daddys

Beware the fury of a patient man

Mot propaganda hjälper inga sanningar

Kategori: Feminism

Har ni någonsin ställt er frågan, om det finns ett patriarkat som förtrycker kvinnor, varför tar 80 män i veckan sina liv? Varför är 90 procent av världens hemlösa män? Varför dör män i genomsnitt 6 år tidigare än kvinnor? Varför ser vi aldrig kvinnliga sophämtare? Varför riktas särskild uppmärksamhet mot kvinnliga cancersjukdomar? Varför män alltid omtalas som grupp när en man gör något dåligt.
Män slår, män våldtar, män krigar, män, män, män¨. Däremot när män gör bra saker så är vi plötsligt individer. Tänk på det nästa gång ni lyssnar på eller läser en nyhetsartikel.

Det manshat som vi ser idag (eller snarare inte ser) har blivit normaliserat. Vi ser det inte eftersom det blivit ett naturligt inslag i våra liv. Vi som försöker upplysa om det blir kallade rättshaverister. Vi har alla fallit offer för en propaganda som inte har ett dyft att göra med jämställdhet eller kvinnors rättigheter. Syftet är långt mindre nobelt än så.  Häng med på en samhälls och historielektion som du aldrig fick i skolan och förmodligen aldrig kommer att få läsa i en svensk tidning. Många vill inte att ni skall läsa detta. Varför förstår du efter du har läst.

Jag fick idag av ordföranden i föreningen "Insolvens Stockholm" ta del av intressant statistik  som hon fått ut från SCB. I Sverige idag bor 180 000 pappor inte med sina biologiska barn. Motsvarande siffra för mammor är 39 000. Men det som verkligen var alarmerande var, att endast vart tredje skillsmässobarn idag tillåts bo ens på deltid hos den andre föräldern. Detta innebär att den tidigare publicerade siffran på 40 000 barn som aldrig får träffa sin pappa, eller mamma inte är sann. I verkligheten är det många fler. Dessutom är nu antalet umgängesföräldrar som rapporteras till kronofogden för obetalda underhållsbidrag uppe i 50 000. Detta är den snabbast ökande gruppen av alla enligt kronofogden. Ta en titt på Insolvens Stockholms hemsida och stöd deras namninsamling för att ställa upp i riksdagsvalet med partiet "fattiga riddare". Det gör jag.

Självskadebeteenden har fördubblats


Nu kommer rapporter om hur våra barn och unga mår allt sämre. I artikeln säger Gunilla Wagersten på barn- och ungdomspsykiatrin i Göteborg följande; --"En del befinner sig i en livssituation som de upplever som förvirrande. Ofta har de varit med att att föräldrar skiljer sig, de har svårigheter med kamrater eller höga krav i skolan. Det är många komponenter som till slut gör att det kollapsar i känslolivet,"

Är det inte dags att ansvariga vaknar och ser sambanden? --"Vanligast är att skära sig eller rispa sig, men det förekommer även att man bränner sig med ciggaretter, dunkar huvudet i väggen eller slår sig själv" Säger Wagersten vidare.

Hallå!! Ho hoo politiker, är det någon hemma?? Frågar sig en vän av ordning och sanning. Men är dom egentligen så blåsta som vi tror? Läs vidare och döm själva.

Man  kan få intrycket av SR:s artikel att det är bara unga kvinnor som uppvisar självskadebeteenden , det är en "sanning med modifikation" som det så fint heter.

Hur det egentligen ser ut med könsfördelningen kan man dock läsa i läkartidningen där man kan läsa följande: Antal självskador som lett till slutenvård har ökat främst bland kvinnor i åldrarna 16–24 år; de senaste åren också bland unga män. Suicid är vanligare bland unga män, men självskador som lett till slutenvård är tre gånger vanligare bland unga kvinnor. Fler unga kvinnor vårdas också för ångest och depression än unga män, och betydligt fler kvinnor rapporterar ängslan, oro och ångest, framför allt i åldersgruppen 16–19 år .

Ser ni hur sanningen om självmorden liksom nämns i förbigående för att genast på något sätt ursäktas med "Men det är...." Vilken artikel tror ni är mest läst för övrigt? Sveriges radios eller läkartidningens? Det råder inte heller något större tvivel om var man sätter in forskningsinsatserna. Ändå måste man tillägga att man inte är för en diskriminering av kvinnor för att på något sätt rättfärdiga att ens skriva om detta, så det är väl bäst att jag gör det.

Problemet är inte könsbundet emellertid. Pojkar drabbas lika hårt som flickor av att växa upp i trasiga familjer, problemen yttrar sig bara olika. Självmord, våld, kriminalitet, våldtäkter. Allt har visat sig ha ett samband med krossandet av familjerna och barn som växer upp med ensamma mammor utan kontakt med sina fäder. Ändå fortsätter feministerna på våra tidningar att dölja problemet och sprida falska sanningar om pappor som inte tar ut föräldraledighet?? Som om det vore det stora problemet??  TV kanalerna gör hyllningsprogram till ensamma mammor och dom flesta köper lydigt budskapet.

Man låtsas resonera och spekulerara vad de ökande problemen med psykisk ohälsa kan bero på? I denna rapport från Sahlgrenska sjukhuset, som också inriktas enbart mot flickor nämns mest i förbigående att majoriteten av dessa flickor växt upp i separerade hem. Men feminismen idag gör inget för att lösa detta växande problem. Istället slänger man bara mer ved på vårt eget dödsbål genom att fortsätta med sina  lögner om våldsamma och predofila män. Alla vet att dom existerar, men få har sett dom i verkligheten...eller hur?

propagandan hjärntvättar


Dom flesta av oss tycks tro att vi minsann klarar att se igenom propaganda. Det är andra som drabbas, själv är jag minsann klokare än så. Tänk igen!

För att börja ens kunna förstå vad propaganda är så får man gå tillbaks till begreppets uppkomst. Den första gången ordet användes var 1622 av påven Gregorius XV i ett utskott kallat Sacro Congregatio de Propaganda Fide (”den he­liga sammanslutningen för trons spri­dande”). Det latinska verbet propagare betyder att sprida skott (propages) av en växt.

I början av 1900 talet hade ordet fortfarande en positiv klang.

I politiska sammanhang kom propagandan att användas friskt av kommunisterna i Sovjet. Själva använde man ordet agitprop för att beskriva sig själva. Detta sammansatta ord betydde att man gjorde skillnad mellan "agitation" som var något som uppstod i stunden och "propaganda" som var menat att påverka över tid. Målgrupp var de redan övertygade som det gällde att befästa i deras tro och de andra som man vill vinna över för sin sak.

Ironiskt nog influerades både kommunisthatarna Adolf Hitler och Joseph Göbbels av kommunismens framgångar gällande detta område, men också av dom allierades storartade framgångar inom samma fält. Här har även det så kallade "Institut fur sozialforschung" eller "Frankfurtskolan", och män som Gramsci och Marcuse spelat en stor roll, men det får vänta till en annan gång.

Hur många har hört talas om Edward Bernays innan? Hur många har läst en rad om honom i skolan då? Ändå har Time magazine korat honom som en av dom mest inflytelserika och viktiga människorna i USA under 1900 talet.

Bernays menade i sin bok "propaganda" bland annat att människans flockinstinkt var farlig för samhället och vi måste därför hällas under kontroll med hjälp av "masspsykologi". Inspirerade av detta verk bildades 1916 den så kallade "Creel kommissionen" i USA. Inte hört talas om den heller? Konstigt!

Syftet med kommissionen var att få amerikanerna som vid denna tid var starkt emot att gå med i första världskriget mer vänligt sinnade till tanken. Detta gjordes genom att visa filmer och affischer föreställande blodtörstiga hunner som spetsade små barn och kvinnor på bajonetter. Kommissionen blev mycket framgångsrik. På endast 6 månader lyckades man totalt vända oppinionen från att vara starkt antikrigisk till att mycket positivt till ett krigsdeltagande. Detta var en förutsättning för att få med USA i kriget. Beslutet blev mycket ekonomiskt fördelaktigt för storföretagarna och politikerna.

På andra sidan atlanten  imponerades en ung korpral i den tyska armén stort av bedriften. Medlemmarna i Creel kommissionen gick efter förättat värv vidare och många startade privata PR bolag som alla blev otroligt lönsamma.

Vem tjänar på feminismen?


Men för att återgå till en annan ideologi som kommit att inse värdet av propaganda. Så vilka tjänar på den feministiska revolutionen vi gått igenom de senaste 40 åren? Kvinnor, blir väl svaret från ryggmärgen eller hur? Återigen, tänk igen! Vilka som tjänar på hela industrin med vårdnadstvisterna som ökat med över 40 procent sedan den nya vårdnadslagen tillkom 2006 är ju lätt att inse. Detta har ju även avhandlats här förr, men för att få en helhetsbild av vilka som tjänar på det som kommit att kallas "kvinnans frigörelse" och vad den egentligen har kommit att innebära för kvinnor måste man ta ett steg tillbaks.

Och vinnare är....*trumvirvel*, regeringar och "big business"
Som vanligt skulle man kunna tillägga. Vi vanliga medborgare är för denna klass endast kassakor och beskattningsbara tillgångar. Hur viktiga vi anses vara mäts genom hur produktiva vi är, hur mycket vi spenderar, hur mycket vi kan beskattas och hur vi röstar.

Vår egen lycka står dock inte med på listan.

Om du inser att detta är hur saker och ting fungerar så kommer du så småningom även att inse varifrån feminismen kommer, och varför den stöds så helhjärtat av våra regeringar och "ideella" organisationer som i själva verket är långt ifrån just ideella.

dom vill ha kvinnor ute i arbetslivet och dom kommer att använda alla tillgängliga metoder för att uppnå detta. Inklusive att ljuga om män och få kvinnor att tro att dom förtrycks av oss.

Det handlar inte om att kvinnor inte vill gå tillbaks in i "lådan". Det handlar om att kvinnor inte tillåts att kliva ur den! Kvinnorna har förlorat alla sina valmöjligheter. Fler och fler kvinnor, även tidigare feminister har börjat inse att det inte handlar om att "kvinnor kan" utan om "kvinnor måste".

Konsekvenserna är förödande


Den feministiska författaren Germain Greer fick frågan i Bob Geldofs film om diskrimineringen av fäder, varför är kvinnor så deprimerade nu för tiden? Vet ni vad hon svarade?

"Jo därför att kvinnor har börjat upptäcka att det förmodligen var bättre i hemma i köket än i den korporativa världen, dit dom nu har tvingats till priset av att ge upp familjeliv och kärlek. Nu börjar dom upptäcka vilken fientlig "dog eat dog" miljö den egentligen är."

Ser man på?

Om man alltså följer pengaspåret, vilket man nästan alltid bör göra när det gäller brott, vilka vinner alltså på att feminismen tillåts sprida sina irrläror? Låt oss titta på några av dom misstänkta.

Regeringar över hela världen är starkt profeministiska. Detta ger betydande skattevinster eftersom dom numera kan beskatta både kvinnor och män.

Feminismen har betytt att fastighetsmarknaden har växt snabbare och snabbare ,och idag fördubblat sina vinster jämfört med bara ett par decennium sedan. Naturligtvis tjänar denna sektor enormt på att kvinnor arbetar och tjänar lika mycket som män, och på att antalet ensamhushåll växer. Fastighetsmarknaden kan bara ta så mycket betalt som människor har råd att betala. Idag kan man ta betalt av två människor istället för av endast en. Även detta tjänar naturligtvis staten på.

Bankerna kan idag låna ut pengar till dubbelt så många människor för att dom skall ha råd med det mest nödvändiga. Att priset för att överhuvudtaget kunna bo stigit så mycket är inte något som bankerna har något emot. Dessutom har deras säkerhet ökat eftersom det idag finns två människor som dom kan jaga för att få räntan och amorteringarna av.

På grund av feminismen har kvinnor börjat köpa bilar. Idag köper kvinnor fler bilar än män. Feminismen har varit en gudagåva för bilindustrin. Toyotas VD uttryckte det rätt solklart då han sa "ju mer vi demoniserar män ju fler bilar säljer vi".

Oljeindustrin ser knappast detta som negativt heller.

"Oberoende" kvinnor kan köpa mycket mer kläder. Dessutom fortfarande få kläder köpta åt sig av sina män.

I alla ovanstående exempel finns i bakgrunden ännu en vinnare. Staten.

Så vilka förlorar då?


Listan av vinnare kan göras lång. Men på denna långa lista återfinner vi inte män, kvinnor och barn. Vi är alla förlorare.

Vi har fått höra att det skulle finnas en pendel, och att den nu svängt över. Att endast män har haft det bra innan och att det nu är kvinnans tur. Jag köper inte det synsättet. Detta är endast ytterligare ett sätt att mata oss med en falsk historiebeskrivning i syfte att rättfärdiga orättvisorna mot män i dagens samhälle och för att rättfärdiga dom brott mot mäsnkligheten som görs i ren girighet och ondska.

Jag hoppas att jag kan bidra till att öppna era ögon lite och, om ni inte redan gjort det. Att ni snarast möjligt inser vad jag har insett. Genom det jag, mitt barn, och faktiskt även hennes mor har tvingats utstå i händerna på vår feministiska stat.

Feminismen har varit lika nödvändig som ett hål i huvudet! Men mot den massiva statliga och mediala propagandan förslår inte sanningen långt. Det har historien lärt oss. Eller har den det?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Kommentarer

 • Jakobsson säger:

  Du har en fantastiskt informativ blogg Daddy.

  Din blogg fyller ett stort tomrum i det mediala Sverige.  Jag hade när jag upptäckte din blogg länge sökt efter en plats där någon vågade skildra och debattera de riktiga förhållandena när det gäller vårdnadstvister och rättssäkerhet i Sverige.  Jag har med mycket stort intresse läst och lyssnat på allt det autentiska material som du så modigt vågat dela med oss läsare. Genom ditt engagerade journalistiska arbete så har du verkligen lyckats återge en helhetsbild av hur det kan gå till i en vårdnadstvist samtidigt som du på ett mycket levande sätt låtit oss läsare få dela dina känslor i den kamp du tvingas föra i och mot myndighets Sverige, för din dotter rättigheter.  Det är inte svårt att förstå att myndigheterna gör allt för att tysta dig, de sanningar som visas i den dokumentation av myndigheternas agerande för att skilja dig från din dotter hör inte hemma i en demokrati och det måste vara oerhört frustrerande för de tjänstemän som är vana att endast agera i slutna rum utan insyn.  Motsvarande publiceringar och gedigna dokumentation skulle aldrig förekomma i gammelmedia och just därför är det journalistiska arbetet på nätet så viktigt för att den fria debatten skall kunna fortleva i Sverige.  Jag saknar dock de dokument som Datainspektionen skickat till dig samt den skriftliga anklagelsen som ligger till grund för anmälan (har jag letat på fel ställe?). Det känns viktigt att vi läsare får ta del av dessa dokument för att fortfarande ha en hel bild av det som sker, att det inte blir ett selektivt urval av dokumentationen, då det skulle göra det så mycket svårare för oss läsare att följa hela processen.

  Det som gör din blogg så journalistiskt intressant är just helheten och att du aldrig tvekar att visa oss läsare allt material hur obekvämt det än kan ha varit för dig eller andra.  2010-03-05 | 00:46:20
 • Daddy säger:

  Tack Jakobsson. Du gör själv stora insatser i ditt frivilligarbete för mansjouren.  Dokumentet från datainspektionen kommer så småningom, men jag kommer att kontakta dom för att få ut även resten av anmälningarna med eventuella bilagor.  När det gäller anmälaren så kan ni säkert gissa.

  Detta gör det svårt i avvägningen om den skall publiceras eller ej. Det handlar om mitt barn som har dom föräldrar hon har. Detta faktum är ofrånkomligt.  Jag vilar på denna hane tills jag fått ta del av allt som sänts in till myndigheten. Jag hoppas ni förstår.  2010-03-05 | 01:02:11
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Elrik84 säger:

  Hej,  Jag håller definitivt med Jakobsson. Det är viktigt att det finns någon där ute som vågar stå upp och som berättar och ifrågasätter det medierna och samhället försöker tuta i oss. Det du gör är mycket viktigt, jag har bara följt din blogg i en vecka men jag kommer att följa den och du har även mitt stöd i din kamp.  Kan bara säga att mansjourer är viktiga, de räddade mig när jag hade det som värst.  Jag är för trött för att kommentera mer produktivt, men jag ville bara lämna en rad, så jag rundar av nu innan det blir total goja.  //Elrik84

  2010-03-05 | 01:51:46
 • Ann Helena Rudberg säger:

  Ja i vår släkt (som jag håller på att skriva om) har detta spår varit mycket synligt. Kvinnorna på min mammas sida har ända sedan det inte längre gick att försörja sig tillsammans med en man av det som jorden gav och när de blev med barn ( inga preventivmedel) i unga år tvingats att lämna ifrån sig barnen, men förr i tiden stannade barnen åtminstone i släkten. Och kvinnorna, flickorna måste jobba från 14-15 års ålder precis som männen.  Lösningen på detta dilemma har varit att från 1948 ge mammor barnbidrag och på den vägen är det. Allt har skyllts på männen, som också har försökt på sin kant att göra sitt bästa, men fortfarande ställs halva befolkningen mot den andra halvan. I ideologin. Och särskilt de som växte upp på 60-70-talet har gått på detta. (Se Kerstin Weigl krönika om hemmafruar i AB i går).  Och vilka sitter emellan? Jo det är barnen, som alltid får lida. Som inte får träffa halva släkten (inte bara pappan utan de andra också). Nu när jag själv äntligen tar reda på vilka mina släktingar egentligen är så har jag upptäckt att de finns överallt i detta land.  Alla våra försök att upptäcka varifrån vi kommer, släktforskningens popularitet, beror av denna rotlöshet, som industrialismen har fått vårt samhälle att genomgå. Att vi ska klara oss var och en ensamma utan några andra människor, bundna istället till maskiner.  Redan Charlie Chaplin visste vad det handlade om i Moderna Tider.

  Jag är omgiven att kvinnor, som har gått på myten att de ska bli som män och klara sig själva. En slags egoistisk syn på världen. "Den är min och alla barnen är också mina. Jag ska ha, jag ska kompenseras för allt lidande."  No man is an island. Vi behöver alla varandra. Och om kvinnor lider så lider också männen. Och inte minst barnen.  Varför skapar vi alltid en lidande värld? I botten ligger vårt synsätt, att världen är ett ont ställe tydligen och det gäller att slåss, survival of the fittest. När ska vi lära oss något annat?

  2010-03-05 | 06:43:16
  Bloggadress: http://www,annhelenarudberg1.blogspot.com
 • omar säger:

  Daddy,  Kan jag ta del av scb raport?

  Kan maila mig raporten?

  2010-03-05 | 07:36:10
 • Lilla My säger:

  Klockrent som vanligt : )  Läser varje dag, men kommenterar inte så mycket just nu.

  2010-03-05 | 08:15:53
 • Leif Persson säger:  Wow,

  din penna blir bara vassare och vassare.

  Keep up the good work!  ;0)

  2010-03-05 | 08:23:52
 • DrKejs säger:

  Mycket bra inlägg!  Jag hade aldrig hört talas om Committee on Public Information (Creel Committee) tidigare (känner till en del andra propagandamaskinerier från senaste centenniet), tack för att du lägger in dessa mycket viktiga inlägg i debatten.  Upplysning är de styrandes värsta fiende; propaganda är deras bästa vän. Propagandan har lyckats mycket väl i vårt avlånga land.

  2010-03-05 | 08:29:19
 • Daddy säger:

  Omar, siffrorna från SCB kom i ett mail från Ulrica Ring på Insolvens Stockholm. Vad jag vet finns ingen rapport som släppts om detta.  Kontakta Ulrika genom hennes blogg (länk finns inlägget ovan), eller kontakta SCB direkt.  Tack för alla värmande ord, dom behövs idag. Ännu ett umgänge ställdes in idag utan giltiga skäl.  Domar och beslut från tingsrätter är inte värda pappret dom är skrivna på ens.  Att ansöka om verkställighet är inte heller något alternativ. Förra gången kostade det mig 10 000.  Maktlöshet är bara förnamnet.

  2010-03-05 | 11:31:23
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Daniel Johansson säger:

  Hej ! Kan inte du göra något bra av denna familjs strävan efter rättvisa ?  En video med lite av det finns här :

  http://www.youtube.com/watch?v=aHQrbgI9Fxg

  2010-03-05 | 15:36:44
 • Daniel igen säger:

  Det finns en webbsida om det oxå här:  www.totalskandal.se  Mvh Daniel

  2010-03-05 | 15:38:56
 • Madde säger:

  Daniel:  Oj, vilken fantastisk bra film och precis lika avslöjande som denna blogg.  Det ena avslöjandet efter det andra kommer fram.  Är det så att det är dags nu att media (tv, tidningar osv) får stå tillbaka för allmänhetens vilja att få fram sanningen och inte den vinklade sanningen som gärna annars preseneras.  2010-03-05 | 16:16:37
 • Madde säger:

  Ja det är ju inte svårt att se likheterna trots att det är så olika fall.

  Myndigheternas enorma intresse och (som jag förmodar) rädsla för att sanningen skall komma fram i ljuset.  Tack Daniel för att du lade ut denna film samt hemsida.

  Jag hade missat detta helt och hållet annars.

  2010-03-05 | 16:32:25
 • Mikael Karlsson säger:

  Asså, Jag har inte läst hela inlägget denna gången, Det blev för långt men det jag läste känns rätt tufft att ta in på nått vis.  Statistiken var inte alls svår att ta in. Den låter helt rimlig så att säga. Dock inte i mening att jag tycker att den är acceptabel utan mera att det faktiskt ÄR så.

  2010-03-05 | 23:06:09
  Bloggadress: http://daddys-sverige.se
 • valens säger:

  Det är dem som förlorar...

  http://valens.nu/index.php?itemid=12

  2010-03-06 | 00:32:39
  Bloggadress: http://valens.nu
 • M säger:

  "Varför dör män i genomsnitt 6 år tidigare än kvinnor?"  Fast i Sverige är skillnaden i medellivslängd 4 år. Vi är bättre än t ex USA, varifrån jag tror du fått siffran 6 år. Och skillnaden mellan könen minskar för varje år, detta eftersom Sverige ligger så långt fram när det gäller jämställdhet och och mäns och kvinnors liv nu liknar varandra mer och mer jämfört med förr. Så med lite mer jämställdhet skulle vi snart ha lika lång medellivslängd, om man bortser från de rent biologiska faktorerna.  "Varför ser vi aldrig kvinnliga sophämtare?"  Tjänar inte sopåkare runt 34 000 i månaden? Vad är din teori att inte fler kvinnor är sopåkare? Det kan ju vara för att det är ganska en manlig miljö, vilket man skulle kunna förändra genom att arbeta för att fler kvinnor satsade på det yrket. Skulle du stå bakom en sådan satsning, menar du? För uppfattningen jag fått är inte att någon som skriver eller kommenterar på den här bloggen är särskilt intresserad av den typen av jämställdhetsåtgärder.

  2010-03-07 | 16:37:54

Kommentera inlägget här: