daddys

Beware the fury of a patient man

Sverige är ingen rättsstat

Kategori: Jämställdhet

Om man söker på ordet rättsstat på Wikipedia kan man läsa följande.

En rättsstat är en stat där rättssäkerhet råder. Definierande drag är självständiga domstolar och en exekutiv makt som verkar inom ramen för skrivna lagar. Rättsstaten kan även beskrivas som den enskildes rättsskydd mot staten själv eller övergrepp från staten. som antagits genom en etablerad procedur. Ordet myntades av Robert von Mohl som motsats till polisstat.


En rättsstat innebär frihet från godtycke för den enskilde: varje enskilt fall behandlas i enlighet med ett etablerat regelverk. Däremot behöver detta regelverk inte uppfylla några särskilda krav på att vara demokratiskt eller rättvist. En demokrati förutsätter således en rättsstat, men en rättsstat behöver inte vara en demokrati.

För att säkerställa frånvaro av godtycke i behandlingen av den enskilde ställs vanligen vissa mer preciserade krav på en rättsstat. Exempel inkluderar att den anklagade i en rättegång betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats och att rättegångar skall vara öppna.


Bevis är inte nödvändigt för att straffa människor i SverigeDelar av följande stycke är lånat från en artikel skriven av rådman Bo Severin i Svensk Juristtidning. Denna artikel publicerades redan 1997. Högsta Domstolens (HD) riktlinjer för bedömning av sexualbrottsmål (se bl a NJA 1993 sid. 446 och 1991 sid. 83) öppnar möjligheter för domstolarna att döma till ansvar enbart på anklagelser om annan bevisning saknas och det även om målsägandens version lider av uppenbara brister. Det avgörande blir rättens bedömning av målsägandens trovärdighet.

"Trovärdighet" är inte något alla människor har. Det är något vi skänker till andra människor i den utsträckning vi tycker att dom förtjänar det. Liza Marklund är ett aktuellt exempel som,  fortfarande av tidningen Expressen samt diverse människor som tycker det hon gjort mot barn är ursäktligt, fortfarande erhåller ett stort förtroendekapital. För oss andra som tar begreppen "sanning" och "barns rättigheter" på större allvar är detta obegripligt.

Här följer ett autentiskt avsnitt ur ett förhör som av svenska så kallade "barnutredare" hållit med en 15 årig pojke.  Bakgrunden är att en ung kvinna till sina terapeuter under en tidsperiod först sagt sig tro, sedan ha hört samt slutligen ha sett att pojken, hennes bror, blivit utsatt för övergrepp. Pojken förnekar vid förhöret att han skulle ha varit offer för övergrepp.

Förhörsledaren: ”Ja men hur kan du påstå att du vet att hon (systern) ljuger! För om det är så att det här har hänt, så är det alla gånger en sån upplevelse för dig så det finns vissa mekanismer i kroppen och i hjärnan som gör att man förtränger sånt här. Utan att man kan hjälpa det så ser kroppen och hjärnan och hela vår mekanism till att vi förtränger, vi glömmer bort en sån här händelse.


Har den hänt så kan den vara fördold i minnet och som gör att du inte kan minnas det här i dag. Det är helt förklarligt i så fall. För att vi fungerar på det viset vi människor, att är vi utsatta för en traumatisk som det heter med fint ord, en traumatisk händelse, någonting som är väldigt starkt och påverkar oss och som är hemskt att uppleva. Då ser kroppen till att förtränga den. Hjärnan ser till och alla våra mekanismer ser till att vi plockar in den i ett fack någonstans och gömmer den. Och sen krävs det mycket för att kunna plocka fram den. Men den finns kvar minnesbilden utav den fast du inte är medveten om att den finns den minnesbilden hos dig. Så ser forskare och annat på det här problemet va. Så att jag vet inte om du riktigt kan säga till 100 procent att med säkerhet att det inte har hänt.


Om det inte kan vara så att du, du har varit utsatt för det men att du har glömt det. Du har inget minne utav det idag. Men då gäller det ju för dig och för oss att hjälpas åt att plocka fram den här minnesbilden. För den kommer fram rätt vad det är ändå. Och kanske kommer fram i ett sånt tillfälle där du inte önskar att det ska komma fram. Och det är därför jag försöker med hjälp utav (din systers) berättelse få dig att få tag på den här minnesbilden. Att minnas det här innan du bara slår ifrån dig och säger att det inte har hänt. Därför att det är så otroligt att det skulle ha hänt. Innan du gör det så tänkte jag att vi tillsammans just med hjälp utav (din systers) detaljer av vad hon ser skulle kunna få dig att hitta en tråd att minnas det här som hon påstår sig ha sett då.


Är du med på det att vi försöker så?”

 

Tror ni detta är ett enstaka skräckexempel på en förhörsledare som uppför sig oproffessionellt och klantigt? Tänk igen. Den citerade förhörsmetodiken har de senaste tio åren lärts ut på poliskontor, daghem och socialbyråer. Det har orsakat oriktiga inplanterade minnen och oriktiga fällande domar. Tragedier för de dömda men också för målsägandena det vill säga barnen. Ett antal sådana fall finns belagda.

 

Sveriges domstolar: Vi är en stabil aktör i demokratins tjänst

 

Detta kan man läsa om man idag gör ett besök på hemsidan http://www.domstol.se.

"Domstolen är till för medborgarna. Den agerar med respekt för individerna och med makt att bestämma straff och lösa tvister. Domstolen är en stabil aktör i demokratins tjänst i det mångkulturella och mångfacetterade samhället. Den är det självklara forumet för tvistlösning..."

 

Såsom vi kan läsa på Wikipedia så förutsätter en demokrati en rättsstat. Sverige är idag ingen rättsstat, utan börjar istället likna en polisstat där myndigheter tar sig rätten att splittra familjer och godtyckligt fängsla människor (män) med eller utan dom. Ett land där vi låter socionomer utan kunskaper om barn allsmäktigt sitta till doms över barns hela liv och framtid. Ett land där vi upplåter till politiker utan juridisk utbildning döma människor till långa fängelsestraff enbart på deras bedömning om vilket av vittnesmålen som anses trovärdigt. Ett land där barns rättigheter systematiskt kränks för att dom inte passar in i statens feministiska vanföretällningar.

 

Varje dag matas vi med nya "sanningar"

Siten Crimenews meddelar att skadeståndsmålet mot svenska staten i fallet Catrine Da Costa börjar idag. Fallet är unikt. Inte bara för att det utgjorde startskottet för den hetsjakt på män och fäder som har fått pågå sedan dess. Utan också för att man i detta fallet lyckades straffa personerna samtidigt som man friade dom. Straffet gick heller inte att överklaga. Hela historien kan man läsa i boken "Döden är en man" av Per Lindeberg.

Domstolen friade både läkaren och obducenten från mordet på Catrine Da Costa. Däremot fälldes dom för själva styckningen. Ett brott som vid det tillfället var preskriberat. Domstolen ansåg att vittnesmålen om själva styckningen var...just det "trovärdiga" och att det var troligt därför att läkarna begått denna handling. Därmed fick aldrig dessa båda män aldrig tillbaks sina läkarlegitimationer. Men eftersom detta inte var domen i sig, som ju friade, utan endast stod i de så kallade domskälen gick detta domstolsbeslut inte att överklaga. Varför skulle man förresten överklaga en friande dom i ett mordfall?

Nu kräver läkarna 40 miljoner kronor i skadestånd. Och om det funnes någon rättvisa hade dom fått det på stående fot. Men nu skall detta först avgöras av...japp domstolen. Jag är inte alltför optimistisk å deras vägnar. Hur skall domstolen kunna utdöma detta skadestånd och samtidigt försvara sin fortsatt pågående vidriga hantering av rättvisan i dessa fall?
Huvudvittne i rättegången var allmänläkarens före detta fru. Hon sa att hennes dotter berättat om styckmord och ritualer. Barnpsykiatern Frank Lindblad ställde sig bakom fruns påståenden och vittnade även i tingsrätten. Mer behövdes inte.

Denna metod att via domstolarna dela ut straff och döma människor trots att vi blivit friade i polisutredningar används fortfarande flitigt. Särskilt i mål där det handlar om sexualbrott mot barn. När någon blir anklagad för detta brott svartnar det i ögonen på människor som jobbar i rättsapparaten. Poliser, åklagare, socialsekreterare, BUP psykologer, rådmän och nämndemän kan inte vänta till dom får sätta odjuret i fängelse. Ingen stannar och frågar sig, kan denna anmälan vara falsk? Kan det finnas motiv för den anklagande att göra denna anmälan? Ingen. Ändå visar en nyligt gjord undersökning ifrån det Holländska chefsåklagarämbetet att 95% av alla anmälningar om sexbrott mot barn i samband med vårdnadstvister var falska. I Sverige görs inga sådana undersökningar. Här förbjuder vi istället människor från att berätta sanningen. 

Såsom Uppsala universitet gjorde då man makulerade forskaren Max Scharnbergs bok om Södertäljeflickan. Fallet som ROKS chefsideolog Eva Lundgren byggt hela sin karriär på. I henns bok "la de yngste komma till meg" beskriver hon manliga satanistsekter som ägnar sig åt ritualmord och kannibalism. Beslutet att censurera Scharnbergs bok har kritiserats av forskare över hela världen, men nu släpps den på internet. Boken kan laddas ner och läsas här http://www.yakida.se/max/index.html

Rådmannen och kvinnolobbyn


Det ni ser på denna bild, som är tagen av mig med mobilen på bokmässan i Göteborg i år, är en representant ur Sveriges domarkår (mannen i grå kostym) och en representant från ROKS (riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige). På mässan kallade man sig dock "Sveriges Kvinnolobby".

Jag smög mig efter att ha tagit bilden närmare för att kunna lyssna på samtalet. Rådmannen föreslår ett närmare samarbete mellan domstolarna och ROKS. "Vi kan söka bidrag från BRÅ, vi kan säkert få loss ett par miljoner" säger han bland annat.

Dom som vet vilka extrema och fanatiska människor som ryms i den rörelsen förstår också vad detta innebär. Ytterligare dråpslag i kriget mot papporna skall delas ut.

Redan nu skiljs pappor och barn i en skrämmande takt och det blir bara värre. För er som läser detta och ännu inte råkat ut för "barnbeskyddarna" i vårt samhälle, låter detta kanske helt vansinnigt. Jag skulle nog själv tyckt detsamma för fyra år sedan. Jag och mitt barn har sedan dess varit i klorna på dessa varelser. Ju mer jag har kämpat för mina barns rättigheter desto hårdare har jag motarbetats.

Idag efter fyra års tortyr har jag inte kommit ett enda steg närmare att lyckas ge mitt barn dom rättigheter som hon garanteras i lagen. Detta trots att jag har bevis för hela den ruttna process som mycket troligt har skadat henne för livet.

Dahlström bara toppen på ett isbergEva Britt Dahlström väcker en del uppmärksamhet genom att öppet gå i krig med mig och de fåtal journalister vi har som är dedikerade sitt yrke. Det vill säga att rapportera sanningen till folket. En sådan journalist är Ingrid Carlqvist. Aktuell med boken "inte utan mina söner". Boken handlar om George Pesors helvetesvandring genom det svenska och Australienska rättssystemet för att till slut lyckas rädda sina söner från deras psykiskt sjuka mamma. Motarbetad varje steg på vägen tvingas han till slut ta lagen i egna händer för att rädda barnen. Dahlström, som är nämndeman i tingsrätten anklagar nu i falsett Ingrid Carlqvist för att skriva lögner i boken.

Detta ger boken gratis reklam vilket är bra. Det visar också det sanna ansiktet på den socialdemokratiska politikern och nämndemannen Eva-Britt Dahlström. Men hon är bara toppen på det ruttna isberget som idag utgör vårt rättssystem.
Hon är en extremist som är dum nog att hålla en hög profil. Dom flesta gömmer sig, hukar och anfaller i smyg. Precis som dom anonyma fega kryp som attackerar mig med hatfyllda kommentarer, hot och hatmail. För att jag visar sanningen om vad som görs mot barnen i det svenska samhället.

Varför är "barnbeskyddarna" så rädda för att detta avslöjas? Om dom människor som fortfarande bryr sig ett skit om att verkligen förbättra tillvaron för barn idag så är detta nyttig information att ta del av. Dom enda som inte vill att detta skall komma fram är rimligen antingen fanatiska pappa och manshatare eller samvetslösa människor som tycker det är okej att offra ett och annat barn för att kunna försörja sig inom detta sjuka system. Som jag tidigare visat finns det människor som dessutom gör mer än försörjer sig.

Jag fick precis ett telefonsamtal från Christer C. En pappa som liksom jag engagerat sig i papparörelsen. Han har fortfarande gemensam vårdnad om sina två söner, men har inte sett dom på 15 månader. Så länge har socialtjänsten i Tynnered, i allians med barnens nya skola i Borås, BUP, Folkbokföringen,  polis och åklagare lyckats hålla dom separerade. Nu när sanningen om dom brott som ägt rum börjar krypa fram, ja då åker polisen och hämtar hans yngste son (8 år) och utsätter honom för ett videoinspelat polisförhör på barnhuset i Göteborg. Misstanken mot pappan denna gång gäller grov fridskränkning. Jag upprepar, Christer har inte fått träffa sina barn på 15 månader. I lagen står att ett barn inte skall förhöras senare än tre veckor efter det påstådda brottet. Denna gång hade det gått 15 månader. 15 MÅNADER!

Och ikväll håller TV4 Faddergala igen *Suck*


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Fråga till socialdemokraterna

Kategori: Pappa

Nu löper tanten amok. Att Eva Britt Dahlström varit ifrågasatt som nämndeman tidigare är väl känt. Bland annat har hon anmälts, hitills dock utan framgång, av rättssäkerhetsorganisationen i Sverige (http://www.rsorg.se/). Varför kan ni bland annat läsa här: http://blt.se/nyheter/blekinge/namndeman-s-ger-stod-at-tito-beltrans-anmalare%28475948%29.gm

I någon slags uttryck för sitt hat mot pappor i allmänhet och mig i synnerhet börjar nu Eva Britt Dahlström på sin blogg att slunga ur sig vilda anklagelser mot mig som inte har någon grund i verkligheten. Jag har därför ikväll sänt nedanstående mail med några små variationer till Fredrik Korneback och Anna Helsén som är presstalesmän för partiet respektive partiledaren.

Även ordföranden i S-kvinnorna Nalin Pekgul har fått frågan samt också ordföranden i Blekinges partidistrikt Mats Johansson. Jag väntar nu med spänning på deras svar.  Jag har även sänt en kopia till Blekinge läns tidning. Socialdemokraterna är ett parti som säger sig värna alla medborgares lika rättigheter, rätten till yttrandefrihet samt jämställdhet. Antar att det är upp till bevis.


Eva Britt Dahlström anger på sin blogg (http://www.s-info.se/page/default.asp?id=1651) att hon är aktiv socialdemokratisk politiker inom blekinges partidistrikt och s-kvinnorna. Därför skriver jag till er i egenskap av presstalesmän för partiet respektive partiledaren och frågar; är det okej att en socialdemokratisk politiker under den socialdemokratiska partisymbolen ägnar sig åt allmänt förtal av människor, enbart för att dom utnyttjar sig av den grundlagsskyddade rättigheten att yttra sig? Jag skulle även vilja veta vilka uppdrag, förutom nämndeman i tingsrätten denne person för närvarande har inom ert parti?

Eva Britt Dahlström antyder saker om mig på sin blogg som inte har någon förankring i verkligheten. Hon kommer dessutom med antydningar om att "jag skulle ha saker i mitt bagage". Dock utan att närmare redogöra vad hon syftar på.
Jag är dessutom själv "portförbjuden" på hennes blogg och har därför inte heller möjlighet att där försvara mig mot dessa ogrundade anklagelser. Jag kan garantera er att jag ingalunda har något "i mitt bagage" som jag behöver skämmas för.

Är detta ett beteende som det socialdemokratiska arbetarpartiet ställer sig bakom? Själv anser jag att det är djupt odemokratiskt. Min blogg http://daddys.blogg.se avhandlar orättvisorna i den familjelagstiftning som råder i Sverige. Dessa orättvisor förnekas helt av Eva Britt Dahlström. Detta trots att diskrimineringen mot män i vårdnadsfrågor är statistiskt säkerställd och också uppmärksammad i ett flertal nyhetsartiklar och TV-reportage. Eva Britt Dahlström uppger också felaktigt att det finns eller någionsin har funnits någon statistik från SCB angående detta. Hon påstår till och med att hon fått dessa uppgifter från representanter från SCB då hon skall ha ringt upp dessa. Det finns dock statistik över detta på SCB. bland annat här http://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51030101_01.pdf.

I denna rapport från 2001 framgår könsdiskrimineringen av fäder tydligt. Det finns även ny och helt aktuell statistik över detta på hemsidan www.minpappa.nu. Där har man bland annat visat att av de mål som exempelvis avgjorts i Lunds kommun i år, och där enskild vårdnad utdömts, så har 100 procent av domarna gett modern ensam vårdnad om barnen. Jag vet inte hur man kan göra en systematisk diskriminering av fäder tydligare än så? Att socialdemokratiska politiker och s-kvinnorna då offentligt förnekar detta fenomen är en förolämpning mot oss pappor som försöker att ideellt jobba för att stärka barnens rättigheter. Man kan också ifrågasätta det lämpliga i att personer som Eva-Britt tillåts sitta som nämndeman i frågor som rör vårdnad om barn. Hon förefaller vara allt annat än objektiv i dessa frågor.

Hon uppger vidare på sin blogg att hon själv bidragit att hindra kontakten mellan sina egna, nu vuxna barn och deras far. Huruvida hon haft legetima skäl att göra detta eller inte kan jag inte uttala mig om, men med tanke på hur oförsiktigt hon hanterar sanningsbegreppet på sin blogg borde detta undersökas närmare.

Ser fram mot ett svar på min fråga.

Med vänlig hälsning

Joakim Ramstedt.

Bloggare och journaliststudentLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Ibland måste man vila en stund

Kategori: Barn

Den senaste dryga veckan har varit helvetisk, omtumlande, stressig, svininfluensig, rolig, tragisk, upplysande och jag hoppas jag någonsin slipper uppleva en liknande vecka igen.

I fredags och Lördags var jag i Kristianstad och fick träffa medlemmarna i föreningen Pappa-Barn Kristianstad, och framförallt deras ordförande Rickard Nilsson. En man som liksom jag älskar sina barn för mycket för att vila en sekund innan dom är i trygghet.
Manifestationen syftade till att uppmärksamma barnkonventionens 20 års jubileum.

På ljusvakan talade representanter från socialdemokraterna, vänsterpartiet, moderaterna, centerpertiet och miljöpartiet. Folkpartiet hade årsstämma varför dom inte kunde skicka någon. Vad kristdemokraterna hade för ursäkt vetefan. Detsamma kan man fråga sig när det gäller BRIS och Barnombudsmannen.

UNICEF och Rädda barnen stod dock också på talarlistan. Av alla dessa representanter var det ingen som pekade på problemet med frånvarande fäder. Detta är remarkabelt. Man talade länge och väl om papperslösa flyktingbarn och nya "tittlagar" gällande barnpornografi (som grundar sig på en förfalskad undersökning), men inte ett ord om det största problemet av dom alla. Dom nu närmare 400 000 barn i Sverige som har liten eller ingen kontakt med sin pappa.

Själv var jag med och stod för underhållning. Bandet "Daddys" bestod förutom av mig, min gode vän och Slowburnkollega Mårten Olsson på Gitarr och två fantastiskt duktiga unga tjejer från Vislinjen på Nordiska folkhögskolan. Ellen Eklund och Anna Luther. Så kvällen till ära var vi även ett helt jämställt band. Kan bara hälsa både Kristdemokraterna BRIS och BO att ni missade en fantastisk tillställning. Varför får ni svara på själva. Att ni inte kom är väl en sak, men att ni inte ens hade hederligheten att tacka nej tycker jag är tamejfan under all kritik. Inte en spänn mer till BRIS förrän dom börjar jobba för ALLA barns rättigheter. Att inte BO gjort det för länge sedan är mer än lovligt mystiskt.

Filmer från evenemanget kommer att postas ut här senare förhoppningsvis.  På Lördagskvällen spelade jag med Slowburn på en utsåld och totalpackad krog ute på Styrsö. En spelning som blev lyckad trots att jag vid det laget börjat känna mig rejält påverkad av den snuva jag trodde jag dragit på mig. Det var ingen liten snuva visade det sig. På natten till Söndag då jag kom hem svimmade jag mer eller mindre, sen har jag nästan inga minnen på 36 timmar. Jag skulle kunna fylla ett helt inlägg med alla knäppa drömmar jag hade detta dryga dygn, men det får bli en annan gång. Efter drygt en veckas uppehåll är jag ordentligt "backlogged" på bloggen. Massor med grejer i kö som borde publiceras. Bl a om den nya intressanta rapporten från BRÅ. Vad som gör den unik framgår redan av titeln. Den heter Våld mot kvinnor och män i nära relationer. Samt BRÅ:s uppdaterade rapport om kvinnors brottslighet som säger att kvinnor är i majoritet av de förövare som begår fysiskt våld mot barn i åldrarna 0-6 år.

Klockan har stannat


Som ni säkert märkt så har klockan på bloggen stannat äntligen. 269 dagar. Nästan 10 MÅNADER. För att R råkat säga till sin mor att hon och jag hade en "hemlis". Vad fan utsätter vi barnen för? Dessutom vill jag vara jävligt politiskt inkorrekt och faktiskt nämna mig själv i sammanhanget också. Näste man som påstår att jag "inte ser till barnens bästa" bara för att jag berättar vilken fasansfull tortyr detta är för en pappa, kommer att få en personlig utmärkelse på denna blogg.

Hur mötet gick? Det var bitterljuvt kan man säga. Av någon anledning hade man på familjerätten gått med på mammans krav att hon skulle närvara hela den timme som umgänget varade. Jag har naturligtvis haft invändningar mot detta. Dessa tog emot väl av chéfen för familjerätten Yvonne Oliv. Hon skulle delge handläggaren instruktioner för mötet vad gällde denna punkt, men där någonstans brast det uppenbarligen. För det hade hon enligt handläggaren inte gjort.

R var inte sitt gamla jag. Hon var skygg för mig och mest intresserad av att leka i kontorets sandlåda. Jag lekte med henne samtididigt som hjärtat höll på att sprängas inifrån. Det var som om dom hade sugit själen ur henne. Nu skall vårt egentliga 4 timmar långa övervakade umgänge komma igån Fredag den 4 December. Då blir första gången jag får vara själv med R. Vi får se hur det går då. Jag hade tagit med mig fotografier på Farmor, farfar, Kusin Emilia, Robin, men R sa sig inte komma ihåg någon av dom. Detta görs mot barn idag. Regelmässigt. Sedan slår sig Sverige för bröstet och säger att vi är ett föregångsland gällande hur vi behandlar barn. Hyckleriet blir så enormt att man vill kräkas. Det finns inget föregångsland när det gäller barns rättigheter. Men om man jämför med exempelvis Norge som lagstiftat om barnkonventionen så ligger vi definitivt efter.

En barnpsykologs utvärdering


Inget ont som inte har något gott med sig. Barnpsykologen Peter N i Göteborg blev skild från sina pojkar i 7 månader och tre veckor efter att ha anklagats av mamman för att ha slagit dom. I hans fall är det den beryktade socialtjänsten i Linnéstaden i Göteborg som varit drivande. Bakgrunden var "ett enormt" blåmärke som den ena pojken skulle ha haft efter umgänge med Peter. Detta enorma blåmärke krympte efter hand till "ca en 5 krona". Konstigt nog använde flera från varandra oberoende vittnen just uttrycket "5 krona" i sina vittnesmål. Sanningen var att blåmärket var mindre än pojkens ena tumnagel, och hade uppkommit på dagis då han ramlat. Detta har dagispersonalen själva uppgett. Men inte hjälper det när "barnskyddarmaffian" fått fart på maskineriet. Peter har nu ett övervakat umgänge, 4 timmar varannan helg. Konstigt det där, att domstolarna alltid bestämmer just 4 timmar varannan helg i varenda fall, nästan som om just denna tidsrymd står rekommenderad någonstans.

I mitt eget fall så resonerade rådman Gerd Möllers att socialtjänsten "nog" inte hade resurser för mer. Uppenbarligen är domstolarna mer bekymrade för socialtjänstens bästa än barnens.

Peters tragiska öde har dock fört det goda med sig att vi nu har tillgång till en barnpsykolog  som gärna ställer sina kunskaper till förfogande. Jag fick detta mail från honom efter jag hade mailat ut på min interna maillista och berättat om mötet med R. Jag kände direkt då jag läste det att jag vill dela med er vad han skriver. För mig blev det i alla fall en liten tröst.

Hej,

fy tusan för influensa. (Såsom varandes man så är det lite tillåtet för mig att klaga på sånt). Och av alla andra irriterande i-landsproblem så funkar inte tangent "a" på mitt nya tangentbord särskilt bra. Joakim, R.s reaktion är inte alls konstig, inte oväntad och inte säkert ett tecken på någon patologi. Det heller inte något bergfast bevis på en förevigad alienation.

Det är en alldeles typisk reaktion från en flicka som varit borta från en kär person en (alltför) lång tid. Det är exakt dessa fenomen (separation-återbördande-rektioner) som man observerade mer systematiskt med början på 40- och 50-talen och som snart lade grunden för det teoretiska fält som lite svepande kallas för theory of attachment, eller anknytningsteori. Man tänkte, lite löst sådär, att om man längtar väldigt mycket efter nån så borde man ju bli jätteglad av att träffa den saknade. Men observationerna var andra, nämligen de du beskrivit. Man kan också se det hos vuxna och jag tror att vi alla, om vi tänker efter en stund, kan dra till minnes från oss själva också. En slags fenomenologisk beskrivning av det psykologiska förloppet, är att den saknande personen blir emotionellt överväldigad av mötet med den saknade, och inte förmår ta in situationen i dess helhet.

(Man kan se en liknande sak - och här kan säkert alla känna igen sig - när en person nås av ett omtumlande besked. Exempelvis om ett dödsfall eller svår sjukdom, besked om avsked från jobbet, nyheter om partnerns otro, eller för all del ett negativt utslag i tvistemål om vårdnad om barn. Jag har personligen haft många tillfällen att sitta med föräldrar i dessa chocktillstånd - chock över de besked jag lämnat om deras barns hjärnskador och livsmöjligheter. Den vanliga reaktionen är att den utsatte personen börjar plocka med småsaker, torkar av bordet, sorterar sina pennor, fastnar i tankar om att byta tid hos frissan, stryker ut osynliga veck på sina byxor, kontroller knäppningen på sin skjorta, kollar lite i sin filofax, osv. Allt med en halvtom, svävande blick.

Det mest typiska är nog att tankarna far åt alla håll och kanter, att de inte går att fokusera på någon viktig fråga, att det är svårt att hålla samtalet fokuserat. Det är som om personen inte längre kan tala sammanhängande i flera meningar i rad. Det är som om orden började ta slut och som om de ord som finns inte längre bär någon mening. Det är som om det inte finns något att säga. Det finns inga ord. (I mitt arbete sätter jag därför av flera timmar åt den här sortens samtal. Trots att det ur en "teknisk" synvinkel bara hade behövts tio minuter. Sen sätter jag av tider för ytterligare minst fyra-fem samtal, där jag hittar på en lagom svävande teknikalitet som ämne för samtalet (en gång ska vi tala om skolformer - och gå genom resultaten igen, nästa gång ska vi informera om hjälpmedel - och gå genom resultaten igen, nästa gång efter det ska vi tala om kognitva hjälpmedel i hemmet - och gå genom resultaten igen, därefter ska vi tala om kommunikationshjälpmedel och kognitiva strategier - och tala om resultaten igen, etc.

Mitt primära syfte är naturligtvis att ge tillfälle att tala om vad patienter och förldrar behöver få tala om, vad det än är. Det är ett sätt att tala sig förbi och genom chocken).
Jag minns en gång när jag hämtade upp en flickvän på flygplatsen efter en längre asienresa. Hon hade skrivit tårdrypande brev och ringt mig collect-call flera nätter då hon känt sig ensam och eländig på olika håll i världen. Och när jag hämtade henne möttes jag av en nervös, småstudsande tjej som lite snurrigt talade om kaffet på planet mellan Ulan Bator och Peking, om bagagekastarnas välstrukna uniformer i Singapore, om de indiska cigaretterna hon köpt mig och inte förrän efter en lång dusch, en rejäl portion svensk husmanskost och ett massivt pillande med alla saker i hemmet, lite babblande om vilka räkningar som skulle betalas osv, så var hon "tillbaka" hos mig med sitt vanliga jag. Och kunde tala om sina blandade känslor med att vara bortrest och med att komma hem.Det tog tre timmar - och det var en vuxen kvinna. R är fem år. Hon behöver mycket, mycket mer tid på sig.

En vän var på tjänsteresa i USA. En arbetsvecka, sen hämtning av familjen på Landvetter. Båda barnen var med och var glada. Äldsta tösen, då fem år, hejade glatt som om han bara hade varit nere hos araben och köpt snus. På väg in i huset, när tösen sprang före (avståndet till fadern ökade ånyo) var det som om hon plötsligt blev varse något, tvärvände, sprang in i hans famn. Sen släppte hon inte taget på flera timmar. Hon höll ett brottargrepp som skulle fått Karelin avundsjuk. Det tog några timmar innan hon vågade, och han hade varit borta fem dar. Men då har han en fru som älskar honom, och han henne. Hon talade med barnen om honom varje dag och hjälpte till att hålla en levande bild av honom i barnens små själar. Jag misstänker att Barnets moder inte hjälper henne med det. Och nu berörde jag en psykologiskt helt avgörande punkt när det gäller att förstå faderskapet: Det finns två fäder: en som är den pappa barnet möter i verkliga livet, och en annan som är den far som framträder i moderns tal. (Och en tredje är den fader som växer fram i barnets inre föreställningsvärld - och som formas av de två förra). Jag tror inte för ett ögonblick att dottern hunnit glömma allt det där som du nämner. Däremot tror jag hon kan ha svårt att tala med just dig om det, i alla fall just nu med dig närvarande. Och i synnerhet med C närvarande. Ska C vara med så är hennes uppgift i detta sammanhang att enkom blåsa liv i en positiv föreställning om dig. Inget annat. 

Jag känner inte C, men om jag får avge en kvalificerad gissning, så tror jag att C inte är förmögen att göra det. Då ska hon heller inte vara med. Jag tror vidare, om jag nu ska spekulera, att hennes distanserade hållning gentemot dig, inte skulle ha sin motsvarighet om hon mötte någon annan person hon inte mött på länge. Ingen annan har nämligen lika stor betydelse för henne. Vi måste dock vara helt på det klara med att denna "normala" separationreaktion samtidigt är ett allvarligt tecken. Din dotter har alldeles uppenbart varit borta från dig mycket längre än vad hennes psykiska förmågor klarat av att hantera. Den enda medicinen är att hon får träffa dig igen. Fort. Snart. Mycket. Nåt jävla trams om att det skulle behövas nån "inskolning" eller liknande, är inget annat än just trams. Det finns inget som helst teoretiskt eller empiriskt vetenskapligt stöd för en sådan tanke - den speglar blott en vuxens paranoia.

Nu ska jag skriva något som rör sig i psykologins mest flummiga regioner. Den plötsliga tomhet och besvikelse du erfor i det direkta mötet med ditt barn, tror jag du bäst ska se som ett mått på barnets känslor i mötet. Jag tror, kort sagt, att du erfor ungefär vad barnet kände. Den psykiatriska termen är projektiv identifikation. Det behöver inte vara dåligt: Du har nämligen en förmåga att uthärda denna känsla, och genom att göra det så kan du härbärgera den (contain) åt henne, så att samspelet och leken kan gå vidare. Om ingen hjälper henne att sålunda ta hand om hennes besvikelse, så låser det hennes tankeliv, hon kan inte utvecklas och hon blir bitter. Man kan nog utgå från att att hon är bitter på dig, Joakim. I hennes värld har ju du "åkt på en lång resa". Och hon har nästan gett upp hoppet "han kanske inte kommer tillbaka". Att bli övergiven av sin far, när man är fem år, föder ju en viss irritation mot fadern. Det är en stygg och opålitlig far.

Notera nu att vi talar om fader nummer tre: den som finns i barnets inre psykiska värld. Det är just för att hon har en sådan bild av Joakim som hon måste få träffa sin riktiga far i det verkliga levandes livet. Ett litet klargörande, som jag haft tillfälle att bjuda många föräldrar på, i min kliniska gärning. Det händer då och då, att föräldrar bekymrat ber om råd då deras barn börjat vara arga på dem och skäller och har sig i största allmänhet. Föräldrarna tycker det är besvärligt, för de kan inte längre trösta sina arga barn och förstår inte varför de är utsatta för barnens ilska. Jag brukar då påpeka, att denna ilska (i somliga fall) inte i första hand skall ses som att barnen är arga på föräldern (vilket de ju uppenbarligen är, det är inte det som är frågan) utan tvärtom skall ses som att barnen har en stor tillit till sin förälder och betror föräldern om att tåla denna aggressivitet, barnet känner sig säker på att föräldern klarar av att härbärgera ilskan. Barnet vänder sig, i en akt av tilltro, till föräldern och ger uttryck för sin ilska (över något) och ber då föräldern om hjälp med att ta hand om ilskan. Och det gör man inte genom att rationalisera den eller tala pedagogiskt om den. Utan tvärtom genom att uppleva den med hela sitt plågade väsen, genom att bli lika hederligt förbannad själv - med att detta till trots orka stanna kvar, orka fortsätta samtalet, orka fråga mera. Genom att tvinga sig att låta kärleken vara större än ilskan och därmed fortsätta vara vuxen, dvs en förälder åt ett plågat barn. För det är en pålitlig förälder barnet behöver just då. 

Alltså, det som föräldrar kan uppfatta som en lindring, är tanken att barnets ilska visar att barnet litar på föräldern. När vi talar om äldre personer med ett liknande beteendemönster (återkommande ilskeutbrott, återkommande anklagelser, ytliga och ombytliga realationer) så ser man inte sällan samma bakomliggande psykiska mekanism. Ilskeutbrottet är en
provokation, ett försök att få den andre arg. Och den andres ilska ger en alldeles uppenbar sjäslig lindring: detta är lätt observerbart. Det bekräftar också den arges bild av att folk i omgivningen är opålitliga eftersom de plötligt och oberäkneligt blir arga hela tiden. Vilket förstärker föreställningen om att det i ren självbevarelsedrift inte finna anledning att beblanda sig mot andra människor, på något djupare plan. Vilket dessutom bevisar att personen själv bara har sig själv att lita till.

Detta lämnar personen i ett ensamt, rent narcissistiskt tillstånd. Helt gränslöst också, för finns inget erkännande av andra människor så finns det heller inga gränser gentemot dem. Att inte svara på dessa provokationer med ilska, utan med saklighet, leder (som någon påpekade i ett mejl alldeles nyss) till att personens egen ilska ökar. Det egna lugnet gör att den arge dels inte får någon omedelbar lindring för sin ilska, och dels inser att att man inte kan
kontrolleras, ens genom ilska. Denna upplevda kränkning mot de narcissistiska storhetsfantasierna föder hat.

Jag hade en studiekamrat som berättade en liten anekdot från sitt första extraknäck som skötare på en borderline-avdelning (slutenvård). Kamraten och avdelningssyrran satt och fikade. In kommer en söt och rar patient och kråmar sig lite, utan att säga att ord. Hon ville tydligen något, men sa inget, och började hälla upp saft. Och hällde. Och hällde. Och saften rann över kanten och över hela bordet. Kamraten blev topp tunnor rasande och tog ett djupt andetag för att säga något passande, när sköterskan utan att ta blicken från sin veckotidning, lugnt sa: "Bli inte upprörd, det är hon som är arg". Varvid bruden fullständigt exploderar, läser lusen av allt och alla, idiotförklarar hela världen och anklagar samtliga anställda för att vilja ligga med henne. I vart fall det sista påståendet var det tydligen ganska lätt att förhålla sig skeptiskt till, ty hon var inte särskilt charmig.

I det här fallet gjorde man rätt. En vanlig lösning, speciellt bland oskolade "hjälpare" och inkännande medmänniskor, är att börja liera sig med patientens föreställningar om alla andras uselhet, eller om dessa påståenden fokuserar på några speciella personer. T ex en f.d. make. Joakims vittnesmål om sitt ex, och ännu hellre sin ex-svärmor, får mig att (ytterst spekulativt) tänka i dessa banor. Jag tror du behöver en ängels tålamod. Det är också detta tålamod som i en förlängning kommer att batala tillbaka sig.

R fattar ett det finns en stabil punkt i tillvaron. Att soc. Kungsbacka har handläggare som identifierar sig med C (och däremed lever ut hennes vanföreställningar) gör det bara mer angeläget att du behåller ditt lugn. "Lugn" innebär inte att du ska förhålla dig passiv: du måste fortsätta att påtala bristerna i deras verklighetsuppfattning. På samma sätt som hittills. Jösses vad jag skrev nu helt plötsligt. Jag tror bestämt att febern börjar släppa. Sammanfattningsvis: Jag tror inte det är någon fara på taket för din framtida relation med R, men umgänget måste till varje pris fortsätta nu. Du måste också träffa R utan C:s närvaro. Din besvikelse speglar dels R:s besvikelse över att inte ha fått träffa dig, och dels din goda förmåga att uthärda hennes ledsenhet.

PeterLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

På fredag tänds ljusen i protest

Kategori: Barn

Vill påminna om ljusvakan som hålls i Kristianstad nu på Fredag och Lördag. Det blir förhoppningsvis den stora protestmanifestation mot Sveriges vägran att lagstadga om barnkonventionen som vi hoppas på.

Det är dags nu, det har gått 20 år sedan vi skrev under och lovade att följa denna konvention, ändå har den inte blivit lag i vårt land. Det betyder att den mer är en rekommendation, och att svensk lag går före. Något som naturligtvis drabbar dom små som inte alls sätts i främsta rummet- Barnen som ingen lyssnar på. Inte ens deras egna ombud. Barnen som med våld slits ifrån sina familjer av tjänstemän som tilldelats en makt större än gud fader själv, och som utan insyn kan missbruka den makten av ideologiska skäl eller för egen vinning.

Hur länge skall detta få pågå utan att vi höjer rösten?
Är det inte dags att vi får en rättssäker och objektiv syn på föräldraskapet? Så länge partierna inte vill ta tag i det problemet blir deras övriga vackra tal om jämställdhet mest tomma floskler.

Kom till Kristianstad på Fredag och tänd ett ljus för barnen och deras rättigheter, och kräv ett slut på den misshandel och tortyr som dessa tvångsseparationer mellan barn och deras föräldrar utgör. Detta är barbari och har ingen plats i ett samhälle som vill kalla sig utvecklat och jämställt. Ge barnen rätt till en nära och god kontakt med bägge sina föräldrar, och sluta dalta med umgängessabotörer och vrångpellar.
Är det inte dags nu?

Uppenbarligen tycker inte BRIS och BO detta, eftersom dom valt att tacka nej till inbjudan. Men UNICEF, Rädda barnen, Pappa-Barn, samt representanter från nästan samtliga partier i riksdagen kommer...och så daddy förstås.

Den 25 November får jag träffa R igen.


Jag kommer att få igång ett umgänge med R igen fr o m den 25 November.  Just nu är det nästan det enda jag kan tänka på. Då har det gått 268 dagar sedan hon skulle ha kommit till mig på sitt påsklovsumgänge. Det är så klart nervöst trots den enorma glädje och lättnad jag känner.

Att jag just nu inte skriver mer är beroende på att jag har för mycket omkring mig nu för att hinna. Inte minst skall ju galan till helgen förberedas. Jag kan utlova mycket bra musik från scenen, med många av mina egna låtar på programmet. Det kommer också att arrangeras aktiviteter för barnen hela dagen. Evenemanget äger rum på torget i Kristianstad både Fredag och Lördag. Om ni inte kan komma personligen kan ni köpa en Marshall genom mig och få era namn skrivna på för 30 kronor.

Hittills är det bara en person som följt denna uppmaning. Hoppas det blir fler nu sista veckan.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Nya chéfer, pressetik och lite annat

Kategori: Pappa

leaderJag fick en kommentar för någon vecka sedan. Jag minns inte vilket inlägg det var under, eller exakt hur det stod, men det är inte viktigt, för jag minns budskapet. Det löd, Det finns tjänstemän inom socialtjänsten som gör ett bra jobb.

Ibland hör, ser eller upplever vi saker som sätter sig i våra hjärnor som känns lite som en sten i skon. Den ligger liksom och skaver och vi kan inte riktigt sortera in den i rätt fack. Det som är märkt med "rätt" eller det som är märkt "fel".

De senaste veckorna har jag fått några sådana där stenar i hjärnan. En av dom rörde just frågan, är det så? Har jag helt enkelt haft en sån sagolik otur att jag trots fyra år och en mängd handläggare, domare, medlare, poliser och åklagare som passerat revy, inte lyckats hitta någon som varit proffesionell, som följt lagar, som agerat rättssäkert och lösningsfokuserat, men att dom ändå finns? Nu har jag sorterat in den stenen i ett fack. Facket som det står "ja" på.

Familjerätten och utredning barn och ungdom har fått ny chéf

familj och individomsorgen i Kungsbacka har genomgått en större omorganisation verkar det som. Tidigare har familjerätten haft en chéf och utredning barn och ungdom en annan. Hur jag anser hur dom skött vårt ärende och andras behöver jag kanske inte gå in på. Nu har dessa båda herrar ersatts av en kvinna. Jag är en människa, och ibland har jag likt andra svårt att skilja mellan mina inre sanningar mot dom faktiska yttre. Därför erkänner jag att min första tanke var att det knappast skulle bli lättare att ha med myndigheten att göra när en kvinna ersatte två män som ledare på dessa enheter. Dumt och fördomsfullt har det visat sig, men man måste å andra sidan också väga in mina fyra års erfarenheter av kvinnorna på dom sociala myndigheterna i Kungsbacka.


rosesI detta fallet hade jag dock fel i mina antaganden verkar det som. Och har jag fel så erkänner jag det. Den nye chéfen Yvonne Oliv har hittills fått mina fördomar på skam. Jag får väl säga att det var tur att jag satt ner då jag första gången talade med henne i telefon. Jag väntade mig den gamla vanliga iskalla och fientliga rösten som sa "vi kan inte diskutera detta med dig eftersom du inte är vårdnadshavare" och "jag anser att jag svarat på dina frågor nu, adjö." så i början var jag som vanligt i mina kontakter med dessa myndigheter. Korrekt och formell men ändå lite avvaktande och skeptisk. Men allteftersom samtalet fortskred så märkte jag att detta inte alls var samma gamla myndighetsutövar attityd, och därför fälldes också mina taggar in bit för bit. Hon lyssnade, erkände misstag, och gav uttryck för ett lösningsorienterat synsätt. Hon hade dessutom en vänlig ton och ett ödmjukt bemötande. Jag lovar, jag är inte van vid det. Är ni?

Äras den som äras bör


Det har i och för sig hänt att dom gett mig ett trevligt bemötande först, för att strax efter hugga mig rätt i hjärtat. Det är nästan värre än när dom inte döljer sitt förakt. Hyckleri är fan bland det värsta jag vet. Men denna gång har Yvonne även bevisat att hon är genuint intresserad av att hjälpa till att lösa det ormbo som denna förvaltning har skapat. Hur får bli en senare fråga eftersom jag inte vill föregripa saker som inte är klara än.

Jag delar därför ut denna symboliska bukett med rosor idag till Yvonne. Om ni hade gått de sista fyra åren i mina skor hade ni förstått min stora tacksamhet, jag lovar.

Det som förvånar mig lite dock är att dom har sparkat den förre chéfen Gunnar Jirvén ett snäpp uppåt. Han har blivit förvaltningschéf. Samme Jirvén som inte ansåg att jag var en part i målet om min dotter alltså, och att jag därför bl a inte hade rätt att få ut beslut skriftligt. Kan någon vettig människa förklara för mig hur man kan ha en tvist om det bara är en part i ett mål? Men det där blir en fråga för JO. Var den förre förvaltningschéfen i sin tur har flyttats vet jag inte än.

Jag har äntligen fått ett datum när jag skall få träffa min dotter igen


Den 20 November var det meningen att klockan på bloggen skulle stanna. Då jag talade om för Handläggaren som fått uppdraget att skaffa fram en kontaktperson att jag den dagen var bokad att framträda på barnkonventionens dag i Kristianstad, lät hon lite förvånad. Inget konstigt med det egentligen. Jag hade också haft svårt att få ihop bilden av en far som å ena sidan inte får träffa sin dotter utan övervakning, men däremot bjuds in att framträda på barnkonventionsdagen tillsammans med UNICEF, Rädda barnen, politiker från (C), (M), (V), (MP) och (S), artister som Emil Sigfridsson och Sofie Persson. Det måste väl ha uppstått en liten kognitiv krock i huvudet där. Men hon har ju inte fattat detta beslut. Det gjorde tingsrätten,  och hon  har nog också gjort ett bra jobb hittills.

Förra gången tingsrätten dömde mig till ett konstlat och onaturligt umgänge med övervakning utan skäl, tog det Kungsbacka socialförvaltning tre månader att hitta en kontaktperson, som efter tio timmars umgänge totalsågade mig som far, samtidigt som hon slet min gråtande 3 åring ur sin förälders famn under intyganden att detta var "normalt", fick jag vänta i två månader och två veckor till innan dom hittat en ersättare. Nu har jag bett om att dom försöker tidigarelägga tiden för mötet den 20:e, så att det ändå skall bli möjligt, men det är tydligen upp till mamma som vanligt. Dessutom satte modern som villkor att hon själv skall närvara. Det är okej med mig, jag blir bara lite förvånad att socialtjänsten fortsätter att låta henne styra och ställa villkor för att umgänge skall kunna komma tillstånd efter allt som hänt.

Om det inte går den 20 så blir det den 25 istället. Då har det gått 42 dagar sedan domen kom. Detta är dagen före min födelsedag. Jag fick det jag önskade mig mest av allt i hela världen.

Denna gång tog det "bara" drygt en månad. Det är ju också ett fall framåt. Jag får intrycket att handläggaren denna gång i alla fall ansträngt sig för att skynda på det hela så gott som det går.

Redan förra veckan skulle jag ha fått ett en timmes umgänge, men R blev sjuk. Jag får nog säga att jag har haft en jäkla otur med det där. Förra gången umgänget skulle starta med kontakperson var hon sjuk första helgen, andra helgen var det storm, tredje helgen var hon sjuk igen och fjärde helgen var mamma sjuk. Sedan blev hon sjuk igen dagen innan vårt julumgänge skulle börja. Fast den gången hann hon tillfriskna. Den gången hade jag nog tur istället. 40 graders feber ena dagen och feberfri nästa. Däremot är det lite oroande att hon verkar bli sjuk så ofta. Visst blir barn sjuka. Det är helt normalt, men så ofta? Fast detta har jag inget att göra med längre. Inte sedan Göteborgs tingsrätt tog min halva vårdnadsrätt ifrån mig och gav den till R:s mor.

Svensk pressetik


Svensk pressetik är en samling regler om hur medier bör agera i etiska frågor. Där finns exempelvis regler angående namn och bild publicering. Det står bl a att namnpublicering bör undvikas om det kan skada någon, såvida det inte är motiverat ur ett allmänintresse. Huruvida det är motiverat lämnas upp till de olika utgivarna att avgöra. I mitt fall betyder det mig själv eftersom det är jag som ansvarar för vad som skrivs här. Några speciella regler för barn finns inte i denna regelsamling. I den norska varianten regleras dock detta i punkt 4.8. Men Norge kan inte jämföras med Sverige. Där finns inte heller samma behov eftersom Norge har upphöjt barnkonventionen till lag, medan Sverige hårdnackat vägrar. I Norge finns inte heller några statliga behandlingshem för barn med inlåsning, husarrest, taggtråd och isoleringsceller. Så kanske man kan hävda att det där inte finns ett lika stort behov av att publicera artiklar angående övergrepp på barn, även om det säkert förekommer där med.

Jag har jobbat med ungdomsvård i bägge länderna. I norge var det ofta en fröjd, medan mitt ettåriga vikariat på ett svenskt SiS hem kommer att förfölja mig med hemska minnen resten av livet.

Rätt eller fel?


Jag har fått utstå en tsunami av hat för att jag efter att jag sist blev falskt anklagad gick ut öppet och redovisade vad som skedde och lade ut bilder på mitt barn som jag ju  också klart visade utsattes för ett otal brott. Nu skall en utredare på Kungsbacka socialförvaltning ta ställning till om jag skadat mitt barn genom att göra detta.

Själv har jag funderat mycket på denna fråga de sista dagarna sedan mötet på socialförvaltningen. Som vanligt kommer anmälan från motparts sidan, eller vad man nu skall kalla dem om jag nu inte själv är part?

Jag har försökt väga fakta emot varandra.


Fakta: Jag har lagt ut bilder på R, min dotter på denna blogg. Vissa har haft svårt att se anledningen till detta och menar att jag kunde ha skrivit om detta ändå. Men då förstår man nog inte en bilds betydelse. Man hade kunnat avstå att publicera bilden på Kim Phuc som under Vietnamkriget sprang för sitt liv, brännskadad av napalm, och endast skrivit om det. Hade någon då ens idag kommit ihåg detta?

Jag hade kunnat sätta in min klocka på bloggen utan att publicera min dotters bild bredvid, men då hade det bara varit en timer som inte betytt så mycket. När man dock får se R så betyder den någonting. R är ett brottsoffer, varför skall detta då inte få visas upp? Hur jag än försöker förstå hur detta skulle kunna drabba R negativt så har jag svårt att se det. Däremot tycker jag att det är motiverat i allra högsta grad att publicera bild i mitt fall. Det är i alla fall hur man än resonerar inget brott.

Fakta: R har egenmäktigt tagits från sin ena vårdnadshavare från det hem där hon var skriven och flyttats till en annan kommun, utan tillstånd från den andre vårdnadshavaren. Detta är ett brott.

R har skrivits in på dagis i den nya kommunen utan att hennes ena vårdnadshavare informerats. Detta är ett brott.

Jag har anmälts till polisen tre gånger, samts stämts till domstol trots att anmälarna inte kan ha haft tillräckliga  skäl att tro att jag handlat mot lagen. Detta är ett brott.

R har fått sekretesskyddad address av folkbokföringen två gånger utan att något reellt hot har förekommit. Detta har jag invänt emot, men har inte upplysts av myndigheten att jag kunnat vända mig till kammarrätten för att överklaga beslutet. Istället har man sagt mig att detta beslut inte går att överklaga. Detta är ett brott.

R har på barnhuset utsatts för ett förhör som strider mot en hel bunt med lagar som reglerar hur ett förhör med barn skall gå till. Detta är ett brott.

Åklagaren har inte meddelat min försvarsadvokat innan förhöret med min dotter, detta är ett brott.

F. d Förvaltningschéf Gunilla Pettersson har enbart på uppgift om att Jag och min dotter har en "hemlis" anmält mig till polisen för övergrepp. Detta är ett brott.

R har utan skäl fått sin umgängesrätt med mig fråntagen sig. Detta är ett brott.

Jag har dömts att förlora ett civilrättsligt mål utan att ha fått chansen att föra talan. Detta är ett brott.

Jag har upplyst socialtjänsten om att R utsätts för umgängessabotage och kränkande behandling utan att socialtjänsten varken registrerat eller agerat på anmälan, detta är ett brott.

Jag har inte på begäran fått ut myndighetsbeslut skriftligt, trots att jag har begärt det. Det är ett brott...

Jag har inte fått en likvärdig behandling av socialtjänsten på grund av mitt kön. Detta är ett brott.

Jag har inte fått en likvärdig behandling av domstolen på grund av mitt kön. Detta är ett brott.

Och nu skall dom alltså utreda huruvida jag har kränkt min dotter genom att skriva om detta här.

Jag har blivit ett arbetsmiljöproblem


Jag blev dessutom upplyst om på mötet att utredarna som utrett...vad dom nu utrett? Inte mår bra av att jag skriver om dom och hur dom utför sitt viktiga arbete här på bloggen. Jag har nu klassats som ett arbetsmiljöproblem på Kungsbacka socialförvaltning, och kommunjuristen undersöker nu om man kan anmäla mig för förtal. Detta kan i så fall ske antingen enligt brottsbalken, eller civilrättsligt. Jag välkomnar denna prövning, eftersom jag antar att man då även måste ta hänsyn till sanningshalten i det jag skrivit. Vilket ju då torde visa att de ovanstående brotten begåtts.

Men tro inte att jag tar lätt på dessa frågor. Jag gillar inte att göra människor illa. Det gör nog ingen normalt funtad människa. Men frågan är värd att diskuteras och inte sopas under mattan.

Kan det skada barnen att bli uthängda i det sammanhang som avhandlas här?

slutsats


Familjerätterna, socialförvaltningarna och BUP-mottagningarna jobbar alla efter samma princip - ta det säkra före det osäkra. Det betyder att så fort en mamma för fram minsta lilla misstanke om sexuellt övergrepp eller våld, så avskiljer man omedelbart barnet/barnen från papporna. Detta utan att ha en aning om vad detta avskiljande leder till. Myndigheterna gör nämligen inga uppföljningar över huvud taget av dessa barn.

Men det finns forskning om hur det går för dessa barn: En bedövande majoritet av de barn som hamnar snett i missbruk, kriminalitet, skolk etc är just de som har dålig eller ingen kontakt alls med sin biologiska pappa. Alltså VET vi att det är ytterst skadligt att bli berövad sin pappa men vi har INGEN ANING om huruvida barnen någonsin var utsatta för övergrepp. Att det dock är ytterst ovanligt visar flera rapporter. Bl a Heikki Sariola vid Centralförbundet för Barnskydd i Helsingfors. Så vad myndigheterna gör är att de utsätter barnen för något bevisat farligt, och "skyddar" dem från något som med största sannolikhet aldrig hänt.

Journalisterna tar även dom det säkra före det osäkra genom att avstå från att berätta om exvis R:s situation, för att det eventuellt skulle skada henne om folk runt henne vet att hon inte får träffa mig. Tänk om media i stället skulle ta det säkra antagandet att R skadas för livet av att INTE få vara med mig, före det högst osäkra antagandet att det skulle skada henne att folk får veta hur gränslöst mycket jag älskar henne och hur jag kämpar för att få rätten att få vara en aktiv far till henne.

Rätt? fel? döm själva.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Domstolarna i västra sveriges syn på "barnperspektivet"

Kategori: diskriminering

hovrättenKlockan ovan tickar på. R har fortfarande, trots domen i tingsrätten för en månad sedan nekats att få träffa sin pappa. Vi har passerat 250 dagar nu. Jag ber inte att ni skall förstå hur dödligt smärtsamt det är att utstå denna uppenbara misshandel av sitt eget barn, för det kan ni inte ändå. Förutom dom förstås som som upplevt det, och vi börjar bli ganska många nu. Pappor skall inte få rätten att vara föräldrar på lika villkor. Vårt rättsystem skyr uppenbarligen inga medel för att slippa skapa rättvisa inom detta område.

Jag skulle äntligen ha fått träffa R i förra veckan. En dag som jag levt för i sju månader, men som vanligt blev hon enligt modern lägligt sjuk igen. Men att från familjerätten kräva in ett läkarintyg såg man inte som nödvändigt trots att detta är ett mönster som gått igen och igen och igen. Men jag skulle idag vilja tala lite om den muntliga förhandling som höllls i Varbergs tingsträtt för en månad sedan och där resultatet blev precis som jag förutspådde redan innan. 4 timmars umgänge varannan Söndag med en för oss okänd människa som skall övervaka vårt lilla umgänge så att jag inte på något sätt skall skada min dotter som förresten fyller 5 år nästa månad. Denna födelsedag markerar också ett dystert fyra års jubileum av konstant umgängessabotage. Ett sabotage som socialtjänsten fortfarande efter fyra år inte tycks ha riktigt insett. Jag blir mer och mer undrande över hur man kan lyckas gå fyra år på socialhögskolan utan att lära sig en så enkel sak som att upptäcka ett umgängessabotage som pågått nästan ett halvt decennium. Hur är det möjligt?

Överklagan till hovrätten

Då den muntliga förhandlingen mest liknade en fars så har jag genom mitt ombud Alexander Barkman överklagat beslutet till hovrätten. Jag tyckte då jag fick läsa den överklagan som lämnades in att den var så tydligt skriven att det knappast kan tolkas på annat sätt, än att jag inte fått en rättvis prövning i denna muntliga förberedelse. Men hovrätten är av en annan uppfattning. Hur dom resonerat sig fram till denna uppfattning vet dom endast själva. Eftersom man inte ens beviljar mig prövningstillstånd behöver man tydligen inte heller uppge några skäl till sitt märkliga beslut. För vanliga människor ses nog deras logik som minst sagt skruvad. Men då en frilansande journalist som intresserat sig för fallet nyligen ringde sagda hovrätt för att försöka ta reda på hur i hela helsefyr dom har resonerat ville man inte redogöra för detta (läs kunde inte.)

Frilansreportern Peter Karlsson påpekade att tingsrättens beslut i praktiken ju måste innebära att tingsrätten överlåter till socialtjänsyten att fatta beslut om vårdnad och umgänge, ändå vägrade dom att motivera sitt beslut . Det enda lagman Ann Kristin Persson, som tillsammans med Krister ransch, sara Norman samt Johan Vilhelmsson avgjort frågan om prövningstillstånd svarade var, "då har vi nog inte samma uppfattning" i övrigt ville dom inte redogöra för skälet att vägra prövningstillstånd.  Jag skulle vilja citera ur mitt ombud Alexander Barkmans överklagan så förstår ni vad jag menar. Varsågoda att döm själva:

Till hovrätten för västra Sverige


Redan från protokollet från den muntliga förberedelsen är det tydligt att tingsrätten inte hörsammat vad parterna anfört. Tingsrätten lägger svarandens talan till rätta och förvanskar Joakim Ramstedts talan.

Motparten påstår t.ex. att hon vägrat umgänge fr o m den 23 Mars efter att hon fått rekommendation om detta från socialtjänsten, detta är inte sant och dementeras även av socialtjänsten.  Motparten hävdar också att hon inte ljugit för R om att hennes far har övergivit henne. Men av motpartens egna uppgifter till socialtjänsten framgår att CE helt medvetet har ilurat R att hennes far är på en lång resa med R:s bror och att det är därför R inte har fått träffa någon av dom. Sanningen är ju att CE själv vägrat R att träffa sin far och bror. Det påstås också att R inte skulle ha mått sämre efter att umgänget med fadern upphörde, men detta är också lätt kontrollerbart mot hennes egna uppgifter till socialtjänsten och därmed också osant.

sadInga beaktansvärda skäl finns att försköna den ena partens talan och förvränga den andres. Sådant görs endast om rätten vill använda beskrivningen i protokollet för att motivera en viss utgång som annars inte kan motiveras.

Utredning

Tingsrätten anför i beslutet att "i dessa fall måste kontakten avbrytas för att det pågår en utredning om huruvida barnets kontakt med den ena föräldern kan vara skadlig..."
Enligt socialtjänsten i Kungsbackas utredare Kristin Bäckstrand och Lotta Anberg så utreddes CE:s förmåga att vägra umgänge och om det fanns skäl för socialtjänsten att bistå i umgängessabotaget. Detta är socialtjänstens motivering till att inte ha inhämtat något underlag för förhållandena hemma hos fadern. Utgångspunkten, menar man, var att modern skulle vägra umgänge?? och hennes förmåga härför utreddes. Dock kom den rekommendationen långt efter att själva umgängessabotaget inleddes. Tingsrätten kan alltså inte, om rådman Gerd Möllers satt sig in i ärendet överhuvudtaget mena socialtjänstens utredning.

Den andra utredningen som kan avses är förundersökningen mot Joakim Ramstedt, den rörde misstanke om sexuella övergrepp mot R. Utredningen lades dock ner den 23 Juli 2009 och misstankarna avskrevs. Kontakten mellan R och hennes far är dock fortfarande bruten. Tingsrätten vägrade att ta upp målet till ny muntlig förberedelse efter att denna förundersökning lades ner, så det verkar högst osannolikt att det är denna utredning som avses.

Det går alltså inte att veta vilken utredning tingsrätten avser. Tydligt är dock att tingsrätten fattat beslut utan att sätta sig in i ärendet. Detta då man missuppfattat vad som gällde för utredningarna i målet.

Förundersökningen


svensk rättvisaTingsrätten avslår yrkandet att förundersökningen i sin helhet, tillsammans med överskottsinformationen skall hämtas in som utredning i målet. Detta eftersom den av okänd anledning hemligstämplats för Joakim Ramstedt. Tingsrätten motiverar beslutet med "Det finns inte anledning att tro att de uppgifter R lämnat vid polisförhör den 6 Juli 2009 kan tillföra vårdnadsmålet någon omständighet av betydelse för de frågor som handläggs här". Uttalandet är (förutom att vara en felaktig återgivning av vad som efterfrågats) minst sagt ägnat att förvirra när det ställs i relation till tingsrättens uttalande två stycken högre upp på samma sida "Som socialnämndens baravårdsutredning pekar på föreligger emellertid alltjämt en viss oro kring vad R uppgett".

Detta är ensamt skälet till att umgänge förordnas i närvaro av kontaktperson!

Socialtjänsten påstår sig ju ha hämtat "vad R uppgett" just från polisförhören. Hur kan då det som framkommer i polisförhören samtidigt vara ointressant för frågorna som avhandlas i vårdnadsmålet, samt det enda angivna skälet för ett beslut i vårdnadsmålet?

Det ska här anmärkas att en avskrift av det första förhöret med R, som för övrigt skedde efter tingsrättens beslut att stoppa allt umgänge mellan far och dotter, översändes till tingsrätten som bevis för att anklagelserna om övergrepp var ogrundade. I socialtjänstens utredning har man kraftigt förvrängt vad R sagt i det första förhöret. Jag har också anmärkt på denna förvrängning av uppgifter till tingsrätten. Det kan antas att socialtjänsten "tolkat" även det andra förhöret, som för övrigt skedde utan att Joakims försvarare fick möjlighet att delta, enligt samma metoder. Att då använda socialtjänstens uppgifter före förstahandsuppgifterna strider inte enbart mot principen om det bästa bevismatrialet. Det måste också vara gjort för att nå ett visst resultat.

Övergrepp mot R


Att R fått ett för sin ålder ovanligt intresse för snoppar 5 månader efter att hon senast träffade sin far, att hon drabbas av aggressiva utbrott och ångestattacker när det också var länge sedan hon tilläts umgänge med sin pappa togs upp under förhandlingen som tecken på att CE utsätter R för övergrepp. Detta nämns över huvud taget inte i tingsrättens beslut. Det är endast socialtjänstens påstådda oro som tingsrätten beaktar. Att R skulle behöva skyddas från moderns övergrepp behandlas inte ens. Påståendena i utredningen är också att R inte visar några tecken på att fara illa hos sin far, men detta misstänks ändå??
false allogations
Samtidigt visar R tydliga tecken på att fara illa hos sin mor, detta dessutom enbart baserat på motpartens egna uppgifter. Tingsrätten har ändå bestämt den senare misstanken så ringa att den bör censureras ur skälen för avgörandet.

Det finns inga som helst sakliga skäl för avgörandet. Allra minst går det att spåra någon tanke om barnets bästa bakom beslutet angående denna del. Se t. ex. Svea hovrätts dom 2009-10-23 i mål T 3506-09 (tidigare avhandlad på denna blogg).

Kontaktperson


Socialtjänsten hade redan innan förhandlingen meddelat att man "kunde" tillhandahålla kontaktperson för bevakat umgänge under fyra timmar varannan helg. Rådman Gerd Möllers har sedan utgått från detta uttalande i sitt beslut. Socialtjänstens är dock inte budgetstyrd utan behovsstyrd, de skall tillhandahålla kontaktperson under den tid som R behöver. Tingsrätten är absolut inte bunden av socialtjänstens budget. Tingsrätten skall tillse R:s bästa, inte socialtjänstens bästa. Beslutet är en grov missuppfattning av rätten.

Tingsrätten var också medveten om socialtjänstens mycket ovanliga utredning, och att denna kommit att färga kontakten mellan socialtjänsten och Joakim Ramstedt.

Det måste över huvud taget ifrågasättas om en utredning som har som syfte att utreda om en förälder behöver stöd i sitt umgängessabotage ens ligger inom det lagliga området för socialtjänstens utredningar. Att sedan som tingsrätten gör, dra helt andra slutsatser om utredningen än de som skulle vara föremål för utredningen saknar all grund.

Betydelsen av umgängessabotage


Det är ostridigt att CE vägrat umgänge sedan den 23 Mars 2009. CE har dessutom kontinuerligt alltsedan den föregående vårdnadstvisten vid Göteborgs tingsrätt under 2008 upprepat vägrat en stor del av umgänget.

Tingsrätten har i målet inte vägt in betydelsen av detta. Detta är underligt när tingsrätten samtidigt hänvisar till barns rätt till en nära och god relation med båda sina föräldrar. Vid allvarligt umgängessabotage föreligger en presumtion om att vårdnaden , om den inte skall vara gemensam, ej skall tillfalla den förälder som utfört umgängessabotaget. Anledningen till detta är just barns rätt till en nära och god relation med bägge sina föräldrar. Den förälder som förhindrar barnets rätt i detta avseende är inte lämplig som vårdnadshavare.

R:s rätt till en god och nära relation till båda sina föräldrar förutsätter att Joakim ramstedt har vårdnaden om henne. Detta är bevisat genom CE:s handlande. 
simba

Könsdiskriminering


Det finns inga som helst sakliga grunder att lägga mer vikt vid moderns påståenden om övergrepp än vid faderns påståenden om övergrepp. Detta bemöttes av den tidigare domaren i målet med att domaren inte begrep vilka övergrepp fadern påstod skulle ha skett. Med anledning av detta ströks Joakim Ramstedts  påståenden om övergrepp från moderns sida vid den förnyade muntliga förberedelsen i målet. Tingsrättens behandling blev då att helt utelämna påståendena om att modern begick övergrepp mot R.

Jag kan inte se att det finns någon annan anledning till denna och all annan skillnad i hanteringen av modern och faderns från rättens sida än könsdiskriminering. En gammal och förhoppningsvis förlegad syn på könsegenskaper som i vart fall är totalt osaklig. Rätten har haft som utgångspunkt att besluta till moderns fördel, och sedan vänt, vridit, ändrat och censurerat i parternas uppgifter och i sin egen argumentation tills man kommit till det resultat man bestämt sig för på förhand.

Ingenting annat kan förklara den behandling parterna fått av tingsrätten. Eller i förlängningen de övergrepp R tvingas utstå för att domstolen vill besluta till förmån för "rätt" kön.

Jäv


Redan i inledningen av den muntliga förhandlingen klargjorde rådman Gerd Möllers att syftet med dagens förhandling var att klargöra frågan om umgänge. Ingen av parterna fick innan detta konstaterande framföra några yrkanden eller liknande. Det är redan av detta uttalande tydligt att rådmannen redan innan förhandlingen hade bestämt sig för vad utgången skulle bli. Uttalandet visar också med all önskvärd tydlighet att rådmannen inte satt sig in i målet. Om rådmannen läst inlagor och protokoll i akten så hade det framgått att frågan inför den muntliga förberedelsen inte bara skulle röra umgänge.

Rådmannen kände också till att CE hade flyttat, trots att detta inte framgick av handlingarna i målet. Detta förhållande väcker misstanke om underhandskontakter med motparten som inte redovisats.

Rådmannen visade också med suckar och himlanden med ögonen vad hon ansåg om Joakim Ramstedts yrkanden om vårdnad, som hon dessutom avbröt innan yrkandet var framställt i sin helhet. Uppenbart var att utgången av beslutet var bestämt i förväg, och detta utan att rådmannen ens satt sig in i målet.

Möjligtvis beror jävet på gammaldags uppfattningar om kön enligt ovan.

Manipulation av rättsprocessen

child homocideJag berättade redan tidigt under processen hur motparten skulle komma att försöka manipulera processen. Av den tidigigare domen i vårdnadstvisten framgår att CE utfört umgängessabotage samt kommit med falska anklagelser och falska anmälningar mot Joakim Ramstedt i syfte att skilja R från sin far.

Denna verksamhet visade sig framgångsrik eftersom CE trots att hon bedömdes vara den sämre lämpade vårdnadshavaren fick hela vårdnaden om R eftersom hon lyckats sabotera R och Joakim Ramstedts kontakt. Samt naturligtvis också grundat på familjerätten i Kungsbackas vårdnadsutredning, där man inte kunnat styrka Joakim Ramstedts olämplighet som vårdnadshavare, men ändå förordar ensam vårdnad till CE.

Jag kunde därför förutsäga att motparten skulle försöka att med falska anklagelser och umgängessabotage även denna gång skulle förstöra den goda och kärleksfulla kontakt som Joakim Ramstedt sedan den tidigare domen upprättat med R. Jag förutspådde även att detta skulle följas av ett krav på kontaktperson under mycket lite umgänge under tiden som vårdnadsutredningen pågick. Tingsrätten har alltså redan från början varit förberedd och medveten om att denna manipulation av rättsprocessen skulle utföras.

Trots detta har tingsrätten genom rådman Gerd Möllers inte gjort någonting för att förhindra att processen manipuleras samt utfalla till nackdel för R. Tvärtom har tingsrätten hela tiden spelat med i motpartens manipulativa spel.

Det är djupt tragiskt, särskilt för lilla R, att tingsrätten inte förmår styra upp processen så att den inte kan manipuleras. CE har beslagits med lögn i varje enskilt uttalande  som går att kontrollera. Joakim Ramstedt har inte i någon enda detalj visats fara med osanning. Detta känner tingsrätten till, men beslutar ändå gång på gång efter spekulationer och önskemål från motparten.  Processen hade inte gått till på något annat sätt än den har nu om det hade varit CE som varit ordförande i målet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vad var det nu det stod i föräldrabalken....Nåt sånt här vill jag minnas:
2 a § Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid

  • - risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
  • - barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Lag (2006:458).

Har både tingsrätten i Varberg, socialtjänsten i Kungsbacka och hovrätten i västra Sverige missat den lagparagrafen? Detta är ju i så fall högst remarkabelt. Men efter fyra år i detta familjerättsträsk kan man väl säga att man är en rätt härdad krigsveteran. Eller som någon kallade mig en gång, en av sveriges modigaste gerillasoldater i barnens tjänst. Är detta priset jag får betala för att jag offentliggör sanningen om hur begreppet "Barnets bästa" tolkas av våra svenska enögda myndigheter? Men om jag nu skall straffas för detta, varför då också straffa R? Vad har hon gjort för att behandlas på detta fruktansvärda vis?


Många i min närhet börjar nu frukta för min fysiska hälsa och ber mig att ta någon veckas permission från detta fullständigt absurda krig som jag varken startat eller önskat, utan tvärtom gjort allt för att undvika. Sömn, mat och motion blir lidande. Men hur kan man bara släppa detta det när varje sekund är viktig om ens barn skall klara sig från skador som kanske aldrig  går att kurera? HUR??

Jag ringde i går kväll till socialjouren för att be dom göra ett hembesök hos min dotter och kontrollera hur hon har det, samt om hon är sjuk och i så fall hur illa. Jag fick luren slängd i örat igen. Det där med att slänga luren i örat på människor har jag aldrig begripit. Står det inte på socialtjänstens hemsidor att deras arbete skall genomsyras av respekt för den enskilde? Eller är det jag som inte kan läsa?

 

PS. Glöm inte att skriva på min namninsamling om du vill protestera mot behandlingen av min dotter samt alla andra barn som lever under liknande förhållanden. Jag vill också tacka er som skrivit under från djupet av mitt sargade hjärta. http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=3863

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Anmäl alltid första slaget - Seminarium i Stockholm

Kategori: Jämställdhet

kvinnor som slårPappa-Barn Stockholm inbjuder till en seminariekväll om kvinnligt våld i nära relationer. Under många år har samhället i allmänhet, och media i synnerhet, producerat en generell bild av män som förövare och kvinnor som offer när det kommer till familjerelaterat våld. Den bilden ter sig dock - vid en närmare granskning - vara delvis onyanserad och kanske också felaktig.

När det kommer till våld mot små barn, så talar - tvärtemot gängse uppfattning - statistiken för att kvinnor är förövare väl så ofta som män. Pappa-Barn Stockholm vill vara delaktiga i en granskning av detta ämne, och därför annordnar vi detta semanarium.

Gästföreläsare från Rädda Barnen och BRÅ kommer under kvällen att bidra med viktig information samt sina erfarenheter av arbete mot familjerelaterat våld.

Deltagare från Rädda Barnen, BRÅ, Mansjouren och Pappa-Barn kommer att förmedla sin syn och sina erfarenheter i ämne och det kommer att finnas möjlighet för uppföljande frågor. Plats: Klara Södra kyrkogata 20 Tid: 5 november, 18.00 - 21.00

Fri entréLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,