daddys

Beware the fury of a patient man

Ifrågasätt inte könsmaktsordningen-då riskerar du jobbet

Kategori: Feminism

Det här är Carl Festin ifrån min gamla hemstad Östersund. Carl hade varit timanställd som ledare för pappagrupper inom Jämtlands läns landsting i fem år då han nyligen fick sparken. Carl ifrågasatte nämligen under en kurs i "genusvetenskap" kursledarens syn på könsmaktsordningen. Då blev han inkallad till chefen som upplyste honom om att hans åsikter var "olämpliga". Dessutom hade han själv enligt samme chef haft fräckheten att utöva "könsmakt" då han under en förläsning rest sig för att fylla på kaffe från en kaffevagn.

Om denna tragikomiska historia kan man idag läsa i tidningen Världen idag. Tragikomisk i den mening att man faktiskt inte riktigt kan bestämma sig för om man skall skratta eller gråta. Så här säger Carl Festin bland annat själv om händelserna som ledde till hans avsked.

– Vi fick veta att det ur samhällets synvinkel inte finns något kön vid födseln, och att man sedan kommer in i en maktstruktur där männen är överordnade kvinnorna. När jag frågade vilka vetenskapliga belägg det finns för att beskriva relationen mellan könen just så, hänvisades jag till en litteraturlista och till att detta var bestämt av riksdagen, berättar Carl Festin.

Under kursen skulle deltagarna se på vardagliga uppgifter ur ett könsmaktsperspektiv.
– Om jag bar in maten och min fru packade upp, så var det ett könsmaktsbeteende, och hade inget att göra med att jag är dubbelt så stark. Allt som var manligt beskrevs som förtryck gentemot det kvinnliga, medan jag såg det som en arbetsfördelning som bland annat beror på att mannen valt det som är tyngst.

Kungsbacka och barnkonventionen


marianne hulténNär vi ändå är inne på ämnet tragikomik konstaterar jag idag att nämnden för familj och individomsorg (vilket jävla namn förresten) med ordförande Marianne Hultén (m) och vice ordförande Ingela Hansson (s) i spetsen, i sitt protokoll från den 24 februari redovisar något som dom kallar "uppdrag barnkonventionen". Tydligen har en utredning av något slag gjorts för att utröna i vilken mån nämnden följer artiklarna i FN:s barnkonvention.

Den utredningen skall jag beställa redan i morgon. Av deras mötesprotokoll framgår endast att denna utredning har gjorts och att det i redovisningen "framkommer att Individ & Familjeomsorg uppfyller många av barnkonventionens målsättningar och att vi är en av fåtal förvaltningar som ständigt tillfrågar barn och ungdomar i beslut som rör dem."

När lyssnade man på mitt barn då hon bad både familjerätten och i polisförhören om att få vara mer med sin pappa? Jag undrar också vad som menas med "uppfyller många av barnkonventionens målsättningar"? Vilka målsättningar är det då som inte uppfylls? Jag kan i alla fall nämna några. Som till exempel artikel 3 som dessutom är en så kallad huvudartikel och lyder:

Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.

Kanske är det det där sista "avgöras i varje enskilt fall" man stöder sina märkliga beslut på?  Ni som läste mitt inlägg nyligen om en ledsen och traumatiserad 4 årig flicka som fortfarande efter fyra år hindras från att träffa sin pappa, som hon saknar svårt, borde väl hålla med om att det är rätt hycklande av kungsbackas socialnämnd att slå sig för bröstet i denna fråga. Och lägger man därtill artikel 9 som följer nedan så blir ju deras påstående rent lögnaktigt: 

1. Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t ex vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas angående barnets vistelseort.

2. Vid förfaranden enligt punkt 1 i denna artikel skall alla berörda parter beredas möjlighet att delta i förfarandet och att lägga fram sina synpunkter.


3. Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.


4. Då ett sådant åtskiljande är följden av åtgärder som en konventionsstat tagit initiativet till, t ex frihetsberövande, fängslande, utvisning, förvisning eller dödsfall (innefattande dödsfall oavsett orsak medan personen är frihetberövad) gentemot den ena av eller båda föräldrarna eller barnet, skall den konventionsstaten på begäran ge föräldrarna, barnet eller om så är lämpligt, någon annan medlem av familjen de väsentliga upplysningarna om den/de frånvarande familjemedlemmarnas vistelseort, såvida inte lämnandet av upplysningarna skulle vara till skada för barnet. Konventionsstaterna skall vidare säkerställa att framställandet av en sådan begäran inte i sig medför negativa följder för den/de personer som berörs.


För övrigt har jag nu inte fått träffa min dotter sedan mitten av Februari. Trots domstolsorder om 4 timmars övervakat umgänge varannan vecka. Reaktionen från familjerätten som är satta av domstolen att se till att domen följs är mest en axelryckning samt nya insuinationer om att "jag kan ju trots allt vara skyldig" till vad jag har friats ifrån av polis, åklagare, överåklagare och vårdnadsutredning. Dessutom säger man sig ha problem att skaffa fram lokal. Varför man gör det problemet till mitt och mitt barns begriper jag inte. Men jag kanske är korkad?


Men för all del, fortsätt ni att tvångsseparera pappor och barn på enbart påståenden och lögner. Men kalla det för fan inte "för barnets bästa". Det är inte för någons bästa. Speciellt inte min dotters.

 

Världens mest jämställda land?

 

Jodå om man med jämställdhet menar feminism så leder vi nog ligan, men om man med jämställdhet menar rättvisa så är läget rent av sorgligt. Här följer del 2 i filmserien om våra lagar som sägs vara så bra och jämställda. Det står visserligen i grundlagen att ingen skall diskrimineras på grund av kön. Men även vår grundlag har väl genomgått en översyn av landets snabbast växande yrkesgrupp, "genusexperterna". Om nu allt annat i vårt samhälle måste passa in i könsmaktsordningsmallen, så varför skulle lagen utgöra något undantag?

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Kommentarer

 • Bur-q-ua12 säger:

  Inte många vet (utom de invigda bröderna..och nu alla, som läser denna kommentar...) att Sällskapet B. är delaktigt i tillkomsten av videon ovan.  Samma sak skrevs förut till Pär Ström på www.genusnytt.se.  Kul att videon äntligen visas, även om det är X månader försent (men i tid för ev. val).  :OD  Vi njuter alla och avvaktar samhällsutvecklingen.

  Förhoppningsvis till det Bättre för alla människors LIKA VÄRDE, det anspråkslösa mål, som Sällskapet B. har.  Man planerar en aktion utanför Rosenbad under våren, om medel finnes.  Den kommer synas på TV, om nu det mediet är något värt.  Inte att döma av "Svt Debatt", där olika pajasar (vissa AB-journalister, "Singel i sumpan"-karaktären (A S-M), och pappa-hatande advokater), gjorde sig gällande.  Denna aktion blir något annat.  /

  B12 -

  för Sällskapet Bur-q-ua

  BB - bröd och bur-q-ua åt folket!  2010-03-23 | 05:44:34
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Ann Helena Rudberg säger:

  Det där med kaffet från kaffevagnen begriper jag inte. Skulle han ha väntat på kafferast precis som damerna fick göra? Eller vad menas? Skratta eller gråta är frågan.

  2010-03-23 | 08:31:16
  Bloggadress: http://www.annhelenarudberg1.blogspot.com
 • Frida säger:

  Självklart har män inte något att säga till om när det gäller aborter, det har diskutertats här tidigare.

  Och jag tycker det känns naturligt att modern har ensam vårdnad om de inte är gifta, det är ju bara att ändra det om man vill.

  2010-03-23 | 10:14:29
 • omar säger:

  Frida

  Och jag tycker det känns naturligt att modern har ensam vårdnad om de inte är gifta, det är ju bara att ändra det om man vill. slut citat  Vilken verklighet lever du i? varför ska det vara naturligt att modern ska ha ensam vårdnad och hur kan man "ändra" på det om man vill?  Kan du förklara lite närmare?  2010-03-23 | 12:12:37
 • Daddy säger:

  Jag undrar detsamma. Vilken verklighet lever du i Frida? Och visst är det så att man kan ändra vårdnaden, men inte om "man" vill utan om mamman vill. Där ser vi som vill leva i ett demokratiskt jämställt samhälle ett problem, men uppenbarligen inte du.  Tycker du att det är självklart att man skall separera barn och deras fäder efter en separation?

  Det är nämligen det som sker i tusentals fall idag.

  Vad vill du säga till dom barn som blivit orättmätigt berövade sin ena förälder i strid mot barnkonventionen och dom mänskliga rättigheterna?

  Att det är självklart?  Jag har precis beställt Kungsbacka kommuns interna granskning om hur man följer barnkonventionen i kommunen. Kommer på posten inom ett par dagar skulle jag tro.

  2010-03-23 | 13:19:03
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • profanum_vulgus säger:

  Frida:

  Hur kan det vara naturligt? Det vanligaste genom historien och även det vanligaste i världen idag är ju att pappan får ensam vårdnad när barnet föds om föräldrarna inte får gemensam. Det vanligaste för de flesta människor på jorden både nu och i historien är ju att papporna får vårdnaden om barnen om föräldrarna skiljs.  Borde inte det då vara det "naturliga" (hur nu vårdnadsskap kan vara naturligt) vara att pappan får vårdnaden?

  2010-03-23 | 14:17:52
 • Madde säger:

  Frida:  Så du menar att det är naturligt för ett barn att inte få ha två föräldrar?  Vad exakt är det som är naturligt i det?

  2010-03-23 | 14:23:33
 • Medborgare X säger:

  Madde!  Ja, man kan ju verkligen fråga sig vad Frida har för syn på barn och föräldrasksp. Hon talar om 'naturligt', men. mig veterligen är det bara jungfru Maria som inte har två jordiska föräldrar av kött och blod. Men jag kanske har fel? Frida kanske vet något som inte vi andra vet?

  2010-03-23 | 16:02:56
  Bloggadress: http://medborgarperspektiv.blogspot.com
 • Leroy säger:

  Ett riktigt bra videoinslag på slutet som visar på hur förutsättningarna ser ut från början.  Hur det hela kan utvecklas om ingen ifrågasätter påståenden. Eller lyfter det som påstås. Hur juridiken och möjligheterna ser ut för tredje part.  Leroy

  2010-03-23 | 23:34:12
 • Rättsskiparen av Rubens stam säger:

  Frida, det känns väl rätt naturligt att flickor aborteras i Kina och Indien, just därför att de är flickor?  Det är väl enda sättet att ändra de matriarkala strukturerna?  Bara ett exempel ur vekligheten...kanske Din?  Tänk, om du hade haft kinesiska eller indiska föräldrar Frida...fast nej just det, då hade du ju inte skrivit förut.  Javisst är det självklart (i ett könsfascistiskt matriarkat, där mödrar liksom äger barnet och där barnet på något märkligt sätt är en del av moderns kropp under minst 18 år) att inte män har något att säga till om i aborter...speciellt inte om de bortaborteras, eftersom de är oönskade i diktaturen Sverige.  Det vore ju hemskt med könsneutral lagstiftning, som såg till alla människors lika värde och följde Regeringsformen, Barnkonventionen, Europakonventionen, och FN-konventionen om mänskliga rättigheter.  Eller hur?  Javisst Frida, det är ju bara att ändra lagen, så att den blir bra.  Varför sker det inte då, tror Du?  Eller menar du med "ändra det" att det bara är för fadern att fria till modern, så att han får ta del av den juridiska vårdnaden?  Skribenten heter Frida och hennes åsikter påminner om en könsfascists.  Slutsats: alla, som heter Frida är könsfascister.

  Kul med enkel logik.  F.ö. känns det rätt naturligt att man steriliserar och kanske lobotomerar sådana som Frida, för så gjorde man i Sverige tidigare.  Det är bara att ändra steriliseringen om man vill.

  De senaste styckena var lite ironiskt menade, om det nu råder tvivel om det.  /

  RR - Rättsskiparen av Rubens stam (01-12)  "

  Postat av: Frida  Självklart har män inte något att säga till om när det gäller aborter, det har diskutertats här tidigare.

  Och jag tycker det känns naturligt att modern har ensam vårdnad om de inte är gifta, det är ju bara att ändra det om man vill.

  2010-03-23 @ 10:14:29

  "

  2010-03-24 | 06:33:21
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Frida säger:

  Det jag menar är att det kanske inte ens finns en pappa med i bilden och att då är det ju självklart att mamman har ensam vårdnad. Sen om de är sambos så ska båda kunna ändra det till gemensam vårdnad såklart!

  Självklart ska barn ha två föräldrar om båda föräldrarna är bra föräldrar, det tycker även jag.

  Sen står jag fast vid att män ALDRIG kommer att ha slutordet när det gäller aborter. Man kan hoppas att kvinnan diskuterar det med mannen men det är ALLTID hennes beslut. Du kan inte tvinga en kvinna vare sig att föda eller göra abort så HUR ska män ha något att säga till om? Jag fattar inte det. Helst ser man ju att de båda kommer fram till ett gemensamt beslut men om kvinnan vill ha barnet och mannen anser att hon ska göra abort då hade det ju varit fruktansvärt om det är hans ord som gäller så hon blir tvingad till abort! Det funkar ju inte i praktiken, hur tänker ni att det ska funka egentligen?

  2010-03-24 | 12:37:04
 • Daddy säger:

  Hur kan det inte finnas en pappa med i bilden? Kloning är mig veterligen fortfarande inte lagligt på människor?  Ett barn har väl alltid en pappa? Eller hur tänkte du nu? Visst finns det pappor som inte tar sitt ansvar, precis som det finns mammor. Det som är lustigt är att samhället idag endast ser strängt på att föräldrar inte tar sitt ekonomiska ansvar. Då bussas genast fogden på dom, men om dom vill ta ett föräldraansvar så hindras dom. Saboterande mammor får hjälp och stöd medan pappor som trots en ovillig mamma försöker få ett umgänge med sina barn utsätts för ren terror. Lögner, falskanklagelser och tvångsseparering.

  Det är detta problem som är mycket större än vad både politiker och media vill erkänna som främst avhandlas på denna blogg.  Sedan finns det säkert massor av andra problem och aspekter gällande föräldraskap, men dom kan man läsa om i vi föräldrar.  Tycker du att detta förfaringssätt att beröva tusentals barn per år en god kontakt med sin andre förälder är något som bör stödjas? Tycker du det är anständigt i ett demokratiskt rättssystem att straffa människor utan bevisad orsak? Anser du att familjer är förtryckande för kvinnor?

  Ja fortsätt då med ditt engagemang i feministrörelsen och ATSUB. Om inte kan du börja öppna ögonen och jobba för rättvisa och jämlikhet som många av oss andra har valt att göra.

  2010-03-24 | 13:27:55
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Anonym säger:

  Ingen har påstått att Sverige är 100% jämställdt heller.  Ska pappan tvingas till automatisk vårdnad om denne inte vill? Hur ska den lagen vara utformad istället. Ska man leta reda på de pappor som har valt att inte vilja ta del av barnets liv? Eller leta upp våldtäktsmännen? Ska kvinnan peka ut pappan (som hennes ord är lag) och så får den mannen vårdnad. Hur skulle det funka? Mannen kommer ju få skriva på något sätt.  2010-03-25 | 03:23:04
 • Daddy säger:

  En bra början vore väl att låta dom pappor som vill ta ansvar för sitt föräldraskap få det?  Sedan kan vi ta diskussionen om vad som bör göras med dom som smiter separat. För det är ju faktiskt två separata frågor, förutom i de många fall där pappor oskyldigt stämplas som svikare förstås efter att dom krossats av vår familje"rätt".

  2010-03-25 | 03:52:07
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Ensamma Vargen säger:

  Så har könsfascismens ansikte* åter gjort sig gällande. (citerat stycke längst ned)  (*=råkade först skriva: "anskite"*2, vilket nästan är lite kul i sammanhanget, liksom ordet "veklighet" (istället för verklighet), som jag skrev förut).  (*2=anskite <=> visat sitt fula tryne)  Oraklet Frida har talat.  Bäva, ni Illuminati (frimurare, "ugglor" i mossen, (Carl) Bild(t)erbergare och andra), ty Sällskapet B. är redo!  Låt den sista striden börja.

  Scenen är därhelst man minst anar.  Striden utspelas i "bloggosfären", "irl", i tidningar, på radio eller tv, eller någon annanstans.  Kanske, i den förgiftade (/radioaktiva) cappuccino du dricker i morgon.  Vem är fienden: "Plura" eller prästen?  För att istället närmare kommentera din kommentar Frida:  * det låter, som om du själv har erfarenhet av pappor, som "inte finns med i bilden".  Har det drabbat dig själv eller en väninna/släkting?

  Om svaret är "ja", så var felet enbart pappans?  * du nämner "sambos". Lagen säger INGET om sambos ("k.k.", eller andra konstellationer).  Lagen talar endast om: GIFTA pappor.

  !!!  Vill du ändra på den lag, som säger att endast GIFTA fäder får ta del av vårdnadsrätten, så varsågod.  Ring till civilutskottets ordförande (<= Riksdagen). Det gjorde jag. Hon skulle föra mina åsikter vidare (hahahaha, så brukar det låta...i bästa fall).  !  Du skrev:

  "

  Självklart ska barn ha två föräldrar om båda föräldrarna är bra föräldrar, det tycker även jag.

  ".  Vem bör då avgöra om föräldrar är "bra föräldrar" då Frida?  I nuläget är det personer med NOLL barnkompetens, med NOLL människokännedom, med 100% prestige och med 100% förutfattade meningar, baserat på kön, som fattar den sortens avgöranden.  Avgöranden, som för den enskilde är KATASTROFALA!

  Avgöranden, som splittrar föräldrar och barn, baserat på t.ex. "barnets vilja" (ej vetenskapligt belagd).  ____________________________________

  ABORTER  Så kommer vi då till denna, av någon anledning, alltid lika glödheta fråga, som i grunden bottnar i olika BIOLOGI mellan könen (han/hon/hen?).  Det är kanske just därför frågan är glödhet, eftersom vissa typer av feminister (likhetsfeminister )inte accepterar olikheter mellan könen.  Frida skrev så här:  "

  Sen står jag fast vid att män ALDRIG kommer att ha slutordet när det gäller aborter. Man kan hoppas att kvinnan diskuterar det med mannen men det är ALLTID hennes beslut. Du kan inte tvinga en kvinna vare sig att föda eller göra abort så HUR ska män ha något att säga till om? Jag fattar inte det.

  "  Jag läser vad du skrev, Frida och beklagar dina åsikter, rent objektivt (så objektivt jag förmår tänka).  Hur kan du säga att något är kvinnans beslut, när det angår både mannen och kvinnan?!  Det är för mig hårresande!!!

  Fostret är vanligtvis 50% MANNEN och 50% KVINNAN!  I ett rättssamhälle ska INGEN enda individ beöva "hoppas" på något, när det handlar om rättigheter!  Ett sådant samhälle är inget rättssamhälle!  Frida: har du tänkt på att det finns kvinnor, inte få dessutom, som manipulerar män till att bli fäder?  Det finns (minst) en bok om detta, "Från misstag till farsa", av Göran Alm (Stiftelsen Stickan, Gävle).  Jag vet inte ens varför jag skriver inför döva öron.

  Helt meningslöst.

  Lite grann, som att: "kasta pärlor för svin".  Gör vad Du/ni vill med denna information, om den var ny för Dig/er.  /

  Ev  "

  Postat av: Frida  Det jag menar är att det kanske inte ens finns en pappa med i bilden och att då är det ju självklart att mamman har ensam vårdnad. Sen om de är sambos så ska båda kunna ändra det till gemensam vårdnad såklart!

  Självklart ska barn ha två föräldrar om båda föräldrarna är bra föräldrar, det tycker även jag.

  Sen står jag fast vid att män ALDRIG kommer att ha slutordet när det gäller aborter. Man kan hoppas att kvinnan diskuterar det med mannen men det är ALLTID hennes beslut. Du kan inte tvinga en kvinna vare sig att föda eller göra abort så HUR ska män ha något att säga till om? Jag fattar inte det. Helst ser man ju att de båda kommer fram till ett gemensamt beslut men om kvinnan vill ha barnet och mannen anser att hon ska göra abort då hade det ju varit fruktansvärt om det är hans ord som gäller så hon blir tvingad till abort! Det funkar ju inte i praktiken, hur tänker ni att det ska funka egentligen?

  2010-03-24 @ 12:37:04

  "

  2010-03-25 | 08:14:07
  Bloggadress: http://ensammavargen.tk
 • Ensamma Vargen säger:

  [rättelse, "H":]  "INGEN enda individ beHöva "hoppas" på något,"  /

  Ev

  2010-03-25 | 08:23:28
  Bloggadress: http://www.ensammavargen.tk
 • 9.0 säger:

  @Frida Lundh,nu får du allt skämmas ögonen ur dig, du vurmar för små,söta kissekatter som förfrusit sina öron, men inte barn på grund av att de enligt dig "bara" är foster....  Nedanstående är ett sammandrag från tidigare kommentarer,som ni kan finna under den angivna länken.  Hälsningar  9.0  Länk:  http://daddys.blogg.se/2010/february/socialstyrelsen-morkar-statistik.html#comment  Postat av: 9.0  Frida Lundh - En människa som ömmar för stackars katter,som fått sina öron skadade av kyla.  Läs gärna hennes blogg,där hon skriver om en stackars katt,som fått skador på sina öron pga kyla.  http://fridalundh.blogspot.com/  Men samtidigt så har Frida Lundh,ingen som helst empati,eller förståelse,för att ett foster faktiskt är ett barn,utan tycker det är inget som berör henne,för som hon uttrycker det i tidigare kommentar "Och för mig känns det inte alls oetiskt att ta bort ett barn så sent, de är ändå fortfarande bara enligt mig ett foster."  Kan inte påstå att jag bryr mig alls om det  2010-03-02 @ 10:24:05(från daddysblogg)  Hur kallhamrad kan man bli som människa?  Var det så här Arboga mörderskan tänkte och kände,innan hon slog ihjäl 2 barn med en hammare?  Hur har Frida kunnat bli så här känslokall,där hon vurmar om ett litet djur,men inte om ett blivande barn?  Är ett begynnande mänskligt liv mindre värt,än en stackars katt?  Hälsar och undrar?  9.0

  2010-03-06 @ 13:22:40

  2010-03-26 | 01:17:22
 • Rospiggen säger:

  Om det här med matkassarna. Då vill jag bara veta om det är ett förtryck mot mannen om jag som är den med mindre händer och smalare fingrar är den som är bäst lämpad att byta lampor på bilens strålkastare eftersom barnens far inte kommer åt?

  2010-03-26 | 12:38:41
  Bloggadress: http://www.metrobloggen.se/piggen

Kommentera inlägget här: