daddys

Beware the fury of a patient man

Gert Krantz, egomammornas vita riddare

Kategori: Rättvisa

skatteverketGert Krantz ville inte vara med på bild så jag fick ta en lookalike. Denne Krantz sitter på folkbokföringskontoret¨i Göteborg mittemot "Feskekörka" där han spenderar sina dagar med att dela ut skyddade personuppgifter till mammor och barn så att den lede fi, det vill säga oss pappor inte skall längre få veta var våra barn vistas i Sverige. vi pappamonster är ju potentiella våldsmän allihop gubevars.

En sak får man ju ändå ge den gode Gert. Han tar sitt jobb på störta allvar. Ja faktiskt så allvarligt att 22 kapitlet 1§ sekretesslagen där det står att det måste finnas särskilda skäl för att få göra detta, knöcklar han ihop med et ääääh! och slänger i papperskorgen.

Likaså skatteverkets egna regler för när detta får tillåtas så går det enligt Gert Krantz ju inte att bokstavligen följa dessa...herregud, då skulle ju alla kvinnor på rymmen med sina små riskeras att utsättas förfruktansvärda "hjulingar" som dom säger i Norge. På svenska överätts det till stryk. Jag lämnade precis nyss in en JO anmälan  mot den här kvinnornas "hjälte" och nu skall ni få höra orsaken, och därmed också få ta del av ännu ett sätt Sverige genom farbror Krantz bryter mot dom mänskliga rättígheterna.


RSV:Det måste föreligga ett reellt och konkret hot.Ingegerd WSidéll Detta är Ingegerd Widéll som jobbar med de här frågorna på skatteverkets huvudkontor. Då jag ringde upp henne och talade om mitt fall, där ju mamman har fått skyddad identitet av riddar Krantz. Inte en gång utan två gånger, så tyckte hon det lät underligt, men erkände också att systemet missbrukas.

Först påstod modern att jag var farlig. Jag blev bland annat polisanmäld då jag efter månader av umgängesvägran åkte hem till mormoderns hem, artigt knackade på dörren och bad lugnt att få ha umgänge med min dotter. Det fick jag....i en timme....om jag höll mig i näromområdet. Efter en kort promenad med henne så gick jag lydigt och snällt tillbaks och blev då bjuden på kaffe och fika. Sedan gick jag därifrån lungt, fridfullt och ledsen in i själen.

Dagen efter får jag besked om att jag är polisanmäld. Jag fick dock ett ultimatum. Om jag lovade att "uppföra mig" hädanefter och inte kom på några fler oanmälda besök så kunde dom tänka sig att dra tillbaks polisanmälan". Men innan dom gjorde det så sprang dom till sin vite riddare Gert och fick genast skyddade personuppgifter.

Då jag berättade för Ingegerd Widéll om hur detta hade gått till sade hon bland annat följande:
 • Det är riktigt bedrövligt på alla håll och kanter
 • Det är ett missbruk av sekretessmarkering.
 • Detta skall i så fall vara ett Interrimistiskt beslut under utredningstiden
 • En kvinnojour skall kunna verifiera att det är ett konkret hot (är det verkligen deras uppgift?)
 • Du kan ju begära ett skriftligt beslut men det blir ett nej i alla fall. Och du kan inte överklaga.
 • Det finns misstankar om att detta används felaktigt och det är ett otyg.
 • Det skall föreligga ett allvarligt och konkret hot
 • Det är inte okej nån enda stans
 • Det är inte för barnets bästa nån enda stans
 • Vi vill inte ha in anmälningar från folk som inte har behov av det
 • Om detta missbrukas, och då har man missat barnens intresse
Lyssna gärna på hela intervjun här:Gert Krantz är nu JO anmäldEftersom lagen 2 kap 1 § säger att det måste föreligga särkilda skäl till att någon skall beviljas skyddade perssonuppgifter, och man som är den som skulle utgöra själva hotet, så vill man ju gärna få veta vari hotet ligger och vilka bevis dom anför för att gömma en dotter från sin far och dessutom förneka honom att ta del av information om var ens flicka går på dagis, eller hur det går för henne där.

Hur sjutton skall man annars kunna försvara sig mot de anklagelser som beslutet grundar sig på? "Nä det har du inte med att göra" blir svaret från riddar Gert. "Du kan ju få beslutet skriftligt, men det går ändå inte att överklaga" fortsätter denna barngömmare.

Sverige har dömts för denna lagvidriga rättshantering i Europadomstolen då det bryter mot dom mänskliga rättigheterna. En medborgare kan nämligen inte straffas utan att få reda på vad anklagelserna gäller. (rätt självklart eller hur?). Man har ju dessutom alltid rätt att försvara sig mot anklagelser, och sist och inte minst så har man enligt europadostolen alltid rätt att få ett myndigheetsbeslut överklagat. Men Sverige är inget vidare på att följa Europadomstolens beslut.

Detta är kärnfrågan i min JO anmälan. Dessutom har jag ju för damernas vita riddare lagt fram ett otal bevis för Gertan. Både domen från April 08 där rätten fastslår att det inte föreligger någon hotbild från min sida mot varken mor eller barn, men Gert, han tycks ha en annan uppfattning om det. Trots att det aldrig styrkts någonstans.

Jag visste var mamman bodde i över ett år


Efter huvudförhandlingen 2008 i April så konstaterar rätten bland annat (domen finns i rullgardinsmenyn till höger) att jag är en lämplig vårdnadshavare. Rätten finner inte ens i moderns egna uppgifter stöd för en sådan "farlighet". Rätten ifrågasätter också om modern är den lämpligaste vårdnadshavaren vad gäller barnets behov av bägge sina föräldrar. Men eftersom modern effektivt under en längre period lyckats kraftigt och enväldigt hindrat min dotters och mitt umgänge bedömer rätten att mitt barns bästa är att få den umgängesvägrande modern som ensam vårdnadshavare eftersom mitt och hennes umgänge så effektivt begränsats. Det står alltså ingenstans att jag skulle utgöra något hot mot varken dotter eller mor. Efter domen talade modern om sin adress och telefonnummer eftrsom den skyddade identiteten då ju hade spelat ut sin roll. Jag visste därmed under mer än ett år var barn och mor bodde.

Men dom tycks ha överlevt det också konstigt nog??

Så vari ligger själva hotet Gert?


Det har jag frågat denne kvinnornas riddare i sin skinande rustning, men det kunde han som sagt inte svara på. Det enda han till slut klämde ur sig var att "han ju inte kunde utesluta att jag inte skulle möjligen kunna utöva våld mot moder eller barn". Nej, det är ju sant. Och jag kan ju inte heller utesluta att han inte ger sig på kvinnor och barn heller, så vari ligger skillnaden?

dangerousJag kan tillägga att jag är en mycket fredlig och kärleksfull man. Jag har aldrig brukat våld mot någon människa i hela mitt liv. Jag är aldrig dömd eller anmäld för något dylikt brott heller. Så var, Gert ligger det reella och konkreta hotet i det här fallet?

Jag inser att jag inte kommer att få denna fråga besvarad eftersom denna delen av skatteverkets regler beivrar Gert som en vakthund. Det är ju dom andra reglerna som tidigare avhandlats som snarare verkar saknas i hans exemplar av skatteverkets regler för skyddade adresser.

Detta är ett mycket effektivt vapen


I vårdnadstvisterna i Sverige har kvinnojourerna och familjerätterna satt detta i system då dom naturlitvis vet att detta är beskyllningar som fäderna inte har en chans att försvara sig ifrån.

Då vårdnadstvisten når domstolenså är det ju det första dom ser. Aha! mamman och barnet lever skyddade. Hmmm, ja det är klart att det finns en anledning till det. Här har vi alltså med en våldsam och hotande far att göra. För det måste ju föreligga ett konkret hot mot mamman och barnen här. Annars hade dom ju inte fått skyddade uppgifter...elementärt min käre Watson.

1-0 till mamman direkt. Och som farsa kan du inte heller opponera dig eftersom du inte har en aning vad som ligger till grund för dessa sekretessmarkeringar..

Visst är det smart?

Nu ryktas det om att det är en lagändring på gång inom detta område. Det måste smärta Gert Krantz ifall så blir fallet. Något säger mig att han trivs förtäffligt i sin blanka, vita fina skrammelrustning där han känner att han får leka kvinnornas riddare varje dag.

Barnen som kommer i kläm på grund av hans lagvidriga beslut har han uppenbarligen inte en tanke på.
Mitt förra inlägg handlade om mansidioterna. Här har vi yttrligare ett praktexempel. Och tro mig, jag är långt ifrån den enda som drabbats av denne gentleman. Det finns pappor och framförallt barn som drabbats ännu hårdare av denna klatterbytta som sitter och administrerar gömmandet av umgängessaboterande och egotrippade mammor och deras stackare till barn som nekas ett umgänge med sina fäder som står helt maktlösa inför denne maktfullkommlige karlakarl och hans korrumperade myndighet.

Barnen drabbas värst, men det är ju inte dom Gert Krantz skyddar i första hand, utan kvinnorna som han "inte kan utesluta" skulle drabbas av allehanda hemskheter om han inte godkände varje tramsansökan som strömmar in på hans lilla byråkratkontor.

Detta borde granskas av riksrevisionen, men som vanligt när det gäller myndigheter så talar man tyvärr oftast med dessa tre exemplar:

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Kommentarer

 • Roback säger:

  Ja jag säger då det. Det är nog inte bara du som är lite fundersam över GZ:  http://www.e24.se/makro/sverige/bedragare-utnyttjar-sekretess_85625.e24

  2010-01-23 | 11:12:27
 • Roback säger:

  ... GK menade jag

  2010-01-23 | 11:15:39
 • Madde säger:

  Jag kopierar rakt av från dig Jocke:

  "Rätten ifrågasätter också om modern är den lämpligaste vårdnadshavaren vad gäller Ranias behov av bägge sina föräldrar. Men eftersom modern effektivt under en längre period lyckats kraftigt och enväldigt hindrat Ranias och mitt umgänge bedömer rätten att Ranias bästa är att få den umgängesvägrande modern som ensam vårdnadshavare eftersom mitt och Ranias umgänge så effektivt begränsats. Det står alltså ingenstans att jag skulle utgöra något hot mot varken dotter eller mor"  Nu kopierar jag endel av min sambos dom:

  "DOMSKÄL

  Det finns inget i utredningen som visar annat än att pappan i och för sig är

  lämplig både som vårdnadshavare/boendeförälder och att utöva ett sedvanligt

  umgänge. Däremot kan invändningar riktas mot mammans lämplighet som

  vårdnadshavare och boendeförälder eftersom utredningen nu precis som i tidigare mål i

  tingsrätt och länsrätt visar att hon inte har vilja, eller i vart fall inte förmåga, att leva

  upp till det ansvar som hon har vad gäller att medverka till att bygga en relation mellan

  sonen och pappan och också i övrigt underlätta ett umgänge mellan dem.

  De invändningar mot mamman som sålunda kan riktas mot henne talar för att

  hon inte längre bör ha del i vårdnaden om sonen eller i vart fall för att sonens boende

  bör flyttas till pappan i Xxxxxxxx."  Ja nog skulle man tro att det handar om samma "fall", men tyvärr är det inte så.  2010-01-23 | 12:28:47
 • Madde säger:

  Ang Gert Krantz:

  Är inte detta ett missbruk i egenskap att inneha en maktposition så vet jag inte vad som är det.  Jag blir alldeles beklämd när jag tänker på hur lätt det trots allt är att missbruka den makten han har i sina händer.  Jag finner också det oerhört märkligt att kvinnojourer har denna makt också.  2010-01-23 | 13:09:36
 • Mikael Karlsson säger:

  Jag hade nog gjort som så om jag vart du Jocke,  Ringt upp Gert och frågat, den fråga som du i texten ställer. Spelat in samtalet och lagt upp det i samband med denna artikel du skrivit.  Jag finner likt som du också att det förefaller mycket märkligt att Kvinnsjourerna har sådant inflytande att man på deras uppgifter kan gå in och gömma barn och kvinns. Det strider starkt emot FN:s Barnkonvention då Kvinnojourerna INTE är en myndighet.

  2010-01-23 | 16:30:13
  Bloggadress: http://mikael.netroots.se/
 • Daddy säger:

  Intressant artikel. Det verkar som om Gert Krantz inte bara skyddar umgängesvägrande mammor utan även brottslingar och bedragare....så länge dom är kvinnliga vill säga.  Jag har ringt och pratat med herr Krantz vid ett flertal tillfällen, men man kan lika gärna tala till en tegelvägg. Det är ungefär lika givande.

  Men jag ringer nog igen vad det lider.  Annars är det nog regionskattechéfen som kommer att få nästa samtal. Förhoppningsvis så har hon läst detta inlägg. Annars får jag väl maila en länk =)

  2010-01-23 | 22:16:11
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Leroy säger:

  Briggen Blue Bird + gå på grund i Smögen:  http://www.youtube.com/watch?v=hUr9WwLn4r8  Leroy

  2010-01-23 | 23:58:35
 • Jakobsson säger:

  Ja det är ett jätte problem med att skatteverket sprider personskydd som om det var konfetti.  Genom mansjouren har jag samma erfarenhet som du av att personskyddet delas ut helt godtyckligt och snarast rutinmässigt. När man ringer och frågar om grunderna så är det vanligt att man hänvisar till Kvinnojouren men utan motivering förövrigt.  Detta är en absolut rättsosäker hantering eftersom myndigheten grundar sitt beslut under inflytande av en icke myndighets organisation (utan möjlighet till insyn), beslutet inte måste motiveras och att beslutet inte kan överklagas.

  2010-01-24 | 10:49:18
 • Ramona Fransson säger:

  Tänk om "sanningen" kröp fram och lade sig Krantz knä? Då skulle han bli arbetslös i ett huj, det är kanske hans största rädsla. Om han VERKLIGEN gjorde sitt arbete kanske det istället för en heltidstjänst enbart blev en kvart-om-dagen tjänst.  Nu ser Krantz till att det "ser" ut som att han har JÄTTE mycket arbete.  Jag håller tummarna för att den skinande rustningen rostar sönder och samman!

  2010-01-24 | 14:10:09
  Bloggadress: http://www.ramona-fransson.blogspot.com
 • Farmor säger:

  Suveränt bra skrivet. Och beklämmande.Det är bra att du JO-anmäler detta. Detta vore väl något för Uppdrag granskning? Här riskerar de ju inte att lägga sig i någons vårdnadstvist, endast påvisa maktkorruptionen.

  2010-01-25 | 16:25:15
 • Jakobsson säger:

  Så sant Farmor men Uppdrag granskning har nog blivit mer försiktigt med åren, det gäller även för Josefsson att hålla sig väl med stats feminismen om han vill ha kver arbetet.

  Dessutom håller tydligen Josefsson fortfarande på med sin botgöring från Valstugereportaget, trist och förutsägbart.  Jag måste ändock säga att det sista programet om "slavarbetarna" på Manpower var jättebra tack vare den blonda kvinliga reportern (kommer inte ihåg namnet)

  2010-01-25 | 22:45:42

Kommentera inlägget här: