men jag fattar ingenting av det du skriver med alla konstiga tecken och siffror blandat med meningar.  Ang anmälningar så tänker jag att en anmälan är en anmälan och inte en siffra eller bevis på att något verkligen har hänt.  Siffran på anmälningar säger ingenting i hur många övergrepp det verkligen begås.  När det gäller BRIS siffror på hur många anmälningar som tex 70% av sexuella övergrepp begås av pappan kan ju inte ligga till grund för sanningen.  Det är ju en bedömning som lätt kan vilseledas av beställaren.  Tyvärr så har jag mer och mer förstått att det är svårt att få fram sanningsenliga siffror.  Kan någon förklara för mig hur tex BRIS undersökningar går till och vilka det är som är uppgiftslämnare?

  2010-03-09 | 14:36:44
 • Robert säger:

  Jag hoppas verkligen de här människorna straffas för sina illgärningar under sin livstid. De kommer att gå till historien som de galningar och despoter de är.

  2010-03-09 | 17:18:25
 • Frida säger:

  BRIS förde statistik över de samtal de fick från barn som ringde eller mailade och hade blivit utsatta och av dessa barn som ringde så fick de fram att de i såpass många fall rörde sig om en pappa eller styvpappa. Jag tror inte att vare sig barnen som ringde ljög eller att de på BRIS ljög. Sen är givetvis inte anmälda brott lika med att brotten begåtts men ag tvivlar på att så många av de anmälda brotten är falska. De tror jag helt enkelt inte på alls, vissa säkert men inte de allra flesta därför litar jag även på Brås statistik.  Såg att Daddy i ett tidigare inlägg fördömmer barnhusen, fruktansvärt anser jag! Istället för att utsatta barn ska behöva åka omkring till läkare, polis förhör och psykolog på massa olika ställen så är allt på samma, det blir lugnare och bättre för barnet hur kan man tycka något annat?

  Dessutom får inte BUP ställa några frågor alls fören barnet är förhört innan dess får de inte göra något.

  Har så svårt att tro på det som står i den här bloggen när "daddy" verkar vilja motverka att man hjälper barn som faktiskt blivit utsatta, att man ska vända dom ryggen helt enkelt, usch man blir mörkrädd!

  2010-03-10 | 09:27:33
 • Susanne säger:

  Visst är det väl så att de barn som ringer till BRIS får vara anonyma så andelen barn som ljuger borde vara minimal just på grund av det.  Man kan tvivla på de vuxna som hanterar statistik och de vuxna som anmäler brott, men när barn själva anmäler ett brott så borde det till och med vara olagligt att inte ta det barnet på allvar oavsett vem förövaren är. Om ett barn inte kan vara trygg i sitt hem, lita på sina föräldrar eller styvförälder, så måste man hjälpa det barnet. Har för mig att det också står i FN:s barnkonvention. Jag tycker rent av det är för jävligt att uttrycka sig som att barn automatiskt ljuger på grund av en undersökning gjord i Finland. Eller att problemet inte är så stort som man trott. Ja vad bra, men det hjälper ju knappast dem som är utsatta. Och det hjälper definitivt inte att påstå att det är lögn

  2010-03-10 | 16:18:59
 • Daddys säger:

  Man kan ju ta exemplet med pojken i Härryda som omskrivits tidigare på denna blogg. Han som placerades på HVB hem för att han tog avstånd fråbn sin mor.  Han ringde till BRIS och berättade att mamman slagit och förgripit sig på honom. Det startades inte ens en förundersäkning. Han får numera bo hos sin pappa, erfter att fallet lyftes upp på denna blogg. Hans syster får dock endast träffa sin pappa och bror några få timmar med övervakning  Bara som ett exempel...

  2010-03-10 | 16:55:19
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Daddys säger:

  För att förtydliga lite angående Susannes kommentar så vill jag påpeka att jag på intet sätt har skrivet eller anser att barn medvetet ljuger.  Däremot menar jag att det är lätt att FÅ ETT BARN att ljuga i videofilmade förhör genom att ställa ledande frågor och så vidare. Det är detta som visas tydligt i den danska dokumentären, som förhoppningsvis skall vara textad snart.  2010-03-10 | 17:00:19
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Leroy säger:

  Hoppas verkligen att pojken i Härryda får träffa sin sysster och att myndigheter agerar så bägge barnen får möjlighet att träffas mer än så. Möjlighet att själva bilda sig egna uppfattningar, få dubbelt så bred social bas att falla tillbaka på om den ene brister i ansvar eller förmåga och lämplighet. Utan att det tillåts bli ifrågasatt eller bevisat.  (Posstitivt att höra att pojken fått möjlighet att bygga framtid utifrån det han visat att han vill. )  Leroy

  2010-03-10 | 20:53:53
 • Brainwash 2010 säger:

  Jag börjar nästan undra om inte Mikael Karlsson är den drivande kraften bakom siten.  Ett alldagligt, lagom anonymt och svenskt namn, som kan tilltala de flesta.  Jag skriver det igen:

  "Mikael Karlsson".  Kan det bli svenskare än så?

  Mer "helylle-svensson", liksom?  Jo, kanske, om man ändrade efternamnet till "Andersson".  Du, Mikael, byter du underkläder EN gång i ditt liv alltså? Så ofta byter jag nämligen namn.  Tack för den informationen, om ditt intimare liv.

  Hoppas att läsarna här är intresserade av den informationen.  Hoppas även att även dina flickvänner tackar dig för det.  Vem sköter tvätten, där du bor?

  Finns det månne något "ludd i torktumlaren", efter underkläder som tvättas en gång per år?  Hm...  Har ni, där du bor, ett "jämställt" hushåll, "50-50", med obligatorisk kvotering uppsatt med magnet på kylskåpsväggen?  [förslag på lista:]  * kvotering underkläder

  * kvotering vem som för dagen är man, resp. kvinna (han/hon/hen?)

  * kvotering sänghalm

  * kvotering skriva i "Daddys" blogg

  * etc  Mikael:

  jag signerade senast med "Brainwash 2010", liksom nu.  Föreligger det något problem med det?  Vad "Ibbis99" anbelangar, så känns jag inte vid honom/henne/"hen"/det på något vis.  Huruvida "Ibbis99" är en "snubbe" känner jag följaktligen föga till.  /

  Brainwash 2010

  - brainwash for everyone, wherever you are  (remove kids from their normal, biological family, go ahead...no problems at all, NO ONE CARES ABOUT FACTS...yeah right!)  "Postat av: Mikael Karlsson  Asså jag fattar inte mig på denna bur nånting, Han byter namn som en annan byter underkläder..  Sen förstår jag inte varför han använder falska e-postadresser, På det sättet kan man inte svara honom på de frågor han ställer.  Brainwash bur.. nånting  Jag skall dock hädanefter kalla honom Proxy för det är sådana Ip-adresser han använder.  Jag börjar nästan undra om inte han och Ibbis99 är samma snubbe.

  2010-03-09 @ 13:07:08

  URL: http://daddys-sverige.se

  "

  2010-03-11 | 04:41:34
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • A.Karhu säger:

  Frida och Susanne!  Självklart ska man ta till sig vad barnen säger,och hur dom agerar,men i vårdnads/umgängestvister,så förekommer det väldigt många och fula "grepp",i form av påståenden,lögner och förtal.  Det förekommer ofta även otillbörlig påverkan av barn ,ett brott som nästan uteslutande begås av boendeföräldrar.  Och i t.ex familjerätten så är det vanligt förekommande att boendeföräldern närvarar vid de sk.barnsamtalen.  Och i dessa samtal,så brukar barnen bli tysta när umgängesföräldern kommer på tal,för ett barn vågar inte berätta öppet för en utredare,så länge barnet vet att samtalet skapar problem mellan barnet och boendeföräldern,ofta så finns det även kopplingar till repressalier mot barnet,när barnet och boendeföräldern kommit hem, om barnet berättar .  Barn är kloka ,och vet att de befinner sig i beroendeställning till sin boendeförälder,och det är många boendeföräldrar som utnyttjar den situationen på ett ofta mycket oroväckande,och mycket hemskt sätt!  Att barn påverkas och av ovanstående i form av repressalier som hot,kränkningar,utpressning,och våld ,det förstår väl även ni,Frida och Susanne?  Hälsningar  A.Karhu

  Styrelseledamot i Pappa-Barn Riks

  www.pappa-barn.se

  2010-03-11 | 08:50:34
 • A.Karhu säger:

  Citat ifrån Aftenposten Norge!  Kvinners overgrep.  Masteroppgaven til kriminolog Tone Bremnes rister i grunnmuren til de stereotype ideene om kvinner – og særlig mødre – som grunnleggende gode og omsorgsfulle. Kvinners seksuelle overgrep er ikke «milde» og «ufarlige», slik flere synes å tro, skriver Bremnes.  Og gir plass til beretningene fra tolv kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep fra kvinner i barndommen.  Flere har vært nødt til å suge på brystvortene og slikke mødrene sine i underlivet fra to års alder og oppover. «Olav» måtte ligge med moren til han ble fysisk sterk nok til å holde henne unna. «Cecilie» ble voldtatt av moren med skaftet på en trehammer da hun var syv. Moren til «Aina» bandt armene hennes til dørkarmen og slikket henne i skrittet.  http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3557242.ece  Hälsningar  A.Karhu

  styrelseledamot i Pappa-Barn Riks

  www.pappa-barn.se

  2010-03-11 | 08:59:21
 • Susanne säger:

  A.Karhu  Jag har inget att invända mot det su skriver. Jag håller med dig i den frågan.

  Jag anser bara inte att man kan avfärda en organisation vars syfte är att hjälpa barn med att säga att deras mammor ljuger. För det är väl ändå inte så att alla anmälningar härör från en vårdnadstvist, men jag kan tänka mig att det skulle kunna vara en naturlig följd liksom skilsmässa. I de fall anmälningar kommer sist kan man ifrågasätta.

  Det är en svår fördom att knäcka. Modern som den goda och omsorgstagande. Oftast blir alla så förskräckta när en kvinna misshandlat, sexuellt utnyttjat så att det på nåt sätt tom är värre när en kvinna gör sådant. För man tror ju inte det om en kvinna, även kvinnor som överger sina barn tycker man är konstiga. "de har nog någon psykisk sjukdom" kan var rätt vanliga kommentarer. Det kan också jämföras med ensamstående män med barn, de anses vara "så duktiga" för att de klarar sig utan en kvinna? Detta är de flesta kvinnors egna fördomar, för de flesta kvinnor kan inte tänka sig att begå övergrepp mot sina barn inte heller slå eller överge dem. Precis som de flesta män och pappor.  Men att Bris finns som ett stöd för barn som behöver prata hoppas jag inte att det ifrågasätts. I

  2010-03-11 | 11:32:22
 • Daddy säger:

  Att det är värre när en kvinna misshandlar eller förgriper sig på barn, är inte en syn som samhället delar. Kvinnor döms till lindrigare straff om dom ens får några. Ofta blir det endast villkorliga straff eller fotboja. Män döms dock alltid till fleråriga fängelsestraff för samma brott. Håll då i tanke att många av dessa är dömda utan bevis i ord mot ord förhandlingar. Ofta får mammorna också behålla vårdnaden om barnen, trots att det finns en pappa som skulle vara en mycket tryggare hamn.  Men socialtjänsten, politiker och domarkår slänger hellre ut ungarna på öppet hav än att placera dom i en trygg hamn.  De flesta undersökningar som gjorts har visat att till en stor majoritet är det både flest män som utövar och utsätts för våld. Det som dock hittills skrivits visar dock att 9 av 10 kvinnor som begår våldsbrott gör det inom familjen.  Av det totala manliga våldet utgör barnmisshandel 5 procent. Motsvarande siffra för kvinnor är 30 procent!  Dessa siffror är hämtade från BRÅ som är den i stort sett enda någorlunda trovärdiga källa gällande brottsstatistik idag. Man skall dock vara medveten att de flesta utredningar som kommit från BRÅ sedan 1990, även dom är gjorda utifrån könsmaktsperpektivet, och därmed har dom ofta visat en rent förfärlig slagsida.  Men i det senaste har det kommit en del nya rapporter från BRÅ som kan tyda på ett trendbrott.  I sin senaste rapport om våld i nära relationer skriver BRÅ nu att både män och kvinnor ger och tar i samma utsträckning. Detta skall jämföras med tidigare rapporter som talade om att kvinnor i stort sett aldrig begick våldsbrott.  Men om man därtill lägger till brotten falsk tillvitelse och umgängessabotage, och kallar det vad det i själva verket är, grovt våld och misshandel. Både av barnet och den andre föräldern, ja då vänds statistiken verkligen på huvet.  Detta har människor som Erin Pizzey, som själv var feminist och öppnade den första kvinnojouren i England på 60 talet, försökt att berätta i 30 år! Men som hon själv säger "Det enda kvinnorörelsen var intresserad att höra var att män är våldsamma svin och våldtäktsmän".  Erins bok "Prone to violence" revs bort ur bokhandlarnas bokhyllor och förstördes. Av hela upplagan fanns till slut endast 13 exemplar kvar.

  Det berodde alltså inte på försäljning utan på sabotage i ett modernt bokbål.

  Då gav Erin upp och förlaget gick i konkurs.  Nu över 30 år senare kommer boken nu ut i en ny upplaga. Kanske vi är beredda att lyssna den här gången? Och om vi lyssnar riktigt noga kanske vi också kan höra gråten och skriken från dom barn som offrats för vår politiska korrekthet. Och dom som fortfarande tvingas att kvarstanna i klorna på egoistiska föräldrar som gång på gång bevisar att dom saknar alla begrepp om vad kärlek är.  Inte för att det saknas bättre alternativ, utan för att dessa har snopp istället för snippa. Detta i sig utgör brott mot både grundlag och dom mänskliga rättigheterna. Dessa lagar inbegriper nämligen även pappor i sin definition på "mänskliga".  Vi sitter på en tickande bomb och det är nu redan för sent att släcka stubinen. Den är på väg att brisera. Vi ser det, men ingen vill tala om orsaken...konstigt?  Undrar om det finns några som har "balls" att stå upp och erkänna sina brott efter dom avslöjats? Varför finns det inte redan många inom systemet som är beredd att göra det redan nu?  Detta är inte en fråga som man ställer sig bakom om man inte är beredd att äta rätt mycket skit, vilket väl om inte annat har blivit tydligt här.  Men är vi så rädda att vi är beredda att offra barnen? De flesta är tydligen det.

  2010-03-11 | 15:49:12
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Brainwash 2010 säger:

  Problemet med vårdnadstvister är så enkelt att lösa egentligen.  Det behövs inga längre utläggningar, för att nå fram till sakens natur och kärna.  Det behövs inga debattprogram, bloggar, riksdagsdiskussioner, etc, om detta.  De flesta, "normalt funtade" (om man nu kan enas om vad det betyder...) människor anser nog att barn har rätt, men även skyldighet, till TVÅ föräldrar.  Här följer några, förhoppningsvis ganska självklara och enkla, steg för att lösa problematiken, som skulle gynna alla inblandades lika värde:  1.)

  förbjud vårdnadstvister i domstol, med mindre brott kan styrkas från förälder gentemot barnet  2.)

  låt personer med personlig erfarenhet av vårdnadstvister besluta om lagstiftningen  3.)

  skriv om Föräldrabalken 6 kap. 3 §, så att gemensam vårdnads gäller automatiskt från faderskapsbekräftelsen, liksom automatisk dubbel folkbokföring (s.k. ADF) av barnet.  4.)

  gå till botten med de s.k. "konflikter" och "samarbetssvårigheter", som ofta hänvisas till, även i Föräldrabalken.  5.)

  definiera i lagen i ett antal punkter vilka kriterier som ska gälla för att man ska kunna hänvisa till "samarbetssvårigheter", som grund för att gemensam vårdnads inte ska utdömas.  6.)

  skriv om lagen (Rättegångsbalken), så att domare är tvungna att redogöra och stå till svars för de domar de skriver.  7.)

  inför obligatorisk översyn av kvalificerade psykologer i samband med vårdnadstvister, d.v.s. de som är berättigade, trots punkt 1.  8.)

  inför kvalitetssäkrade vårdnadsutredningar av kvalificerad, barnkunnig personal med allmän människokännedom  9.)

  inför fortbildning i dessa frågor för domstolspersonal och öka statusen för mål om vårdnad/boende/umgänge i domstolarna.  I nuläget tycks de vara ytterst lågt prioriterade och handläggas av de mest inkompetenta domarna.

  Tyvärr.  Kanske är det just därför (d.v.s. inkompetens/ointresse hos de dömande), som könsfördelningen är såpass snedvriden, när det gäller enskild vårdnad.  Jag märker att denna problematik trots allt kanske inte var såpass enkel men punkterna ovan torde vara relativt okomplicerade, om än många.  Ut och jobba med er, ni maktmissbrukande makthavare.  Ingen mer hjärntvätt tack!

  2010-03-12 | 05:11:49
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Brainwash 2010 säger:

  Jag glömde visst den tionde punkten (som jag nämnde i en tidigare kommentar, 2010-03-09 @ 07:06:42).  Sist men inte minst...

  TIONDE PUNKTEN (som i och för sig hänger samman med tidigare punkt no 4:)  * seriös och professionell vilja till konflikthantering  (kort kommentar till "Mikael Karlsson" (2010-03-09 @ 13:07:08): jag vet inte vad du åsyftar med "falska e-postadresser". Har du provat att skriva till dessa adresser, vilka du nu menar?)

  2010-03-12 | 05:18:34
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Brainwash 2010 säger:

  Tar nu tillbaka en del av den första meningen, som skrevs senast:  "(...) (som jag nämnde i en tidigare kommentar, 2010-03-09 @ 07:06:42)."  Det jag tänkte på, om konflikthantering, skrevs på ett annat ställe, förmodligen på denna blogg men därom tvista de lärde.  Brainwash 2010

  - brainwash for everyone, wherever you are

  2010-03-12 | 05:25:22
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Brainwash 2010 säger:

  (helt omotiverat men ändå liksom lite logiskt...)  ELFTE PUNKTEN  * inför föräldraskapsskydd, i linje med punkt no 1 tidigare, lagstagdat och okränkbart föräldraskap  TOLFTE PUNKTEN (i linje med vad som inledningsvis skrevs i kommentaren 2010-03-12 @ 05:11:49)  * barn har RÄTT till men även SKYLDIGHET till sina föräldrar! Med detta avses skyldighet att vara barn, som träffar sina föräldrar, om det inte strider mot punkt no 1.  "Skyldighet" att vara barn tills de blir 18.

  Tänk att det ska vara så kontroversiellt att hävda?  Socialkontoren har däremot INTE rätt till våra barn!  Ändå tar de sig ständigt denna rätt, samt rätten att fråga ut barnen med olämpliga metoder.  Parafras på och kommentar till vad en viss korkad advokat SVT:s "Debatt" igår:  man lyssnar idag ALLTFÖR MYCKET på barn, i vårdnadstvister och man lyssnar på FEL SÄTT, t.ex. genom ledande frågor.  Så snart barnen uppnår "mognad", vilken numer inte är åldersbestämd, så används detta som argument mot umgängesföräldern (= oftast pappan), d.v.s. om barnet "inte vill" träffa denna.  Brainwash 2010

  - brainwash for everyone, wherever you are  2010-03-12 | 05:36:07
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Brainwash 2010 säger:

  [rättelse:]  "(...) till vad en viss korkad advokat sade i SVT:s 'Debatt' igår:"

  2010-03-12 | 05:40:48
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Maya säger:

  Hur kan man få för sig att tvätta bevismaterial! Ja, det finns en del tvivelaktigt i hela historien men det står väl ändå ganska klart att dessa män brukade köpa sex, bara det är vidrigt tycker jag.

  2010-06-04 | 15:42:38
  Bloggadress: http://sv.varesil.com

Kommentera inlägget här: