daddys

Beware the fury of a patient man

TV chéfen, kulturministern och förvaltningslagen

Kategori: Media

Korrigering. Jag har upplysts om att SvT är ett bolag och därför inte faller under förvaltningslagen. Sedan får det vara hur statligt det vill. Detta visste jag inte och har därför dragit felaktiga slutsatser i inlägget. Därav också denna korrigering. Hamilton kan alltså inte bryta mot förvaltningslagen vilket jag felaktigt trott. Jag anser dock inte att detta på något sätt ursäktar Hamiltons svar. Inte heller friar det henne från ansvaret att vara saklig och objektiv i sin roll som chéf för SVT.

//Daddy 2010-04-26 15:58

Eva Hamilton, chéf för SVT bryter enligt min mening  mot förvaltningslagens paragrafer om jäv och saklighet i sitt svar till en upprörd tittare. Denne mailade in synpunkter på SVTs reportage om Bjästa. Hamilton svarade. Jag häpnade. Jag frågade därefter Eva Hamilton i ett mail om hon önskade vidta rättelse. Men den frågan har hon inte ens idats svara på. Hamilton som utsågs till årets ledare 2009 tycks inte förstå att hennes roll som chéf för SVT inte är att försvara sina anställda i vått och torrt, utan att stå till svars för vad dessa gör inför dom TV tittare som betalar hennes feta lön.

Förvaltningslagen är den lag som är tänkt att försvara oss vanliga små medborgare mot myndigheters godtyckliga behandling. I dess paragrafer står våra rättigheter då vi utsätts för myndighetsutövning. Det står också om myndigheters skyldigheter. Problemet idag är att dom flesta små medborgare inte har en aning om vad som står där, och att myndigheter oavsett om dom vet det eller inte ofta fullständigt skiter i det i alla fall. SVT är statsägt. Det betyder att dom är att betrakta som myndighet. Dessutom en av dom farligaste vi har, då dom bestämmer sig för att bryta mot sagda lag.

Om man därefter tittar på granskningsnämnden och deras skäl till att fälla del 1 av dokumentären könskriget, så undrar man inte direkt mindre över Hamiltons svar. Mer om detta längre ner.
Man kan ju dessutom med fog undra över hamiltons syn på jämställdhet. En fråga som nog får anses rätt viktig för en chéf för Sveriges television. Och bara för att förtydliga så menar jag riktig jämställdhet. Alltså inte den feministiska falska varianten.

En upprörd TV tittare har låtit mig ta del av den mailkonversation som hon hade med Hamilton efter SVT:s reportage om Bjästa. Denne skrev:

Hej

Hur kan SVT låna sig till sådant som Bjästa reportaget de ansvariga måste ha sovit när programmet gjordes. Hur kan statlig television med hela sin makt apparat ge sig på enskilda människor, i detta fallet en pojke på femton år? Det handlar för mig inte om vad pojken gjort  utan hur era journalister agerar för ett så kallat scoop.


Pojken befinner sig nu i uppenbar fara. Risken är stor att han kommer utsättas för våld eller att han kommer allvarligt skada sig själv.


Detta är totalt omdömeslöst och kommer säkerligen skada Publik Service i ett längre perspektiv,  till vad nytta? Två journalister får sina minuter i rampljuset!


http://www.nyhetsverket.se/nyhet/5771/Original-Gangsters-h%C3%A4nger-ut-pojken-i-Bj%C3%A4sta-fallet


Hälsningar

XXXXXX

Hamiltos svar


Har du sett programmet?

Där fanns två "budskap":

1. 2010 är det fortfarande flickorna som beskrivs som slampor och som kritiseras och mobbas, efter en våldtäkt. Killarna behåller sin status. Medan flickorna var utfrusna och en av dem hade tvingats flytta från orten, välkomnades pojken med hyllningar.

2. Skolpersonalen - och de vuxna i allmänhet - har ingen aning om vad som pågår på nätet, trots att det är där en stor del av ungdomarnas sociala liv pågår. Kampanjer mot mobbing i skolan är helt verkningslösa, så länge vad som helst kan sägas och spridas om en individ på Facebooks öppna " väggar". Det är skolpersonalens skyldighet att lära sig hantera denna virtuella värld.

Jag anser båda ovanstående punkter vara viktiga debatter och ögonöppnare. Och det är precis vad Uppdrag Granskning ska göra. Redaktionen har därtill bemödat sig om att enbart peka på fakta, ej på värderande omdömen eller personbeskrivningar, vad gäller pojken.


Vänliga hälsningar

Eva Hamilton


Förutom att hennes svar innehåller rena lögner så bryter det mot förvaltningslagens paragrafer om saklighet och opartiskhet på ett närmast flagrant sätt. Frågan om hon önskat vidta rättelse har hon helt ignorerat. Blir intressant att se om hon ändrar sig på den punkten nu. Men å andra sidan behöver hon ju inte vara allt för orolig eftersom hennes åsikter uppenbarligen går helt i linje med rättssystemets, politikernas och medias. För att inte tala om majoriteten av befolkningen som fortfarande inte vaknat upp ur villfarelsen att det råder ett patrialkalt förtryck i vårt land.

Kulturministern satt med i nämnden som fällde "könskriget"


Könskriget del 1 fälldes alltså av granskningsnämnden den 22 Mars 2006. I nämnden satt bland andra Lena Adelsohn Liljeroth (nuvarande kulturminister).
Lena A L har ett förflutet som ordförande i en ROKS kvinnojour. Men detta jävsförhållande lämnades utan åtgärd.

När SVT pratar med Lena Adelsohn Liljeroth, hävdar hon först bestämt att programmet fälldes för SVT:s hantering av Eva Lundgren. När SVT upplyser Adelsohn Liljeroth om att nämndens kritik, enligt beslutet, inte gäller Eva Lundgren, utan tron på satanism inom Roks, anför hon plötsligt en helt annan grund för beslutet.

Adelsohn Liljeroth: "Jag är aktiv i rörelsen själv."

SVT: "Ja?"

Adelsohn Liljeroth: "Och jag har aldrig någonsin stött på detta."

Här framkommer alltså att Adelsohn Liljeroth varit jävig vid beslutet. Hon sitter i styrelsen för en Roksjour. Och dessutom framhåller hon sitt jäv som grund för nämndens beslut.


En annan av nämndens ledamöter, Annika Åhnberg (bilden), tidigare kommunist som gått över till socialdemokraterna och suttit som jordbruksminister i den förra Persson administrationen, menar att ROKS ordförande Ireen von Wachenfeldt uttalat sig som privatperson!!, och att det var grunden för beslutet att fälla programmet.
Annika Åhnberg valdes 2001 till ordförande i Rädda barnen. Kanhända det var då denna organisation tog den radikalfeministiska och mansfientliga vändning som vi ser hos organisationen numera.

För närvarande jobbar Åhnberg som ordförande för Kungliga skogs- och lantbruksakademien.

Evin Rubar och Johan Brånstad som gjorde dokumentären Könskriget anmälde granskningsnämnden till JO, som vad jag vet lämnade anmälan utan åtgärd.

Detta är för övrigt inte första gången JO ser mellan fingrarna på granskningsnämndens uppenbara jäv. Uppdrag gransknings reportage där dom hängde ut "obducenten" Teet Härm som styckmördare, fick 11 anmälningar mot sig till granskningsnämnden som den gången dock valde att fria?? Trots att alltså en oskyldig pekats ut som styckmördare. JO anmälan finns att läsa här.

Det reportage som uppdrag granskning gjorde om Bjästa nyligen har också renderat i just 11 anmälningar till granskningsnämnden. Reportaget har alltså inte slagit nytt uppdrag granskningsrekord i anmälningar såsom jag tidigare felaktigt angivit, utan tangerat ett gammalt.  Och om nämnden använder sig av samma paragrafer som man gjorde då man fällde "könskriget" så är det absolut inget snack. Då skall Bjästareportaget fällas så det stänker om det. I nämndens beslut står nämligen följande motivering:

Sammanfattningsvis kan nämnden inte finna annat än att SVT gett bristfälligt utrymme för anmälarnas version av händelseförloppet. Vid en samlad bedömning anser nämnden därför att programmet strider mot kravet på opartiskhet.

Ändå så tvivlar jag på att så kommer att ske. Kalla mig gärna cynisk.

En av kvinnorna, tillika ordförande, i den numera saligt insomnade kvinnojouren Bellas vänner heter Alexa Wolf. Hon var en av anmälarna av "könskriget" och också en av kvinnorna som ledde flykten till Norge undan det svenska "satanistiska pedofilnätverket". Nu skriver samme Alexa Wolf i en nyligen publicerad artikel på Newsmill hur illa och orättvist hon och feminismen har behandlats av bland andra Evin Rubar. Jag vill bara kräkas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Kommentarer

 • susanna svensson säger:

  Suveränt bra skrivet all korruption i det här samhället behöver belysas. Förutom det här med rättssäkerhetsfrågor är jag rätt engagerad i frågan hur arbetslösa utnyttjas som gratis arbetskraft i det här landet. Redan förra veckan kom en rapport från riksrevisionsverket som visar att praktikplaser ytterst sällan leder till jobb utan i stället minskar antalet riktiga jobb. Först i dag har jag sett mainstreammedia ta upp frågan. Jag undrar vänta dom till efter helgen för att inte lika många har tid att lusläsa tidningar och följa nyhetssändingar när det är varda.

  2010-04-26 | 11:16:50
 • David säger:

  Förvaltningslagen gäller inte SVT. SVT är ingen myndighet. SVT är ett Aktiebolag som ägs av staten, precis som SJ AB. Isåfall kan man hävda att SJ bryter mot förvaltningslagen när tågen inte går i tid.

  2010-04-26 | 13:16:25
 • Anonym säger:

  Det gäller att veta vad man pratar om. Som David redan påpekat är inte TV någon myndighet och följer m a o inte samma regelverk som myndigheter gör.

  Jämförelserna i övrigt haltar betänkligt men det döljs av mängder av ord.

  2010-04-26 | 14:33:50
 • Daddy säger:

  Jag har nåtts av informationen att förvaltningslagen inte är tillämplig på SVT och Hamilton. Detta var en nyhet för mig, och det kräver förstås en rättelse. Däremot borde den ju vara tillämplig på granskningsnämnd och politiker? Såvida dom inte gjort även staten till bolag medans jag sov...

  2010-04-26 | 14:57:26
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • profanum_vulgus säger:

  Daddy:

  Det är inte så kategoriskt, när statliga bolag utför myndighetsuppgifter så gäller förvaltningslagen även för dem. TV-program hör dock normalt sett inte dit.  Men intressant är kanske att läsa SVT:s sändningstillstånd

  http://www.grn.se/upload/PDF-filer/S%C3%A4ndningstillst%C3%A5nd/S%C3%A4ndningstillst%C3%A5nd%20SVT%202010-01-01.pdf

  särskilt paragraferna 5-6 och 17.  2010-04-26 | 15:28:52
  Bloggadress: http://profanvulgus.blogspot.com/
 • David säger:

  Detta är enligt UG deras sätt att säkerställa att de följer det regler som är uppsatta i sändningstillståndet.  http://svt.se/2.102328/1.1433167/faktakontroll_-_sa_har_arbetar_vi?lid=puff_1360929&lpos=extra_1  Om dem har följt dem eller inte är väl nu då upp till granskningsnämnden.

  UG blir ofta anmälda men jag tror inte det beror på att de är slarvigare än andra program. Det beror nog mer på att dem just tar upp frågeställningar som är lite kontroversiella ibland. Dokument Inifrån är också ett program som ofta blir anmält.

  2010-04-26 | 16:10:57
 • Daddy säger:

  Det kan ligga något i det David påpekar. Men just därför att man ofta tar upp kontroversiella saker så ställer det ju också extra höga krav på saklighet, objektivitet och noggrann faktakontroll.  Speciellt som man faktiskt leker med människors liv. Jag kan inte se att man i detta fallet lyckats med någon av dessa punkter.

  2010-04-26 | 16:19:10
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • David säger:

  Visst ställer det väldigt höga krav. Man får väl hoppas att granskningsnämnden vet vad de gör. Tex fällde de "Könskriget". Man kan tycka att mycket av det som Rubar tog upp där är rätt och att det är viktigt att det visas. Men det betyder inte att det var opartiskt. Ett annat program som också blev väldigt kritiserat var "Slaget om muslimerna" som också var lite på gränsen. Det blev friat. Pressfrihet är knepigt.

  2010-04-26 | 16:28:29
 • Mathias K säger:

  Du gör det väldigt lätt för dig när du alltid anklagar människor som inte ger dig det svar du vill höra för att vara lögnare. Och som vanligt så innehåller ditt inlägg faktafel. Och jag väntar fortfarande på ditt stora avslöjande av det, numera så uttjatade "Bjästafallet". Det som ska visa att den "stackars lilla pojken" är oskyldig, som du harlovat.Fortfarande har du inte på något sett visat att domarna skulle vara felaktiga. Vad det gäller grabben så är han enbart ett offer för sina egna gärningar.  Och vad det gäller "saklighet, objektivitet och noggrann faktakontroll" som du efterlyser hos Svt, så kanske du först och främst ska en titt på dig själv först. För inget av detta är ju något som du själv når upp till i dina uthängningar av människor.  Mathias K

  2010-04-26 | 19:23:37
 • Gullavacker säger:

  Mycket bra skrivet.

  Snart står alla dessa dårar med lång näsa då SANNINGEN om fallet kommer fram. Den som väntar på något gott ;)

  2010-04-26 | 21:55:30
 • Daddy säger:

  Mathias K  Var finner du några faktafel i detta inlägg eller något annat?  kritik blir bara meningsfull om den preciseras.

  Huruvida domen är felaktig eller ej är inte det detta inlägg handlar om.  Återigen, kritik mot saklighet, objektivitet och faktakontroll utan att du ger mig ett enda exempel.

  Detta är rätt oschysst, eller vad tycker du?  Om jag inte hade bra saklighet och faktakontroll på denna blogg hade den inte överlevt så länge som den har. Apropå saklighet så gäller detta även kritik tycker jag. Jag har många gånger visat att jag inte har några problem med saklig kritik. Sådan som din har jag däremot problem med.  Det är som om jag skulle säga till dig att "du gör inte det där bra". Hur skulle du då förstå vad jag tycker du borde förändra.

  2010-04-26 | 23:08:06
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • susanna svensson säger:

  Anonym 1 visst man kan se det som du och uppdraggranskning gör, men kan kan även se det som jag gör. En pojke döms i en rättegång där flera vittnen som inte stöder åklagarens linje inte får vittna i rättegången. Pojkens vänner och anhöriga reagerar med rätta. Tyvärr är de anhöriga upprörda och givetvis paritska majoriteten av pojkens vänner som reagerar är ungdomar utan någon som helst erfarenhet av rättsprocesser tidigare men alla reagerar med ryggmärgen. Så här får det inte gå till. Mobbing mot flickorna har tydligen förekommit framför allt på bilddagboken av ungdomar inte av vuxna. Själv har jag aldrig läst de aktuella sidorna på bilddagboken. Jag kom först i kontakt med fallet på flashback och läste då sammanfattningen på broderns blogg. Reagerade för att en del kommentarer var lite över gränsen på bloggen men såg inget sådant på facebookgruppen. Jag reagerade även jag när jag första gången läste domen Den var otydligt och kortfattat skriven just såsom tveksamma domar brukar vara skrivna. Sedan las mer uppgifter ut i från FUP och det som växerfram är ett fall med många motstridiga vittnesmål där bara de vittnen som stöder flickan ges utrymme. Varför de andra vittnena inte anses trovärdiga framkommer inte. Först i det läget går jag med som medlemm i facebookgruppen och nån månad senare blir jag en av moderatorerna. Under den tid jag hade möjlighet att rensa facebookgruppen på tveksamma kommentarer tog jag bort en som var riktad mot flickorna men en hel del regelrätta mordhot mot pojken och hans familj. Så när uppdraggranskning sände sitt program hade mobbingen för mycket länge sedan gått över från att rikta sig mot flickorna till att rikta sig mot pojken.

  Visst har det skrivits avskyvärda saker riktade mot tjejjerna framför allt på bilddagboken och visst gjorde de som stödde pojken fel när de riktade sitt förakt och hat mot flickorna i stället för som de borde rikta detta mot polis åklagare och rättssystemet i stort.  Mamman och brodern har fått mycket kritik för att de gick ut med sina namn öppet jag kan hålla med om att detta var oerhört naivt, hade jag känt dom från början hade jag avrått eftersom är man en van interneträv så vet man att många som anklagats för våldtäkt förföljs och hängs ut även om de blivit frikända och pojken var ju dömd. Men samtidigt så visar det faktum att de gick ut öppet med namn och adress att de inte anser att de haft nått att dölja att de själva är helt övertygade om att pojken är oskyldigt dömd. Själv vet jag inte om han är oskyldig eller inte men en sak är jag helt säker på och det är att han inte fått en rättssäker rättegång.  Han har drabbats av en åklagare med bristande objektivitetssyn och en försvaradvokat som uppenbarligen tagit åt sig för många ärenden och därför inte haft tid att sätta sig in i sina fall ordentligt.

  2010-04-26 | 23:30:17
 • Bur-q-ua12 säger:

  Det är fult att häda!  Jag tänker främst på bannern längst upp på sidan och bannerns text:  "

  'Father! - to God himself we cannot give a holier name.' William Wordsworth

  "  Ändamålet helgar inte medlet, d.v.s. hädande.  /

  B12, av Rubens stam (1-12)

  för

  Sällskapet Bur-q-ua - för allas lika värde, emot rättsröta

  BB - bröd och bur-q-ua åt folket  2010-04-27 | 02:33:39
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Musse Pig säger:

  Bra sammanfattat, Susanna! Det är dessutom riktigt att de som tror på pojken i första hand ska rikta sin vrede mot rättssystemet som bevisligen återigen agerat sjukt inkompetent, förmodligen korrupt, samt mot massmedia som missköter sitt uppdrag så till den milda grad i ett så allvarligt fall. Om de som stöder pojken har rätt så har flickorna begått avskyvärda brott och beter sig ännu mer avskyvärt som inte träder fram och friar pojken. Dock ska allmänheten inte agera åklagare, domare och bödel.

  2010-04-27 | 07:05:21
 • Guldkornet säger:

  @Daddy:

  "Förutom att hennes svar innehåller rena lögner"

  Vilka lögner då?  "Var finner du några faktafel i detta inlägg eller något annat?"  Tja, att inte SVT inte faller under förvaltningslagen är väl ett ganska stort faktafel? Tycker du inte det?  @Susanna:

  Du som varit inne och kollat på broderns blogg har ju med andra ord sett det som skrevs där, om att flickorna borde våldtas på riktigt och allt det där.

  Tycker du inte att ni på Facebooksidan hjälpte till att sprida hot, lögner och förtal genom att länka dit?  2010-04-27 | 07:37:03
 • Musse Pig säger:

  Att fallet är särskilt allvarligt är givetvis därför att oavsett vem som är offer och förövare, dvs om det är pojken som är offer och flickorna förövare eller tvärtom, så är det mycket allvarliga brott i båda fallen och åtminstone den yngre flickan och pojken i det närmaste barn.

  2010-04-27 | 07:57:38
 • susanna svensson säger:

  Att länkarna låg till broderns blogg beror på att där fanns broderns sammanfattning av händelserna. Och det var inte bara hot mot flickorna där och deffentetivt inte i samma utsträckning som på bilddagboken. De hot mot flickorna som förekommit har inte på långt när inte ens de värsta påhoppen varit lika grova som de mot pojken. Detta långt innan uppdraggranskning gjorde sitt såkallade objektiva reportage. Nått som vi vuxna dessutom glömmer är att ungdomar har ett annat språkbruk än vuxna det som vi uppfattar som grova påhopp och okvädningsord är normalt språkbruk i vissa ungdomskretsar. En 40 årig man eller kvinna som tycker nån är dum säger du är dum eller du är knäpp i huvet en ungdom uttrycker sig i stället med ord som jäkla bitch eller slampa

  2010-04-27 | 08:11:52
 • Sven säger:

  Lägger vare sig ut eget namn eller mejladress här men kan tala om att jag tidigare inte haft mycket till övers för dig Daddy. Det har svängt en aning nu när jag börjat få en uppfattning om vilka de drivande på motståndarsidan är. Då talar jag om ditt eget fall.

  Vet inte om du är fågel eller fisk, men de som verkat alltigenom trovärdiga på andra sidan gör det inte längre. Så, tagga ner, ta det lugnare, fokusera på ditt eget fall så tror jag faktiskt att du har möjlighet att vända på det bottenläge du hamnat i.

  2010-04-27 | 08:34:17
 • Caroline säger:

  @Guldkornet:

  En konkret lögn:  Medan flickorna var utfrusna och en av dem hade tvingats flytta från orten, välkomnades pojken med hyllningar.  Pojken avstängdes omedelbart från skolan och nekades skolgång under pågående utredning under vårterminen i nionde klass. Efter ca två månader tillsattes en lärare för några timmars undervisning i veckan i matematik som var det ämne pojken inte hade uppnått G i till höstterminsbetyget. Övriga betyg "frystes".

  En åtgärd som inte är förenlig med svensk skollagstiftning och där kommunen idag försöker förklara för skolverket "hur man tänkte då"?  Om man är bekant med avslutningscermonien på Bjästaskolan så vet man också att det inte var POJKEN som blev hyllad.

  Varje avgångsklass går fram och tar emot sina betyg och säger farväl till sina lärare.

  Efter det applåderas avgångsklassen kraftfullt och ljudligt.

  På den filmen som lades ut såg man bara pojkens klass, men om man bortser från pojkens farväl av klasskamrater och lärare så följde resten protokollet.

  Men, det hade ju inte gjort det lika spektakulärt för UG om man talat om att gängse sed är att fira de avgående niorna med jublande applåder, visslingar och hejarop.

  Bjästaskolan har en egen kultur där, och som jag förstått det så är det något som pågått ända sedan grundskolereformen med 9-årig grundskola infördes.  Flickan som det refereras till gick hela terminen i skolan.

  Att familjen valde att inte delta i skolavslutningen var inget hastbeslut, utan det var väl känt i god tid innan densamma att de skulle på solsemester. Det ursprungliga beslutet till resan känner jag inte till.

  Flickan VALDE att flytta från orten.

  Hon har inte tvingats av mordhot att flytta som t ex den stackars killen som heter Oscar på riktigt och gick i samma klass som "Oskar" i programmet.  Ang din kommentar om broderns blogg så var kommentarerna i den OERHÖRT grova - det kan ingen förneka. Men, brodern skrev inte dem...

  När han uppmärksammades på det olämpliga i att ha dem kvar så modererade han bort dem.

  Att det var jultider och att han till och från inte hade möjlighet att gå in i bloggen så ofta gjorde att en hel del kommentarer stod kvar i flera dagar.

  2010-04-27 | 08:58:49
 • Madde säger:

  Den där Hamilton förstår inte vad det står i mailet och slingrar sig och svarar inte på mailet utan skyddar istället UG.  Inte är det väl så att de skall se det som sin uppgift att väga över vågskålen så de passar sitt program och utnyttja barn. Varken flickorna eller pojken skall få utnyttjas på detta brutala sätt.  Mentaliteten jag har mött på nätet den sista tiden är att eftersom några var dumma mot flockorna och deras familj, är det ok att vara dumma mot pojken och hans familj.  Med andra ord säger de också att om någon i min närhet blir mördad kan jag gå ut och mörda andra.  Ser jag någon köra mot rött är det okej för mig att inte mer stanna vid rött.  Många anser att Jocke är den som har viglat upp stämmningen i det sk Bjästa fallet.  Jag frågar då om det inte är så att UG drar mer tittare än Daddys blogg?  På Flashback har tråden som handlar om detta fallet utvecklats till att handla om alla de som finns i pojkens närhet. Det skall spekuleras i ekonomi. Det skall spekuleras om utbildningar. Lögner av vissa användare presenteras som ren fakta och hurras av de som anser denna person trovärdig.

  Intressant är att dessa uppgifter går att kolla upp och det är då lögnerna kommer fram.

  Dessa människor anser att Marita gjort fel och de rent ut sagt är helt rabiata i sitt sätt att förklara det om och om igen likt pappegojor.

  Det de själva inte förstår att det är just detta de själva gör nu. De tjatar om och om igen. Marita har gjort ditten och datten och då får vi göra det samma.

  Detta är ett sammantaget resonemang från några stycken på tråden om Bjästa.  Jag har även varit inne och läst Jockes tråd på Flashback och det samma sker där. Dessa upprepningar som inte leder någonstans. Det går runt och runt. De har hakat upp sig som om de vore en gammal vinylskiva full med repor.

  Jag anser att det är just detta lilla fåtal människor är de som begår övergrepp mot Jockes lilla tjej.

  De tjatar om att Jocke skall plocka bort uppgifter från bloggen, men själva drar de sig inte för att upprepa och lägga ut uppgifter de vill skall bort på Flashback.  2010-04-27 | 09:13:30
 • Guldkornet säger:

  @Caroline:  "Medan flickorna var utfrusna och en av dem hade tvingats flytta från orten, välkomnades pojken med hyllningar."

  Att tvingas flytta borde kanske snarare ha skrivits som "kände sig tvingad" att flytta.

  Andemeningen är ju ändock densamma.

  Att pojken hyllades och flickorna blev utfrysta ser jag inte som någon konkret lögn alls.

  Har läst och hört (bla från UG reportaget, får väl erkänna det) att efter våldtäkterna så minskade flickornas sociala umgängeskrets drastiskt. Är väl ändå det som menar med att frysas ut eller?

  Man kan mycket väl se det som att pojken hyllades. Det startades ju demonstrationer och försök inte för en enda sekund att lura i mig att det var för att dessa barn gjorde så för att de ville motsätta sig själva avstängningen, utan de ville ha tillbaka just HONOM. Hade det varit en mindre populär person så betvivlar jag starkt att de agerat på samma sätt.

  Angående filmen. Den har ju varit Oskars mammas trumfkort under en längre tid för att visa på att pojken minsann hade stöd av alla i klassen och att den visar på att de andra barnen tror mer på honom än på flicka 1. Menar du att Oskars mamma ljuger då?

  Angående bloggen då.

  Att det inte är hans egna kommentarer spelar väl mindre roll? Det tror jag nog du tycker också.

  Att det var jultider och han inte hade någon möjlighet att moderera är tyvärr rent skitsnack. han var inne och godkände kommentarer hela tiden, kanske med bara någon dags mellanrum.

  Och nej, han modererade inte bort dom när han fick reda på att det var olämpligt (som att det inte gick att klura ut själv), utan dessa kommentarer togs bort bara någon vecka innan UG´s reportage. De hade innan det legat där i flera månader.

  F.ö. kan ju nämnas att Oskars mamma själv sagt i Flashbacktråden att hon inte hade möjlighet att moderera den för att Oskars bror ville att alla skulle få skriva vad dom ville.  @Susanna:

  "Att länkarna låg till broderns blogg beror på att där fanns broderns sammanfattning av händelserna."

  Sen att dessa sammanfattningar innehöll en ofantlig mängd lögner och rykten spelar ingen roll eller?

  Som ex att dna-träffen (utan att gå in närmare på det)bara visade på att personen kunde ha samma hårfärg eller liknande.

  Att Oskar skulle ha kommit två gånger på fem minuter (fall 1) m.m.

  "Och det var inte bara hot mot flickorna där och deffentetivt inte i samma utsträckning som på bilddagboken. De hot mot flickorna som förekommit har inte på långt när inte ens de värsta påhoppen varit lika grova som de mot pojken."  Spelar det någon roll om det inte "bara" var hot där?

  Sant, bilddagboken var värre, mycket värre.

  Jag håller absolut med om att hoten mot pojken är rent förkastliga och får mig att må illa.

  Jag får dock samma reaktion när jag ser hoten mot flickorna.

  Tycker nog inte hoten mot pojken är så värst mycket värre än hoten mot flickorna.  2010-04-27 | 10:25:59
 • susanna svensson säger:

  Lögner och olika tolkningar av det inträffade är inte samma sak det är nått som ni i drevet mot pojken måste inse. Ok den då 17 åriga pojken gjorde en feltolkning av dna träffen med hårfärgen sanningen är ju att ca 14% av befolkningen skulle på träff med samma sannolikhetsgrad

  2010-04-27 | 10:48:48
 • susanna svensson säger:

  Det framkom i debatt dagen efter programmet att lägren i skolan hade varit ungefär lika stora. Sedan glömmer uppdraggransking även att berätta att det omtalade besöksförbudet inte gällde i skolan och inte heller i kyrkan. Hela det här fenomenet är ett exempel på vad som riskerar att hända när rättegångar inte sker opartiskt och dessutom inför lyckta dörrar.

  2010-04-27 | 10:56:57
 • David säger:  DNA beviset är ju egentligen inte viktigt. Han är ju dömd i tingsrätten utan DNA beviset. Och om man citerar vad SKL säger om DNA bevisning.

  "Detta kan innebära att en grad +1 i en utredning kan ha avgörande betydelse i kombination med andra uppgifter, medan grad +3 i ett annat ärende kanske bara bekräftar ett känt sakförhållande" Man kan inte analysera DNA beviset för sig på det sättet som du gör Susanna. Det är den sammantagna bevisningen som gäller.

  Eftersom programmet nu är anmält så är det ju upp till GRN att kontrollera. UG anmäls ofta men fälls sällan. Det enda som de kan bli fällda för nu är eventuellt att det är lätt att känna igen pojken. Men detta är ju inte pga av UG, det beror ju på att Marita la ut uppgifterna. Va är då problemet med programmet? Att det inte visar att pojken var hotad. Nu var ju de flesta hot inte riktade mot pojken utan mot Marita och brodern. Dessutom kom de flesta efter UG.s sändning. Där var en del redan från början i December, men jämförelsevis var det några enstaka. Veckan innan UG sändes fanns det forfarande kommentarer kvar på Facebook sidan. Bl.a kommentarer från A:s flickvän. Dessutom att motivera sitt eget dåliga uppförande med att minsann andra gjorde så. Lite väl barnsligt från vuxna människor. Dessutom fanns kommentarerna på bilddagboken, bloggen och facebook långt lång innan det dök upp någon anti-friax-sida. Så dem argumenten håller inte.  2010-04-27 | 11:46:35
 • Madde säger:

  Kan någon förklara för mig.

  Kan UG gömma sig bakom att Marita lagt ut vissa uppgifter när det gäller granskningen?

  Det handlar väl om vad UG har gjort, eller har jag missförstått det?

  2010-04-27 | 11:56:08
 • David säger:

  Madde:  Vad är det UG har gjort fel då?

  De har visat upp en situation där ett brottsoffer baktalas och tillslut väljer att flytta från trakten. Är det något i det som inte stämmer

  2010-04-27 | 12:09:54
 • Ö-vik säger:

  @David - Hur vet du att brottsoffret valde att flytta från trakten på grund av att hon baktalades?

  2010-04-27 | 13:07:30
 • Madde säger:

  Du skrev så här David:

  "

  Men detta är ju inte pga av UG, det beror ju på att Marita la ut uppgifterna. Va är då problemet med programmet?"  Därav min fråga.

  2010-04-27 | 13:13:56
 • David säger:

  @ö-vik  Har du annan information så föralldel dela med dig då.

  Den uppfattningen kommer från vad hon sa i intervjuen i programmet

  2010-04-27 | 13:35:49
 • Guldkornet säger:

  @Susanna:  "Lögner och olika tolkningar av det inträffade är inte samma sak det är nått som ni i drevet mot pojken måste inse. Ok den då 17 åriga pojken gjorde en feltolkning av dna träffen med hårfärgen sanningen är ju att ca 14% av befolkningen skulle på träff med samma sannolikhetsgrad"  Att hitta på helt egna sanningar är väl ändå att ljuga, eller har jag fel?

  Sanningen är f.ö. inte att 14% skulle träffa +1.

  Det som sagts från SKL är att 90-99% direkt kan uteslutas. Inte alls samma sak.(1/100-10/100 ger ett snitt på 5.5/100, alltså ca 5.5%, inte 14%)  2010-04-27 | 15:04:31
 • Daddy säger:

  För diskussioner om DNA bevisningen hänvisas till inlägget "Finns det någon som talar kriminaltekniska".  Allt som finns att veta om DNA bevisningen finns postat i inlägget och efterföljande kommentarer.  Detta inlägg handlar egentligen främst om Eva Hamiltons uttalande, och huruvida vi kan lita på granskningenämnden.  Jag skulle också vilja ställa frågan om en person som handlat på det sätt som Liljerot verkligen kan vara lämplig som minister, med högsta ansvar för bland annat SVT.

  2010-04-27 | 17:07:28
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Ö-vik säger:

  @David - Hon sa aldrig något om det i intervjun i TV.

  2010-04-27 | 17:23:45
 • David säger:

  Att vara minister i en regering är en politisk position. Att du sen inte delar hennes åsikter diskvalificerar henne inte som minister. På vilket sätt kan man inte lita på Granskningsnämnden? Du har hittat ett fall där du inte håller med dem. Om du kollar igenom alla fall där de dömer så kommer du säkerligen hitta program som de friat där du håller med dem.

  2010-04-27 | 17:31:49
 • Anonym1 säger:

  Ja min kommentar vart ju raderad förra gångn (även om Susanna hann se och svara på den) - så jag vill bara påpeka igen:  UG sa tydligt att "oskar" INTE hade med trakasserierna att göra. Och de undanhöll att påpeka att det var MH och AH som stod bakom de siter/grupper där mycket av smutskastningen dök upp.

  De skyddade familjen - hade e velat hade reportaget kunnat se betydligt värre ut för familjen.  Sedan borde kanske brodern inte skiva på bilddagboken exakt var han befinner sig - iallafall om han känner sig hotad.  UG valde att göra ett annat program än det om att Oskar var oskyldig. Det betyder inte att UG varit en del av det rättsystem som fällt oskar. bara att de inte fann rimliga skäl till att han var oskyldig.

  Det gjorde heller inte åklagare, 4 (6) domstolar

  eller (tydligen) hans 2 olika advokater. Advokaterna ansåg att vittnesuppgifterna som skulle kunna fria o inte var tillförlitliga och tog därför inte med dem, de var alltså inte grund för "rimligt tvivel".

  2010-04-27 | 23:45:54
 • Anonym1 säger:

  Jag tar tillbaka. Modern och brodern nämns i UG som startare av blogg/fb-grupp...

  2010-04-28 | 00:10:20
 • R säger:

  Det här är tydligen svårt att förstå för Daddy, Susanna mfl : Fokuset för Uppdrag gransknings reportage är INTE skuldfrågan. Oscar ÄR dömd två gånger får våldtäkt, och det är ju - lets face it - inga andra än hans anhöriga och ett handfull rättshaverister som betvivlar riktigheten i det.  Nej, fokuset för UG-reportaget var hur två våldtäktsoffer blir mobbade och utfrysta i en by där gärningsmannens anhöriga nätverkar och ljuger för att frysa ut offren som lögnare och våldtäktsmannen som "oskyldig". Det är det som är skandalen i det hela.  Alltså: "Oscar" är dömd. Skandalen är hur offren behandlas i bygden.  Enligt Daddy och hans vänner är det såklart omöjligt att göra ett dokumentärt reportage om rättsfall. För man ska tydligen utgå från att en dömd brottsling inte är skyldig. Att göra en dokumentär om t ex. en mördare och hans offer går inte om man inte redogör för mördarens mammas åsikter om att hennes son är oskyldig. Låter det rimligt?

  2010-04-28 | 02:11:59
 • Daddy säger:

  Uppdrag garnsknings reprter Nicke Nordmark hävdade först att det var Oskars mamma som först tipsade redaktionen om fallet. Detta har han senare plötsligt förnekat på sin Twitter.  Oavsett, vore det väl det minsta man kunde begära av den rikaste nyhetsredaktionen i landet att man verkligen granskar om det kan ligga något i vad mamman säger? Istället väljer man att blunda för underligheter i domar och förundersökningar. Mamman som har drivit en kampanj för upprättelse för sin son utifrån en sann övertygelse pratar man inte ens med? Istället stämplar man ordet "våldtäktsman" på en 15 åring och utsätter ett barn för den värsta hatkampanj detta land någonsin tvingats bevittna.  Jag anser inte att detta är god och ansvarsfull journalistik helt enkelt.

  2010-04-28 | 03:12:17
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • profanum_vulgus säger:

  Guldkornet:

  Du har fel siffror det ska vara 1/100-1/7 (eller 1/6). Men av träffen berättas inte var i +1 spektret som pojken hamnar, och ca 15% av all människor skulle få just en +1-träff eftersom de minst av allt skulle hamna i lägre delen av spektret.

  2010-04-28 | 08:51:13
  Bloggadress: http://profanvulgus.blogspot.com/
 • David säger:

  Egentligen är träffen ännu osäkrar än så. Om man ser till SKL:s förklaring.

  "Vid grad +1 är det tio till hundra gånger troligare att man får detta resultat om det är så att DNA:t kommer från just den aktuella personen  men det betyder inte:

  att det är det är sex till hundra gånger troligare att DNA:t kommer från just den aktuella personen om det är så att man får detta resultat. Just detta vet vi inget om - det kan finnas andra resultat som vi inte känner till som pekar i annan riktning."  2010-04-28 | 09:28:41
 • R säger:

  "Oavsett, vore det väl det minsta man kunde begära av den rikaste nyhetsredaktionen i landet att man verkligen granskar om det kan ligga något i vad mamman säger?"  SVAR: Chansen är stor att de just granskat om det kan ligga något i det mamman säger, och kommit fram att det inte verkar göra det? Enligt dig, som är så ensidigt övertygad om att bära på SANNINGEN är det förstås omöjligt att förstå att man kanske inte hyser stor trovärdighet vid en uppenbart lögnaktig och mentalt instabil part i målet som oscars mamma.  Enligt dig är det alltså omöjligt att göra en dokumentär, om .. säg, en dömd brottsling och hans verk om det finns en anhörig som gnäller och tjatar om att hens lilla son/man/fru/dotter är "oskyldig"? Man måste alltså som journalist alltid utgå från att någon som är dömd för brott alltid oskyldig?  En dokumentär om en brottsling måste alltså , även om skuldfrågan öht inte är i fokus, alltid fyllas med en enda lång argumentation för / emot gärningsmannensn skuld?

  2010-04-28 | 09:52:02
 • R säger:

  "Oavsett, vore det väl det minsta man kunde begära av den rikaste nyhetsredaktionen i landet att man verkligen granskar om det kan ligga något i vad mamman säger?"  SVAR: Chansen är stor att de just granskat om det kan ligga något i det mamman säger, och kommit fram att det inte verkar göra det? Enligt dig, som är så ensidigt övertygad om att bära på SANNINGEN är det förstås omöjligt att förstå att man kanske inte hyser stor trovärdighet vid en uppenbart lögnaktig och mentalt instabil part i målet som oscars mamma.  Enligt dig är det alltså omöjligt att göra en dokumentär, om .. säg, en dömd brottsling och hans verk om det finns en anhörig som gnäller och tjatar om att hens lilla son/man/fru/dotter är "oskyldig"? Man måste alltså som journalist alltid utgå från att någon som är dömd för brott alltid oskyldig?  En dokumentär om en brottsling måste alltså , även om skuldfrågan öht inte är i fokus, alltid fyllas med en enda lång argumentation för / emot gärningsmannensn skuld?

  2010-04-28 | 09:52:37
 • susanna svensson säger:

  Även om uppdraggransknings programs huvudsyfte var at visa intenet mobbingen av flickorna så är det i högsta grad relevant att ta upp bakgrunden till denna reaktion. Hade uppdragranskning nämnt att orsaken att många reagerade var att flera vittnen inte hörts i rättegångarna och att de därför inte ansåg att pojken fått en rättvis rättegång. För även om jag är starkt kritisk till uppdraggranskningprogrammet håller jag med om att fenomenet är intressant. Det som gör det intressant är det faktum att sånt här riskerar att hända när allt fler inte har förtroende för domstolar. Orsaken till detta är bla de många resningsfall som varit under senare år samt besparingar som innebär att polisen inte har resurser att göra ordentliga utredningar.

  Innan förtroendet för rättssytemet är återupprättat riskerar vi liknande fall. Där den som förlorat ett mål kan peka på relevanta omständigheter som inte fått komma med i bedömningen. Det man skulle kunna hoppas på om uppdrggranskning gjort ett mer objektivt reportage är att framtida reaktioner hade riktat sig mot systemfelen i själva systemet i stället mot en enskild part i ett rättsfall.

  2010-04-28 | 11:24:26
 • R säger:

  Men varför skulle man vrida och vända på skuldfrågan gällande "Oscars" våldtäkter i UG-dokumentären när UG-dokumentären inte gjordes utifrån utgångspunkten att "Oscar" skulle vara oskyldigt dömd?  Ni får det att framstå som spridda uppfattning att Oscar är oskyldig, men så är det ju inte. I nulägetr sitter en handfull personer på nätet, gärningsmannens släktingar inkluderade och spekulerar. Men ingen annan gör det.  Om ni vågade se UGs reportage så byggde majoriteten av bygdens övertygelse om "Oscars" oskuld på hörsägner, felaktigheter och utebliven information. Många som höll på "Oscar" tycks t ex inte känt till att han erkänt första våldtäkten. Det lär ha kommit som en chock för alla som bara visste att stackars "Oscar" var oskyldig.  Många dömde också flickan efter obekräftade påståenden om vad hon skulle ha sagt och gjort eller inte sagt och gjort. När folk ställdes mot väggen framgick det att det inte fanns något underlag alls för dessa "sanningar". Flickan hade t ex. inte alls påstått sig vara söndersliten i underlivet. Ändå var det ett av bygdens argument mot henne. "Hur kunde hon rida så kort efteråt om hon var skadad i underlivet? Va? Va?". Detta då trots att flickan inte påstått detta.  Dokumentärens syfte var inte att ifrågasätta att Oscar är skyldig. Det tyckte varken rättssystemet eller UG det finns någon anledning att ifrågasätta. Syftet var att beskriva en ond spiral av förtal och utstötning som sker i en liten by, och hur en ond cirkel endast baserat på skitsnack kan skruvas åt väldigt hårt kring samhället och invånarna på ett destruktivt vis.

  2010-04-28 | 12:31:13
 • profanum_vulgus säger:

  R:

  Men om du tog reda på något själv istället för att lyssna på UG så skulle du veta att erkännandet presenterades på mamman FB-grupp och broderns blogg, så det kan knappast ha förvånat någon som intresserat sig det minsta för fallet.

  Hur skulle folk ha kunnat delta i internetmobbingen utan att läsa bloggen och gruppen.  Fast det var ju inte mer baserat på skitsnack än domarna mot killen. Så skuldfrågan var ju såklart relevant, dessutom så var ju beskrivningen av bygdens ensidiga ställningstagande helt felaktig.

  2010-04-28 | 14:30:02
  Bloggadress: http://profanvulgus.blogspot.com/
 • Guldkornet säger:

  @Susanna:

  Tack för ett bra och sakligt inlägg, måste bara säga det.

  Dock håller jag inte riktiigt med dig i:  "Även om uppdraggransknings programs huvudsyfte var at visa intenet mobbingen av flickorna så är det i högsta grad relevant att ta upp bakgrunden till denna reaktion. Hade uppdragranskning nämnt att orsaken att många reagerade var att flera vittnen inte hörts i rättegångarna och att de därför inte ansåg att pojken fått en rättvis rättegång. "  Tycker inte alls att UG ska gräva ner sig mer i skuldfrågan och vilka fel som eventuellt kan ha begåtts i någon av de fyra rättegångarna.

  Det fenomen som UG ville belysa med sitt reportage var hur så många kunde sälla sig till en person som blivit dömd för två våldtäkter och mer eller mindre systematiskt frysa ut, håna och hota de två offren.

  Att de ungdomar som deltagit i denna "kampanj" gjort så för att de studerat fallen in i detalj och kommit fram till att rättegångarna inte gått rätt till tror jag inte att någon här köper.

  Dessa åsikter har sitt ursprung i diverse falska rykten och förtal mot flickorna (delvis från bloggen), vilket märkts inte bara i UG utan även på bloggar och i Facebook.  Faktum är ju att i just den frågan så är det helt oväsentligt om Oskar är skyldig eller inte.

  Om det nu skulle vara så att alla de som spridit rykten, förtalat och hotat gjort så efter att ha satt sig in ordentligt i fallet, studerat de FUP som finns och därigenom kommit fram till att det inte var en rättvis och juste rättegång, är det en godtagbar ursäkt till att ge sig på flickorna?  Hade det startats Facebookgrupper och bloggar som krävt att advokater, åklagare och polis skulle granskas eller tom krav på avstängningar från dessa ämbeten så hade åtminstone inte jag reagerat det minsta negativt, snarare positivt.

  Våra myndigheter och våran rättsapparat KAN INTE granskas för mycket.  Det var dock inte detta som hände och inte det jag vänder mig mot.

  2010-04-28 | 15:48:02
 • susanna svensson säger:

  Det var inte bara rykten som gjorde att dessa ungdomar regagerade flera av dom hade begärt att bli hörda av polisen men avvisat dvs deras uppgifter finns inte ens med i slasken. Mamman på strandens vittnesmål kan du knappast kalla för ett rykte. Däremot var flera av de inslag som uppdraggranskning tog som ex helt klart rykten rykten som inte varit väseltliga för någon av de vuxna som engagerat sig i fallet eftersom att vi överhuvud taget inte hade hört dessa innan uppdragranskningsprogrammet. Mycket av det som sas i intervjuerna med ungdomarna fans inte med i infot på facebookgruppen och inte heller på bloggen. Uppdraggransknings taktik var att visa fram rykten som exempel på att internetcirkusen börjat pga rykten medan de mörkade de verkliga orsakerna till att diskussionen tog fart på nätet. Det är osaklig journalestik och strider mot reglerna om opartiskhet som publicservise medierna har att rätta sig efter

  2010-04-28 | 18:11:21
 • R säger:

  Om man skall beskriva irrationell mobbning, förtal och ryktesspridning, hur menar du då att man ska göra det "opartiskt"om det nu är så att mobbingen,förtalet och ryktesspridningen ÄR orättvis och irrationellt?  Uppdrag granskning lyssnade ju på vad mobbarsidan hade att säga. De intervjuade trodde rentav UG var på deras sida, så de talade fritt och hjärtligt. Så visst fick denna sida komma fram. Eller?  Det framgår tydligt när man i efterhand läser screendumpar, bloggar och ser UGs reportage att mobbarsidan främst drevs av ogrundade rykten och ogrundade påståenden. Man såg "bevis" mot tjejen för att hon ridit, vilket skulle gått emot hennes (påstods hon sagt) trasigt underliv. Man vill inte tro på en våldtäkt, för våldtäktsmannen "behöver ju inte" våldta någon för att få sex. Oscar är en snäll kille. Tjejen hade trånga jeans. Hon var kär i "Oscar" (ogrundat), hon är psykopatisk (ogrundat), den ena tjejen har för flera år sedan påstått sig blivit tafsad på i ett badhus (ogrundat irrelevant).. Och inget av detta var förstås bekräftad information. Inget av detta , lika lite som lögnen att mamman på strandens vittnesmål skulle förändra något i bevisläget, var byggt på kunskaper information eller fakta.  När jag i efterhand läser bland folk som var med i friadennis-gruppen så tycks många ovetande om de mest basala detaljerna, och Dennis erkännande. Många bortkollrade av lögner som mamman och brodern till "oscar" spritt angående dåliga bevis, att DNA inte visar mer än hårfärg osv. Plus alla ryktena då. Om tjejernas pengahunger. Om incest. Om för

  trånga jeans..  Det som allt handlar om i grunden är en mamma som inte kan acceptera att hennes son är en våldtäktsman  Oscar förklarade själv anledningen till att han tog tillbaka sitt erkännande. Det är mamma. Hans familj mår dåligt. Hans mamma mår dåligt. Han vill inte skada dem.  I själva verket är det Oscars mamma som skadar sin son så in i helvete, genom att inte acceptera att han begått ett brott.

  2010-04-28 | 19:23:13
 • Daddy säger:

  Tänk vad många domare vi har i detta land. Vi kan ju lika gärna lägga ner både domstolar och granskningsnämnder. Dom är ju helt onödiga ändå. Vi har ju guldspadskåta journalister, och medborgare med rättspatos.  Samtidigt kan vi ju riva sönder alla deklarationer om barns och människors rättigheter. Vem fan orkar bry sig om sånt?

  2010-04-28 | 20:41:12
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/

Kommentera inlägget här: