daddys

Beware the fury of a patient man

Ibland går det att rubba även väderkvarnar

Kategori: diskriminering

Om min fyra och ett halvt år långa kamp mot väderkvarnarna varit galen, meningslös och ett evigt kränkande av min dotter och hennes mor, så som det påstås från vissa håll. Hur kan det då komma sig att socialtjänsten i Kungsbacka ändrat sina rutiner efter behandlingen av mig och mitt barn uppenbarligen granskats internt, och att en ny ledning tillsatts? Detta har dessutom skett innan JO ens kommit med ett beslut i ärendet.

Jag fick detta besked idag och blev otroligt glad att höra detta. En glädje som kanske är svår att förstå, men som gör att alla dagar och nätter jag har suttit, alla tårar, all förtvivlan och allt envetet kämpande plötsligt gett betalt. Att det ändå känns att det varit någon mening med allt detta jobb.

Det ger mig också en bekräftelse på att det går att rubba till och med väderkvarnar. Detta kommer förhoppningsvis att leda till att många barn i Kungsbacka kommun nu slipper dela min dotters öde. För mig känns det som om jag plötsligt fått lön för flera år av arbete.

Detta kommer naturligtvis från vissa håll knappast att tas emot med någon större glädje. Va? Skall det inte längre räcka med att en förälder anklagar den andre i en vårdnadstvist för att avbryta allt umgänge i upptill flera år? Detta är ju förfärligt...stackars baaarn som ingen lyssnar på. Nu kommer dom att hamna i pedofilernas våld allihop. Å hujeeeeda mig!!

Tänk efter. Det går naturligtvis att göra rättssäkra utredningar på anmälningar som kommer in. Det går att göra det utan allt för brutala ingrepp i barns kontakt med den andre föräldern. I tveksamma fall kan man under en tid övervaka umgängena tills man fått klarhet vad som ligger bakom en anmälan. Det är detta reglerna om kontaktpersoner skapades för en gång i tiden. Inte fan var det tänkt att man slentrianmässigt skulle utdöma övervakat umgänge på det sätt som sker idag.

-Jo herr rådman, pappan är våldsam, och sexuellt avvikande.
-Jaha, ja detta är ju allvarliga anklagelser. Då avbryter vi naturligtvis allt umgänge. PANG!

Rättssäkert? Inte direkt va?

Dessutom skall man nu enligt uppgift inte automatiskt utgå från att den anmälande föräldern talar sanning, för att därefter i sina barnvårdsutredningar enbart söka bevis för detta. Utan istället först utreda om det ligger något i anmälan eller om den kan bottna i en överdriven oro, eller till och med vara rena påhitten.

Om uppgifterna stämmer kommer i så fall Kungsbacka socialtjänst att bli en rollmodell och ett föredöme för landets övriga. Tänka sig.

Jag är varken katolik eller frimurareFör att avfärda några saker som nu skrivs om mig på andra håll. Jag är inte sexuellt attraherad av barn. Detta inkluderar mina egna. Jag är inte ledare för något hemligt maktnätverk som lobbar för att pedofiler fritt skall få utnyttja barn. Jag är inte företrädare för katolska kyrkan. Inte heller för någon amerikansk papparättsrörelse. Inte heller är jag del i någon hemlig maktklubb tillsammans med Sven Ove Littorin. Allt samröre med FRA förnekas också för övrigt.

Jag ämnar inte starta något parti och jag står inte heller på någon valbar plats inför valet i höst.

Jag anser inte att det skall vara lagligt att våldta kvinnor eller för den delen bruka våld mot dom. Jag anser att våld är en dålig konfliktlösning oavsett vilket kön det riktar sig mot.

 

Jag hatar inte rättssystemet. Tvärtom. Däremot är jag allvarligt oroad för dess hälsa för närvarande. Därför menar jag att en stark antibiotika kur snarast borde sättas in innan hälsoläget förvärras ytterligare.

 

Jag har kontakter med saknade barns nätverk, som jag tycker är en utmärkt och nödvändig förening, men jag är inte företrädare och inte heller uttalar jag mig för föreningen.

Däremot har jag inte haft några kontakter med varken NKMR eller föreningen ord mot ord. Däremot har jag hittat mycket intressanta och nyttiga fakta på NKMR:s hemsida. Inte heller köper jag pratet om att NKMR:s ordförande skulle propagera för återinförande av barnaga. Det ser jag som ett försök till samma slags misskreditering som jag för närvarande utsätts för.

Jag är inte bitter på uppdrag granskning för att jag inte fick någon praktikplats där. Inte heller har jag burit på någon personlig vendetta mot Nicke Nordmark för att han skulle ha "stulit" min plats på SVT. Rent jävla trams, för att uttrycka det i klarspråk. 

Innan den 24 mars visste jag inte ens om att någon med det namnet jobbade för uppdrag granskning. Det var programmet och på det sätt det hela presenterades som fick mig att ana oråd. Jag har redan visat att dessa varningssignaler var riktiga. Mycket mer återstår att säga om detta, men just nu avvaktar jag granskningsnämnden och pojkens advokat, Kerstin Kortis slutsatser.

Jag har inte startat denna blogg för att motarbeta socialtjänstens arbete kring vår dotter. Av de fyra och ett halvt år som denna smutsiga tvist pågått har jag endast skrivit om det dom sista ett och ett halvt åren. Jag har aldrig försvårat för en lösning. Aldrig vägrat komma på möten, aldrig varit verbalt otrevlig, aldrig vägrat eller sagt nej till föreslagna åtgärder.

Jag har inte ljugit åtminstone aldrig medvetet. Jag har rättat mig på dom punkter där det visat sig att jag har skrivit felaktigheter. Dessa kan man räkna på en hand. 

Om jag inte kunnat backa upp det jag skrivit på det sätt som jag har, så hade denna blogg varit stängd för länge sedan. Inte heller har det kommit in några anmälningar för förtal eller andra brott gällande denna blogg.

Jag är aldrig dömd för något brott. Inte heller är jag delgiven misstanke för något brott. Så om det försiggår några förundersökningar mot mig i skrivande stund så försiggår dom utan min vetskap.

Jag har inte fuskat eller bedragit myndigheter för att tillskansra mig bidrag som jag inte är berättigad. Anonyma anmälningar har riktats mot mig till försäkringskassan, och jag är nu kallad dit för ett samtal. Jag är inte orolig eftersom jag inte har något att dölja.

Samarbetsproblem?


Jag hatar inte kvinnor, och inte heller varken mammor eller pappor. Mina egna inkluderade. Jag blev inte slagen hemma och min far lämnade inte familjen då jag var barn.

Jag har inga problem att samarbeta kring ett barns bästa vilket inte minst bekräftas av min sons mor.

Jag har inte kränkt mina eller någon annans barn på denna blogg, däremot visat att dom blivit svikna av vuxensamhället på ett sätt som varit långt från acceptabelt i en rättsstat som undertecknat barnkonventionen.

Inte heller har jag i någon av vårdnadsutredningarna eller domarna som finns blivit benämnd som olämplig förälder. Däremot som ett föredöme.

Det har aldrig heller kommit fram något som på något sätt styrker att det skulle funnits eller finns ett skyddsbehov för varken min dotter eller hennes mor gentemot mig. Inget relationsvåld har förekommit i min senaste relation, eller i någon av de tidigare. Detta bekräftas för övrigt av mamman i den senaste vårdnadsutredningen.

Jag har inget harem av "daddysar" här hemma som jag kontrollerar. Varken med smisk eller andra metoder. Inte heller är jag ansvarig för några spräckta äktenskap, eller att någon förlorat kontakten med sina barn.

Att pappor som "sköter sig" får umgänge med sina barn rent automatiskt är en myt och en lögn. Likaså är det en lögn att endast ett statistiskt fåtal barn varje år drabbas av det som vi kallar vårdnadstvister. Det rör sig om en minoritet av barnen som går igenom en skillsmässa gudskelov, men det rör sig ändå om 5-7000 barn om året.
Det vill säga 5-7 gånger så många som dog på Estonia. Detta är allt för många, inte något statistiskt fåtal.

Båda sidor


Många lever fortfarande i villfarelsen att en vårdnadstvist per automatik innefattar två föräldrar som står och sliter i varsin arm på barnet eller barnen. Detta är i realiteten dock ytterst sällan fallet.

Snarare så är det en förälder som oftast gör allt som står i sin makt för att stänga den andre ute. Detta görs mot mammor av pappor, och av mammor mot pappor.

Det som gör det hela värre är dock att vi idag har fått en bild av pappor som potentiellt farliga. Vilket i sin tur leder till att mammor som av olika anledningar vill få bort en pappa ur barnens liv mycket lätt kan lyckas med det. Vilket ju inte minst statistiken från SCB vittnar om. Detta innebär i praktiken att samhället inte bara blundar, utan dessutom belönar brottsligt beteende mot barn.

Detta är en utveckling som utsätter barnen för stora och oacceptabla risker att hamna i händerna på föräldrar som inte alls ser till deras bästa utan enbart sina egna.

När det gäller anklagelser om incest måste det snart ske en tillnyktring. Vi kan inte ha ett samhälle där vi ser hälften av befolkningen som misstänkta pederaster enbart för att dom råkar vara födda män. Visst finns det människor med denna sjukliga läggning, men dom är enligt alla vetenskapliga undersökningar få. Dessutom ser jag inte varför just mäns sexualitet skulle vara på något sätt mer skruvad än kvinnors? Är det testeseronet som gör oss till pedofiler? Det har visat sig i många fall att kvinnliga pedofiler är lika vanliga, och till och med överrepresenterade. Men i Sverige har dessa i stort sett total amnesti. Här talas det bara om män, pappor och styvpappor. När ni hör ordet pedofil, ser ni då en kvinna framför er?

Nu har det till och med gått så långt att vi stämplar 15 åringar som har sex med 14 åringar som förgripare av barn.Många har efterlyst den "andra sidans" version gällande den långa och outhärdliga tvist jag har skrivit om. Man menar att jag har kränkt och smutskastat dotterns mor.

Det har jag tvärtom undvikit så långt som möjligt. Inte heller har jag naturligtvis hindrat henne från att utnyttja sina medborgeliga rättigheter att komma till tals, här eller någon annanstans. När det gäller publicering av hennes namn så var det hon själv som gick ut med detta på internet redan innan jag startade denna blogg. Det är alltså inte jag som bär ansvaret för detta.

Jag hyser inget agg mot henne, oavsett hur illa jag anser att hon gjort både vårt barn och mig. Jag ser henne snarare som ett offer för samma onda krafter som jag och barnet också utsatts för. Min största förhoppning är att hon en dag också skall se detta själv och att vi tillsammans kan arbeta för att vår dotter skall kunna lägga denna mardröm bakom sig, men i dagsläget verkar det inte finnas någon vilja till försoning därifrån.

Min förhoppning är att samhället på något sätt kan hjälpa till med detta. Jag anser att det är nu det minsta dom är skyldiga vår dotter.
Det vill säga om det ens är möjligt, men jag måste ändå någonstans tro det. Vi är båda lika viktiga i vår dotters liv.

Problemet som jag ser det, är emellertid att bara en av oss tycks inse det för tillfället.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Kommentarer

 • Edvard säger:

  Joakim,du går från klarhet till klarhet. Utveckla gärna "Jag ser henne snarare som ett offer för samma onda krafter som jag och barnet också utsatts för".  Dom cyniska kommentarer borde läsas av fler friska medborgare då dessa fatalister röjer sig själva när de värjer sig mot att Rättssäkerhet ej får råda i Sverige. Rättssäkerhet skipas för den tilltalade genom att kritiskt få granska och därmed värna om objektivitets principen. Det viktigast av allt är "ställt utom allt rimligt tvivel".  Avslutningsvis, gillar skarpt ditt oberoende och lugn när denna pöbel mentalitet skönjas bland kommentatorerna. Det är mer av Amerikansk anda än svensk politisk korrekthet. Här en talande artikel som går i linje med ditt arbete här på bloggen att ifrågasätta och granska.  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1891038/leif-gw-persson-domarna-skyddar-sin-maktapparat  2010-04-21 | 23:27:10
  Bloggadress: http://genusnytt.wordpress.com/
 • Medborgare X säger:

  Joakim!  Mycket bra skrivet! För visst är båda föräldrarna lika viktiga för barnen, även för din lilla dotter. Kan bara önska dig lycka till och hoppas att förändringarna på Socialtjänsten i Kungsbacka kommer att vara till goda för dig och din dotter.

  2010-04-21 | 23:28:32
  Bloggadress: http://medborgarperspektiv.blogspot.com/
 • Pether säger:

  Tycker du ska sluta med sådana här inlägg. De slösar bara din dyrbara tid. Samt att de aldrig är till någon nytta, fanatikerna som är ute efter ditt blod kommer inte att ändra sig oavsett vad du skriver.

  2010-04-21 | 23:33:12
 • Daddy säger:

  Jag är medveten om det Pether. Det är inte dom jag vänder mig till. Det är snarare till dom många nya läsare av denna blogg som hittat hit på grund av den senaste tidens turbulens.  jag vill inte att dom ska få ett felaktigt intryck av mig redan från början. Vilket är lätt hänt i det klimat som rått sedan jag hade mage att ifrågasätta SVT:s version av händelserna i Bjästa.  Dessutom står det viktigaste i dagens inlägg trots allt i de första styckena.

  2010-04-21 | 23:42:38
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Daddy säger:

  Edvard:  Just för tillfället går jag gärna inte in på detta ytterligare, åtminstone inte offentligt. Jag vill störa den process som för närvarande pågår runt mitt barn så lite som möjligt.  Hoppas på förståelse för detta.

  2010-04-21 | 23:46:06
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Trollan säger:

  Grattis till delsegern!  Tycker tvärtemot Pether att det är bra inlägg, både i början och slutet. Det är viktigt att du presenterar dig för det du står för mer än "rättshaverist som försvarar våldtäkt" vilket du riskerat att stämplas som på sista tiden.

  2010-04-21 | 23:49:33
  Bloggadress: http://trollan.wordpress.com
 • Daddy säger:

  Tack Trollan.  Precis. Du känner mig ju bättre än så, men många nytillkomna gör det kanske inte.

  2010-04-21 | 23:52:34
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Caroline säger:

  Jag känner tyvärr alltför många föräldrar runt omkring mig som inte kan se till barnens bästa, utan utnyttjar dem till att "komma åt" den andre föräldern. Det gäller både mödrar och fäder...

  Jag kan inte säga att någon sida är bättre än den andra. Det är lika sorgligt varje gång.

  Jag hoppas att många av dem läser din blogg och förstår vilken skada de gör sina barn!

  2010-04-22 | 00:02:00
 • Jakobsson säger:

  Ett gott inlägg och glädjande att höra att socialförvaltningen rannsakar sitt agerande, förmåga till självkritik är ett tecken på mental hälsa.  Den som ifrågasätter rättssystemet i vilket samhälle det vara må,kommer att av rättssystemet och dess försvarare automatiskt anklagas för att vara rättshaverist, detta är väl dokumenterat genom historien.  Det ingår i systemets tröghet att motsätta sig granskning och förändring av de medborgare man anser sig vara satt att granska.

  2010-04-22 | 00:03:11
 • Leroy säger:

  Tusen kramar "Goa Gubben" från en vän som verkligen hoppats att dina barn skall få chans att skratta o fiska makrill o krabbor tillsamans och innerligt hopats att myndigheterna kanske till slut ser till så att det blir möjligt.  Barnen får tillgång till bägge sina föräldrar.  De även får möjlighet att träffa alla dina fina vännner och föräldrar sysskon o kusiner.  KRAM...  Leroy

  2010-04-22 | 00:06:42
 • Leroy säger:

  Ps.  Trevligt att du tar upp väderkvarnar och indirekt ger Servantes kred för Don Quiotte.  "To dream the impossible dream, to reach the..."  Resten får nog de som läser söka svar på. Eller läsa på om, om, om finns.  Leroy

  2010-04-22 | 00:10:50
 • Leroy säger:

  Gå nu och lägg dig annars blir sur...  Tänk på din hälsaoch dina barn i första hand.  Skit i andra diskussioner och debatter.  Det löser sig, förr eller senare. Förhoppningsvis förr eftersom det tagit så lång tid.

  Leroy

  2010-04-22 | 00:26:49
 • Mikael Karlsson säger:

  Först och främst, Vi får hoppas att Kungsbacka verkligen menar de de säger. Kan förövrigt tala om att det sökts en hel del på Joakim Ramstedt på Google de senaste dagarna, Kan det ha att göra med detta som nu sker (Om det sker, Jag har inget förtroende för familjerättsliga verksamheter AT ALL).  I övrigt, till Pether, Varför anser du att inlägg som detta senaste är dåligt? Själv tycker jag tvärt om. Denna bloggen var till för Daddys Kamp för sin dotter och sig, Själv anser jag att de andra inläggen om bland annat Bjästafallet varit rena skiten.  Jag vet inte om det handlat om att Daddy velat ha läsarsiffror eller om det verkligen handlar om fallet i Bjästa. MEn som jag också sagt till Daddy, en sådan skrivelse eller repportage hör inte hemma på en blogg.  Jag menar bland annat (Med en kyrkas eko) You cant save them all....  Jag har också sagt det till Daddy ett par tillfällen då vi samtalat och Daddy lagt fram lite ideer att jag tycker nog att det bör taggas ner lite. Detta har inte tagits emot på något surt eller tvärt sätt vilket jag tycker är ett av de största bevisen på att de som försöker fimpa Daddy inte vet vem de pratar om eller med när de säger att Daddy inte kan ta kritik. För visst tar han emot kritiken men man måste också då vara medveten om att Daddy är en individ med eget tyckande och det är Daddys Blogg. Ingen har rätten att bestäma vad Daddy skall och inte skall skriva. Det är helt och hållet upp till Bloggägaren.  Vad jag däremot tycker är mycket intressant är de som anklagat Daddy offentligt för att ha en sexuell böjelse som riktar sig mot barn oftast pratar om uttalanden baserade på utredningsmetoder där man med ledande frågor fört in personer (Bla Barnet) i en tankebana där fantasi blandat med verklighet blir en ren lögn.  Jag såg i förra veckan att denna typen av frågor också får en vuxen att inte kunna svara direkt och korrekt på frågan utan då måste ge ett luddigt svar som kan tolkas på flera olika sätt beroende på vilken inställning mottagaren av svaret har.  Min föredettas ombud Birgitta Williamsson är en sådan person som ger ledande frågor till vuxna. Man hade ingenting som kunde peka på att jag var en dåligt förälder när det handlade om mig och mitt barn. Då var hon tvungen att fråga handläggaren (Kan det vara så att barnet är rädd för pappa och därför är mer skötsam och lugn än hos mamman). Om då handläggaren svara NEJ på den frågan så hade detta kunnat fördärva hennes trovärdighet. I stället fick hon ge svaret, Det kan vara så, men vi har aldrig haft de funderingarna.  Detta kan som sagt tolkas på flera sätt. Men hade mitt barn varit rädd för mig så hade hon inte varit så påstridig om att få komma till pappa. Hon hade då inte heller gråtit i skolan då hon vet att pappa skall komma och hälsa på (Om pappa kommit på eftermiddagen och barnet tyckt att det blivit jobbigt att vänta på att pappa skall komma.)  Psykologen Ann-Catrhin Juhlin begick en direkt mened i rätten då hon påstod att hon skickat ut kallelser till mig om att medverka vid en utredning om mitt barn. Ann-Cathrin Juhlin satt och ljög rakt ut i Tingsrätten. Det stämmer att jag varit medbjuden igenom kallelser till mamman vilket mamman och Ann-Cathrin Juhlin bestämt tiderna. Passar då inte tiderna mig så har jag fått vara utan mötet.  Ann-Cathrin Juhlin kunde inte heller styrka att hon låtit mig och mitt barn komma själva vid något tillfälle för att Ann-Cathrin Juhlin skulle kunna få göra en egen bedömning av hur barnet och pappas relation är när de är själva.  Ann-Cathrin Juhlin avböjde hela sin utredningstid att besvara frågor från mig som pappa.  Ann-Cathrin Juhlin besvarade endast mammans utsago i sin utredning då hon skapade sin uppfattning utifrån mammans uppgifter.  Ann-Catrhrin Juhlin är verksam i Kristianstad och jag råder alla som blir behandlade av henne att vara uppmärksamma på hennes mammakära ageranden som psykolog.  Ja, Nu rann väl dennas skrivelsen ut och flummade i väg från sin grund tanke och syfte. Men att man är uppretad på felaktiga och rent av partiska personer inom barnrättssystemet är ju ingen att förtiga.  Och som sagt, Pether, Detta var inget oviktigt inlägg från Daddy, tvärt om. Dom andra inläggen gällande bland annat Bjästa har inte direkt varit av intresse att läsa för mig.

  2010-04-22 | 00:58:05
  Bloggadress: http://daddys-sverige.se
 • Ann Helena Rudberg säger:

  Jag har sett den långa väg du har gått bara det senaste året. Vilken utveckling! Och naturligtvis hjälper det att urholka stenen. Det är människor som skapar det här samhället så det hjälper att ställa sig upp och säga saker. Det är demokrati. Och naturligtvis så hjälper du med det du gör en massa andra föräldrar och barn. Så självklart! Stor kram!

  2010-04-22 | 07:28:35
  Bloggadress: http://www.annhelenarudberg1.blogspot.com
 • MoaLinn säger:  Jättebra skrivet Daddy. Ja, jag tror också det behövdes nu. Människor läser gamla inlägg i mindre utsträckning än man tror.  Och jag vill också understryka en sak i ditt inlägg. Det här att kontaktpersoner borde sättas in automatiskt om det kommer anklagelser som föranleder en utredning. Att stoppa umgänget borde vara en otillåten åtgärd. Punkt.  Hos oss har umgänget avbrutits i över 3 år på grund av utredningar som dragit ut på tiden. Under dessa 3 år har barnen ju självklart rotat sig hos modern, så det känns väldigt svårt att flytta dem nu. Så även om maken blev frikänd nu och hon uppenbart har saboterat umgänget med lagens hjälp, så finns det stora risker att hon ändå vinner vårdnaden på grund av kontimuitetsprincipen. Om vi hade haft övervakat umgänge på samhällets beskostnad under den här tiden så hade kontakten med barnen hållts vid liv och kanske hade det också gått fortare med utredningarna eftersom det hade kostat så förbannat. Nu utredde de ett brott i dryga 2 år (sic!), fast brott mot barn ska behandlas skyndsamt enligt lag.  Och jag känner igen mig i din beskrivning på slutet också. Modern är svårt att vara riktigt bitter på. Hon är ju inte frisk som gör så här. Och jag önskar så att en samarbetslösning hade kunnat komma till stånd. Vi vill ju inte ta barnens mor ifrån dem. Men hon vill ju uppenbarligen inte att de ska ha en far och på inga villkors vis en bonus-mamma. Så hur ska vi kunna samarbeta då, när samhället inte hjälper oss alls, utan bara lägger bränsle under hennes bitterhet och svartsjuka?  Har du förändrat något i socialtjänsten i Kungsbacka med din blogg- Grattis! Kanske har den där nya chefen (visst var det en sån?) något med saken att göra...

  2010-04-22 | 07:42:36
 • Lilla My säger:

  Härligt att läsa detta inlägg : )  Det går att förändra trots hårt motstånd från alla håll och kanter.

  Jag är glad att det finns människor som som orkar kämpa så som du gjort.

  Kampen för barnens rätt till båda föräldrarna måste fortsätta så att fler och fler förstår att detta händer dagligen i Sverige.  2010-04-22 | 07:47:16
 • Lena säger:

  GRATTIS Daddy..vill jag önska dig och din dotter,hoppas nu bara att socialtjänsten i Kungsbacka ordnar upp detta fullt ut.

  I min väns fall gick anmälan om incest direkt till polisen...socialtjänsten i den kommun det gäller fick inte en chans att utreda eller säga sitt :( så man ser ju att det kan se väldigt olika ut i de enskilda fallen.

  Sedan tycker jag att du har gjort en bra sammanfattning av det som har varit den senaste tiden..alla spekulationer ...men lite komiskt :)har det allt varit i allt det allvarliga.

  Lycka till..jag kommer att fortsätta att följa dig.

  2010-04-22 | 08:04:30
 • Liam säger:

  "Men om han inte är oskyldig? Hur många av dessa lögnaktiga slynor kommer fortsätta passera hans liv innan Daddy, hans mamma och hans bror kommer acceptera att ibland, händer det att domstolar faktiskt har rätt. Och vilken upprättelse skulle Daddy ge till det nästa offret? Hur viktig är en tjej som utsätts för våldtäkt?"  Från Trollans blogg. Ja vad säger du Daddy, vad tar du för ansvar för att den här pojken inte våldtar igen?  2010-04-22 | 08:16:40
 • Madde säger:

  Härligt och grattis Jocke :)

  Tänk att din kamp, din otroliga kamp nu ger frukt.

  Resultat.

  Solen skiner i dag!  Något du tar upp som är viktigt.

  Det är att inte se dessa svåra fall i procent utan som unika fall där en procent står för en faktisk siffra av antal barn som blir drabbade.  Det är lätt att tycka att tex 4% inte är så mycket, men om de procenten representerar tex 100 000 barn,då blir det lättare att förstå hur många barn som drabbas.  2010-04-22 | 08:21:33
 • Madde säger:

  Liam:

  Tycker inte du att alla som döms skall få en dom baserat på all fakta?  Tar du så lätt på rättsystemet?  Det spelar ingen roll vad den anklagade har gjort, det kan vara allt från att köra för fort till att mörda någon.

  De som tillämpar rättsystemet skall och får inte mörka eller undanhålla bevis oavsett vad du och jag tror.  Om inte detta skärps kommer det att slå tillbaka och människor kommer att ta lagen i egna händer.  DET kommer att bli en katastrof långt värre än vad vi kan föreställa oss.  Tar du Liam ansvar för det?

  2010-04-22 | 08:27:19
 • Madde säger:

  Jag vill också skriva det här även om det kommer att sticka i ögonen på några.  När Jockes dotter växer upp och vill söka svar på vad det var som hände kommer hon och hennes bror se att de två är den största drivkraften för att deras pappa orkade, fann kraft och mod att föra fram detta i ljuset.

  Vilket dotter eller son skulle inte bli oerhört stolta över detta?  2010-04-22 | 08:44:46
 • Caroline säger:

  Apropå luddig frågor:  En vän till mig diskuterade den hypotetiska frågan om "han slutat slå sin fru?" Svara ja eller nej!  Försök svara på den med hedern i behåll... ;)

  2010-04-22 | 09:09:04
 • Madde säger:

  Jag ställer också en :)  Hur långt är ett rep?

  2010-04-22 | 09:18:19
 • Leroy säger:

  Caroline.

  Eftersom frågan är hypotetisk så har han inte det, för han har inte ens börjat, därför blir svaret Nej.  Leroy

  2010-04-22 | 09:50:38
 • Alexis säger:

  Ett av dina bästa inlägg, Daddy. Framförallt för att du har lyckats bevara ditt lugn.

  2010-04-22 | 10:24:41
 • Mr Galahad säger:

  Vilket halleluja moment :)

  Grattis, du har visat världen att det finns hopp.  Väl svarat Madde...  //Mr G  2010-04-22 | 12:36:17
  Bloggadress: http://mrgalahad.wordpress.com/
 • Mikael Karlsson säger:

  @ Carolin,  På din fråga om "Han slutat slå sin fru" kan man fundera på, Får man enbart svara ja eller Nej?  Om så är fallet så är svaret Nej.  Varför svaret blir nej undrar säkert en del över.  Jo därför att, Han har aldrig slått sin fru och därför kan han inte ha slutat nått han inte påbörjat.  Jag förmodar att det var själva frågeställningen du ville ha svar på, och inte en anklagelse mot någon specifik.  Dock är det intressant att du väljer att fråga om en man slutat slå sin fru och inte tvärt om.  du kunde också ställt frågan, "Har hon slutat slå sin man?" Men du valde tvärtom. Intressant.

  2010-04-22 | 14:34:18
  Bloggadress: http://daddys-sverige.se
 • Lina, SBN säger:

  Fantastiskt välformulerat!

  2010-04-22 | 14:46:28
  Bloggadress: http://www.saknadebarn.org
 • Daddy säger:

  Tack för alla uppskattande kommentarer.

  Vad gäller den nye chéfen för familjerätten och utredning barn & ungdom i Kungsbacka har jag hittills inte funnit någon anledning att kritisera hennes sätt att sköta sitt viktiga arbete.  Jag ber om ursäkt att jag inte hinner skriva eller kommentera så ofta för tillfället. Att driva denna blogg tar upp mycket tid förutom själva skrivandet. Det tar en ofantlig tid att samla in, organisera och verifiera information som kommer in.

  Mycket tid går även åt att svara på mail så gott jag kan. Även här får jag be om ursäkt att en del får vänta på svar.  Om jag fick önska något i dagsläget vore det att jag kunde hitta ett sätt att göra detta arbete avlönat. Inget av de tidigare arbeten jag har haft har nämligen känts mer meningsfullt än detta.  Tack till alla er som stöder mig i detta. Och till er som inte gör det vill jag hälsa att ni i många fall inte är så anonyma som ni tror.  Det är mycket intressant att kartlägga det nätverk som i bakgrunden har agerat i fallet med Bjästa. Och nu senare emot oss som har vågat kritiskt granska hur detta har gått till. Precis som i pysselböcker för barn framträder till slut en bild då man drar streck mellan punkterna.

  2010-04-22 | 15:06:53
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Madde säger:

  Eftersom det är så många som läser denna blogg måste det ju finnas någon som kan komma med tips hur du gör för att kunna se detta som en inkomst och allt ditt jobb blir avlönat.  Det är inte svårt att förstå att det tar en enorm tid för varje inlägg.

  2010-04-22 | 15:52:41
 • Arne säger:

  Självklart blir folk oskyldigt dömda, men sveriges domstolar är faktiskt en av dom bättre i världen på att se till att inte det händer. Det är minst 10ggr troligare att skyldigt folk går fria än att oskyldiga blir dömda. Och är det något man ska klaga på så är det ju det.  Ingenting är perfekt, istället för att börja försöka få den så kallade "oskyldige" frigiven/renad då ska man ju lägga energin på att få fast den riktiga gärningsmannnen istället.

  2010-04-22 | 18:41:05
 • Caroline säger:

  @Mikael Karlsson  Jag relaterade till en faktisk diskussion vi hade för många, många år sedan, och tog frågan direkt därifrån...

  Min vän var en man så därför blev frågan sådan...  Vi kan avköna den helt med:  Har du slutat slå din partner? Svara enbart ja eller nej!

  2010-04-22 | 19:32:20
 • Hannes säger:

  Madde skriver: "Eftersom det är så många som läser denna blogg måste det ju finnas någon som kan komma med tips hur du gör för att kunna se detta som en inkomst och allt ditt jobb blir avlönat."  Madde --> För att bli avlönad så måste det man gör tillföra något till någon som har ekonomi att betala för det. Det räcker inte med att man roar folk att läsa idiotier, det får de gratis, de betalar inte för sådant.

  2010-04-22 | 20:07:01
 • Pensa säger:

  Detta var nog något av det bästa du skrivit. Klarsynt, ärligt, neurosfritt. Kanske, kanske kommer du fram den vägen du hela tiden oförtrutet fortsatt att gå på trots motstånd från de som tror på en annan väg. Önskar dig all lycka.

  2010-04-22 | 20:26:55
 • KimhZa Bremer säger:

  Du har mitt stöd i din kamp, Joakim.  Nya initiativ är på gång, också härifrån.  /KB

  2010-04-22 | 20:57:31
  Bloggadress: http://kimhza.wordpress.com/
 • Mikael Karlsson säger:

  @Caroline  Ok, Då svarar jag igen då, Nej och hänvisar till vad jag skrev i mitt förra svar. Har aldrig blörjat så jag kan inte avsluta nått jag inte påbörjat.

  2010-04-22 | 21:00:55
  Bloggadress: http://daddys-sverige.se
 • valens säger:

  Bakom en dimridå finns ett regelverk, alltid...

  Hjärtligt hoppas på det bästa! För alla...  Imorgon är en annan dag...

  2010-04-22 | 21:38:26
  Bloggadress: http://valens.nu
 • A.Karhu säger:

  Mycket bra inlägg som fokuserar på hur hela rättssäkerhetens apparatur fungerar, att den behöver "justeras" är tydligt, så att man kan uppnå en höjd och förbättrad säkerhet, vilket i sin tur skänker trygghet, och jag tycker dessa citatet i från artikeln är mycket bra.  Citat:  "Att pappor som "sköter sig" får umgänge med sina barn rent automatiskt är en myt och en lögn. Likaså är det en lögn att endast ett statistiskt fåtal barn varje år drabbas av det som vi kallar vårdnadstvister. Det rör sig om en minoritet av barnen som går igenom en skilsmässa gudskelov, men det rör sig ändå om 5-7000 barn om året.

  Det vill säga 5-7 gånger så många som dog på Estonia. Detta är allt för många, inte något statistiskt fåtal."  "Däremot är jag allvarligt oroad för dess hälsa för närvarande. Därför menar jag att en stark antibiotika kur snarast borde sättas in innan hälsoläget förvärras ytterligare."  "Det går naturligtvis att göra rättssäkra utredningar på anmälningar som kommer in. Det går att göra det utan allt för brutala ingrepp i barns kontakt med den andre föräldern. I tveksamma fall kan man under en tid övervaka umgängena tills man fått klarhet vad som ligger bakom en anmälan. Det är detta reglerna om kontaktpersoner skapades för en gång i tiden."  "Dessutom skall man nu enligt uppgift inte automatiskt utgå från att den anmälande föräldern talar sanning, för att därefter i sina barnvårdsutredningar enbart söka bevis för detta. Utan istället först utreda om det ligger något i anmälan eller om den kan bottna i en överdriven oro, eller till och med vara rena påhitten."  Om uppgifterna stämmer kommer i så fall Kungsbacka socialtjänst att bli en rollmodell och ett föredöme för landets övriga."  Det verkar ju faktiskt ljusna när det kommer till vad som i realiteten är i barns bästa,i enlighet med behov och utveckling.  A.Karhu

  Styrelseledamot i Pappa-Barn Riks

  www.pappa-barn.se

  2010-04-22 | 21:39:00
 • valens säger:

  Bakom en dimridå finns ett regelverk, alltid...

  Hjärtligt hoppas på det bästa! För alla...  Imorgon är en annan dag...

  2010-04-22 | 21:42:11
  Bloggadress: http://valens.nu
 • Melvin säger:

  Hej Daddy,

  Jag har följt din blogg i stort sett sen den startades och för mig är den mycket intresant och läsvärd. Även när man inte alltid håller med eller köper en del argument. Dock är det första gången jag skriver en kommentar eller det är rättare sagt an fråga. Frågan gäller Bjästa fallet som ju är en mycket tragisk historia från början till det eventuella slutet, oavsett vilken sida man tror på. Du hävdar ju att pojken erkände under stress pga "hot" om att han skulle få stanna i häktet, och har sen tagit tillbaka det. På en anan blogg, som utgår från att domarna är rätt och att problemet är att mamman inte har klarat av att hantera att hennes son skulle vara sexförbrytare så finns det ett citat där pojken förklarar varför han tog tillbaka sitt erkänande, se citat nedan. Frågan är då var kommer detta citatet från? Vet någon det? Är det ett blogg rykte eller tagit från en intervjuv eller rättegångsprotokoll?  "Han är dömd i rättvisa domar och erkände själv på ett tidigt stadium övergreppet. Men när pojken insåg sin mammas desperata förnekelse tog han halvvägs tillbaka erkännandet. Så här förklarade pojken varför han ville ändra sig: ”Så erkände jag och sen... Jag vet ju att mamma, hon har det ju väldigt svårt hemma med sin hälsa och… och jag har ju en till brorsa också nu... Hon tycker inte det är så kul då, att han sitter ju bara där. Och han får ju gå hos BUP nu också. Så har och... som jag, som har haft problem ju också. Han sitter ju bara inne på sitt rum och gör ingenting med mamma…” Mammans förnekelse medför att alla hennes problem är flickans, brottsoffrets fel. Hon polisanmälde våldtäkten. Hon måste ha ljugit för att sätta dit en fin pojke! "  Melvin

  2010-04-23 | 09:34:33
 • Daddy säger:

  Flickan i fall nummer ett polisanmälde fyra dagar efter händelsen. Flickan i fall nummer tre, (för egentligen handlar det om tre flickor som anklagat vara en tog tillbaks anmälan efter att ha erkänt att inget hänt), anmälde inte alls. Tvärtom hävdade även hon i ett mail till Oskars mor att "inget hänt". Inte heller någon i hennes familj anmälde brottet. Det var en annan utomstående mamma som anmälde. Detta enbart på rykten och hörsägen. Hon har inte ens befunnit sig på platsen den aktuella kvällen.  Oskars mamma har inte betett sig så som hon nu anklagas för över hela internet. Hon har försökt att komma fram till sanningen om vad som hänt. Och hon har varit beredd att acceptera den, oavsett vad den var. Hur kan man klandra en mor för det? Hade inte du gjort detsamma för ditt barn?  Inte heller är hon eller dom andra som drivit gruppen på facebook någon "Flickhatande mobbpöbel" såsom dom blev beskrivna i uppdrag granskning.  Om du vill sen en hatande mobbpöbel så kan du kolla här:

  http://www.facebook.com/group.php?gid=115682358450710&v=wall&ref=search  Denna grupp stängs inte av Facebook. Tydligen tycker dom nu att hat och hot är helt okej, så länge det riktar sig mot en dömd vålddtäkts"man" så är det väl inte så farligt.  På tal om hat varför inte göra ett besök även här:

  http://bortomrimligttvivel.blogspot.com/2010/04/pappas-flickor-del-2.html?showComment=1272004752766#c3825654963440985177

  Denna blogg drivs av så kallade "Överlevare". Inte ens de mest militanta feminister är så där hatiska.  Vad jag anser om Nordmark och Johansson på uppdrag granskning och deras reportage har jag försökt redogöra för i ett antal inlägg. Men ibland räcker orden inte alltid riktigt till.  Men om dom två besitter något samvete och moral överhuvudtaget så kan det inte vara lätt för dom att sova i dessa dagar, men jag betvivlar faktiskt att dom har varken eller.  Men det kommer ett beslut från granskningsnämnden. Dom behandlar ärendet med prioritet.

  2010-04-23 | 10:06:08
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Melvin säger:

  Jag glömde att skriva att citatet kommer från "CATRINE OCH SYNDABOCKARNA 2009" bloggen. Men fair enough, du har ju personligen träffat mamman vad jag förstår och första hands info är ju alltid bättre än hörsägen. Men frågan kvarstår är citatet av pojken en skröna eller var kommer det ifrån? Är det någon som vet?  Melvin

  2010-04-23 | 12:22:19
 • Daddy säger:

  Det kommer från förhör fyra, men man får ju akta sig när man läser ett förhör att själv tolka in saker i det som står. Det är det största misstaget människor ofta gör när dom läser förhör.  Jag har ju personlig erfarenhet. Att Dennis inte mådde bra efter två vecjor i häkte kan vi slå fast. Häkte är betydligt värre än till och med fängelse. En cell och en brits. Restriktioner från att läsa tidningar och titta på TV. Restriktioner frånn att vistas med andra.  Jag tror inte det ärmånga som förstår vilket helvete häktet är. Många har tagit sina liv där, många har gått raka vägen hem och gjort det när dom släppts. För en ostraffad 15 åring är det naturligtvis rena twilight zone.  Därför finner jag det inte alls konstigt att han erkände efter att ha hotats med tre veckor till på härnösands vuxenhäkte. "Om du bara säger sanningen så får du åka hem".  Det var det som hände enligt pojken själv, och alla ungdomar som jag talat med. Kompisar och andra så säger dom samma sak. Man kan lita på D.  Sedan när han märker att polisen kört en vals så tar han tillbaka erkännandet. Detta blir naturligtvis svårt att förklara utan att peka ut polisen som sitter i rummet.  Som sagt, man är inte så kaxig som 15 åring i ett såsdant läge. Men att det är mamman som agerat advokat är rent trams.  Trams saknas det för övrigt inte i den här debatten. Men som sagt. En dag kommer snningen uppkravlande och gör sig påmind. Det är ofta så i dessa högprofilmål. Även om det kan ta många år.  Just nu är det mediakåren som är hindret. Även om någon skulle hitta rena bevis för vad som utspelade sig, och dessa skulle fria pojken, så skulle inte en enda tidning vara intresserad att trycka det.

  Detta är spekulation, byggd på erfarenhet.  Hoppas jag har fel.

  2010-04-23 | 15:46:38
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Melvin säger:

  Ok då var det åtminstone ingen skröna då. För även om dom på den bloggen tagit en annan ståndpunkt i frågan så har den alltid verkat seriös, precis som din.  Kollade ochså på hatlänken och det är ju inte ens lönt att kommentera mer än att dom har ju själva satt nivån genom att kalla den en "En ynklig blogg".  Jag ser fram emot fler intresanta inlägg från dig och hoppas vi får se ännu mer glada nyheter från din egen kamp.  Melvin

  2010-04-23 | 17:48:59
 • J säger:

  Bra inlägg daddy och grattis till din delseger!  2010-04-23 | 21:16:04
 • Arne säger:

  Tvingat fram förhör, vart står det någonstans?  Det är ju vad pojken själv sagt till sin mamma eller?  Läste tidigare nån kommentar här om att han åkt dit för snatteri, ja har han gjort det så nog lär han kunna ljuga för mamma också.

  2010-04-25 | 07:54:31
 • (M)askulinism säger:

  Jocke du är blytung! Fortsätt vara den du är och kämpa för dig och din dotter!

  2010-04-26 | 01:11:38

Kommentera inlägget här: