daddys

Beware the fury of a patient man

Fler fakta som uppdrag granskning "glömde" att nämna

Kategori: Rättvisa

Jag skrev för ett par dagar sedan ett inlägg om Uppdrag gransknings reportage om fallet med "Linnea" och hur hon blivit förföljd av en hatisk mobb efter att hon anmält en 15 årig pojke för vådtäkt. I mitt inlägg redogjorde jag för att saker i förundersöningen angående den påstådda våldtäkten mot Linnea som uppdrag granskning har dolt, och dessutom för rena felaktigheter i reportaget.

Bloggen exploderade fulltändigt. Kommentarerna har vällt in och givit mig både ris och ros. Mest ris dock. Dom har handlat om allt från att jag är en bitter liten man som i egenskap av "rättshaverist" öser förakt över rättssamhället som man menar är fullständigt idiotsäkert, till att jag är en "typisk kvinnohatare" som anser att män alltid är oskyldiga. Man vill från vissa håll till och med påstå att jag skulle försvara våldtäkter. Värre trams var det länge sen jag tvingades läsa på denna blogg.

En annan kommentar som är vanligt förekommande är: "Pojken har ju blivit fälld för två brott i två instanser. Då är han ju skyldig punkt!" Att jag inte begriper något så basalt gör mig tydligen till sveriges största idiot.  Detta tyder enligt mig på att de flesta fortfarande hyser ett gott förtroende för vårt rättssytem. Det förtroendet har inte längre jag, som under en längre tid jobbat med att skriva om detsamma.

Jag har sett många fall som är rent horribla där människor dömts utan bevis. Där människors barn tagits ifrån dom utan, eller på felaktiga grunder. Fall där vittnen inte fått komma till tals i rättegångar. Där bevis har dolts eller "kommit bort". Fall där bevis har konstruerats, och mitt i allt detta har jag framförallt sett en journalistkår som inte bryr sig. En journalistkår som till mestadelen består av uppmärksamhetskåta drängar till makten och som mest bryr sig om att synas mest möjligt själva, istället för att synliggöra offren för vår urspårade rättsstat.

Men inte sedan debatten om Gömda och Liza Marklund tystades har jag varit med om ett vidrigare mediamord än det som uppdrag granskning med deras fanskara av politiskt korrekta ursäkter till journalister gjort sig skyldiga till nu.

Trodde ni inte att detta skulle komma fram?


Den som kontaktade uppdrag granskning om det här fallet redan förra hösten var pojkens mamma. Hon ville att dom skulle visa hur rättsystemet hade behandlat hennes pojke. Sedan hörde hon inte ett ljud från redaktionen förrän förra veckan då dom ringde upp henne och sa att man nu skulle sända ett reportage om fallet, men att det inte skulle ha den vinkling som hon önskade. Efter att ha kontaktats av Amanda, som nu hyllas för sitt hjältemod och som får gott om plats i reportaget att redogöra för nätmobbningen av flickan så bytte man helt vinkel. Nu skulle man istället för att visa hur rättssystemet återigen havererat, visa hur bra det hade fungerat, och hur illa målsägaren hade blivit behandlad på grund av detta.

Att rättsystemet inte har fungerat heller i detta fall har tagit mig två dagar att se. Jag sitter hemma med en laptop och en telefon och gör detta gratis för att jag försökert påvisa den orättvisa jag och andra har drabbats av, samtidigt som jag oroar mig för att kronofogden ska ta min bil och mina gitarrer, vilket är det enda av värde jag har kvar. Uppdrag granskning har jobbat med detta en mycket längre tid med hela sin enorma budget bakom sig, ändå lyckas man inte ta fram väsentliga fakta och inse att grova fel har gjorts av både utredare, domstolar och advokater. Pojkens advokat Tomas Olsson var så upptagen med Tomas Qvick fallet att han inte ens brydde sig om att själv närvara vid förhandlingen. Han hade inte tid.

Flera av dom ungdomar som deltog i reportaget gjorde det under förespeglingen att man jobbade på ett program som skulle visa sanningen om hur detta fall hade hanterats av rätten. När dom senare fick veta att uppdrag granskning istället skulle vinkla reportaget åt ett helt annat håll ville dom inte medverka. Det tog SVT:s reportrar ingen som helst hänsyn till.

Man har alltså inte ens talat med pojkens mor som alltså var den ursprungliga uppgiftslämnaren förrän i förra veckan då hon meddelades att reportaget var klart och skulle sändas. Dom ungdomar som stöder pojken som ändå får uttrycka sig i reportaget gör det under falska förespeglingar. Det har även framkommit en mängd andra konstigheter gällande den "nyhetsrapportering" av fallet som vi fått oss tillgodo av Sveriges ledande nyhetsorgan SVT. Läs vidare. Aftonbladet har åtminstone haft intigritet nog att även hämta in pojkens mammas version. Det lustiga är dock att hela artikeln fått rubriken "Jag tror så klart att min son är oskyldig". Då jag talade med henne tidigare idag uttrycker hon sig inte alls så. "Jag kan ju naturligtvis inte säkert veta om min son är oskyldig" säger hon då. Det är hur rättsprocessen gått till som jag är kritisk emot. Och på mycket goda grunder skulle jag vilja tillägga.

Den andra sidan förtigs fullständigt


Ett dokument som skickades in tidigt till uppdrag granskning som visade att det även förekom grov smutskastning av pojken på nätet och som även visade hur människor kapat pojkens mors namn för att skriva grova och hatiska kommentarer för att smutskasta henne.

Dokumentet hade mottagits fick man veta, men har senare helt negligerats. Dokumentet kan ni ta del av här. Nu beskrivs hon som ledare för en hatisk mobb som hetsar mot flickan. Bloggen "Fria Dennis" startades av pojkens bror som var mycket upprörd av hur hans bror hade behandlats. Men han förstod inte vidden av vad hans blogg skulle dra igång. Inte heller klarar man vid så unga den press man utsätts för om man går ut offentligt på nätet för att förvara en dömd våldtäktsmans rättigheter. Det var efter att mamman insåg hur allt började spåra ur som hon kände sig tvungen att själv börja agera på nätet. Men det har bara blivit värre och värre. Mobben hade vädrat "kvinnohatar"blod, nu kunde inget längre stoppa den.

En frilansjournalist i Bjästa vid namn Patrik Näslund engagerade sig tidigt i fallet och är den idag som sitter på mest fakta i hela Sverige om det. Han har inte lyckats få en enda tidning intresserad att skriva om det.

Inte heller han kontaktades av Uppdrag granskning under deras research arbete. Han skriver följande till mig i ett mail efter att jag kontaktat honom:

Ja. Mig veterligt är jag den ende reporter som fördjupat sig i härvan (förutom UG).

Jag kommer att kontakta Dig, men jag vet inte exakt när. Det är lite tufft nu på flera plan. Inte bara att man jobbat med ett fall sedan julen 2009 utan att nå i mål. Nu går mediedrevet o internetmobben på högvarv och då tycks det lättare för en snöboll att överleva i helvetet än att få andra vinklar (väl underbyggda) publicerade. Åtminstone närmaste dagarna.


Vi hörs


Vittnen tystas i målet


I rättegången mot pojken i mål nummer ett vittnar även pojkens bror om hur han själv upplevt närmanden från den aktuella flickan och hur hon efter att han sagt att han inte ville ha något förhållande med henne fått utstå rykten och skvaller på skolan. Var hittar man det vittnesmålet i protokollet från tingsrätten? Tyvärr finns domen inte längre publicerad på internet, men jag väntar på att få kopior via posten. Även en annan pojke vittnar om flickans karaktär, men inte heller det vittnesmålet har rätten ansett som relevant nog att ta med i protokollet vad jag kunnat se? Inte heller har man funnit dessa vittnesmål trovärdiga tydligen. Då skulle pojken aldrig ha fällts.

Flera andra pojkar har också gått till polisen och krävt att få bli hörda i utredningen då även dom haft relevanta saker att vittna om i målet. Detta tilläts dom aldrig.

Men det mest slående av alltihop är ju att pojken hade ett alibi för den andra våldtäkten. En vuxen mamma som under den aktuella festnatten hade fått i uppgift att hålla ett extra öga på pojken med anledning av de tidigare händelserna, ger honom alibi för tidpunkten för det påstådda brottet.  Detta krävde hon att få vittna om i rättegången, men detta tilläts inte av rätten. Så mycket för den fria bevisprövningen i svenska domstolar. Inget av detta framkommer i uppdrag gransknings reportage. Orsaken till att rätten nekade henne att vittna kan jag inte redogöra för i skrivande stund. Men jag kommer att forska i det.

DNA bevisen


DNAMen för fan, det finns ju DNA bevis! ylar många av kommentatorerna på min blogg, samtidigt som man fullständigt idiotförklarar mig för att jag har mage att ifrågasätta tillrättalagda sanningar.

I uppdrag gransknings reportage framställer man DNA bevisen mot pojken som absolut bindande. Man påstår i reportaget att sannolikheten för att det aktuella DNA:t som lagts fram som bevis, skulle tillhöra någon annan än pojken är "mycket små."

Folk köper helt okritiskt lögnen.

Vetenskapen runt DNA bevis är mycket omfattande och omöjlig att till fullo redogöra för här. Men via en enkel sökning på Google får man fram följande träff från Lunds juridiska fakultet som heter DNA i brottmål - Ett bevismedel med framtidsutsikter?

I avhandlingen kan man bland (väldigt mycket) annat läsa: Om en persons DNA-profil överensstämmer med ett spårs DNA-profil, innebär detta att personen kan ha avsatt spåret, men det behöver inte nödvändigtvis vara så. En statistisk beräkning grundad på en databas för ”svensk normalbefolkning” som omfattar 350 personer, besvarar då frågan på hur vanligt förekommande den aktuella DNA-profilen är.

Databasen utgörs av 700 mätpunkter per analyserat STR-område, vilket innebär två per person. Databasen kan uppfattas som liten, men rent statistiskt är det tillräckligt med material för att fastställa frekvensen på vanligheten av den aktuella DNA-profilen. Den beräknade frekvensen för spårets DNA-profil anger alltså risken för en slumpmässig överensstämmelse med en annan obesläktad person.

Resultatet av typbestämningen kan antingen visa en överensstämmelse mellan ett spår och en individ, eller en uteslutning. Vid en överensstämmelse gör man en beräkning på hur vanlig den erhållna typkombinationen för spåret är i ”svensk normalbefolkning”. Frekvensen ger ett mått på hur stor risken är att en person av en slump ska överensstämma med spåret.

Sannolikhetsskalan


I all bevisvärdering gällande DNA använder SKL sig av en så kallad sannolikhetsskala. DNA bevisen
Som framgår av uppdrag gransknings reportage så hade DNA analysen på flickans trosor visat att vet aktuella DNA provet på denna skala hade värdet +1 på en skala som går upp till +4.

I avhandlingen från Lund kan man då läsa att en så kallad +1 träff innebär att sannolikheten för att spåret är lämnat av den misstänkte är över 1 på 100. Beräknat på befolkningen i Örnsköldsviks kommun som är 55 243 skulle provet alltså kunnat stämma in på över 5 523 personer eller till och med fler eftersom det står över en på hundra.

Jag försvarar inte brott, enbart rätten till en rättvis prövning


Visst är det väl en smula märkligt att uppdrag granskning som nyligen fälldes i granskningsnämnden för sitt reportage om flygbolaget Flyme återigen gör samma generalfel som man nyss fällts för. Att inte låta den "andra sidan" komma till tals.

Jag kan tycka att det är bra att näthat och mobbning uppmärksammas och även att skolorna skall göra allt för att stävja sådant ofog. Jag önskar att mina egna barn kunde få växa upp i en värld där man bryr sig om och stöttar  varandra istället för att "pissa på varann" i anonyma inlägg på nätet. Ett nät som på många ställen håller på att bli en riktig "dyngpöl". Men att göra det i ett reportage där man fullständigt förvrider fakta, ljuger och döljer saker är helt förkastligt.

Jag vill återigen påpeka, även om det förmodligen inte kommer att hjälpa ett dyft mot hatstormen jag kan vänta mig efter detta inlägg, att min uppgift är inte att varken döma eller fria. Min uppgift som journalist, även om det fortfarande står "student" på mitt leg, och även om jag inte tjänar en spänn på mitt arbete, är att ta fram fakta och belysa alla sidor av saker. Att döma är domstolens jobb. Vi skall bara granska hur dom sköter det. Det är också min ambition med att skriva detta. Att detta emellertid inte är speciellt populärt i vissa läger blir ju tydligt av vissas kommenterer.

Jag ville mer än något annat få göra min praktik hos uppdrag granskning då jag var den ende i min förra klass som var intresserad av att bli grävande journalist. Jag ringde och tjatade flera gånger men fick nej.

Så här i retrospekt gör det mig ingenting. Jag är också glad att uppdrag granskning inte tog upp mitt fall. Det hade ju kunnat sluta med ett snyftreportage för en mamma och  myndighetspersoner som har ljugit, saboterat umgänge och polisanmält falskt i nu över fyra år och därmed slitit sönder det viktiga band jag hade med min dotter. Dessutom ett reportage som sänds utan att dom ens meddelar eller pratar med mig över huvud taget. Vem vet förresten. Dom kanske redan håller på? Jag måste ju utgöra ett synnerligen saftigt köttstycke för feministerna som kallar sig journalister på SVT.

Förmodligen kommer jag aldrig att kunna få ett jobb på någon redaktion, eller kunna sälja in några reportage som frilansare. Jag kommer inte att få några debattartiklar eller krönikor publicerade heller i några större nyhetsorgan. Jag är ju "kvinnohatare" gubevars. Gudbevare oss väl för såna, säger man på nyhetsredaktionerna och fortsätter att publicera ren propagandaskit, som på något sätt skall bevisa att jag och alla andra män är livsfarliga svin. Och samtidigt som man låter författare som Katarina Wennstam sitta som någon slags "experter" i TV debatter och spy ut sitt manshat i direktsändning.

Jag blir dock gärna överbevisad om att jag har fel. Fram med kontrakten bara om det är någon som behöver en duglig skribent eller researcher.

Mer om detta fall kommer i den takt jag hinner. Sådär nu kan ni som inte tycker om att man ifrågasätter politiskt korrekta "sanningar" kasta er över tangentborden och börja skriva om vilken idiot och bitter kvinnohater jag är. Men jag hoppas även på mer sansade kommentarer som vill diskutera problemet mer sakligt. Även ros uppskattas naturligtvis. Jag är ju trots allt inte den ende "kvinnohataren" i landet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Kommentarer

 • Fröken Fräken säger:

  Daddy

  Ingrid Carlqvist och du är i en klass för sig när det gäller att våga säga det folk inte vill höra.

  Stå på dig!

  2010-03-26 | 19:46:16
 • Daddy säger:

  Tack fröken fräken. Känns mycket hedrande att bli jämförd med en av landets bästa journalister.  2010-03-26 | 19:57:32
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • glömt säger:

  jaså.. de glömde ta med skitsnacket och den egenhändiga ihopklistrade "sanningen" som de producerat på denna sida http://74.125.77.132/search?q=cache:iQPcppJMVqMJ:friadennis.se/+fria+dennis&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se&client=firefox-a  det är härifrån du fått dina sk. fakta..

  källkritisk. hört talas om det?  Att du ens tar i detta förvånar mig.

  Måtte aldrig rania bli sexuellt utnyttjad eller tvingad till sex av en kille hon är kär i.. Hon kommer ju att bli misstrodd och synas in i det minsta, och alla instatser kommer att sättas på den stackars förövaren för att få denne friad..

  För enligt din syn så ska män frias och kvinnor fällas.  "so what.. hon var kär i killen, då förtjänar hon att våldtas, case closed..."  Sedan hjälper det föga att dra paralleller mellan ditt eget fall, detta och quick.. det är rent absurt!!

  2010-03-26 | 20:20:23
 • Rospiggen säger:

  Jag läste det förra inlägget och en mängd av alla kommentarer du fick där men Jocke, du är en strålande journalist redan - student är bara ett ord, du är inte student, du är färdig redan. I min skalle är du det. Lysande jobbat!!!

  2010-03-26 | 20:21:43
  Bloggadress: http://www.metrobloggen.se/piggen
 • David säger:

  Daddy, oavsett om pojken har begått dessa brott eller inte så ska ha ha en rättvis rättegång.  Uppenbarligen har han inte fått det och uppenbarligen har det återigen i ett våldtäktsmål visat sig vilken rättsröta vi har i landet. Det är inget annat än ett utslag för den bananrepublik som Sverige har blivit när det gäller vårt rättssystem.  Hoppas verkligen att denna pojkes rättegång kan komma upp till HD och att man där tar hänsyn till alla faktorer samt alla relevanta vittnesmål.  Visar det sig sen att han verkligen har begått de hemska brotten så anser jag att han måste få ett hårdare straff; visar det sig att han är oskyldig så måste något ske, vi kan inte längre acceptera ett samhälle där det är en avsaknad av rättssäkerhet.

  2010-03-26 | 20:24:04
 • Greger säger:

  Vad bra att du inte blev journalist Daddy, för du är usel!  Hälsa Fröken Fräken! Tror hon gillar dig ;)

  2010-03-26 | 20:38:15
 • Leroy säger:

  Det du tar upp är viktigt Daddy.  Själv tycker jag det bästa är den objektivitet du eftersträvar och möjlighet att vrida och vända, ingen skall dömmas eller utsättas för hängning innanalla har hörts, saker blivit undersökta skyndsamt och att tredje part fått chans att bli hörd. Det inte visar sig sluta i pajkastning och konstiga mediavinklingar, där man ändrar på spelregler eller vinklingar, och att vinsten fastnar i juridiska kassakistor eller hos kronofogde. Det är bra att du vågar ta upp vinklingar på sånt som många inte får eller törs skriva om eller ens rapportera om inom media. Många väljer att ensidigt blanda ihop det och göra det till en kamp mellan kön. Inte om rättvisa och barns rätt.  Istället för att förnuft får råda och att vi innan det går så här långt kan säga ifrån, kräva att foten sätts ner, man kräver att allt skall stanna upp, utredas och att alla tänker till och att man då man söker fakta vågar fråga så många som möjligt och visar respekt till alla inblandade som blir ifrågasatta då påståenden ibland kanske tas mer på allvar än fakta och undersökning i form av objektiva samtal och förhör av alla då man skall söka sanningshallt i fakta som kanske ligger bortom den riktning några pekar på för att man vill att en syn skall råda, med risk för att möjligheten att två bilder blir en samstämmig bild såfinns risken att allt skenar iväg och riskerar fins att det hela inte bli ordentligt granskad eller genomlyst, sanningen går förlorad eller blir överkörd.  "Myntet har faktiskt fler sidor än två."  Därför är sannolikhetsläran viktig för utfallet.  Allt kan ställas på högkant eller man inser att det finns en utsida och insida förr eller senare.  Därför tycker jag det sunt och viktigt med krav på en djupare granskning och analys.  Men det är väl skillnad på vad man skriver om. Jag har iaf. beställt Glenn Forrestgate´s självbiografiska bok som Ramona puffar för:  http://ramona-fransson.blogspot.com/2010/03/har-vare-reklamkampanj-pa-gang.html  Leroy

  2010-03-26 | 20:45:40
 • En som missat tron på Sveriges folk säger:

  Pojken är skyldig. Han bör få ett ordentligt straff! Den sjuka pojken är sexuellt sjuk och behöver vård. Såklart är det rätt att sociallt smutskasta den skylldige våldtagaren. Att smutskasta offret, flickan, berättar hur sjukt Sverige är. Hälsningar från ett annat land.

  2010-03-26 | 20:45:46
 • Bla säger:

  Pojken har själv erkänt brottet, så vad finns det att diskutera om?  Jävla våldtäkts älskare.  2010-03-26 | 21:08:47
 • Hannah säger:

  Efter att ha läst ditt förra inlägg och det här, så kan jag bestämt meddela att det här var mitt sista besök på din blogg. Hela fallet med dennis och hur du hanterar det får det att krypa i kroppen av obehag.

  Har själv med egna ögon sett hur snabbt det går för människor att vända sig mot ett våldtäktsoffer. Hon ska granskas och bedömmas. Inte han. Egna sanningar växer fram för folk som tror sig veta allt. Hon var kär, hon ville hämnas, hon var ute efter pengar bla bla bla.  Alla som har varit 14 år vet att en polisanmälan är verkligen ingenting som man tar lätt på, och man skulle knäckas lätt om man bara hittade på. Att motivet skulle vara att få ut en massa pengar av en rättegång, som jag har läst att andra människor har trott, är verkligen helt befängt eftersom det är ingenting som jag anser en 14åring ens skulle kunna komma på själv.  Hur som helst har alla rätt till en åsikt, hur korkad man än må tycka att den är. Jag kan bara hoppas att allt ordnar sig i framtiden för de inblandade.  ps, snälla, jämför inte det här fallet med Quicks. Det känns en aning skrattretande. Over and out.

  2010-03-26 | 21:12:03
 • Magnus säger:

  Hejsan Daddy!  Skrev tidigare idag till Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) och frågade vad DNA-resultatet +1 betyder.  Är det så att SKL bekräftas det som står i ditt inlägg, så är en anmälan till Granskningsnämnden given.  Du ska ha all heder för ditt gedigna arbete för samhällets mest utsatta!

  2010-03-26 | 21:14:35
 • Bryt säger:

  Men kära fårskock. Bara för att allt inte står rätt till i den ensidiga bild ni hittills svalt med hull och hår innebär ju inte att den komplett motsatta sidan stämmer oavsett vilket.  KÄLLKRITIK.  Varför skulle man vilja ha dig som praktikant på UG, när du alltid har din åsikt klar, trots att du hävdar motsatsen? Du är så ensidig att du tappar vartenda uns trovärdighet, kan du verkligen inte se det?  Vem är förresten denne Patrik Näslund? Hur jag än googlar får jag inte upp någon frilansjournalist med det namnet.

  2010-03-26 | 21:19:11
  Bloggadress: http://psykbryt.com
 • Golden Pride säger:

  @En som missat tron på Sveriges folk,

  Ingen ska behöva sociallt smutskasta eller mobba någon överhuvudtaget. I ett demokratiskt land har man DOMSTOLAR som ska döma. Och då kan du lugnt ägna dig åt ditt eget yrke (om du har ett) och försöka bli bäst på ditt område. Låt jurister göra det de är bästa på! I en rättsstat ska folk dock ha rätt att granska och diskutera domstolarnas beslut. Men att ta rättvisan i egna händer? Det hör till vikingatiden!!!!

  2010-03-26 | 21:21:54
 • Madde säger:

  Men för jösse namn ni som gapar utan att ens kunna läsa.

  Det verkar som om de flesta av er som begår grova påhopp på Daddy inte läser vad han skriver.

  Det ser mer ut som att ni tar första bästa kommentaren och hakar på utan att ens veta vad det är ni hakar på.  Varför läser ni inte det Daddy skriver, tänker till, och sedan skriver.  Förstår ni inte att Daddy inte har tagit någon ställning i skuldfrågan.

  Varför förstår ni inte det?  Nä, jag tror ni mest är ute efter att överglänsa varandra genom att skriva på det mest bisarra sättet.  Jag häpnas över att ni inte kan klara av att skilja på vad det är Daddy skriver om.

  2010-03-26 | 21:23:15
 • Ajax4life säger:

  @Madde  Så du anser inte att när Daddy skrev under listan Fria Dennis, att han inte tog ställning?

  Skrev han under den utifrån journalisistisk nyfikenhet om att hitta sanningen och felen?

  Jag undrar verkligen om DU har tänkt till efter att ha läst hans artiklar och inlägg.

  2010-03-26 | 21:36:46
 • Ajax4life säger:

  @Madde  Så du menar att när han skrev under listan Fria Dennis, så tog han inte ställning i skuldfrågan?

  Så frågan är, har du läst allt och TÄNKT efter?

  2010-03-26 | 21:39:49
 • Funderare säger:

  Nu blir jag än mer fundersam. Men först bra skrivet. Men varför är det viktigt med allas sidor så fort du anser att en man/kille blivit oskyldigt anklagad. Jag vet inte att jag läst ett ord av GP x-fru eller någon annan som du anklagar här i bloggen.  Att nu ungdomarna uttalade som de gjorde under falska förepeglingar.......... Så de skulle ha sagt något annat om de vetat vinklingen av programmet? Är de dessa som är de pojkar som inte fick vittna eller?  Att ingen från pojkens sida fick komma till tals, men det var ju det de handlade om, hans sida och vad de sa och skrev. Och inte fick Linnea eller Jennifers mammor uttala sig heller men det är inte orättvist. Den enda som pratade för Linnea var Amanda, en person. Hur många uttalade sig mot Linnea om man nu ska räkna? Och hur många uttalade sig för Jennifer?  När det sedan gäller DNA så har jag lite saker som inte stämmer med det du skriver. Nu ligger ju Bjästa drygt 1 mil utanför Ö-vik och dessa barn är inte i åldern för körkort. Så hur många som var med på stranden är lite svårt att säga. Men i Bjästa bor det drygt 1 700 personer. Låt säga att 20% av dessa var ungdomar under 18 år, alltså 340 personer och 50% var flickor, vilket borde bli ca 170 pojkar i åldern 0-17 år. Hur många av dessa som inte fick lov att vara ute denna natt vet jag inte, men låt säga att 80 st pojkar finns i Bjästa i lämplig ålder. Så med din uträkning betyder det att 1 av 100 blir..... Läste att det var runt 10 killar på stranden och att 2 av dessa skulle ingå i denna grupp av 1 av 100 verkar inte så troligt. Vet inte, kan ju ha räknat fel men de har du också. Det är ju inte så troligt att en kvinna har lämnat detta DNA. Kritisk granskning som du själv efterlyser.

  2010-03-26 | 21:41:34
 • Anton säger:

  @Madde...  Det är därför som många kloka kallar det svenska folket för en skock får!  De läser Aftonbladet, Expressen och tittar på Tv4.

  Det är livet för dem. Det spelar ingen roll om det heter UG eller det är en okänd "Anna Andersson" som har skrivit en artikel i AB el ExPr.

  Då är det total sanning, och alla som tycker annorlunda är skit. Punkt!  De är nöjda med sina liv i total blindo.

  En skock får på väg till slakt, ungefär.

  De flesta svenskar har inte ens en aning om vad uttrycket "en skock får" innebär.

  2010-03-26 | 21:42:56
 • Ajax4life säger:

  Sorry min browser fick fnatt, inte meningen att posta samma saker twice,

  2010-03-26 | 21:43:04
 • Madde säger:

  Ajax: Jag har inte missat något av det som Daddy skrivit om och jag har tänkt till.  Är det fel av Daddy att belysa och ta upp viktigheten i ett rättvist rättsamhälle?  Är pojken skyldig och ljuger, självklart skall han straffas.

  Är flickan skyldig och ljuger, självklart skall hon straffas.  Men båda har rätt till rättvis bedömning med ALL fakta på bordet.  Vad är det som är så svårt att fatta med det?  Ang denna namninsamling så vet jag inte hur Daddy tänkte, men att det skulle vara avgörande var han står är bara ett sätt att försöka leda bort frågan.

  2010-03-26 | 21:46:33
 • Jensa säger:

  Ärligt talat är det du skrivit bland det sämsta konspiratoriska dravel jag sett på länge. För dem som inte genomskådar dig är jag uppriktigt ledsen, å deras intellekts vägnar.

  2010-03-26 | 21:48:35
 • Ajax4life säger:

  @Madde  Har du läst ditt första inlägg och inser vad du nu säger?

  Du säger ena stunden att han inte tar ställning till om Dennis är skyldig, och nu säger du att du inte vet hur han tänkte när han skrev under den listan.

  Jag skrev under listan Free Nelson Mandela, men egentligen hade han kunna få sitta kvar i sin lilla cell..ser du ironin i vad jag nu skrev?  Så med andra ord, att man skriver under en lista för en saks skull, betyder inte att man tar ställning till saken? Man är fortfarande "neutral"? För det är precis vad du säger med din sista mening.

  2010-03-26 | 21:53:41
 • rotve säger:

  Daddy har slutligen passerat förbi rättshaveristgränsen och blivit bara galen och obehaglig. Det är tydligt att Daddy på något vis, i sitt förvirrade psyke, kopplat ihop fallet i Bjästa med sina egna tillkortakommande. Vem vill ha en journalist som väver ihop fantasi, sig själv och verkligheten utan att kunna skilja ut vad som är vad? Daddy kämpar med sina inre demoner och använder Bjästamålet som projektion, genom att utgå från att Dennis , liksom Daddy själv, är illa behandlad av rättsväsendet fortsätter han en sorgligf evig kamp mot väderkvarnar och sig själv. Farväl Daddy. Hoppas du får hjälp.

  2010-03-26 | 21:58:02
 • asdf säger:

  Jag är ledsen, men jag måste fråga - har du verkligen läst förundersökningarna?

  2010-03-26 | 22:04:34
 • Nisse säger:

  Jag har inte sett uppdrag granskning men följt rättegången, läst allt material inkl domar och fup:ar.  Man måste vara en fullkomlig idiot om man missförstår det som sägs.  Jag var själv tveksam i början, men jag har den egenskapen att tolka och förstå information och inte ta intryck av media eller vad andra säger.  Helt utom tvivel, det finns inget i detta fall som får mig att tvivla, Dennis är skyldig.  Men för f-n hjälp grabben, rättfärdigar vi det här så har ni snart ett liv på era samveten, för vad tror ni det här ger för signaler till Dennis?  Så sluta rapa upp en massa lögner och erkänn att ni har fel, gör ni inte det så är ni inte ett dugg bättre än Dennis, en våldtäktsman som inte fick hjälp, inte ens av sin familj.  Flickorna kan gå vidare i sina liv, men Dennis liv har ni förstört, lev med det.  Tack för att du inte raderar mitt inlägg.

  2010-03-26 | 22:05:19
 • susanna svensson säger:

  Suveränt skrivet Daddy ett MVG av mig. Mer kommentarer behövs inte

  2010-03-26 | 22:06:17
 • Johan säger:

  Har läst igenom ditt bladder nu (kan jag få tillbaka mina minuter tack?) och måste säga att du verkar rätt jävla überkorkad! Dessutom kan du inte räkna:  "...över 1 på 100. Beräknat på befolkningen i Örnsköldsviks kommun som är 55 243 skulle provet alltså kunnat stämma in på över 5 523".

  Division/Multiplikation/Bråk var aldrig din starka sida? En jävla skillnad på 10% och 1%. Ska du ha kvar din textsmörja kan du åtminstone rätta på siffrorna.

  2010-03-26 | 22:07:55
 • Daddy ett lyckat troll? säger:

  "Pojkens advokat Tomas Olsson var så upptagen med Tomas Qvick fallet att han inte ens brydde sig om att själv närvara vid förhandlingen. Han hade inte tid."

  Jag vet då inte om kompetensen hos hans kollegor direkt behöver ifrågasättas, det är knappast lasses advokatbyrå som har anlitats.

  "När dom senare fick veta att uppdrag granskning istället skulle vinkla reportaget åt ett helt annat håll ville dom inte medverka. Det tog SVT:s reportrar ingen som helst hänsyn till."

  Vad har deras vilja att skydda en dömd brottsling med sanning att göra?

  "visade hur människor kapat pojkens mors namn för att skriva grova och hatiska kommentarer för att smutskasta henne."

  Dokumentet visar inget förutom att det finns ett fåtal idioter även på den sidan som anser att allt gått rätt till.

  Kommentarerna på flashback är till viss del förståeliga, då MH gång på gång vridit på sanningen och kommit med rent

  lögnaktiga påståenden, som lätt visades när andra fick tag i FUP.

  "Men han förstod inte vidden av vad hans blogg skulle dra igång."

  Nej, det är svårt att inse att om man spyr ur sig lögn efter lögn och dessutom ställer upp och vittnar i vad som endast

  kan ses som ett försök att smutskasta BO så kommer folk inte se det positivt.

  "Inte heller har man funnit dessa vittnesmål trovärdiga tydligen. Då skulle pojken aldrig ha fällts."

  Hennes karaktär är inte det som är intressant, oavsett om hon så skulle haft sex med halva byn skulle hon fortfarande kunna bli våldtagen.

  "Folk köper helt okritiskt lögnen."

  "Beräknat på befolkningen i Örnsköldsviks kommun som är 55 243 skulle provet alltså kunnat stämma in på över 5 523 personer eller till och med fler eftersom det står över en på hundra."

  Ja, men nu har inte hela Örnsköldsviks kommun blivit utpekad av BO, setts på brottsplatsen, setts tillsammans med BO och haft matchande DNA.

  "eller kunna sälja in några reportage som frilansare"

  Om du fortsätter visa upp denna solklara brist på både källkritik och logiskt tänkande är det nog kört, det håller jag med om.

  2010-03-26 | 22:10:15
 • Jensa säger:

  @Funderare

  Bra sagt!  Hmm, jag anser SVT's agerande totalt irrelevant. Dom hade knappast del i dom rättsliga utfallen. Förstår inte varför skribenten fokuserar så mycket på detta.

  2010-03-26 | 22:13:48
 • Nisse säger:

  Men är det inte sussana.s från FB, gör dig själv en tjänst och knip igen, till trotts "en gedigen jurisdisk utbildning" förlöjligar bara dig själv med dina onliners utan innehåll, du är en tragisk människa som inte borde sett dagens ljus.  Detta inlägg får daddy gärna ta bort, om han tar bort hennes idiotiska kommentar också.

  2010-03-26 | 22:14:37
 • wake up! säger:

  2 våldtäkter, en flicka som tvingats lämna sitt hemort. Vad j*vlar e de fö fel på er människor?! Hur många fler våldtäkter ska denna "snälla och charmiga" unga kille få göra förrän ni vaknar upp?!! Inte konstigt att det finns så många wackos i sverige, kan man ju förstå när man läser dina kommentarer, kanske ni alla borde flytta till bjästa!

  2010-03-26 | 22:15:24
 • Golden Pride säger:

  @Johan

  Jag håller med om att Daddy inte kan räkna. Det är inte så länge sedan som han inte kunde räkna på hur många som skrev kommentarerna. Han var helt övertygad om att det var bara EN ENDA PERSON som hade en annan åsikt än han själv. Och som (enligt honom) hade skrivit under hundratals nicknames för att mobba honom. Kommer du ihåg WS som du mobbade och trakasserade här på din jävla blog, Daddy???!!!

  2010-03-26 | 22:21:46
 • A säger:

  okej..

  2010-03-26 | 22:22:15
  Bloggadress: http://annnaaah.blogg.se/
 • IAMB säger:  "I avhandlingen från Lund kan man då läsa att en så kallad +1 träff innebär att sannolikheten för att spåret är lämnat av den misstänkte är över 1 på 100. Beräknat på befolkningen i Örnsköldsviks kommun som är 55 243 skulle provet alltså kunnat stämma in på över 5 523 personer eller till och med fler eftersom det står över en på hundra."  Que?  Det jag läser i uppsatsen är att "frekvensen ger ett mått på hur stor sannolikheten är att en person av en slump ska överensstämma med spåret." Verkar lite mer begripligt. Sen verkar du ha delat med 10 i stället för 100, när du resonerar om Örnsköldsviks befolkning.  2010-03-26 | 22:22:51
 • Nisse säger:

  Klicka inte på länken ovan, gör ni det så får ni ett virus på datorn.

  2010-03-26 | 22:25:13
 • Golden Pride säger:

  @IAMB

  Försök inte att ifrågasätta Sveriges mest erkända matematiker! För då får du uppleva världens mest raffinerade mobbning från Daddy.

  2010-03-26 | 22:28:15
 • IAMB säger:

  Oj, här var det snabba ryck! Men tack för varningen!

  2010-03-26 | 22:31:10
 • Golden Pride säger:

  @IAMB

  You're welcome. En vän till mig har blivit så illa behandlad av Daddy så hon inte vågar kommentera på Daddys blog längre.

  2010-03-26 | 22:37:55
 • Finn säger:

  Vad är det för fel av UG att tala om våldtäktsmannen som dömd till våldtäkt? Men det är ju inte det Daddy kritiserar egentligen, det är att UG inte tar upp de två våldtäktsdomarna och granskar dem och visar att de inte har gått rätt till.  Varför rättegångerna inte gått rätt till klarar Daddy dock inte av att tala om. När man frågar om det så säger han att han talar om programmet - att det inte visat att rättegångarna inte gått rätt till - och varför det då - det är inte det jag kritiserar det är programmet - för det visar inte rättvist att rättegångarna har gått till på fel sätt - varför har de inte det då tycker du - det är inte det jag talar om det är programmet... osv. osv.  Daddy kan inte säga något om förundersökningsprotokollen för han förstår dem inte. Det är därför man inte får något svar. Konstigt dock att Daddy ändå ska antyda att det inte gått rätt till. När han inte förstår något alls av det här menar jag.

  2010-03-26 | 22:41:26
 • Magnus säger:

  Hejsan Daddy!  Bry dig inte om de märkliga kommentarerna som postas av diverse personer som inte är insatta i ämnet. Vi är många som tycker att du gör ett mycket bra arbete för att påvisa bristerna i vårt rättssamhälle!!

  2010-03-26 | 22:52:52
 • Golden Pride säger:

  @Daddy: "Bloggen exploderade fulltändigt. Kommentarerna har vällt in och givit mig både ris och ros. Mest ris dock. Dom har handlat om allt från att jag är en bitter liten man som i egenskap av "rättshaverist" öser förakt över rättssamhället som man menar är fullständigt idiotsäkert, till att jag är en "typisk kvinnohatare" som anser att män alltid är oskyldiga."  Tyck inte så mycket synd om dig själv lille, stackars Daddy! När någon i diskussionen på din blog utrycker en annan åsikt än din egen så kommer du med riktiga mobbingsfasoner. Och här ska du tycka synd om dig själv? Jag ska ge dig en ledtråd: WS. Och när har du blivit journalist? Tror du att bara för att du skriver på internet så är du en journalist? En 10-åring behärskar internet och skriver bättre än du gör!!!  2010-03-26 | 22:53:55
 • sofia säger:

  Nisse: "Flickorna kan gå vidare i sina liv, men Dennis liv har ni förstört, lev med det"  Vilkna ni? Vilkna personer kan det finnas som förstört Dennis liv?  Ja, när han själv tog det medvetna valet att tvinga två flickor till sex, då valde han sin framtid helt totalt tveklöst själv. Ingen annan tvingade han till hans handling.

  Nummer två: När hans mamma och bror uppviglade till en hetsjakt på de två fickorna skulle jag säga att DE tillsammans med Dennis föregående handlingar avgjorde hans öde.  Nu är det inte mer än rätt att de får tillbaka med samma mynt. Öga för ett öga, tand för en tand.  När Dennis och hans bror Alexander ska söka jobb i framtiden, med efternamnet Häggström, födda i Bjästa ska jag hugga av mig tummen om de ens får komma på intervju. Stackars barn som får leva på socialbidrag resten av livet.  Bjästa och Dennis och Alexander Häggström är ärrade på den svenska kartan och allas minnen för all framtid!  Karma is a fucking lovely bitch!

  2010-03-26 | 22:55:54
 • Golden Pride säger:

  @sofia

  Fast det här är inte rätt det heller eller? En demokratisk rättsstat ska inte fungera så som du beskriver.

  2010-03-26 | 22:59:44
 • Tessa säger:

  Oj så vi hoppar på varrandra här då. Kan vi inte skippa alla "du är dum" "Nä DU är dum" kommentarerna och diskutera lite mer konstruktivt?  Jag är nyfiken på varför man inte tog med dessa vittnesmål som Daddy och D-gänget pratar om. Vid första våldtäkten tycks det helt uppenbart att pojkarna som ger D alibi ljuger för att skydda honom, då två andra vittnen säger att han var på plats vid tiden för brottet. Har man skäl att tro att "den nyktra mamman" också ljuger? När jag läser det hon säger i FUPen så tolkar jag henne som att D var runtikring hela tiden, men inte att hon hade stenkoll på grabben varje minut. Är hennes vittnesmål egentligen av särskilt stor vikt?

  2010-03-26 | 23:15:00
 • Golden Pride säger:

  @sofia

  Så som du beskriver fungerade det för många många hundra år sedan. En man eller kvinna blev dömda av hembyn till att bli fredlösa utan någon riktig objektiv rättegång. Hembyns invånarnas dom kunde grunda sig bara på skvaller eller rykte. Sedan dessa hemska dagar har man byggt upp ett demokratiskt samhälle och någonting som heter rättsstat där ALLA ska följa lagar och regler. Det är domstolarna som har rätt att döma i en rättsstat enligt lagar som gäller för ALLA. Folket har rätt att granska/diskutera/ifrågasätta domstolarnas beslut i en demokrati.  Det du beskriver hör till vikingatiden!!!!

  2010-03-26 | 23:16:17
 • profanum_vulgus säger:

  Lustigt att de som hoppar på Daddy nu inte verkar ha läst inlägget, inte har något att anmärka i sak och inte kan uttrycka sig. Vilka är det som blir så upprörda om något de sett på TV inte var så enkelt som de trodde?

  2010-03-26 | 23:49:32
 • guapo säger:

  >1/100 --> >500 personer (av 50 000) får samma utfall som dennis. Exakt hur många fler än 500 det kan röra sig om framgår inte från SKL's definition (gissningsvis 1-5/100). Detta gäller ett urval av personer som inte är nära släkt (dvs ej hans barn(kan nog uteslutas här? ;)),syskon, föräldrar, mor/far föräldrar, morbror/farbror, kusin etc).DNA beviset är relativt svagt , men, om det inte är sannolikt att den andra tjejen haft sex med en "nära" anhörig till Dennis och av någon anledning vill sätta dit honom så är det en del av indiciekedjan. Om du har flera oberoende indicier som var och en har en sannolikhet att inte stämma på säg 10% (för DNA så är det antagligen <2%) så kan de multipliceras. Dvs finns det 4'a sådana indicier så skulle sannolikheten att han är oskyldig vara 1 på 10 000. Tycker domen är klockren, Men!!!, det är sorgligt att hela Sverige nu fungerar som en lynchmobb mot honom och hans familj. Han är/var 15 år. Tänk efter ni som "dömer" honom som värdens sämsta människa. Vilket omdöme hade ni själva (och era vänner) när ni var 15. Första gången/gångerna ni drack alkohol, första gången /gångerna ni hade sex. Tror ni att han kommer ha lättare eller svårare att få ordning på sitt liv efter all uppståndelse och hets? Tror ni att vi får ett säkrare och bättre samhälle för att han (och andra i liknande fall) får löpa gatlopp i medierna? Hade Dennis varit kanske 25 år istället, ja, då hade min inställning varit en helt annan men allvarligt, ge han en chans. Jag tror att en mycket stor majoritet (och i synnerhet de värsta hetsarna) hade kunnat hamna i en liknande situation. Människor är inte felfria, men med tiden så kan de flesta lära sig att inte göra stora misstag. Klart allvarligare än brottet (ja, jag anser det allvarligt och nej jag är inte för våldtäkt) är de vuxnas reaktioner och frånvaro av ansvarstagande OCH det värsta är att det är allmängiltigt, det gäller inte bara i Övik, det gäller överallt.

  2010-03-27 | 00:16:29
 • Daddy säger:

  Jag finner ingen mening att diskutera eller debattera inlägget med människor som inte har något vettigt att säga annat än att rapa ur sig floskler om hur vidrig jag är.  En enda logisk invändning mot det jag skrivit har jag hittat, och det rör mina matematikkunskaper. Dom är inte sylvassa, vilket jag även erkänt förr.  Hur DNA bevis med en +1 träff egentligen skall tolkas och hur bindande dom kan anses vara i detta fall kommer vi dock förhoppningsvis att få svar på från SKL inom kort. Då frågan är skickad till dom.  Ett mail från en av mina läsare till bland andra Nils Hanson på uppdrag granskning har idag också skickats med frågan  Hur tänkte ni?

  Samt länken till denna blogg och följande artikel

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6850669.ab  Om det kommer ett svar kommer det att redovisas här.  Det kommer att komma ut än fler märkliga omständigheter rörande rättsväsendets hantering av detta fall efterhand dom kan styrkas.

  2010-03-27 | 00:27:01
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Golden Pride säger:

  "Vilka är det som blir så upprörda om något de sett på TV inte var så enkelt som de trodde?"  Feministerna säger "Vad är ni så rädda för?"  Då frågar jag: Vad är skillnaden i sättet att manipulera folk? Vad är det vanliga folkets vilja? Har folket en egen vilja som inte är påverkad av massmedier? (Utgår ifrån ditt latinska nickname "profanus vulgus"). Tack för svaret lilla fågel!

  2010-03-27 | 00:29:02
 • profanum_vulgus säger:

  Guapo:

  Vilka är de andra indicierna som du ger värdet 10%?

  Vilket värde ger du bevisen till hans fördel?

  2010-03-27 | 00:29:13
 • Golden Pride säger:

  @Daddy

  Då får du väl be om ursäkt för det! Likaså får du be om ursäkt för dina tidigare anklagelser att någon har skrivit MÅNGA inlägg under MÅNGA olika nicknames! Och då syftar jag på nickname WS som du beskyllde för att skriva under många identiteter. (Om du nu är en riktig man som kan stå för vad han gjort!).

  2010-03-27 | 00:35:46
 • Daddy säger:

  Skulle Golden Pride vilja vara vänlig att förtydliga var den kommentaren som har retat upp honom/henne återfinns bland dom tusentals som hittills postats på denna blogg, så skulle det underlätta för mig att svara.

  2010-03-27 | 00:45:58
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Golden Pride säger:

  @Daddy

  Du får väl själv anstränga dig att hitta de personerna du mobbat på din blog bara för att de utryckte en annan nyans av dina åsikter. Dvs inte helt sagt emot dig, men inte hållit med dig hela vägen. Men som du ändå velat att mobba. WS. Tolka som William Shakespeare men som du velat att tolka som WC=toalett.

  2010-03-27 | 00:55:44
 • Daddy säger:

  "En annan nyans om mina åsikter"

  Det var ett konstigt uttryck. Det finns som du vet rätt många inlägg på denna blogg nu. I de allra flesta om inte alla av dom har människor som uttrycker "en annan nyans av mina åsikter" fått komma till tals. Enbart en handfull har plockats bort och då på grund av att dom kommer med ounderbyggda påståenden om mig som är rent kriminella. Eller rena dödshot. En del har jag svarat på en del inte. Jag har käftat emot ibland. Oftast har jag lyckats hålla en sansad ton, ibland har jag blivit vass. Men aldrig utan anledning mig veterligen. Jag har också levt under hård psykisk press i flera år vilket ibland har lett till ilskna kommentarer. Om jag felaktigt "mobbat" någon ber jag om ursäkt för det. Men menar du på fullt allvar att jag nu skall sitta och leta igenom hela min blogg för att hitta en kommentar som jag har skrivit till någon anonym kommenterare som kallar sig WS?  Du måste skämta?

  2010-03-27 | 01:05:57
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Golden Pride säger:

  @Daddy

  Nej, du behöver inte leta "en kommentar".

  Det var EN HEL DISKUSSION där jag blev förnedrad!  2010-03-27 | 01:18:24
 • Lage säger:

  Varför ingen diskuterar det som står i blogginlägget är ju för att det inget står som går att bemöta.  Daddy kan du räkna upp exakt VAD det är som får dig att tycka att rättegångarna inte gått riktigt till. Så får vi kanske ett diskussionsunderlag. Ta upp en så där fem saker som vi kan börja med.

  2010-03-27 | 01:19:46
 • Bedrövad mamma igen.Än mer bedrövad än förut säger:

  "Det kommer att komma ut än fler märkliga omständigheter rörande rättsväsendets hantering av detta fall efterhand dom kan styrkas."  Då menar du egentligen att tack vare dig och din blogg ska skiten som stod på friadennis hemsida få ta plats i din blogg istället?

  För de uppgifter du lämnar här kommer från den sidan.

  Ren dynga!  Det här är ingen journalistik öht.

  Du är ingen jurist och ingen journalist.  Att beblanda sig med sociopater (jag tycket det!) som susanna svensson & c/o är under din värdighet!  Du går helt på gärningmannens linje och sväljer allt som hans bror och mor präntat i dig med hull och hår.  Detta var väldigt tråkigt.

  I mina ögon och säkerligen ett par till så har din trovärdighet sjunkit eller försvunnit.  Daddy- Pappan som kämpar för barnens rätt till sina pappor

  eller

  Daddy- Mannen som försvarar våldtäktsmän  Det första alternativet kan inte jag förknippa dig med längre.  En far som har en dotter tänker längre och tänker om flera gånger innan han slänger sig in i något så infekterat som detta är.  En far som har en dotter försöker sätta sig in i hur han själv reagerat om det handlade om hans dotter.  En far som har en infekterad relation till sin dotters mor tänker sig för både en och 2 gånger innan han använder sin blogg till att försvara och jämföra sin situation med en dömd våldtäktsman.  Det är minderåriga barn du skriver om i din blogg.

  Din hejarklack består av de som trakasserat och hotat flickorna, kallat dem för än det ena och än det andra.

  Hur känns det daddy att bli påhejad och få beröm av denna mobb på din blogg?

  Dessa vuxna empatilösa folk som kränkt och förtalat dessa 2 flickor , både verbalt och skriftligt, de applåderar åt dig daddy.

  Nu frågar jag dig. Känns det bra !?!?!  Välj dina strider. Lägg din energi på där du bäst behövs!  2010-03-27 | 01:22:32
 • Daddy säger:

  1. Varför fick inte Pojkens mor eller pojken själv komma till tals i uppdrag gransknings reportage?

  2. Varför nämns det inget om allt näthat som riktats mot pojken. I SVT:s granskning får vi intrycket av att en hel bygd vänt sig mot flickan. Det fanns ju två läger redan innan reportaget sändes.

  3. Varför får inte mamman på badstranden som kunde ge pojken alibi vittna i rättegången?

  4. Varför nämns inte pojkens brors och en annan pojkes vittnesmål i rättegångsprotokollet?

  5. Varför säger UG i sitt reportage att pojken erkänt utan att nämna detaljerna runt erkännandet? Och varför påstår dom att pojken inte har kunnat känna till vad flickan uppgett då det är uppenbart osant?

  2010-03-27 | 01:26:46
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Bedrövad mamma igen.Än mer bedrövad än förut säger:

  1. De ville inte

  2. ingen vetskap om.

  3. ingen fakta eller källa att hänvisa till. hörsägen? Allt kan inte tas med i en rättegång.Jag är säker på att åklagare hade goda orsaker.

  4.Partiska kanske? vem vet.. hörsägen det med? Alla vittnesmål är inte tillförlitliga. Hur och varför de bedömt att det inte skulle tas med vet vi inte, men det fanns säkert goda orsaker.

  5. Du får faktiskt förstå och acceptera att det är UG som gjort detta reportage, de väljer vad de vill ha med och inte ha med. Detaljerna runt erkännandet är tydligen flera olika.

  En är att mamman påverkat honom att ta tillbaka det då hon verkar vara övertygad om att han är oskyldig.  Sedan förstår jag inte riktigt.

  vad är du ute efter.

  Du sätter dig på en piedestal och pekar finger åt än den ena och än den andra och anser dig vara förmer. Du vet och kan bättre än dem.  Du kritiserar UG, deras arbetssätt och arbetare och för att inte nämna deras journalistik.

  Du kritiserar advokater, rättegångar och brottsoffer.  Prövat på ödmjukhet någon gång?

  Högmod kommer före fall!  Vem är du att sätta dig över UG och deras arbetsätt och journalistik, vem är du att sätta dig över domar och ifrågasätta minderåriga flickebarn som blivit utsatta för ett fruktansvärt övergrepp?  Hur kan du jämföra ditt eget fall med en dömd våldtäktsmans? Vart är logiken i det?

  vad sysslar du med?

  2010-03-27 | 01:40:11
 • Daddy säger:

  "Vem är du att sätta dig över UG och deras arbetsätt och journalistik, vem är du att sätta dig över domar och ifrågasätta minderåriga flickebarn som blivit utsatta för ett fruktansvärt övergrepp?"  Menar du att detta inte skulle vara tillåtet?

  Ska vi förbjuda människor att ifrågasätta domar och journalister?  För att citera en vän: Ämnet är infekterat men man undrar var den så kallade intellektuella eliten är?  2010-03-27 | 01:52:53
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Louvisa säger:

  Skrämmande. Rättshaverister är tyvärr ett särskilt släkte. Det finns ett fall på nätet där en rabiat rättshaverist spyr ut sig sin dynga mot alla som har en annan åsikt än han. Daddy här påminner så gravt om denna man.  Efter att ha läst denna blogg så kan jag innerligt förstå att det finns orsaker bakom denna vårdnadstvist som inte kommer till dagens ljus.  Istället för att se sin egen orsak och verkan så är alltinf enbart de andras fel. Daddy har ingen som helst medverkan.  Enbart patetiskt att se en vuxen man bete sig dylikt. Daddy skall också innerligt hoppas att hans egen dotter aldrig råkar ut för något form av övergrepp, för då kanske en ny rättshaverist bestämmer sig för agera "journalist" och publicera dynga på nätet.  Jag hoppas mamman till din dotter fortsätter kämpa med bra resultat. Med detta har du antagkigen gjort det lättare för henne.

  2010-03-27 | 02:06:35
 • Jennifer säger:

  Ursäkta mig men pojken erkände i första fallet till slut vilket sannerligen tyder på att han mycket väl kunnat våldta en flicka på skolavslutnings festen. Men någon som är oskyldig erkänner ju knappast om han inte gjort något.

  2010-03-27 | 02:23:20
 • Golden Pride säger:

  @Louvisa

  apelsinjuice

  2010-03-27 | 02:24:40
 • Ensamma Vargen säger:

  Reflektion

  ________  Varför fortsätta den hätska nätdebatten i detta mål?

  Varför inte tillåta de inblandade, oavsett skuld, att gå vidare med sina liv?  Varför inte vara "neutral", som vissa påpekade i reportaget, fast felaktigt påpekade detta, då de hade ansvar?  "Vanliga människor", som skriver här, har till skillnad från skolpersonal och andra makthavare, dock ett ansvar att inte förlänga processen och att faktiskt vara neutrala.  Skolpersonal har ett ansvar att ta tag i i problem och stödja den svagare parten.  Den "vanliga människan" har inte det ansvaret, utan bör främst förhålla sig opartisk till dess man har "kött på benen".  "Vanliga männniskor" beställer inte hem domar, av eget intresse.  "Vanliga människor" vet tyvärr oftast ingenting, eftersom de inte är insatta i specifika mål, utan liksom i "UG":s reportage följer den tillfälliga strömmen och går på rykten.  Det mest humana, om nu den aspekten är viktig, är att släppa "caset" (på svenska: "målet").  Flickan i reportaget uttryckte att hon vill lämna detta bakom sig, liksom förmodligen övriga inblandade.  Jag kan undrar över varför hon följde med pojken in på toaletten till att börja med men det är idag inte relevant. Händelserna ägde rum under tidigt 2009.  En duktig journalist tar heller inte ställning för endera parten och även om han/hon gör det, så bör det inte ske offentligt, på en blogg.  Detsamma gäller för "UG", som tog tydlig ställning för flickan.  Allt det programmet har bidragit till är att förlänga nätmobbingen, rykten och spekulationer.  En jobbansökan från "Daddy" anas i inlägget.

  "Daddy" fick tydligen inte jobb på "UG" och är glad för det.  Själv sökte jag, för några år sedan, jobb på "Insider" men det hade uppstått en missuppfattning om ersättningen, så det "rann ut i sanden".  Klarar mig bra utan ersättning därifrån och framförallt, så är jag...:

  fri och oberoende (medge att det var lite kul).

  ;O)  /

  EV  2010-03-27 | 02:25:09
  Bloggadress: http://www.ensammavargen.tk
 • Bedrövad mamma igen.Än mer bedrövad än förut säger:

  Att ifrågasätta och att få ha rätten till sin egna åsikt är sin sak!

  Men att sätta sig över domar och peka finger hit och dit är en annan.

  Man får skilja på äpplen och päron.  Det du skriver är inte journalistik eller fakta.

  Det är ditt eget tyck och tänk, dina åsikter, dina tolkningar.

  Filosofier helt enkelt.  Det du lägger fram och åberopar som fakta är hörsägen och det kommer från en partisk otillförlitlig källa.

  Den information du fått till dig kommer från gärningmannens sida. Deras egna tyck och tänk och ihopklistrade påhitt.

  Detta framställer du som fakta och har mage att kalla för journalistik...  Sedan anser jag att du är väldigt barnslig och omogen i ditt tänkande.

  "Menar du att detta inte skulle vara tillåtet?"  Nej. Jag anser inte att en vuxen utomstående karl har någon som helst rätt att ifrågasätta minderåriga flickebarn som blivit utsatta för våldtäkt! nej nej och åter nej!

  Den biten sköter man i rättegång och med sina nära och kära.  Att bli ifrågasatt på en blogg av en man som påstår sig kämpa för barnens rätt och där han blir påhejad av gärningsmannens närmaste är ytterligare en kränkning att lägga till i högen.  Hade det varit min dotter som varit utsatt för detta och sedan blivit utsatt och ifrågasatt i din eller någon annans blogg så hade det tagit hus i helvete, jag hade inte stått passiv sidan om och tittat på , det kan jag lova dig!!! '  Så förb. okänsligt och respektlöst så hälften kunde varit nock!  2010-03-27 | 02:29:09
 • Finn säger:

  1. Varför fick inte Pojkens mor eller pojken själv komma till tals i uppdrag gransknings reportage?  - Skulle de tala om mobbningen av Linnea? Varför?  2. Varför nämns det inget om allt näthat som riktats mot pojken. I SVT:s granskning får vi intrycket av att en hel bygd vänt sig mot flickan. Det fanns ju två läger redan innan reportaget sändes.  - Det handlade ju om mobbning av två våldtäktsoffer.  3. Varför får inte mamman på badstranden som kunde ge pojken alibi vittna i rättegången?  - Skulle hon prata om mobbningen av Linnea? Varför?  4. Varför nämns inte pojkens brors och en annan pojkes vittnesmål i rättegångsprotokollet?  - Det har inte med mobbningen av två våldtäktsoffer att göra. Eller menar du att de har deltagit i mobbnngen och därför ska uttala sig?  5. Varför säger UG i sitt reportage att pojken erkänt utan att nämna detaljerna runt erkännandet? Och varför påstår dom att pojken inte har kunnat känna till vad flickan uppgett då det är uppenbart osant?  - Därför att programmet inte handlade om pojken. De visade att de tyckte att domen var riktig. De utgår från att den är riktig och programmet handlade om mobbningen av två våldtäktsoffer.  Fler frågor Daddy?

  2010-03-27 | 02:30:23
 • Daddy säger:

  En del kloka reflektioner i EV:s kommentar. Dock måste jag invända mot ett par saker.  Jag tar inte ställning för endera parten i detta. Jag är bara intresserad av att reda ut vad som är sant. Jag är väl så att säga lite "skadad" när det kommer till frågor om rättssäkerhet.  Jag tycker att det borde säga en del att så många fullständigt halshugger mig bara för att jag vill reda ut om pojken fick en rättvis prövning av både statens domstol och SVT:s.  Om inte så har ju grava orättvisor skett som kan ha ödelagt en ung pojkes liv.  Borde inte det ligga i allas intresse att få svar på detta? Eller spelar sånt bara roll när brott begås mot människor av det ena könet?

  2010-03-27 | 02:33:40
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Finn säger:

  3. Varför får inte mamman på badstranden som kunde ge pojken alibi vittna i rättegången?  Missade, det här handlade om rättegången. Har inte studerat den andra våldtäkten än så jag vet inte. Antar att det hon ville vittna om inte hörde dit helt enkelt. Det är ju inte så att alla som blivit åtalade för något får in alla som de vill för att vittna.  Det är det ju inget kosntigt mer per automatik. Vill man påvisa det får man nog tala om varför hon inte fick vittna och visa på något sammanhand.  Daddy, att bara säga att någon inte har fått vittna är inte samma sak som att något har gått fel till. Det hoppas jag du förstår.  Om du vill påstå det så får du förklara hur det hänger ihop. Men jag antar att du inte har något alls att komma med. Lika lite som allt annat du vräkt ur dig i dina blogginlägg om den här saken.  Bara för att du har kontakt med mamman så vet du inte allt. Snarare tvärtom skulle jag tro.

  2010-03-27 | 02:37:15
 • Ensamma Vargen säger:

  "Snälla och charmiga" killar begår vanligtvis inte våldtäkter, precis lika lite som "vanliga svenska män" misshandlar kvinnor.  Det är en missuppfattning, "wake up".  De flesta män, som misshandlar kvinnor, om man ska jämföra med det med de män som våldtar kvinnor, är arbetslösa, missbrukar t.ex. alkohol, e.dyl.  Källor:

  1.)

  "Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer", BRÅ 2001

  (http://www.bra.se/extra/faq/?module_instance=2&action_question_show.59.0.=1)  2.)

  "Inte vilka män som helst", av SCB

  ("http://www.scb.se/Grupp/Allmant/_dokument/A05ST0301_02.pdf")  Jag tar dock inte ställning för någon och vill betona det.  Vad, som dock är beklagligt i sammanhanget är att det saknas statistik för hur stor andel av den manliga befolkningen som faktiskt misshandlar och/eller våldtar kvinnor.  (det omvända är lika intressant, d.v.s. hur många kvinnor som misshandlar män och /eller våldtar män/pojkar)  "

  Postat av: wake up!  2 våldtäkter, en flicka som tvingats lämna sitt hemort. Vad j*vlar e de fö fel på er människor?! Hur många fler våldtäkter ska denna "snälla och charmiga" unga kille få göra förrän ni vaknar upp?!! Inte konstigt att det finns så många wackos i sverige, kan man ju förstå när man läser dina kommentarer, kanske ni alla borde flytta till bjästa!  2010-03-26 @ 22:15:24

  "

  2010-03-27 | 02:49:38
  Bloggadress: http://www.ensammavargen.tk
 • Ensamma Vargen säger:

  Visst säger det en del att så många vill "halshugga dig" här.  Det kan sammanfattas med ett ord:

  "massan", alt. "pöbeln".  Det säger alltså mindre om det du skriver än om effekterna av "mänsklig psykologi" och påverkan från media.  Samma "fenomen", som redogjordes för i "UR":s reportage.  Samma "fenomen" som SVT:s "Kunskapskanalen" tidigare imorse visade i programmet om nazisten och propagandaministern Joseph Goebbels dagbok (programmet kan f.ö. rekommenderas).  "Fenomenet" att "massan" helt "enkelt" blir GALEN och inte reflekterar eller tänker kritiskt överhuvudtaget!  "Fenomenet" att en individ uppgår i ett anonymt kollektiv, där ingen längre har något enskilt ansvar.  Samma "fenomen", som man kan bevittna på första "bästa" rockkonsert och som går ut på att alla närvarande köper ett "paket" av värderingar, som gäller för stunden ifråga.  På en sådan konsert har varje individ köpt en inträdesbiljett och på ett sätt sålt sin själ till Djävulen, eftersom man accepterar allt som sägs och görs från scenen.  På en sådan konsert kan man lätt få "klaustrofobi", om man råkar vara en tänkande individ och någon som betraktar sin omgivning.  Detta är kanske ett annat kapitel men ändå en variant av samma "fenomen": hysteri!  Sådant skrämmer mig, mig som trodde att homo sapiens stod över "andra lägre stående djur", i den s.k. evolutionsteorin.  Om det är som du "Daddy" skriver och skrev i förra inlägget, t.ex. att pojken erkände i 3:e förhöret, p.g.a. att hans ombud hade rått honom till detta, att han tog tillbaka erkännandet i 4:e förhöret, m.m., så är det ett rättsövergrepp.  Samtidigt skulle jag, av nyfikenhet, vilja att du presenterade FAKTA, som stöder detta.  Det är självfallet fel att en ung pojkes liv ödeläggs, om han är oskyldigt dömd.  Lagen och dess tillämpning borde vara könsneutral.

  Det är jag den förste att skriva under på...och det finns fler potentater.  :O)  /

  EV  "

  Jag tycker att det borde säga en del att så många fullständigt halshugger mig bara för att jag vill reda ut om pojken fick en rättvis prövning av både statens domstol och SVT:s.  Om inte så har ju grava orättvisor skett som kan ha ödelagt en ung pojkes liv.  Borde inte det ligga i allas intresse att få svar på detta? Eller spelar sånt bara roll när brott begås mot människor av det ena könet?  2010-03-27 @ 02:33:40

  URL: http://daddys.blogg.se/

  "

  2010-03-27 | 03:16:41
  Bloggadress: http://www.ensammavargen.tk
 • Anonym säger:

  men gå och gift dig med marita! snacka om att bli hjärntvättad, väldigt kritiskt granskande. visst.  så synd om pojkarna, kan de inte stå för det de har sagt eller? BUHU.

  2010-03-27 | 04:48:46
 • FBD säger:

  Är det ingen som förstår hur sjukt Manipulativ den här mamman verkar vara http://img709.yfrog.com/i/josefinsomdagenefter.jpg/  Allt Daddy skriver är självklart ett uppdrag från mamman.  Killen erkänner fall 1

  Killen erkänner fall 2, hans sperma fanns i trosorna, vittnen kan binda honom till platsen.  Men du, hur trovärdiga vittnen har den dömde killen ? Skulle vi kunna få be om en lista på vilka de vittnen som skulle hjälpa den dömda. Vi ska syna dem in i sömmarna och deras trovärdighet. Har snott en moppe, kallat tjejer horor. Lyssnar de på kvinnoförnedrande musik, spelar de datorspel osv osv.  Killen är dömd med erkännande, killens familj har spridit rykten om tjejerna på internet. En av de maffigaste ryktena var att Oskars mamma hade hört av en person att en av tjejerna hade ett sexuellt förhållande med sin pappa. En massa obskyra länkar till tjejer som uppenbarligen ljugit under anmälan för våldtäkt pga svartsjuka, hat, pengar etc. När alla sjuka rykten om incest, slampighet och lösaktighet tog slut så började Mammans grupp posta en massa länkar som ytterligare tillförde fallet INGET. Dom gjorde det enbart för att smutskasta tjejerna djupare...  Jag har hört att ett av vittnena till Oskar inte alls ska vara trovärdig. Näst intill tvärtom.  Sen en annan sak, Oskar har ju visat en ganska fet Mytomanisk sida med alla ljug som tillslut blev ett erkännande. Är inte det något som drar ner hans trovärdighet ?  Vi på motståndarsidan kan vara får, men vi blev i alla fall inte manipulerad av mamman..

  2010-03-27 | 07:28:26
 • susanna svensson säger:

  Varför är det så många som inte fattar att hela den här cirkusen faktiskt har dragits i gång pga att n ung pojkes anhöriga och vänner känner att han drabbats av en partisk förundersökning där bla de omständgheter som stöder hans uppfattning inte fått komma till tals i rättegången. Det är möjligt att grabben hade fällts även om hans vittnen fått höras, men han hade i varje fall fått en ok rättegång.

  Att risken är mycket stor att det faktiskt förhåller sig så. Att polis och åklagare per automatik gått på flickornas uppgifter och ignorerat sådant som talar för grabben och pressat honom till ett falsk erkännande finns det ingen anledning att betvivla om attityden bland polisen i Ö-vik är den samma som hos den polis som i går skrev denna artikel på newsmill.

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/26/glom-inte-alla-andra-linnea

  2010-03-27 | 07:34:08
 • FDB säger:

  susanna: Med tanke på att alla redan efter dag 1 tagit Oskars parti så ser jag det svårt att använda dessa ungar som någon form av karaktärsvittnen.  Och nu när alla har hängts ut i Media som svin kanske de ändrar sina uppgifter och Dennis blir dömd för att de är duperade åt andra hållet.  Det är ord mot ord, killen hade kanske fler vittnen som inte togs upp. Men de kan ju ha ändrat uppfattning nu när de sett hur Mamman och Bordern betett sig. De kanske väljer att vara ärliga eller ljuga för att få Linnea att se bra ut.  Allt handlar om vems sida man står på, vittnena var Orskars HOMIES och kollar man hur Oskars mamma gjorde med flicka 2 när hon skulle anmäla så kan man tänka sig att hon gjorde samma sak med vittnena. Såg ni oskar där, ja jo. NEJ DET GJORDE NI INTE, JAG RINGER POLISEN!!! (Bara påhittat men inte ett så långsökt scenario med tanke på nedan)  http://img709.yfrog.com/i/josefinsomdagenefter.jpg/  Våldta min dotter, kom hem till mig och försök övertala henne att inte anmäla, hota med polis och du hade fått smaka..  Ser ni inte förbi denna manipulation ? Jag har en vän som är lika dan (hade en vän) han kunde på något djävla sätt sälja sand i sahara och bli rik på kuppen. Dock såg vi alla tillslut igenom detta beteende, det kommer ni också snart göra..  Får ni inte rysningar av denna  http://img709.yfrog.com/i/josefinsomdagenefter.jpg/  2010-03-27 | 07:49:35
 • Funderare säger:

  Bra Daddy att du kan stå för dina matematiska bekymmer. Men hur är det med de logiska? Du vill att alla andra ska erkänna om de gör fel. Det spelar ingen roll om det var 1% eller 10% som du räknade fel på. Genom att det var spermia som de hittade så måste du även utesluta alla av kvinnligt kön. Rent logiskt är detta ganska enkelt. Och att man kan missa på 1% och 10% så är det ok men att missa nått så grovt bara för att få bra siffror. Nä, då funderar man hur det är med alla andra saker du raddar upp.  Att många sedan säger en sak utanför rätten och sedan en sak när de sitter där är väl känt, speciellt bland ungdomar. Go with the flow kallas det och det verkar som att många i byn gjort detta. Men vad som är sant är inte av intresse för dessa utan att tillhöra rätt sida. Det är ungdomar och de säger det som de anser vara rätt. Fråga alla föräldrar med tonårsbarn. Hur många ungar har inte stått dyngrak i hallen men nekat till att de är full?  Och för att få en rättvis bild av pojken och SVT´s inblandning så måste du ha båda sidor. Nu fick du Amandas och Lineas, inte ett ord från Jennifer eller deras familjer. Du efterlyser Oskars familjs berättelse men inte den andra. Alla familjer är partiska, så är det bara. Är du inte intresserad av detta så är du inte intresserad av rättvisan i allt. Då kanske man inte ska klaga på andra om man inte har intresse själv att ta reda på allt.

  2010-03-27 | 08:50:12
 • David säger:

  Ja det är verkligen viktigt hur all fakta i målet kommer fram i UG  Varför berättar de inte att Oskar var känd för att kladda på tjejer, att han ofta gick över gränsen och att de fick knuffa bort honom.  Varför berättas det inte att han på kvällen för den andra våldtäkten var på en annan tjej och försökte dra av henne kläderna så att hon var tvungen att knuffa bort honom.  Senare under kvällen när han fått i sig lite mer att dricka så fullbordade han våldtäkten mot en annan kvinna.

  Enligt de vuxna vittnet C(mammans bästa kompis) var han ju inte speciellt påverkad den kvällen, eller hur ja. Det var därför han spydde när han kom hem nån timme senare.  Vittne C son är förövrigt det vittne som ger Oskar alibi för våldtäkt 1.

  Han en kompis och Oskar är på Sibylla när flickan har blivit våldtagen. Vad som är konstigt är är att vittne A som praoar på Sibylla säger att Oskar inte var där..  Han har under kvällen vid flertal tillfälle hörts skrika "Jag vill knulla" "Jag är kåt"  Finns även vittne Tony som berättar att Oskar har för vana att ljuga om saker, medans han säger att Flicka 2 är en person som talar sanning.

  2010-03-27 | 08:52:50
 • Anonym säger:

  Det X-sidan skulle ha kunnat göra är att ifrågasätta domen på ett opartiskt sätt, utan några namn.

  Först då hade bevisvärdet i DNA och sannolikheten för att ett manipulerat erkännande kunnat vara relevant.

  Jag anser att man straffade ut sig väldigt tidigt i och med att man tillät personangrepp och nästan manipulerade personer genom att inte redovisa allt på ett korrekt sätt trots att man bad om fullständigt medhåll i sin sak.

  Trots det är det synd om familjen som i sin dårskap har försatt sig i en situation som ingen skulle vilja befinna sig i. Enda nyttan med den här historien är eventuellt att det tillfredsställer dårars hat.  Det är bra ändå att Daddy och några få undantag vågar ifrågasätta delar i den här historien.

  Det behöver inte betyda att dom är partiska!!!  SVT borde kunna ställas till svars för uppvigling då man medvetet spelade på känslor och hat.

  Dom måste ha förutsett reaktionerna och den uppenbara livsfara de utsatte familjen för då det finns många lobotomerade idioter i samhället.  2010-03-27 | 08:53:02
 • Kungen av skiten säger:

  Hahaha, jag tycker synd om er alla här som tror Sverige är så ofelbar........ Att erkänna skuld i forhör... Hmmmm.... Han erkände först i det 3.e forhöret.. Vad är en erkännande?  Jag har personligen varit med om något sådant - och jag har ALDRIG erkänt för jag har aldrig gjort något - men trots det fick åklagaren fram att jag erkänt? Varifrån? Inget bevisning har åklagaren kunnat hosta fram. Målsägandens uppgifter är fulla av brister som dom i efterhand fixade till. Absolut inga bevisning - de enda bevis som finns är de som stödjer mig - ändå har åklagaren och polisen på något sätt fått fram att jag erkänt????? Har ju aldrig erkänt.  När jag påpekade detta - sade dom bara : Varför erkände du då???  Men jag har för helvete aldrig erkänt..  Så kom inte här och säg att Daddys är en rättshaverist - utan det är ni som vägrar se verkligheten i ögonen..

  2010-03-27 | 08:59:44
 • NN säger:

  Nänä, Daddy tar inte ställning. Han skriver bara på "fria XX" uppropet, läs "FRIA XXX"! Men han tar inte ställning...

  2010-03-27 | 09:21:57
 • Lina säger:

  Så hans erkännande spelar ingen roll??

  2010-03-27 | 09:22:54
 • våldsdaddy säger:

  Antar du också är en våldtäktsman som sitter och lurar bakom skärmen som många andra

  2010-03-27 | 09:55:13
 • susanna svensson säger:

  Personangreppen som varit i facebook gruppen har varit bortmoderredade för flera månader sedan. Det är flickornas anhängare som tagit skämdumpar av bordtmoderredade kommentarer för att lämna som bevis för smutskastning av flickorna. Det har även förekommit att pojkens mamma fått sin identitet kapat och någon har flugit fram som en vettvilling på nätet och gjort idiotkommentarer i hennes namn. Ytterligare omständigheter som uppdraggranskning glömt att redovisa.

  2010-03-27 | 09:59:48
 • IAMB säger:

  Daddy, jag blev glad när jag såg att du inte raderat min kommentar. Igår fick jag nästan overklighetskänslor när jag tyckte att min kommentar bara försvann. Tänkte: är han så arg på mig att han bara raderar..  Det är ju viktigt med siffror, sannolikheter etc när det används som bevisning e d. Samtidigt kan jag erkänna att jag är lite feg som har en tendens att koncentrera mig på sådana "tekniska" saker, och har svårare för att ta ställning i själva sakfrågan. I detta fallet lutar jag väl åt att pojken är skyldig (jag menar om man inte tror det ens när han är dömd, när ska man då tro det? Och vilka våldtäktsoffer ska man då tro på?). Men att ta det man läser och hör med en nypa salt, eller att tänka sig att det finns omständigheter av betydelse som man inte känner till, det är nog inte fel.

  2010-03-27 | 10:03:54
 • David säger:

  Susanna Svensson:  Det du säger är lögn. Det har inte alls varit bortmodererade. Det var först när familjen förstod inriktning på UG som man blev spak och började ta bort. Innan dess lät man allt va kvar. Dessutom har sonens Bilddagbok varit fylld med påhopp under större delen av 2009. Att man sen tar bort det under månaden innan det uppmärksammas i UG vad tyder det på. Håll dig till fakta. Detta handlar inte bara om bloggen och facebook. A har använts sig av ett flertal forum för att sprida sina lögner.

  2010-03-27 | 10:11:39
 • Lena säger:

  Jösses bevares..för alla dessa konstiga kommentarer.

  Kämpa på daddy...jag vet att vårat rättssystem inte alltid fungerar..speciellt inte när man blir anklagad för incest i samband med en vårdnadstvist..i min väns fall behövdes inga bevis ..endast målsägandes och hennes mammas berättelse för en fällande dom.

  2010-03-27 | 10:54:45
 • Daddy säger:

  Inga kommentarer har blivit raderade. Att sitta och rensa i den här skiten är ingen mening. Ös på bara.  Har för mig att det finns en historia i bibeln som talar om att när Pilatus ledde fram Jesus inför folkmassan för att fråga om han skulle frias så skrek folket unisont Korsfäst korsfäst!!  Vi verkar inte ha kommit så mycket längre på över 2000 år. Och snälla människor besinna er nu lite innan ni kastar er över tangenterna och skriver intelligenta saker som att Jesus minsann inte våldtog små flickor.  På vilket sätt har jag blivit duperad? Jag har talat med mamman, visst. Bilden av henne som hatisk böbelhetsare stämde dåligt med den person jag talade med. Har ni som skriker efter hennes blod här bekymrat er om att göra det innan? Jag hade gärna talat med alla inblandade, men eftersom identiteterna på flickorna är sekretessbelagda så har det varit svårare. Men jag gissar att även dom läser här och vem som helst som har saker att berätta är naturligtvis välkommen att kontakta mig.  Fler lögner i uppdrag gransknings program är för övrigt klarlagda. Väntar på dokument.  För övrigt kan man inte låta bli att fascineras över det faktum att bara för att folk lär sig tyda bokstäver så betyder det uppenbarligen inte att dom är kapabla att förstå och tolka innebörden av orden. Vi kanske skulle sära på dessa ämnen i skolan?

  2010-03-27 | 10:55:38
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • t säger:

  Daddys fantastiska fakta är alltså att de som blev intervjuade trodde att UG odelat skulle ta ställning till våldtäktsmannens fördel? Det gör knappast sanningshalten mindre, tvärtom.  Sedan finns det ett par overifierade uppgifter som Daddy sprider, och som han inte klargör var de kommer ifrån. Det handlar om att det finns vittnen och alibin. Jag skulle vilja se källorna till dessa uppgifter. Friadennis-bloggen? Dennis mamma (som ju Daddy har mailkontakt med)?  Du kan inte ta hörsägen från par i målen och slå fast att det är fakta.

  2010-03-27 | 11:03:09
 • Mikael Karlsson säger:

  Jag har inte läst själva blogginlägget men jag följer intresserad den utveckling och den ton som följs i kommentarerna.  Det är en mycket intressant utveckling att följa.  Till att börja med så skriver minst 90% här att de vet bäst. Men frågan är hur kan de veta det? Var de med ”offret” och ”gärningsmannen” den aktuella kvällen och dagen efter? Oavsett hur grymt brott som begåtts och vem som utfört det hela så spelar det ingen roll om den är skyldig eller oskyldig. Metoderna för att döma en person för brott skall kunna styrkas till 100%. Ett jämförande kan göras med ett mord. Om en person sett gärningsmannen hålla i vapnet men inte sett honom/henne avfyra skottet eller sticka kniven i offret. Så kan inte det vittnesmålet ligga till grund för en dom. Då måste en stark bevisning in och styrka. I ett sådan fall kan det vara krutrester på händer kläder och i näsan. Mycket krutrester fastna i näsan (för de som inte visste om det). Men det är inte tillräckligt att döma för krutresterna i näsan då man kan ha stått bredvid (Om man inte finner krut i kläder och händer). Då kan man kanske dömas till medhjälp eller frias.  Jag kommer inte att gå närmare in på den biten då det inte var bevisbörda för eller emot som jag tänkte ta upp.  Likt en flock hyenor attackerar man i grupp i bland dessa kommentarerna. En hel flock väntar på att ledarhonan skall spotta ur sig första kränkningen och dumheten. Sedan följer resten efter och sliter kroppen i stycken. Exakt så är det i bland kommentarerna med. Att ni inte skäms att sitta likt ett tonårsgäng som väntar på att hitta sitt offer på stan för att sedan misshandla denne och sedan smyga tillbaka lika anonyma som de var när de närmade sig. Allt ni bevisar är att ni är fullkomligt oförmögna att avgöra eller ens lägga åsikt i frågorna som inlägget berör. Där av kan ju anses diskussionen ointressant. Jag tror till och med att det sitter personer med olika ”nick” och skriver för att det skall se ut som den fadda massan emot Daddy skall se stor ut. Detta kan man tyda om man läser igenom hur ”Nicken” valts.  En annan sak är det återkommande skrivandet om Rättshaverist anklagelserna. Man ser det som en negativ sak att vara rättshaverist. I själva verket behöver det inte vara negativt att vara en rättshaverist. Själv har jag varit det sedan dag ett i min egen tvist. Att vägra acceptera socialhandläggare att agera fullkomligt skoningslöst mot sitt eget barn och sin egen rätt till ett jämställt och opartiskt bedömande i rätten för barn och förälder att ha kontakt är inget att skämmas för. Tvärt om Man ska vara jävligt stolt att man har orken och kraften att verkligen ifråga sätta satmarorna på tex soc. Dessa späckhuggare som i grupp avgör ett barns öde och i sitt bedömande tittar ner innan för sina egna underkläder och väljer part efter eget kön i stället för att se till barnens bästa.  Det är bra att frågan som lyfts fram verkligen har lyfts fram. Men den enda objektiviteten fanns i själva blogginlägget. I kommentarerna finns det inget som tyder på att kärnfrågan var intressant.  Med vänlig hälsning

  Mikael Karlsson

  2010-03-27 | 11:05:58
  Bloggadress: http://mikael.netroots.se/
 • NN säger:

  "du tar inte ställning". Varför skrev du på "FRIA X". Jag förutsätter att du förstår ordet "fria".  Dina "avslöjanden" och dina "bedömningar" ger jag inte ett skit för tyvärr. Ser inte dig bättre skaffad att avslöja "sanningen" än någon annan här.

  Skaffa dig ett jobb så att du kan betala dina skulder och skapa en dräglig miljö för ev framtida umgänge med din dotter.

  2010-03-27 | 11:15:05
 • susanna svensson säger:

  Skitsnack det har inte funits kränkande kommentarer sedan årsskiftet sedan jag fick medererings möjlighet för facebook gruppen i februkari har jag plockat bort en kommentar som varit kränkande mot flickorna, men massor med direkta mordhot mot flickorna. Ni får skilja på facebookgruppen och de sidor som varit på bilddagboken och alla de bloggar som finns. Det är endast facebookgruppen som det är vuxna personer som haft inflytande över.

  2010-03-27 | 11:17:29
 • susanna svensson säger:

  förlåt i hastigheten blir det lite fel blir väldigt upprörd när någon anklagar mig för att ljuga. Mordhoten jag har plockat bort har varit riktade mot pojken

  2010-03-27 | 11:22:30
 • KiaW säger:

  Du fortsätter trots att ditt förra inlägg om fakta som doldes var rena lögner?  Jag personligen tycker att det är patetiskt att inte sätta sig in i saker och ting själv, att få det berättat för sig utan att kolla upp...  Du har inte kunnat förklara dina uppgifter i förra inlägget, nu skriver du ytterligare ett inlägg med direkta sakfel och mammans propaganda baserade på rykten och rena felaktigheter.

  Du säger att killen har alibi för andra våldtäkten, att en mamma sett honom, du utesluter det faktum att den mamman är bästa kompis med killens mamma, att det finns fyra vittnesmål som säger annat, däribland en annan nykter vuxen, att delar av hennes vittnesmål helt motsägs av både killen själv och andra vittnesmål....  DNA skalan går inte från 0 till +4, den går från -4 till +4, ganska viktigt i sammanhanget.

  Endast 1-10% delar denna träff med killen, det fanns ca 10 killar på festen. Statistiskt sett bör endast 1 person få träffen, och flickan pekar bara ut en person....  Flickan är kompis med killen, hon stöttade honom efter första fallet de har aldrig tidigare haft sexuell kontakt....hur ska hon ha kommit över killens sperma och vilken anledning skulle hon ha att sätta dit honom?  Nej du Daddy, vad du har gjort är att lyssna på vad andra berättat, inte fakta utan den propaganda som förekom och som gång på gång överbevisats vara halvsanningar, skvaller och direkta lögner.  IG har granskat alla offentliga handlingar, de har tagit del av mammans påståenden, de har kollat upp sanningshalten i dessa påståenden, de har gjort en ordentlig research innan de gjorde sitt program.

  Du har lyssnat på dessa påståenden utan att kolla upp dem....vem är det som brustit här?  Mamman och killen har fått komma till tals, de har blivit erbjudna att bemöta det som sägs i programmet, det var deras val att inte ta den chansen. UG har gjort det som krävs: Ge de möjlighet att uttala sig, men de är inte bundna att inte sända programmet om de avböjer.

  Ånnu ett felaktigt påstående från din sida....kollar du upp något över huvud taget?  Må så vara att du kämpar för ett enligt dej bättre rättssystem, men jag hoppas innerligt att du inte med dessa inlägg visar upp hur du vill att rättssystemet ska fungera. Att inte faktiskt kontrollera uppgifterna, att dömma efter hörsägen och att förvanska fakta.  Jag väntar fortfarande på att du ska besvara mina kommentarer från förra inlägget där jag visar att det du presenterar som fakta faktiskt var långt ifrån fakta.  Angående nät hatet riktat mot killen har du fullkomligt rätt.

  Mammans hatkampanj mot flickorna resulterade i att det fanns folk som reagerade lika illa som hon själv, men det var killen som blev utsatt.  Mamman hade 4000 som stöttade hennes förtalande och smutskastning, det fanns 300 som stöttade hatkampanjen mot killen, en hat kampanj som kom till som ett svar på det mamman utsatte flickorna för...  Du kommer säkert få folk att tro på det du säger, folk som inte orkar sätta sig in i det och upptäcka att det du presenterar som fakta är halvsanningar och rykten och i vissa delar rena sakfel. De som är insatta har troligtvis tappat all respekt för dej om de någonsin haft det...

  2010-03-27 | 11:41:21
 • David säger:

  Susanna:  Fortsätt med dina lögner och förnekelse.

  Även efter du var modereringsansvaring så låg alla gamla påhopp kvar.

  Bla ett från A förra flickvän som kallad flickorna "fittiga" Sen att ni nu i sken av UG program plockat bort allt det är en annan sak.

  Finns ingen anledning att skilja på facebook gruppen och bilddagboken. A har varit ansvarig för båda.

  Det är så enkelt att du som ansvarig där stöder att man mobbar 14åringar och hänger ut 15åriga brottslingar på nätet.

  Det flesta av oss vuxna skulle aldrig tänka tanke på att komma på den ide.

  2010-03-27 | 11:43:41
 • Finn säger:

  Tror du Daddy att alla åtalade som inte får ha vilka vittnen de vill i rättegångar är felaktigt dömda?  Du tror inte att åklagare och advokat är nog skickade att bedöma vilka vittnen de behöver för att genomföra en rättgång?  2010-03-27 | 11:44:52
 • David säger:

  Mikael Karlsson:  Ja visst är det konstigt att folk regerar likt hyenor när daddy väljer att hänga ut unga brottsoffer på nätet.

  2010-03-27 | 11:46:46
 • Rick säger:

  Daddy, se noga till att spara dessa kommentartrådar. De är ett fantastiskt material för den som vill studera destruktiv gruppsykologi, eller kanske rättare sagt dito psykoser. Folk har sett ett TV-program och är nu från vettet. Min gissning är att det handlar om något slags Lisbeth Salander - syndrom. Folk har läst boken eller sett filmen och tillskriver nu verkliga personer i en solkig historia deras karaktärer och öden.

  För min del antar jag ett en våldtäkt faktiskt skedde, men det förblir ett mysterium för mig hur den andra våldtäkten kunde ske om nu pojken redan var dömd för den första (som det påstås i media). Fanns det ingen övervakning, annat än någons förälder vid tidpunkten för den senare våldtäkten. Följ det här: Våldtäkt nr 1 skedde i mars 2009. Våldtäkt nr 2 i juni samma år. Mellan mars och juni ska alltså både tingsrätt och hovrätt ha behandlat ärendet. För om så inte var fallet, dvs att han ännu inte var dömd, så finns det väl ingen anledning att kritisera det omgivande samhället för att det, som det påstås, ställde upp för pojken. En annan sak är: vart försvann våltäktsoffer nr 2. Det talas hela tiden bara om nr 1. Hon har förvandlats till en besynnerlig skugga.

  Vi får se vad som i slutändan dyker upp kring denna historia, men ett är säkert: Det finns obehagligt många flockdjur där ute.

  2010-03-27 | 11:53:19
 • KiaW säger:

  Susanna:

  Du upplyser om att det fanns de som antog mammans identitet, att man ska tänka på att det kanske inte var hon som låg bakom all uppvigling och förtal....

  Nå, den dagen mamman bytte bild i sin profil avslöjade hon också att det faktiskt var hon som stod bakom då även dessa uppviglande och förtalande inlägg visade ny bild i profilen...hon bevisade det själv alltså.

  2010-03-27 | 12:03:18
 • David säger:

  Rick:  Många av oss har följ detta väldigt länge.

  Vi har läst allt material som finns.

  Dvs läst FUP domar mm.  Hovrättsförhandlingen för den första våldtäkten var efter den andra våldtäkten.

  Om alla anser att han var oskyldig? Varför ska man då hålla koll på honom?

  2010-03-27 | 12:26:00
 • Mikael Karlsson säger:

  @David  Man kan aldrig beskylla andra för sitt eget beteende. De är den mest usla ursäkt man kan ge.

  2010-03-27 | 12:26:55
  Bloggadress: http://mikael.netroots.se/
 • David säger:

  Mikael Karlsson:  Om du har sett diskussionerna så kanske du förstår

  Hur folk tålmodigt försökt bemöta skitsnacket med fakta, men det har ändå fortsatt. Till slut tryter det för det flesta. När man sen ser hur det igen fortsätter. Hur nästa omgång människor väljer att lägga ut rykten på nätet om unga brottsoffer som bara försöker gå vidare i sina liv.

  Dessutom försöker man utnyttja händelserna för att belysa alla möjliga frågor. Allt från Qvicks oskuld till sitt förakt för feminism till debatten om pappors lika rätt till sina barn. Ja då är dessa människor värda mitt förakt.

  2010-03-27 | 12:36:16
 • Mikael Karlsson säger:

  @David.  Anser då med tanke på ovanstående replik, Att det är bättre att ge sitt sakliga argument och sedan strunta i mothuggen?  Jag tillhör nog de som har ditt förakt emot mig. Jag anser att båda föräldrarna är lika viktiga för sina barn. Jag anser också att barnen är viktiga för båda föräldrarna.  Jag anser också att Quick, skall ha en viss upprättelse med tanke på den utsatthet han befunnits i i mer än halva sitt liv.  Jag föraktar den moderna feminismen som inte alls står för ursprungsfrågorna vilket handlade om jämställdhet. Idag handlar det om storhetsvansinne att få mer och mer hela tiden i stället för att dela lika.  Jag delar kanske inte Daddys syn i detta fallet som ovan nämns men jag anser inte att det ger mig rätten att spela gud eller försöka smutskasta honom med olika anklagelser.  Min syn på det hela är att det är fel att ta upp dessa frågorna om barnen då det är rätt infekterat och att det just är två barn det handlar om i längden. Jag har inget intresse att sitta och i frågasätta UG eller andra mediala verksamheter men som sagt.. Det ger mig inte rätten att förnedra eller kränka en person för dennes åsikter.  Till er som har den inställningen att kränkning och verbalt nedsättande kommentarer, Ni skriver som ni har förstånd till.

  2010-03-27 | 12:52:44
  Bloggadress: http://mikael.netroots.se/
 • David säger:

  Mikael:  Denna diskussion har pågått online i minst 4 månader.

  Trots att allt som daddy skriver om har diskuterat motbevisats i alla möjliga former, så fortsätter det att dyka upp. Det är samma obekräftade påstående om offren som diskuteras och samma såkallade bevis.

  Allt som har sagt hittils kan motbevisas eller står i direkt motsatts till annan fakta i målet.  Om du läser vad jag skrev så skrev jag att de som har mitt förakt är de som använder dessa barn tragiska öde till att diskutera sina egna politiska åsikter.

  Jag bryr mig inte om era åsikter, ni har säkert rätt i mycket av vad ni tycker.  Det är nog bara så att folk förlora tålamodet till slut. Även om det är lägre än glocalnet att göra så.

  Men man är inte mer än mänsklig...  Be well  2010-03-27 | 13:07:01
 • Daddy säger:

  Nedanstående utdrag av en kommentar är från en tråd på Flashback som avhandlar det numera rikskända fallet med allmänläkaren och obducenten som nu alla någorlunda klart tänkande personer så här 30 år efter deras påstådda brott har börjat inse, har utsatts för ett justitiemord som totalt har ödelagt deras liv. Kommentaren som är från 2007 visar, tycker jag att det alltid kommer att finnas människor som vägrar att acceptera någon som helst annan förklaring än den som domstol och därefter media har slagit fast. Men att dessa människor är så många är en skrämmande insikt.  Jag har precis talat med en person som suttit som nämndeman i en tingsrätt i tio år, och han gav mig många intressanta synpunkter när det gäller rättssäkerhetsfrågor i det svenska rättssystemet. Jag kommer nu att läsa en del publikationer som han rekommenderade.  Faktum i det nu aktuella fallet, åtminstone så som jag ser det är att det endast finns två personer som vet den absoluta sanningen om vad som har hänt eller inte hänt i de två respektive aktuella fallen.

  Sedan finns det uppgifter som talar för och som talar emot. (därav vågen i fru justitias hand).  Närmare den absoluta sanningen än så så kommer vi förmodligen aldrig att komma. De intressanta frågorna är

  1. Har pojken (som är den som är dömd) fått en rättvis och rättssäker prövning i domstolen där kraven på fri bevisprövning är tillgodosedda (Fru justitia påstås ju även vara blind)?

  2. Har uppdrag granskning respekterat sitt public service uppdrag och gjort ett sakligt och sanningsenligt reportage?  Den dagen jag eller någon annan inte längre har rätt att som journalister eller meborgare ifrågasätta sådana saker lever vi inte längre i en demokrati.  Här är kommentaren från FB:  "Klart som fan Teet Härm är skyldig som synden. Det fattar ju vem som helst. Inte minst Du. Inte minst professor Christian Diesen. Inte minst professor Jerzy Sarnecki. Inte minst socionom Hannah Olsson. Inte minst juryn i Stockholms tingsrätt. Inte varje anständig människa VET att han är skyldig.  Djävla lynchjustis. Djävla pöbel."

  2010-03-27 | 13:08:10
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • [a/non säger:

  "2. Varför nämns det inget om allt näthat som riktats mot pojken. I SVT:s granskning får vi intrycket av att en hel bygd vänt sig mot flickan. Det fanns ju två läger redan innan reportaget sändes."  - Det är antagligen av samma anledning som det inte talas om hatet mot Anders Eklund, det hör liksom till att människor som utför grova brott blir hatade. Varför det skulle tagits upp i programmet förstår jag inte heller. Vidare så riktas det mesta näthatet på senare tid mot hans mor och bror snarare än honom själv.  "3. Varför får inte mamman på badstranden som kunde ge pojken alibi vittna i rättegången?"  - För att hennes vittnesmål motsägs av ett flertal (om det nu var fyra eller fem) andra vittnen, varav ett en annan mamma.  "4. Varför nämns inte pojkens brors och en annan pojkes vittnesmål i rättegångsprotokollet?"  - Antagligen för att både åklagare och försvarsadvokaten insett att dessa vittnen inte tillför något alls, och vittnesmålet när det gäller pojkens bror endast hade som syfte att svartmåla BO.  "5. Varför säger UG i sitt reportage att pojken erkänt utan att nämna detaljerna runt erkännandet?"  - Vad för detaljer? Att han erkände med advokat närvarande? Att han sa att han tyckte det var skönt att få berätta sanningen?  "Och varför påstår dom att pojken inte har kunnat känna till vad flickan uppgett då det är uppenbart osant?"  - Varför är detta uppenbart osant? Pojken säger att han ryktesvägen hört flera versioner av vad BO ska ha sagt till andra (nu minns jag inte om han sa att det var 5-6 eller 7-8 olika varianter). Att han då skulle lyckas berätta nästan exakt samma version som BO gör i polisförhör ser inte sannolikt ut, särskilt som han endast hört i bästa fall andrahandsversioner av vad BO berättat för andra.

  2010-03-27 | 13:09:39
 • susanna svensson säger:

  Anon tror du att denna internetcirkus hade dragits i gång om den nyktra kvinnan som dessutom hade en mycket bra förklaring till varför hon var säker på tiden hade fått vittna i rätten. De flesta andra vittnen var mycket berusade ungdomar.

  Dessutom hur tror du det faktum att inte domstolen på det minsta sätt gjort klart i sin dommotivering varför de inte anser bla broderns vittnesmål är relavant. Broderns vittnesmål bestod i att han hotats med att bli falskanmäld av den aktuella flickan om hon inte blev tillsammans med honom.  Hade det framgått i domen varför de tror på flickan trots sådant hade inte så många ifrågasatt domen.

  2010-03-27 | 13:18:13
 • Till susanna svensson säger:

  Berätta för mig nu, varför fick hon inte vittna? Jag har inte sett någon rimlig förklaring till det, utöver den självklara, nämligen att flera andra vittnens berättelser (inkl ytterligare en nykter mammas) ger en helt annan bild.  Jag har också några frågor. Enligt din och Oskars mammas världsbild ser det ut så här:  1. Båda flickorna (eller alla tre enligt Oskars bror) ljuger. Varför?

  2. Polisen ljuger och påstår att Oskars erkännande var frivilligt. Varför? Vad har de för skäl till det?

  3. Oskars egna advokater väljer att inte kalla in viktiga vittnen. Varför? Vill de sätta dit Oskar? Men varför?

  4. Tingsrätten gör fel. Varför?

  5. Hovrätten gör fel. Varför?

  6. HD gör fel. Varför?  Varför gör alla dessa människor fel och ljuger och ser åt fel? Är det någon slags konspiration? Är det verkligen rimligt att tro att alla dessa människor ljuger? Och vad skulle deras skäl vara? Jag är uppriktigt intresserad av svaren, för jag förstår bara inte hur ni resonerar.

  2010-03-27 | 13:31:14
 • David säger:

  Susanna:  Det är inte sant att de andra vittnena var berusade ungdomarna.

  Det var ju en mamma som såg Dennis komma från platsen där de sen hittade flickan. Flickan som då va väldigt upprörd

  2010-03-27 | 13:31:18
 • KiaW säger:  Susanna: För det första så gjorde de klart i domslutet att broderns vittnesmål inte påverkade trovärdigheten i flickans berättelse då den hade ett rättsintyg och vittnesmål som underbyggde den, och broderns berättelse berörde överhuvudtaget inte flickans berättelse. Kom sen ihåg att det fanns ytterligare faktorer de grundade sitt beslut på. Att "mamman från stranden" ine fick vittna var advokatens beslut, ett beslut som är väldigt lätt att förstå när man tar in övriga vittmnesmål. Hade han kallat henne hade risken varit överhängande att hennes lögn blev bevisad,bland annat genom killens förhör men också genom flera andra vittnesmål, vilket i sin tur hade fått hans klient i ett ännu sämre läge.  2010-03-27 | 13:34:38
 • Daddy säger:

  Ja, tänk om vi hade kunnat få en förklaring på varför människor ljuger. Och på varför också vittnen ljuger och varför polis, åklagare och domstolar sätter beviskraven olika högt i olika rättegångar. Varför dom sekretessbelägger handlingar utan rimliga orsaker. Varför bevis slarvas bort eller till och med fabriceras. Varför vissa människor ses som mer trovärdiga än andra? Och varför vissa personer som har har relevanta uppgifter får göra sig hörda i rättegångar medan andra nekas.  Dessa frågor har jag sökt svaren på länge. Finns det någon som kan svara på det? Det enda man med säkerhet kan slå fast är att det händer.

  2010-03-27 | 13:42:42
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • KiaW säger:

  Daddy:

  Varför bemöter du inte de sakliga kommentarerna?

  2010-03-27 | 13:48:11
 • Lena säger:

  Ja du David...Qvick,feminismen,pappors lika rätt till sina barn...Allt detta hör ihop med ett ibland dåligt fungerande rättsväsende...

  Jag säger som daddy:Jag försvarar inte brott,enbart rätten till en rättvis prövning.

  2010-03-27 | 14:15:38
 • Till Daddy säger:

  Daddy, jag ställde frågan till den som kallar sig susanna svensson. Det framgår klart av dina senaste två inlägg att du inte har läst allt källmaterial och därför är det inte så intressant att läsa vad du har att säga här. Inte för att du svarade på mina frågor, för all del ... med mer än raljerande och svepande formuleringar.

  2010-03-27 | 14:21:29
 • Funderare säger:

  Bra Daddy, då vet vi. Du baserar dessa inlägg på den ena sidans åsikt. Hur var det nu med att vara objektiv?  Och hur vet du att ingen av de som skriver här är just någon av dessa flickor. KiaW verkar ha endel på fötterna och ställer vettiga och klara frågor men du svarar inte ens. Du struntar i frågor som ställer dig mot väggen, tråkigt.  Och att kräva att andra ska erkänna när de har fel men själv inte kunna det är ganska svagt. I detta inlägg har det ju bevisats att du har vissa fel men det är tydligen ok men inte att andra gör/har fel. Journalist som journalist.  Det är även lite farligt detta med att du kommer med saker som inte stämmer och kallar det fakta. Du har ju börjat synas lite i media och senast stod du som "pappabloggare" om jag inte missminner mig. Antar att besöksstatistiken på din blogg ökat. Och när du dessutom kallar dig journalist så får dina ord lite mer betydelse för de som inte har följt din blogg.  Mikael Karlsson: När det gäller bevisningen...är det därför man åtalat Mats Alm nu, för att man har klara bevis eller?

  2010-03-27 | 14:23:50
 • David säger:

  Lena:  Så om jag lägger ut rykten på nätet om Mamman och brodern i detta fallet, så är det helt ok.

  Bara jag göra det i det heliga syftet om en rättvis prövning ?

  2010-03-27 | 14:24:23
 • Fredrik säger:

  #David# #KiaW#  Det att det finns ingen av Susanne,jag,Gunilla som har låtit något sådant stå på den "FD"sidan på facebook.  Jag har själv aldrig diskuterat annat än att jag anser att "oscar" ska ha advokat ifrån första förhöret, att saker som inte belyses, som att vittnet han ville ha in i FU ej godtogs osv.  Det är som så att det finns en "Cattas lilla värld" o hennes anhang iform av "claire" "sucherh" osv. Vet idag att hon som kallar sig för "suherh" heter Therese Andersson och är skyldig till att tillsammans med Catta dagen innan UG skulle sändas,  så började dom sitta och hävda att jag sagt en mängd saker och att jag också var "som rapparen 50cent och en Kvinnohatare".  Dom gjorde även div försök till att få det att se ut som att jag skulle uttrycka mig på sådant vis i deras blogg.  Jag har skärmdump där man ser Therese A går in och sitter med claire o catta i en av loggarna och skrive "det här kommer SVT nog att se, titta här nu påstår vi att Fredrik ska ha sagt /tänker inte ens skriva det pga då ser det ut som man gör dom till viljes och ingår i deras extremt cyniska intressen av att få uppmärksamhet på bekostnad av den dömde och målsägaren.  Så lägg ner skitsnacket om saker som bevisligen inte har skett då jag varit på den sidan dom 2månader jag var där.  Mycket bra skrivet Daddy! Stå på dig!  Fredrik

  2010-03-27 | 14:26:13
 • jan banan säger:

  daddy:

  Finns det någon som enligt dig dömts rättvist? Nu pratar jag rent allmänt och inte om det aktuella fallet. Finns det någon som utom minsta tvivel dömts till total rättvisa?  Har du tvivlat lika mycket om det vore ditt egna barn som sagt sig blivit våldtagen?  Denna fråga är till DADDY och ingen annan.

  2010-03-27 | 14:31:31
 • FBI säger:

  Hej Joakim Ramstedt på Tjörn, läget?

  2010-03-27 | 14:35:58
 • David säger:

  Fredrik:  Bara man gick lite tillbaka i tiden på FB sidan så fanns allt där, även när du var moderator.  Ens kvinnosyn lyser ofta igenom på de kommentarer man gör online. Om man anser att en sexuellt frigjord tjej är svinig, då kanske man blir bedömd därefter

  2010-03-27 | 14:38:47
 • Marcus säger:

  Om du nu skall vara objektiv och ett tryggt ankare i stormen kanske du bör vara tydlig med alla detaljer. Varför skriver du inte ut att bedömningen på ett DNA bevis utgör en skala på -4 till +4?

  Nu låter det som om det är den lägsta graden av bindande form medans det faktiskt är rätt mycket högre.

  2010-03-27 | 14:40:50
 • KiaW säger:

  Du må ha skärmdumpar men vad de skulle visa förstår jag inte riktigt.

  Det som stod på Cattas blogg var att du som admin var ansvarig för förtal, obekräftade uppgifter, skvaller och rena lögner om flickorna på informationssidan som beskrev gruppen.  Det är ett faktum du inte kommer ifrån, det finns kvar i cachade sidor och framtidssäkra speglar.

  2010-03-27 | 14:42:21
 • KiaW säger:

  Förlåt, min förra kommentar var riktad till Fredrik, det föll visst bort.

  2010-03-27 | 14:43:42
 • HÖR HÄR.... säger:

  TILL ER ALLA  Jag skulle vilja komma med en annan synvinkel i fallet.  Hur hade utfallet blivit om Dennis istället hade varit invandrare och hetat Mohammed utan några direkta "svenska" vänner utan hållt sig till sina "egna"?  Hur hade debatten då sett ut?  Jag vill inte med detta säga att Dennis är skyldig eller oskyldig, utan mer som en tankeställare. Hur hade reaktionerna blivit? Hade man ifrågasatt lika mycket?

  2010-03-27 | 14:56:00
 • Mikael Karlsson säger:

  Nä men vilket tramsigt inlägg, Jag trodde att alla vid detta laget visste namnet på Daddy, utan att någon under psydonym skulle försöka att "Offentliggöra" hans identitet.  FBI, Du misslyckades rätt bra med att försöka identifiera Jockes bostadsort och namn rätt bra då dessa handlingar finns publicerade av skribenten själv. Därmed förlöjligade du bara ditt inlägg och visade på ett mycket ointressant inlägg som enbart var avsett att störa debatten.  2010-03-27 | 15:05:03
  Bloggadress: http://mikael.netroots.se/
 • David säger:

  Hör här:  Nej det är oss blonda blåögda förunnat att bli falskanklagade för våldtäkt.  2010-03-27 | 15:10:58
 • susanna svensson säger:

  Det som stod i infon i facebook sidan är just sådant som om det tagits upp i rättegången och domstolen motiverat varför de ansett att det var skvaller och obekräftade uppgifter inneburit att denna cirkus aldrig hade tagit fart. Det är domstolen som ska ta ställning till om det är relevant för målet eller inte. Så länge det förekommer att misstänkta blir dömda utan att det som de vill ange till sitt försvar tillåts komma fram i rätten riskerar vi att se fler av liknande händelser i framtiden.  Jag tycker också att det har varit olyckligt att flickorna kallats för könsord och blivit påhoppade, men något sånt har inte funnits på facebooksidan sedan jag kom in där i varje fall.  Vill upplysa om att polisen ser mycket allvarligt på alla mordhot som brodern fått och håller på och spårar avsändarna.

  2010-03-27 | 16:00:26
 • Fredrik Ekdahl och håll isär "mitt" fall det är en 25årig dömd x2 för våldsbrott säger:

  #David mfl# Försök förstå att det som finns på min egen hemsida är om en tjej som är dömd för 2st våldsbrott och jag yttrar mig ändå inte med sådana ord som du påstår. UG är informerade om att dom gjorde en bra insats i att belysa det som försigått enligt uppgift i den byggden.  Dock ser man på nätet att jag tror inte att det är modern och brodern som ligger bakom, utan själva smutskastningen kommer ifrån Cattas anhang och se även nedan att en av "FD INTE" sidan som fanns samtidigt sista månaden och var lika många som "FD" sidan var ca 400st sista månaden. (vilket FD med var)  Han han stolt basunerar ut att det är´INTE "FD" utan dom själva på "FD INTE" sidan som inte bara hotat "oscar", "brodern" och "modern" utan ÄVEN DOM

  SOM LIGGER BAKOM div hot och trakasserier riktade mot målsägarna.  Han säger att han är stolt över att han fick bort "FD" sidan.  Jag säger att du "Sören carmören" (hans nick på Facebook o flashback) är ett kräk som anser att du gjort en "god gärning" till bekostnad till och med att kränka målsägarna.  Jag kan idag känna att ordet "FRIA" kan jag inte stå som förespåkare av och borde inte gjort då heller. Dock har jag aldrig yttrat ett uns mot dessa målsägare och deras person och roll i FU och TGR samt HVR.  JAG STÅR FORTFARANDE FÖR DEN ENDA ÅSIKT JAG YTTRAT MIG OM UNDER DEN MÅNAD JAG VAR MEDLEM OCH DEN SISTA MÅNADEN DÅ JAG VAR ADMIN.  ATT HAN SKA HA EN FU I ENLIGHET MED RB. Det innebär i förlängningen att det jag förespråkar är FORTFARANDE ETT PRÖVNINGSTILLSTÅND.  VÄNLIGEN SE ATT JAG FREDRIK CENSURERAT DEN SKÄRMDUMP JAG HAR IFRÅN "cattas lilla värld".  pga att det är så vidrig att jag vill inte någonsin yttra sådan varken här eller någonannstans.  Fortsätter ni så här så tar jag reda på fler identiter än den jag nu gjort samt bifogar till polisen för att få stopp på den masspsykos som landet drabbats av. (frånsett några få hjältar som Daddy och profanvul mfl)  Så nu har Catta klanen visat sitt rriktig fula ansikte genom att börja dagen innan GU sände sprida massa uppgifter i deras loggar om att jag är en "Kvinnohatare" samt uttrycker mig som rapparen 50cent säger en av Cattas anonyma anhang. Therese A, som är en som agerat såsom dom hävdar att jag gjort.  Här följer exempel på deras smutskastning och försök att vända samtiiga 1.2miljoner människor (eller vilka siffror dom nu fick med tiv radio tidningar mm.  Kommentar av Fredrik Ekdahl on mars 25, 2010 10:15 e m

  Kommentar av Flashback-drägg on mars 22, 2010 11:03 f m

  Tänkte att här läser ju SVT, det är då allas Super Counter-Strike Admin Fredrik Ekdahl som tar över ####book sidan Fria "oscar" och kölhala alla ####### så att de gråter blod och dör gruppen

  BRA FREDRIK…

  Är skrivet av "Flaschback-drägg" aka Terhese Anderrsson som nu inte kan dölja sig bakom anonymitet och kränka och hota. Tråkigt för dig.  Cattas började 22mars som ni ser ovan att lägga upp sin smutskastning. Hon hon infiltrarade även samtliga sidor som fanns och eldade på dom från alla håll.  Funkade dock inte på mig Gunilla och Susanne såvitt jag vet.  Dock försökte modern gå i polemik med Catta och det är omöjligt vad det än gäler i med det rabiata mansförakt som bubblar under ytan väl synligt. (därav jag höll mig undan i 11av mina 12v i gruppen..)  Cattas lila värld med 55000st som nu dyrkar henne. Betänk då att det här var Cattas och moderns ide att starta tanken på prövingstillstånd och agera för det.  Edit/ Fredrik nedan till Cattas blogg angående att dom dagen innan UG började lägga upp fejkade inlägg och även skrev en avhandling om att jag, samt en som har en stor blogg var "div sjukdomsdiagnoser osv mm".  Här försökte jag få dom att förstå att en dag kommer sanningen om deras cyniska intresse i "rättssäkerheten" komma fram. (jag står fortfarande fast för att han ska ha en korrekt FU, även när 1.2miljoner i runda slängar är helt bestörta över en sådan åsikt. Det var ock ÄR min ENDA ÅSIKT)  Jag har en mängd sådant här sparat som ni kanske inte tänker på’? Det känns som sagt som att det är främst claire, terese A, och "flashbackdrägget" (hennes nick på "Cattas lilla v" och tror hon har det även i sin signatur på kontot här),

  2010-03-27 | 16:09:42
 • KiaW säger:

  Susanna;

  Det ni la ut var halvsanningar, rykten och förtal, inget av det hade överhuvudtaget något med vad som hände inne på toaletten att göra, ni kan aldrig rättfärdiggjöra att ni lagt ut information ni aldrig kollade upp.

  Kollade du upp att de påstådda vittnena existerade, kollade du upp att anmälan om flickan var gjord, kollade du upp vem grabben var som citerades osv, osv.

  Eftersom du var ansvarig för denna information iom att du var admin får du också ta emot relevant kritik.  UG gjorde sin research grundligt och kan därför stå bakom det reportage de gjorde...

  2010-03-27 | 16:15:04
 • susanna svensson säger:

  Kiav varför tror du mamman på stranden än i dag strider för att Dennis ska få resning så hon får möjlighet att vittna för hans sak?  Hur förklarar du att Dennis inte hade de motvärnsskador som flickan påstått att hon tillfogat honom?  Tror du att internetcirkusen dragits i gång för att Dennis familj och vänner ansett att han fått en rättvis prövning. Har du läst den här artikeln av en polis och då framför allt andra stycket. Om detta är en allmän inställning bland sveriges poliser tror du då verkligen att mittsänkta män och pojkar har en chans till en objektiv prövning?

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/03/26/glom-inte-alla-andra-linnea

  2010-03-27 | 16:17:17
 • susanna svensson säger:

  KiaW kommer du ha kvar din tilltro till uppdraggransknings grundliga genomgång av fallet om de blir fällda i granskningsnämnden? Byter du sida i så fall du verkar ju ha grundinställningen att myndigheter aldrig gör fel. och granskningsnämnen är ju en typ av myndighet med tillsyn över publick service

  2010-03-27 | 16:21:27
 • Fredrik Ekdahl och håll isär "mitt" fall det är en 25årig dömd x2 för våldsbrott säger:

  Jag har talat med chef på svt och gjort klart att det är förbannat godtyckligt och jävligt oansvarigt när dom sätter 1.2miljoner människor på ¨pojken och alla som anser att han ska ha prövningstillstånd.  Har man inte rätt att anse att rättsäkerhet är viktigt även när han mkt möjligt skulle kunna bli fälld vid en korrekt genomförd FU.  Vi har tydligen förlorat demokratiska rättigheter när SVT anser att någon inte får lov att skriva till europadomstolen mm. SE GÄRNA VAD SOM STÅR HÄR:  Europakonventionen

  Enligt artikel 6 i Europakonventionen har alla rätt till en rättvis rättegång. En rättvis rättegång innebär bland annat att förfarandet ska vara kontradiktoriskt.

  Allt material som en part ger in till domstolen ska delges motparten som ska ha tillfälle att bemöta det. En domstol ska inte grunda sitt avgörande på annat material än sådant som båda parter haft tillfälle att yttra sig om.1 En rättvis rättegång förutsätter också att parterna är likställda i processen och att proceduren inte gynnar åklagaren framför den åtalade – equality of arms.2

  Europadomstolen har i flera domar prövat om konventionens krav på en rättvis rättegång uppfyllts. Domstolen har ansett att en förutsättning för att kraven ska vara uppfyllda är att rättegången är kontradiktorisk och att åklagare och försvarare är likställda i processuellt hänseende. Åklagare och försvarare måste ges möjlighet att ha kännedom om och yttra sig över vad den andra parten har anfört och över bevisning som presenterats av motparten.3

  1 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 3:e uppl. s. 227

  2 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 3:e uppl. s. 218  2010-03-27 | 16:29:43
 • KiaW säger:

  Fredrik:

  Fult av dej att ta ett inlägg ur sitt sammanhang då det var svar på ett av dina inlägg.  Sen detta med att "avslöja" identiteten bakom ett nick verkar du misslyckas totalt med...Att FBD och Therese skulle vara en och samma person har jag svårt att tro, du har ju tidigare försökt "avslöja" att jag skulle vara en David.  Sen får du ursäkta mej, men Catta började skriva om detta i början av februari, mamman började i december. F inte D -gruppen startade långt innan Catta kom med i bilden och var ett svar på det mamman sysslade med. De hade till och från runt 300 medlemmar vid den tid då FD-gruppen hade 3700 medlemmar.

  Att du sen försöker påskina att FD-gruppen bara skulle haft 400 medlemmar de senaste veckorna stämmer föga, gruppen med över 4000 medlemmar släcktes ner för bara en vecka sedan, och det var långt ifrån frivilligt från er admins sida.  F inte D-gruppens metoder var långt i från föredömliga, Catta tog gång på gång avstånd från den gruppen och gjorde allt för att få dem att komma på bättre tankar. Kom ihåg att den fanns långt innan hennes inblandning och hon kan väl knappast hållas ansvarig för dess existens.

  2010-03-27 | 16:30:53
 • Funderare säger:

  Susanna Svensson: Om nu mamman och brodern är så snälla och oskyldiga så förklara då varför brodern direkt efter att ha fått en förhandsvisning av UG gick in på Amandas blogg och börja snacka skit?

  2010-03-27 | 16:31:19
 • Hör här... säger:

  När det gäller den andra tjejen som sägs ha blivit våldtagen under kvällen efter avslutningen i kyrkan.  Vad tror/anser ni? Blev hon våldtagen eller inte?

  Som jag förstått var hon, om inte klasskamrat, så iallafall en vän till Dennis och trodde på hans oskuld. Rätta mig gärna om jag har fel men jag utgår från det jag sett och läst mig till.  Det har ju uppkommit tveksamheter där angående DNA:et osv.  Frågor som uppkommit hos mig är dock: Hittar hon på? Isåfall varför? Eller är det troligt att en våldtäkt ägt rum?  Var hon kanske innerst inne ute efter att sätta dit honom ytterliggare? Eller var det en genomförd våldtäkt?  Jag säger vare sig att Dennis är skyldig eller oskyldig. Jag ber på förhand de som bara kommer bemöta detta inlägg med glåpord att INTE skriva utan saklig respons...visa lite höjd för FAN.

  2010-03-27 | 16:31:22
 • David säger:

  Susanna:  Berätta var i FU det står att hon tilfogade honom motvärnsskador. Hon klöste honom. Det står inget om hur hårt eller om det blev några skador, det står att han inte reagerade. Då kanske det inte var så hårt.  C är uppenbarligen inte trovärdig som vittne, kanske för att hennes vittnesmål går emot de andra som va på platsen. Både ungdomar samt den andra mamman.  Fredrik  "svinig" är ett citat från ditt Flashback inlägg.  2010-03-27 | 16:32:54
 • KiaW säger:

  Susanna:

  Vad menar du att Uppdrag granskning skulle fällas för i detta fall?

  2010-03-27 | 16:33:14
 • Till susanna svensson säger:

  susanna svensson, du får gärna svara på mina frågor som finns längre upp i kommentarerna. Där ställs bl.a. frågan om varför Oskars försvarsadvokat inte använde sig av "mammans på stranden" berättelse.  Jag har läst allt material och inte hittat något som tyder på att Oskar skulle ha haft spår av skador utifrån vad Linnea säger. Inget. Visa mig gärna var detta framgår, t.ex. genom att ange ett sidnr.

  2010-03-27 | 16:37:38
 • Daddy säger:

  Jag undrar bara om det möjligtvis inte är fler än jag som har noterat vilken av "sidorna" i det här som är dom som spyr ur sig hat och förakt, och vilken det är som föröker att föra en någorlunda sansad diskussion om rättssäkerheten och medias etik?  För mig blir just detta kristallklart bara av att gå igenom kommentarerna här.  Tyvärr är den delen av befolkningen med förmåga att se någorlunda nyktert på detta skrämda av det hat som här blir tydligare och tydligare. Dom kontaktar mig istället via mailen.  Jag vill dock säga till er som trots allt törs stå upp att ni är modiga och har min absoluta respekt.  Jag har idag fått uppgifter och bevis i det här fallet som gjort mig fullständigt mållös. Frågan är just nu om uppgiftslämnaren vågar och orkar gå ut med dessa mitt i denna fullständiga orkan av hatspyor och den lynchstämning som piskats upp av UG:s lågvattenmärke till journalistisk granskning.  Jag förstår personen helt och fullt kan tilläggas.

  2010-03-27 | 16:37:41
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • KiaW säger:

  Susanna:

  Du svarar inte på om du kollade upp det som fanns på informationssidan, du fortsätter med att dra in annat....besvara istället det som hela sverige är upprörda över, förtalet och smutskastningen av flickorna.

  Du anser att det var relevant information, men kollade du att informationen stämde?

  2010-03-27 | 16:39:38
 • susanna svensson säger:

  Programmet har flera anmälningar mot sig och uppdraggranskning är bland de program i svt som har flest fällningar mot sig i andra reportage de har gjort. Så god är deras journalestik. Det är bara att gå in på granskningsnämnens hemsida och kolla

  2010-03-27 | 16:41:53
 • KiaW säger:

  Daddy:

  Den information och bevis du fått idag kanske du bör kolla upp en extra gång. Är det det jag misstänker det är så är den hjelt felaktig - något JAG har bevis för.  Om det är det jag tänker på så riskerar andra ungdomar att bli uthängda eftersom det inte gäller den de tror det gäller.

  2010-03-27 | 16:44:05
 • Inkvisitionen säger:

  Bränn våldtäktsmannen! Elda upp honom! Han ska brinna, precis som alla häxor brann för hundratals år sedan, de var ju skyldiga allihopa!  För er som blint litar på domstolarna vill jag rekommendera följande rapport från justitiekanslern samt läsning av rapporten Felaktigt dömda (8 av 11 resningsfall handlar om sexualbrott där en man blivit fälld i flera instanser och sedan fått resning där de har blivit helt frikända):  http://www.jk.se/arkiv/Rapport.pdf  Det enda jag vill är att vi ska ha rättssäkerhet i landet, därför ska allt som på något vis kan misstänkas vara felaktigt i de domar som görs undersökas grundligt.  Jag misstänker att det är samma sak Daddy vill.

  2010-03-27 | 16:44:12
 • KiaW säger:

  Susanna: Återigen undviker du svara på ställd fråga utan kommer med annat. Vad är det som gör det så svårt att besvara det som efterfrågas?

  2010-03-27 | 16:46:41
 • David säger:

  Susanna:  Anledningen till att UG har fällts ofta är väl att det har sänts i 10 år. Ett samhällsprogram som ofta väljer att ta upp kontroversiella saker. Varje program de gör blir anmält. Sätt dig och kolla igenom deras arkiv. Jag kan lova att de någon gång har gjort ett program som du har samma åsikt som dem .Bara för att de inte råkar ha det denna gången gör inte dem till dåliga journalister

  2010-03-27 | 16:52:41
 • Daddy säger:

  KiaW kör med samma fula debatt teknik som jag har tvingats se allt för många exempel på, på denna blogg. Ställer frågor för att sedan hävda att hennes "targets" vägrar svara trots ett flertal försök.  När personen svarar på dessa frågor vrids och vänds både frågor och svar i det oändliga för att visa att personen i fråga "inte vill svara på frågor".  Till er som drabbas av detta erkända trollknep vill jag rikta uppmaningen att inte gå på det.  Låt dom rya i det oändliga över hur vidriga vi är som inte vill svara på frågor. Jag tror att dom flesta bloggläsare vid det här laget har lärt sig att se igenom dessa fula trick, men om inte så skadar det inte med en påminnelse.  Mot hat och fördomar hjälper inga ord eller svar i världen.

  2010-03-27 | 16:52:59
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Funderare säger:

  Slog mig precis en annan sak. Daddy skriver ju om att hans familj inte ville se den färdiga versionen av UG innan de sändes. Men då undrar jag hur storebror kan ha kommenterat det Amanda säger i UG på Amandas blogg 6 dagar innan det sändes? Hur föörklarar du det då? Ännu mer fel =(

  2010-03-27 | 16:57:22
 • KiaW säger:

  Inkvisation:

  Att rättssäkerheten inte uppnår tillfredsställande nivå alltid vill jag hålla med om, att man i allmänhet talar om att förbättra den är långt ifrån fel.

  I just detta fall har jag aldrig påstått att att killen måste vara skyldig eftersom han är dömd, jag har efter att jag satt mej in i det sagt att jag håller med rätten om fällande dom, och då har jag ändå tagit del av det material familjen anser borde ha varit med.  Det finns fall där uppenbarliga fel begåtts och dömda inte har fått rättvis prövning, men det gäller inte i detta fall.

  Det som inte var med var advokatens beslut, och efter att ha läst sig in i det är det lätt att förstå hans bedömning att det skulle ha legat mer till last för hans klient än hjälpt honom.  Det är ju därför det blir så fel för killen när först mamman och nu Daddy tar upp det, det skadar killen mer än hjälper honom.  Att låta dem hållas och låta det stå oemotsagt skadar flickorna, och i det är är flickorna offren först sen killen...

  2010-03-27 | 16:58:32
 • KiaW säger:

  Daddy:

  Jag får ju inte svar...

  Min fråga till Susanne var om hon hade kollat att informationen var viktig, svaret jag fick var hur man tror att män kan få en rättvis bedömning...

  Menar du att jag fick svar på min fråga då?

  2010-03-27 | 17:02:10
 • En Pappa säger:

  Jag har fått uppfattningen att det var fler våldtäkter som ska ha begåtts vid skolavslutningen, stämmer detta?

  Vad har hänt med dessa fall?

  Någon som vet?

  För dessa måste väl ha blivit utredda och lett till åtal?  I UG framgick det att Linnea hade berättat sin historia för ett antal personer, har dessa hörts var för sig och har man jämfört dessa utsagor?  Det viktigaste är ju att ALL fakta kommer fram, annars har vi ingen som helst rättssäkerhet.

  Vem som efter detta av domstol verkligen anses vara skyldig, det återstår att se.

  2010-03-27 | 17:03:52
 • KiaW säger:  Daddy:

  Jag får ju inte svar...

  Min fråga till Susanna var om hon hade kollat att informationen var riktig, svaret jag fick var hur man tror att män kan få en rättvis bedömning...

  Menar du att jag fick svar på min fråga då?  2010-03-27 | 17:04:09
 • Sanningen säger:

  Funderare: Förhandsreklamen för programmet började sändas en vecka innan programmet.I denna gavs Amanda stort utrymme.Denna fanns även på Youtube då.

  2010-03-27 | 17:04:10
 • En Pappa säger:

  ALLA är offer i detta.  Det som är så hemskt är hur media inte sakligt vill redogöra för all fakta i fallet, utan vill istället jaga upp situationen till orimliga nivåer.  Att rättsväsendet i landet redan i börjar av en förundersökning har en utstakad linje som de jobbar för att fastställa är vedervärdigt.

  VARFÖR har myndigheter tagit efter hur Marjasin hanterade sina kvitton?

  2010-03-27 | 17:10:16
 • Fredrik Ekdahl / blanda inte ihop min målsägare som är dömd för våldsbrott x2 med annan säger:

  Jag är själv dömd för flera åtalspunkter vilket inte ens specifsicerat såsom att dom påstår att jag skall ha "tagit reda på ett kontantkortsnr som enligt uppgift ifrån min målsägare är bytt 3st gånger".  Polis och åklagare vägrar att redovisa det nummret pga "vi vill inte att du skall få tillgång till det nummret, för i sådana fall skule du kunna kontakta målsägaren med hjälp av det"!!!!  Dom gömmer hela grundärendet K58738-06 (vilket jag fått ut och påvisar åklagaren A. Olsson och polischef H.Orvesjö är korrupta.  Dom genomför 18månaders olika åtgärder tillsammans med målsägaren genom manipulera hela FU och sitta o maila varandra om hur dom ska gå tillväga för o få fram något att kunna sätta dit mig på.  Vilket blev 2st sms ifrån natten då hon skickade folk som sparkade in min dörr vilket jag förnekat att jag skickat men därmot vidger att jag skickat liknande för att freda mig själv i bostaden samt att jag står för att jag även skickat kränkande sms pga alla snubbar som ringde,smsade och till slut sparkade in min dörr.  Allt som en hämnd på att jag avslutade kontakten och upplyste fadern om att hon hade hasch i hans bostad, vilket han även hittade enligt TGR.  I år ser jag att det beror inte bara på målsägarens 2st poliser i familjen (varav jag 1st jag identifierat den andra vågar jag inte med säkerhet påstå identiteten på) det är även som så att målsägaren sitter och mailar polischefen Orvesjö om att "när ska ni ta honom?" samt "när ska han ta sitt liv? Tacksam för svar= Mvh Linnea Hedin.  Jag har inga problem med att offentligöra min målsägare eftersom dom fortsatte även efter HD avslag till prvöningstillstånd genom att gå på min mor precis som polisen gjort i 2.5år.  Dom modiga poliserna vågade nämligen inte fortsätta efter JO dnr 2839-2008.  Jag har nu sedan ett tag dels, en hyfsad chans att få ett flertal korrupta avsatta eller ännu hellre bakom lås o bom. (båda sakerna vore unika, så men vet aldrig....)  Jag har själv ett dnr hos europadomstolen sedan början av året pga det här Ekdahl vs Sverige.  Ska jag bli dömd så vill jag veta exakt vad jag åtalas för och accepterar inte rättsröta pga att jag är man och vågar stå för även dom handlingar som jag vet inte var till gagn för min person 2006.  Istället blir jag då straffad för att jag är ärlig och står för det, samtidigt som jag givetvis inte tar på mig gärningar som jag inte begått.  Alltså skulle jag bli dömd för 2st sms så hade jag kunnat ta det iom, att det är min telefon även om jag hade på sin höjd ett "likgiltlighets uppsåt" när jag lät annan skicka ifrån min tele.  Så det innebär nu att när jag har Europadomstolen som kanske rent av fäller Sverige, skulle jag bara då hållit käften pga "DU ÄR DÖMD OCH DÄRMED SKYLDIG"!!!  Samt blir beskylld för att vara både kvinnomisshandlare, kvinnohatare och en mängd annat som jag definitivt inte är varken dömd eller skyldig till att vara.  6st sommrar inom äldre vården mned bara kvinnor, med mkt goda refferenser pga min humanitet som visade sig genóm att när dom andra fikade, "så gick fredrik och satte sig med någon av de äldre och pratade mm".  Så dra åt helvete ni som säger att "RÄTTSÄKERHETEN ÄR GOD"!! och vi "rättshaverister" skall generellt sätt sträcka på ryggen och se ner på dom indoktrinerade och blinda som springer som en skock får och bräker enbart för att man minnsan har sett något på tv!  Var fan var ni innan programmet sändes ni 1.2miljoer i runda slängar som är så insatta i om allt nu har gått rätt till????  Min sista replik här om det här.  Daddy jag har du någon mailadress så vill jag gärna komma i kontakt med dig. Kan jag nå dig via facebook eller likande?  Jag ´lägger inte ut min mail här idag då folk ändå redan ringer och hotar samt snackar massa skit i luren sedan i tisdags. Jag blir SÅ imponerad av dessa anonyma hot..  Fredrik Ekdahl

  2010-03-27 | 17:10:49
 • Lena säger:

  Daddy..det du skrev 13:42:42 är klockrent..det händer det vet jag också.Men de flesta som skriver här har inte en susning om vad det är du pratar om.

  Och DAVID har jag sagt något om att skvallra på face book skulle vara det samma som en rättvis prövning..var har du fått det ifrån?

  Nu ska jag reta upp en del av er ännu mer och slå ett slag för att vi ska få en oberoende resningskommision i sverige...så som de tex. har i norge;)

  2010-03-27 | 17:14:58
 • Till susanna svensson säger:

  Susanna, jag lägger in det här igen, eftersom du verkar ha missat det.  Berätta för mig nu, varför fick hon [mamman på stranden] inte vittna? Jag har inte sett någon rimlig förklaring till det, utöver den självklara, nämligen att flera andra vittnens berättelser (inkl ytterligare en nykter mammas) ger en helt annan bild.  Jag har också några frågor. Enligt din och Oskars mammas världsbild ser det ut så här:  1. Båda flickorna (eller alla tre enligt Oskars bror) ljuger. Varför?

  2. Polisen ljuger och påstår att Oskars erkännande var frivilligt. Varför? Vad har de för skäl till det?

  3. Oskars egna advokater väljer att inte kalla in viktiga vittnen. Varför? Vill de sätta dit Oskar? Men varför?

  4. Tingsrätten gör fel. Varför?

  5. Hovrätten gör fel. Varför?

  6. HD gör fel. Varför?  Varför gör alla dessa människor fel och ljuger och ser åt fel? Är det någon slags konspiration? Är det verkligen rimligt att tro att alla dessa människor ljuger? Och vad skulle deras skäl vara? Jag är uppriktigt intresserad av svaren, för jag förstår bara inte hur ni resonerar.  2010-03-27 | 17:17:48
 • Fredrik säger:

  David jag ´har aldrig kommenterat fallet på flashback jag är bannad sedan januari med Misfitboy som jag heter där. Så lägg ner nu.

  2010-03-27 | 17:19:48
 • susanna svensson säger:

  KiaW det är varken du eller jag som ska ta ställning till om informationen var viktig eller ej det borde ha varit domstolen som gjort det ställningstagande. Vi har ältat detta nu i flera månader och lär inte komma längre för att övertyga varan.

  Åter till diskussionen om uppdraggranskning nedan kommer ett urklipp från granskningsnämndens sida med de regler som råder.

  •opartiskhet

  •saklighet

  •skydd av den personliga integriteten, och

  •hänsyn till mediets genomslagskraft, som innehåller ytterligare regler om våldsskildringar och även innebär att programmen inte får vara diskriminerande eller uppmana till brott.  Anser du onsadagens program var opartiskt i så fall vaför?

  Saklighet anser du att programmet var sakligt när de visade skärmdumpar på kommentarer från olika forum på nätet utan att nämna att de olämpliga kommentarerna var bortmoderrerade för flera månader sedan.

  Anser du att programmet har skyddat den personliga intigriteten när effekten har blivit att en pojke nyss fyllda 18 år har fått över 2000 mordhot och tvingas ha polisbeskydd och flytta till skyddad adress. Så starka ingrepp är ytterst sällsynta av svensk polis och tyder på att de måste se mycket allvarligt på hoten.  Om du tycker att onsdagens program uppfyller dessa regler var då snäll och förklara varför

  2010-03-27 | 17:19:55
 • Sanningen säger:

  En Pappa:Det stämmer att en annan mamma anmälde våldtäkt 2 och 3 som båda skulle skett på skolavslutningen.Flicka 3 tog dock själv direkt tillbaka anmälan gällande henne då hon menade att inget hänt.Våldtäkten ska ha hänt på tisdagen.Linnea anmälde den på fredagen.Första förhöret hölls med Oskar 00.15 på kvällen.På lördagen skedde sedan förhören med vittnen.Förhören skedde var för sig.Ingen har sett Oskar gå in eller ut från toaletten och förhören är inte samstämmiga.Det sistnämnda KAN bero på att ungdomarna omedvetet kan ha blandat ihop vilken dag eller tid saker hänt(eftersom förhören sker 4 dagar senare).Två pojkar vittnar om att de var med Oskar under den tid våldtäkten ska ha begåtts på annan plats.

  2010-03-27 | 17:20:42
 • David säger:

  Susanna:  Hur har fler tusen lyckats få reda på vad "Oskars" bror heter? Via UG??  2010-03-27 | 17:25:11
 • KiaW säger:

  Sanningen:

  Vad menar du med att förhören inte var samstämmiga?

  Självklart var de inte det när killen sa att han inte fanns på skolan alls vid tidpunkten och två vittnen förutom tjejen placerar honom på skolan strax före, men det lät som om du menar något annat.

  2010-03-27 | 17:34:10
 • susanna svensson säger:

  Det är inte speciellt svårt att ta reda på vad oskar heter egentligen eftersom han hela tiden på nätet gått ut med sitt riktiga namn eftersom han anser sig oskyldigt dömd och därmed inte anser sig ha något att dölja. Dumt ja visst det håller jag med om, men å andra sidan en rätt normal reaktion av en naiv 15 årig pojke som anser sig oskydligt dömd

  2010-03-27 | 17:45:02
 • Funderare säger:

  Sanningen:  jag trodde att reklamen för UG började den 19 mars att visas på TV.

  2010-03-27 | 17:45:36
 • KiaW säger:

  Susanna:

  Du och jag har hela tiden varit överens om att det är rättens sak att göra bedömningen, jag har aldrig motsatt mej det, men ni nöjde er inte att lämna över detta till advokaten och sökte resning, ni la ut denna information på nätet.  Min fråga rör inte vad som sker i rätten, min fråga rör er administratörer:

  Kollade ni upp att de vittnen som påstås finnas verkligen existerade, kollade ni upp att en anmälan gällande flickan gjordes av Oskars mamma, kollade ni upp vem killen var som citerades osv.

  Frågan är relevant då ni var de som ansvarade för att informationen fanns på sidan.  2010-03-27 | 17:47:20
 • David säger:

  Susanna:  Brodern är ju inte 15.

  Sen är det ju inte några små påhopp som han har låtit va kvar på bloggen och sin bilddagbok.

  Är det konstigt att folk blir upprörda.

  2010-03-27 | 17:55:07
 • Finn säger:

  Varför har man stängt Fria-Dennis-sidan? Var den verkligen så hemsk att man såg sig tvungen att stänga helt?

  2010-03-27 | 18:17:56
 • susanna svensson säger:

  Att pojken inte varit hemmlig med sin identitet på nätet eftersom han inte anser sig ha något att dölja och därmed vill framträda öppet för att bevisa att han är trovärdig gäller även den nyss 18 år fyllda brodern och hans övriga familj. Hur det ser ut på bidldagboken kan jag inte uttala mig om eftersom det är en sajt jag aldrig besöker bloggen däremot har sensats för drygt en månad sedan

  2010-03-27 | 18:19:45
 • Kvinnlig anti-feminist säger:

  Du har fullkomligt rätt, en rättvis rättegång MÅSTE

  innebära att alla vittnen hörs och det måste bevisas, utom rimligt tvivel som det heter, att man är skyldig.

  För någon vecka sedan läste jag om en pappa som suttit inne för att ha förgripit sig på sin dotter.

  Detta visade sig vara lögn och nu ska dottern åtalas för falsk tillgivelse. Ingenstans i media har jag sett någon som undrar: hur kunde pappan bli dömd när det uppenbarlingen inte har funnits några som helst bevis. Rättssäkerheten i Sverige när det gäller sex-brott finns inte längre.

  2010-03-27 | 18:31:15
 • susanna svensson säger:  Kiaw du är ju så oerhört krävande när det gäller att kräva detaljrika svar av andra. Jag saknar en förklaring till om du anser uppdragransknings reportage följer de regler som de har att följa eller ej.  2010-03-27 | 19:02:38
 • En Pappa säger:

  Sanningen

  Menar du att våldtäkt 2 och 3 ska ha skett på skolavslutningen och det är #2 som Dennis har dömts för?

  Pekades Dennis direkt ut som gärningsman av "offret", eller framkom detta senare?  Hur kan Flicka 3 ens göra en anmälan om "inget hänt"?

  Fanns det i #3 någon utpekad gärningsman?  Hur kan det komma sig att Linnea väntade 3 dagar innan hon anmälde?

  Stämmer det att hon hade berättat sin version (olika) till kompisar om vad som hade hänt under flera dagar då?

  För som jag har uppfattat det så hade Dennis hört Linneas berättelse via någon kompis, vad gjorde i så fall Dennis när han hörde dessa "rykte" om vad han ska ha gjort?

  2010-03-27 | 19:08:42
 • Till susanna svensson säger:

  Hej, susanna. Du kan väl försöka resonera lite kring de frågor jag har ställt två gånger här i kommentarsfältet nu och som du helt ignorerat. Jag är uppriktigt nyfiken. Varför fick mamman på stranden inte vittna, menar du? Och hur kan det komma sig att det har begåtts fel och ljugits i precis alla instanser (poliser, läkare, advokater osv) och av alla, från flickorna till hovrätten? Vad är det som ligger bakom det, tror du? Hur har det blivit så? Finns det något systemfel eller är det onda människor eller vad beror det på?

  2010-03-27 | 19:08:51
 • Till En Pappa säger:

  Oskar är dömd i både tingsrätt och hovrätt för två (2) olika våldtäkter av två (2) olika flickor som inte känner varandra. En våldtäkt i mars 2009 på en skoltoalett och en våldtäkt samma dag som skolavslutningen sommaren 2009. Var vänlig och läs t.ex. FUP. Eller varför inte bara en tidningsartikel.

  2010-03-27 | 19:14:05
 • KiaW säger:

  Susanna: Varför ska jag svara på dina frågor som du ställer efter att jag ställt frågor till dej utan att få svar.

  Mina frågor kräver ett simpelt ja eller nej...

  2010-03-27 | 19:17:58
 • En Pappa säger:

  Tråkigt att vissa som gör inlägg här inte ens kan skriva under med en (och samma) SIGNATUR, detta visar hur oseriösa dessa individer uppenbarligen är.

  2010-03-27 | 19:30:42
 • susanna svensson säger:

  Det som stått på infosidan har framför allt varit uppgifter från förundersökning och domar. Övriga uppgifter kommer från vittnen som känner sig kränkta över att de inte blivit lyssnade på.  Hade rättsystemet klarat av att reda ut denna härva och kallat alla vittnen i stället för att ignorera vissa hade cirkusen aldrig tagit fart. Som det framgick av Debbat på torsdagen har det hela tiden varit två läger i samhället både sådana som stött pojken och sådana som stött flickan.  Hade rätten hört alla som velat komma till tas hade det i dag inte varit några tvivel om vilka vittnen som var relevanta eller ej. Själv anser jag det mest graverande vara att mamman på stranden inte fick vittna hon var nästan den enda som var nykter och den enda som hade en tillförlitlig förklaring till varför hon var säker på tiden. och om jag dessutom inte minns fel var det inte flickorna själva som anmält händelserna på stranden utan en helt annan kvinna när den ena flickan förhördes så hävdade hon att hon bara hånglat. Den andra flickan hävdade våldtäkt. Dessutom är det bara flickan i fall ett som känt sig så mobbad och utfrusen så att hon inte kunnat bo kvar på orten flickan i fall två gör det fortfarande undrar vad det beror på. Kanske ligger nått i skolchefens kritik mot flicka 1s mamma

  2010-03-27 | 19:38:02
 • Daddy säger:

  Jag skall precis skriva ett nytt inlägg. Huruvida det kommer ut idag eller inte kan jag inte svara på. Det finns personer som jag har lovat att få läsa och godkänna först.  Men under tiden vill jag rekommendera Isobel Hadley Mamptz senaste kolumn i dagens Expressen. Något av det bästa jag läst på mycket länge och som har en klar beröring med det som avhandlas här för närvarande:

  http://www.expressen.se/ledare/isobelhadleykamptz/1.1932747/isobel-hadley-kamptz-ask-leder-oss-till-medeltiden  En annan fullständigt lysande text som jag vill slå ett slag för är Kimzha Bremers senaste blogginlägg.

  http://kimhza.wordpress.com/2010/03/27/de-farliga-papporna-och-jamstalldheten/#comment-359  Kan varmt rekommendera att alla som har ett seriöst intresse i frågan om rättssäkerhet både läser och begrundar bägge inläggen.

  2010-03-27 | 19:39:47
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Finn säger:

  Advokaten ville Dennis bästa och ville inte höra vittnet. Varför tycker ni att den som är satt att försvara Dennis ska kalla vittnen som förstör för hans klient?  Varför ville ni att han skulle göra så?

  2010-03-27 | 19:44:15
 • Frida säger:

  Tessa

  Den där pappan borde ta kommandot så karl han är och snacka allvar med sonen om blommor och bin man mot man emellan, så att mamman och brorsan får lugn och ro i sinnet.

  Det är naturligtvis inte lätt för dem heller. Här krävs handlingskraft just av pappan, tycker jag. Om aldrig förr så är det nu han ska visa vad bra farsor är och ska vara. Det är det minsta man kan begära av honom efter det som hänt. Vem har gett grabben hans värderingar kring tjejer och sex? Det kan man just undra.

  Detta är ingen mammagrej  Pettersson sa...  Tessa du ställer en mycket bra fråga det borde man analysera och vore det, som icke är otänkbart att pappan exluderats, vore det en sann poäng för pappor i Sverige och tänkvärt för alla och envar.  Snarare än att hävda ytterligare om ev oskuld  I övrigt tycker jag att det som jag fick ut av programmet var en uppväckning ang. bya mentalitet som jag själv upplevt, och hur det sen på nätet eskalerade utom kontroll på ett skrämmande sätt, mobbing.  Därför anser jag att man skall kunna identifieras och åtalas om man missbrukar yttrandefriheten genom förtal mobbing. Kränkningar skall aldrig skyddas av anonymitet.  Att inte lagens utlåtande om dom, och besöksförbud införlivades hos alla vuxna runt omkring barnen i en så liten ort.  Detta till trots om domen är riktig i sig eller icke.  Pettersson sa...  Jag vill tillägga en sak, en stor eloge till flickan som ställde upp för sin medmänniska, ett så starkt och viktigt agerande borde premieras, för att stärka de som vill och ser men inte vågar eller förmår, hon är en förebild i dagens hårda Sverige. En riktig hjälte.  Mammans stöd och uttalanden i morgonens tv gjorde mig lycklig, mitt i den här tragedin för två barn, som hon såg, två barn.

  Inte en pojke och en flicka, två barn!!!  Tack till er båda!

  2010-03-27 | 19:49:36
 • Lena säger:

  Hej Kvinnlig anti-feminist...Ja är det inte konstigt att när något sådant här drabbar en pappa så är det nästan helt tyst..att dottern är påkommen med att falskeligen anklaga sin pappa för incest..det verkar folk i gemen inte bry sig om.

  Det verkar finnas ett stort antal människor som tycker att det ska räcka med en anklagelse för att slänga någon i fängelse.Jag undrar om de här människorna kan tänka sig in i hur det skulle vara att bli oskyldigt anklagad..och inget du säger anses relevant av polis och åklagare ? Men det är klart..de här enögda personerna tror väl inte att det kan hända dem eller deras anhöriga.

  Jag VET att man kan bli dömd till fängelse utan ett enda bevis.Det finns bevisligen fortfarande människor som tror att om de är oskyldiga så friar rättsväsendet dem...det trodde jag också förut..men ack vad jag bedrog mej.

  2010-03-27 | 20:01:41
 • susanna svensson säger:

  Finns förklara för mig på vilket sätt mamman på strandens vittnesmål hade förstört för advokatens klient?

  2010-03-27 | 20:09:38
 • KiaW säger:

  Susanna:

  Kollade du att vittnena existerar, vem killen man citerar är och att Oskars mamma verkligen gjorde en anmälan angående flickan? Ja eller nej?  Angående "mamman på stranden"s vittnesmål så anser du att advokaten borde ha kallat henne trots att det hade inneburit att pojken skulle hamna i ännu sämre läge?

  Sen vill jag rätta till ditt lilla sakfel, hon var nykter och vuxen på plats, men inte den enda nyktra vuxna på plats som hade något att vittna om.  Vad gäller Uppdrag granskning så vet jag i just detta fallet hur noggrant man gått tillväga i sin research för att svara på din fråga.

  2010-03-27 | 20:11:47
 • Finn säger:

  susanna svensson: ja en advokat jobbar för klientens räkning. Men du menar alltså att advokaten jobbade för att sätta dit Dennis trots att han var oskyldig? Kan du berätta mer om det här eller är du lika okunnig som oss andra?

  2010-03-27 | 20:34:33
 • Till susanna svensson säger:

  Hej, Susanna. Vad är din tes kring varför inte Oskars advokat ville att "mamman på stranden" skulle vittna? Om hon nu var ett så viktigt vittne och dessutom hade blivit hörd i utredningen -- varför fick hon inte vittna i så fall? Menar du att advokaten gjorde en felbedömning? Eller var han illasinnad? Det är ju inte tidigare okända uppgifter vi talar om här, utan hennes uppgifter har alla intresserade kunnat ta del av, tillsammans med uppgifter från andra som befann sig på stranden samtidigt.

  2010-03-27 | 20:43:43
 • Nisse säger:

  Hur i helvete kan du försvara en våldtäktsman, hur kan du leva med dig själv?

  Du VET att han är skyldig, men lit förbannat så försvarar du Dennis, det är så jävla sorgligt så att det inte finns ord.  Det finns INGA oklarheter i denna dom, han är skyldig bortom alla tvivel, det du målar upp som rättshaveri är bara påhitt, utan grund eller bara rent oförstånd.  Gör dig själv en tjänst, stäng ner din blogg, ska vi kunna rädda Dennis så måste vi acceptera det han gjort. Att rättfärdiga hans gärning kommer att sluta i tragedi för honom och hans nästa offer.  Lev med det du.

  2010-03-27 | 20:46:39
 • Bedrövad mamma igen.Än mer bedrövad än förut säger:

  När du skriver saker som "den påstådda våldtäkten mot Linnea"

  Så kan man lätt tro att du faktiskt försvarar våldtäkter.

  Du antyder att våldtäkten är ett påstående, en utsaga från Linneas sida.  Du försöker påvisa att linneas utsaga är felaktig och misstror henne öppet på din blogg.  Våldtäkten är inte längre en utsaga från linnea eller en påstådd våldtäkt, den är ett faktum.

  Det är faställt och bekräftat.

  Dennis har våldtagit denna flicka.  Hur understår du dig att ifrågasätta någons minderåriga dotter i din blogg? Att misskreditera henne,kränka och förolämpa?  Jag känner mig äcklad ärligt talat.  Sedan tjattrar ni hit o dit om än det ena och än det andra vittnet.. Alla ska tydligen få komma till tals och berätta sin version, deras syn på saken, deras åsikt. Allas åsikter kan inte räknas som vittnesmål, alla vittnesmål är inte relevanta oavsett om man som privatperson är av annan åsikt.  Kan ta ett av mina egna fall.

  Blev misshandlad.  Vi båda ljög i rätten om att vi aldrig skulle ha haft en relation tidigare. Var detta relevant?

  Skulle jag ha varit mindre trovärdig om jag som kvinna haft ett sexuellt förhållande ett år tidigare med den man som misshandlade mig? Hade jag då varit en slampa, en hora som förtjänade det?  Hade det hjälpt honom? Hade han fått en förmildrande dom?  Om jag fått lägga fram , med flertalet vittnen att han har en väldigt skev kvinnosyn och att han ljög domaren rätt upp i huvudet då han nekade till att han skulle ha flera syskon än de domaren räknade upp eftersom han ansåg att hans mor var en hora och de barn hon fått med andra män var horungar.

  Hade detta varit relevant att ta upp i en rättegång?  Hade det gynnat mig? hade det varit att slänga skit på varandra eller hade det varit att komma från saken i sig som det gällde, själva misshandeln som skedde?  Som du ser så finns det mycket som kan kännas viktigt att få fram men som faktiskt är irrelevant i saken.

  Att kalla vittnen bara för att försöka misskreditera varandra och slänga skit hör inte hemma i en rättegång och detta vet åklagare, advokater och domare mycket väl om.  Det som spelar roll är defacto att Flickan blev våldtagen av dennis.

  Att du försöker spela hjälte och för vidare skiten som stod på Alexanders sida friadennis hjälper varken gärningsman eller offer.

  Hur ska dennis kunna inse allvaret i det han gjort och ta konsekvenserna utav och börja arbeta med sig själv om folk hela tiden tar honom i försvar och försöker rättfärdiga hans övergrepp mot dessa flickor?

  2010-03-27 | 20:47:57
 • Lena säger:

  KiaW...tala nu om för oss vad vad mamman på strandens vittnesmål innehåller som skulle förvärra för pojken? Kan det bli värre för honom än det blev?Vad menar du?

  2010-03-27 | 20:48:19
 • Alexis säger:

  Daddy, din kommentar om papegoj-trollet Kia W-s "debatteknik" är helt korrekt!! Fick själv hörselskador efter att en gång ha tvingats lyssna på hennes raspiga grammofonskiva i en debatt.

  Beträffande upprörde WS klagomål tidigare här var det jag som i en debatt adresserade honom som WC, inte du. Men han var en av de roligaste kommentatorer jag stött på, med sin himlastormande veklagan efteråtom förödmjukelse både här och på andra bloggar, verkligt underhållande!

  Tycker du gör helt rätt som riktar sökarljus på det här fallet!

  2010-03-27 | 20:53:05
 • susanna svensson säger:

  Min tes är att det var en oengagerad advokat som tyvärr inte gjort sitt yttersta för sin klient. Finns gott om sådant slarv. Den första advokaten var för oskicklig den andra åtog sig fallet utan att egentligen ha tid att läsa in sig i ärendet och skickade en assistent i stället. Är det just mot en 15 årig pojke. Duger mitt svar eller ska du kräva nya tills jag svarar som du vill?

  2010-03-27 | 20:59:42
 • KiaW säger:

  Oskars eget vittnesmål tillsammans med flera andra vittnesmål (bla en annan nykter vuxens) är direkt motsägelsefulla till det vittnesmålet. Att ha med ett vittne till fördel av pojken som så starkt riskerar att framstå som lögn hade skadat klienten.

  2010-03-27 | 21:00:03
 • KiaW säger:

  Alexis: Då var det ju du som stod för frågandet, inte jag, det var alltså du som använde den teknik beskriver här.  Saken är att jag debatterar inte de stora frågorna Daddy vill ska diskuteras, jag är intresserad av just detta fallet och att det inte förvrängs, jag vill också ha relevanta frågor besvarade.  Det stämmer att jag inte blir nöjd när jag ställer direkta frågor och får ett svavande svar som handlar om stora bilden, jag vill ha svar på just det jag frågar efter.  Jag vet att jag är envis, men jag förstår inte vad det är som gör det så svårt att skriva ett ja eller nej.

  2010-03-27 | 21:12:16
 • Finn säger:

  susanna svensson; Den första advokaten var oskicklig, på vilket sätt?  Och den andra var slarvig så han glömde eller struntade i att kalla ett viktigt vittne.  Menar du mig, att svara som du vill? Vad menar du med det? Om du vet en massa om det här kan du väl berätta hur det hänger ihop så man förstår.  Att säga att den ena var oskicklig och den andra slarvig är en sak som man kan besvara med att nej så var det inte. Var hamnar vi då?  Hur skulle det vara med några riktiga argument susanna, eller finns det inga?

  2010-03-27 | 21:19:46
 • Lena säger:

  Nisse...Vem är det som försvarar våldtäktsmän? Mej veteligen ingen på den här sidan...för mej personligen är det rättssäkerheten i sverige jag är intresserad av..jag vill ha ett rättssäkert samhälle,jag vet av egen erfarenhet att vår rättsapparat inte alltid fungerar.

  Jag vet naturligtvis inte om denne pojk är skyldig eller oskyldig..men jag vet att man kan bli dömd i ord mot ord rättegångar utan bevis..och så får det inte vara om vi ska kunna kalla oss en rättsstat.Låt oss få en oberoende resningskommision i sverige...så att eventuella fel kan rättas till.

  2010-03-27 | 21:23:10
 • rotve säger:

  Det är lustigt att vissa här påstår saker utan att ha andra belägg för dem än att våldtäktsmannens brorsa och psykopatiska morsa PÅSTÅR det i bloggar på nätet..  Denniz döms för våldtäkt. Morsan och brorsan "Hon var kär i Dennis" "Hon påstår olika saker till olika personer". Daddy: "Det måste vara sant!"  Dennis döms till våldtäkt på en annan tjej. Morsan och brorsan "Det finns alibi" "Det finns bevis på att Dennis inte gjorde det" "DNA-testen visar bara på samma hårfärg". Daddy: "Det måste vara sant!"  Kort och gott: lögner.  Uppenbarligen sväljer Daddy alla dessa lögner, som inte finns verifierade annat än hos gärningsmannens föräldrar, och tar dem som "fakta". "Han är oskyldig det finns bevis!!". Ok. Överklaga då? Skicka bevisen till media. Men grejen är den att det finns inga bevis för att Dennis inte är en sexualbrottsling med impulskontroll. Han är dömd två gånger , han är våldtäktsman. Att försvara honom är smaklöst.

  2010-03-27 | 21:25:00
 • Finn säger:

  Om man engagerar sig i pojkar/mäns situationer så mycket att man inte kan acceptera ett utslag i två tingsrätter och två hovrätter och två utslag i högsta domstolen utan tror att det gått fel till, är det väl inte för mycket begärt att be snälla Daddy att förklara VAD det är som gör att det här har gått fel till. Gärna nånting som inte är vansinniga fantaiser utan helst håller sig till verkligheten. Annars verkar det hela ju sinnesstört.

  2010-03-27 | 21:45:34
 • Lena säger:

  KiaW...nu tror jag att jag börjar förstå...mamman på strandens vittnesmål skulle inte varit bra för målsägande :) Är det så det är? :)

  2010-03-27 | 21:52:59
 • Daddy säger:

  Lugn, det kommer mer. Och får jag påminna berörda att jag med ordet fakta inte menar samma sak som sanningen om gärningen. Lite konfunderad över att ens behöva upplysa om detta.  Jag får utgå från att detta beror på att man läser mina skrifter på en blogg och inte i Expressen eller Aftonbladet. Med fakta menas att man exempelvis berättar vad en inblandad i ärendet har sagt. Att personen ifråga har sagt detta är fakta.

  Om personen ifråga ljuger eller talar sanning är inget som en skrivande journalist behöver ta ställning till. Eftersom inte journalister alltid själva är ögonvittnen eller inblandade i brott så meddelar vi vad dom inblandade säger.  Förstår alla skillnaden?  KiaW, du påstår dig ha bevis för att den uppgiftslämnare jag nämner förr inte talar sanning. Detta utan att ens veta vem jag syftar på.  Jag är emellertid mycket intresserad av att ta del av dina bevis. Min mailadress står på bloggen.

  2010-03-27 | 21:56:43
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Håkan Olsson säger:

  Två relevanta frågor:

  a. Fick den 15-åringen en rättvis rättegång där alla uppgifter ( både får och emot) kom fram?

  b. Gjorde UG ett objektivt reportage som objektivt belyste vad som förkommit?

  Två helt legitima frågor i ett rättssamhälle.  Men, bara att ställa dessa frågor tycks skapa rena rama stormen!

  Bara det faktum att någon ställer frågorna tycks göra folk fullständigt hysteriska!

  Man häpnar.

  Man kan verkligen undra hur det är ställt med rättsmedvetandet i vårt land.

  Har folk fullständigt förlorat fattningen?

  Är Sverige har ett rättssamhälle eller

  är det pöbelvälde som gäller nu för tiden!  Daddy fortsätt ställa frågor!

  Om inte annat så visar debatten på den här bloggen att ditt frågande verkligen behövs i dagens Sverige!

  2010-03-27 | 22:00:14
 • Lena säger:

  Finn...det är du som lever i fantasins värld ...för i verkligheten lever du då inte ..beklagligt .

  Och det verkar inte heller som om du läser det som skrivs..åter igen beklagligt.

  Nu ska jag krypa till kojs..så nu kommer jag inte att läsa här förrän imorgon...hoppas det finns något intressant att läsa då :) Godnatt.

  2010-03-27 | 22:07:26
 • KiaW säger:

  Daddy:

  Jag förstår vad fakta är, och du presenterade att advokaten uppmanat pojken att erkänna för att få ett lindrigare straff som fakta.

  Jag ifrågasatte den uppgiften eftersom det inte återfinns i fUP och inte heller har familjen påstått att han skulle ha sagt det.

  Därför undrar jag var du fått den uppgiften ifrån att advokaten faktiskt har sagt så eftersom du säger att det är fakta.  Sen vad jag sa är att om det jag tror du syftade på, något som tidigare inte publicerats, så har jag bevis på att den uppgiften inte gäller den som familjen tror sig veta och om det publiceras kommer ytterligare ungdommar hängas ut som inte har något med detta fallet att göra.  Jag vet inte vad du syftade på då du inte berättade det, jag kan bara tro. OM det var det jag tänker på så undersök uppgiften själv. Det var bara ett gott råd.  Lena: Precis rätt uppfattat.

  2010-03-27 | 22:12:48
 • rotve säger:

  Daddy, du som är journalist och allt.. Kan inte du berätta varifrån du fått informationen om att Pojken skulle ha alibi för våldtäkt 2. Kan du styrka det?  Sedan har jag en fråga till. Om det är så att dina "nya fakta" bara är saker som gärningsmannens morsa sagt till dig via mätet.. Är det detsamma som "Fakta" för dig, vad hon eller andra inblandade påstår?  MvH  2010-03-27 | 22:15:51
 • susanna svensson säger:

  KiaW äntligen en sak jag kan hålla med dig om Daddy har faktiskt missat lite pojken erkände faktiskt inte pga av att han lovades lindrigare straff enligt pojken och hans familj lovades han att få komma hem till mamma om han erkände i stället för att sitta häktad o minst tre vekor. Dvs pojken hävdar att han utsatts för en betydligt värre påtryckning än den som Daddy hävdar

  2010-03-27 | 22:37:17
 • susanna svensson säger:

  Jag glömde en sak KiaW om daddy fått uppgifter där källorna begärt att få vara anonyma i egenskap av att vara journalist så är Daddys bunden av källskydd Daddys kan blir hårt straffad óm han anger sådana källor

  2010-03-27 | 22:40:17
 • David säger:

  Susanna:  Visst kan han hålla källorna anonyma.

  Men då får jag som läsare också bestämma värdet av dessa källorna.

  2010-03-27 | 22:42:36
 • susanna svensson säger:

  Nått för blogginehaverskan i din krets KiaW behöver tänka på hon menar väl förmodligen att hennes blogg har ett journalistiskt syfte och då gäller det verkligen att hon inte lämnar ut e mailadresser och ip nummer till höger och vänster på folk som skriver under nick på hennes blogg. Kan sådant spåras till henne ligger hon rätt risigt till

  2010-03-27 | 22:43:26
 • David säger:

  Susanna:  Nej Catta har vidhållit att hennes blogg är privat samt att hon bra skriver om sådant som intresserar henne, den innehåller ju en hel del privata saker också.

  2010-03-27 | 22:46:36
 • Alexis säger:

  KiaW; kunde inte höra vad du sa p g a rasp i skivan. Läs i stället Daddys träffsäkra analys av din "debatteknik" en gång till.

  Gäsp... Good nite!

  2010-03-27 | 22:55:38
 • KiaW säger:

  Susanna:

  För det första så påstår inte pojken själv att han erkände för att han blivit lovad att komma hem till mamma. Han kallar till sig förhörsledaren med önskemål om att få erkänna, förhörsledaren säger då till honom att han inte ska erkänna för att få komma hem. Detta enligt pojken.

  Förhörsledaren och pojken har bara haft ett möte innan, och då var advokaten med, detta också enligt pojken.

  Vad pojken däremot säger är att han missuppfattat advokaten och förhörsledaren vid förhöret som föregick att det skulle gynna honom att berätta sanningen.

  Detta också enligt pojken.  Sen bevisar du nu Susanna att Daddys fakta inte var något fakta alls, det vet både du och jag att den uppgiften är felaktig.  Om du tittar på de andra punkterna från förra inlägget som jag tar upp om övriga fakta han presenterar så håller du säkert med där också, uppgifterna är felaktiga.  Ett exempel (Taget ur minnet): "Alla otaliga vittnen som befann sig i bassängen har inget sett". Det är en felaktig uppgift, inga vittnen är förhörda som ska ha sagt att de inget har sett.  Jag orkar inte gå tillbaka och hämta de andra fakta som är felaktiga i denna sena timme, men jag skrev dem i flera kommentarer under det inlägget i går så du bör ganska lätt kunna hitta en av dem.

  2010-03-27 | 22:56:55
 • Det finns ingen rättvisa, det finns bara rätt. säger:

  "är det pöbelvälde som gäller nu för tiden!"  Uppenbarligen har brottoffren erfarit ett pöbelvälde framtills UG fick gå in och hamra in att rätten fallit till brottsoffrens favör. 4 domstolar har varit inblandade och alla har varit eniga.

  Så lägg av med bransliga kryphål om sanningen, det ser bara pinsamt ut.  "Gjorde UG ett objektivt reportage?"  Ja så gott man kunde. Jag tor att då ingen kan bestämma vad objektivt är, får man titta på vad folk tycker. Tycker en majoritet av svenska folket att det var objektivt nog, så var det det. Demokratin råder med andra ord.  2010-03-27 | 22:59:57
 • Sven säger:

  KiaW: Var inte advokaten med på det förhör när pojken erkände?

  2010-03-27 | 23:31:54
 • David säger:

  Sven:  Jo, advokaten var med på det förhöret

  2010-03-27 | 23:35:52
 • susanna svensson säger:

  KiaW när det gäller hur påtryckningarna om erkännandet gick till finns det olika uppfattningar vad har du för belägg för att din är den korrekta har du talat med pojkens anhöriga för de lär ju vara de som har förstahandsuppgifter från pojken.  David det var rätt många som inte uppdrädde som öppna källor i uppdraggranskning bla flickans som kallades Linea då tolkar jag det som att hon har mindre trovärighet eftersom att hon uppträdde anonymt enligt din uppfattning. Dennis har ju ex hela tiden på nätet framträtt med sitt riktiga namn alltså måste han vara mer trovärdig än den fingerade linea enligt dig

  2010-03-27 | 23:47:46
 • Greger säger:

  Hej Daddy!  Tror du att dina chanser att vinna din vårdnadstvist förbättras när du försvarar en pojke som är dömd för våldtäckt på två flickor?  Jag hoppas att det inte går så bra för dig för du verkar ha en otäck inställning till barn och våldtäckter.

  2010-03-28 | 00:04:07
 • David säger:

  Susanna:  Nej självklart är han trovärdigare, hon var ju överhuvudtaget inte inblandad i detta

  2010-03-28 | 00:05:48
 • KiaW säger:

  Susanna:

  Det står i FUP.

  2010-03-28 | 00:10:30
 • Finn säger:

  Vad finns det för belägg att pojken, brodern och mamman inte ljuger?  För att våldtäktsmän och deras familj aldrig gör det?  Våldtäktsmän är kända för att tala sanning?  2010-03-28 | 00:34:28
 • Finn säger:

  Behöver man inte komma med några objektiva fakta som går att kontrollera för att börja prata om att rättegångar inte gått rätt till+  Eller menar man att ALLA som vill kan påstå vad som helst och så ska ALLA tro att det dömda brottslingar är sant, bara för att de SÄGER det?  Kanske Daddy kan presentera lite objektiva fakta som går att kontrollera, diskussionen är ju helt meningslös.  Det vore också roliga om Daddy kunde utveckla sin synpunkt. Om han vill bli tagen på allvar.

  2010-03-28 | 00:39:47
 • Bedrövad mamma igen.Än mer bedrövad än förut säger:

  sanning, fakta ,information.  "Med fakta menas att man exempelvis berättar vad en inblandad i ärendet har sagt. Att personen ifråga har sagt detta är fakta"  Alltså ren hörsägen, rykten, modifierade sanningar.

  Du meddelar vad de inblandade säger, med andra ord du fortsätter sprida den dynga som fanns på friadennis sida.  Ordbajseri helt enkelt.  Du har ingen fakta, inga sanningar, bara en sidas syn och åsikt om saken.

  Eftersom du sprider den & försvarar den så delar du den.  "Om personen ifråga ljuger eller talar sanning är inget som en skrivande journalist behöver ta ställning till."  Men DU tar ställning! Du framställer de sk. fakta du får till dig som sanning & bevis, en sanning som du delar. Eller en lögn?  Det kommer mera skriver du." klöks"  Har inte barnen i detta lidit nog?

  Eller du ser inte dem heller?

  Du ser bara dig själv i det hela?  Du borde kanske backa och se dig och rania istället.

  Detta kommer att få efterdyningar vare sig du vill det eller ej.

  Sätt barnen i första rum! såväl dina egna som andras.  Säger det igen.

  Hoppa av dina höga hästar & välj dina strider.  2010-03-28 | 00:55:39
 • Bedrövad mamma igen.Än mer bedrövad än förut säger:

  En sak till.  Jag vill att du klargör utav vilken anledning du väljer att skriva  " den påstådda våldtäkten "  den påstådda våldtäkten. Våldtäkten har ägt rum. Det är inget påstående det är ren fakta som det finns bevis och belägg för.

  Skriver du den påstådda för att öppet visa att du misstror flickan?

  2010-03-28 | 01:00:53
 • Niklas säger:

  För det första så tycker jag att det är tramsigt att du återger debatten från den förra kommentarstråden på ett oseriöst sätt där du lägger orden i munnen på dina motdebattörer och framställer oss som enkelspåriga. Det är larvigt och ett tecken på dålig debatteknik.  För det andra så tycker jag fortfarande inte att du tillkommer med något intressant. Du griper efter halmstrån för att försvara en kille som blivit dömd för våldtäkt och jag förstår verkligen inte varför? Det finns säkerligen alltför många som blivit oskyldigt dömda i fängelse, men i det här fallet finns det ju mycket bevisning.  När det gäller DNA-bevisningen så tror jag att ytterst få som tänker efter menar att enbart DNA-bevisning hur stark den än må vara räcker för att döma någon, men det är inte poängen här. Poängen är att det finns både DNA, utpekande och vittnen! I ett sånt fall blir DNA-beviset naturligtvis oerhört viktigt. Domstolen ska döma folk om de är bortom rimligt tvivel skyldiga. Nyckelordet här rimligt tvivel, om det finns så pass stark DNA-bevisning som i det här fallet, utpekande och vittnen finns det inget rimligt tvivel.  För det tredje så kan du ha hur litet förtroende för rättsväsendet som du vill. Det är fortfarande rimligen så att rättsväsendet i alla normala fall inte har någon anledning att döma oskyldiga och att de allra flesta domar är korrekta. Att avfärda alla domar konsekvent känns ju bara oerhört idiotiskt...  För det fjärde så finns det ingen andra sida som inte har kommit till tals i Uppdrag granskning eftersom programmet inte handlar om huruvida våldtäkterna ägt rum och två olika sidor som har olika ståndpunkt om detta. Dessa två sidor har möts i domstol. UG handlar om hur flickorna behandlats och deras situation. Säkerligen har killen utsatts för en del otrevligheter och i UG får vi också veta av olika personer att det fanns två sidor. Mig veterligen fanns det när programmet gjordes ingen facebook-grupp med över 4000 medlemmar som var emot pojken och det var pojken som fick applåder i kyrkan medan flickan inte vågade gå dit.  Inse följande:

  I väldigt många fall så finns det detaljer som kan tala för att en dömd person är oskyldig. I väldigt många fall sprids det av den dömde och dennas närstående olika myter och påståenden. Faktum är dock att det finns väldigt starka bevis mot Dennis. Det är ställt bortom allt rimligt tvivel att han begått två våldtäkter. Detta i sig är dock inte tillräckligt intressant att göra ett teveprogram av, det intressanta är att offren skuldbeläggs och förövaren får stöd och därför skildrar UG detta.

  2010-03-28 | 01:38:57
 • En Pappa säger:

  Är ni inte läskunniga????

  VAD handlar detta inlägg om?

  Har ni inte ens LÄST vad det är för överskrift???

  Får då påminna er igen:  "Fler fakta som uppdrag granskning "glömde" att nämna"  Daddys inlägg handlar inte om frågan VEM som är skyldig, utan om det har skett en rättssäker framställning av fallet.  Genom att påstå att detta fallet är ett solklart fall är man inte en kritiskt tänkande individ, det är många lösa trådar som uppenbarligen inte sitter fast på säkert sätt.

  Men visst, det är lätt att döma någon och hänga ut, men att reparera skadan om man inte med 99.9% säkerhet kan fastställa vad som har hänt är förödande, det gäller både för offer och misstänkt.

  2010-03-28 | 03:10:10
 • Finn säger:

  Pappa: Men om man ska ta reda på om det har skett en rättsäker framställning så måste man ju veta att rättegången varit rättsäker.  Och för att veta det så måste man ju se till fup.  Om man kan fastslå att rättegången gått rätt till så har man ju svaret på om framställan i UG är rättsäkert.  Det är väl alldeles självklart att rättsäkerheten måste grunda sig på att rättegångarna är rättsäkra och då måste man ju dividera om fup och hur rättegången gått till.  Hur ska man annars göra? Fråga våldtäktmannens mamma om det var rättsäkert?  Daddy har inte lagt fram NÅGOT som visar på att rättegångarna inte gått rätt rill och alltså var UG helt riktig i sin framställan.

  2010-03-28 | 03:22:31
 • Jan Banan säger:

  Självklart är det många som vill att UG ska fällas för att programmet var vinklat (iallafall tycker ju vissa att det var vinklat)  Men ni kan glömma att dom kommer fällas, spelar ingen roll hur man vrider o vänder på det eller vilken sida man står på.  UG har i detta fallet inte gjort något fel, iallafall inget tillräckligt grovt fel för att fällas...dom kanske inte har sagt hela sanningen. OK visst, men inget man fälls för.  Dom kanske har valt att inte ta med vissa fakta eller intervjuat vissa personer. Ok, men inte skäl nog...  Ja det finns ju säkerligen tusen orsaker till att UG borde fällas...men lika många till att det inte borde fällas.  Man kan tycka vad FAN man vill men en journalist har friehten att välja precis det den vill säga. Sen om man som läsare inte gillar det så ja synd för Dig.  Man hade kunnat starta en masskampanj av anmälningar till diverse sk grävande journalistprogram...och övriga nyhetsmedier för den delen.  Vi "köper" en massa lögner eller sanningar, beroende vilken sida vi står på, varje dag.  2010-03-28 | 03:27:05
 • Purusha säger:

  Jag har länge trott att du är en pappa som blivit illa behandlad och läst din blogg; så är det kanske. Men nu skäms jag för att skriva en kommentar här. Jag vill inte synas bland alla de våldtäktsmän och pedofiler som hejar på här. Ska undvika denna obehagliga blogg i forttsättningen.

  2010-03-28 | 03:34:03
 • Finn säger:

  Vad betyder egentligen "en rättsäker framställning av fallet"?  UG framställde den väl på det sättet att pojken är skyldig till två våldtäkter och det är han ju enligt rättsväsendet. På vilket sätt skulle det kunna vara att inte göra "en rättsäker framställning"? (vad det nu riktigt är)

  2010-03-28 | 03:38:58
 • Finn säger:

  Alltså vad Daddy egentligen kräver är att UG skulle ha framställt det som det inte var helt säkert att pojken inte var skyldig till de två våldtäkterna.  Hur kan man tycka det är vettigt, han är ju fäll i två tingsrätter, två hovrätter och högsta domstolen har tagit ställning två gånger med resultat att de anser att allt gått riktigt till.  Och så kommer Daddy och tycker att UG skulle ha framställt det som om pojken mycket väl kunde vara oskyldig. Samtidigt som han försöker inbilla oss att han inte har tagit ställning, detta till trots att han skrivit på uppropet Fria-Dennis.  Och utan att ha en enda vettig invändning mot rättegångarna.  Daddy, du tycker inte att du resonerar lite konstigt nu?  2010-03-28 | 03:45:39
 • Finn säger:

  Dadddy ville alltså att UG skulle framställt det som det inte var helt säkert att pojken var skyldig ska det stå.  De har självklart läst fup eftersom de började med den inriktningen på programmet. Sen insåg de att pojken var skyldig. Varför skulle de då antyda att han inte säkert är skyldig?  Ska alla som är dömda framställs som kanske oskyldiga i media Daddy?

  2010-03-28 | 04:15:13
 • Tobbe säger:

  Hej! Allt bra? :)

  2010-03-28 | 04:33:14
  Bloggadress: http://tobbees.com
 • Daddy säger:

  För att hitta något exempel på ett värre pöbel och och mob mentalitet än det som nu rasar i detta land måste man förmodligen gå tillbaks till 30 talets Tyskland.  Det skrämmer mig om jag skall vara helt ärlig.  Ett nytt inlägg med en rad hittills okända uppgifter i fallet är färdigt. Dock kommer det att måsta redigeras ner en aning.  Inte för att innehållet inte stämmer, utan för att uppgifterna kan tyvärr helt enkelt inte publiceras än. Varför blir av samma orsaker också naturligtvis omöjligt att svara på i nuläget. Därför kommer det att dröja ytterligare en tid.  Men uppdrag granskning har haft sedan förra hösten på sig att göra sin så kallade research i fallet. Då kan jag kanske få ett eller par dygn på mig?

  2010-03-28 | 04:53:44
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Anonym säger:

  Jag satt själv på polisförhör i den här åldern och frågan man alltid får är, -ska vi välja en försvarare åt dig, detta sagt av en polis som är trevlig och korrekt, förmodligen också ser dig i barnperspektiv, och därav har en hjälpande ton.  Det känns i situationen bra och tryggt, men risken att polisen ringer samma som alltid kan och säger ja blir bekvämt, den som alltid blir uppringd vill fortsätta med det, de hamnar lätt i symbios.  Anledningen till att jag därefter lärt mig att vilken advokat du har, har stor inverkan på utgången vilket jag lärde mig den gången just det faktum att advokaten frågade mig om jag ville erkänna och så skulle rätten se på mig som ångerfull och att då blir inte straffskalan lika hög. vilket är något som domstolar självklart tar hänsyn till, inte i skuldfrågan utan i straffskalan, advokaten var inte engagerad utan hade mage att agera i rätten som om jag var skyldig, så jag fick tala för mig själv.

  Men det vet jag idag att det klarar inte många av i den åldern.

  Att stå på sig att säga rätt inför alla de vuxna i en rättssal, på så kort tid är inget för barn.

  Det kan lätt bli fel.

  2010-03-28 | 06:33:33
 • Madde säger:

  Jocke, du vet att du får ta den tiden på dig som du behöver.

  Det är ett viktigt inlägg och det skall bli rätt.  Jag ser återigen att drevet är igång och inte har lugnat ner sig.

  Så många som inte kan läsa det som Jocke skriver utan det ni själva VILL läsa så ni har en anlegning att ge er på någon så ni får ut er frustration.  Tror ni genom hot och anndra påhopp hjälper flickan när ni inte ens förstår vad det är Jocke vill få fram.  Tro inte det.

  Detta skadar henne mer än hjälper.

  Genom att bete er som virriga höns och tävla om vem som kan vara värst visar ni att ni är aningen instabila.  Varför då?

  Inläggen handlar inte om den ena eller den andra är skyldiga utan hur rättsamhället fungerar.  Jag kan ju gå till mig och mina barn.

  Jag har en pojke och en flicka.

  Oavsett vem av dom som skulle drabbas eller vara förövare så vill jag att rättsystemet skall fungera korrekt.  Det vet vi att det inte gör.

  Det mörkas och undanhålls bevis.

  Det vet ni och det vet jag.  Vad är det som är fel med att lyfta fram det?  Jocke, du är så modig, så otroligt modig som vågar på emot något som skall vara så politiskt korrekt.  Om pojken är skyldig, är det inte då viktigt att allt gått rätt till?

  Där det inte finns några tvivel eller luckor som gör att en advokat kan gå få honom fri?

  Tror ni inte att det är så att det är många våldtäksmän/kvinnor går fria just för att rättsäkerheten inte fungerar?  Vill ni ha det så?  OM flickan har hittat på, vill ni inte då att hon skall få sitt straff?  Är det så att flickan eller pojken har blivit manipulerad till att hitta på/ljuga, vill ni inte då att de ansvariga skall få sitt straff då de - i så fall - har förstört en flicka och en pojkes liv + deras familjer och vänner?  Och VAD har detta med Jockes föräldraskap att göra?  Och varför drar ni in hans dotter i detta?  Har inte hon nog med elände i sitt liv?  Det är inte Jocke som har dragit in henne i dessa inlägg och kommentarer, ändå så kommer det hot som - när dottern kommer att läsa detta så kommer hon att minsann få se vilken pappa hon har.

  Han kommer inte att tro på dig om du blir utsatt för tex våldtäkt skriver många av er.

  Det är ju Galenskap på hög nivå.  Det finns något till jag funderar på när det gäller vissa kommentarer.

  Ni är ganska många som hävdar att Jocke är en kvinnohatare.

  Har ni då missat att det är en mamma han har kontakt med?

  Det är en mamma en kvinna som får Jockes uppmärksamhet.

  Inte pappan, inte en man.

  Hur tänker ni här?  2010-03-28 | 08:05:29
 • Molly säger:

  Jag läser och häpnar. Såvitt jag förstått blev UG konaktade av "Oskars" anhöriga som tyckte att pojken intw fått sin sak rättvist prövad. I sin research hiyyade man inget som skule tyda på att så hade skett. En av landets mest kända advkatfirmoe ´med Leif Sibersky åtog sig fallet. Nu är inte Leif Silbersky känd flr att vinna sina mål utan mer känd för att vara just en kändisadvokat. Rykten gör också gällande att de som anlitar dessa kändisadvokater sätter sitt hopp till att de erfarna advokaterna ska lyckas hitta graverande fakta som friar dem, men LS & co tycks inte vinna flera mål än de som anvisas ett ombud utan det kändisskap som omger LS och hans advokatbyrå.  Vad UG kom att handla om var inte huruvida Oskars rättegångar skedde på rättvis basis eller ej. Alla inblandade är förlorare. Oskar må vara straffmyndig enligt lagen men är i mina ögon fortfarande ett barn. Det hans msmma, bror och mammans vänner ägnat sig åt i något sorts välmenande engagenmang kommer att följa honom livet ut liksom hans storebror.  UG kom att handla om hur inte bara en utan två unga kvinnor (barn) förföljts, hånats och smutskastats av vuxna människor, av föräldrar som misslyckats totalt i sitt föräldraskap genom att vare sig lära sina barn att se skillnad på rätt och fel och att inte ha lärt sina avkommor att ta ansvar för sina handlingar, att gottgöra sina medmänniskor och ta att erkänna sina fel och brister.  Det syns förvånadsvärt att du Daddy, som påtalar bristen på pappor i barns liv inte förmår att ens med ett ord kommentera bristen på en närvarande far i Oskars och hans brors liv. Jag kanske har missat något men ingenstans har jag läst om en närvarande pappa i dessa pojkars liv. En pappa som kunde ha varit en förebild för sina söner som motvikt till en mamma som tycks förblindad av hat mot samhället, rättsväsendet och elaka, lögnaktiga små flickor som smutskastar hennes lille oskyldige son.  UG fick vad jag förstår ett tips om fyra rättegångar som inte hade gått rätt till. Efter att ha vändit på stenar, läst FUP:ar kom reportaget att hndla om något annat. Det kom att handla om en vuxenvärld som svikit inte bara två unga tjejer utan även om hur "välvilliga" anhöriga och vänner kommit att krossa Oskars framtid. Som många andra skrivit, det räcker att googla hans namn för att inse att hela hans framtid kommer att vara kantad av problem.  Jag fattar inte hur du, Daddy, tänkte när du gav dig in i denna infekterade debatt. Det lär knappast gagna din kamp att i vårdnadstvisten om R. Snarare bevisar det din omdömeslöshet och ditt eviga sökande efter män/pojkar som ständigt drabbas av orättvisor i din "statsfeministiska" världsbild. Det stinker av paranoia när du tror att advokater, åklagare, nämdemän och domare är köpta och anfäktade av SCUM-manisfest, ROKS etc. Nyligen presenterade du i ett inlägg att feminismen tappar anhängare. Tydligen består hela journalistkåren och rättsväsendet fortfarande av dessa radikalfemisnister.  Var glad och tacksam över att du slapp att göra din praktik på UG. För mig är grävande journalistik att man förutsättningslöst tar sig an något. Att man gräver utan att bevisa en tes som man på något vis vill bevisa. Det samma gäller forskning. Jag har personligen i uppsatser velat bevisa något som jag brunnit för men fått släppa mina föreställningar då de inte gått att bevisa, hur gärna jag än velat.  Du skulle vinna mycket på att inte klamra dig fast i dina åsikter utan någon enda gång erkänna att även du tänkt fel. Människor som kan tänka om, som visar ett uns av eftertänksamhet vinner så oerhört mycket mer respekt än de som trasslar in sig ännu mer i sin inskränkta värld och aldrig någonsin kan backa och pudla eller ännu hellre kort sagt bekänna sig överbevisade.

  2010-03-28 | 08:17:27
 • Madde säger:

  Molly:

  Jag håller inte med dig i det mesta du skriver, men något jag också undrar över är just pappan.  Men kanske han är mer stöd än vi vet, bakom kulliserna.  Jag funderade lite på hur han mår i allt detta.  Jag läste någonstans att han är umgängesförälder, men kommer inte i håg var.  Jag vet således inte om det är så.

  Det florerar så mycket rykten och felaktiga uppgifter.  En fråga till dig Molly.

  Menar du att Jocke skulle lägga sig platt och vara överbevisad genom alla dessa kommentarer på bloggen?  Vilka är det då bland kommentarerna som enligt dig talar sanning och som har korrekta uppgifter som visar att pojken är skyldig bortom allt tvivel?  Är det så, då skall han ha sitt straff och hjälp att komma vidare i sitt liv och hjälp att förstå att det är fel det han gjort.  men OM det inte är så att han är skyldig, skall han då straffas för något han inte gjort?  Och som jag skrev i min förra kommentar, är han skyldig, skall det då finnas fel som gör att en advokat kan få honom fri trots att han är skyldig?  2010-03-28 | 08:45:41
 • Molly säger:

  Madde:

  Det är ganska väl känt att de som kräver en "kändisadvokat" gör det i tron att de ska ha större chans att vinna sitt mål. Om advokaten inte kallar vittnen finnes det oftast en anledning till detta, att deras vittnesmål inte är till gagn för den åtalade.  Och, ja, jag tycker att det är konstigt att Daddy inte intresserat sig mer för Oskars och broderns

  frånvarande pappa. Uppfostrade av en mamma som tydligen inte mäktat med att uppfostra sina söner mer om grundläggande förhållningssätt till sin omvärld. Om pappan är umgängesförälder vet jag inte, vet du?  Det mest graverande i UG-reprtaget var i mina ögon prästens uttalande: "Stackars kille ...lång paus... och stackars tjej."  Jo, det är synd om Oskar som fått sitt liv förstört, men de som förstört mest för honom är hans anförvanter som i sitt förblindade hat inte sett konsekvenserna av att lägga ut FUP, bilder och pesonuppgifter om den dömde. Oskar är idag 16 år och borde skyddas av sin familj, han är ett barn, med ett barns omogna förmåga att begripa vad familjens handlande kommer att få av mammans och broderns sätt att hantera de i deras ögon orättfärdiga domarna. Jag hoppas innerligt att mamman förlorar vårdnaden och att Oskar får möjlighet att tillbringa resten av sin ungdomstid med människor som förstår att skydda honom, inte låta honom schavottera på Facebook och Flashback och diverse obskyra bloggar. Såvitt jag har förstått saker så hålls rättegångar likt Oskars bakom lyckta dörrar och FUP:en är, då samtliga inblandade är minderåriga inte offentlig. Rätta mig om jag har fel. Ingen utanför Ö-vik och Bjästa kände till DH innan mamman med sitt anhang offentliggjorde de inblandades namn. Nu känner hela Sverige till de inblandade. För vem innebär det något positivt? Man kan bekämpa rättsröta (i den mån det förekommer utan att namnge individer.)  Och hur i Herrans namn Daddy kan dra paralleller mellan sin vårdnadstvist och fallet i Bjästa är en gåta.

  2010-03-28 | 09:30:32
 • Madde säger:

  Så här kan det gå när det inte tänks till.

  De kunde väl för sjutton valt ett namn som inte kan skada någon annan!  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6856532.ab

  2010-03-28 | 12:04:37
 • Från en annan del av landet säger:

  Så här ligger det till:  Är en kille på 20 år som numera bor i Göteborg. Kommer dessförinnan från en liten ort i västra Götalandsreg. Vet hur lätt det skapas rykten i sådana små städer.  Har sen UG sändes nystat i allt som rör detta fallet. Läst allt matrial som finns att tillgå, kollat hemsidor och screens från numera nerlagda sidor.  Kollat statistiken, läst rykterna osv. har väl alltsomallt lagt ner runt 55 timmar av min tid på detta. Varför? För att jag väljer inte sida förrens jag har hela sanningen. Och den har jag fortfarande inte.  Men när jag sitter och läser denna bloggen, och alla andra bloggar och kommentarer blir jag rädd! Vi måste inse att han faktiskt erkänt på en inspelning, som i sin tur spelades upp för svenska befolkningen i programmet. När detta göra så hävdar han supportrar att han blev "hotad" med at sättas i häkte osv(enligt rykterna). Men om han var oskyldig så skulle han inte erkänt, hur "hotad" han än kände sig. Är man oskyldig så har man inte någon anledning att vara orolig. Hade han inte erkänt, utan vidhållit sin oskuld hade nog det målet sätt annorlunda ut. Hade nog blivit ett annat fokus på vittnen osv. Han gjorde sitt val.  Sen kan jag säga att jag till 100% inte tror ett skit på de där rykterna om att han skulle bli tvingad. Samma rykte uppstod från orten jag kommer ifrån i ett misshandelsfall. Pojken i det målet blev "pressad" av polisen till erkännade! sen när det dök upp en mobilfilm så var ju den inspelad i moviemaker osv. Pojkens sida kommer nog hitta på det mesta för att vrida till deras sidas fördel.  Det fanns en smutskastning mot pojken innan också, men den var inte alls lika långt gången som den mot flickan! Sök på pojkens namn och flashback och ta inlägg innan UGs inverkan.  Jag har ingen anslutning till Bjärsta, Örnsköldsvik eller norrland överhuvudtaget. Så allt jag fått fram har varit via nätet. Vad som sägs där uppe vet jag inte, men funderar allvarligt på att åka upp för att höra.  Hoppas alla nu läser på ännu mer! och faktiskt läser och hör med egna öron innan allt detta skitsnack fortsätter!  2010-03-28 | 12:05:02
 • Niklas säger:

  Daddy:  "För att hitta något exempel på ett värre pöbel och och mob mentalitet än det som nu rasar i detta land måste man förmodligen gå tillbaks till 30 talets Tyskland."  Att göra jämförelser med 30-talets Tyskland känns alltid något magstarkt... I det här fallet förstår jag inte heller motivet. Människor har uppenbarligen dessvärre mycket lätt att ryckas med, att drabbas av en gruppmentalitet som gör att vi tror och gör saker som vi inte skulle ha gjort annars. Det var det som hände i Bjästa. Att väldigt många människor vände sig mot flickorna, trots att de inte hade alla fakta och de köpte ganska många konstiga rykten.  Nu är det ganska intressant och obehagligt att se hur samma mobb kan vändas mot folket i Bjästa. Jag tycker att många i Bjästa har gjort fel och det måste man kunna säga om man tycker det, men jag försvar så klart inte hot eller osakliga angrepp mot människor i Bjästa, vilket jag hört förekommer. Många av de jag läser kommenterar på den här bloggen måste jag dock som sagt säga är relativt sakliga och lugna. Bara det faktum att man råkar dela sin åsikt med en majoritet gör ju inte att man blir del av en mobb. För att fortsätta din jämförelse är vi ju rätt många som tycker att nazism är något dumt, utan att alla vi som gör det för den skull oreflekterat medverkar till en mobb mot nazister.  Madde:  "Om pojken är skyldig, är det inte då viktigt att allt gått rätt till?

  Där det inte finns några tvivel eller luckor som gör att en advokat kan gå få honom fri?"  Absolut, men jag väntar fortfarande på att Daddy eller någon annan ska presentera ett enda hållbart argument som visar att Dennis är felaktigt dömd...  "Vilka är det då bland kommentarerna som enligt dig talar sanning och som har korrekta uppgifter som visar att pojken är skyldig bortom allt tvivel?"  Det vore ju dumt att bygga detta på kommentarerna. Det är bättre att gå till FUP och domar för att förstå att pojken är skyldig. Sen kan jag inte påstå att han är skyldig bortom allt tvivel. Det kan vi nog aldrig göra med någon och just därför tillämpar domstolarna beviskravet att man ska vara skyldig bortom rimligt tvivel.  2010-03-28 | 15:16:19
 • rotve säger:

  Daddy, du som är "journalist" och allt.. Kan inte du berätta varifrån du fått informationen om att Pojken skulle ha alibi för våldtäkt 2. Kan du styrka det? Du förstår väl att skvaller från part i målet inte är detsamma som fakta och inte heller trovärdigt?  Sedan har jag en fråga till. Om det är så att dina "nya fakta" bara är saker som gärningsmannens morsa sagt till dig via mätet.. Är det detsamma som "Fakta" för dig, vad hon eller andra inblandade påstår?  MvH

  2010-03-28 | 16:32:19
 • susanna svensson säger:

  rotve uppdraggranskning grundar sig ju mest på lineas kompis är det objektivt?

  2010-03-28 | 19:49:29
 • rotve säger:

  Fel. Uppdrag granskning baserar sig i skuldfrågan (som f ö. inte är i fokus, eftersom den redan är utredd) på domstolsbesluten, Dennis egna erkännande och det faktum att han dömts för två våldtäkter.

  2010-03-28 | 21:37:57
 • Jan Banan säger:

  Susanna Svensson:  Tror du verkligen ett granskingsprogram kan vara 100% objektivt? Jag tror det är väldigt svårt...det blir snarare tal om intersubjektivitet.  Hur man än vrider o vänder på det har vi alla en agenda så även DU. Men ja...vi kan ju bara granska vidare i fallet o skapa våran egna mening och "sanning".

  2010-03-28 | 21:58:58
 • W säger:

  I fall ett: Han erkände!!!  I fall två: hand dömdes precis så som rättsystemet är uppbyggt. Han fick en "fair" rättegång. Sedan om det som domen föll på var sant/falsk bör detta inte handla om. Han fick en rättvis rättegång.  Och det är väl klart att killens morsa tycker det är fel...för hon tror det bästa om sin son - blind. Han erkände!!!!!

  2010-03-28 | 22:50:29
  Bloggadress: http://groomingmocker.blogg.se/
 • Ajax4life säger:

  Postat av: susanna svensson

  rotve uppdraggranskning grundar sig ju mest på lineas kompis är det objektivt?  Seriöst, har du verkligen tittat på programmet överhuvudtaget?? Hur många poäng fick du egentligen på den där rättskusnkapkursen du gick? Våga man gissa att du hade enorma svårigheter med den?

  Att var var befängd och korkad visste jag redan, men att du låg så lågt det var en ltien överaskning.  2010-03-28 | 23:20:37
 • Mikael Johansson säger:

  Hej. För att din granskning ska vara trovärdig ska du ta upp alla saker som används av rätten för att fälla och motbevisa dem i sammanhang. På samma sätt som rätten gör för att fälla. När du tar upp spridda saker bara för att du kan motargumentera just de sakerna faller din trovärdighet. Din argumentation blir för fragmentarisk och verkar närmast tendentiös. Det krävs rätt mycket för att motbevisa dom i TR och HR två gånger. Kämpa vidare och skriv igen när du har ett trovärdigt argument.

  2010-03-29 | 00:21:07
 • susanna svensson säger:

  Mikael Johansson du har missat det centrala familjen försöker få till stånd en resningi målet. För att ha minsta chans att få resning månste det komma till nya uppgifter som inte har tagits upp av rätten. Det är därför det är så viktigt för familjen och lyfta fram ex vittnensmål som inte hördes av rätten

  2010-03-29 | 10:11:28
 • Maria säger:

  Daddy, du förvanskar fakta. Det gör dig icke trovärdig.  Du skriver: "I uppdrag gransknings reportage framställer man DNA bevisen [sic!] mot pojken som absolut bindande."  Där har du fel. Reportern i Uppdrag granskning beskriver inte DNA-beviset som absolut bindande, utan som ett bevis som i kombination med annan bevisning är starkt.  Här är den exakta ordalydelsen ur Uppdrag granskning:

  "DNA:t som hittades är ett så kallat bland-DNA som ändå når upp till en träff som beskrivs som +1 på skalan. Sannolikheten att DNA:t skulle komma från någon annan möjlig gärningsman än Oscar, är mycket liten. I kombination med Jennifers utpekande och övriga vittnen blir DNA-träffen ett starkt bevis."

  2010-03-29 | 10:50:42
 • Y säger:

  Tack för att du tog upp det här, folk verkar inte inse att media förvränger sanningen.

  jag har varit med i fallet från väntan på rättegång i fall nr 2. och nu kommer folk och påstår att jag inte vet något. och vi som känner dennis har också blivit smutskastade. jag har kallats för "våldtäktsälskare" och massa annat. folk skriker efter oss på stan och folk frågar om han har våltagit mig också.

  Är väldigt besviken på Uppdrag granskning!

  som sagt, tack för att du har visat intresse för fallet.

  2010-03-29 | 12:42:33
 • Från en annan del av landet säger:

  Till Y:

  Lär dig detta: både sidor vrider alltid tvisten för att just deras sida ska ha en fördel. Du kan välja att inte se att Dennis faktiskt erkännt! Att du blir smutskastad är illa:/ det är inget du ska utsättas för och visar bara att människor inte har mer vett i skallen.  Men som du skriver: "Media förvränger sanningen". Tror du verkligen att Media gör det? UG kan inte gå ut och "ljuga" ihop den story som visades! Det skulle bli ramaskri! Om ni nu har "bevis" för att UG förvanskade sanningen i sitt reportage så föreslår jag att du vandrar ner till en polisstation och polisanmäler eller vandrar in hos en advokat för att stämma SVT. har du regelrätta bevis för att SVT och UG förvrängt sanningen så lär ni ju vinna i rätten.  Nu tror jag inte att UG skulle vara så dumma att förvränga sanningen då dom utreder allt bakomliggande! Om man läser igenom domen borde vemsomhelst som är opartisk se att det var ganska självklara domar. Är man dock partisk, som du i detta fallet är, så väljer man en annan synvinkel och hävdar att vittnen aldrig hörts eller att media förvränger sanningen.  Sådana här teorier har funnits sen urminnestider! Håller man inte med skapar man en konspirationsteori! Och jag tror verkligen inte på att både TR och HR skulle fälla en oskyldig pojke!  Jag respekterar att du står upp för din vän, och tror på honom! Jag respekterar alla som står upp för "Linnea" också. Jag själv väljer att stå på min egen sida. Och i mina ögon, men tydligen inte i dina, har Dennis erkänt skyldig och dömd för det! Men i smutskastningen är båda sidor lika skyldiga!  Sen till Daddy: Jag instämmer i allas ifrågasättningar. Vissa argument du målar upp innehåller totala faktafel! Och källkritiken måste du jobba på! Visa en källa för varje enskilt argument så förstärks din trovärdighet! Du är på väg att bli en bra journalist, men du måste slipa lite på vad du gör! Källkritik är det viktiga.  Så snälla! Jag ber er alla nu! Sluta upp med denna smutskastning på nätet! ge fan i att anklaga alla för jäv osv! om ni har bevis för det så gå till polisen eller advokat! Det är det enda rätta!

  2010-03-29 | 13:36:34
 • profanum_vulgus säger:

  Maria:

  Men i kombination med hans förnekande och hans vittnen så blir DNA-bevisen svaga då?  Från en annan del av landet:

  Du menar som media aldrig drog några valser om Thomas Quick eller allmänläkaren och obducenten? Eller södertäljefallet?

  2010-03-30 | 08:41:00
 • Elvira säger:

  Men snälla nån... Dennis har ju på något sätt kränkt dessa flickor. Sen ljugit om det och fått alla emot dom. Även han mamma och bror ligger mycket bakom till hatet mot flickan. Avsikten från SVT var ju inte att få folket gå emot Dennis familj utan att få fram den RIKTIGA RÄTTVISAN. Att folket hotar och hatar är ju inte SVT:s fel, det är ju vad Dennis har gjort, hans familj. Men nej det är inte rätt att de ska bli hotade. Men det är mer rätt nu att de ska få det jävligt än flickan som inte har gjort något.

  2010-03-30 | 09:02:50
  Bloggadress: http://elviton.blogg.se/
 • Maria säger:

  @profanum_vulgus:

  Du läser inläggen som fan läser Bibeln. Det jag invände mot var Daddys sätt att förvränga fakta. Läs om och läs rätt.

  2010-03-30 | 11:33:29
 • rotve säger:

  Vad har Quick med något att göra? Finns inte minsta likheter mellan fallen.Dennis är ju uppenbart skyldig och det finns inget som pekar på motsatsen.

  2010-03-30 | 11:36:00
 • Från en annan del av landet säger:

  profanum_vulgus:

  Media kör alltid en för eller emot!

  Till skillnad från Medias valser och daddys valser så anger iaf media en källkritik!

  2010-03-30 | 12:00:20
 • profanum_vulgus säger:

  Från en annan del av landet:

  Vadå anger en källkritik? Är du 10 år eller?

  2010-03-30 | 16:37:09
 • Från en annan del av landet säger:

  profanum_vulgus: Nej, men när skriver snabbt så blir det lite fel ibland. det ska stå: så anger iaf media någon slags källa! ber om ursäkt för mitt hastiga och felstavade inlägg

  2010-03-30 | 17:00:18
 • profanum_vulgus säger:

  Från en annan del av landet:

  Det gör ju daddy, har du missat det?

  2010-03-30 | 19:50:52

Kommentera inlägget här: