daddys

Beware the fury of a patient man

Ni som tror att politikerna ser till barnens bästa....

Kategori: Pappa

Jag skulle i så fall vilja fråga er hur dom kan avslå nedanstående motion till riksdagen, i direkt strid med barnrättskonventionens nionde artikel?

Men jag vill hylla den politiker, nämligen Fredrik Schulte (m) som i sin motion till riksdagen 2007/08:C394. Nya vårdnadsregler åtminstone försöker få Sverige att följa konventionen. Vettigare åsikter i denna fråga har jag varken hört eller läst av en politiker i Sverige. Detta håller de flesta normalt tänkande människor nog med mig om, (utom en viss grupp då förstås).Tyvärr dominerar just denna grupp fortfarande i vår riksdsag. Motionen blev nedröstad, trots att den stipulerar exakt det som förs fram i FN:s barnrättskonvention. Den konvention som Sverige fortsätter att hycklande säga att man tagit till sig.

Jag kan inte skriva hela motionen här, men här kommer några utvalda stycken:

Motivering:
"Idag växer fler barn än någonsin upp utan kontakt med sin pappa. Den generella uppfattningen är att detta sker till följd av bristande ansvarskänsla hos fäderna. Förvisso kan inte förekomsten av enstaka pappor som smiter från sitt ansvar förnekas, men att pappor däremot hindras från ett närvarande och aktivt föräldrarskap belyses sällan. Än mindre lyfts det faktum fram att rådande lagstiftning och liksom myndigheters agerande underbygger problemet ytterligare. Det finns dock åtskilliga exempel ur verkligheten som påvisar just detta. Pappor som inget hellre vill än att få till stånd delad vårdnad om sitt barn, men som förvägras detta p.g.a. moderns ovilja att skilja barnets behov från sin egen besvikelse över att relationen med pappan upphört är en alltmer vanligt förekommande verklighetsbeskrivning som separerade småbarnspappor kan berätta om."

Upprivna separationskonflikter mellan föräldrar går nästan oundvikligen ut över barnen. I förekommande fall blir reaktionerna så starka att barnen används som ett verktyg för att straffa sin tidigare partner. Många föräldrar är dessutom känslomässigt egoistiska och vill inte att andra än de själva skall ha en nära relation med sina barn.

I 95 % av samtliga fall där enskild vårdnad tilldöms görs detta till fördel för mammor (SCB; separationer 2004).

Det är dock otvivelaktigt så att barns förutsättningar att möta framtiden stärks av att ha två aktiva och närvarande föräldrar. Avsaknaden av en nära manlig förebild är kanske en än mer vanligt förekommande gemensam nämnare än droger bland kriminella. Därtill måste som övriga negativa samhällskonsekvenser även inräknas både pappornas och barnens personliga lidande. De sammantagna samhällskostnaderna för diskrimineringen av pappor blir därför ytterst omfattande.

Samarbetssvårigheter orimlig grund för enskild vårdnad
Eftersom samarbetssvårigheter utgör en tillräcklig grund för enskild vårdnad har lagen skapat gynnsamma förutsättningar för att framkalla konflikter från den part som äger störst chans att vinna vårdnadstvisten, d.v.s. från mammans sida. Lagstiftningen får därmed som konsekvens att modern gynnas av att initiera en konflikt med fadern i vårdnadstvisten, vilket också ofta sker i allt större omfattning.

Eftersom barnet av biologiska skäl bör vara nära sin moder för amning under de första levnadsåren, ges mamman dessutom ett övertag i förhållande till pappan eftersom barnet då spenderat mer tid med mamman än med pappan och att det därmed kan anses vara i barnets intresse att vara kvar hos modern. Ett ytterlighetsexempel på detta är en mamma som förlorade vårdnaden om sina barn till barnens pappa. Kvinnan kidnappade då barnen och höll sig gömd under ett antal år för att därefter tilldelas enskild vårdnad med hänvisning till just detta (efter en kort fängelsevistelse).

Barnets bästa:
En tillsynes självklar utgångspunkt att barnets bästa bör består i att ha två aktiva och närvarande föräldrar framhålls t.ex. inte. Detta är beklagligt och bör istället utgöra själva utgångspunkten för hur vårdnadstvister löses, d.v.s. att gemensam vårdnad automatiskt bör utdömas med undantag för att en av föräldrarna betraktas som direkt olämplig.

Lagen bör vidare utformas så att den förälder som söker bestrida gemensam vårdnad på annan grund än just sin tidigare partners direkta olämplighet bör drabbas negativt av detta. Detta då vederbörande med stor sannolikhet värderar sitt egenintresse framför barnets bästa att ha så närvarande föräldrar som möjligt.

I övriga sammanhang bör samarbetsvilja genomgående premieras i den mening att den förälder som utöver sitt egenintresse även identifierar barnets behov av att ha två aktiva och närvarande förälder gynnas av detta. Önskar t.ex. den ene föräldern efter separationen flytta till en annan kommun eller till en annan del av landet och ta med sig de gemensamma barnen, bör den föräldern som önskar stanna kvar och inte bryta upp barnet från sin hemmiljö bli boendeförälder.

Oskäliga anklagelser:
Det räcker därmed många gånger med blott ett påstående om övergrepp för att ett barn skall nekas träffa sin pappa. Det finns flera exempel på hur domstol tilldömt delad vårdnad (innan Högsta domstolens prejudikat kring hur samarbetssvårigheter är en adekvat grund för enskild vårdnad) och där mamman bara dagar efter domen inkommit med anklagelser om misshandel som resulterat i att enskild vårdnad senare tilldömts henne. Risk finns givetvis att anmälningarna ökar i takt med att det blir ett vedertaget förfarande för att åstadkomma enskild vårdnad.

Att beröva en pappa möjligheten att träffa sina barn och omvänt beröva barnen sin pappa på basis av lösa anklagelser om övergrepp som uppdagats under en vårdnadstvist och som avvisas av domstol är oacceptabelt. Den nya ordningen har stundom försvarats i debatten med svepande formuleringar som att barn måste skyddas mot pappor som förgriper sig och misshandlar dem. Viljan till detta ifrågasätter ingen. Att godtyckligt anklaga samtliga män för att vara potentiella sex- och våldsförbrytare och att institutionalisera ett sådant synsätt i lagen är däremot någonting annat. Gällande sexuella övergrepp mot barn i allmänhet bör det påpekas att det är ytterst ovanligt förekommande att en biologisk förälder (mammor likaväl som pappor) förgriper sig på det egna barnet, även om media ibland försöker gör annat gällande genom att offentliggöra specifika fall. Den största risken för dylika övergrepp sker i statistisk mening av styvpappor.

Myndigheternas felgrepp:
Utöver de rent legala problemen som är kopplade till vårdnadstvister finns åtskilliga problem i samhällets bemötande av pappor som slåss mot sina tidigare respektive för att vara en aktiv del av sina barns liv. Pappor som driver domstolsprocess för delad vårdnad uppfattas ofta som rättshaverister. Det finns heller knappast en pappa som kommit i kontakt med en socialsekreterare i samband med en vårdnadstvist som inte upplever sig förbigången. Ett fenomen som dessutom genomgående negligeras av myndigheter är Parental Alienation Syndrom (PAS) som på svenska kan översättas till föräldraalienation eller psykisk misshandel av barn. PAS innebär att barn övas i att varken visa empati eller sympati för en av sina föräldrar som i grunden är en älskad person. Företeelsen uppkommer vanligast i separationskonflikter och framkallas av den ena föräldern i syfte att utmanövrera den andre. Eftersom PAS-forskningen är mycket ringa i Sverige är utbildningsnivån och kunskapen dålig bland t.ex. socialsekreterare. Regeringen bör därför vidta åtgärder för att komma tillrätta med detta kunskaps- och attitydproblem bland offentliganställda som på olika nivåer handlägger vårdnadsärenden.

Sammantaget måste samhället bli bättre på att förstå att det faktiskt finns mammor som uppsåtligt söker frånta sina barn möjligheten att bibehålla en sund relation och kontakt med sin pappa efter en separation.
Stockholm den 5 oktober 2007
Fredrik Schulte (m)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
http://intressant.se/intressant

Det går inte att reformera biologi...

Kategori: Jämlikhet

Det är inte kvinnofientligt att prata om kvinnor (anser jag). Så det tänkte jag göra nu. Med både en del sanningar och en gnutta ironi...så för er som inte förstår ironi, sluta läsa här. Detta är en fri översättning av en monolog av den Amerikanske komikern och programledaren Bill Mahrer. Jag tyckte den prickade så rätt att jag ville dela med mig av den. Jag har gjort om den till våra rådande svenska förhållanden dock, då jag tycker att det han säger är lika aktuellt här....

Även om jag inser att majoriteten av män och kvinnor i Sverige är kloka förståndiga människor. hävdar jag emellertid att dom kvinnliga värderingarna är numera är desamma som dom svenska värderingarna. Känslighet är mer viktigt än sanning. Känslor är mer viktiga än fakta. Förpliktelse är mer viktigt än individualitet. Säkerhet är mer viktigt än lekfullhet.

Man hör ofta att gifta män lever längre...japp.. det gör innekatter också..En stackars hårboll med en nedbruten gnista som sitter i fönstret och tittar på friheten där utanför, men...ja den lever längre. Jag är nog en av dom sista av mina killkompisar som inte är gift, och deras fruar vill inte att dom ska leka med mig längre. Jag är lite som den förrymda slaven...jag bringar nyheter om friheten..Det är inte bra att ha mig i närheten. "Håll männen ovetande, dom är lyckligare så" Men alla dom här killarna...jag kände dom när dom var unga. Dom var mustanger..Dom kunde göra vad dom ville, när dom ville och nu...är dom inte mustanger längre...nu är dom den där trötta gumpen med skygglappar för ögonen som drar vagnen med turister genom parken på somrarna.

Jag vet att kvinnor inte har det alltid så lätt, men det har blivit politiskt inkorrekt bara att vara man i det här landet. Ta Svensson Svensson till exempel. En smart fru som alltid vet svaret på allting och mannen är en komplett tönt, med en IQ strax över 7,5 som har haft tur nog att hitta henne. Eller stolpskottet i OK reklamen som ska laga frugans bil och fastnar med foten i lyften, eller Ulf och gänget på ICA, rena rama Rolf...Gunnar på telia... eller...ja "you name it"...

Jag förstår att kvinnor också lider i Sverige, men jag tror inte det är lika omskrivet att män i Sverige lever sina liv i tyst desperation. Lobotomerade i sin libido och bedövande sig själva med sport och pornografi. Vi lever i en orwellsk värld där vi måste låtsas att hålla med kvinnorna i alla deras åsikter. I vilket TV program som helst där någon skulle påstå att kvinnor är smartare än män...jepp..rungande applåder. Om någon skulle påstå att män är smartare än kvinnor skulle han buas ut från scenen. Vad säger det om en kultur då vi måste låtsas att ett kön är smartare än det andra? Om kvinnor skulle styra världen skulle det inte finnas några krig... Det är sexigt att vara gravid...Naturligtvis ska du inte ha sex om du inte känner för det älskling, tänk inte på mig....En hel lista på åsikter som vi egentligen inte alls håller med om, men måste låtsas för att det är lättare när kvinnorna är nöjda än att bo i hundkojan....

Jag hörde en kvinna på TV häromdagen, och bara en kvinna kan säga något som detta. Naturligtvis så låtsades alla att det var helt sant...hon sa att "ett par bör utforska sina gemensamma fantasier"...*lol*, Det finns inget sådant som "gemensamma fantasier"...Era tråkar ut oss...våra förnärmar er.. Kvinnor tro mig..det finns inga fantasier där en prins sveper er upp i sina armar bär er över en blomsteräng, tittar er djupt i ögonen och sen....sprutar i ert ansike...men för all del fortsött drömma...

Jag tror män är dödligt trötta på att ursäkta sig för att dom är män, och jag tror kvinnor också borde sluta tvinga oss att be om ursäkt för det. Det skulle även spara er en massa bekymmer. T ex skulle ingen kvinna längre behöva operera in implantat i sina bröst. För om ni verkligen skulle kunna tränga in i en mans hjärna så skulle ni förstå att det aldrig handlar om stora eller små. Brunett, blondin, kort, smal, tjock....Det enda det handlar om... är gammal eller ny...Hugh Grant hade Elisabeth Hurley hemma, men han ville ändå ha en sliten prostituerad i en peruk i baksätet på en bil...det säger väl ändå en del?

Man kan inte reformera biologi, och förresten, den manliga drivkraften att sprida sin säd är orsaken till att vi är en framgångsrik art. Det är orsaken till att vi finns till, Men får vi något tack för det? Nej nej.. vi blir anklagade... Vi lever dessutom 5-10 år kortare än kvinnor, vi förlorar vårt hår och vår hjärna krymper med åldern...Till och med moder natur verkar vara emot oss.... Det är fan inte lätt att vara snubbe i denna tidsålder *suck*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Jag behöver tydligen psykologhjälp

Kategori: Pappa

Ni som följt min blogg vet ju att den senaste veckan varit tuff. Jag klarade att stå upp och fightas för min dotter i drygt tre år, men som dom säger, det behövs till slut bara ett strå för att knäcka kamelens rygg. Det var väl det som hände till slut antar jag. Under min turboresa genom den svenska akut psykvården fick jag träffa förstående sköterskor som kom springande med pappersnäsdukar och satt och lyssnade. Alltid samma reaktion. -"Nä men så kan det väl ändå inte gå till?" Varje gång man drar hela storyn, samma svar. Hakan åker ner, ögonbrynen upp. -"Nämen är det sant?" Sen kommer det som ett brev på posten. -"kom ihåg att du alltid kommer att vara pappa." och "När hon blir större kommer hon att förstå". Vilken tröst när hon är 16 bast, sitter på ungdomshem och skär armarna i strimlor....

Har lyckats få en politiker i Folkpartiet att växla några mail med mig också, vilket bara det är jättegrej. Han såg som han sa "att även män diskrimineras inom vissa områden, såsom äldrevården t ex", jag skrev då och berättade vad jag har fått gå igenom i vårt rättssystem. Han svarade även på detta och undrade om inte mitt fall "kunde vara ett fall för JO?" Jag vill absolut inte tala illa om denna politiker, tvärtom. En man i riksdagen som faktiskt tar sig tid att svara på mail från medborgare förtjänar beröm inte skäll, men han är inte riktigt med i matchen, det måste jag tyvärr ändå säga.

För det första är ju inte mitt fall unikt på något sätt. 9 av 10 pappor går ju samma öde till mötes i familjerätterna och domstolarna. JO skulle inte få syssla med annat. Men naturligtvis har jag anmält till JO. Också till Länsstyrelsen, JÄMO och polisen. Men den enda myndighet som ens brydde sig om att göra någon slags utredning var Länsstyrelsen och i deras svar stod det att dom dom tyckte 6 månader för familjerätten att skaffa fram två kontaktpersoner var "rimlig tid". 6 månader för min dotter att inte få träffa sin pappa alls. Rimlig tid?

Nu skall jag remitteras till en psykolog. Tydligen anser man att jag är i behov av psykisk hjälp. Jag köper det. Det som känns tristare är när ens vänner säger samma sak när jag försöker ta upp detta med dom. Jag har en vän som jobbar på en skola i Göteborgsområdet. Han säger varje år att det blir allt mer outhärdligt att jobba kvar. Kliar sig i huvudet och säger "Va fan är det med ungarna? Dom är ju helt utom all kontroll och det blir bara värre". Samtidigt säger han till mig i all välmening att jag nog borde söka psykologisk hjälp så jag inte blir för bitter, eller  t o m en rättshaverist, när jag försöker tala om vad som sker med våra barn i domstolarna och vad familjerättskvinnornas tolkning av "barnens bästa" verkligen betyder. Han värjer sig, vill inte höra. Att de "ömma" kvinnorna kan ha med saken att göra blir i hans öron kvinnohat och konspirationsteorier, och jag skall "i all välmening söka hjälp". Det är ju papporna som sviker, slår, våldtar, det vet ju alla. Det är ju därför dom tar ungarna ifrån oss. Att problemen på hans jobb kan ha ett samband med att 200 000 barn i Sverige knappt ser sin pappa alls tycks inte ha föresvävat honom.

När man försöker tala om vad som händer i sverige så blir man alltså skickad till psykolog. Men vem är det som behöver psykolog? Jag? Eller dom som blundar, rycker på axlarna och låtsas som om allt är frid och fröjd.
Fast jag tackar inte nej till erbjudandet i alla fall. har jag tur kanske det är en person som kan förklara för mig hur det här samhället fungerar, för det ska gudarna veta att det behöver jag.

Jag kan ju trösta mig med att jag inte kan vara helt tokig? Det jag säger står ju in FNs barnkonvention och dom som skrivit den ter sig ju i alla fall för mig som rätt kloka personer.

Vill återigen vädja till människor som befinner sig eller känner någon i samma situation som jag att höra av sig. Om ni klickar på ordet Daddy uppe till höger under bilden så finner ni min mailadress. Jag vill höra era historier. jag vet att ni finns därute och att ni är många.
  
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

http://intressant.se/intressant

Nu räcker det...

Kategori: Pappa

Jag har just varit igenom den värsta veckan i mitt liv. Jag har fått reda på, att att efter tre års kamp, då jag gått igenom all den förnedring och de anklagelser som vissa mammor med hjälp av familjerätterna utsätter pappor för i Sverige. Mamman tros, pappan misstros. Alla vet ju hur potentiellt farliga pappor är eller hur? Könsmaktsordningen remember? Hur någon överhuvudtaget kan tro att man som pappa skulle gå igenom detta helvete i tre år om man inte verkligen älskade sin dotter och ville hennes allra bästa kan man ju fråga sig. Bevisar inte detta att man är en rätt bra pappa trots allt, som är beredd att göra vad som helst för sina barn?

Efter att ha gått igenom denna skärseld av rättslöshet och misstro, misstänkt för diverse och anklagad för att inte bry sig om sitt barn framför allt, så fick jag alltså i måndags reda på att en ny man skall flytta in hos min dotter. Jag får i praktiken 3-4 dagar i månaden med henne och en total främling som jag inte vet något om, får resten. Nu blir det han som finns där när hon vaknar, när hon behöver tröst, när hon kommer hem från dagis, som lär henne cykla mm mm.

Detta var strået som knäckte kamelens rygg. Att dessutom ha en mamma till barnet som inte ser något konstigt med detta, utan säger att "jag bara tycker synd om mig själv" tyder i mitt tycke på en ren empatistörning. I måndags kraschade jag, i tisdags åkte jag in på psykakuten och fick två stesolid som fick mig att härda ut till Torsdagen då jag fick träffa en läkare. När han såg mig, och det skick jag befann mig i så skrev han ut 20mg Sobril på stört. Dom har räddat mig över det värsta, och gör det fortfarande.Men jävlar vad jag har gråtit.

Vet ni, jag satt häromdagen och räknade på de antal brott som begåtts mot mig och min dotter i Sverige bara de tre sista åren. jag kom fram till dessa.
Egenmäktighet med barn , Falsk tillvitelse, Förtal ,Grovt tjänstefel ,Hets mot folkgrupp ,Kidnappning, alt.människorov ,Maktmissbruk ,Medhjälp till kidnappning ,Myndighetsmissbruk ,Ofredande ,Olaga frihetsberövande ,Olaga tvång ,Osant intygande ,Ärekränkning ,Övergrepp i rättssak 

Jag har försökt att anmäla till polisen, JO, JÄMO och Länsstyrelsen, men det var innan jag förstod att, jag som man gentemot en kvinna är fullständigt rättslös i Sverige idag. 200 000 kids får knappt träffa sin pappa idag. Ändå behövs vi. Kloka mammor och pappor, det är dags nu att vi ställer oss upp för våra barn och säger ifrån. För barnen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Fi visar vad dom egentligen tycker

Kategori: Pappa

Jämlikhet? Var det det dom kämpade för sa dom?
Det är kvinnor som dessa som döms att få enskild vårdnad om våra barn i 95% av fallen.
Världens mest jämställda land....mmm tjena.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Ju mer man gräver i den feministiska dynghögen...

Kategori: Pappa

Fan, jag önskar ibland att jag fick skriva om roligare saker, men ju mer man gräver i den feministiska dynghögen ju mer hittar man. Denna dynga måste tyvärr också spridas. För som Nils Ferlin uttryckte det redan på sin tid: "Snus är snus och skit är skit, om än i gyllne dosor". Det är dags att öppna dessa gyllne dosor nu och låta människor se innehållet.

"Hets mot folkgrupp är ett brott som innebär att offentligt sprida uttalanden som hotar eller uttrycker missaktning för en eller flera utpekade folkgrupper.  Vilka folkgrupper som skyddas och vilka kriterier som skall uppfyllas för att uttalandet skall vara ett brott varierar mellan länderna."

Ovanstående text är hämtad från Wikipedia och handlar om lagen om hets mot folkgrupp. Att lagen efterlevs rätt så vigoröst i Sverige kan man t ex se i fallet med den polis som 2005 fick sparken i Malmö p.g.a. ett "rasistiskt" mail där han (citat) "tyckte att det var fel att spendera en massa pengar på blattar i Rosengård medans de svenska pensionärerna lever i misär". (slut citat). Rikspolisstyrelsen företräddes i fallet av arbetsrättsjuristen Gunnar Bergström. Han ser mycket allvarligt på formuleringarna i mejlen. - "Vi har att göra med tydliga och klara rasistiska uttalanden och det talar för en påtaglig främlingsfientlighet hos polismannen", säger Bergström.

Definitionen av folkgrupp i den svenska lagtexten är tydlig. Man får inte hetsa mot människor med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, och det är väl bra, även om gränsdragningen mellan nämnda lag och lagen om yttrandefrihet ibland kan vara svår.

En "folkgrupp" som det i Sverige däremot är fritt fram att hetsa mot, utan några som helst begränsningar däremot är män. En rättighet som vissa människor utnyttjar långt bortom gränsen för det anständiga. Jag trodde den gamle ROKS ordföranden Irene von Wachenfeldt och hennes tokiga teorier om mäns medfött djuriska läggning för evigt var förpassad till historiens skampåle. Döm om min förvåning när jag upptäcker att hon Idag är projektledare för Självförsvar.nu som tydligen är ett samarbete mellan svenska kyrkan, kommunerna och skolorna, och som uppenbarligen syftar till att lära unga kvinnor att ge män på käften. Dessutom kan hon, helt utan risk att lagföras, publicera texter som denna på sin blogg: "(Läs eländet här)".
Hon hade kunnat dömas till fängelse om hon skrivit: "Han dödade för att han är arab" eller "Han dödade för att han är homo".
Men nu gällde det män och vi räknas som bekant inte in i kategorin "folk" i Sverige.

"Vart jag än gick, började jag se xxxxx, och ju mer jag såg, desto skarpare skilde dom sig i mina ögon från resten av mänskligheten. Dom är ansvariga för alla sociala problem, inklusive prostitution och vit-slav trafik: Man känner lätt igen dom på deras kalla framtoning, skamlösa och beräknande sätt "

Ovanstående citat är uttalat av en mycket känd tysk diktator angående människor med en viss religion. Förutom måltavlan för den hatfyllda retoriken, vad är skillnaden? Jo, den ena är för alltid avslöjad som en galen rasistisk idiot,  och den andre jobbar för kyrkan, kommunerna och skolorna i vårt kära fosterland Sverige.
*Suck*

Förresten, Läs detta helt underbara inlägg från Elise Claesson: http://www.newsmill.se/artikel/2008/10/19/kejsarinnorna-ar-nakna , som jag hittade på samma site. Fanimej det bästa jag läst på år och dag.


// Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Singelplus

Kategori: Pappa

Idag vill jag slå ett slag för en ny websida som kommit upp på weben. Singelplus heter den och det är en kontaktsida. "Jaha och vad är det som är så speciellt med det då? Såna finns ju hur många som helst." Jo, denna site riktar sig enbart till singelföräldrar och används i första hand inte till att hitta nya partners även om detta naturligtvis också är möjligt.

Jag har mina barn varannan helg och öven fast vi har jättemysigt ihop dessa få dagar så har mitt största bekymmer varit att det inte finns många andra barn här i närheten vilket resulterat i en akut kompisbrist för både dottern och sonen dessa helger.
Så jag satte in en annons på singelplus och efterlyste andra singelföräldrar som hade barn i samma ålder och som hade liknande problem. I förra veckan fick jag svar från en mamma i Göteborg som hade en son i samma ålder som min dotter, och vi bestämde oss för att prova om hennes son och min dotter skulle kunna tänkas fungera ihop. I helgen gick det hela av stapeln.

Mor och son kom igår förmiddag och barnen såg först lite blygt på varann. Men som det är med människor i 4 års åldern så bryts isen fort och snart sprang både dotter och son runt som galningar här och trashade hela mitt hus. Men jag har sällan sett min dotter så lycklig. Äntligen fick hon leka mamma pappa barn, och alla andra lekar med en jämnårig. Pappa i all ära, men jag är inget vidare på dessa lekar. Jag har gjort tappra försök, men min fantasi har med åren "förvuxnats" precis som sker med dom flesta av oss. Jag och mamman fick också tid att bekanta oss med varann och vi berättade våra repektive historier. Jag fick en nyttig påminnelse om att alla pappor inte är bra föräldrar, fast det har jag ju aldrig heller påstått.
Mor och son sov över i vårat gästrum och idag har vi varit ute på promenad i naturen och barnen har bestigit berg och tagit sig igenom ogenomträngliga djungler fyllda med tigrar och andra faror. När våra besökare åkte blev dottern ledsen och det kom t o m lite tårar, men vi bestämde att vi skulle ses igen kanske redan nästa umgängeshelg om två veckor, och då kändes det bättra

Singelplus är en väldigt ny site och man tycks lida av en del barnsjukdomar, men jag själv är ytterst tacksam för detta strålande initiativ och vill rekommendera den varmt till singelföräldrar som vill knyta nya kontakter. Både för sig själva och sina barn. För min dotter blev det högsta vinsten direkt. Nu skulle jag bara behöva hitta en 10 årig kompis åt grabben också i Göteborg eller ännu hellre några mil norr om stan. Detta skall väl inte heller vara omöjligt att fixa så småningom.

Jag önskar ett den kontaktperson som socialtjänsten utsåg åt oss i min vårdnadstvist, och som efter 10 timmar dömde ut mig som farlig för mina barn, kunnat se min dotter stråla av glädje igår. Fast såna människor har ju sin uppfattning om oss pappor inristade i sten. Inte mycket att göra åt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Kvinnor, med såna vänner behöver ni inga fiender!

Kategori: Pappa

Feminism. Per ren definition borde det ju vara en lära som är bra för kvinnor och som kvinnor borde stödja. Men är det sant att feminismen är bra för kvinnor? En intressant fråga som jag funderat en del på. Vad får egentligen feminismens nertryckande och diskriminerande hållning gentemot manligheten för konsekvenser för kvinnorna?

Det finns kvinnor som av olika anledningar har personliga orsaker att hata män. Man kanske har blivit illa behandlad av någon manlig person i barndomen eller under uppväxten. I dom fallen handlar förlösningen om förlåtelse och är en högst personlig process som föga har med hela det manliga släktet att göra. Det finns även många män som bär på ett kvinnohat av samma anledningar. Sedan finns den sortens kvinnor som hatar manligheten av mer diffusa orsaker. Man ger männen i världen skulden för all ondska och alla grymheter som pågår. Man ser män som obotligt våldsbenäna och som låter deras enorma sexdrift styra dom till att begå allehanda fruktansvärda övergrepp och våldsbrott. I denna kategori finner vi de mest radikala feministerna.

Om man dock går ett steg längre och ser vad konsekvenserna blivit för kvinnorna i Sverige av Organisationer som ROKS framfart växer en intressant bild fram. Bl a har ju ROKS sett till att Sveriges fäder numera har fått det väldigt svårt att få dela ansvaret för sina barn. Tusentals pappor stöts bort från sina barn trots att många kömpar ihärdigt för att få vara kvar. Om man då läser vad konsekvenserna blir för unga flickor som tidigt förorar sin pappa t ex här , så ser man hur otroligt viktiga pappor är för sina döttrar. En Flicka som växt upp med en stark fadersfigur löper mycket mindre risk att i vuxen ålder bli en av alla kvinnor som låter sig misshandlas om och om igen för att ideligen förlåta sin misshandlande pojkvän. Istället säger dom "Fuck off" och går efter första slaget. – "En av fördelarna på lång sikt var att kvinnor hade bättre relationer till partners och kände mindre olust vid 33 års ålder om de haft en god relation till sin far när de var 16 år. Att forskningen pekar på pappors stora betydelse bör få effekt på hur samhället värderar papparollen och påverka hur familjepolitiken utformas" menar Anna Sarkadi, läkare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. "Vi hoppas att undersökningen kan vara ett bevis på att en pappavänlig politik faktiskt gynnar hela samhället i det långa loppet" fortsätter hon.

Sedan har vi exemplet med alla de behandlingsmetoder för behandling av kvinnomisshandlande män som med stor framgång införts i fängelser i flera länder. Bl a i Norge. En metod som provats i Kanada och USA (se länk ovan) har visat sig så effektiv att  50 - 80 procent av de män som deltagit i programmen faktiskt har minskat sin användning av våld eller helt slutat att använda våld. Denna metod stoppades av ROKS från att införas i Sverige. Den stred mot deras "könsmaktsordning". Man menade på något sätt att mäns våldsbenägenhet sitter i generna och kan inte behandlas. Detta fick naturligtvis stöd av Margareta Vinberg som vid denna tid satt i regeringen. ROKS har sedan dess inte ändrat inställning i frågan, vilket kan bevisas här, och här. På vilket sätt gynnar detta sveriges kvinnor?

Medvetet lurar feministerna också kvinnor med skrämselpropaganda om att det är farligt för dessa att vistas ute på kvällarna. Sanningen är att det är väldigt ovanligt att kvinnor överfalls på gator och torg. Män löper nästan tio gånger så stor risk, men inte är det några riksdagsmän som motionerar om att män skall få beväpna sig med pepparspray. Denna skrämselpropaganda gör att kvinnor måste leva sina liv i en oftast obefogad fruktan och rädsla och är ett cyniskt verktyg för att få opinionen positiv till deras vridna politik.

Sedan finns det män som slår, visst. Dock inte i närheten så många som dom vill göra gällande, men även här kan man ju uttrycka sig på olika sätt. "En kvinna misshandlas varje kvart" stod det i KvP häromdagen. Visst sätter man kaffet i vrångstrupen. Om man emellertid sätter sig och räknar på detta kommer man fram till att det rör sig om 0,007% av sveriges kvinnor. Allt handlar ju om vilken retorik som används. Jag kan dock inte låta bli att undra hur mycket av våldet som är en ren följd av den mansfientliga politik och det förakt som väller över männen i våra medier. Människor som blir trampade på och inte har någon röst i samhället blir som bekant allt mer desperata. Detta är väl bevisat så det räcker.

Så kvinnor. Speciellt alla ni som ser mig som kvinnofientlig. Ta en närmare titt istället på de organisationer ni trodde var era vänner och hjälpare. Med sådana vänner, hävdar jag, så behöver man inga fiender. Jag är inte kvinnofientlig. Jag är feministfientlig och däri ligger den stora skillnaden.

Jag är tydligen inte ensam om mina åsikter.  Skönt att fler och fler vaknar.  http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=9809

Så puss på er, alla vackra kvinnor i Sverige! Hjälp oss att befria vårt land från dessa jämställdhetens sabotörer. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
http://intressant.se/intressant

Ny förening för jämställdhet

Kategori: Pappa

Diskuteras just nu på http://www.genusperspektiv.se/forum/

Alla ni som vill vara med och starta denna mycket viktiga förening föreslås gå dit och joina diskutionen.
Naturligtvis är även kvinnor välkomna. Det är ju en förening för jämställdhet, eller hur?

Det ursprungliga förslaget kom från en man som dessutom tagit fram ett flersidigt dokument med förslag på stadgar. Det finns också att ladda ner från nämnda site. Jag håller inte med om allt som står där. Exempelvis att föreningen bara skulle vara öppen för män. Visst är det våra frågor som står i fokus, men att bekämpa feminismen är lika viktigt för kvinnor som strävar efter jämställdhet som det är för män. Båda könen drabbas nämligen lika hårt av dess härjningar..

Fler krigare i jämställdhetens namn behövs

Kategori: Pappa

Idag får det bli två inlägg. Jag har precis fått svar på mina frågor även från Fp och C. Jag är visserligen tacksam för svaren, men också så upprörd att jag måste ta min pilbåge och spjut och ge mig ut på "krigsstigen" igen. Här kommer några citat från de svar jag fick.

Från Samuel Danofsky i Folkpartiet:
För folkpartiet betyder jämlikhet att villkor och möjligheter ska vara lika för båda könen. På de flesta områden inom vårt samhälle är det kvinnor som är diskriminerade. Det gäller t ex inom arbetsmarknaden och inom vården. Det finns dock ett par områden där män är diskriminerade. Ett exempel är inom vissa delar av äldreomsorgen.

Okej, ta vården som exempel. Män har idag ingen rätt till allmän "pappografi" trots att fler dör av prostatacancer än av bröstcancer. (kanske just därför). Män dör oftare i behandlingsbara sjukdomar. Män spenderar fler dygn av sitt liv på sjukhus.
På vilket sätt män diskrimineras inom äldreomsorgen, vet jag inte, men skall genast sätta mig och snoka i detta naturligtvis...


Han fortsätter sedan:
Pappor är enligt folkpartiet lika viktiga som mammor och det är skrämmande att som nyligen , läsa att pappor endast kommer på femte plats för barn när det gäller personer de tyr sig till.
Här refererar han alltså till KPs enkät som barn fick besvara på nätet. Där pappan t o m kom efter "ingen" då barnen frågades om hos vem man helst söker tröst. Jag undrar hur många barn han har tröstat den där "ingen"?
I slutet av hans brev fick man dock i rättvisans namn en liten smula hopp. Där skriver han:

Man kan dock se en snedvridning i praktiken och att myndigheter etc har en syn som gör att modern alltför ofta är utgångspunkten för barnets behov vilket kan drabba fadern och barnet på ett ofördelaktigt sätt. Detta är något vi är medvetna om och försöker titta på när vi utvecklar vår politik inom det sociala området.
Tack för det!

Och så Centern som då faktiskt säger sig ha kommit på att även män diskrimineras. Detta skriver man om det:
Tack för ditt mejl. Kvinnor och män har inte lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Fördelningen av makt och inflytande är ojämn. Möjligheterna till ekonomiskt oberoende är inte lika. Villkoren i fråga om företagande, arbete och arbetsvillkor skiljer sig. Det råder inte ett delat ansvar för hem och barn. Det könsrelaterade våldet är omfattande. Både män och kvinnor diskrimineras på grund av sitt kön i Sverige.
Någon annan som ser en viss dragning åt den feministiska retoriken i detta? Vad tror ni dom menar när dom säger "det könsrelaterade våldet?"Först drar man alla påstådda orättvisor mot kvinnor, sedan avslutar med att säga att även män diskrimineras. Hå hå ja ja...
Man fortsätter sedan och skriver om vad man gör för att komma tillrätta med problemet.
Vi arbetar dock aktivt för att göra samhället mer jämställt - för både män och kvinnor. Alliansen införde bland annat en jämställdhetsbonus som ökar incitamentet för föräldrarna att dela föräldraförsäkringen jämt mellan sig. Vi tror på att jämställdhetsarbetet ska ta sin utgångspunkt i individen och vara ett naturligt inslag i förskolan, grundskolan, gymnasiet, högskolan/universitetet och på arbetsplatser. Det är ett tankesätt som behöver komma naturligt för oss under vår uppväxt och inte pådyvlas på oss som värderingar.
Tror dom på fullt allvar att en "jämställdhetsbonus" ska få papporna att plötsligt dela på ansvaret för barnen? Snälla politiker, ....Män ses inte som en särkilt viktig förälder av lagstiftarna, socialtjänsten och domstolarna. Har ni hört uttrycket att människor växer med ansvar? Hur kan ni kräva att männen skall ta sitt, när ni samtidigt fråntar dom ansvaret genom att stifta lagar som diskriminerar mot män på ett sätt som saknar motstycke sedan apartheid lagarna försvann i sydafrika? Och vad gäller snacket om att ha jämställdhet som ett naturligt inslag i skolan...ett i grunden bra förslag, men vem sätter agendan? Idag är det de feministiska dogmerna som härskar. Man sätter idag likhetstecken mellan feminism och jämställdhet. Man öppnar t o m feministiska daghem...sorgligt.

Socialdemokraterna sade sig i sitt svar jobba för ökad jämställdhet. Det blir för mig en hycklande lögn då man samtidigt definierar sig som ett feministiskt parti. För mig är feminismen det ojämförbart största hindret mot sann jämställdhet. Dessa två är som eld och vatten och kan aldrig någonsin samexistera. Vad gäller FP och C vet jag inte om även dom definierar sig som feministiska, men jag tycker deras svar på mina frågor talar ett rätt tydligt språk.

Vi män i Sverige lever idag i en helt ohållbar situation. Vi diskrimineras av samma stat som skall vara vår garant för att slippa bli diskriminerade. Jag vill uppmana alla mina läsare, män som kvinnor som håller med om vad jag skriver, och som jag längtar efter ett fritt och jämställt samhälle att sätta sig framför datorn och protestera. Alla partier har hemsidor  där deras mailadresser står.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Nytt forum på Genusperspektiv.se

Kategori: Pappa

Först dock en ursäkt. I min profil här på bloggen postade jag häromdagen en mailadress som jag nu upptäkt var fel. Detta är nu tillrättat och om någon av er försökt maila mig men inte kunnat så ber jag ödmjukast om usräkt för denna klantighet. Prova igen. Jag vill gärna ha era sypunkter och idéer.

På genusperspektiv.se som är en utmärkt blogg som rekommenderas varmt, har man nu i dagarna startat ett forum för alla som vill vara med och diskutera genusfrågor. Adressen till forumet är http://www.genusperspektiv.se/forum/
Forumet är som sagt nästan dagsfärskt så det har inte blivit så många inlägg än, men en tråd handlar om behovet att alla som ser den totala slagsidan i dagens genusdebatt bör organisera sig och försöka göra något åt eländet. Jag tar mig friheten att citera "Madamehussein" som idag skrev ett inägg om hur agendan för denna förening skulle kunna utformas.

 Hon/han skrev:

Förslag på formuleringar:

Maskulinismen strävar efter jämställdhet för ALLA. Dock har vi valt att fokusera på killars upplevelser och problem, då vi tycker att detta området är eftersatt. Vi ställer oss kritiska mot vissa feminister och feministiskt inspirerade politiker, då vi menar att dessa försöker tvinga in både män och kvinnor i roller de inte trivs med. Framförallt menar vi att det målats upp en feministisk mansbild som är i det närmaste omänsklig. Att låta radikalfeminister definiera mansbilden anser vi är lika kränkande som att låta playboy definiera kvinnobilden.

Lagförslag/konkreta åtgärder

 -Vi vill att pensionspoäng intjänade under äktenskapet ska delas lika efter äktenskapsskillnad eller när pensionsåldern inträtt. Detta för att ge parten som uppoffrat arbete och inkomst för att ta hand om barnen viss kompensation. Vi menar att det skall vara ekonomiskt möjligt att leva i ett “traditionellt” förhållande, och vi ser ingen anledning att straffa de som väljer att göra det.

-Vi vill öppna för alternativa samlevnadsformer, t. ex polygami. Hur människor väljer att leva sina liv är inte statens ensak.

-Vi vill kartlägga ALLT partnervåld, inte bara mannens våld mot kvinnan. Vi ser det som en självklarhet att både misshandlade män- och kvinnor skall ha någonstans att ta vägen.

-Vi vill bringa mans-/kvinnojourer under offentlig regi/kontroll för att garantera rättssäkerhet/tystnadsplikt och kvalitet.

-Vi vill utvärdera sexköpslagen. Vi anser att den enbart bör behållas om den bidragit till att underlätta de prostituerades situation. Det är moraliskt förkastligt att behålla en lag som enbart syftar till att smutskasta/kriminalisera mannens sexualitet.

-Vi vill ge lika stöd till såväl manliga som kvinnliga prostituerade. Mer än dubbelt så många unga killar som tjejer har idag sålt sex. Många av dessa killar mår idag dåligt.

-Vi vill att såväl män som kvinnor ska ha möjlighet att ta sexuella initiativ utan att åka dit för det. “Sexuellt ofredande” ska begränsas till att medvetet kränka en annan människa, alternativt till handlingar som utifrån situationen är uppenbart olämpliga.

-Vi vill skärpa beviskraven för våldtäkt. Vi har förståelse för våldtäktsoffer som inte får upprättelse, och vi tycker att detta är förkastligt. Dock kan vi inte acceptera att det efter 8 år och utan någon som helst teknisk bevisning är möjligt att bli dömd för våldtäkt. Detta är ett hot mot rättsäkerheten, och det är ett system som bäddar för utpressning och falska våldtäktsanmälningar.

-Vi vill utreda frekvensen av falska våldtäktsanmälningar i Sverige. Dels för att ge falskt anklagade män upprättelse, och dels för att avlasta rättsystemet. En falsk anmälan tar upp avsevärda utredningsresurser, det skulle hjälpa polisen att veta hur vanligt fenomenet är och var, när och i vilka situationer det brukar förekomma. 


(OBS, daddys tillägg): - Vi vill att föräldrabalken och lagen om vårdnad skrivs om. Pappan skall bli pappa redan på BB och därefter åtnjuta samma rättigheter som mamman vad gäller barnet. Vid tvivel rörande faderskapet kan prov tas redan på BB. Medvetet umgängessabotage skall beivras, inte belönas.
Vid separation skall delad vårdnad vara praxis utom i de fall då den ene föräldern är bevisat olämplig. Vid svåra fall då föräldrarna inte kan enas om vad som är bäst för barnet skall det utses en god man som får rätt att fatta beslut gällande frågor som rör barnet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Dra på trissor...

Kategori: Pappa

Politikerna har svarat....
Jag ställde för ca ett halvår sedan några frågor till sossarna på deras "svar direkt" service som dom har på hemsidan. Svar inom två dagar utlovades...Jag har sedan dess skickat in frågorna på nytt varje månad. Allt som allt alltså sex gånger. Idag kom svaret. Jag blev så paff att jag nästan trillade av stolen. Men maken till idiotsvar får man leta förgäves efter.

Jag frågade följande:
Varför dom bara tar upp orättvisor mot kvinnor på sin hemsida.
Varför dom därmed anser att mäns grundlagsskyddade rätt att inte diskrimineras inte är lika viktig som kvinnans.
När dom anser att ogifta män skall få samma status som förälder som ogifta kvinnor.
Om dom tror att män kommer att ta mer ansvar i barnkammaren så länge vi har lagar som gör dom rättslösa när det gäller vårdnad och boende.
Varför inte "oskyldig tills bevisats skyldig" tycks gälla inom föräldrabalken?  

Detta skriver dom som svar på mina frågor:
Vi har läst ditt brev i vilket du pekar på hur pappor inte får tillbringa tillräckligt med tid med sina barn.(??) Vi socialdemokrater värnar jämlikheten mellan könen. Jämlikhet handlar om att orka se de problem som finns och finna lösningar. Det spelar ingen roll vilket av könen som är i underläge – ojämlikhet är lika fell vare sig det drabbar män eller kvinnor. Därför bär med oss dina synpunkter i vårt fortsatta arbete med att skapa en politik för ett jämlikare Sverige.
Karin Berg Socialdemokraterna (S)var Direkt

Är det någon som ser ett enda svar på en enda fråga? Jag gör det inte. Undrar om dom har någon slags standardsvar som dom skickar beroende på ämnet. man måste nämligen välja vilket ämne frågorna handlar om när man skickar in dom. Men varför har det då tagit 6 månader för dom att svara? "pappor inte får tillbringa tillräckligt med tid med sina barn."?? Det har jag aldrig skrivit i något enda av breven. Socialdemokrater värnar jämlikhet mellan könen...Det var tur att Karin skrev detta och inte sa det, för då hade hennes tunga nog blivit svart. Undrar om det fortfarande finns någon i det här landet som fortfarande lever i villfarelsen att demokratin fungerar som den borde? Ja förutom politikerna då förstås.
Att jag hackar på (s) i detta inlägg har inget att göra med att jag på något sätt vill pusha för deras motståndare. Dom är lika kassa allihop. Alla partier har fått samma frågor, dom andra har fortfarande inte svarat. Jag återkommer med deras svar om jag får några...

Varför är då denna fråga så viktig att t o m en sån som jag känner mig tvingad att engagera mig? Jo därför att jag inte vill leva i ett land som helt godtyckligt särar på mig och mitt barn endast p g a att jag har fel kön. Jag vill inte leva i ett land där jag dagligen behöver läsa på löpsedlarna (om än underförstått) vilken skitstövel jag, och resten av det manliga släktet är. Jag vill inte leva i ett land där lögner höjs upp till sanningar i syfte att lura en hel befolkning att ha "rätt" åsikt, medan sanningar döljs bakom dimridåer. Detta funkade i Nazityskland, men hör fan inte hemma i en demokrati. Jag vill inte leva i ett land där barnen skall gå i feministiska daghem och programmeras redan från 1 års ålder.
Våra barn och ungdomar mår dåligt. Själmord, kriminalitet, självskade beteende och anorexi ökar, samtidigt som vi har tusentals pappor som förvägras rätten att uppfostra sina barn. Men skulden för eländet lägger dom på oss ändå. "Svikarfarsorna driver barnen in i gängens klor" trumpetade Expressen ut häromdagen på sidan 4.
Ni män och kvinnor som precis som jag längtar efter ett samhälle där sann rättvisa och jämlikhet råder. Vi får starta en motståndsrörelse och avtäcka feminismens sanna ansikte. Den nunan är inte vacker, det är ett som är säkert.

Familjens projektledare får gärna säga upp sig

Kategori: Pappa

Det kom nyligen ut en bok.
"Familjens projektledare säger upp sig"  heter den och är skriven av Gunilla Bergensten. Där uppmanas alla kvinnor som "curlar" för sina män att sluta med detta. Och visst är det så, att så länge man lever i en familj med mamma pappa barn så är det nog oftast kvinnan som planerar och ser till så allt flyter vad gäller kidsen. Kanske sitter i oss sedan grottstadiet det där. Där var ju farsans uppgift att gå ut och slå ihjäl mammutar, medan morsan stannade hemma och såg till ungarna och elden och maten. Där har vi också kanske svaret på kvinnans överlägsna simultankapacitet och mannens bättre förmåga till fokusering? Vad vet jag?

Men nu får vi fler och fler förhållanden som spricker och många av dom förhållandena innehåller barn. Barn som det ofta blir bråk om efter separationen då båda vill behålla vårdnaden. Det det kunde man ju förr, men nu har våra politiker, i all sin dumhet, sett till att, om pappan mopsar sig och kräver mer än umgänge 4 dagar i månaden, så skall bara den ena parten (mamman)  ha vårdnad om barnet. Detta har resulterat i att vårdnadstvisterna ökat med 35 %. Det är nog bara politikerna som är förvånade.  Man borde införa vissa standardtest som alla tvingas gå igenom innan man får jobba politiskt. Har ni sett dom där klossarna som är fyrkantiga, trekantiga och stjärnformade och som skall passas in i motsvarande hål? Skulle man inte åtminstone behöva klara ett sånt innan man fick sätta sig i riksdagen?

Men nu kom jag bort från ämnet. Idag är det lika lätt för en pappa att få vårdnaden om sitt barn som att flytta kinnekulle 5 meter åt väster med endast en spade. Så kommer då böcker som denna, där vi  får lära oss att om farsan är den som ska ansvara för barnens väl och ve, ja då går det åt helvete fortare än riksdagen hinner höja sin lön....

Om pappa var "projektledare" så skulle varken lille nisse eller lille nettan få någon frukost, lunch eller middag. Dom skulle knalla iväg till skolan en kvart försenade varje dag, utan läxböcker, utan matsäck till utflykten eller badbyxor till badhuset, utan mössa och med strumpor av olika färg. Alla deras läkarbesök skulle glömmas bort, tandläkaren likaså...yada yada yada....ja ni hajar ju poängen.
Tror inte att böcker som dessa direkt bidrar till att öka farsernas chanser att få ensam vårdnad om sina barn. Fast dom få som ändå lyckats (jag känner faktiskt en) verkar konstigt nog klara allt detta utmärkt.
Trots att ingen kvinna finns närvarande? skulle de flesta fråga.
Nä tack vare, skulle jag svara.

Jag tror nämligen män kan sköta allt sånt där precis lika bra, men att dom som lever i en familj sällan får chansen.
Ungarna är mammans domän och vi har ju sett hur frivilligt hon ruckar på detta...inte särskilt va?
Istället tar hon på sig allt, ofta allt för neurotisk för att lita på någon annan när det gäller barnen.
Så var det i alla fall i min familj. Det var inte förrän mamman var så trött att hon såg dubbelt som jag på nåder fick ta hand om dottern ett slag. I rättegången som följde min skilsmässa fick jag höra hur jag vägrat ta ansvar för barnet. Någon som känner igen sig?

Men som vanligt lyser glorian ovanför hennes huvud med aldrig förr skådad glans. Både helgon och martyr samtidigt.
Visst finns det exempel på manliga hjältar också, som verkligen tar hälften av ansvaret för sina barn. Media älskar ju att leta upp dessa män, så att vi andra ska skämmas. Kom bara ihåg att dessa män dock alltid haft turen att hitta en klok fru som klivit ett steg åt sidan och släppt in honom.
Sedan finns det också farsor som vägrar eller inte ens passar till detta arbete, precis som det finns dito mammor.

Till er pappor därute som kämpar en ojämn kamp, mot odds som t o m skulle få världens supermakter att blekna. Ge aldrig upp!!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Litet axplock från nyhetsflödet

Kategori: Jämlikhet

Tänkte jag idag skulle ta en titt på de nyheter som man just nu kan få sig till livs via våra minst sagt enkelriktade nyhetsmedier.

Vi kan ju börja med tidningen kvällsposten som rapporterar om en aktion som 100 kvinnor i Malmö tydligen genomförde i veckan. Dom hade tydligen sminkat sig gula och blåa i nian och ställt sig på torget i Malmö för att protestera mot den manliga misshandel som kvinnor måste utstå. Och det är helt fine med den här bloggaren. klart man skall få protestera mot vad man vill i en demokrati. Det jag reagerade på i artikeln var uppgiften som reporter Eva Sternäng, naturligtvis helt obelagt slängde ut:  300 000 kvinnor blir misshandlade av män årligen. Enligt den senaste brottsstatistiken från BRÅ så anmäldes ifjol 82 262 fall av misshandel inkl. grov i vårt land 2007. Av dessa fall av misshandel riktades 26 857 stycken mot kvinnor. Det innebär för det första att 55 405 fall av de anmälda fallen av misshandel 2007 riktades mot män. BRÅ skriver att det inte finns någon statistik över mörkertalen men skriver att det kan vara så illa att endast 25% av fallen anmäls. Det skulle alltså innebära att om man antar det allra värsta och räknar så högt det bara går skulle antalet fall av misshandel mot kvinnor kunna uppgå till hela 107 428 fall per år. Som alla som läst matematik i grundskolan fattar är det stor skillnad mellan 300 000 och 107 428. Dessutom säger BRÅ ingenting om att det är män som misshandlar, vilket innebär att i dessa tal ingår även kvinnor som misshandlas av andra kvinnor, samt av sina egna barn. Om man dessutom skulle anta att mörkertalet är lika stort vad gäller män som misshandlas (själv tror jag att mörkertalet där är betydligt större då män inte är lika benägna att anmäla) så skulle den siffran alltså uppgå till 221 620 fall per år.

Dagens nyheter rapporterar att svenska kvinnor blivit grundlurade av staten . DN menar att det är ett svek mot kvinnorna att dom inte får folsyrepiller under deras fertila period. Forskare har kommit fram till att folsyra kan minska risken för ryggmärgsbråck hos foster nämligen. Då måste man ju ställa sig frågan om inte även männen blivit grundlurade och svikna. Mig veterligen är man väl två om ett foster...?

DN igen. Lisa Bjurwald anser i sin ledare att vi dömer ut vice presidentkanditaten Sarah Palin enbart för att hon är kvinna. Lisa menar att vi borde (citat) "prisa Palins imponerande sätt att ta kontroll över ny arena" Kan tokfeminismen beskrivas mycket tydligare än så här. Här uppmanas vi alltså prisa en kvinna som bl a är starkt emot fria aborter, livstidsmedlem i national rifle association, stark förespråkare för dödsstraff, mot homosexuellas rättigheter, för att borra efter olja i Alaska (drill baby drill), kallar Barack Obama för terrosrist  och som tydligen anser att man borde bomba både ryssland och Iran. Tydligen ville tokfan också stämma amerikanska staten för att dom skulle tvingas ta bort isbjörnen från listan över fridlysta djur. Fast hon är ju kvinna gubevars...

I både Aftonbladet och Expressen är det krigsrubriker idag om artisten som misshandlat sin sambo . Gud förbjude att någon skulle få för sig att jag på något sätt försvarar ett sådant beteende. Kvinnan menar i o f s att det är hon själv som tillfogat sig de skador hon fick den aktuella kvällen. Hon vill inte anmäla sin pojkvän som hon menar är helt oskyldig. fan trot. Som sagt psykfall och idioter är lika vanliga bland män som bland kvinnor. Vad som gör mig lite undrande angående dessa artiklar dock är med vilken indignerad vrede de framförs. Det blir löpsedlar, följetonger och första sidor i evigheters evighet. (nån som tvivlar på att snubben redan är dömd)?  Var det någon som läste artikeln i Aftonbladet för nån vecka sedan om kvinnan som nästan torterade sin ex pojkvän till döds? Bl a hade hon visst dragit flera sex tums spikar rätt in i knäna på stackarn. Nä jag tänkte väl det. Det var nära att jag missade den själv. Artikeln var inte större än en notis och väl gömd långt inne i blaskan.

Och så till det som faktiskt gör mig riktigt jävla förbannad och upprörd. Yelah.net rapporterar om att förskolorna Tittmyren och Björntomten nu ska få sällskap av ännu en feministisk förskola. Nu står Umeå på tur där förskolan Rackartyget nu sållar sig till gänget. Nu ska barnen tydligen indoktrineras och hjärntvättas också. Ju mindre dom är ju lättare är det ju. Detta får dom stöd av kommunen för??!!  Nu formar kvinnorna framtidens feministsoldater till lydiga redskap i dess tjänst. Jävligt äckligt och ett klart övergrepp mot barn om ni frågar mig. Om detta hade varit Kina eller gamla Sovjet hade man ju hajat det men...för att citera min gamla kapten i lumpen när han blev så förbannad att han inte fann orden. Till slut kom det bara ut ett...usch fy och BLÄÄÄ! När SVT rapporterar om samma nyhet har man dock editerat bort ordet feminism. Där heter det att rackartyget är en förskola med genus i fokus

Slutligen är det tydligen inte bara vi manliga djur som har problem med att få träffa våra ungar. Det tycks vara ett problem även bland våra artfränder lejonen =) http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article3512968.ab

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Tack Pär Ström

Kategori: Pappa

Pär Ström är en man jag beundrar för hans mod och visdom, och vars blogg http://parstrom.wordpress.com/ jag länge följt med stor behållning och intresse.  I hans senaste blogginlägg rekommenderar han min blogg. Jag är både hedrad och tacksam.

Jag fick också ett inlägg idag som påpekade att jag inte har någon mailadress på min blogg. Detta är nu åtgärdat. Om ni klickar på länken "Daddy" till höger så finner ni en mailadress som man kan nå mig på.

En annan man undrade om jag kunde garantera hans anonymitet om han skrev inlägg här. Man måste nämligen uppge sin mailadress om man vill skriva inlägg. Många män är rädda för att uttrycka sina åsikter i den här frågan. Man kan ju undra varför? Det är ju vi som är förtryckarna eller hur?, det står ju i feministernas könsmaktsordning, dagligen i media och i alla partiers program. 
Jag har själv valt att vara anonym i denna blogg. Jag har fått tillräckligt med skit för mitt arbete för pappornas rättigheter för att inse att det finns människor som gör och säger vad som helst för att förhindra att mäns rättigheter också börjar diskuteras. Vi får väl se hur det går. Kanske väljer att avtäcka mig en dag. Men det är ju inte vem jag är som är viktigt, utan vad jag säger.

Jag kan härmed garantera att jag ALDRIG ens skulle tänka tanken på att avslöja någons mailadress. Om jag kunde skulle jag ta bort det där sabla fältet, men det går inte. Jag hoppas att detta inte ska behöva avskräcka någon från att skriva inlägg här. Jag vill gärna höra från er. Era mailadresser är säkra med mig. Detta lovar jag härmed på heder och samvete.

//Daddy

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Den största lögnen

Kategori: Pappa

Feministerna, dvs de män och kvinnor i Sverige som likt Don Quiote för en till synes outröttlig kamp mot den s k "könsmaktsordningen" i Sverige. Denna tes som ständigt idisslas går ut på att män som grupp förtrycker kvinnor som grupp. Denna tes skall också till varje pris bevisas. Om det inte går med sanning, ja då får vi väl vrida till sanningen lite då. Det gör ju inte så mycket, det är ju för en god sak.

Vad detta bl a fått för konsekvenser för män som vill ta ansvar för sina barn vet väl alla vid det här laget.

Men vet ni kvinnor vad detta har haft för konsekvenser för er?
Vi har t ex ingen behandling för män som misshandlar kvinnor i fängelserna i Sverige. I T ex Norge finns sådana program som man lånat från Canada och som har visat sig väldigt framgångsrika. I Sverige blev detta förslag stoppat av....just det, feministerna i ROKS. Ty enligt könsmaktsordningen är mannen en obotligt våldsbenägen och förtryckande varelse. Och vi kan ju inte införa program som på något sätt kan hota den bilden. Visst fler kvinnor får stryk, men dom får väl offra sig för saken eller hur?

9 av 10 människor som drabbas av våld på våra gator och torg är män, men låt oss sprida en annan bild istället. "Visst, det är väl synd att kvinnor ska behöva leva i rädsla som är rätt obefogad, men könsmaktsordningen!! kom ihåg den."

Men, är det bara 1% av svenska män som misshandlar sina kvinnor? Det stämmer ju inte med könsmaktsordningen...Vi skriver 46% på hemsidan istället. Då borde ju alla inse vilka svin män är..ti hi.

osv osv...
Organisationer som Fi och ROKS kommer att fortsätta pipa om sin könsmaktsordning till dödagar, men för guds skull sluta gå på propagandan. Annars kan vi aldrig så sann rättvisa och jämlikhet i Sverige.

The truth is out there...

Kategori: Pappa

Kvinnojouren. De flesta vet ju att den finns och att den kan ge skydd till misshandlade kvinnor och barn. Det finns flera hundra i Sverige. Minst en i varje stad. Verksamheten är ofta frivillig, men får rejält med stödpengar från staten, och varför inte? klart att kvinnor som är i trubbel skall få hjälp och stöd.

Eftersom verksamheten är stängd för mig som man är det svårt att ha alla fakta. Det inte alla känner till emellertid är att kvinnojourerna i sin iver att hjälpa kvinnor ofta medvetet gömmer barnen för pappan. De har naturligtvis inte möjlighet att kolla sanningshalten i kvinnans berättelse utan väljer alltid att tro henne. Det är dom för övrigt inte ensamma om i detta land.

Detta ger dock ofta rent bizarra konsekvenser. Jag talade förra månaden med en pappa i Mölndal som hade vårdnaden om sina barn. Nu hade dock mamman tagit barnen och gömt sig på Mölndals kvinnojour. Dom trodde väl på hennes historier och anklagelser kan jag tro. Han var dock redan friad från alla hennes anklagelser i domstol. Det lustiga (om man nu kan säga så) är att trots att pappan visste var hon gömde barnen kunde han inte göra någonting. Inte polisen heller. Polisen han talade med uttryckte sin sympati, men tyvärr. Han kallade även kvinnorna på jouren i Mölndal för "Talibaner". Samma ord som användes om oss män i riksdagen för inte så länge sedan.Han hade nämligen haft med dessa att göra vid ett flertal tillfällen. För att bedriva denna kidnapparverksamhet får alltså kvinnojouren i Mölndal feta statliga checkar varje månad. Då jag träffade pappan förra månaden hade han inte sett sina barn på tre månader.

Det finns en mansjour också. En handfull. Kalmar och Växsjö har en vad jag vet. Dessa består oftast av en ensam eldsjäl som gör sitt bästa för att hjälpa och stödja män som blivit misshandlade av kvinnor och berövade sina barn.
Naturligtvis måste ju dessa män även sköta sitt jobb. Man måste ju leva. Därför är jouren inte särskilt frekvent bemannad. Denna verksamhet får också stöd från staten, dock avsevärt mindre än den för kvinnorna. MEN och nu kommer vi till det mest otroliga.
För att mansjouren skall få detta lilla bidrag ställer staten ett villkor. Nämligen att mansjouren MÅSTE jobba mot mäns våld mot kvinnor??!! Är det inte det som alla hundratals kvinnojourer är till för?

Tänk er in i följande: Nisse blir till slut så illa slagen och förudmjukad av sin kvinna att han inte längre törs vara kvar hemma. han är rädd för att somna då han fruktar för att bli dödad i sömnen. Något skyddat boende för män finns inte. Dock har Nisse tur för det finns en mansjour i hans stad, så han går dit. han har ännu mer tur för det visar sig att den är öppen då han kommer. Kalle som driver mansjouren välkomnar honom ger honom en kopp kaffe och lyssnar på hans historia. Då Nisse berättat färdigt och sitter där knäckt, rädd och utan aning om vad han ska ta sig till. Då kommer Kalle och räcker honom en broschyr. På broschyren står: Slår du din kvinna? Här finns behandling.

Vad krävs för att kvinnor och män i Sverige som önskar sig sann rättvisa och jämlikhet skall reagera och protestera mot talibanfeminismen som råder, och som effektivt blockerar alla försök och förslag som skulle ge oss sann och äkta jämställdhet? Är ni ovetande? Är det problemet? Sluta då att läsa, eller åtminstone att tro på propagandan vi matas med i media såsom Aftonbladet och hennes systertidning. Läs istället det som dom INTE skriver. Det som dom inte vill att du ska läsa. Öppna ögonen och leta riktiga fakta. THE TRUTH IS OUT THERE!
Jag skall hjälpa er lite på traven. Speciellt er som tror att min historia om Nisse är överdriven: http://www.nodaddy.nu/mansmis2.html

KP:s undersökning

Kategori: Jämlikhet

Svenska män måste vara jordens tåligaste släkte. Eller är det så att vi med åren blivit kuvade så till den milda grad att vi inte ens orkar försvara oss längre när vi bli påhoppade och anklade för än det ena och än det andra?
Kamratposten sällar sig nu till mobbargänget genom att föra fram tesen att vi pappor sviker våra barn. Detta har man kommit fram till genom att deal ut enkäter till 6000 barn.

"Efter att fått förmånen att bli min dotters pappa, kan jag för mitt liv inte begripa hur någon kan vilja avstå från närvaron med sina barn." Skriver t ex  Alexander Holmberg i sin blogg idag. Ännu en domestiserad och "duktig" man som minsann ställer upp för kvinna och barn.

Jag håller helt med dig Alexander. jag kan inte heller förstå varför någon vill avstå den rätten. Dock borde du ha lagt till ordet frivilligt i den meningen. Jag är en av alla tusentals pappor i Sverige som lagt år och mycket pengar på att kämpa för den rätten. Men i mitt fall precis som i 97% av alla andra pappors fall var det helt förgäves.

Vi har en lag om vårdnad i sverige som ger mamman total och oinskränkt makt att bestämma huruvida vi män ska få vara föräldrar. Män är rättslösa när det gäller sina barn. Nu ska vi också tydligen utmålas som svikare. Man kan hålla sig för skratt. ca 200 000 barn i Sverige har väldigt liten eller ingen kontakt med sin pappa alls. 500 000 barn bor idag med den ena av föräldrarna. Av dessa boendeföräldrar utgör papporna 1%. Tror du detta är en slump? Eller är det en medveten politik för att hålla papporna borta från barnkammaren? Tar den nämnda undersökningen ens hänsyn till detta faktum. Det enda skydd svenska pappor idag har mot att bli gruvligt diskriminerade är att använda kondom. Något jag varmt rekommenderar. Jag önskar inte ens min värste ovän att gå igenom det helvete jag har gjort för mitt barns skull. Det visade sig ändå vara helt lönlöst i slutändan.

JÄMO struntar i papporna

Kategori: Pappa

JÄMO är ju den myndighet som finns som garant för att alla medborgares grundlags stadgade rättighet att inte bli diskriminerade efterföljs. jag anmälde mitt fall dit eftersom jag tyckte det var ett solklart fall av diskriminering. Att bli fråntagen sitt föräldraskap och alla rättigheter gällande ens eget barn enbart p g a det faktum att man är man, tycker jag kvalificerar sig.

Jag skrev bl a följande:

Jag undrar varför myndigheterna i Sverige regelmässigt tillåts diskriminera pappor i vårdnadsfrågor.
Jag är pappa till en flicka på tre år. Mamman flyttade ifrån mig då flickan var ett, och sedan dess har hon ansett sig ha total oinskränkt makt över barnet och satt allehanda omöjliga villkor, krånglat till och saboterat vårt umgänge. När jag stämde henne beslöt tingsrätten i en förberedande förhandling att jag enbart skulle få umgänge under tillsyn fram till rättegången. I åtta månader fick jag endast träffa mitt barn 8 timmar i månaden i en kal social lägenhet i en hyresbarack under bevakning. Detta p g a av mammans påståenden om att jag var psykiskt sjuk och alkoholist bl a.

Kvinnorna på familjerätten kom föga förvånande fram till att det var jag som skulle förlora vårdnaden och sen var det ju lätt för tingsrätten att följa den rekommendationen. Nu drygt två år efter det hela startade har myndigheterna börjat förstå att mamman ljugit och att den bild dom haft inte stämmer. Bl a efter att hon i kommit med en massa nya bisarra anklagelser i syfte att ta ifrån mig även umgängesrätten. Man har t o m erkänt att jag nog är den förälder som varit bäst lämpad att ge vår dotter trygghet och kärlek, men detta ville familjerätten inte lyssna på när dom gjorde sin utredning och nu är det för sent.

Jag kan tillägga att jag aldrig är misstänkt för något brott. Jag har aldrig brukat våld mot en annan människa och jag jobbade vid tiden för utredningen som missbruksterapeut. Kanske bara den saken skulle fått kvinnorna på f-rätten att ifrågasätta mamman påståenden om alkoholism...men icke.

Har jag blivit könsdikriminerad?
Varför tillåts familjerätten regelmässigt diskriminera pappor i vårdnadstvister?
Varför utgör papporna bara 1% av de ensamstående boföräldrarna om dom inte blir diskriminerade i dessa fall?
Varför har man inga krav på familjerätten att ta in synpunkter från fler personer i utredningarna? Ett samtal med mamman till min son som är nio år kanske hade varit befogad t ex. Det dom idag kallar utredningar blir bara en ytlig partisk smörja.
Varför tillåts Sverige att bryta mot barnkonventionen som säger att barnen har rätt till båda föräldrarna efter en skilsmässa?
Varför är det 200 000 barn i Sverige som inte får träffa sin pappa alls, eller ytterst sällan?
Varför gör inte JÄMO någonting åt detta?
Alla män som förstör mäns rykte genom att misshandla och våldta har haft en mamma under uppväxten. Alla flickor som skär sig och svälter sig har haft en mamma under uppväxten. Däremot har dom alla ofta saknat en pappa.

Detta fall tog JÄMO inte upp. Det verkar som vi har en jämställdhetsombudsman i Sverige som bara ser som skyldighet att försvara kvinnors, homosexuellas och invandrares rätt att slippa bli diskriminerade.

Daddys, face it. You are on your own!

Det finns ingen mansdiskriminering

Kategori: Pappa

Så måste det ju vara. JÄMO tar inte upp sådana fall. Det står ingenting på partiernas hemsidor. Det står ingenting i tidningarna. Det pratas ytterst sällan om i TV, förutom då någon kuf  såsom Per Ström, som påstått detta skall förlöjligas. Ändå får jag inte ihop denna verklighet med den  som jag lever i. I den verkligheten ser det ut så här:

Kvinnor vinner runt 90% av vårdnadtvister gällande barn och boende(SCB).

Kvinnor har den reproduktiva makten i samhället. Genom IVF (in vitro fertilization/befruktning av ägg utanför livmoder) kan kvinnor få barn ensamma och få statligt utfyllnadsstöd. För män finns inte dessa reproduktiva möjligheter. Surrogatskap, mannens enda reproduktiva möjlighet, utanför reguljärt förhållande, är förbjudet, IVF är inte förbjudet.

Kvinnor bestämmer enväldigt utgången av en graviditet; om barnet skall födas eller inte, oavsett faderns vilja. Föds barnet blir fadern skyldig att betala underhållsstöd oavsett om han önskat sig barnet eller inte. Skulle han inte vilja skriva på faderskapstest, hämtas han med våld och tas blodprov med våld, och döms i tingsrätten till att betala underhåll.

Vid barnafödsel utan giftermål, står den ogifta kvinnan som automatiskt ensam vårdare. Därefter kan hon efter eget tycke välja att låta fadern ta del i vårdnaden eller inte. Fadern blir alltid underhållsskylldig. Endast då paret är gifta delas vårdnaden automatiskt vid barnets födsel.

Vid kvinnans automatiska ensamma vårdnad får fadern inga föräldraförsäkringsdagar. Barnbidraget går automatiskt till kvinnan, oavsett att ett barn föds i gift förhållande eller inte. Kvinnan kan bestämma sig att skriva över hälften till fadern. o

Kvinnor får uteslutande boendet efter barnfödsel oavsett om mannen är bättre förälder eller inte.

Män får närvara vid förlossning endast på godkännande av kvinnan. Mannen kan således berövas första kontakten med sitt eget barn.

Män måste processa i domstol ofta till höga kostnader för att få vård om/rättigheter till sina egna barn. Kvinnor försöker förhala rättsprocessen så långt som möjligt för att få ut så mycket föräldradagar som möjligt. Dessa går retroaktivt inte att få tillbaka.

En man som i god tro varit fader utan att genetiskt vara fader åt ett barn och därmed varit skyldig att betala underhåll i 18-21 år, har inte rätt till retroaktiv ersättning för dessa kostnader, trots att kvinnan haft kunskaper om vem den riktiga fadern var redan från början.

Föräldravårdcentralen, idag endast kallad mödravårdcentralen, en institution till för den gravida kvinnan och fadern till barnet, med bland annat föräldrautbildning av olika slag, tex föräldragrupper.

Män dör i genomsnitt 3 år tidigare än kvinnor men måste trots detta faktum arbeta till samma pensionsålder som kvinnor.

Män diskrimineras i skola. I genomsnitt får pojkar betydligt sämre betyg gentemot flickor, för samma prestationer.

Det finns flera hundra kvinnojourer runt om i landet, men endast en handfull mansjourer som dessutom endast får en bråkdel av enskilda kvinnojourers statliga bidrag.

Män döms betydligt hårdare i domstol för samma brott, således är män och kvinnor helt olika inför lagen.

Män har sämre möjligheter till socialt stöd än kvinnor.

Manlig värnplikt baseras på antagandet att mäns liv är mindre värda än kvinnors och utsätter män för större faror än kvinnor.

Könsstympning av pojkar är tillåtet. Könsstympning av flickor är förbjudet sedan 1982

Varför vill (s) inte svara på mina frågor?

Kategori: Pappa

Socialdemokraterna har en tjänst på sin hemsida kallad "svar direkt". Där kan man i ett formulär skriva in sina frågor och sedan man tryckt på "skicka" skall man enligt uppgift vänta i två dagar för att sedan få svar. Himla bra tjänst faktiskt......om den hade fungerat.
Jag har 6 gånger nu under ca ett halvt år försökt få svar på följande frågor:

- När ni talar om jämställdhet och diskriminering p g a kön talar ni bara om diskriminering av kvinnor. Betyder det att ni inte ser någon diskriminering mot män? Och är ni då inte ett parti som bara ser behov att försvara hälften av era väljares rättigheter?

- När ska ogifta män få samma status och rättigheter som förälder som kvinnor tycker ni?

- Ni anser att männen skall ta mer ansvar för barnen, men tror ni det är möjligt så länge män inte ses som lika viktiga sv lagstiftare, socialtjänster och domstolar?

- Varför gäller inte "oskyldig tills bevisats skyldig" inom föräldrabalken?

- Varför är mäns grundlags skyddade rättighet att inte bli diskriminerade p g a kön inte lika viktig som kvinnans? Om den är det varför stiftar ni i så fall lagar som går tvärtemot grundlagen?


Till slut ringde jag partikansliet för att ta reda på vad som hänt. Det visade sig då att alla utom ett av mina försök att få svar raderats, men att jag skulle få svar på den som dom inte hunnit radera än. Jag väntar fortfarande. Fick dock ett tips häromdagen att läsa den så kallade makthandboken som finns att läsa och beställa på (s) hemsida. Tycker väl att det jag läste där egentligen besvarar frågan om dom uteblivna svaren.

Här följer några utdrag:

Tänk på att ingen karl är född till att vara ledamot i en kommunstyrelse. Ingen kvinna heller. Men båda har precis lika goda förutsättningar att bli det!.

Ansvariga för reklam, propaganda och information om de politiska partierna är idag till övervägande del män. Det betyder att det är män som formar bilden av politiker, partier och som gör viktiga urval av de politiska budskap som ska förmedlas. Denna makt-central är det viktigt att kvinnor erövrar. Med kvinnliga PR- ansvariga skulle bilderna av våra partier och politiker bli annorlunda. Och roligare.

Och här följer avsnittet om Berit Ås härskartekniker. Dock har (s) tagit sig friheten att redigera texten rätt rejält. Det är (s) version som står med fet stil och den ursprungliga texten med kursiv text under.

Härskartekniker
Det finns några metoder som män ofta använder sig av - medvetet eller omedvetet - för att säkra makten över kvinnorna och den kvinnliga kulturen. Dessa metoder eller tekniker har professor Berit Ås i Norge indelat i fem grupper:

1. Osynliggörande Denna ordlösa härskarteknik är den som tillämpas då folk (läs män) inte lyssnar på vad du har att säga, då de börjar bläddra i papper, tala med varandra eller går på toaletten istället.
Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem. Exempel: Någon tar upp det du just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att du just börjat prata. På ett möte börjar de andra skrapa med stolarna, bläddra i sina papper, viska eller gäspa när du får ordet.

2. Förlöjligande Vi känner lätt igen denna raffinerade teknik då män gör sig lustiga på kvinnors bekostnad. Tekniken går ut på att förringa kvinnor och kvinnors arbete. Inom denna härskarteknik finner vi ett brett batteri av förklenande påståenden om fjolliga flickor och hysteriska fruntimmer. Exempel är överflödiga!
Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda slående men ovidkommande liknelser. Även att inför grupp anmärka på persons yttre är ett sätt. Exempel: En kollega skrattar åt ditt uttal och säger att du låter som en person i en kul tv-serie (när du hade något viktigt att säga).

3. Undanhållande av information Genom att undanhålla information för någon ser man effektivt till att människor hålls okunniga. Detta drabbar ofta kvinnor.
Att utestänga någon eller marginalisera dennes roll genom att undanhålla den väsentlig information. Exempel: Du förstår att dina kollegor haft ett möte där du borde ha varit med. Beslut som skulle fattas på ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, där inte alla berörda haft tillträde.

4. Dubbelbestraffning Hur man än gör så blir det fel! Så kan man kort beskriva denna härskarteknik. Kvinnor lider alltid svårt av dåligt samvete åt alla håll. Man borde egentligen vara någon annan stans än där man är. Jobbet, ungarna, maken. Stressen som följer är olidlig. Värst av allt är känslan av otillräcklighet.
Att utestänga någon eller marginalisera dennes roll genom att undanhålla den väsentlig information. Exempel: Du förstår att dina kollegor haft ett möte där du borde ha varit med. Beslut som skulle fattas på ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, där inte alla berörda haft tillträde.

5. Påförande av skuld och skam Denna härskartekniken är den mest svårbegripliga av dem alla. En kvinna som utsätts för förnedring eller övergrepp av något slag får själv skulden för att detta skett. Det sägs att hon kan skylla sig själv som hon är eller som hon uppför sig. Hon bad ju nästan om det!
Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något de utsätts för är deras eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning. Exempel: Trots att du inte informerats om det där mötet får du höra att du själv borde tagit reda på när det var. Ingen lyssnar på vad du säger på mötet och du känner att du uttryckt dig på ett dumt eller otydligt sätt. En kvinna/man som sextrakasseras har sig själv att skylla med tanke på det sätt som hon/han klär sig.

Jag mitt nöt har röstat på detta rasistparti i nästan alla val hittils, men nu har fjällen fallit från ögonen. Jag får väl rösta blankt tills någon startar maskulinistigt initiativ. Men varför skall jag ha ett parti? Jag är ju bara ett mansschauvinistiskt gubbslem.

”Och en sovsäck på ett golv hos en jag kände
Rättshjälpen, hemskillnad Du fick grabben du för jag var man
Du fick möblerna och nya grammofonen Samt min halva lön i underhåll
för sonen Blott för detta faktum att du var en kvinna
Och så det att jag var man”

///Allan Edwall Du och jag/Färdknäpp 1981

”Så enkelt när vi träffades Nu är allt en härva
Och vad får jag se av barnen? En fjortondagars skärva?”

///Ulf Lundell Fri man i stan/Den vassa eggen

Vad säger man?

Kategori: Barn

Jag satt häromdagen i telefon i 3 timmar med en pappa och försökte övertala honom att inte ta sitt liv. Eftersom jag engagerat mig i frågan om pappors rätt finner man ibland mitt nummer och ringer för att prata, få stöd eller komma med förslag. Jag har också fått samtal av mindre trevlig natur, och som ytterligare fått mig att revidera den gängse bilden av kvinnan som vän och oskyldig.
Denna pappas fall skilde sig inte nämnvärt från alla andra pappors som tvingats löpa gatlopp genom familjerätter och domstolar. Mamman hade tagit barnet och flyttat samt skaffat hemligt nummer och vägrade samverka till att barnet skulle få fortsatt kontakt med sin far. Då han inte la sig frivilligt hade hon gått till socialen och anmält honom för bl a sexuellt ofredande mot dottern och våldtäkt mot henne själv. Naturligtvis blev hennes uppgifter sanning rakt av hos fam.rätten.
Det som däremot skilde sig i detta fall var att denna pappa arbetade som projektledare på ett stort företag och som sådan var van och kunnig i dokumentation. Han hade dokumenterat, spelat in, och hade bevismatrial så det räckte och blev över som inte bara bevisade att mamman ljög utan att hennes motiv var att hon ville hämnas för att han lämnat henne.
Detta bevismatrial ville han lämna till utredarna på socialtjänsten som utredde dessa påstådda brott. Tror ni dom var intresserade? Man vill ju så förtvivlat gärna svara ja på den frågan, men nej, dom vägrade.
Det hade nu gått 3 månader sedan han fick se eller prata med sin dotter och hur han mår kan väl alla människor med ett fungerande känsloliv förstå. Nu ringde han alltså mig för att få stöd och råd. Vad skulle jag säga? Jag har ju varit där själv. Jag vet att vi män i dessa situationer inte har någonstans att vända oss. Ingen som lyssnar och ingen som hjälper. Den enda person jag hade att vända mig till själv i min förtvivlan, var min advokat och det tog hon bra betalt för.
Samtidigt hade jag här en människas liv i mina händer. Något som jag varken är utbildad eller kompetent nog att hantera. Dessutom kunde jag ju inte ljuga och säga att det nog finns gott hopp om att vinna tvisten. Vi visste ju båda hur det fungerar i verkligheten.

Sedan kvinnorörelsen med ROKS i spetsen till slut 2006 lyckades få bort den vårdnadslag som kom 98 och som faktiskt var ett stort steg på rätt väg mot jämställdhet, har vårdnadstvisterna ökat med 35%. Men...kära ROKS, dom skulle ju minska. Det var ju ett av era argument. Jens Orback ledde den grupp politiker som tog fram den nya lagen. Den skiljer sig från den gamla på särskilt en punkt. Den gamla lagen sa att det regelmässigt skulle dömas till gemensam vårdnad vid en tvist. Den nya lagen säger tvärtom att den ena föräldern skall ha vårdnaden (gissa vilken?). ROKS lyckades leta upp två fall där en klart olämplig far hade fått gemensam vårdnad genom den gamla lagen och kom skrikande till politikerna med dessa. Politikerna lyssnade naturligtvis. Ni förstår att både ROKS och politikerna tycks dela synen på kvinnan som ett vänt oskyldigt offer för den hemska perversa mannen, och om man lever i den villfarelsen kalkylerar man naturligtvis inte med att kvinnor skulle kunna utnyttja detta vapen dom nu fick i händerna. Allt dom behöver göra är nu att sabotera umgänget tills mannen tvingas gå till domstol. Då uppstår en tvist och kvinnan får vårdnaden i 97% av fallen. Mannen som plötsligt mister kontakten med sina barn, ja han får väl skylla sig själv. Nåt jävelskap har han ju gjort, annars skulle ju inte den ömma modern göra detta resonerar man.

Hur ger man denna pappa hopp, när det i realiteten inte finns något? Kom ihåg att du alltid kommer att vara pappa och att mamman kanske får betala för detta en vacker dag. En jävligt klen tröst men vad säger man då?

Presidentvalet..

Kategori: Pappa

Det kommande valet i USA är nog det viktigaste vi varit med om i modern tid. Om vi får McBush i vita huset vete fan om vi inte har kriget över oss snart. Hittade denna sjyssta viseo som jag tänkte dela med mig av.

Ghost of Tom Joad (08-election)

Öppet brev till Unni Drougge

Kategori: Feminism

Varför så himla bitter mot män Unni? Det låter ju som om du vill kastrera oss allihop. Jag har inga problem med feminister som jobbar för jämlikhet, däremot diggar jag inte er som bara försvarar er rätt att vara offer, det gör inte majoriteten av kvinnorna heller. Majoriteten av kvinnorna i sverige är nämligen precis som majoriteten av män mogna, tänkande och varmhjärtade. Jag har med en ständigt ökande sorg tvingat mig att läsa dina hatfyllda blogginlägg och bilden jag får är av en liten flicka som på nåt sätt blivit svårt sviken av sin farsa. T o m till den milda grad att hon nu i vuxen ålder inte ens drar sig för rent antidemokratiska metoder för att hämnas på det manliga släktet. Det är bevisat att det är viktigt för små flickor att ha en kärleksfull relation till pappa för att dom inte ska växa upp till undergivna kvinnor som till och med tar emot stryk utan att ställa sig upp och säga "i helvete att jag accdepterar detta" och lämnar idioten. Det är bl a detta som du berövar dina "systrar" genom att motarbeta papporna som kämpar för att få vara föräldrar.

Dessutom ljuger du och vrider och vänder på sanningar lite som du vill. Jag antar att de flesta av dina åsiktssystrar inte gör sig besväret att kolla upp dina påståenden. Vill dock meddela dig att dom pappor som du felaktigt kallar för "sektmedlemmar" och "kvinnohatare" aldrig kommer att ge upp kampen för vår rätt att vara föräldrar på lika villkor som kvinnorna. Vi gör det för våra barn och för kommande generationer. Vi gör det för att vi älskar våra barn lika mycket som mammorna. Papporna är fullgoda föräldrar som duger till mer än att bara vara lekfarbröder under några stressiga timmar varannan helg (i de fall där umgänget fungerar). Vår kamp stöds dessutom av alla kvinnor som är intresserade av sann jämlikhet. 20% av föreningen Pappa-barns medlemmar är idag kvinnor. Diskrimineringen av män i vårdnadsfrågor drabbar nämligen även kvinnor. Systrar, farmödrar, styvmammor osv. Vill också ge dig ett tips. Googla "Pappa+viktig" så kommer du att hitta mycket intressant vetenskaplig fakta, fast det kommer du ju inte att göra. Tror inte såna som du är speciellt intresserade av fakta. Propaganda däremot är du inte främmande för. Viss skillnad dock.

Alla pappor som har tvingats gå igenom en vårdnads-, boende- och umgängesutredning har sett radikalfeminismens sanna och fula ansikte. Du är bara ännu ett exempel. Du vill inte alls ha jämlikhet, du vill bara förtrycka män på samma sätt som kvinnor har förtryckts. Det finns ett ord för sånt, Hämndlystnad. Vilket också är ett diagnoskriterium för borderlinestörning om jag inte misstar mig. Det är synd att människor som du som aktivt motarbetar sann jämlikhet mellan könen får så mycket utrymme att göra det på. Riktigt synd.

Skrev ett brev..

Kategori: Pappa

Till sossarna för en tid sedan. Nedan följer ett utdrag. Naturligtvis fick jag inget svar.

Idag såg jag att ni i jämställdhetens namn föreslår att föräldraledigheten skall delas. Själv fick jag inte ta ut min eftersomjag inte var förälder längre. Den rättigheten, som kan tyckas självklarför en ostraffad skötsam människa, tog tingsrätten ifrån mig. Varför? Därför att socialen "utrett" mig och mamman och i sin expertis kommit fram till att jag borde förlora vårdnaden. Jag stämde henne nämligen efter att hon i månader hindrat mig från att träffa min dotter efter vi separerade. Allt mamman då behövde göra var att gå till socialen och påstå att jag söp, var hotfull och psykiskt sjuk. *fniss* Ni skulle sett damerna när dom kom hem till mig på besök.Om jag hade sagt BU! så hade dom hoppat ur polyesterbyxorna.

Att kolla om mammans påståenden var sanna genom verifiera uppgifterna hade ju inte varit så svårt. Jag menar det krävs ingen superdektektiv direkt. Men det brydde sig damerna på soc inte om. Det orimliga i att jag jobbade som drogterapeut samtidigt som jag tydligen var alkoholist reflekterade dom inte heller över. (Tycker ni borde se över socionom utbildningen). Jag passade ju i övrigt perfekt in i deras schablonbild. Detta resulterade inte bara i förlorad vårdnad utan också att jag blev tvungen att ha övervakade umgängen i åtta månader. Först bestämde rätten i en förberedande förhandling att jag skulle få 4 timmar i veckan. Sen ringde chefs tantenpå soc och sa att, citat: "jag ju måste ta hänsyn till mammans rätt att få en hel helg med dottern också."  Så då blev det 4 timmar varannan vecka istället. I en kal sociallägenhet i en hyreskasern, övervakade av främlingar. (Läs gärna dom sista meningarna ett par gånger till.) I huvudförhandlingen kom i o f s sanningen fram men dom följer i stort sett alltid soc:s "expertutredningar" så ajöss med det föräldraskapet. Så fick jag då till slut mina fyra dagar i månaden som vi män ju ska vara nöjda med. Någon ursäkt från någon myndighetsperson för vad dom utsatt mig och min dotter för fick jag inte. Måste nog erkänna att det trots allt hade hjälpt en del.

Agera! skriver ni på er hemsida och lämnar en del tips om hur. Har ni fler? Jag har anmält myndigheterna till JO och länsstyrelsen, men vad kan dom göra. Orättvisan är ju inskriven i lagen. Dessutom kan dom ju inte lägga sig i soc:s beslut. Dom är ju experter gubevars. Jag har provat med JÄMO också, men tydligen finns det inget som heter mansdiskriminering i deras regelbok. (Inte i er heller verkar det). Skrivit insändare som ni föreslår  har jag också provat, men dom kommer inte in. Media är inte direkt jättevilliga att skriva om orättvisor mot män. Åt andra hållet däremot, ja då sätter dom t o m ihop särskilda redaktioner ochgör särskilda bilagor.

Min dotter är tre år, och naturligtvis den mest fantastiska och vackraste unge som fötts under detta sekel. Eller rättare sagt, hon var min dotter. Idag har jag ju inga föräldrarättigheter längre. Bara skyldigheter. En avelstjur med försörjningsplikt precis som tusentals andra män som vägrar ge upp sina barn efter skilsmässan blir reducerade till.

Min dotter vill inte åka hem till mamma efter vår helg är slut. Hon vill stanna längre hos mig.Till den grad att hon gråter förtvivlat och klamrar sig fast runt min hals när hon ska "överlämnas". Det tar flera dagar för mig att bli människa igen efter dom söndagarna. Ni förstår, det fanns en sak som damerna på soc och tingsrätten översåg. Under två år hörde jag dom prata massor om mat, blöjor, hygien, säkerhet, sömn etc etc Men aldrig hörde jag någon av dom en enda gång ens nämna ordet kärlek. Det är otroligt men tyvärr sant! Om dom förstått innebörden av det ordet, kanske dom insett att en mamma som gör detta mot sitt barn och dess pappa inte har mycket av den varan.

Sossarnas syn på ojämlikheten

Kategori: Pappa

I Sverige är något sned. Verkar som dom har en skygglapp på ena ögat. Gissa vilket?  Nä ni vinner inget. Frågan är för lätt. Nu har dom lagt fram nya förslag hur man ska öka jämställdheten i Sverige....välsigne dom...

 Artikel i SvD

Inte ett ord om den största orättvisan av dom alla. Att mammorna vinner 96% av alla tvister om vårdnad och boende.

Politiker!  Om ni stack ut huvet nån gång från den där skyddade verkstan ni tycks leva i  så skulle dom kanske upptäcka att det är tack vare er vi har ojämställdhet. Inte trots.

Själv fick jag inte ens ta ut min pappamånad, för jag hade redan blivit av med vårdnaden så det rykte om det. En utredning på familjerätten som tog några dagar sen var det klart. Undrar varför dom kallar det utredningar förresten?

Du kära gamla sosseparti, är detta jämlikt? Hade faktiskt tänkt rösta på er nästa gång för den nuvarande regeringen är inte ett för mig gångbart alternativ, men det går inte att rösta på ett rasistparti. Om man nu kan kalla män en ras? Djur är vi ju men vilken ras har ännu inte framgått.

Sluta lipa

Kategori: Jämlikhet

Usch och fy vad synd det är om kvinnorna i sverige som diskrimineras och misshandlas.

Se vad man kan hitta om anstränger sig att söka i SCBs och BRÅs statistik

-Män är i stort sett chanslösa att få vårdnade om sina barn vid en tvist. Mammorna vinner i 97% av fallen. Barnen är mammans egendom.
-Män är det vanligaste våldsoffret i Sverige. 90% av alla som blir utsatta för våld på gator och torg är män.
-En fjärdedel av offren inom det dödliga familjevåldet är män. De dödas i hälften av fallen av en kvinna i en nära relation, eller i tre till fyra fall per år.
-Fortfarande dominerar män som offer för dödligt våld och utgör två tredjedelar av dessa.
-Vidare fördelar sig, enligt BRÅ, alla händelserna av våld och hot nästan lika mellan män och kvinnor, 54 procent på män och 46 procent på kvinnor. Det grova våldet däremot, det som krävde läkarvård, fördelade sig med 70 procent på manliga offer och 30 procent på kvinnliga.
-Av den totala polisanmälda misshandeln mot vuxna drabbade under samma period 61 procent manliga offer och 39 procent kvinnliga.
-Enligt BRÅ anmäldes i fjol 27 fall av grov kvinnofridskränkning per 100 000 invånare. Något brott som heter grov mansfridskränkning existerar naturligtvis inte, så där finns ingen statistik.
-Av den fysiska misshandeln av barn står kvinnor för 33 procent.Om man lägger till psykisk misshandel d v s exempelvis tillmälen och att hindra barnen från kontakt med den andre föräldern så hamnar kvinnorna i majoritet.
-Kvinnlig könsstympning är förbjudet. manlig könsstympning utförs på våra sjukhus??, ofta med svåra komplikationer som följd.
-Den ungdomsinstution som 2006 rapporterade flest våldsincidenter var Brättegården som är en sluten instution för unga kvinnor.
-Nästan dubbelt så många killar som tjejer uppger sig ha sålt sin kropp vid utgången av gymnasiet.
-Att falskt anmäla män för våldtäkt blir allt vanligare och är ett växande problem enligt polisen. Undrar hur många oskyldiga män som sitterfrihetsberövade?

Blir illamående när jag ser Drugge och hennes polare lipa i pressen, som för övrigt upplåter hur mycket plats som helst för ändamålet. Väx upp för fan.

Se otygen för vad dom är

Kategori: Rasism

Från SDs partiprogram

"I huvudsak ska svenskt medborgarskap vara ett privilegium avsett för svenskar."

Då kan vi till att börja med säga adjö till att äran att representeras av idrottsstjärnor såsom, Henrik Larsson, Yannick Tregaro, Susanna Kallur, Zlatan Ibramimovic, Antonio Lindbäck, Mika Hannula, Stefan Batan, Alhaji Jeng , Rudy Mmemba samt många fler.

 "Stater med flera relativt starka kulturer inom sig har vidare tenderat att utvecklas på sådant sätt att kulturerna utblandats, och de ursprungliga kulturernas egna identiteter har sålunda utplånats."

Förstår inte vilka stater dom syftar på här? Någon annan som gör det? USA är ett av världens mest mångkulturella länder. Tycker att de olika kulturerna där blomstrar, förutom ursprungsbefolkningen förstås som aldrig hämtat sig efter folkmordet och fördrivningarna dom utsattes för av rasistiska och intoleranta vita.

"Ett uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt hot mot den svenska nationen och dess homogena sammansättning. Det råder ingen tvekan om att en sådan politik utgör en elakartad kränkning av den nationalistiska principen."

Förstår inte heller vad som är farligt med ett "pluralistiskt samhälle" vilket är SDs fina omskrivning för rasblandning. Det största hotet mot vårt samhälle idag kommer ifrån SD själva och deras kompisar. Utan våra utlandsfödda svenskar skulle Sverige tvärnita och snabbt sjunka ner till en bottenplats i välfärdsligan. Industrin skulle kollapsa, Vården skulle kollapsa, Hemtjänsten skulle kollapsa. Fan det skulle inte ens vara möjligt att köpa sig en Pizza längre. Skulle bli kåldolmar och rotmos för hela slanten. Hoppas att SD blir granskade ordentligt i sömmarna innan valet så alla människor som känner sig svikna och bortgömda av de befintliga partierna vaknar och ser SD för vad dom är. Ett främlingsfientligt parti som predikar raslära, ubermench ideal och intolerans. Om dessa stolpskott tar sig in i riksdagen så får vi skämmas som nation.

Jag skäms

Kategori: Rasism

Att bo i ett land där ett nationalsocialistiskt parti får 4% i mätningarna. Alla ni som inte fattat det än, SD är ett nationalsocialistiskt parti enligt alla gällande modeller. Nynazister använder sällan ordet nynazist för att beskriva sig själva, och brukar oftast favorisera termen Nationalsocialist, Nationalist eller relaterade termer.Vissa grupper och individer som stödjer ideologin tar öppet avstånd från nazist-relaterade termer för att undvika social stigma och lagliga konsekvenser. Naturligtvis talar inte SD om gaskamrar, men det gjorde inte Hitler under sin valkampanj heller. Däremot argumenterade han bl a igen och igen för att stoppa invandringen. Det är ok att vara missnöjd med de etablerade partierna, men rösta inte på SD som protest. Det är en riktigt ful och otäck ulv i dom fårakläderna! Nedan följer några utdrag ur deras partiprogram. Betänk att detta är den friserade verionen man vill visa upp utåt. Läser man lite mellan raderna så inser man snabbt vilka åsikter dessa "demokrater" egentligen bär på.

Mångkulturen och den bristande respekten för det svenska kulturarvet har underminerat den svenska identiteten och sammanhållningen i vårt samhälle. Låt alla folk vara herrar i eget hus." "Stater vilka inom sig rymmer en kulturell mångfald har alltid tenderat att förstärka den starkaste kulturen och försvaga övriga kulturer, och många kulturer har genom historien gått under till följd av sådana samhällsförhållanden." "Stater med flera relativt starka kulturer inom sig har vidare tenderat att utvecklas på sådant sätt att kulturerna utblandats, och de ursprungliga kulturernas egna identiteter har sålunda utplånats." "svensk är den som av sig själv och som av andra uppfattas som svensk. Dock, nationstillhörighet är inte detsamma som medborgarskap. I huvudsak ska svenskt medborgarskap vara ett privilegium avsett för svenskar." "Sammanfattningsvis kan sägas att de allvarligaste hoten mot den nationalistiska principen är invandring" "Ett uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt hot mot den svenska nationen och dess homogena sammansättning. Det råder ingen tvekan om att en sådan politik utgör en elakartad kränkning av den nationalistiska principen." "kulturmöten och -influenser är dock att betrakta som kulturimperialism och därmed som en kränkning av den nationalistiska principen" "Sverige är svenskarnas land" "Låt Sverige förbli Sverige."

Nån mer som känner för att öppna fönstret och vädra?

Välkommen till min nya blogg!

Kategori: Allmänt