daddys

Beware the fury of a patient man

Finns det någon som talar kriminaltekniska?

Kategori: Rättvisa

Idag har det varit en märklig dag. Jag har fått fram dom bevis jag behövde för att helt kunna styrka att folkbokföringen, åtminstone i Göteborg gömmer kvinnor och barn från pappor, även vårdnadshavande pappor som aldrig är dömda eller ens misstänkta för brott. Enbart på ett intyg från en kvinnojour. Papporna får inte veta skälen, samtidigt som dom aldrig blir informerade om sina rättigheter, utan endast får höra att det inte går att överklaga. Ljudfiler håller på att prepareras för publicering. Dock måste namn och personnummer på två barn redigeras bort. Jag fick också veta att jag är polisanmäld av Gert Krantz, chéf för folkbokföringen i Göteborg. Han är arg på mig....undrar varför?

Nå så över till dagens ämne. Idag skall det handla om kriminalteknik och DNA. Först några korta kommentarer emellertid om rektionerna på mitt förra inlägg. (ursäkta om mina inlägg blir långa, men betänk då också det begränsade utrymmet här. Jag skall dock försöka skärpa mig.)

Jag har nu satt moderation på bloggen då debatten fullständigt spårat ur. Hur många kommentarer hittar ni under det förra inlägget som handlade om den logiska praktvurpa sveriges advokatsamfund gjorde i sitt beslut? Jag fick en kommentar från annat håll som löd, "varför blir man inte förvånad"? Detta är nog en mer adekvat fråga än de flesta inser.

Ni kan fortfarande kommentera, även kritisera, så länge era kommentarer håller sig till ämnet, samt ovanför midjan kommer jag att godkänna dom. Jag tror att det kommer att bli mycket lugnare här inne nu. Förhoppningsvis kommer också fler som har passerat neanderthal stadiet att våga skriva kommentarer dessutom. Även på Newsmill har debatttråden stängts. Jag antar att även dom tröttnade på imbicilla personer som gapade om allt annat än innehållet?

Till Cattas bubbla:


Mitt senaste inlägg väckte en del reaktioner. Inte minst hos Catta som skriver på Cattas blogg. Även Trollan har haft tankar om det jag skrivit i fallet Bjästa.

Catta har en poäng i det hon svarar. Man kan ju inte moderera en blogg då man ligger och sover. Men borde inte just detta även väcka en liten insikt i henne att inte heller en 17 år gammal pojke eller hans mamma klarar det? Hon har ju själv ställt sig kallsinnig då dom hävdat precis samma sak. Sedan tyckte jag för att vara helt ärlig att Hennes kommentar, där hon saxat ur broderns blogg hur han glatt utropade hur dom nu fått tag på en riktig advokat, var ganska oövertänkt. Vad är det meningen att den skall bevisa? Det är väl helt självklart att dom först blev glada över att Tomas Olsson skulle ta över fallet från den bolagsjurist som tilldelats pojken i den första rättegången. Betyder det nödvändigtvis att han har skött sitt jobb på ett bra sätt, och att dom borde vara lika nöjda efteråt?

Jag har aldrig läst mycket på Cattas blogg tidigare, men hört att hon har varit en rakryggad kämpe för rättssäkerheten i Sverige. Sådant applåderar jag. Men här tycker jag uppriktigt sagt att hon har vinglat, ramlat och fått slagsida.

Trollan är ett föredöme!


En blogg som jag däremot länge prenumererat på är Trollans tankar. I sitt senaste inlägg har hon lite tankar om mig. Vi är inte överrens i det här fallet. Hon tycker att rättsystemet har fungerat och att uppdrag granskning har gjort ett bra reportage. Det tvivlade jag på redan under programmet, och jag har inte funnit några skäl att ändra inställning. Tvärtom. jag anser ju att jag redan visat att SVT har brustit i opartiskhet, samt många andra pressetiska regler.

Däremot är vi överrens om mycket annat jag och trollan. Och i hennes senaste tankar kritiserar hon min ståndpunkt gällande det här fallet på ett sätt som många yxskaft som kommentarar vad jag skriver borde lära sig av. Hon kritiserar utan att bli elak. Hon lyfter sakfrågor på ett adekvat sätt och försöker finna  hål i mitt resonemang. Fan, min beundran växer för denna kvinna för varje inlägg. Konstigt, jag som inte tål kritik?? Och som dessutom hatar kvinnor??!

Konstigt då att de flesta som är eniga med mig i det här fallet är just kvinnor? Ingen som har reflekterat över det?

Kan någon hjälpa mig att översätta SKL:s svar till svenska?


Jag ringde igår morse upp SKL och talade med deras pressansvarige, Sabine Rütten. Jag ville ställa ett antal frågor rörande det DNA bevis som uppdrag granskning i sitt reportage framhöll som bindande. Hon bad mig då vänligt att istället skicka in mina frågor per mail. I går kväll mailade jag mina frågor, som jag tyckte var ganska tydliga, men jag talar uppenbarligen inte kriminaltekniska, för jag begriper inte ett dyft. Jag förstår inte ens om dom har svarat på mina frågor? Den biten där det står, att rörande bevisvärde och dylikt så får jag vända mig till domstol och utredare förstår jag, även om jag personligen kunde tycka att SKL borde vara de mest kompetenta att svara på detta.

Som jag tidigare påpekat är matematik och naturvetenskap inte mina starka sidor. Ett sommarlov minns jag att min farsa tvingade mig att ta extralektioner i matte varenda dag. Då tyckte jag att han var i klass med Hitler och Stalin i grymhet, men nu är jag tacksam för jag klarade i alla fall godkänt. Tack farsan!

Mitt mail i sin helhet


Hej

Enligt samtal tidigare idag (måndag) skickar jag härmed in mina frågor rörande DNA beviset som användes för att fälla pojken "Oskar" för våldtäkt i det uppmärksammade målet i Bjästa i Örnsköldsviks kommun. Ansvarig för analysen av provet var Ricky Ansell på SKL. Jag vill betona att jag är en lekman inom detta område som jag förstår är väldigt tekniskt och vetenskapligt avancerat. Alla felaktiga uttryck eller missförstånd från min sida i nedanstående frågor beror i så fall på detta.


Det aktuella DNA provet används just nu som ett argment i vart och vartannat av hundratusentals inlägg på internet, i en hätsk hatkampanj mot den dömde pojken och hans familj som nu lever under dödshot. Dessa frågor är därför av största vikt att få besvarade i den mån det går.

Samtidigt kan det naturligtvis ses som ett försök att så tvivel i fallet i syfte att på något sätt bevisa att målsäganden skulle ljuga. Jag vill betona att detta absolut inte är mitt syfte. Mitt mål med detta arbete som jag gör på frilansbasis är att utröna om rättssystemet och uppdrag granskning har skött sitt arbete enligt lag och pressetiska regler, och respekterat en ung pojkes mänskliga rättigheter. Inget annat. Jag är mycket medveten om de hätska känslor som nu är i svallning och vad journalismen kan orsaka för skador i enskildas liv.Ricky Ansell skall till en journalist ha sagt: "
Det är ett sakfel att formulera sig så som man gjort i domen. Där har man skrivit att DNA provet ÄR från den åtalade. Det kan man inte med sådan säkerhet säga." Stämmer detta?


Det aktuella provet skall ha tagit från flickans trosor ur en tvättkorg fyra dagar efter det påstådda brottet. Kan ni förklara för en lekman om det kan ha förelegat någon risk för vad man kalla "kontimination" då plagget uppenbarligen har beblandats med övrig smutstvätt? Manliga familjemedlemmars underkläder exempelvis? Om denna risk föreligger, borde man då inte även ha tagit DNA prover från flickans manliga familjemedlemmar?Flickan påstås också ha sagt sig ha haft sex med sin pojkvän tidigare samma kväll som brottet. Kan provet teoretiskt ha kommit från honom om detta stämmer? Påminner om att Ingen annan än den utpekade har behövt lämna DNA prov för en jämförelse.Från det aktuella plagget skall enbart en del av en DNA kedja kunnat återfinnas. Provet är enligt domen en så kallad +1 träff på en sannolikhetsskala som sträcker sig mellan -4 och +4. Jag har läst och försökt förstå de beskrivningar som finns angående detta och försökt att sätta mig in i olika sannolikhetskalkyler. 1 på 100, 10 på 1000 och så vidare. Men jag blir inte så mycket klokare. Enligt vad jag har kunnat utläsa av det jag har läst så är DNA beviset en besvärande omständighet som pekar på att det kan ha lämnats av den dömde pojken.Det aktuella provet är det enda tekniska bevis som binder det anklagade till brottet. Är det aktuella provet enligt
SKL:s åsikt tillräckliga bevis för att enligt svensk rättspraxis binda den dömde för brottet?


Kan det finnas andra alternativa förklaringar till DNA träffen?


Är det 100 procent klarlagt att det aktuella provet är manlig sädesvätska?

Enligt
SKL:s åsikt, borde man ha tagit prover även från andra eventuella gärningsmän som varit på festplatsen den aktuella festnatten? Hade ett uteslutande av dessa stärkt bevisgraden mot den dömde?

Enligt vad TV programmet Uppdrag granskning sade i sitt reportage är det "mycket osannolikt att DNA provet avsatts av någon annan än den dömde." Denna uppgift sägs man ha fått från SKL. Stämmer detta? Och vad betyder i så fall mycket osannolikt?

Att enbart förklara detta med siffermodeller som talar om 1-10 av 100 ger ju vad jag kan se inte ett fullständigt svar då man ju måste sätta detta i samband även med flickans utpekande av den dömde som ju naturligtvis i samband med provet skulle automatiskt utesluta en alternativ förklaring. Är
SKL enig med detta?

Ett så skyndsamt svar som möjligt på dessa frågor skulle uppskattas.


Tack på förhand


SKL:s svar


Hej Joakim
När det gäller utredningsfrågor och bedömning av bevisvärde som teknisk bevisning har i utredning och domslut hänvisar jag till utredare/ åklagare och domstol  i fallet. Generellt kan jag försöka att ge en överblick vad som menas med vår gradskala som är ett verktyg att göra våra resultat och värdering av dessa mer transparenta, så att de kan sättas i sitt sammanhang i utredningen av domstolen som ska komma fram till bevisvärdet.
SKL gör alltså undersökningar, får resultat och gör en s.k. resultatvärdering. I domstolen gör man bevisvärderingen och tar då hänsyn till hela utredningen och sammanhanget olika bevisning får i utredningskedjan. Detta kan innebära att en grad +1 i en utredning kan ha avgörande betydelse i kombination med andra uppgifter, medan grad +3 i ett annat ärende kanske bara bekräftar ett känt sakförhållande.
Inom kort kommer vi även ha mer information kring just resultatvärdering på vår hemsida med förhoppningsvist bra exempel som kan göra det lite mer tydligt.

Jag ska försöka mig på att ge en förklaring hur vi på ett statistiskt och vetenskapligt sätt värderar de resultat vi får i våra undersökningar. Viktigt är att tänka på att vi på SKL värderar resultat från undersökningar vi gör, som är del i en utredningsprocess. Våra resultat ingår i ett sammanhang i en hel utredning/rättsprocess och kan bidra till att stärka eller motbevisa vissa sakförhållanden.

Exempel: utvärdering av DNA
Vid SKL:s utvärdering av DNA antar vi att endera av följande två påståenden är sant:
DNA:t kommer från NN (aktuell person i utredningen).
DNA:t kommer från någon annan person.


De resultat vi ser ska överensstämma med en person om vi ska hamna på "plusgrader".
De resultat vi ser ska ha avvikelser gentemot en person om vi ska hamna på "minusgrader".


Uträkning av resultatvärdet:
A) hur troligt är det att vi skulle ha fått just det aktuella resultatet om det är så att DNA:t kommer från NN (oftast 100% säkert)?

B) hur troligt är det att vi skulle ha fått just det aktuella resultatet om det är så att DNA:t kommer en annan person?


Resultatvärdet (V) = sannolikheten för att DNA:t kommer från NN dividerat med sannolikheten för att DNA:t kommer från någon annan person


Från Resultatvärde (V) till Utlåtande på gradskala:
Med Grad 0 menar vi att det är ungefär lika troligt att få detta resultat om DNA:t kommer från just den aktuella personen som om det kommer från någon annan (1/6 < V  < 6)


Med Grad +1 menar vi att det är mellan sex och hundra gånger troligare att få detta resultat om DNA:t kommer från just den aktuella personen som om det kommer från någon annan  (6 <  V < 100).


Med Grad +2 menar vi att det är mellan hundra och sextusen gånger troligare att få detta resultat om DNA:t kommer från just den aktuella personen som om det kommer från någon annan  (100 < V < 6 000) .


Med Grad +3 menar vi att det är mellan sextusen och en miljon gånger troligare att få detta resultat om DNA:t kommer från just den aktuella personen än om det kommer från någon annan  (6 000 <  V < 1 000 000).


Med Grad +4 menar vi att det är mer än en miljon gånger troligare att få detta resultat om DNA:t kommer från just den aktuella personen än om det kommer från någon annan  (1 000 000 <  V ).


"Minusgrader" är analogt - en sjättedel till en hundradel så troligt ger Grad -1, en hundradel till en sextusendel så troligt ger Grad -2, etc.Tänk på att inte vända på begreppen:
Vid grad +1 är det tio till hundra gånger troligare att man får detta resultat om det är så att DNA:t kommer från just den aktuella personen


men det betyder inte:
att det är det är sex till hundra gånger troligare att DNA:t kommer från just den aktuella personen om det är så att man får detta resultat. Just detta vet vi inget om - det kan finnas andra resultat som vi inte känner till som pekar i annan riktning.

Mvh

Sabine Rütten

SKL

Sabine Rütten
SKL
Informationsansvar
Enhetschef Dokument och informationsteknik
013-241776
0702-711772

Hjälp!


Kan någon som hade mer än bara godkänt i Ma/No översätta för en enkel skribblare/musikant? Uppdrag gransknings tolkning är ju solklar. Stämmer den?

Och snälla tro mig! Jag ljuger aldrig medvetet. Jag är inte ute efter att nagla fast några unga flickor vid någon skampåle, Inget skulle vara mig mer främmande. Jag vet att jag uttryckt mig klantigt i mina texter här och var, men jag är absolut ingen hatisk människa som skriker efter hämnd. Enbart rättvisa.

Om det inte gått till som utredningen visat så är det viktigt för alla inblandade att det kommer fram. Även för flickorna, då detta i så fall signalerar att något inte är som det ska. Då skall dom lika lite som pojken i ett motsatt förhållande hyllas som några hjältar utan få hjälp.  Allt annat vore förödande.

En av dom första tecknen, som fick mina alarmklockor att ringa var just det faktum att pojkens familj gick ut med namn och var öppna med vilka dom var. Detta är för mig en stark indikator på att man vågar stå för sin övertygelse. Inte som vissa vill få det till, att man "hänger ut sin son". Det är ju rent tramsigt att påstå något sådant.

Vi svenskar är nog världens mest gymkortsköpande folk, men motionen av dom grå verkar vara eftersatt...ibland rent skrämmande mycket.

Som sagt, nu kan ni skriva utan risk att bli påhoppade av debattförstörare och svagintelligenta byfånar. (Inte heller av mig även om jag inte räknar in mig i den kategorinin. Jag lovar att inte låta min vassa penna slinta.)


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Kommentarer

 • KiaW säger:

  Daddy: Äntligen kom fakta fram som är just fakta! SKLs svar ger en mer rättvis bild över DNA-träffen än vad du tidigare visat och vilken betydelse den haft i detta mål som stödbevisning. Bra så!  Sen vad gäller Cattas kritik angående hot som förekom på blogg och dylikt så är skillnaden att man tillät den ligga kvar i över tre månader och inte över en natt. Kommentarer daterade från dec togs bort först en vecka innan ugs reportage trots påtalan om dess existens.

  2010-03-31 | 00:13:31
 • Hmm säger:

  Daddy: "Man kan ju inte moderera en blogg då man ligger och sover"  Nej men man kan ta bort det så fort man vaknar och man kan låta bli att ge tummen upp på FB. Det finns vissa som inte gör det och Catta är inte en av dem-

  2010-03-31 | 00:14:29
 • Hmm säger:

  Daddy:""hänger ut sin son". Det är ju rent tramsigt att påstå något sådant."  Om du tror på att det är mamman som kommenterar under nicker Assistent hos Catta, så hade du kanske trott annat.

  2010-03-31 | 00:27:50
 • Daddy säger:

  Jag vet inget om detta eftersom jag inte var involverad vid denna tidpunkt. Men om det är som ni säger tycker jag ändå ni glömmer bort något viktigt.  Jag vet inte hur gammal Catta är, men jag gissar att hon är betydligt äldre än 17 år. Och hon har mig veterligt inte några känslor investerade i detta fall såsom en familjemedlem naturligtvis har. Jag är 43 och anser mig hyfsat mogen, men jag vet vilka känslor som har rörts upp i mig av det sätt som jag behandlats, och då det har skrivits om mig och mina barn på ett sätt som skulle få dom flesta farsor att se rött och gå fullständig bärsärkagång.  Jag har ibland trots min mogna ålder inte kunnat hejda mina känslor från att ta överhanden över mitt förstånd. Hur kan man då alltid kräva det av en 17 år gammal pojke som ansett att hans älskade bror har utsatts för ett justitiemord?  Eller en mamma för den delen? Jag anser att man inte kan jämföra Catta med familjen rakt av på det sättet. Man måste alltid ta med även andra faktorer.  Människan är en komplicerad varelse med förstånd OCH känslor. När det ena tar över så blir det ofta fel. Händer det aldrig er?  Nu skall jag gå och lägga mig, och jag kommer att sova lugnt i vetskapen om att inga troll kravlar sig in på min blogg under tiden.

  2010-03-31 | 00:32:24
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Gunilla Englund säger:

  KIA:

  Daddy: Äntligen kom fakta fram som är just fakta! SKLs svar ger en mer rättvis bild över DNA-träffen än vad du tidigare visat och vilken betydelse den haft i detta mål som stödbevisning. Bra så!  Kan du förklara VILKEN fakta som du menar framkom o som styrker din tro då ja läser samma sak o menar att de ännu mer stöder X ?

  Sedan skriver du att DNA-provet är STÖDbevisning.  Vad menar du då är Huvudbevisningen i X mål ?  2010-03-31 | 01:10:07
 • Herulen säger:

  Hej Daddy!  För att få ett tyskt u dvs. ü så trycker du först på alt och sedan på tangetten bredvid enter. Där finner du de båda prickarna. Därefter så trycker du på u. Vid stort Ü så trycker du piltangent och U.

  2010-03-31 | 02:00:15
 • Alexander Häggström säger:

  Det är faktiskt så att jag har administrerat över min blogg som tidigare låg uppe. Det trillade in väldigt många kommentarer dagligen på fria-"oskar" bloggen och det var omöjligt att hänga med varje dag och förska radera eftersom att jag även utanför detta har ett liv med skola, musikarbeten, socialt umgänge & framför allt en flickvän som krävt mycket tid.  Detta innebar att ibland så slant det förbi massor av kommentarer utan att jag hann läsa dem. Så jag installerade en plug-in på min blogg som gjorde att du var tvungen att ha en kommentar godkänd av en administratör innan du kunde kommentera fritt på bloggen, detta lade jag in för att sålla bort eventuella idioter redan vid första mötet. De som då skrev hotfulla kommentarer och dylikt fick sin IP-adress kantad med texten SPAM inom paranteser på min blogg, så de publicerades aldrig.  Trots denna plug så lyckades folk komma igenom detta ändå genom först kommentera något vänligt för att sedan fortsätta kommentera med t.ex hot och dylikt.  Jag stödjer ABSOLUT inte hot till flickor eller till någon annan som låg på min blogg (för det var den jag skötte). Men ibland så hinner man inte med att gå igenom hundratals kommentarer och jag beklagar. Detta resulterade senare i att jag raderade ALLA kommentarer och tog bort kommentarsfunktionen.  Så då slipper vi både hot och påhopp av både min brors och flickornas sida.  Hoppas detta har varit ganska förklarande för er. Det kanske inte är någon ursäkt som duger för haters som t.ex Catta & co.

  Men om du frågar en 17-åring som pluggar, har flickvän/pojkvän och som jobbar xx antal timmar om dagen med musik så kommer ni få det svaret att man har verkligen inte tid att sitta och läsa igenom hundratals kommentarer i veckan. Det är ett faktum att jag inte har samma tid att lägga ner på bloggen som t.ex andra bloggare  För jag ser mig inte som en bloggare, jag ser mig som en vanlig människa som försökte hjälpa en familjemedlem.  Stå på er där ute!

  En eloge till Jocke för bloggen, grymt jobb!

  2010-03-31 | 02:11:50
  Bloggadress: http://www.Wizdom.se
 • Brainwash 2010 säger:

  Det måste kännas skönt för dig Daddy, som bloggägare, att äntligen få möjlighet att äga din blogg igen.  Bra att "byfånarna", enl. dig är borta ur bilden.  Varför modererar man inte ALLTID sin blogg?

  Det är för mig en gåta.  Jag ställer gärna upp med översättning. Från vilket språk, tyska eller engelska?  Vem har inte ett "ü" på sitt tangentbord, allvarligt talat?  Var det ett dåligt skämt?

  Oklart men lite kul, med tanke på namnet "Rutten".  Den, som påstår att han i Sverige saknar ett "ü" på tangentbordet borde se över sitt datakörkort.  Parafras:

  "Som jag tidigare påpekat är matematik och naturvetenskap OCH TYSKA TECKEN inte mina starka sidor."  Till sist:

  tack Stalin, för denna blogg?  Det känns lite logiskt att skriva, med tanke på vad du skrev.  Logik är min starka sida (sade inte Shakespeare).  /

  Brainwash 2010  - är detta sista året?  "

  Kan någon hjälpa mig att översätta SKL:s svar till svenska?  Jag ringde igår morse upp SKL och talade med deras pressansvarige, Sabine Rutten, (förlåt, det skall vara tyskt u med prickar, men har inget sån tangent). Jag ville ställa ett antal frågor rörande det DNA bevis som uppdrag granskning i sitt reportage framhöll som bindande. Hon bad mig då vänligt att istället skicka in mina frågor per mail. I går kväll mailade jag mina frågor, som jag tyckte var ganska tydliga, men jag talar uppenbarligen inte kriminaltekniska, för jag begriper inte ett dyft. Jag förstår inte ens om dom har svarat på mina frågor? Den biten där det står, att rörande bevisvärde och dylikt så får jag vända mig till domstol och utredare förstår jag, även om jag personligen kunde tycka att SKL borde vara de mest kompetenta att svara på detta.  Som jag tidigare påpekat är matematik och naturvetenskap inte mina starka sidor. Ett sommarlov minns jag att min farsa tvingade mig att ta extralektioner i matte varenda dag. Då tyckte jag att han var i klass med Hitler och Stalin i grymhet, men nu är jag tacksam för jag klarade i alla fall godkänt. Tack farsan!

  "

  2010-03-31 | 04:26:14
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Daddy säger:

  Jag såg att jag i en kommentar på Cattas bubbla,

  där jag för övrigt inte presenteras i direkt positiva ordalag i det senaste inlägget, blev jämförd med en dödsdömd seriekvinnomördare från USA.  Kommentar av LeoInTheSky on mars 30, 2010 10:59 f m  Verkar som om begåvningsreserven flyttat nu, då dom inte kommer in här längre.  Men även om jag är rätt van att bli kapad jäms med anklarna, så var ändå detta något nytt måste jag säga. Eftersom blogginnehaverskan själv kommenterat efter denna Leon, så antar jag att hon tycker denna sorts kommentarer är ok?  Jag tycker nog det gränsar mot det osmakliga hållet om jag skall vara helt ärlig.  Trollan hamnar ju dock lite i en lojalitetskonflikt här, men då vill jag hälsa att för mig spelar det ingen roll vilka bloggvänner mina bloggvänner har så länge dom behandlar mig och andra med respekt. (Vilka som förtjänar det är ju inte alltid är så lätta avgöranden att göra i bloggvärlden i och för sig. Vi kan bara alla göra vårt bästa.)  Det är ändå där jag tycker dessa två bloggare skiljer sig mest.  Angående kritiken som riktades mot mig så såg jag i Cattas inlägg inget som jag egentligen tog åt mig av, förutom möjligen att nämnandet av hennes blogg kanske bara stod i pappersversionen av AB som jag läst den dagen. Jag kollade aldrig om det stod med i nätversionen.  I trollans kommentar en bit ner ser jag dock kritik som jag tar åt mig av,(börjar nästan bli tjatigt..)  Hon skriver att jag brukar erkänna när jag har fel, men att jag inte gjort det vid två tillfällen. Det ena gällde en uppgift om hur aborter utförs, vilket jag visst fått helt om bakfoten...ja, alltså inte själva metoden, men att den numera är förbjuden i Sverige.  Jag skrev ju en kommentar vill jag minnas där jag erkänner och ber om ursäkt för misstaget. Däremot skulle jag ha tagit bort stycket mycket tidigare, men det ramlade mellan stolarna tyvärr. Det är nu borta sedan en god tid tillbaka.  Det var jävligt slarvigt av mig, och jag är mycket skamsen över det dåliga research arbetet. Men utan misstag blir man inte bättre på vad man gör. Och jag är inte den förste, och lär inte heller bli den siste som går på en nit ibland. Dock uppmärksammas jag om det rätt snabbt.  Gällande detta ämne så har jag vid ett tillfälle gjort ett räknefel, något annat vet jag inte att jag skall rätta. Men det där är ju en tolkningsfråga i och för sig. Speciellt i ett sånt här fall med miljoner rykten som flyger kors och tvärs. Om Catta varit inblandad i detta så länge och hittills fått alla fakta rätt, så har hon gjort ett jättejobb, men det ser ju onekligen inte riktigt ut så eller hur? Men till och med uppdrag granskning lyckas ju tabba sig när det gäller faktauppgifter och research visar det sig, så vi är ju alla i gott sällskap.  Det andra exemplet Trollan tar upp är ett fall som jag skrev om långt tillbaks, där jag var allt för snabb att dra slutsatser. Men återigen, att AB tog så stark ställning för den andra parten gjorde nog sitt till vid den här tiden. Men det är klart att även dom kan ju få saker och ting rätt ibland.  Varför jag inte slår upp detta stort och gör offentlig avbön har jag förklarat. Det beror på att fallet är inne i ett väldigt känsligt skede just nu, och att det definitivt inte hade gagnat barnet att göra detta just nu.  Hoppas ni tror mig. Jag ljuger aldrig medvetet.

  2010-03-31 | 04:50:50
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Alexander Häggström säger:

  Det är faktiskt så att jag har administrerat över min blogg som tidigare låg uppe. Det trillade in väldigt många kommentarer dagligen på fria-"oskar" bloggen och det var omöjligt att hänga med varje dag och förska radera eftersom att jag även utanför detta har ett liv med skola, musikarbeten, socialt umgänge & framför allt en flickvän som krävt mycket tid.  Detta innebar att ibland så slant det förbi massor av kommentarer utan att jag hann läsa dem. Så jag installerade en plug-in på min blogg som gjorde att du var tvungen att ha en kommentar godkänd av en administratör innan du kunde kommentera fritt på bloggen, detta lade jag in för att sålla bort eventuella idioter redan vid första mötet. De som då skrev hotfulla kommentarer och dylikt fick sin IP-adress kantad med texten SPAM inom paranteser på min blogg, så de publicerades aldrig.  Trots denna plug så lyckades folk komma igenom detta ändå genom först kommentera något vänligt för att sedan fortsätta kommentera med t.ex hot och dylikt.  Jag stödjer ABSOLUT inte hot mot flickorna eller till någon annan som låg på min blogg (för det var den jag skötte). Men ibland så hinner man inte med att gå igenom hundratals kommentarer och jag beklagar. Detta resulterade senare i att jag raderade ALLA kommentarer och tog bort kommentarsfunktionen.  Så då slipper vi både hot och påhopp av både min brors och flickornas sida.  Hoppas detta har varit ganska förklarande för er. Även om det kanske inte duger åt Catta & co. Men om du frågar en 17-åring som pluggar, har flickvän/pojkvän och som jobbar xx antal timmar om dagen med musik så kommer ni få det svaret att man har verkligen inte tid att sitta och läsa igenom hundratals kommentarer i veckan. Det är ett faktum att jag inte har samma tid att lägga ner på bloggen som t.ex andra bloggare  För jag ser mig inte som en bloggare, jag ser mig som en vanlig människa som försökte hjälpa en familjemedlem.  Stå på er där ute!

  En eloge till Jocke för bloggen, grymt jobb!

  2010-03-31 | 04:58:22
 • Daddy säger:

  Hej Alexander. Kul att höra från dig också! (Nej vi har aldrig talat innan, varken på telefon eller mail.)  Men jag förstår mycket väl att du inte kommenterat här tidigare. Det har rått ett klimat här som ju inte direkt gynnat en fri och strukturerad debatt.

  Vissa tror att man gynnar en fri debatt om man tar bort moderatorsfunktionen. Även jag trodde det innan jag började skriva om er by. Nu har jag ändrat åsikt i den frågan.  Det roliga är att trollen fortsätter att hamra in kommentarer, trots att dom ju numera vet att bloggen är "censurerad" som dom kallar det. Surrar som iksna bin och blir mer och mer förbannade. Brainwash / bur-q(nånting), sitter fortfarande och skriver långa elaka räpor, med sina typiska rättningar och långa citat.  För att inte tala om Utan Navn som rotar runt bland mina bevis för att likt en 2000 talets Sherlock Holmes bevisa att jag ljuger och är oärlig.  Hmmm, men i det samtalet säger ju Anberg (det var Pettersson) att hon inte ansåg att fin anälan var en orosanmälan utan bara smutskastning av mamma!! Vad säger du nu då??...va...svara...svara!!  Vad säger man?  Då kan man inte direkt lida av brist på tid. Så mycket kan man väl i alla fall slå fast direkt.

  2010-03-31 | 05:13:37
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • JJ säger:

  Så här kan man skriva om SKL's svar  http://www.yakida.se/dna.html

  2010-03-31 | 07:00:08
  Bloggadress: http://www.yakida.se/dna.html
 • David säger:

  Man kan självklart ha en öppen debatt på en modererad site. Newsmill är väl ett rätt bra exempel på det. Det förutsätter dock en oberoende moderator. Man kan säkert kritisera Catta för samma saker som alla bloggar som väljer att ta ställning för saker. Men att påstå att det är samma sak som har pågått där som på andra sidor är väldigt långsökt, det finns nivåer i helvete. Att diskutera detta blir dessutom bara pajkastning eftersom så mycket har blivit borttaget nu. Man måste dock göra skillnad på vad besökare gör för kommentarer till och vad som aktivt har spridits på siterna. FB-grupperna består ju av medlemmar där administratörerna givetvis står bakom beskrivningen av guppen och den fakta som står där.

  2010-03-31 | 07:19:55
 • Daddy säger:

  Om det är så JJ, och det låter ju rimligt när man ser det uppställt på det sättet, så innebär ju det att uppdrag granskning även ljög oss rätt i nyllet även på den punkten?  Eller?

  2010-03-31 | 07:29:05
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • David säger:

  Förutsättning för den beskrivning som JJ gör är att det inte finns någon annan bevisning.

  2010-03-31 | 07:38:35
 • Bryt säger:

  Fast Daddys, när det gäller DNAt säger tom SKL i det här fallet att det hade inte ensamt kunna vara ett fällande bevis; det SAMMANTAGET med övrig bevisning ställer skuldfrågan utom rimligt tvivel.  Om jag förstår det rätt så är dessutom den här typen av DNAprov alltid kontaminerade av trosbärarens eget DNA- så därför antar jag att +1 i det här fallet värderas som starkare än i andra fall. Som SKL skriver är det en fråga som bedöms inom ramen för en helhet och från fall till fall.

  2010-03-31 | 07:39:55
  Bloggadress: http://psykbryt.com
 • Daddy säger:

  De finns väl ingen annan bevisning? Förutom ett utpekande, och ett sms där pojken förnekar handlingen?  Eller har jag missat något?

  2010-03-31 | 07:52:06
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • ägget säger:

  @Daddy  "Det aktuella DNA provet används just nu som ett argment i vart och vartannat av hundratusentals inlägg på internet, i en hätsk hatkampanj mot den dömde pojken och hans familj som nu lever under dödshot. Dessa frågor är därför av största vikt att få besvarade i den mån det går."  Vänta nu här, hur var det nu med att spela på känslor och journalistik? Var inte det dålig journalistik, eller är det ok att spela på känslor och vinkla frågor när det handlar om utsatta barn ? I så fall vad var problemet med att ug vinklade det mot de våldtagna och mobbade flickorna. Nej daddy där förlorade du all trovärdighet och jag hoppas framtida arbetsgivare ser din sjukt ensidiga journalistik. Men nu kanske du passar in på ug, eller nej dom valde nån annan. Kanske öviks allehanda, dom undviker ju artiklar som kan vara jobbiga för utsatta stackars män. Lycka till i din fortsatt trånga jävla värld

  2010-03-31 | 07:53:02
 • Bryt säger:

  Inte för att vara tjatig, men det finns en hel del i förundersökningen, i form av vittnesmål. SMSet du hänvisar till är lite dubbelt, för där erkänner han ju till en kompis att han har varit i omklädningsrummet, något som förnekas av vittnet på stranden samt brodern.

  2010-03-31 | 07:55:57
  Bloggadress: http://psykbryt.com
 • Mian säger:

  Då jag är verksam inom sektorn och har vänner som arbetar inom olika avdelningar på rättsmedicin men också inom rättsväsendet och tyckte att det var intressant att följa dina diskussioner hade jag kunnat hjälpa dig med vissa frågor. Alla har ju rätt att strida för sin sak. För även om vi inte har samma åsikt om allt kan jag ändå bistå med hjälp till en behövande. Som sagt, alla har rätt att strida för sin sak.  Men nu upplever jag det som att du vill tvinga läsarna av bloggen att se med bara dina glasögon på det som skrivs. Så när du nu har börjat censurera, även mina inlägg som inte innehåller personliga påhopp om retardition eller hjärnskador som dock många av dina personliga "anhängare" använder sig av, så vill jag inte längre ta del av din historia... än mindre vara hjälpsam eftersom jag ändå inte kommer att få komma till tals.  Utan yttre inslag så kommer ni ju bara att bli en och samma grupp som står och dunkar varandra i ryggen...  Asinus asinum fricat

  2010-03-31 | 08:11:40
 • Anders säger:

  Ja Daddy, en central fråga är väl, vad man kan kräva av en mamma.  Det verkar som du anser, att Oskars mamma kan ursäktas för att hon har spritt (det rimligen helt obekräftade) ryftet att en pappa har (alt. har haft) en incestuös, sexuell relation med sin dotter. Du verkar ursäkta Oskars mamma med, att människan är en komplicerad varelse och en mamma kan sprida sådana rykten, när känslorna tar över.  Det förvånar om du - av alla! - har den inställningen. Mot bakgrund av dina egna upplevelser så hade man nog förväntat sig, att varningsklockorna skulle pingla lite hos dig... Är det bara, när du själv drabbas, som du kan inse, att något sådant faller en bra bit under bjälklaget för vad som är ett rimligt beteende?

  2010-03-31 | 08:26:54
 • Daddy säger:

  Jag tar inte in kommentarer som handlar om vem som har sagt vad under dom månader då ett hätskt nätkrig har härjat.  Anser inte att det är konstruktivt för denna debatt.

  Sådant kan man diskutera fram och tillbaks i evighet.  Jag föreslår därför att vi lägger ner den diskussionen här nu, ok?  Det är inte vem som har sagt vad om vem som är frågan som diskuteras här.  Jag återkommer till frågan om uppdrag gransknings påstående i reportaget. "DNA provet visar att det är mycket osannolikt att provet kan ha kommit från någon annan".  Om jag minns rätt så uttryckte dom sig så?

  Är det ett hederligt påstående?  Och kom ihåg att det inte är en liten "rättshaveristisk" blogg vi talar om här.

  2010-03-31 | 08:38:11
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • profanum_vulgus säger:

  Bryt:

  Så genom att försämra bevisen så får de högre värde? Logiskt.  Daddy:

  Ja det finns ju mamman på stranden som håller koll på killen också, hans kompisar som säger att han aldrig var i omklädningsrummet, ett motiv att ljuga, en uppgift om en eller flera tänkbara DNA-lämnare som ej kontrollerats mm mm.

  2010-03-31 | 08:50:32
  Bloggadress: http://profanvulgus.blogspot.com/
 • JD säger:

  Alexander: Jag kan mycket väl sätta mig in i den situation som familjen har befunnit sig i eftersom det finns saker att ifrågasätta i att ni fick en skomakare till advokat i första fallet mm. Nja, han var väl egentligen inte skomakare men han var heller inte brottmålsadvokat vilket borde vara ett absolut krav.

  Däremot anser jag att bloggen borde ha stängts direkt då stämningen och förtalen drog iväg och eventuellt öppnats på nytt helt anonymiserad där endast sakfrågan fått fokus.

  Även om man misstänker att en tjej har ljugit i ett sånt här fall så är det totalt fel att medverka till att förtal och mobbing sprids vilket ni har gjort genom att bara stå i bakgrunden och tittat på då människor gått igång på sina känslor.

  Det är rättssystemet ni ska ge er på i så fall och ingen annan!

  Det hela är så naivt, ansvarslöst och dumt att det knappt finns ord för det.

  Sätt på er dumstruten, be om ursäkt och låt livet gå vidare (genom resningsansökan på normalt sätt).

  2010-03-31 | 09:04:10
 • Madde säger:

  Om Gert Kranz hade skött sitt jobb från första början hade han inte behövt polisanmäla dig eftersom det inte hade funnits något att polisanmäla.  Gert, du sköter ju inte ditt jobb.

  Det är en viktig post du har, supervikti och får inte på något vis missbrukas.  Byt jobb!  Nej Jocke, jag fattar ingenting av SKL:s svar, absolut inte ett jota.  Och jisses vad den här debatten behövs, det är ingen tvekan om det.  Och så skönt att slippa se alla kommentarer (som gissningsvis kommer från 2-3 olika personer) nu.  Allt detta dravvel och bortledande från sakfrågan var ett irritationsmoment i detta så viktiga.  Vi får inte villa bort detta nu utan alla (oavsett var man står i sitt ställningstagande eller helt utan att tagit ställning till mer än rättsäkerheten) bör verkligen se detta som ett tillfälle som kan vara banbrytande i vårt rättsamhälle och system.  Nästa gång kan det vara du som blir drabbad.'  Jag kommer i håg för ett par år sedan.  Jag och sambon fick parkeringsböter för att bilen stod några minuter längre vid avlastning i Sollentuna.

  Carparks parkeringsvakt smög fram och satte böteslappen på bilen och stack i väg som en vessla.  Vi hade vittnen på att vi inte stått där mer en den tiden vi fick.  Vi överklagade och det gick till tingsrätt.  Vi fick avslag (trots vittnen).

  Motiveringen var bla att det går ju inte att fälla Carpark för då faller hela konceptet med parkeringsvakter.

  Ungefär så stod det.  Intressant.

  Om vi hade vunnit så hade fler kunnat använda sig av det vid ev överklagande och så kan vi ju inte ha det i vårt rättsamhälle.

  Så tolkar jag domen.  Detta var bara parkeringsböter, men tänket är skrämmande.  2010-03-31 | 09:04:42
 • Inkvisitionen säger:

  Det faktum att DNA-provet kan härröra från väldigt många individer stämmer inte alls överens med UGs påståenden. Allt UG gör hädanefter kommer jag tveklöst att ta med en stor nypa salt.  UG borde skämmas som hundar för att de ljuger oss rätt i ansiktet; vad är deras syfte med att ljuga på det sättet, vad har de för bakomliggande agenda?  Sen kan man fråga sig varför polisen inte har tagit ett dna-prov på pojkvännen för att utesluta honom från dna-spåret? Borde de inte eliminera potentiella fel som kan hittas?  Nej, förtroendet för rättsväsendet blir lägre för varje dag som går. Förtroendet för medierna är bortblåst.  Vill vi verkligen ha ett samhälle där ingen rättssäkerhet värd namnet existerar? Vill vi ha ett samhälle där medierna hetsar upp en mobb likt en lynchmobb i vilda västern? Detta är inte en del av en stabil och säker demokrati, därför måste vi kämpa för att återfå rättssäkerheten i landet.

  2010-03-31 | 09:09:02
 • JD säger:

  Kan du i så fall maila min kommentar vidare till Alexander (skickade den för 5 minuter sedan) Jag tror inte att dom inser sitt eget ansvar i det hela och det är framförallt det som retat upp många.  Kommentaren var inte på något sätt nedsättande eller nedlåtande utan uppriktig.  Du avgör Jocke..  (Det är strongt av dig ändå att våga ta i det här och jag inser att du gör det därför att du själv befunnit/befinner dig i en situation av maktlöshet.

  En eloge för det!

  Min uppfattning är dock att allt det här skulle ha förpassats till evigheten för länge sedan..)  /JD  2010-03-31 | 09:19:44
 • David säger:

  Det finns ett utpekande, sms där han medger att han varit på platsen och gjort något typ tafsat på varandra hånglat men nekar till våldtäkt. Där finns vittnesuppgifter som placerar honom på platsen. Där finns ett förhör där han nekar till att ha varit i närheten av omklädningsrummet.Finns även ett rättsintyg angående skadorna. Sen tillkommer väl då DNA bevisningen i Hovrätten. Allt står ju i den 144 sidor långa FU. det är väl upp till var och en att läsa och bilda sig en uppfattning. Sen har det väl tillkommit vittnesmål under rättegången men det framgår inte så mycket av domen.

  2010-03-31 | 09:22:38
 • AV säger:

  Så här tolkar jag SKL:

  Ett utfall av en undersökning som visar en likhet mellan två prov kan vara ett av två utfall. Likheterna beror på att det faktiskt är lika eller likheterna visas trots att de inte är lika.

  De räknar ut en kvot däremellan och kommer fram till att förklaringen till likheterna är 90-100 ggr mer sannolik att de faktiskt är lika. Dock finns det några procents (1-10) att likheterna vi ser beror på något annat. Om vi litar på sådana resultat för många gånger ökar risken att vi i något fall accepterar en likhet som inte finns. Vilket i dessa fall är förödande.  En parallell till annan statistik: Ofta vill man hitta skillnad mellan två grupper, där den ena modulerats på ett visst sätt (någon medicin, extra gödsel, surare vatten, utbildningsnivå etc). Man sätter upp en nollhypotes att ingen skillnad finns. Den vill man förkasta med ett statistiskt test. Om testet visar att vi kan förkasta nollhypotesen med 95% (p<0,05) är det 95% chans att den skillnad vi ser är en faktiskt skillnad. Men det är 5% chans att den skillnad vi ser beror på annat, t ex slumpen. Ju flera sådana försök vi gör och litar på, desto större är risken att den skillnad vi ser beror på något helt annat. Litar man på resultatet 20 ggr är det stor risk att någon av dessa inte är sanna.  Så tillbaka till SKL. Litar man på ett +1 resultat 100 ggr finns det en risk på 1-10 att likheterna vi ser beror på annat än att de är lika i verkligheten. En acceptabel risk vid odlingsförsök, men kanske tveksam som enda bevisning. Tillsammans med annan bevisning kan sannolikheten för misstag minskas.  Hoppas det klarnade något.

  2010-03-31 | 09:24:50
 • Musse Pig säger:

  Hej Jocke, deras svar var inte så pedagogiskt, minst sagt. Skalan -4 till +4 verkar ange hur stor sannolikheten är att få det resultatet man fått, om man UTGÅR från att det kommer från Oskar(de har ju hans DNA att jämföra med), i förhållande till sannolikheten att det kommer från någon annan (hur de nu räknar ut den sistnämnda sannolikheten?). De poängterar att de inte kan kan uttala sig om sannolikheten för att det faktiskt kommer från Oskar! Var det inte det sistnämnda som var hela poängen med att göra DNA-testet? Konstigt! Hur f-n ska några icke-statistiker i rätten kunna använda resultatet om inte metodexperterna kan dra någon slutsats om sannolikheten att det kommer från den åtalade?

  2010-03-31 | 09:31:12
 • Catta säger:

  Jag skulle inte skriva här mer, men jag vill bemöta det du skriver. De hot och vidriga kommentarer som fanns på broderns blogg låg där i månader, inte över en natt. Då jag visade upp dem för modern och gjorde henne medveten om dem så ansåg hon inte att det var hot, och de togs inte bort efter påpekande heller.Här är några kommentarer som legat ute i månader som jag pekade på, och mammans svar ang dom. Kommentarerna inom parantes, och mammans svar under:  ”Helt jävla sjukt, jag var skeptisk innan jag läste domen. Men nu när jag har läst den så hoppas jag att denna flicka blir våldtagen på riktigt.”  Detta är inte ett hot av den som skrivit det hur gärna du än vill få det till det.

  Personen uttalar bara en önskan och skriver hoppas och inte att Jag ska våldta denna flicka på riktigt! Det är en stor skillnad.Jag han ju skriva till dig att jag hoppas du dör men det är inget hot.  Inte heller detta är ett hot.

  ”förjävligt att de blir som de blev,

  hade de vare min bror hade jag nästan slagit ihjäl tjejerna..

  jag kommer skicka ett brev till han, han förtjänar inte att sitta där”  Nu är det inte hans/hennes bror utan han säger OM det vart hans bror.Inte heller detta då det inte är hans bror och fortfarande säger personen bara OM så hade varit fallet vilket det inte är Catta.  Som du ser så handlade det inte om att man missat något, utan att man inte VILLE ta bort dom.Mamman ansåg som du ser i svaret att detta inte var hot och därför gjorde man inte heller något åt dom (förrän jag hotade med anmälan, då försvann allt). Även om dessa kommentarer i juridisk mening inte är ett hot, hur tror du flickorna kände när de fick läsa sånt? Finns tvivel på att det verkligen är mamman som skrivit så kan jag lämna IP.  Min saxade kommentar ang advokaten var för att det talades om att man haft en advokat som inte var insatt i denna typ av mål, och dels att advokaten varit värdelös. I hovrättsförhandlingen vid första målet valde man Silberskyadvokaten, om man ansåg att han gjorde ett värdelöst arbete, varför valde man då samma till andra målet?  Att vi har skilda åsikter i detta må vara, däremot gick du på mig som person och påstod att jag ljugit, och det är inte okej eftersom det inte är sant, och ska man påstå sånt då tycker jag att man ska visa belägg för det.Är inte det en rimlig begäran?

  2010-03-31 | 09:31:32
  Bloggadress: http://cattasbubbla.wordpress.com
 • lena säger:

  Hej Jocke.

  Jag har läst din blogg under lång tid och stöttat dej på andra sätt när det behövs.  Men kan du inte försöka släppa detta Bjästafallet, för allas skull? För din och din familjs skull, men även för dom drabbades skull. Så att dom kan gå vidare. Så att dom läka i lugn och ro.

  Tror att fortsatt ältande på olika ställen på nätet inte ger dom chansen att få reflektera och läka.  Även du verkar behöva lägga din tid och energi på annat. Nu framstår du som en rättshaverist. Det är inget positivt för din kamp om din dotter.

  Med värme o kärlek sagt.

  lena

  2010-03-31 | 09:34:16
  Bloggadress: http://www.viktigheterochoviktigheter
 • profanum_vulgus säger:

  Vi kanske också ska komma ihåg att om det skulle vara killens sperma i hennes trosor så ljuger hon om händelseförloppet.

  Han ska ha tagit av henne byxor och trosor och sedan penetrerat henne, när hon sa åt honom att sluta så slutade han och han hade då inte fått utlösning, sedan ska han ha ställt sig i ett hörn och onanerat, hon klädde på sig och vet inte om han fick utlösning.  Så hur en dna-träff (om man ska se det som det) skulle vara STÖDbevisning för hennes uppgifter förstår jag inte. Hon ska ju samma dag (och kan man anta andra dagar då trosorna som hittade kan ha använts) haft sex med sin pojkvän och han är inte testad.

  2010-03-31 | 09:34:25
  Bloggadress: http://profanvulgus.blogspot.com/
 • Feodor säger:

  Nu var det ett tag sedan, men som jag förstått det har vi alltså en likelihood ratio (V) som ligger mellan 6 och 100.  "Med Grad +1 menar vi att det är mellan sex och hundra gånger troligare att få detta resultat om DNA:t kommer från just den aktuella personen som om det kommer från någon annan (6 < V < 100)"  Om vi sedan utgår ifrån att drygt 67% (en konservativ uppskattning) av våldtäktsanmälningarna är riktiga, då får vi rimligtvis följande scenario enligt Bayes Teorem:  6 * (0.67/0.33) < 'Oddsen för att killen är skyldig' < 100 * (0.67/0.33)  Vilket omräknat till sannolikheter blir att sannolikheten att han är skyldig ligger mellan drygt 92% till 99.5%.  Utgår man ifrån standard rättssäkerhet bör man komma upp i minst 95%, så man kan säga att detta fallet ligger på gränsen.

  2010-03-31 | 09:38:10
 • Anna säger:

  Jag tycker inte att JJ:s svar på Yakida övertygar.  SKL skriver att Grad +1 är den svagaste positiva kategorin svar man kan få för ett DNA-test. Samt:  "Med Grad +1 menar vi att det är mellan sex och hundra gånger troligare att få detta resultat om DNA:t kommer från just den aktuella personen som om det kommer från någon annan (6 < V < 100)".  Av detta kan man INTE dra slutsatsen att DNA kommer ifrån mellan en av sex slumpvis utvalda personer i Bjästa/Sverige/världen och en av hundra slumpvis utvalda personer i Bjästa/Sverige/världen.  För att få något användbart ut av svaret måste du nog ställa en följdfråga till SKL i stil med detta:  "Ungefär hur många av invånarna borde kunna matcha ett +1-svar i en landsort i mellersta Norrland med totalt 1800 invånare?"

  2010-03-31 | 09:41:50
 • Anders säger:

  Daddy, var det min kommentar som du syftade på (och inte vill lägga in och kommentera)?  Ursäktar du alltså Oskars mor med argumentet "ett hätskt nätkrig har härjat", för att hon har spritt (det rimligen helt obekräftade) ryftet att en pappa har (alt. har haft) en incestuös, sexuell relation med sin dotter?  Varför ursäktar du i så fall inte också Ranias mor med ett liknande argument: En hätsk vårdnadstvist pågår?? Är det bara, när du själv drabbas, som du har några synpunkter på, vad som utgör acceptabla påståenden?  Du skriver, att du själv inte har sett någon "hatmobbs mentalitet" hos Oskars mor. När du får exempel på ett mycket klandervärt agerande av Oskars mor, så avfärdar du först detta med, att en mamma kan sprida t.ex. incest-rykten, när känslorna tar över. Därefter skriver du, att det (enl. dig) inte är "konstruktivt", att din egen ljusa beskrivning av Oskars mor nyanseras på bloggen.

  2010-03-31 | 09:44:00
 • Feodor säger:

  Du kan stryka mina inlägg, jag återkommer när jag gjort en bättre beräkning, jag kom på att det finns lite andra faktorer man måste ta med i beräkningen.

  2010-03-31 | 09:51:16
 • Herulen säger:

  SKL har nu på sin hemsida lagt ut vad +1 betyder. Det står att det är med anledning av uppdrag granskning och de frågor som kommit. Mig veterligen är du den ende som sagt att du kontaktat dem. Hur som helst: här är sidan

  http://www.skl.polisen.se/For-rattsvasendet/Om-DNA-analyser/Vad-betyder-utlatandet-Grad-1/  Med +1 så menas alltså att det  ”är 6 till 100 gånger troligare att få just det DNA:resultatet vid en analys om det tillhör den aktuella personen än om det skulle vara en annan person.”  Är det bara jag som reagerar på att man inom +1 har en differens mellan 6 till 100. 6 gånger så troligt är väl inte så mycket om man jämför det med 100 gånger. SKL säger ju också att  ”Tillsammans med ett starkt och trovärdigt vittnesmål kan ett SKL-utlåtande med Grad +1 bli värdefullt och bekräfta ett scenario. Utan annan bevisning kan ett SKL-utlåtande med Grad +4 å andra sidan få lågt bevisvärde i rätten.”  Ett så pass högt värde som +4 har alltså lågt bevisvärde utan annan bevisning. Det säger ju ganska mycket vilket bevisvärde +1 har om man saknar annan bevisning. Därmed hamnar vi åter till frågetecknen kring vittnen, samstämmiga uppgifter osv. Man kan inte komma runt den biten genom att hänvisa till dna-provet.

  2010-03-31 | 10:08:21
 • Catta säger:

  Jag hoppas dock du tar in de två kommentarer jag skickat då de faktiskt är ett bemötande på det du anklagar mig för?

  2010-03-31 | 10:08:28
  Bloggadress: http://cattasbubbla.wordpress.com
 • maggan säger:

  Angående dna. 0 då kan man inte säga huruvida det gäller NN eller någon annan, jo högre plus desto hårdare knyts DNA till en specifik person. +1 innebär en något större sannolikhet att NN avsatt DNA´t dvs det är mellan 6-100 ggr troligare att DNAt kommer från det specifika provet.  Hoppas du blev klokare av det i övrigt så hänvisar hon till utredare och åklagare.

  2010-03-31 | 10:10:58
 • profanum_vulgus säger:

  För att förklara sannolikhetssatserna så kan man jämföra med lotteri, jag gjorde det och fick en särdeles tjockskallig person att förstå.  Om 1/6 (16,67%) av lotterna i en tombola är vinstlotter så är det sex gånger så sannolikt att lotten du plockar upp är en nitlott än att den är en vinstlott.

  2010-03-31 | 10:40:54
  Bloggadress: http://profanvulgus.blogspot.com/
 • IAMB säger:

  Jag tvekar lite att ge mig in i detta, men här kommer i alla fall ett försök till förklaring från en matteintresserad, som varken är jurist eller DNA-specialist:  Ett tänkt fall: Antag att den misstänkte personen (A) har en mycket sällsynt sjukdom. Det är bara en person på miljonen som har den. Om det då går att ta ett prov som visar ifall personen har sjukdomen, så kommer det naturligtvis att visa detta för person A, dvs sannolikheten för att det ska visa detta resultat är 100%, vilket är samma sak som att säga att sannolikheten är 1. (Om man inte tar hänsyn till att något kan gå fel vid själva provtagningen.)  Tar man samma prov på andra personer, så kommer de i stort sett alltid att visa ett resultat som innebär att personen inte har sjukdomen. Sannolikheten att ett visst prov från en godtycklig person ska visa att personen har sjukdomen är 1 på 1000000 (en på en miljon), eller 0,000001.  Om man nu hittar en substans som antas komma från en brottsling, och analys av denna substans ger som resultat att den kommer från en person med den sällsynta sjukdomen, så kan man ju fundera på vad detta tyder på.  När det gäller DNA-tester så verkar det finnas en skala som anger vilken sannolikhet som gäller i olika fall. Jag vet inte varför det är så, men jag antar att det finns olika DNA-relaterade ”egenskaper” eller vad man ska kalla dem, som ger vissa utslag i test. Den misstänkte har en viss sådan egenskap, vad det nu kan vara, och får följaktligen ett visst resultat på ett test. Sannolikheten för detta resultat för den misstänkte är i analogi med det jag skrev i början 100%. I befolkningen som helhet vet man att detta resultat fås för ungefär var sextionde person, säger vi. Då är det alltså en sannolikhet av 1/60 att ett test av en godtycklig person ger detta resultat.  ”DNA-skalan” är av någon anledning uppbyggd så, att man delar  sannolikheten för att personen det handlar om ska få ett visst resultat (denna sannolikhet är oftast 100% eller 1 – jag antar att detta beror på att man valt en ”egenskap” att testa på som man vet sen tidigare, eller kan konstatera nu, att personen ifråga har, men obs, detta är mina fria spekulationer)  med

  sannolikheten en godtycklig person ska få detta resultat vid ett visst test.  Om vi säger att den senare sannolikheten är 1/60, så vad blir 1 delat med 1/60? Jo 60! Och värdet 60 ligger mellan 6 och 100, vilket innebär +1 på DNA-skalan. Om man i stället hade hittat något mycket sällsynt DNA-relaterat hos den misstänkte, så att sannolikheten för att en godtycklig person skulle få detta resultat var 1/1000000, så skulle det beräknade värdet i stället blivit 1000000, eller +3 (precis på gränsen till +4) på DNA-skalan.  Men det kan naturligtvis inte vara komprometterande I SIG att det finns något (DNA-relaterat eller annat) som jag har som inte så många andra har. Det är ju om ett fynd från brottsplatsen ger samma sällsynta resultat vid test, som ett indicium skapas. (Jag vet inte om det i vissa fall t o m räknas som bevis.)  2010-03-31 | 10:53:21
 • profanum_vulgus säger:

  Catta:

  Åja, ta det lite lungt nu. Du hade ju kommentarer om killen och hans familj upp i flera månader också. Det var ju efter diskussionen med mig om att det var lika illa som du tog bort dem. Det var inte direkt något du gjorde direkt när jag påpekade det heller.  Dessutom bad du ju mig belägga din lögn och bannade mig direkt efter, då frågan är om du verkligen vill få det belagt.  Herulen:

  Men med +4 så är det ju i princip säkert att det är dna från viss person. Men då är frågan vad man logiskt kan dra för slutsatser, om man fann DNA med +4 säkerhet på en ölburk i omklädningsrummet, skulle detta vara ett bevis ens värt att ta upp? Nej det skulle vara ett svagt bevis trots att man skulle veta att killen druckit öl, och att detta troligen skett på stranden. Men vad ska man med det till?  Vad man borde göra i det här fallet är att jämföra DNA-spåret med andra som kan ha lämnat det. SAMT såklart fråga sig VARFÖR flickan ljuger om händelseförloppet OM det nu är killens DNA.  Anna:

  Svaret är mellan 300 och 18 personer i Bjästa. Men frågan är varför bara personer i bjästa skulle vara intressanta.

  2010-03-31 | 10:59:48
  Bloggadress: http://profanvulgus.blogspot.com/
 • Frida säger:

  Jag undrar vad DNA't har för betydelse i sammanhanget om de haft sex, det kan rimligtvis inte styrka att någon sagt nej.

  Känner till ett fall där en man blev fälld, för våldtäckt just för att han nekade till att ha haft sex med en tjej i personalen, som flera av oss visste skedde på initiativ i våran närvaro, av henne själv.  Om man sen noterar att den andra anklagelsen kommer i samband med uppståndelsen av den första och att denna flicka hade pojkvän, var berusad (ångrade sig) är det väl inte bortom allt tvivel att anklagelsen var som serverad, det har hänt förut.

  Detta om skuldfrågan  Det som jag tycker är anmärkningsvärt och fruktansvärt är sen den allmänna mobbing som lättvindligt rasar, och som lika lättvindligt vänder åt motsatt håll, det påminner hur lätt manipulerade vi människor är i grupp och förklarar hur krig kan startas av rena galningarna.

  2010-03-31 | 11:03:31
 • IAMB säger:

  PV: Om du har 1/6 vinstlotter, så är sannolikheten för vinst 1/6. Sannolikheten för nitlott är 5/6. Sannolikheten för nitlott är alltså 5 gånger större än sannolikheten för vinst.  2010-03-31 | 11:06:02
 • Daddy säger:

  Catta, jag kunde bara se en tidigare kommentar från dig. Jag svär!  Jag har insett en sak. Vi har inte samma mål du och jag, ändå korsas vårat ämne naturligtvis.  Du ville få stopp på "hatet" som riktades mot dom två tjejerna och det få man väl ändå säga att du har lyckats med.  Min önskan att ta upp detta ämne var att jag ville utröna först och främst om uppdrag granskning gav oss en sanningsenlig bild. Det kändes inte så för mig. Varför har jag svårt att exakt svara på, men det var en mängd olika saker som inte stämde i reportaget.  Fria Dennis mobben som skulle gått ut under sina egna namn för att i något sorts ont syfte mobba två våldtäktsoffer och hylla en förövare. Låter allt för otroligt för mig.  Prästen som slog mig som en klok, inkännande och varm person som ju i stort sett bara sa att alla skulle vara välkomna i kyrkan. Nu kommer det fram att dom har grillat denne stackare i 2 timmar och sen klippt ut en minut. Typiskt smutsigt TV-grävar trick.  Bilden på en rullbandare från 60 talet under pojkens erkännade. Jag minns att jag tänkte, var fan köper man band till såna där idag?  Men framförallt var det reportrarnas tvärsäkra drivande av en tes som man sade sig ha "grävt fram".

  Fy fan vilket skämt. Och nu visar det sig ju att dom blåljugit oss rätt i ansiktet. Ni som tycker jag skall släppa detta nu förstår inte 2 saker.  1. Jag tror aldrig...nej jag vet att jag aldrig någonsin på denna blogg använt ordet hatar om mina egna känslor, men jo, jag hatar politiskt korrekt pissjournalism och rädda harar till journalister som offrar inegritet för en bekväm tillvaro med lön och 5 veckors betald semester. Det är fan inte journalister, det är vandrande reklampelare för dom agendor som folk ovanför sätter.  2. Om jag kan visa på deras hyckleri kanske det kan skapa en jävligt nödvändig debatt om problemet, och då kanske även människor som jag som ifråghasätter sanningar som är huggna i sten får chansen att gå färdigt utbildningar. Vi behöver fler som jag hur jävla självförhärligande det än låter. Vi behöver INTE fler murvlar som Nordmark som säljer sina själar för en jävla guldspade.  Min andra ambition är att se om det finns skäl att ompröva domarna. Jag är den förste att inse att "Fria Dennis" var ett illa valt namn. Men å andra sidan kanske namn som innehåller ordet "resning" inte heller hade vart helt lyckat.  Detta är min agenda. Inget annat. Inga dolda, eller gömda. Inga önskningar om att peka ut nån som lögnare eller falska.  Men man kan inte hålla på med en blogg som min utan att inse att alla tjejer därute inte är oskyldiga små lamm. Men idag tror vi faktiskt det i Sverige. Vi tror det! Förstår ni vilka konsekvenser detta får för barn som mitt, och andra männsikor? Detta är brottslingar som bara får begå brott efter brott och till och med får samhällets stöd och hjälp att begå sina brott. Ofta under sloganen "för barnens bästa".  Vad det är för fel på dessa människor som ljuger vet jag inte. Bägge könen är represenerade, men bara det ena får hjälp att begå grova brott av ett rättsysytem som är skapat för att skydda oss alla.

  2010-03-31 | 11:10:20
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • profanum_vulgus säger:

  Frida:

  Det här är fall två, där förnekar killen sex och tjejen förnekar utlösning. Så om DNA:t är hans och kommer från sperma så ljuger de båda två.  2010-03-31 | 11:20:40
  Bloggadress: http://profanvulgus.blogspot.com/
 • Bryt säger:

  Daddy, jag tror att få tvivlar på ditt genuina engagemang. Däremot har du allt att vinna på att hålla huvudet kallt. Välja dina strider, precis som "Oskyldigt dömd"-killen gjorde i just detta fallet.  Problemen med att särskilja Bjästa från Uppdrag granskning uppstår ju här för att alltihop blandas i en salig röra. Om vi ENBART ska diskutera vad som framkommer i UG i OLIKA fall är det intressant. Jag tycker deras sätt att hårdvinkla sina reportage är pöbelaktigt i sig, och tar man upp det till en ordentlig debatt och granskning(har PK tagit upp det, exempelvis?) är det bara bra.  Nu när alla tittare själva kan kolla fakta ser det ju väldigt märkligt ut med fakta som inte tas upp i UG men som nyanserar det de tagit upp. Varför inte testa med en mer sansad typ av grävande journalistik? Mindre grottande med känslosträngar, mer fakta och mindre "berättelser från verkligheten"?  (Där har jag ungefär samma kritik mot UG som Oline Stig i Sydsvenskan framförde gällande Inte utan mina söner, om du läste den recensionen).  Tack och lov har ju inte tingsrätt och hovrätt i de här fallen gått på Uppdrag gransknings bevisvärdering.

  2010-03-31 | 11:36:30
  Bloggadress: http://psykbryt.com
 • Anna säger:

  profanum_vulgus, 2010-03-31 @ 10:59:48  Nej, det är inte så enkelt. Man måste väga in genfördelningar på orten, genfördelningen i SKL:s definition, m.m.  Men det är nog ändå troligt att antalet möjliga personer i Bjästa som skulle få +1-resultat för det där testet är långt fler än 1. För att inte tala om antalet möjliga personer i kommunen eller i Sverige.  Hade försvaret krävt och fått en matchning av DNA-profilen med flickans pojkvän?

  2010-03-31 | 11:37:56
 • Klara säger:

  Daddy: Bra att du rätat upp debatten här inne. SKL:s text är verkligen svår. Jag inser att de i rätten helt måste lita på vad som sägs för det är svårt om man inte får det förklarat för sig. (Det är väl det försvararen i det här fallet var till för men brast, antingen i sitt kunnande eller i slarv). CSI och såna program har lyft upp DNA till nåt som "talar för sig själv". Det är nästan lätt att tro att de sitter och läser hela dna-genom på SKL och kan tillverka små gärningsmannakloner som med dinosaurierna i Jurassic Park (bara de ville). Så det är tråkigt att de inte kunde svarat lite mer lekmannaaktigt när du ändå var så klar i dina frågeställningar och dessutom bad om det.

  Jag tycker det JJ pekade på lät vettigt och utifrån det och hur jag tyder deras svar så kunde man kanske säga så här:  1. I en utredning som denna svarar SKL bara på sannoliheten om det kan vara en viss person eller inte. De svarar inte på frågan: Är det här XX:s DNA. Hade de fått den frågan i fallet hade svaret med 100% säkerhet blivit: Nej, det är inte pojkens DNA. Eller möjligtvis: Underlaget stöder inte en sådan utsaga.  2.Således: Hade pojken befunnit sig på nåt annat ställe och haft ett vattentätt alibi för detta finns inte en chans att DNA:t hade kunnat binda honom till brottet även om han varit utpekad av offret.  3. Man får inte svar på att DNA:t härrör från manlig sädesvätska. Det pratas om befolkningen i stort. Nu får väl inte SKL diskutera befintliga fall, men frågan kvarstår likväl. Kan en +1 grad bedömning ens avgöra kön?  Så om man istället för begreppet DNA hade använt "bil med röd färg" så skulle man kunna säga: Av alla som äger en bil så har en viss procent (6%) bilar i röda nyanser. Det finns spår av viss röd färg och den utpekade har en mörkrosa bil och i mörkrosa ingår röd. Den utpekade sågs vid brottsplatsen. BINGO!  Men om den utpekade vid tidpunkten fått en p-bot nere i Skåne så hade de fått titta efter en annan bil i röd nyans.  Ok, det kanske är fånigt med den här liknelsen men jag tror att man förvirras av "DNA".  2010-03-31 | 11:41:47
 • Daddy säger:

  Klara, det där tycker jag var den bästa förklaringen hittills. Tack.

  2010-03-31 | 11:45:16
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Alexander Häggström säger:

  Till Catta:  Du säger att min mor inte sett det som hot och dylikt. Men läste du vad jag skrev i föregående inlägg? Om inte så bör du läsa det igen.  Jag skrev i föregående inlägg att det var JAG som administrerade bloggen. Det var JAG som skötte kommentarer och dylikt. Min mor hade varken inlogg eller tillgångar till att ta bort kommentarer på bloggen.  Så om min mor tyckte att det var hot eller inte är inte relevant eftersom att hon inte hade nånting med bloggen att göra. Sedan så fick du en förklarning till varför JAG inte kunde radera kommentarer dagligen på bloggen.  Hoppas du läser denna gången.

  2010-03-31 | 11:49:28
  Bloggadress: http://www.wizdom.se
 • profanum_vulgus säger:

  Anna:

  Nej det behöver man inte, det framgår av SKL:s uppgifter tidigare att de utgår från en normalfördelning.  Det mest intressanta är väl egentligen om man påtalat att det inte kan vara killens sperma samtidigt som flickan talar sanning eftersom hennes berättelse inte medger att hans sperma hamnar på hennes trosor.  2010-03-31 | 11:52:10
  Bloggadress: http://profanvulgus.blogspot.com/
 • JD säger:

  Betyder +1 på skalan att det är 1 - 16 % chans att det är kan vara någon annans DNA?  Dvs av 1800 invånare minus "kvinnor 900" minus "barn och pensionärer (400).

  Av 500 återstående Bjästabor så kan DNA även matcha 5-80 andra personer?  Om sannolikheten för skuld utifrån DNA är 83-99% så måste balansen mellan övriga bevis och motbevis ligga på en sannolikhet på 98-99% för skyldig, om vi ska tillämpa Norges och högsta domstolens kriterium för "utom rimliga tvivel" (98%)  Att outbildade nämndemän kan avgöra någons trovärdighet brukar beräknas till ca 50% chans (slumpen)  Generellt sett! Har jag fel i beräkningarna?  2010-03-31 | 12:06:03
 • Daddy säger:

  Jag är helt enig med att vi behöver en grävande journalistik som är byggd på fakta och objktivitet. Det står ju dessutom i de pressetiska reglerna.  Jag kan omöjligt se hur UG skall undgå en fällning i granskningsnämnden för det här, men det är dom ju vana vid. Då lägger dom ut information om det på hemsidan som ingen jävel läser så är det back to business.  Sen är det ju tyvärr inte bara UG som är drabbat av denna sjuka. Hela kåren är ju dödssjuka.

  Ingen debatt i PK kan lösa det, även om det är en god tanke. Orsaken är att i PK sitter ju samma ljugande jävlar som vilseleder vårt folk för att dom inte törs annat.  Den enda orsaken att jag kan skriva om detta är att jag redan har förlorat allt. Mig kan dom nu bara göra två saker med, skjuta mig eller låsa in mig nånstans. Och jag bryr mig inte längre.  Därför får ni läsa mina texter, och för att dom tvekar att stänga ner mig eftersom kanske förhoppningsvis en hel del människor skulle bli förbannade då.  Att rensa mina texter från känslor hade kanske varit bra, och jag försöker. Men det beror litegrann på vilket ämnet är. Vissa inlägg skulle ju definitivt förlora på detta.  Jag kan ju inte veta, men jag tror att en anledning till att min blogg blivit populär (åtminstone rent statistiskt) är just blandningen av fakta och känslor. Men det är bara en teori.

  2010-03-31 | 12:09:50
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • IAMB säger:

  Profanum Vulgus: Inte för att det iofs har med den här saken att göra direkt, men jag hoppas du håller med mig angående ditt tombola-exempel :-)  Annars börjar jag undra om det är jag som är tjockskallig...

  2010-03-31 | 12:12:20
 • IAMB säger:

  JD och flera andra: Tänk noga på vad personen från SKL skriver:  "Tänk på att inte vända på begreppen:

  Vid grad +1 är det tio till hundra gånger troligare att man får detta resultat om det är så att DNA:t kommer från just den aktuella personen  men det betyder inte:

  att det är det är sex till hundra gånger troligare att DNA:t kommer från just den aktuella personen om det är så att man får detta resultat. Just detta vet vi inget om - det kan finnas andra resultat som vi inte känner till som pekar i annan riktning."  Jag antar att "tio till hundra" ska vara "sex till hundra" - men oavsett det, viktigt alltså att inte vända på resonemanget!!!  2010-03-31 | 12:20:07
 • Jakobsson säger:

  Problemet med DNA bevisning är den magiska klang detta fått i allmänhetens öron. Om det finns DNA så är det bevisat..!  Var och en av oss lämnar dagligen mängder av DNA efter oss och den som vill kan (avsiktligt eller oavsiktligt) med lätthet föra det vidare till en plats för ett brott, en näsduk, en sked, några hårstrån osv. Problemet med bevisningen är att den inte på något vis talar om hur DNA överfördes till den aktuella platsen.  Det finns ett aktuellt fall där en man hade för vana att stjäla en viss sorts bilar på uppdrag. Manen hade också en sjukdom som gjorde att han drack stora mängder vatten och därför bar med sig vattenflaskor ständigt.

  Manen stal en bil av känt märke och den gången häktades manen, han erkände brottet.

  När polisen körde manens DNA så trillade det ut ett liknande DNA spår från ett tidigare brott med samma bilar och där hade manens DNA återfunnits på en vattenflaska.

  Åklagaren ansåg nu att det var styrkt att manen begått även den tidigare stölden men manen nekade. Två domare ansåg brottet styrkt tre domare ansåg inte brott styrkt.  För att få en rättssäker hantering av fall som det ovan måste man ha med alternativa förklaringar till att vattenflaskan fans på platsen för det brott som manen nekade till.

  Det kan förutsättas att eftersom manen var specialiserad på en viss typ av "yrkesmässig" brottslighet så har han i sin bekantskapskrets flera personer som även de begår liknande brott, vad är det som säger att inte någon av dem medfört en flaska som manen druckit ur tidigare t.ex?  Detta för att illustrera att hur svårt det är att dra slutsatser av "DNA-bevis" även när säkerheten är hög (+4 +5).  När man läser svaret från SKL så skall man också minnas att domare inte har större kunskaper om DNA än t.ex. de som skriver här, utan som regel får svaren tolkade av åklagaren, (som inte heller har stora kunskaper i ämnet) som förmodas ha gjort en opartisk bedömning av resultatet vilket endast är en i teorin förekommande opartiskhet som alla som engagerar sig i rättssäkerhets frågor. Det senast lysande exemplet på åklagares syn på sin roll som opartisk förundersökningsledare är van der Kwast men han är bara toppen på rättsosäkerhetens isberg.  Det är sorgligt att följa hur Uppdrag Granskning alt mer förflackats till att söka billiga populist poäng och hukat för makten i många frågor till Bjästa programmet som gjort dem till Sveriges svar på Fox News. Hur UG kunnat sända det programmet, som ett barn skulle kunna räkna ut skulle sätta fart på pöbeln och pöbelmentaliteten och med till osannolikheten träffsäker klumpighet med ett fingerat namn på pojken som motsvarade en annan pojkes namn i samma klass!! Detta förutom att man lånat sig till att publicera ett antal felaktigheter och tveksamheter.

  2010-03-31 | 12:21:48
 • profanum_vulgus säger:

  JD:

  Varför ska du ta bort barn och pensionärer? Den som påstås ha lämnat DNA:t är ju ett barn, men det kan ju ha lämnats från ett mindre barn och en 110-åring också.

  Dessutom varför utesluter du personer utanför Bjästa?  Ja, sedan är det ju trovärdighetsbevisning till resten. Problemet är ju bara att om tjejen är trovärdig så är ju inte DNA:t från killen, och om DNA:t är från killen så är ju inte tjejen trovärdig.

  Hon hävdar ju att han inte fick utlösning.  IAMB:

  Ja 1/7 av lotterna (14,3%) ska vara vinstlotter, det ska finnas 6 gånger så många nitlotter som vinstlotter.

  2010-03-31 | 12:26:10
  Bloggadress: http://profanvulgus.blogspot.com/
 • acor säger:

  Du väljer att censurera de kommentarer du får på ditt skrivande för att du anser att de skulle vara "under bältet". För att du påstår att du vill ha en saklig debatt om de fakta du framför.

  Hur rättfärdigar du i det sammanhanget ditt eget agerande i de personangrepp som du presenterar ovan? "hyckleri" "fler murvlar som Nordmark som säljer sina själar för en djävla guldspade".  Om jag skrivit dessa påståenden om dig hade jag då gått igenom din cencur?  Fakta i ett rättsfall: Många olika bevis från erkännanden och hur pass detaljerade dessa är, vittnesmål samt dna mm. Kan tillsammans bilda ett otvetydigt bevis samt utslag åt något håll. Som i det här fallet.

  Många träd bildar en skog, som uttrycket heter.  Allt här i världen går att slå sönder och helheten går då förlorad.  2010-03-31 | 12:30:36
 • JD säger:

  Du kommer alltid att behövas för dina barn i framtiden Jocke och det går över allt annat.  Jag har en annat teori om orsaken till varför våldtäktsdomar får ett sånt enormt fokus i förhållande till t.ex mord.

  Det är att det handlar om människans förakt för bristande självkontroll eftersom den går helt emot evolutionsteorin där styrka och kontroll är viktigast.  Lägst i rangordningen står våldtäktsmän och barnamord på våra anstalter. En orsak till det skulle kunna vara att självkontroll är väldigt viktigt på en anstalt. Utan självkontroll så är du körd helt enkelt.

  Våldtäkt är också ett brott som ofta beror på brister i självkontrollen och därför är det naturligt att förakta dessa brott samtidigt som "beräknande" brott såsom mord, massmord eller att ljuga om våldtäkt vittnar om att personen har haft en viss kontroll över sitt handlande.  Våra gener är emot människor med bristande självkontroll och därför kan vi samtidigt beundra smarta kontrollerade massmördare!?  Personligen anser jag att våldtäkt och våld mot försvarslösa barn och äldre är förkastligt men att även dessa förtjänar samma rättstrygghet som alla andra.  2010-03-31 | 12:31:56
 • Klara säger:

  Nu tar de pojken..  http://www.expressen.se/Nyheter/1.1937358/pojken-som-valdtog-linnea-i-bjasta-omhandertas

  2010-03-31 | 12:57:39
 • susanna svensson säger:

  Ni som är helt övertygade om killens skuld kommer säkert snart att få vatten på er kvarn. Killen är om jag förstått det rätt nu nyss fyllda 16. Kommunen går nu in med lvu när han avtjänat sitt straff på ungdomahemmet eftersom att vården inte anses uppfylld i och med att pojken fortsätter att neka till att ha våldtagit flickorna. Att behandlingen inte anses uppnådd kan kommunen använda ända till grabbens 21 års dag för att hålla honom frihetsberövad med denna motivation. Personligen tror jag inte det dröjer så länge innan denna unga pojke faller till föga erkänner och ber flickorna om ursäkt. Detta för att få en chans till ett normalt tonårsliv. Frågan är bara vad detta erkännade har för tillfärlitnlighet och om man kan lita på det mot bakgrund av den ytterst kraftiga påtryckning som pojen nu befinner sig i. Jämför med skriverierna om Tito när han först blev nekad fotbojja för att han inte erkände. Slogs fast att denna påtryckning inte var tillåten. Men pojken är dömd till vård inte fängelse. Hade grabben dömts till fängelse i stället för vård hade denna påtryckning han utsätts för nu varit olaglig. Tänk på detta alla läsare

  2010-03-31 | 13:28:08
 • Sara Hedström säger:

  Nu kommer stackars "Oskar" åtminstone få bra hjälp när han kommer ut: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bjastafallet-domd-pojke-omhandertas_4507415.svd

  2010-03-31 | 13:31:07
 • Madde säger:

  Nu går LVU in och omhändertas.  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6876063.ab

  2010-03-31 | 13:34:09
 • Christopher Anderton säger:

  Klara.

  "3. Man får inte svar på att DNA:t härrör från manlig sädesvätska. Det pratas om befolkningen i stort. Nu får väl inte SKL diskutera befintliga fall, men frågan kvarstår likväl. Kan en +1 grad bedömning ens avgöra kön? "  Nu måste ju ha tänkt till. Sperma (sädesvätska) kommer från män. Jag känner inte till dina biologikunskaper, men vill bara informera i fall du inte visste det innan.

  2010-03-31 | 13:35:05
 • rotve säger:

  Klara, jag vill bara kort berätta för dig att sperma är något som bara kan komma från en man. Du vet, när en man tycker om en kvinna extra mycket blir hans snopp hård. Då kan det efter lite beröring spruta ut en kärlekssås ur snoppen som brukar kallas sperma. Dessutom verkar du inte förstå att man alltid kollar kön vid DNA-analyser, likaså verkar du inte förstå att man ser att DNAt inte kan komma från en nära släkting.

  2010-03-31 | 13:42:00
 • Lillemor säger:

  daddy: Mycket bra skrivet, det märks att du har gjort ett jätte jobb här och det du skriver är både granskande och slag åt rätt håll det vill säga rättsystemet.  Alexander: Men förstår du misstagen du och din familj har gjort när ni offentliggjorde din lillebror och lät folk skriva hatiska inlägg och hot mot tjejerna ? Efter uppdrag granskning gick jag in på Amandas blogg och såg dig lägga ett uppenbart hot emot tjejen, vore det inte bättre att hoppa över alla dessa hot och anklagelser och fokusera er på målet.  Jag tycker vi alla bara borde sluta skriva om "oskar" och flickorna nu så de kan få läka och leva sina tonårsliv.  Tack för en bra blogg  Lillemor Karlsson

  2010-03-31 | 13:43:58
 • Bedrövad mamma igen.Än mer bedrövad än förut säger:

  Väntar fortfarande på svar.

  Mitt krav på att du ska bemöta mina frågor är befogat & rimligt.  Vilka är dina motiv till att öppet hänga ut och kritisera personer/företag i din blogg?  Genom din kritik så gör du ett outsagt antagande att du har rätt och alla andra har fel.  Jag vill fortfarande ha svar på varför du skriver felaktiga fakta gällande rättsintyg.  Det är felaktigt! Rättsintyget är gällande.Jag har skickat länkar som styrker detta.

  Varför rättar du inte till eller erkänner ditt fel?

  Lag om rättsintyg i anledning av brott. SFS 2005:225.

  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050225.HTM  Jag vill även veta av vilken anledning du skriver "den påstådda våldtäkten".  Har du personligen haft kontakt med Ricky Ansell?  Eller är den fakta du skrivit i din blogg hämtad från friadennis hemsida?  2010-03-31 | 14:01:28
 • Fullt Navn säger:

  "..En av dom första tecknen, som fick mina alarmklockor att ringa var just det faktum att pojkens familj gick ut med namn och var öppna med vilka dom var. Detta är för mig en stark indikator på att man vågar stå för sin övertygelse..."  vad spelar det för någon roll igentligen? med den inställningen visar du ju att du redan från början är subjektiv ..och därför bryter de pressetiska reglerna... NEJ! VÄNTA!! du är ju inte journalist och därför KAN du inte bryta de pressetiska reglerna!

  2010-03-31 | 14:21:08
 • Sanna säger:

  Släpp det här med DNA-analysen, huvudbevisningen består av flickans berättelse mot pojkens. Flickans är trovärdig medans hans är full av lögner. DNA't kunde ha varit hans räddning men nu visar det inte att det INTE är han utan visar tvärtom att det är mer sannolikt att det är han. Att han dessutom är fälld för samma brott tidigare gör inte saken bättre.  Jag har förstått att du inte tycker att det är tillräckligt med bevis, men detta räcker faktiskt för fällande dom enligt svensk lagstiftning.  Jag tycker att du istället ska ägna dig åt att föra tesen att det skall vara högre bevisgrad för dessa brott. Personligen tycker jag det skulle vara ett steg bakåt eftersom det i dessa brott alltid kommer att vara denna typ av bevisning och om man kommer att kräva en hög bevisgrad kommer massvis av brottslingar att gå fria.

  2010-03-31 | 14:23:12
 • Catta säger:

  Ja min kommentar var bara för att du skrev att du inte skulle ta in diskussioner om "vem som sagt vad" typ, så det var bara en fundering om du ansåg att min kommentar hörde dit.  Mitt mål är uppfyllt, förtalet mot flickorna från FB-grupp och blogg är borta. Jag har aldrig haft något emot att man velat driva själva fallet vidare, bara sättet man gjort det på. Jag ser heller inget fel i att du vill titta på det, men givetvis så gillar jag inte att jag blir utpekad som en lögnare, jag tror inte du läst igenom alla mina inlägg och kommentarer utan den uppgiften om att jag ljuger har du förmodligen fått från vissa andra.

  Om det finns kommentarer som säger " jag skulle vilja slå ihjäl dom" eller " Fy fan jag hoppas dom blir våldtagna på riktigt", tror du att dom låter dom (Medvetet) ligga kvar i månader för att det gynnar någon upprättelse, eller för att dom helt enkelt anser att flickorna som i deras ögon ljugit förtjänar det? På vilket sätt skulle den typen av kommentarer gynna Oskars upprättelse?  Som sagt, jag säger ingenting om att du har åsikter om UG´s metoder eller domarna, men jag tror det varit en fördel om du inte lyssnat bara på den ena sidan utan FÖRST satt dig in i allt innan du skrev om vissa saker. Som jag skrev, är det inte både rimligt och schysst att peka på var jag påstått saker om du ska anklaga mig för det? Är det inte rimligt och schysst att be om ursäkt om det är så att du gjort ett misstag ang det ?  Och jag brukar verkligen inte köpa en dom rakt av,lite kul var det att se att Mårten Schultz och min blogg var de AB hänvisade till i anslutning till Claes Sandgrens artikel om att vi måste hjälpa oskyldigt dömda,det säger väl ändå en del om att jag faktiskt är "känd" (misstolka inte det nu som "kändis") för att faktiskt ifrågasätta oklarheter?

  http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/brottochstraff/article6873341.ab  Nej Daddy, jag säger inget om att du vill kolla detta eller peka på felaktigheter du ansett begåtts, men jag tycker du endera ska plocka fram det du påstår om mig eller så faktiskt be om ursäkt om du gjort ett misstag.  2010-03-31 | 14:35:28
  Bloggadress: http://cattasbubbla.wordpress.com
 • Catta säger:

  Alexander: Din mor står som ägare till bloggen. På bloggportalen står det att ni tillsammans driver den. Din mor är den som betalade den enligt Gunilla. Dessa kommentarer låg ute i flera månader och att du inte skulle ha haft tid att kolla den på flera månader TROTS att flera tjatade om dessa kommentarer är inte troligt.Dessutom så visste din mor mycket väl om dom så hon har mycket enkelt kunnat säga åt dig att ta bort dom eftersom hon står som ägare så var det väl hon som hade den makten?

  2010-03-31 | 14:41:27
  Bloggadress: http://cattasbubbla.wordpress.com
 • Tessa säger:

  Toppen med moderering Jocke, jag har påbörjat läsande av alla kommentarer i dina tidigare inlägg men helt enkelt inte orkat. Därför ber jag om ursäkt ifall den här frågan har behandlats tidigare. För mig är det en nyhet att flickan hade en pojkvän, och att hon skulle haft sex med honom samma dag. Varifrån kommer uppgiften? Det är ju anmärkningsvärt att hans dna inte har testats ifall det är sant. Jag har dessutom reagerat på samma sak som PV, hur troligt känns det att pojkens sperma hamnat i hennes trosor om han "blev klar" ståendes i ett hörn? Klart att det kan hända, men jag förstår att man ifrågasätter det.

  2010-03-31 | 14:44:39
 • Hmm säger:

  profanum_vulgus: "Vi kanske också ska komma ihåg att om det skulle vara killens sperma i hennes trosor så ljuger hon om händelseförloppet.

  Han ska ha tagit av henne byxor och trosor och sedan penetrerat henne, när hon sa åt honom att sluta så slutade han och han hade då inte fått utlösning, sedan ska han ha ställt sig i ett hörn och onanerat, hon klädde på sig och vet inte om han fick utlösning."  Är du en sådan som tror att avbrutet sex är säker sex? En kille kan "spilla" lite när som helst under ett samlag, därav att man kan bli gravid vid avbrutet samlag. Obildat av dig!

  2010-03-31 | 14:46:17
 • Anonym säger:

  Till P_V  du misstar dig, det är fullt normalt att sädesceller följer med det sekret som utsöndras vid upphetsning. Det är även fullt möjligt för en kvinna att bli gravid utan att mannen får utlösning.

  Kan vara bra att veta om du inte vill bli ofrivillig förälder

  2010-03-31 | 15:32:21
 • Sontar säger:

  Alexander Häggström: Läste du vad catta skrev?

  visst är det förståligt att man kanske inte kan radera kommentarer daglige, men de här kommentarerna har stått på din sida i flera månader ju.  Jag har svårt att tro att du skulle vara så superupptagen att du inte ens skulle kunna avvara en halvtimme till att gå igenom alla kommentarer på din sida under de ca 2 månaderna det inte föll in en enda kommentar?

  2010-03-31 | 16:01:11
 • Jakobsson säger:

  När en stor hopp rusar åt ett och samma håll vilt vrålande utan eftertanke så finns det en god anledning till misstänksamhet.  Efter Uppdragsgransknings botten napp om Bjästa så är masshysteri bara förnamnet, det tragiska är att det är myndigheter som tävlar med gammelmedia om att vråla politiskt korrekta slagord istället för att behålla lugnet och invänta fakta och kontrollera underlag.  Att media agerar som en jättelik mobb i sådana här fall har vi varit med om så många gånger och att myndigheter underdånigt hukande, inför risken av medial hängning försäkrar, att nu skall det bli krafttag mot de oliktänkande är tyvärr också vanligt.  Vi har sett det i så många fall da Costa,"Södertälje flickan", Bjung, Mia skandalen och Quik är några av de allra tydligaste exemplen på hur en medial initierad masspsykos påverkar rättsväsendet och hela samhället i övrigt, till att samstämmigt vråla att vargen är här.  Det sorgliga är att ingen tydligen lärt sig något av sina tidigare misstag.  Det är inte nådigt att vara den som säger att kejsaren är naken, som du gör Daddy och det brukar dröja innan man får bekräftelse på att så var fallet. Varken kejsaren eller skräddarna brukar vilja medverka till att sanningen uppdagas.  Osmo Vallo,"Fallet Ulf",Tommie Karim,"Broder Tuk målet" och Bertil Ströberg med fler kända och okända rättsskandaler borde få alla tänkande personer att tänka två gånger innan man hänvisar till att någon är dömd för ett brott som ett säkert tecken på att den personen är skyldig.  2010-03-31 | 16:13:24
 • Jakobsson säger:

  Men det absolut värsta av alt i Bjästa historien är Svenska Kyrkan, som krälar i stoffet inför media, ber om ursäkt och talar om utredningar och granskningar av den stackars präst som försökte hävda kristna värderingar inför de något aggressiva reportrarna.  Till ansvariga i Svenska Kyrkan vill jag bara säga en sak HALLÅ! DET ÄR PÅSK!

  Hur hanterar Svenska Kyrkan den historia som hela er tro bygger på?

  Hur kan ni företräda kyrkan och de kristna värderingarna samtidigt som ni fegt följer minsta motståndet lag och populismens lättjefulla behag.  Det är inte konstigt att Svenska Kyrkan blivit en konturlös förening bland andra föreningar, utan egen själ.  2010-03-31 | 16:21:38
 • Kattella säger:

  Man ska inte läsa inlägg, artiklar, faktaböcker, statistik etc. så som djävulen läser bibeln!  Är man en rabiat, inskränkt person men noll procent i självinsikt då gör man det ändå!  MVH

  Kattella

  2010-03-31 | 16:33:19
 • Gunilla Englund säger:

  Jakobsson.

  Mycket Bra skrivet !  Anonym skriver: du misstar dig, det är fullt normalt att sädesceller följer med det sekret som utsöndras vid UPPHETSNING  Jo men hon var väl knappast upphetsad om hon blev våldtagen ?

  2010-03-31 | 17:39:29
 • profanum_vulgus säger:

  Sanna:

  Hur har du mätt trovärdigheten hos killen och tjejen? Hon förhörs ju två gånger och beskriver då vissa detaljer olika, men en sak är samma i båda förhören; hon har inte berättat detaljer om vad som hänt för de andra på stranden, men ändå känner hennes kompisar på stranden till detaljerna. Hur går det ihop?  Och om hon nu talar sanning om händelserna, hur kan DNA-beviset vara ett STÖD för hennes uppgifter? Hon hävdar ju att han inte fick utlösning.  Vad ljuger killen om?  De fall som till störst del brukar bygga på enbart ord-mot-ord är ju falsk tillvitelse, borde vi sänka beviskraven där med? Kanske alltid fälla bägge parter om ord står mot ord?  Inget namn:

  Jo precis, och hur tog sig detta sekret från hennes mun till henne trosor? Du har ju inte ens läst nått om fallet, sluta hitta på nu.  2010-03-31 | 17:44:31
  Bloggadress: http://profanvulgus.blogspot.com/
 • Jakobsson säger:

  Sanna

  Du har helt fel i ditt påstående att det räcker med flickans berättelse för ett fällande, HD har klart visat att det måste till sk. stödbevisning för en fällande dom.  Visst kan man resonera som du att man måste sänka beviskraven för att "sätta dit" så många skyldiga som möjligt, men inte i en demokratiskt och rättssäkert samhälle. Det finns många länder som tillämpar de rättsprinciper som du företräder.  Så frågan är bara vilket samhälle man vill leva i?  susanna svensson.

  det finns ett annat ord för det man gör när man vill straffa fram erkännanden, Hjärntvätt, som om det skulle göra ev. behandling framgångsrik. Hjärntvätt och dy. behandlings övergrepp är sådant som våra svenska politiker mer än gärna kritiserar andra länder för att utsätta sina medborgare för.  2010-03-31 | 17:54:14
 • IAMB säger:

  Klara: jag förstår inte vad du menar med följande:  "I en utredning som denna svarar SKL bara på sannoliheten om det kan vara en viss person eller inte. De svarar inte på frågan: Är det här XX:s DNA. Hade de fått den frågan i fallet hade svaret med 100% säkerhet blivit: Nej, det är inte pojkens DNA. Eller möjligtvis: Underlaget stöder inte en sådan utsaga."  Hur skulle dom kunnat svara "nej, det är inte pojkens DNA"? Alltså slå fast att det INTE är pojkens DNA? Det du skriver sen: "Underlaget stöder inte en sådan utsaga", är ju en helt annan sak.  2010-03-31 | 17:58:11
 • Gunilla Englund säger:  Sanna skriver : DNA't kunde ha varit hans räddning men nu visar det inte att det INTE är han utan visar tvärtom att det är mer sannolikt att det är han. Att han dessutom är fälld för samma brott tidigare gör inte saken bättre.  Var tvungen läsa ditt inlägg flera gånger. Jag hoppas rättssäkerheten är bättre än så men blir onekligen lite orolig när det gäller X.  Det ska inte råda omvänd bevisbörda dvs man kan inte göra ett DNA-prov och genom det konstatera att det inte kan utesluta att det är du som begått brottet o därmed döms du ..

  Tänk om du själv dömdes för ett brott med hjälp av DNA-bevisning som visar att det "kan" vara du men det utesluter inte andra GM. Hade du tyckt detta var ok?

  Att du dömts för våldtäkt tidigare ska givetvis inte göra att du på förhand ses som skyldig i det fall det uppkommer en ny anmälan.

  I just X fall tror jag ändå det kan vara så att detta påverkat då han hade samma domare i båda målen i tingsrätten.  Frågan huruvida omständigheterna i det konkreta fallet varit ägnade att rubba förtroendet för domarens opartiskhet skall bedömas efter en objektiv måttstock. Den omständigheten att en domare tidigare deltagit i ett mål med en viss person som part hindrar i regel inte domaren från att avgöra ett senare mål med samma person som part. Vad som kan grunda jäv för domaren i en sådan situation är om själva tvistefrågan i de båda målen I HUVUDSAK ÄR DENSAMMA, inte om en och samma person är part i båda målen.  http://www.notisum.se/rnp/domar/hd/HD003531.htm  2010-03-31 | 18:15:18
 • David säger:

  Till Gunilla Englund  mitt svar till P_V gällde det faktum att han menade att sädescellerna (spermierna) i flickans trosor inte kunde komma från "Oskar" då han inte fått utlösning i hennes närhet.  Det är fel av ovan nämnda anledning där jag altså menar den vätska som en man/kille utsöndrar vid upphetsning.  2010-03-31 | 18:33:35
 • Maria säger:

  JD, det var intressanta synpunkter om uppmärksamheten kring våldtäkter kontra mord. Nu måste det ändå sägas att uppmärksamheten kring mord inte brukar vara liten, särskilt inte om det är en ung kvinna som blivit mördad (Carolin Stenvall, Linda Chen, Nancy Tavsan är några exempel på senare tid). Lägg därtill till alla deckare och deckarserier på tv så får man nog säga att intresset för mord är groteskt, enligt min mening. Att våldtäktsmål däremot genererar ett annat engagemang och en hetare diskussion kan dock konstateras. Jag tror att det har att göra med att både offret och förövaren finns i livet och att det rör det mest intima och givetvis könsrollerna. Nu är jag i och för sig inte så intresserad av detaljerna i just det här målet, men är det inte du JD som står bakom bloggen Falskt anklagad och som har granskat det här fallet och inte velat gå vidare med det? Kan du inte här ange vad du grundade beslutet på? Är Daddy ute och cyklar i sin kritik när det gäller bevisningen och hanteringen av målet eller inte? Jag har ingen åsikt i frågan, men vad jag har sett är han den enda som ställt sig kritisk till reportaget i UG och det har ju gett upphov till en intressant debatt om inte annat.

  2010-03-31 | 18:39:55
 • JD säger:

  Sanna. Om din pappa eller pojkvän blir oskyldigt dömd.

  Tycker du då att det är rätt att han blev det bara för att någon som är skyldig också ska bli dömd?  Ska oskyldiga bekosta våldtagnas upprättelse med att få sina egna liv i kras?  Tänk en gång till tack!

  2010-03-31 | 18:43:22
 • Daddy säger:

  Nu åker jag och handlar, så det kommer att dröja en stund innan kommentarerna kommer in. Men skriv på.

  2010-03-31 | 18:54:13
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Catta säger:

  Mitt svar till Alexander kom tydligen inte in, men jag vill gärna besvara den så jag hoppas du tar i detta.  "Du säger att min mor inte sett det som hot och dylikt. Men läste du vad jag skrev i föregående inlägg? Om inte så bör du läsa det igen.Jag skrev i föregående inlägg att det var JAG som administrerade bloggen."  Ja men det var din mor som stod som ägare till bloggen på webbhotellet och därmed var ansvarig för det som fanns på den  "Det var JAG som skötte kommentarer och dylikt. Min mor hade varken inlogg eller tillgångar till att ta bort kommentarer på bloggen."  Då hon var ägare hade hon mycket lätt kunnat få tillgång till den  "Så om min mor tyckte att det var hot eller inte är inte relevant eftersom att hon inte hade nånting med bloggen att göra."  Hon stod som ägare (=ansvarig), på bloggportalen kunde man läsa att ni TILLSAMMANS drev bloggen, det hänvisades också till hennes mailadress där.Dessutom så var det enligt Gunilla även din mor som betalade.  "Sedan så fick du en förklarning till varför JAG inte kunde radera kommentarer dagligen på bloggen."  Detta handlade om kommentarer som legat i flera månader på bloggen, kommentarer med grova påhopp mot flickorna. Detta var både du och din mor väl medvetna om, men ni VALDE att inte ta bort dom trots påpekanden.  "Hoppas du läser denna gången."  2010-03-31 | 19:15:21
  Bloggadress: http://cattasbubbla.wordpress.com
 • JD säger:

  Maria: Jag var helt enkelt emot kampanjen på det sätt den utvecklade sig och såg inte något i FU som talade för att det var en formellt felaktig dom.

  Problemet är att många domar är formellt felaktiga vilket även rapporten felaktigt dömda visar på.

  Om en person döms oskyldigt men domen är formellt riktig så är det bara att acceptera. Och/eller lämna in en resningsansökan, vilket är oerhört svårt och dyrt idag.

  Vi har alla våra egna åsikter om saker..

  2010-03-31 | 20:02:27
 • JD säger:

  De uppgifter som Daddy tar upp har cirkulerat på många olika forum med många olika versioner och sanningar. Att han bemödar sig med att gräva fram fakta om hur DNA ska bedömas mm genom att blandannat maila är bra tycker jag.

  2010-03-31 | 20:06:20
 • Bedrövad mamma igen.Än mer bedrövad än förut säger:

  När tänker du ta in min kommentar och bemöta det jag skriver?

  Eller du kan inte erkänna dina fel & brister?

  För feg?  Din "fakta" om rättsintyg är felaktig!

  2010-03-31 | 20:31:09
 • David säger:

  Blev det handlat på Runes eller Nordeviks ;)

  2010-03-31 | 20:33:55
 • Frida säger:

  Nu tycker jag att det borde kokas ner till buljongtärningen igen, att man runkat och sedan haft sex i ett omklädningsrum betyder det att man har våldtagit ?

  För att någon påstår det ? Hallå har ni egna erfarenheter eller gissar man hej villt, alltså DNA är betydelselöst i detta fall om man vill se sanningen.

  Dvs även om alla tre säger samma sak, så betyder det inte att vi tillåter dödshjälp, varför?  Man kan aldrig vara säker!  Så diskutera gärna men döm inte om du inte står pall för att domen vänds mot dig när det visats att du hade fel.

  2010-03-31 | 22:58:55
 • maggan säger:

  Ang LVU fram tills 21. Det finns sätt att slippa kommunens slentrianmässiga bedömningar, vilket i praktiken innebär att han kommer vara fri strax efter att han fyllt 18. Dock tror jag att om det är så att han faktiskt inte är skyldig och pressas till att erkänna och rehabiliteras så kommer han med stor sannolikhet få ganska kraftiga känningar av ptsd, vilket i sin tur kommer ge ett livslångt vårdbehov.  Knappast något som någon kommer att ta ansvar för i förlängningen.  2010-03-31 | 23:53:27
 • Smuts-Allan säger:

  Hej, så som jag förstår informationen på SKL:S hemsida har alla ni som snackar tombolametaforer helt missförstått allting. Grad +1 betyder "Kortfattat betyder en +1 vid DNA-analys att det är 6 till 100 gånger troligare att få just det DNA:resultatet vid en analys om det tillhör den aktuella personen än om det skulle vara en annan person." Det innebär alltså att vi i bästa fall, för de som tror på pojken i frågas oskuld, talar om en sannolik på 1 till 6 att det inte är hans DNA. Ingenstans i SKL:s förklaringar finns något som antyder att sannolikheten för träff skulle vara 1 på 7 på en godtycklig person. I svaret till daddy får vi veta att:"Exempel: utvärdering av DNA

  Vid SKL:s utvärdering av DNA antar vi att endera av följande två påståenden är sant:

  DNA:t kommer från NN (aktuell person i utredningen).

  DNA:t kommer från någon annan person." samt att "Med Grad +1 menar vi att det är mellan sex och hundra gånger troligare att få detta resultat om DNA:t kommer från just den aktuella personen som om det kommer från någon annan (6 < V < 100)."

  I bästa fall alltså 1/6 att DNA:t kommer från någon annan av jordens 6 miljarder invånare. På SKL:s hemsida står också att:"Resultatvärdet för undersökningen räknas ut (i den statistiska teoribeskrivningen kallas detta likelihoodkvot, eller på engelska likelihood ratio), där vi väger in olika fakta som kan påverka värderingen av undersökningen, exempelvis hur vanlig den där tröjan är/det där glaset är, hur vanlig den är på orten, i Sverige eller i världen osv." så att det borde vara klart att statistiska frekvensövervägningar redan är inräknade i resultatvärdet.  2010-04-01 | 00:30:21
 • Frida säger:

  Postat av: Frida

  Nu tycker jag att det borde kokas ner till buljongtärningen igen, att man runkat och sedan haft sex i ett omklädningsrum betyder det att man har våldtagit ?

  För att några påstår det ? Hallå har ni egna erfarenheter, eller gissar man hej villt.

  Alltså DNA är betydelselöst i detta fall om man vill se sanningen.  Det vill säga, även om alla tre säger samma sak, så betyder det inte att vi tillåter dödshjälp, varför?  Man kan aldrig vara säker!  Så diskutera gärna men döm inte om du inte står pall för att domen vänds mot dig när det visats att du hade fel.

  Frågan är, har detta rimliga propotioner, i förhållande till de människors liv, och barns livs situation som offras, vad leder det till för bra som är så viktigt att vi ska bortse från så kallade enskilda, (som om inga alls) som offras, vad ger det oss andra eller vilken tillhörde du ? Är du ett offer eller är det ditt alibi ?

  2010-04-01 | 01:01:32
 • Frida säger:

  JR,

  Jag har följt dig sen innan du började med bloggen, när du kom med Guran till Nyköping, och det jag har sett är beundransvärt ur min synvinkel är det vi som förstår vad du säger som inte har tid att engagera sig, jag måste erkänna att direkt efter programmet så var jag jävkigt upprörd här hemma i min soffa långt därifrån, till att med tiden bli lite mer eftertänksam, och reflektera över varför vill TV utsätta dessa människor många barn ?  Ska de offras i ofentlighetens skampåle för att det är just detta man vill visa på, bland en värld av I-lands problem, såsom svält och P-böter att ta tag i.  Jag måste erkänna att som en stor beundrare blev jag så jävla skraj att jag såg fel, på din första blogg om B vad det nu heter, men nu vet jag att du såg klarare och var snabbare än mig för jag styrdes av mina känslor, svårt å låta bli jag har två döttrar.

  2010-04-01 | 01:32:41
 • Franny Glass säger:

  @ Klara;

  "3. Man får inte svar på att DNA:t härrör från manlig sädesvätska. Det pratas om befolkningen i stort. Nu får väl inte SKL diskutera befintliga fall, men frågan kvarstår likväl. Kan en +1 grad bedömning ens avgöra kön?"

  Eftersom kvinnor inte producerar sädesvätska, så är det ganska självklart att den är just manlig.  @ Gunilla; "

  Anonym skriver: du misstar dig, det är fullt normalt att sädesceller följer med det sekret som utsöndras vid UPPHETSNING  Jo men hon var väl knappast upphetsad om hon blev våldtagen ?"

  Nej, precis. Det var hon knappast. Men här talas det om sädesceller, vilken inte har något överhuvudtaget att göra med "Linneas" eventuella upphetsning eftersom hon inte är en man. Kvinnor producerar inte sädesvätska. Det "Anonym" talade om, är den så kallade försatsen, vilken kan komma en stund före ejakulationen, när mannen är upphetsad. Den innehåller spermier.  2010-04-01 | 02:02:35
 • Ulf T säger:

  SKL skriver en sak som du verkar ha bortsett helt från i ditt resonemang om DNA-provers tillförlitlighet: "Detta kan innebära att en grad +1 i en utredning kan ha avgörande betydelse i kombination med andra uppgifter, medan grad +3 i ett annat ärende kanske bara bekräftar ett känt sakförhållande."  Det är just kombinationen med andra uppgifter som gör DNA-provet starkt i det aktuella fallet. Om det hade varit så att tjejen hade varit både blind och döv, och därför inte hade en aning om vem som hade våldtagit henne, och inte ett enda vittne hade sett den dömde där, då hade vi kanske haft några hundra Ö-viksbor att välja mellan. Men nu är det inte så. Hon vet vem som våldtog henne, och pekade ut denne. Vittnen kan stödja hennes uppgifter, och DNA-provet blir därmed en slutlig bekräftelse av det hela. Det har aldrig någonsin varit tal om att stödja sig enbart på DNA-provet. Var egentligen bara när domen överklagades som DNA-provet kom upp.

  2010-04-01 | 07:43:35
 • Madde säger:

  Frida:  Din sista mening är intressant.

  Där skriver du att du är tvärsäker på att tjejen är våldtagen.

  Var du där?  Med tanke på hur många frågetecken det finns så kan ingen utom de inblandade vara säkra på vad som hänt eller inte.  Jag skulle vara väldigt försiktig med att uttala mig tvärsäkert om vem som äger skuldbördan.

  Tjejen eller killen.  Bedrövad mamma:

  Jag är väldigt intresserad på din fakta, vilken du självklart måste luta dig emot för att kunna påstå att Jockes rättsintyg är felaktig.

  Det här är viktigt och det går inte att bara insinuera.

  2010-04-01 | 08:34:35
 • profanum_vulgus säger:

  Catta:

  Det gäller väl dig också?

  Du tog ju inte bort kommentarer och uppgifter enbart på uppmaning utan det krävdes nästan två veckors debatt om saken.  Minns du att du sa att om mobbingen mot killens familj var eller blev värre än mobbingen mot flickorna så skulle du reagera likadant och försöka få stop på den på samma sätt?  David:

  Hur flyttade hon denna vätska från munnen till trosorna?  2010-04-01 | 09:02:01
  Bloggadress: http://profanvulgus.blogspot.com/
 • profanum_vulgus säger:

  Ulf T:

  Men flickans uppgifter utesluter ju att det är killens DNA. Du menar att flickan ljuger om hur det gick till men talar sanning om att själva brottet inträffat (bara på ett annat sätt än hon påstått), eller vad?

  Jag har lite svårt att se hur flickans uppgifter och DNA-träffen STÖDJER varandra, om något så pekar de åt olika håll.  2010-04-01 | 14:19:46
  Bloggadress: http://profanvulgus.blogspot.com/
 • IAMB säger:

  Smuts-Allan: Tombola-metaforen som PV använde, var vad jag förstår bara ett exempel på hur man kan förklara det där med sannolikhet. (Dessutom råkade det vara fel i exemplet.)  När du skriver:  "Grad +1 betyder 'Kortfattat betyder en +1 vid DNA-analys att det är 6 till 100 gånger troligare att få just det DNA:resultatet vid en analys om det tillhör den aktuella personen än om det skulle vara en annan person.' Det innebär alltså att vi i bästa fall, för de som tror på pojken i frågas oskuld, talar om en sannolik på 1 till 6 att det inte är hans DNA." - SÅ ÄR DET FEL!!!  Men ett tankefel som nog är mycket vanligt och lätt att göra. Det är väl därför personen från SKL tillägger längre ner:  "Tänk på att inte vända på begreppen:

  Vid grad +1 är det tio till hundra gånger troligare att man får detta resultat om det är så att DNA:t kommer från just den aktuella personen  men det betyder inte:

  att det är det är sex till hundra gånger troligare att DNA:t kommer från just den aktuella personen om det är så att man får detta resultat. Just detta vet vi inget om - det kan finnas andra resultat som vi inte känner till som pekar i annan riktning."  (Jag antar, som jag skrev tidigare, att det ska vara "sex till hundra" i stället för "tio till hundra".)  ALLTSÅ: Om du kollar skonumret på en person (kalla den A) som har 43 i skor, så är det mycket troligt att du får just resultatet "43". Om du kollar skonumret på en godtycklig person, så är kanske sannolikheten bara 1 på 10 att du får detta skonummer. MEN denna omständighet i sig kan ju knappast innebära att det är 90 % chans att det är A:s skor du hittat, bara för att det är ett par 43:or. Jämför med Klaras bilexempel ovan.  2010-04-01 | 14:24:51
 • profanum_vulgus säger:

  IAMB:

  Om vi antar att 10% av alla människor har skostorlek 43, och vi jämför de upphittade skorna med en viss persons skostorlek och finner att denne har storlek 43. Då är det nio gånger troligare att det är dennes skor än en slumpvis persons skor.

  Detta skulle motsvara en +1 träff, då denna sträcker sig från 6 gånger troligare till 100 gånger troligare.

  2010-04-01 | 15:07:24
  Bloggadress: http://profanvulgus.blogspot.com/
 • Smuts-Allan säger:

  Till IAMB och profanum vulgus: SKL talar aldrig om en slumpvis utvald person! De talar om "någon annan person", detta ska förstås som någon annan person överhuvudtaget. Det framkommer i citatet "Resultatvärdet för undersökningen räknas ut (i den statistiska teoribeskrivningen kallas detta likelihoodkvot, eller på engelska likelihood ratio), där vi väger in olika fakta som kan påverka värderingen av undersökningen, exempelvis hur vanlig den där tröjan är/det där glaset är, hur vanlig den är på orten, i Sverige eller i världen osv." att frekvensöverväganden är inbegripna i resultatvärdet på vilket skalans gradering (-4 till +4) sedan baseras. Att göra skalan till utgångspunkt för vidare frekvensöveräganden innebär alltså att dubbelräkna. I brevet till daddy skriver SKL också Exempel: utvärdering av DNA

  Vid SKL:s utvärdering av DNA antar vi att endera av följande två påståenden är sant:

  DNA:t kommer från NN (aktuell person i utredningen).

  DNA:t kommer från någon annan person."

  Av detta framgår tydligt att den alternativa hypotesen beträffar någon annan person överhuvudtaget: annars vore det orimligt att anta att endera påståendet måste vara sant.

  Slutligen beträffande uttalandet "Tänk på att inte vända på begreppen:

  Vid grad +1 är det tio till hundra gånger troligare att man får detta resultat om det är så att DNA:t kommer från just den aktuella personen  men det betyder inte:

  att det är det är sex till hundra gånger troligare att DNA:t kommer från just den aktuella personen om det är så att man får detta resultat. Just detta vet vi inget om - det kan finnas andra resultat som vi inte känner till som pekar i annan riktning." så tycks ni tolka det som att det skulle betyda att sannolikheten vore mindre än 6 till 100 gånger större, men det kan naturligtvis också betyda att sannolikheten vore mer än 6 till 100 gånger större. Som jag förstår det är detta en hänvisning till att annan bevisning måste övervägas i anslutning till tolkningen av DNA-fyndet. I det här fallet torde flickans utpekande innebära att sannolikheten för att DNA:t kommer ifrån pojken i fråga ökas med mer än 6 till 100 gånger. Tack och hej.  2010-04-01 | 15:53:19
 • profanum_vulgus säger:

  Smuts-Allan:

  Någon annan och en slumpvis vald person blir samma sak, någon annan är en slumpvis vald person.

  2010-04-01 | 17:09:42
  Bloggadress: http://profanvulgus.blogspot.com/
 • Ulf T säger:

  -> profanum_vulgus  "Men flickans uppgifter utesluter ju att det är killens DNA. Du menar att flickan ljuger om hur det gick till men talar sanning om att själva brottet inträffat (bara på ett annat sätt än hon påstått), eller vad?

  Jag har lite svårt att se hur flickans uppgifter och DNA-träffen STÖDJER varandra, om något så pekar de åt olika håll."  De uppgifterna utesluter inte alls att det är killens DNA. Du tror väl inte att en utlösning är nödvändig för DNA-överföring till trosor?

  2010-04-01 | 18:36:58
 • IAMB säger:

  PV:

  "Om vi antar att 10% av alla människor har skostorlek 43, och vi jämför de upphittade skorna med en viss persons skostorlek och finner att denne har storlek 43. Då är det nio gånger troligare att det är dennes skor än en slumpvis persons skor."  Nej, antag att det finns 1000 människor, och alla har bara ett par skor var. 10% = 100 har storlek 43. Hittar man då ett par i storlek 43 är chansen 1 på hundra att det är den aktuella personens skor. För en slumpvis utvald person av dessa 1000 människor är chansen 1 på 1000 att skorna ska vara de rätta.Endast en tiondel så troligt alltså.  Men även här har du vänt på det hela.

  2010-04-01 | 20:40:41
 • Smuts-Allan säger:

  Jag tänker inte dskutera detta mera här, jag ville bara ge min syn på hur man skulle tolka hennes svar och informationen på SKL:s hemsida. Men nej profanum vulgus en annan person är inte detsamma som slumpmässigt utvald person: det är summan av sannolikheterna för alla andra personer. Som sagt det framgår tydligt bara man läser ordentligt. Jag har belagt min tolkning med relevanta citat från det svar daddy fått och från informationen på SKL:s hemsida. Jag lägger endast till ett från SKL:s hemsida: "Det alternativa påståendet kan generellt uttryckas som:  Alternativ hypotes: ”Det är på ett annat sätt!”". Om huvudhypotesen alltså är att DNA:t kommer från den åtalade så säger det alternativa påståendet alltså inte "det är en viss annan person" utan "det är inte denna person". Kvoten av sannolikheterna mellan huvudhypotesen och den alternativa hypotesen säger alltså inget om sannolikheten för en slumpvis utvald person att matcha detta DNA.

  2010-04-01 | 23:23:53
 • Daddy säger:

  Det måste väl trots allt sägas att det är en fantastiskt kunnig domar och nämndemanskår vi har som förstår allt det ni pratar om. Det är ju dom som enligt SKL ansvarar för bevisvärderingen.  Undrar hur fasen dom hinner lära sig allt detta under den en dagars kurs dom går innan dom sätter sig och dömer.

  2010-04-01 | 23:49:45
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • profanum_vulgus säger:

  IAMB:

  Det är du som vänder på det. Om du i ditt exempel hittar ett par skor i stl 43 och den misstänkte har stl 43 så är det ju 9 gånger troligare att det är hans skor än att det är vem som helst som lämnat skorna.  Ulf T:

  Hur har DNA:t kommit dit då?  Smuts-Allan:

  En annan person kan väl vara vilken annan som helst? Om du läser skl:s information så finner du att deras jämförelse är en normalfördelning, alltså en statistisk slumpvis vald person.

  2010-04-02 | 08:57:15
  Bloggadress: http://profanvulgus.blogspot.com/
 • Anders säger:

  Vet inte varför du väljer att granska just detta fallet, som ju snarare är ABC-starta en mobb än rättsövergrepp i den bemärkelsen, men det är ju din ensak. Följer din blogg för engagemanget i din dotter, samt mammor och pappor i samma situation som du själv.  Dock har du blvit uppmärksammad hos K-Å återigen

  http://blogg.aftonbladet.se/bjurkvist/2010/04/sanningen-om-daddy-en-ny-intressant-och-nyanserad-blogg-kolla-k-a  // Anders

  2010-04-02 | 18:34:36
  Bloggadress: http://blogg.aftonbladet.se/aceeo/
 • IAMB säger:

  PV: Mitt exempel avsåg följande: Den något absurda kontrollen av skonumret hos en person med skostorlek 43 - vilket torde ge som resultat "43" med 100%-ig säkerhet - jämfört med kontroll av skonummer hos en slumpmässigt utvald person, där vi också antar att skonummer 43 förekommer hos 10% av befolkningen. Sannolikheten för att vi vid kontroll av skonummer hos en slumpmässigt utvald person får just 43 blir då 10%. Det är alltså tio gånger troligare att få resultatet "43" vid kontroll av den aktuella personens skonummer, än vid kontroll av en given slumpvis utvald persons skonummer.  2010-04-03 | 20:06:49
 • IAMB säger:  "IAMB:

  Det är du som vänder på det. Om du i ditt exempel hittar ett par skor i stl 43 och den misstänkte har stl 43 så är det ju 9 gånger troligare att det är hans skor än att det är vem som helst som lämnat skorna."  Mitt exempel såg alltså inte ut så. Men om vi formulerar det så, så förstår jag inte var du får 9 ifrån?  1/10 av alla har skostorlek 43, säger vi. Vi hittar ett par skor i storlek 43. Och den misstänkte, A, har också storlek 43. Sannolikheten för att det är A:s skor, är, givet att vi inte har någon annan information, 1/(antal 43:or). Sannolikheten för att det är en slumpvis utvald persons skor måste ju vara 1/(totala antalet skor). Om vi gör det enkelt för oss och antar att alla antingen bara har ett par skor var, eller att alla har samma antal par

  skor, så måste (1/antal 43:or) vara tio gånger mer än (1/totala antalet skor), eftersom antal 43:or är en tiondel av totala antalet skor.  2010-04-03 | 20:30:35
 • IAMB säger:

  Jag har skickat en fråga och fått svar från SKL. Här kommer frågan och svaret (jag har här ersatt mitt namn och bostadsort med ett antal X):  FRÅGAN:  "På er hemsida skriver ni följande:  'Kortfattat betyder en +1 vid DNA-analys att det är 6 till 100 gånger troligare att få just det DNA:resultatet vid en analys om det tillhör den aktuella personen än om det skulle vara en annan person. '  Betyder grad +1 att om man testade en godtycklig person, så skulle sannolikheten vara mellan 1 och 17 % att man fick 'träff' för just denna person?  Vänliga hälsningar  XXXXX XXXXX, XXXXX"  SVARET:  "Hej XXXXX

  Ja det är riktigt resonemang - om du testar en godtycklig person så är risken att få ett sådant resultat ca 1-17%.  Resultaten talar i någon mån för att DNA:t kommer från NN och inte från en annan person (Grad+1).  Om man förutsätter att resultatet helt säkert skulle se ut på ett visst sätt (100%) om det kommer från NN, men att resultatet skulle vara förväntat mellan ca 1% och 17% (frekvensen av DNA-typen i befolkningen) om det kom från en annan godtycklig person så hamnar vi på Grad +1.  Men man får inte glömma att det bara är resultatvärderingen som SKL gör- resultatet får sitt bevisvärde tillsammans med andra faktorer i rättsalen utifrån hela utredningen.  Med vänliga hälsningar

  Sabine Rütten  Sabine Rütten

  SKL

  Informationsansvar

  Enhetschef Dokument och informationsteknik

  013-241776

  0702-711772"

  2010-04-06 | 20:14:03
 • em säger:

  profanum_vulgus: var det inte så i andra fallet så stod det penetrerade, och många tolkar det som att det är penetrering i slidan. trosorna var väl med i andra fallet inte det första som handlade om oralsex. eller har de vänt på allt? jag är inte så insatt mer än att det handlar om två fall, varav det ena var oralsex. som många andra sagt innan så vid sex så kommer det med sädesceller i sekretet som utsöndras innan utlösning så ifall det nu var så att penetreringen var i slidan så kan mycket väl sperma hamnat i trosorna efter att hon tagit på sig dem efter penetreringen, sa de inte att det var en liten mängd de hittat?  allmänt fall 1: hur kommer det sig att man utmålar sig som oskyldig och ändå erkänner som han har gjort i fall 1 enligt vad som blivit inspelat? ja jag inser att det är jobbigt att utstå ett/flera polisförhör men man skulle väl ändå stå på sig ifall man var oskyldig kan jag tycka.  och är det inte så att allt sexuellt som sker mot den andres vilja är våldförelse eller? sa han inte i förhöret att hon bett honom sluta i fall 1 och han fortsatte ändå?

  2010-04-08 | 10:03:38

Kommentera inlägget här: