daddys

Beware the fury of a patient man

23 lögner i en enda intervju Josefin Brink (v)

Kategori: Jämställdhet

Josefin BrinkDetta inlägg är ett öppet brev till Josefin Brink vänsterpartiet som också fått detta som mail idag.
Efter att ha sett dig på TV4 i morse så skulle jag vilja veta om du medvetet ljuger eller om du är dåligt uppdaterad. Du stod i tv i morse och rapade upp lögn efter lögn. 23 om jag räknat rätt, men det var svårt att hålla räkningen. Dina lögner är  fetmarkerade i detta inlägg. Men det är ju egentligen oväsentligt om jag räknat rätt.

Lögnerna inleddes med  Det är ovanligt med vårdnadstvister. Eftersom du själv så gärna hänvisar till SCB så gör jag det också. 7200 vårdnadstvister är vi uppe i per år nu. Det är inte ett väldigt litet antal Josefin Brink, det är ett stort antal.

Domstolarna dömer till gemensam vårdnad sa du sen. I de fall där föräldarna enas behövs ju inga domstolar eller hur? Hur går det där ihop ihop? Alltså lögn igen. i över 9 fall av 10 dömer dom till enskild vårdnad till modern. Orsaken till detta ursäktade du med att modern tagit ett större ansvar för barnen under den första tiden, mer ledighet m m. Ja det är ju för det första ordnat så att det är hon som har bebismaten inbyggt så att säga. Att sedan mannen är ute och jobbar och försörjer mor och barn det skall snarast ligga honom till last. Är inte det en del av att ta ansvar för ett barn också? Ska det vara en avgörande faktor att ta ifrån fäderna föräldrarätten över sina barn?
crying
Jag önskar du hade fått känna den smärta detta innebär att med våld separeras från sina barn. Då hade du ändrat åsikt i frågan det kan jag med 100% säkerhet garantera. Vilket ju också gör dig till en hycklare. Sen sa du att det är inte könet som avgör i dessa tvister utan vilken förälder som har tagit hand om barnet. Det hade en forskningsrapport kommit fram till nyligen. Jag antar att det är Johanna Schiratzki vid Stockholms universitets rapport du syftar på. Hur hon har fått till detta är ju lätt att se. Hon använder helt enkelt samma argument som domstolarna. Mamman har haft barnen mest och då är det naturligt att hon får vårdnaden. detta är samma professor som kommit fram till att  det är en myt att pappor anklagas falskt för brott som misshandel och incest i vårdnadstvister. Jag önskar att Johanna hade kunnat framföra det till pappor som Conny Olausson och Stefan Holmlin, men det går ju inte. Dom har ju tagit sina liv. Bägge efter falska anklagelser. Dom är långt ifrån ensamma. 2/3 av självmorden i Sverige begås av män. Ofta pappor. Jag lovar dig, det finns ingen värre smärta än den du står i TV och bagatelliserar. Inte helt oväntat går denne "forskare" också till frontalangrepp på 1998 års vårdnadslag. Den mest moderna och jämställda vårdnadslag västvärlden någonsin skådat. men den fick vi inte behålla länge. Mycket beroende på ditt feministiska partis lobbyarbete.

Så problemet enligt dig är alltså att män inte tar hand om små barn. Det är alltså därför vi enligt dig inte diskrimineras i vårdnadstvister. Ska vi odla bröst? Och hur gör vi det? Ska vi vara hemma bägge två? Då blir det snabbt problem med hyra och andra räkningar, åtminstone för oss vanligt folk som inte tillhör din priviligierade klass. Du som feminist skulle gärna vilja ändra på att kvinnorna tar ut mer av föräldraledigheten säger du, och menar då underförtsått att bara detta ändrades så skulle papporna inte längre diskrimineras i vårdnadstvister. Tror du verkligen på detta själv? I så fall är du väldigt dåligt insatt i verkligheten och hur det går till ute på våra familjerätter och domstolar.
man breastfeeding
'Det är barnen som har rätt att vara med den förälder som dom har bäst kontakt med, säger du vidare. Och drar då den helt felaktiga slutsatsen att det naturligtvis är mamman eftersom hon har varit hemma och ammat barnet det första året. Du som gillar att läsa forkningsrapporter, hur kan du ha missat alla dom som säger att barnen behöver lika stor kontakt med bägge sina föräldrar efter en separation, och dessutom har rätt till det enligt barnkonventionen som Sverige har skrivit under, men ständigt bryter mot.

En tillsynes självklar utgångspunkt att barnets bästa bör består i att ha två aktiva och närvarande föräldrar framhåller du t.ex. inte. Detta är beklagligt och bör istället utgöra själva utgångspunkten för hur vårdnadstvister löses, d.v.s. att gemensam vårdnad automatiskt bör utdömas med undantag för att en av föräldrarna betraktas som direkt olämplig. Här är en forskarrapport som jag gärna rekommenderar dig om du är intresserad av ett annat perpektiv. Den är skriven av barnpsykiatrikern Torgny Lundgren. Här är en annan av Åsa Vilbäck. Och en tredje av Tomas Rappu  vid stockholms universitet. Sedan tycker jag du skall ta del av Bo Edvardssons artiklar och rapporter i ämnet. Han är Docent i utredningsmetodik på socialhögskolan.

Om man håller sig till statistiken så är det ju så att kvinnor som grupp är missgynnade. Hur mycket tycker du att man bör få ljuga i en TV intervju? När det gäller löner, när det gäller inkomster. Det är väl samma sak och inte heller sant. Den lathund om jämställdhet från SCB som du viftade med i sändningen innehåller en mängd felaktigheter för det första. Så många faktiskt att den har dragits tillbaks av SCB.  Detta upptäckte ett gäng studenter när dom började granska statistiken. Men du har tydligen ditt exemplar kvar. Kanske är det därför du står och ljuger tungan svart i TV. Pinsamt men förståeligt i det fall du inte uppmärksammat detta.
bitching

Vad gäller lönerna är vi så gott som helt jämställda nu mellan könen. av resultatet av Jämos stora lönekartläggning. 750 000 arbetstagares löner har sedan år 2006 granskats. Av dessa var det enligt Jämo enbart 5 800 arbetstagare som hade omotiverat låga löner, och som fick ett välförtjänt lönepåslag. Det ger ett resultat som påvisar att mindre än 1 % av alla granskade arbetstagare hade en omotiverat låg lön. Resultatet är i sig inte förvånande. De tre stora arbetsgivarorganisationerna har tidigare konstaterat att den oförklarliga löneskillnaden mellan män och kvinnor - är obefintlig. (Enligt Arbetsgivarverket är löneskillnaden mellan statligt anställda män och kvinnor mindre än 1,5 %. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting har kvinnorna i landets kommuner 99 % av männens löner. Enligt Svenskt Näringsliv finns det ingen oförklarlig skillnad mellan män och kvinnors löner i den privata sektorn.) Debatten om den systematiska lönediskrimineringen, där kvinnor anses tjäna ca 7 % lägre än männen enbart för att de är kvinnor - bör nu ha nått sin slutstation kunde man tycka. Dock inte enligt TV4 programledaren som också stod och papegojade ut denna myt än en gång.

"När det gäller ägande och maktpositioner och vad du vill??"  Tja, visst är det ett fåtal människor som äger det mesta i Sverige. Wallenberg sfären t ex äger ju i stort sett hela skiten. Där är inte jag med, och inte många män i övrigt heller. När det gäller ägande så kan jag dock garantera en sak. Du är kvinna och jag är man och du äger fan så mycket mer än mig, och du tjänar dessutom mycket MYCKET mer än mig. Ändå är det jag som diskriminerar dig...hur får du ihop det? Och vad exakt menar du med vad du vill?

"Det är ju ingenting som några feminister har hittat på så att säga..." Jo Josefin Brink, det är precis vad det är. Feminister är bra på att hitta på saker. Det har vi ju om inte annat fått en del bevis på den senaste tiden. "Det här är statistiska centralbyråns räkenskaper och inte någon genusforskning..". Återigen viftar du med den av SCB
pa tal om kvinnor och manåterkallade boken “På tal om män och kvinnor - Lathund om jämställdhet” Vad är det för konkreta orättvisor som Camilla Linberg vill lösa? Det tycker jag ändå är det intressanta. Tja, Här är några förslag:
Den systematiska diskrimineringen av pappor i vårdnadsärenden,
betygsdiskriminering i skolan,
Manlig könsstympning,
77 miljoner till sveriges kvinnojourer och 0 kr till mansjourerna,
800 miljoner för satsningar på mäns våld mot kvinnor och 0 kronor för satsningar mot kvinnors våld mot män och barn. Män döms hårdare i domstolar för samma brott.
Många män sitter oskydigt fängslade efter falska anklagelser.
Det finns en lag om kvinnofrid men ingen om mansfrid. etc etc...

Maria Charles and David B. Grusky som är bägge är proffessorer i Sociologi. Den ena på Stanford university och den andra på University of California. Dom har skrivit en avhandling som heter "Occupational Ghettos" /The Worldwide Segregation of Women and Men" Där lyfter dom just fram Sverige som ett av världens mest könssegregerade länder och ställer sig bl a frågan; Varför är segregation särskilt extrem i just de länder som verkar mest angelägna att införa jämställdhetsreformer och en familjevänlig politik? Tja, utan att vara proffessor vågar jag mig ändå på en gissning. Biologi kan inte förändras genom lagar och reformer, speciellt inte lagar som särskilt gynnar det ena könet enbart och på gränsen till kriminaliserar det andra.

"När man jämför gruppen kvinnor och gruppen män så finns det ju många tydliga saker där orättvisor baseras på kön och där det är till kvinnors nackdel." Där kom nästa floskel. Vilka orättvisor då? "Ett väldigt stort samhällsproblem är ju att att män är utsatta för våld av andra män. Våldsutövandet är ett jättestort problem i samhället. Det är ett mansproblem."  Våld med dödlig utgång har de senaste 30 åren legat ganska stabilt med ca 100 fall om året. Det
våld i hemmetdödliga våldet äger oftast rum i socialt marginaliserade miljöer. Det är framförallt personer med missbruks eller psykiska problem som begår denna typ av brott (källa BRÅ). Mansproblem? Åren 2005-2006 sökte 40 000 personer vård efter att ha blivit misshandlade. ca 60% män och 40% kvinnor. Siffrorna har sjunkit de senaste åren. Den form av misshandel som dock ökat dramatiskt är våld på arbetsplatserna mot exempelvis vårdpersonal o dyl. Ett mansproblem?

"Det våld som sker i hemmet och sexualiserat våld är det våld som huvudsakligen drabbar kvinnor."
Nu börjar man nästan tappa räkningen på alla lögner.
Feminister har olika syn på kvinnors våld
Slagen Man - fyra former av misshandel Av; Camilla Palmberg och Heidi Wasén
Kvinnor misshandlar lika mycket.
Kvinnovåld mot män tystas ner Av; Thomas Lerner. Dagens Nyheter
Aftonbladet stängde ned obehaglig undersökning
22% av de som dömdes för kvinnomisshandel var kvinnor

"Över 90% av alla våldsbrottslingar är män, det är ju ett faktum." *suck*, vad säger man? Se länkarna ovan och om inte det räcker så kommer här några fakta över våldsutövandet från våra västländer.

“Men account for half of all DV victims and incur a third of DV-related injuries. Ignoring female-on-male violence inhibits our efforts to combat domestic violence. ”John Hamel, LCSW, a court-certified batterer treatment provider and author of the book Gender-Inclusive Treatment of Intimate Partner Abuse

“Half of violent relationships were reciprocally violent. In non-reciprocally violent relationships, women were the perpetrators in more than 70% of the cases, Dr. Daniel J. Whitaker of the Centers for Disease Control and Prevention, describing a 2007 study published in the American Journal of Public Health
Christine Schurrer
The massive growth of child abuse coincides directly with the divorce revolution and fatherless homes. As Sokoya tacitly acknowledges, child abuse takes place overwhelmingly in the homes and at the hands of single parents. "The person most likely to abuse a child physically is a single mother. The person most likely to abuse a child sexually is the mother's boyfriend or second husband...Divorce, though usually portrayed as a protection against domestic violence, is far more frequently a contributing cause." Most child abusers first eliminate the father through unilateral divorce or separation, whereupon they can abuse his children with impunity. Stephen Baskerville, Ph.D. Department of Political Science, Howard University

Studies have shown that 60% of child abuse is perpetrated by women. So the women going to these shelters are not getting the treatment they need, and children are not getting the parents they deserve. Instead, women are convinced by people with a political agenda and a need for funding that they are victims." Erin Pitzey founder of the world's first women refuge * Pizzey, Erin — Prone to Violence (Suppressed and boycotted by feminists, on-line edition at http://web.archive.org/web/20080207165603/http://www.bennett.com/ptv/index.shtml

Visst Josefin, låt oss prata om detta. I radions P1 sa du dessutom Josefin, som ännu ett exempel på hur kvinnor förtrycks att fler kvinnor dödas i hemmet än i krig. Jag får inte det där att gå ihop. Menar du i Sverige? Ja då stämmer det ju. Det är ca 15 kvinnor och 5 män som dödas varje år i hemmet. Åtminstone om nu kan lita på SCB. I krig har ingen kvinna dödats i Sverige på rätt länge mig veterligen. I världen är dock 98% av dödsoffren i krig män.

Slutligen sa du i TV 4 intervjun att för att få in kompetens i riksdagen är kvotering ett bra verktyg. Du är synnerligen inget bra exempel på det.

Mvh "daddy"
http://daddys.blogg.se

PS. Du sa att du inte sett FI:s rätt berömda kampsång från deras partikonvent. Varsågod, här är länken. http://daddys.blogg.se/2008/october/fi-visar-vad-dom-egentligen-tycker.html

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer

 • Katarina Folmer säger:

  Bra, Dad.

  Jag reagerade också och undrade om hon hade solsken på sin planet. Men jag hade verkligen inte förmågan att dokumentera allt som sades så noggrant som du. Men mina tankar gick till dig och dina fränder under debatten med Camilla.  Jag är väldigt nyfken på samhällsklimatet om fem, sex år. För att dra tankarna till Hegels filosofi. Det är en våldsam antites som formuleras nu.  Jag längtar efter syntesen där sunt förnuft, humanism, individualism och normalisering råder. Du är en god representant för alla pappor där ute. Keep it up.

  Häls,

  K

  2009-04-17 | 07:11:23
  Bloggadress: http://katarinafolmer.blogspot.com/
 • L.P säger:

  Josefin Brink (v) där förlorades allt förtroende för dig,ditt sk.arbete och självklart drabbar det även HELA vänsterpartiet.  Skäms på dig för att komma med en massa lögner och drabbel.  USCH................  Till vänstern skriver jag bara en sak,rensa ut era korridorer från såna här människor,hela ert parti DRABBAS ju av denna människan.  L.P  www.pappa-barn.se  För barns rättighet till båda sina föräldrar.  2009-04-17 | 08:59:36
 • Nils Dacke säger:

  Lysande inlägg daddy! Hon är en typisk politikerbroiler som jag hade förhoppningar om när hon kom in riksdagen som en frisk fläkt då hon inte har den typiska bakgrunden. Dock så mal systemet ner dom och nu har hon ju släckt ner möjligheterna till kommentarer på sin blogg vilket ju är ett säkert tecken på att man är ute och cyklar om man inte med argument kan försvara sin åsikter!  2009-04-17 | 10:00:26
  Bloggadress: http://dackecountry.blogspot.com
 • Cuben säger:

  Efter Brinks utläggning i TV så behöver du ju ingen mer information från vänsterpartiet. Vad han sa var ju talande i sig. Barnens rätt till sina båda föräldrar skymfades å det grövsta, det var sorgligt att höra. Ett stort tack för din utmärkta analys och faktakontroll.  Cuben

  2009-04-17 | 10:07:04
 • Mikael Karlsson säger:

  Usch vilken människa, Saknade all verklighetsförankring gällande tvister etc... Hon har inte läst på ett dugg. Bra att du lyfte fram det Daddy. Det behöver komma fram att vi behöver vissa justeringar i vårat rättsväsen i och omkring tvister.  http://www.namninsamling.se/index.php?nid=3235

  2009-04-17 | 10:44:18
  Bloggadress: http://blogg.expressen.se/for_mitt_barn/
 • KimhZa Bremer säger:

  Jag skickar som alltid mina varmaste hälsningar - och mentala stöd. Bra sammanfattning. Antitesen behöver formuleras, för att få slut på villfarelserna - och det är du riktigt bra på (och jag både vet och förstår vad som driver dig!).  Sen tror ju jag också på syntesen, där vi en dag landar i en bättre harmoni (men det vet jag ju att du också gör). Att få slut på detta vansinniga könskrig, som drivs framåt av stats- och tokfeminister. Att få slut på det statsunderstödda hatet.  Bara då kan vi gå vidare, i en riktig och sann jämställdhet.

  2009-04-17 | 11:42:25
 • Tommy Jonsson säger:

  De lögner hon presenterade har utnyttjats så ofta och så länge i samhället, inte bara i Riksdagen. Så det har blivit sanningar för den stora allmänheten.

  Att åtgärda detta är oerhört kostsamt. En möjlig väg jag ser är Internet och Bloggandet.

  Utomordentligt väl skrivet Daddy

  2009-04-17 | 14:02:55
 • Rospiggen säger:

  Det är inlägg som detta som gör att jag hoppas att dessa tokfeminister stänger igen truten om de inte har något vettigt att säga. Ju mer det här kommer fram i ljuset hoppas jag att fler inser hur jäkla galet hela deras ideologi är och sen förstår jag inte hur man kan tillåtas sitta och ljuga på det där viset när det de säger går att motbevisa flera gånger om? Förmodar att du kommer att publicera hennes svar - om du får något.

  2009-04-17 | 14:05:49
  Bloggadress: http://www.metrobloggen.se/piggen
 • Hanna säger:  Bra hugget Daddy!  Ett litet tillägg från mig: I radiointervjun studio 1 på eftermiddagen sa samma Josefin att hon fortfarande inte sett FI:s kampsång, men att det väl bara var rättvist då eftersom det gick kampsånger mot kvinnor hela dagarna på P3.  Samma lögner - nya feminister. Läs också på Newsmill. Både Pär Ström och Camilla har skrivit bra artiklar där idag. Och fått personangrepp som mothugg av feministerna.  2009-04-17 | 14:08:09
 • daddy säger:

  Hej  Jag har läst båda artiklarna på Newsmill. Har också försökt få in länken till min blogg på dom, men det var 8 timmar sen och den har fortfarande inte kommit in så jag antar att den fastnade i censuren.  Jag kom också ihåg nu när du nämnde det att det påstods gå hatlåtar om kvinnor på radion hela dagarna....vilka då? Kanske är det rapmusiken hon syftar på. Dom använder ju en del "förbjudna" ord i sina texter. Men jag har aldrig hört någon text som handlar om att slita kvinnor i stycken.  Om jag mot förmodan skulle få något svar på mailet så publicerar jag det naturligtvis, men det är nog ytterst tveksamt. Vad ska hon svara?  Hoppas detta inlägg får stor spridning så tokfeministerna i vänsterpartiet får svettas lite.  Sedan anser jag att Camilla Lindberg borde gå ur Folkpartiet som både kallar sig feministiskt och också innehåller rätt många i den klubben. Dessutom borde dom skämmas att kalla sig liberala när dom bara har en ledamot som verkligen är det.  Kanske hon borde starta ett eget parti. Jag är rätt säker på att hon som partiledare skulle klara riksdagsspärren med god marginal.  Jag tillhörde dom som beundrade Palme även om jag bara var 17 år då han dödades, men jag gillade honom för hans raka rättframma stil, hans mod att säga vad han tyckte. Han backade inte ens undan för stora starka USA. Sedan dess har vi inte haft någon sådan politiker i Sverige...förrän nu.  Jag hoppas hon bildar medborgarpartiet och blir statsminister en dag. Jag ställer upp som jämställdhetsminister =)

  2009-04-17 | 15:33:30
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Magnus säger:

  Mycket bra skrivet!  Reagerade även jag över Josefines många felaktigheter. Frågan är om hon medvetet far med osanning, eller om hon helt enkelt inte förstår bättre?  Apropå den lilla statistikboken som hon hänvisade till, så heter den "På tal om kvinnor och män" och kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB).

  Det lustiga i sammanhanget är att den innehöll så pass många felaktigheter, att SCB till slut blev tvugna att dra in upplagan. Se länken nedan:

  http://www.genusmagazinet.se/?p=142  Tror för övrigt att både Brink och Ohly är Mona Sahlins stora problem. Inte ens de socialdemokratiska väljarna kan tänka sig att se Ohly och Brink som ministrar i en eventuell framtida "vänsterregering".  Bra jobbat, Daddy!!

  2009-04-17 | 18:09:02
  Bloggadress: http://www.genusmagazinet.se
 • Tommy Jonsson säger:

  Daddy

  De lögner du avslöjar ovan har många och i alla partier som sin sanning. Det är lögner som har framförts så många gånger att det till slut blivit en sanning för dem.

  Ska vi säga att 10% vet att det är lögner. 10% kommer alltid att se det som sant.

  Den tysta majoriteten 80 lever med att myterna är sanna. Många har sitt levebröd på detta område.

  2009-04-17 | 18:09:23
 • ann-mari säger:

  Så bra skrivet Daddy !!!  Kommer att uppmana läsare hos mig att läsa detta inlägg.  Keep up the good work !

  P.s jag hoppas verkligen att allt löser sig för dig och dina barn !!!  2009-04-17 | 18:11:26
  Bloggadress: http://maukonen.wordpress.com
 • Olle säger:

  Klockrent inlägg. Mycket bättre än ditt ganska krystade massmail till riksdagsledamöterna, där t.ex. många nyinvalda ställdes till svars för vad som gjorts under tidigare mandatperioder.

  2009-04-17 | 20:20:22
  Bloggadress: http://cannibal.blogg.se/
 • daddy säger:

  Jepp...kan egentligen bara hålla med.

  Kunde ha ägnat dom frågorna lite mer tanke.  Live and learn...

  2009-04-17 | 22:10:17
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • valens säger:

  FEMINISM - Att vara eller icke vara...  "På samma sätt som männen måste maka på röven för oss kvinnfolk [b]så måste vi kvinnor stiga ner från tronen i våra hem. Kvinnan är kung över hemmet, barnen och huset. Där är mannen blott en slav och om vi ska få mer makt utanför hemmets härd måste vi ge upp makten vid köksbordet."  ...skriver Malin Wollin i sin krönika... (Aftonbladet, Publicerad: 2009-04-18)

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article4933957.ab

  2009-04-18 | 15:08:54
  Bloggadress: http://respEQt.nu
 • daddy säger:

  Ja men se där. Malin Wollin på Wendela t o m. Det går framåt med små mikrosteg.  Idag ville dom dessutom ha med mig i nån panel när jag gick in på Wendela. Jag skulle säga vad jag tyckte om den, men jag läser den ju aldrig så det får andra göra. Men det kan ju också vara ett gott tecken, först döper dom om bilagan från Kvinna till Wendela, men det är ju samma skit som förr fast under ett något mer neutralt mamn.  När ska dom göra en bilaga för män? Fast det är ju som Camilla Linberg säger, det finns ju nästan inga kvar. Vi har blivit riksmesar som också läser wendela när flickvännen är klar med den.  Att köpa Playboy eller slitz har ju blivit skamligt. Och skulle det stå en ung dam i kassan, ja då behövs ingen större fantasi för att läsa hennes tankar om man lägger upp slitz på bandet. (obs jag läser inte den, men jag funderar på att börja, i ren protest).  Varför skulle jag skämmas för att jag vill läsa om dom senaste coola power toolsen, intervjuer med Clintan, kolla på lite vackra damer (även om jag är döless på alla perfekta retuscherade bilder på tjejer med plasttuttar som ser likadana ut allihop)  I det senaste numret har t ex tjejpanelen skrivit mycket detaljerat om vilka ställningar dom gillar i sängen...Det är ju ovärderlig kunskap för män. Bara en sån sak =)

  2009-04-18 | 17:10:06
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Alexis säger:

  Oppositionen har redan grävt mycket på sin grav med hjälp av sosseledningens platta fall för Liza Marklunds politiska projekt-skandal, rabiata tokfeminister bakom draperierna med sin genus-quasi"vetenskap", och nu denna joddlande Josefin Brink... Bra skrivet, Daddy!

  2009-04-18 | 22:37:37
 • L.P säger:

  mittbarn/" rel="nofollow">http://blogg.expressen.se/formittbarn/  Skriv under namninsamlingen för att protestera emot Josefin Brink.  L.P  www.pappa-barn.se  För barnens rättighet till båda sina föräldrar.

  2009-04-19 | 10:37:33
 • daddy säger:

  Den bloggen hade nog innehavaren lagt på fel ställe.

  Dom bör nog inte välja Expressen för en blogg med det budskapet.  Den är hur som helst borttagen.

  2009-04-19 | 14:25:51
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Cuben säger:

  Kollade upp bloggen, den finns på Expressen, men det är understreck så här; formittbarn. Då bör det fungera. Men Expressen är nog ändå inte rätt ställe.

  mittbarn/" rel="nofollow">http://blogg.expressen.se/formittbarn/  2009-04-19 | 21:54:24
 • L.P säger:

  mittbarn/" rel="nofollow">http://blogg.expressen.se/formittbarn/  så skall länken se ut.  mvh L.P

  2009-04-20 | 15:14:04
 • L.P säger:

  Ändra till http:blogg.expressen.se/formittbarn/  När jag postade så trycktes länken ihop =( av nån anledning?  L.P

  2009-04-20 | 15:17:53
 • L.P säger:

  Ett sista försök..suck..

  http:blogg.expressen.se/for-mitt-barn/  Flytta ner minustecknena bara så kommer det att funka.  det skall vara understrukna tomrum mellan orden.  mvh L.P

  2009-04-20 | 15:23:28
 • Anonym säger:

  Daddy  Jag tror du och Josefin Brink har något gemensamt.  Ni "skarvar" och tolkar så det passar era egna syften!  Hmmm..  socialstyrelsens Statistik för 2008, säger:  Under år 2008 var nära 7 100 barn och ungdomar (0–17 år) berörda av utredningar om vårdnad, boende och/eller umgänge.  Kommunerna ska bistå de föräldrar som vill träffa avtal om barns vårdnad, boende och umgänge i samband med en separation. Totalt tecknades under 2008 drygt 4 300 sådana avtal.  Källa:

  http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2009/10434/Sammanfattning.htm  Alltså: 7 100 - 4 300 = 2 800  Alltså har de allra flesta separerade föräldrar själva klarat av att avtala utan rättsliga instanser. Men med hjälp av soc.  Ju mer jag läser av dig Daddy, ju mer förundras jag över din okänslighet för din dotters behov. Menar du verkligen att du som skäl till henne, när hon längtar efter sin mamma, som hon ju är mest van att vara med, uppger att - Jamen jag har ju försörjt dig. Näe.. Vi känner inte varandra så väl,men jag har dragit in pengar till dig? Och hur många fall är det där vårdnaden tillfallit mamman utan att det funnis grava samarbetsproblem? Det är ju knappast resterande 2 800 fall. Det stämmer säkert med 90% till mammans fördel. Men hur många familjefall är det verkligen per år?  Barn har behov av båda sina förälderar. Man behöver bara luta sig tbx och kolla på sina knoddar. Men! Mina ungar har i olika utvecklingsfaser i sitt liv haft olika behov, ibland mer mig och ibland mer deras mamma. Menar du att barn som har skilda föräldrar ska förvägras den utvecklingen, pga skilda föräldrar? Hur var det nu med barnperspektivet? Föräldrarkärlek är inte att kräva, det är att förtjäna!  Sen detta med mansjourer mm. Är det verkligen så att de få mansjourer som finns har en så etablerad verksamhet att de KAN äska pengar för den? Är det inte ett missförstånd att de INTE får pengar. De kanske heller inte har sökt? Det är ju knappast något som kan belastas kvinnojourerna?  Lönerna ja.. Du säger det själv. Det finns små skillnader. Du tycker det inte är så farligt. Det tycker nog inte jag heller. Dock finns de ju.  Är du bitter Daddy? Varför jämför du, din situation med Josefins? vad är cloun liksom? Och hon har väl inte anklagt just dig för det du påstår?  Sen detta sammanblandande av människors utsatthet för våld. Vad är det du vill komma? Det är ju de facto så att män är mer utsatta för våld än vad kvinnor är, generellt. Men du gör en abrovink på våldsmannen som haltar. Det är väl inte till största delen kvinnor som dänger på männen? Nej! Det är oftast män som dänger ner män. Och det är ett faktum att det finns många åtgärdsplaner för att förhindra att unga män ska hamna i denna meningslösa livsstil. Så visst går det pengar från vårt gemensamma till män/pojkar. Fängelser är ju inte heller gratis! Fängelser befolkas till stor del av män. Sport/idrott är ju också något där pojkar/män prioriteras. Rent peningmässigt också.  Varför arbetar inte ni som anser er så diskriminerade och utsatta för en mansfridslag? Jag förstår uppriktigt inte vem ni vill ska ordna detta för er? Om inte ni kämpar för er sak, vem ska då göra det?  Det är rent för jävligt att någon kan anklaga någon på falska grunder. Men är det inte ett problem generellt i " de lättkränktas land"? Är det bevisat att det sker mer inom vårdnadstvister?  Jag vet att män oftare begår själmord än kvinnor. Men är det så att alla dessa män som begår själmord gör det pga av vårdnadstvister? Jag har 2 vänner som inte orkade leva längre. Båda var familjefäder, till synes välmående. Faktum är att inte känner någon kvinna som gjort motsvarande, lämnat sina barn, fast de mått dåligt. Säger min erfarenhet någonting generellt? Knappast. Men det gör inte dina heller. Det är bara ett "argument som vapen" i en infekterad debatt!  Mycket för dig att svara på och förklara.  Sen undrar jag lite... Sverige ett av världens mest könssegregerade land? Ärligt sagt.. Hade de rökt på eller?  Ja jävlar vilka galningar man kan hitta om man googlar sig fram här i livet. Lyfte man sitt huvud och skådar det man lever i så får man garanterat perspektiv.. Ja herrejävlar!  /Jarri  2009-09-06 | 16:01:48
 • Kim säger:

  Till Jarri:

  Klockrent! Du har ifrågasatt allt jag tänkte när jag läste den här dumma bloggen och dess hejarklack-kommentarer!  Är inget fan av Brink, men inte av Daddy heller. Båda är likadana. Förnekar den "andras sida" istället för att se det från barnens perspektiv, och förvandlar det hela till ett onyanserat könskrig.  Det där om självmord var ändå det mest korkade! Som att de dessa 2/3 skulle begå självmord pga vårdnadstvister! Det är för övrigt främsta unga män utan barn som begår självmord. Anledningen till detta är om jag får tro (inten vetenskaplig bevisning att hänvisa till) för att flickor/kvinnor får lära sig att uttrycka sig och kommunicera, och det är okej för dem att söka hjälp när de mår dåligt. De måste inte visa sig starka hela tiden. Om en man visar sig svag så ses det som något negativt, som att han är en svag människa akt igenom. Om han dessutom inte har förmåga att uttrycka sig verbalt är det inte så konstigt om han tar till andra medel. Män som är deprimerade är mer benägna att använda våld och alkohol än kvinnor. De är också mer benägna att begå självmord. Så visst är de höga självmordsantalen bland män ett stort problem, och tyvärr börjar unga kvinnor komma knappa in på dessa siffror. Men att säga att detta har någon koppling till vårdnadstvister är ren bullshit.  Är själv ett barn till en far som tilldömdes ensam vårdnad. Han inpräntade systematiskt i mig att min mamma var värdelös och att hon inte ville ha mig. Jag hatade henne innerligt utan att jag visste varför. Idag har jag brutit kontakten med min pappa och står närmare min mamma än någon annan människa. Hon lägger ingen skuld på mig för att jag konstant avvisade henne, hon visste att det var min pappas verk. Ändå har hon aldrig sagt ett ont ord om honom, eftersom hon vet att det skulle göra ont i mig.  Du ser, det finns två sidor av allt. Det finns mammor som inte vill att deras barn ska träffa sina pappor och det finns lika många pappor som inte vill att deras barn ska träffa sina mammor. Läs på om PAS (Parental Alienation Syndrome). Den skapades utifrån pappor som nekades umgängesrätt med sina barn helt utan grund, men senare visade det sig vara precis lika vanligt med pappor som gjorde samma sak mot mammor. Världen består av hälften kvinnor, hälften män, alltså finns det lika många rötägg på båda sidorna.  Så sluta offerförklara papporna. Du gör ju exakt samma sak som tokfeministerna.  Själv är jag en renodlad feminist, vilket betyder lika rättigheter för alla, oavsett kön.

  2010-02-01 | 23:06:48
 • Daddy säger:

  "Själv är jag en renodlad feminist, vilket betyder lika rättigheter för alla, oavsett kön."  Kommentarer överflödiga...

  2010-02-02 | 00:30:14
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/

Kommentera inlägget här: