daddys

Beware the fury of a patient man

Vem är det som kränks?

Kategori: diskriminering

Det finns som bekant många sätt att skinna en katt. Och när katten heter Daddys blogg så tycks alternativen vara oändliga. Uppenbarligen ser man denna blogg som ett hot. Jag kan inte se några andra skäl till att jag ska trakasseras av både myndigheter och privatpersoner. Jag har berättat och visat upp sanningen om hur man kränkt min och min dotters rättigheter. Är det för det jag skall straffas och behöva utstå denna terror? Istället för att se, lära och ta ansvar för dom felaktigheter och brott som begåtts, och styrkts mot mig och mitt barn, försöker man istället att få mig tystad. Hur berättar jag i dagens långa, men förhoppningsvis mycket intressanta inlägg. Välkommen till min verklighet.

Innan jag redogör för trakasserierna som riktas mot mig för att jag valt att stå upp för min och min dotters rättigheter, så kommer här först en kort redovisning av händelserna som lett till den nuvarande situationen;

Min dotter fyllde i December 5 år. hon var 1 år gammal då mamman utan min vetskap eller medgivande tog henne från vårt gemensamma hem, där hon var skriven och folkbokförd. Sedan dess är dagarna då jag fått se henne lätträknade. Vi hade vid denna tid gemensam vårdnad. Ändå folkbokfördes hon i en annan kommun utan min vetskap eller medgivande. Hon skrevs in på förskolan utan min vetskap eller medgivande. Jag anklagades och polisanmäldes falskt för brott. Jag och min dotter tilldelades övervakat umgänge 8 timmar i månaden med dessa bevisat falska anmälningar som grund.

Jag blev fråntagen vårdnaden av henne av göteborgs tingsrätt trots att det i domen framkommer att modern begått flera brottsliga handlingar, att jag inte har gjort något brottsligt överhuvudtaget, och trots att tingsrätten ansåg att jag var den mest lämpliga vårdnadshavaren. Detta beslut baserades på en vårdnadsutredning utförd av familjerätten i Kungsbacka som var så tunn, partisk och usel, att den i det närmaste bör betraktas som grov underlåtenhet att se till mitt barns bästa och därmed också som grovt tjänstefel.

För barnets bästa?


Förutom att jag fråntogs vårdnaden helt orättmätigt så tilldelades jag dessutom ett umgänge som var mycket snålt tilltaget. Varannan helg, varannat lov och tre dagar varannan jul. Jag kunde till exempel inte åka med mitt barn hem till min familj i Norrland under de jul eller nyårshelger som hon skulle vara hos mig. Dagarna räckte inte till det. Men jag fann mig i situationen och försökte samarbeta för barnets skull. Men jag märkte snart att detta inte skulle bli lätt, och också hur min dotter led av de ständiga bråken och av att inte få vara med mig i den utsträckning hon själv ville. Efter att jag gett mamman ett förslag till kompromiss för att försöka lösa situationen, och hon svarat genom att vråla -"aldrig i helvete" i ansiktet på mig, stämde jag på nytt. Jag skrev också till familjerätten om min oro och förklarade att min dotter mådde allt sämre av denna ohållbara situation.

Mitt brev åkte i papperskorgen och ett par veckor senare avbröt modern allt umgänge. Tydligen på inrådan från socialtjänsten. Efter att jag ansökt om verkställighet av dom fick jag veta att jag var anklagad för sexualbrott av okänd art. Tingsrätten i Varberg ignorerade fullständigt min verkställighetsansökan, och bestämde istället att allt umgänge mellan min dotter och mig skulle upphöra. Den enda motivering jag fick var "för barnets bästa". Det framgick inte ens under förhandlingen vad jag skulle ha gjort mig skyldig till. Sedan fick jag brevledes veta att jag dömts i min utevaro till förlorande part i verkställighetsmålet och att jag nu skulle betala moderns advokatkostnad på 10 000 kronor. Detta överklagades ända upp till HD, men jag beviljades inget prövningstillstånd.

I över tio månader hölls jag och min dotter separerade. Jag fick inte ens säga farväl eller en chans att förklara. Under denna period fick min dotter höra att jag och hennes bror rest bort och lämnat henne utan ett ord. Dessa tio månader är de i särklass jävligaste månader jag upplevt. Varje dag var ren och skär tortyr och ångest, och jag maldes sakta ner till den allra djupaset delen av helvetet på grund av oron jag hela tiden kände för hur min dotter hade det. Jag tänkte på detta varje dag, varje timme, varje minut, varje sekund av min vakna tid, och jag drömde mardömmar varje natt. Eller åtminstone de nätter jag lyckades få en stunds sömn. Samtidigt förväntades jag klara av en utbildning och fick av bland annat arbetsförmedlingen höra att jag var tvungen "att släppa mina problem" och sköta mina plikter i samhället.

Sexuella övergrepp på barnhuset


Min dotter som vid den här tiden var knappt fyllda fyra år hade aldrig ens vetat om att det fanns något som hette sex, men det rådde man bot på under förhören med henne på barnhuset i Göteborg. Då hon under inledningen på förhöret inte sa något annat än att "pappa är snäll och jag vill vara med honom mer", så började den kvinnliga förhörsledaren att fråga om snoppar och "snopplekar". Min dotter som uppenbart inte förstår vad en snopplek är säger bland annat att "det leker man i dockrummet" på dagis. Under detta förhör bryter förhörsledaren mot en mängd regler gällande förhör med barn. Regler som kommit till av en orsak.

Hon ställer ledande frågor och upprepar frågor tills hon får önskat svar. Hon ber också en fyraårig flicka att med hjälp av kritor rita en bild på pappas snopp.

Själv blev jag samtidigt meddelad av polisen att jag nu var misstänkt för övergrepp. Åklagarmyndigheten i Uddevalla meddelade mig sedan i ett icke undertecknat brev att jag inte hade rätt att anlita valfri försvarare av kostnadsskäl. Efter att jag upplyst åklagarmyndigheten om att detta inte var en korrekt tolkning av lagen, gav man sig dock på den punkten och jag anlitade Peter Haglund som försvarare. En av de få advokater i Sverige som öppet vågar stödja fäder som falskanklagas.

Under förhöret av mig som leddes av samma kvinnliga polis vid länskriminalen som förhört min dotter, lämnade min försvarare in dokument som tydligt visade att modern tidigare anmält mig falskt för olika saker, och att de enda som hade sett några tecken på övergrepp på min dotter var modern och hennes familj. Ingen annan.

Då jag ringde åklagaren några veckor senare hade denna bevisning aldrig nått honom. Detta skylldes på ett "tekniskt fel" av okänt slag hos länskriminalen i Göteborg. Jag ställde mig under detta samtal även bland annat frågande till varför det stod "ohörbart" i nästan varannan mening i polisförhöret med dottern, varför han själv inte deltagit under förhöret såsom det stipuleras i lagen och varför han inte reagerat på att förhörsledaren använt icke godkända förhörsmetoder? Men fick bara märkliga undanflykter till svar.

Din försvarare måste få chansen att ställa frågor


Jag upplystes även av sagde åklagare om att ett andra förhör skulle hållas med min dotter. Detta var praxis menade han,  och anledningen var att även min försvarare skulle ha rätt att närvara och via förhörsledaren ställa frågor. Min försvarare blev dock aldrig meddelad om detta förhör som alltså hölls ändå, utan hans närvaro. Några dagar senare lägger man ner förundersökningen och sekretessbelägger den i sin helhet i syfte att hindra mig, och därmed också läsarna av denna blogg från insyn.

Det tog dock ytterligare över en månad för socialtjänsten att slutföra sin utredning som till och med drog över två veckor på den utsatta maxtiden. jag får av rådmannen veta, att orsaken är att socialtjänsten ställt som villkor för att lämna in sin utredning, att den sekretessbeläggs i sin helhet för mig. Detta inser hon dock vore en allt för grov lagöverträdelse och skickar mitt ombud en kopia av utredningen med villkoret att inget i den får yppas till någon enda utomstående person. Detta inbegrep även journalister. Vid denna tid hade uppdrag granskning börjat intressera sig för mitt fall och Janne Josefsson gjorde en inspelad intervju med mig i mitt hem. Det blev dock aldrig något reportage den gången. Jag vet inte riktigt varför. Bara att jornalister i allmänhet är ytterst tveksamma till att rapportera om detta, vilket tyvärr medför att dessa övergrepp får fortsätta att ske i det tysta. År ut och år in.

Vid den nya interrimistiska förhandlingen vid Varbergs tingsrätt dömde man mig åter till övervakat umgänge 8 timmar i månaden. En dom som fortfarande gäller fram till nästa huvudförhandling. Förundersökningen vägrade rådmannen att hämta in trots min begäran, med motiveringen att "den inte skulle tillföra målet något nytt". Ändå säger hon under förhandlingen att "det föreligger ju även anklagelser mot pappan och jag kan ju inte veta vad som ligger i dessa". Detta blir hennes motivering till att åter döma mig till ett mycket knapphändigt och övervakat umgänge.

Sedan lämnade min dotters ombud in en begäran om omprövning av åklagarens nedläggningsbeslut. Detta efter att enbart ha talat med mor och mormor. Då jag ringde och ifrågasatte hur hon som min dotters ombud inte företrädde min dotter, utan endast modern fick jag luren i örat. "Utvecklingsenheten" inom åklagarmyndigheten har fortfarande inte tagit upp denna begäran trots att det snart var 8 månader sedan den lämnades in. Man skyller på långa handläggningstider och underbemanning. Själv tror jag att orsaken är en annan och stavas kommande huvudförhandling. Även den sista domen har överklagats ända upp i HD, men även denna gång vägras prövningstillstånd. Trots att, som mitt ombud skriver; domen är så lagstridig att den inte ens är verkställbar.


Jag trakasseras av myndigheter och kvällspress


Denna blogg besöks flitigt av både sveriges mydigheter och media. Man kan dock inte bara gå in och stänga ner bloggen. Det vore ett allt för tydligt brott mot sveriges grundlag, så istället försöker man bryta ner mig på andra sätt. Ett sätt som är effektivt är att fullständigt sabotera min ekonomi.

En tid efter att min dotter brutalt rycktes bort ur mitt liv, blev jag tvungen att sluta på mitt dåvarande jobb. Jag mådde allt sämre och kunde till slut inte tänka på något annat än detta. Istället för att stötta mig i den situation jag hamnat fick jag sparken. Då jag försökte söka nytt jobb, hindrades jag av att jag utan att veta om det förekom i det så kallade "misstankeregistret" hos polisen.

Jag har därefter slussats fram och tillbaks mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Man har satt mig i rehabiliteringsprogram, för att sedan inte lyfta ett finger för att göra någon form av rehabilitering. Jag har varit tvungen att göra mig av med allt jag äger och har för att kunna bekosta både mina egna och moderns advokatkostnader. Då jag nu i slutet av februari fick 10 600 kronor i sjukpenning var det den första inkomst jag har haft sedan i November då rehabiliteringsstödet plötligt drogs in mitt under den utbildning jag blivit lovad av arbetsförmedlingen. Orsaken sas vara att AF aldrig informerade FK om detta. Under det efterförljande mötet nekade handläggaren på AF att hon någonsin givit ett sådant löfte.

Samtidigt beslutar man sig för på försäkringskassan, som alltså borde känna till att jag nu är helt utan försörjning, att höja underhållsbidraget jag betalar till mina två barns mödrar till maxbeloppet. Min ansökan om anstånd och omprövning avslogs. Man kräver mig också på obetalt underhåll som jag redan har betalat, vilket jag skickade in bevis för redan i Juli 2008. Mamman fick under två månader dubbelt underhåll efter att hon falskt anmält mig för att inte ha betalat. Ändå är det mig man nu kommer att sätta hos fogden för denna skuld. Som jag både av ekonomiska och principiella skäl vägrar att betala.

Jag har minst fyra gånger ringt myndigheten och påtalat detta, men får till svar att man har långa handläggningstider. Då jag vid det sista samtalet frågar om det är rimligt med handläggningstider uppmot ett år får jag svaret "ge oss mer skattepengar då".

Skatteverket krävde mig före jul som ni kanske vet på 18 000 kronor i obetald skatt. I min begäran om anstånd berättade jag att om omständigheterna som lett till min dystra ekonomiska situation. Ansökan avslogs.

Folkbokföringen gömmer mitt barn


Folkbokföringen i Göteborg vägrar att häva sekretessen som dom har lagt på mor och barn trots att jag varit där personligen och visat upp bevis för vad mamman har utsatt mig och vårt barn för. Man kan, som man säger "ju inte garantera att jag inte söker upp dom och brukar våld". Detta trots att jag aldrig någonsin fällts för ett våldsbrott, och att tingsrätten i Göteborg redan i April 2008 slog fast att anklagelserna om våld var ett rent påhitt.

Kvällspressen demoniserar migFörutom de ekonomiska trakasserierna och att myndigheterna stämplat en fullständigt oskyldig man som förövare, så har jag också tvingats löpa gatlopp i kvällspressen. Expressen skrev under gömda skandalen om den hemska "pappabloggaren". Detta var förstanyheten i tidningen den dagen. Jag fick aldrig någon chans att bemöta kritiken.

I Aftonbladet en tid senare tog man in en stor debattartikel skriven av en "Moa Karlsson" som inte ens existerar, utan är ett täcknamn för Sanna Ax, även känd som den fanatiska pedofilhysterikern "Motherbitch". Hela debattartikeln är ett enda långt personangrepp mot mig där jag demoniseras för att ha "hängt ut" min dotter på internet.

Inte heller denna debattartikel fick jag chansen att bemöta, då tidningen menade att jag inte namnges i artikeln. Det behövs dock inte alltid. Det kan knappast komma som en nyhet för denna nyhetsredaktion?

Detta argument har sedan dess flitigt använts av dom anonyma ljusskygga varelser som försöker smutskasta mig och denna blogg. Jag påstås alltså kränka min dotter för att jag ger henne och alla andra barn som utsätts för denna misshandel en röst och ett ansikte. Även socialtjänsten i Kungsbacka har försökt att använda detta emot mig för att tysta denna blogg som man tydligen anser är ett "arbetsmiljöproblem". Man föredrar en arbetsmiljö där man får arbeta ifred, utan insyn och där man i full hemlighet kan fortsätta dessa brott mot fäder och barn som jag och de mina utsatts för.

Nu har dom även bussat datainspektionen på migJag skulle ha träffat min dotter i fredags för första gången på nästan en månad. Med det blev det emellertid inget. Istället får jag ett brev från datainspektionen som säger att det kommit in klagomål på min blogg. Man upplyser mig dock inte om vem som klagat. Inte förrän jag igår ringde dom och begärde en kopia på anmälningen skickade man den. Jag väntar nu på att se vem som skrivit under.

Anmälan går ut på precis samma sak som överlevarsekten, med människor som Sanna Ax, Kjell Åke Bjurqvist, Eva Britt Dahlström, Kiremaj och Marina Engan i spetsen, anklagat mig för ända sedan Aftonbladet gjorde sig till språkrör för dessa extremister. Till råga på allt genom att publicera en debattartikel under falskt namn. Jag kränker mitt barn....? Denna eländiga sekt med sina falska namninsamlingar och eviga lögner säger sig värna om barn och deras trygghet. Ändå vill man tysta denna blogg som har exakt samma syfte. Och om det vore så att dessa galningar vore en liten extremgrupp som bedrev sin propaganda för ett fåtal frälsta så skulle jag inte säga något. Men sanningen är att dom har meningsfränder på myndigheter, tidningar och i domstolar. Människor som bedriver en ren häxjakt på pappor och våra försök att komma till tals i denna otroligt viktiga debatt. Det är därför vi inte lyckas. Det är därför vi skall tystas med varje till buds stående medel. Lögnerna får inte avslöjas, då rasar hela det system av terror som byggts upp och som idag avlönar en jävla massa människor.

Nu kräver man från DI in ett yttrande från mig innan den 19 mars, där jag måste visa att dom dokument och inlägg som nämns är av allmänintresse och därav har ett journalistiskt berättigande. Som journalist får man nämligen publicera personuppgifter, om det är motiverat ur ett allmänt intresse. Dokumenten som nämns är förhöret med min dotter på barnhuset i Göteborg (där för övrigt inga namn nämns), domen från tingsrätten där jag fråntas vårdnaden och dokumentet "historien i korthet". Inläggen som tas upp i anmälan är "Nu kan dom åtala mig" och "Daddy anmäld för sexbrott".

Man ifrågasätter alltså om dessa publiceringar är av allmänintresse...Jag tycker det. Har mitt barn tagit skada av publiceringen av hennes namn och bild? På vilket sätt är detta "ingående information" om min dotter? Har mitt barn gjort något som hon skall skämmas för? Kommer hon att lida skada av att i framtiden få reda på sanningen? vad tycker ni?

Vem är det som kränks egentligen?


Jag har på denna blogg berättat hur det går till i vårdnadstvister. Hur lögner premieras och ärlighet bestraffas.

Jag har gett andra föräldrar en röst. Mest fäder, men också mödrar. Men framförallt har jag gett barnen en röst. Den röst som dom garanteras i FN:s deklarationer, men ändå fråntas av svenska myndigheter.

Jag har visat hur människor berikar sig på barns lidande. Hur ägare till HVB hem tjänar miljoner samtidigt som dom behandlar barnen som hundar.

Jag har avsöjat hyckleri, lögner och propaganda som sprids, till och med på regeringens egen hemsida.

Jag har visat upp kvinnojourernas nakna och glödande mans och pappahat och hur dom ljuger och manipulerar statistik. Jag har visat hur mina frågor till myndigheter och politiker möts endast av en besvärad tystnad i de allra flesta fall.

Ändå hinner jag bara skriva om en tiondel av allt jag får reda på och allt jag ser. Välkommen till min värld. Inget muntert ställe precis.

Jag har tydligt visat att statsfeminismen, eller som den populärt kallas numera "jämställdheten", existerar och att den inte bara är något påhittat "trams". Också att grova brott mot sveriges barn och föräldrar görs i dess namn. 

jag har visat detta och mycket mycket mer. jag har jobbat mycket mer än en vanlig heltid med detta, dessutom helt ideellt, förutom det stöd jag mottog av tacksamma människor under händelserna i julas.

För detta skall jag tydligen korsfästas?

Men dagen då hela skitballongen spricker kommer. Då kanske även jag får upprättelse och till och med ett tack från de myndigheter som påstår att dom värnar om våra barn? Tills dess kommer denna blogg inte att tystna. Hur skulle jag kunna göra det, samtidigt som jag påstår att jag älskar och värnar om mina och andras barn? För mig blir det en fullständigt olöslig ekvation.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer

 • Madde säger:

  Det första som slår mig (förrutom det uppenbara) är att det måste vara av ett stort intresse från myndighterna eftersom de avsätter arbetstid då de flesta besök är under dagtid på din blogg.  Ni från dessa myndigheter, jag förväntar mig verkligen att ni läser det av annat intresse än att försöka sätta åt Jocke.

  Att ni ser bloggen med all information som något ni tar till er och funderar över.

  Läs noga kommentarer, det är nämligen den verkligheten ni skall ut i.

  Utanför era kontor.

  Den verkligheten barnen lever i.

  Den verkligheten föräldrar, mor och farföräldrar, syskon osv.  Se hur många det är som är delaktiga i bloggen genom att visa att den är så populär via kommentarer.  Visst är det galet att det får gå till så här.  Kom med förslag, ni som sitter och läser.

  Hur går vi vidare?

  Vad kan vi alla göra för barnen, vår framtid?  Vad kan ni i er myndighetsroll göra för att hjälpa barnen med sin rätt till båda föräldrarna.  Ni som med några få ord kan bestämma framtiden.

  Ni med det så stora ansvaret.  Vad kan vi göra tillsammans.  Något jag vill att ni funderar på är varför det ofta ses så kortsiktigt på familjemål/tvister?  Forska mera, mera och mera.  Varför finns det inte konsekvensbeskrivningar?

  Eller finns de, men inte är till för allmänheten?  Vad är det ni stödjer ert kortsiktiga tänk på?  Är det inte dags nu att uppdatera och framför allt, är det inte dags nu att börja tänka på barnen även i dessa svåra konflikter?  Glöm det med normalfallet.

  Det finns inget normalfall.

  Varje människa är unik.

  Varje sk fall är unikt.  Vad gör ni för att uppdatera er?  Ja som ni förstår kan listan med alla frågor göras lång.  Jag skulle gärna sätta mig ner med er och få er tid för en stund och få era svar på mina frågor.  För jag förstår inte.

  2010-03-02 | 21:48:30
 • Rospiggen säger:

  Så bra skrivet, Jocke!! Verkligen tydligt hela vägen från hur det började till där du är idag. Är det verkligen Sverige och är det verkligen 2010??

  2010-03-02 | 22:25:14
  Bloggadress: http://www.metrobloggen.se/piggen
 • maukonen säger:

  Hej Joakim!  När jag och Ingrid blev anmälda till DI så skickade handläggaren anmälan till mig via mail.

  Det var en intressant läsning...  Jag fick dock ett mail från Ingrid som undrade om jag visste att vi var anmälda. Jag fick aldrig något brev hem, bara ett mail med anmälan bifogad.

  Fast C.Valette var ju in på min blogg och tjatade om att hon skulle anmäla till DI, men på bloggen var kärringen feg och var anonym.....  Efter att ha läst igenom anmälan så skrev jag ett väldigt långt brev som svar med noga beskrivande och förklarande till varje enskild anklagelse som C.Valette skrivit i sin anmälan.  Det tog ett tag och både jag och Ingrid blev "frikända" då våra bloggar ansågs av DI vara bedrivna i ett journalistiskt syfte och för allmänhetens intresse.  Ta ett djupt andetag, läs igenom anmälan, kolla mot bloggen om de bifogat bevis, ta ännu ett djupt andetag och skriv en saklig och välgrundat svar till handläggaren.  Sen är det bara att vänta och jag är rädd att du har tyvärr blivit van med att få göra det.  Synd att din tid med lilla R inte blev av. :(

  2010-03-02 | 22:36:29
  Bloggadress: http://maukonen.wordpress.com
 • Anders K säger:

  Meget bra og skremmende at Sverige og Norge er så lik. Kunne nesten mistenkes til å tro at Sverige og Norge er i union fremdeles.  Politi er det samme som justis, og offentlige etater har fullmakt til å bryte loven for å strupe ytringsfriheten.

  2010-03-02 | 23:11:08
 • Leroy säger:

  Du vet Joakim att jag längtar efter den dagen vi kan få en möjlighet att ligga på bryggan och meta krabbor med våra döttrar och det är helt ok.  Vi kanske får en möjlighet att fiska makrill med sönerna och syskonen till våra döttrar och farmor och farfar samt kusiner mfl. får lika stor chans att vara delaktiga enligt alla rättigheter och konventioner oavsett påståenden.  Det skulle ALLA TJÄNA PÅ!  Frihet...  Under ansvar.  Leroy

  2010-03-02 | 23:32:12
 • Cuben säger:

  Joakim så eländigt att dina meningsmotståndare inte vågar möta dig öppet utan försöker använda myndigheter för att tysta dig. Så fegt och så ynkligt.  Det är tacknämligt att du får bra tips om att möta dessa frågor från andra som också har drabbats av det. Allmänintresset för din blogg manifesteras väl också i att du är en av de mest inflytelserika bloggarna på nätet också. Det tycker jag i alla fall.  Man undrar ju stilla vilken andas barn de är som vill få myndigheter att stoppa den fria pressen i de sociala medierna. Datainspektionen borde ha viktigare saker att ägna sig åt. Glöm inte att begära beslut med besvärshänvisning också.  Du gör ett alldeles utmärkt jobb i demokratins namn då du sätter myndigheter under offentlig insyn och revision. I en demokrati använder man inte munkavle för att tysta kritiker.

  2010-03-03 | 00:00:18
 • carstoned säger:

  Alltså som vanligt blir man helt tom på ord efter att ha läst din blogg.  Det du skriver är viktigt!  Och jag hoppas innerligt att du får träffa din dotter som vilken förälder som helst.  Jag hejar på dig daddy o hoppas att allt löser sig till det bättre för dig o din dotter!  Kram Carstoned

  2010-03-03 | 03:15:17
  Bloggadress: http://kulusoy.blogg.se/
 • Daddy säger:

  Tack Carstoned, Maukonen och alla er andra för värdefulla råd och tips och inte minst era uppmuntrande ord. Tror nog att det skall gå och visa att informationen jag postat ut här har ett stort allmänintresse. 400 000 besök visar väl det om inte annat. Om jag inte skrev om något som intresserade dem som kommer hit hade om nog inte heller kommit.  I morgon skall jag ta mig an ett av dom case jag nyligen skrev om. Nya uppgifter har kommit in.  Sedan har jag vittring på ett par stora och fula fiskar också, måste bara hitta rätt drag, men det skall nog ordna sig =)  Sedan håller jag på att designa om bloggen.

  Det är inte färdigt än.  Är det förresten någon som skulle hehöva hjälp med det så tar jag gärna på mig sådana jobb billigt. Eller om någon behöver en ny website så kan ni snacka med mig också.  Här är ett arbetsprov. En site jag byggt åt en kompis på skolan: www.komihagdagen.com

  2010-03-03 | 03:41:30
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Ann Helena Rudberg säger:

  Heja Joakim! Du vet att jag håller allt vad jag orkar på dig och din dotter och vilket fantastiskt jobb ni gör! Vi som också har en pappa i vår släkt, som är utsatt för samma sak vet vilket enormt arbete ni gör. Och hur idiotiskt våra myndigheters stundtals kan fungera.  Om tio år kommer ni - din dotter och du - vara de hjältar som vi behövde just nu. Som folk och som land. Allt kommer att förändras mycket tack vare det enorma arbete, som du lägger ned. Det är fantastiskt att du orkar.  Du vet att du har oerhört många bakom din rygg. Glöm aldrig att du inte är ensam!  För övrigt borde det vid det här laget vara självklart att barnkonventionen borde bli lag. Sätt barnen i centrum!

  2010-03-03 | 04:58:40
  Bloggadress: http://www.annhelenarudberg1.blogspot.com
 • Frida säger:

  Tycker inte heller man ska lägga ut bilder på sina barn iof men jag hoppas din dotter startar en blogg när hon är äldre så kan hon skriva om allt detta, då får du antingen upprättelse eller så kommer det komma fram någonting annat

  2010-03-03 | 09:50:01
  Bloggadress: http://fridalundh.blogspot.com
 • Klas-Kristian säger:

  Frida: Om du tycker det är fel att lägga ut bilder på sina barn på nätet borde du hänga på t.ex. Facebook eller Familjeliv i stället. Där förekommer sådana bilder i parti och minut. Tror du får ut mer av din "kamp" om du börjar där och försöker slå så många flugor som möjligt i en smäll i stället för att gnälla hos en enskild bloggare.

  2010-03-03 | 10:31:54
  Bloggadress: http://sillpizza.blogg.se/
 • Cuben säger:

  Joakim en verkligen bra web sida som du har designat på komihagdagen! Jag hoppas att du får fler uppdrag!

  2010-03-03 | 10:48:18
 • Daddy säger:

  Frida:

  Jag kommer att få upprättelse OCH det kommer att komma fram något annat. Något som får dig och dina feministsystrar att förläget skrapa med foten i marken och kraftigt ta avstånd från er ideologi. Precis som tyskarna efter andra världskriget. Den dagen du och andra feminister förstår vilken fruktansvärd och förljugen ideologi ni har stöttat i någon slags tro att ni hjälper barn.  Ni talar om jämställdhet, medan ni i praktiken gör allt för att den inte skall kunna uppnås. Jämställdhet och feminism har lika mycket gemensamt som svart och vitt.  Det ser du inte nu, djupt invaggad i det sekteristiska och polariserade tänkande som är så typiskt för människor som er. Men en dag går det upp för er också i bästa fall. Annars får ni väl gömma er i sydamerika tillsammans med dom tyskar som vägrat inse.  Det kan låta hårt, men knappt något i denna värld skrämmer mig, eller gör mig mer fly förbannad än denna nymarxistiska ideologi som bara förkunnar hat, rädsla och misstänksamhet istället för kärlek, förståelse och respekt.  För övrigt fick jag ett mail från en läsare som hade problem att läsa bloggen pga att texterna flöt in i varandra. Jag har kollat i varenda browser, men ser inte prtoblemet, så jag gissar att hon kanske har en äldre version av browser. Är det någon fler som har detta problem?

  2010-03-03 | 12:13:45
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Ibis99 säger:

  haha men skärmdumpen kom med... som många andra dumpar så kommer det att visas upp på sidan "andra myntet av daddy som vi inte ska veta"  Jo då sanningen kommer för dig med daddy!

  2010-03-03 | 12:38:02
 • Frida säger:

  Men jösses.

  Jag skrev min åsikt om att lägga ut bilder på sina barn här för att det stod omm det i inlägget tänker intre starta någon diskussion om det och jag gnällde inte om det utan sa min åsikt, den har jag rätt till.

  Sen kan du börja kalla mig feminist och allt möjligt utan att känna mig det skiter jag fullständigt i Daddy, det är så jävla tråkigt att man aldrig kan ha en vettig diskussin hör eller på många andra bloggar bara för att ni ska hålla det på dagisnivå och börja anklaga en för en massa olika saker. Jag la inte in några ävderingar, jag bara hoppas att din dotter startar en blogg när hon blir tillräckligt gammal för det.

  Och jag är för äkta jämställdhet, att det ska vara lika oavsett kön och att vi inte ska dela in oss i kön överhuvudtaget och det tar jag aldrig avstånd ifrån, lugna ner dig.

  2010-03-03 | 13:37:45
 • Daddy säger:

  Jag har läst din blogg Frida. Om du är för äkta jämställdhet borde du snarast ta avstånd från föreningar som ATSUB och liknande. I dom vattnen simmar många riktigt fula fiskar, även om det kanske finns dom som hyser en äkta omsorg om barn, och som inte har en aning om vad för förening dom stöder.  Men i dina tidigare kommentarer på denna blogg har jag mest spårat ett typiskt feministiskt resonemang. Ingen är gladare än jag om jag har fel. Här stängs inga dörrar för människor som stöder kampen för sann jämställdhet.

  2010-03-03 | 13:44:52
 • Frida säger:

  Okej, varför ska jag ta avstånd från ATSUB? Vad gör de för fel när de tar emot män och kvinnor vars barn blivit sexuellt utnyttjade och de behöver någon som lyssnar och kan ge råd? Tycker du inte att dessa mammor och pappor har rätt till det? Den enorma uppskattningen som kommer av dessa anhöriga räcker för att man ska inse att sådana föreningar behövs.

  Vet inte vilka fula fiskar du pratar om alls faktiskt? Här i ATSUB Göteborg är alla ärliga, fina människor som bryr sig om barn till 100%, vet inte riktigt vad som är så fult med dessa människor?

  För mig är jämnställdhet feminism och om du har en annan uppfattning av det så får det stå för dig. Jag är inte vare sig radikal/extrem feminist eller manshatare.

  2010-03-03 | 14:47:16
  Bloggadress: http://fridalundh.blogspot.com
 • Goodwin Strawman säger:

  Det är väl inte du Daddy som tilldömts umgänge med din dotter? Det är väl snarare hon som har fått rätt till umgänge med sin far - dig. Eller har domstolen missat gällande lagstiftning och återgått till tänket som fanns innan barnets bästa satts i fokus?  Men frågan är om inte det traditionella synsättet på föräldraskapet rent naturrättsligt är det korrekta.  Jag menar att varför skall staten äga medborgarna till den graden att den tar sig rätten att skilja barn från föräldrarna?  Två skäl finns det emellertid för brott mot traditionen. Det ena är att det i undantagsfall är för barnets bästa som staten separerar barn-förälder/föräldrar. Det andra skälet ligger nära. Det kostar skattekollektivet pengar och besvär att låta olämpliga föräldrar ha vårdnadsansvar.  Men rent biologiskt måste det vara svårt att komma ifrån att barn tillhör sina biologiska föräldrar. Allt annat är socialism.

  2010-03-03 | 15:39:54
 • jess säger:

  ja det märks ju att det inte är barnet som sätts i prio ett. Kämpa på!

  2010-03-03 | 16:08:22
  Bloggadress: http://theshedevil.blogg.se/
 • Lina Lundin, ordförande SBN - Saknade Barns Nätverk säger:

  En mycket bra artikel, Daddy. Jag fastnade extra vid din mening "Hur lögner premieras och ärlighet bestraffas." och vill gärna dela med mig av några andra förälders historia, utan att nämna några namn.  1) Det började som en kidnappning, ett olovligt barnbortförande, precis som de flesta fall som vi på SBN arbetar med. Två föräldrar, en skiljsmässa och gemensam vårdnad. Det lilla barnet kidnappades av sin mamma till utlandet helt plötsligt. Barnet hölls gömd i cirka 1,5 år tills polisen slutligen grep mamman och överlämnade barnet till pappan, som vunnit Haagförhandlingarna i utlandet om återförande av barn. Pappan tog barnet och återvände till lägenheten i Sverige. Barnet var nu 3 år och de talade inte ens samma språk, men det gick ganska bra ändå och barnet började på dagis och lärde sig snabbt svenska. Pappan ville inte utsätta barnet för en separation från sin mamma eftersom barnet kände henne bäst och han insåg vikten av att inte skapa en uppslitning från språk, rutiner och vanor och valde därför, storsint nog(betänk att detta var efter en 1,5 år lång kidnappning där han inte sett sitt barn själv alls) att bjuda in mamman till Sverige och ta hand om henne så att hon kunde vara växelvis med barnet. Han ordnade detta såhär: barnet bodde hela tiden på hans adress och gick på samma dagis. Han lät mamman bo där varannan vecka och bodde då själv i en jobblägenhet. Sedan bodde han hemma i en vecka och upplät jobblägenheten till mamman. Under tiden pågick vårdnadsförhandlingar där mamman krävde enskild vårdnad och rätt att få återflytta utomlands till sitt hemland(där barnet tidigare varit kidnappat). Tingsrättens beslut efter ett år: Pappan anses vara den lämpligaste föräldern som säkrar barnets rätt till bägge föräldrarna men barnet är ungt och har sammantaget spenderat mest tid med sin mamma, därför ger vi henne enskild vårdnad istället. Man tillgodoräknade alltså henne de 1,5 åren som hon gått under jorden med barnet. Pappan överklagade och hovrätten ändrade till gemensam vårdnad igen, men gav boendet till mamman och rätt att flytta till hemlandet, vilket skedde...  Pappan sade senare att han gjorde det som han ärligt vet var bäst för barnet och kändes rätt i hjärtat, men hans godhet "premierades" med att han förlorade sitt barn efter 1,5 år i Sverige. Han hade kunnat återvända med barnet, vägrat umgänge med hänvisning till att barnets mamma kidnappat det och istället vunnit ALLT. Så snacka om att "ärlighet bestraffas" som du skrev Daddy.  2) I ett annat ärende som jag följt så tog en mamma två barn ur Sverige under en skiljsmässa och höll sig också undan i utlandet under 1,5 år. Den pappan vann också sina Haagförhandlingar och fick tillslut hem barnen. Han gjorde inte som pappan i historia 1. Istället vägrade han allt umgänge och fick interimistisk enskild vårdnad och bevakat umgänge 2 ggr/mån och vann senare allt i hovrätten. Hans barn led kanske mer av separationen från mamman, men samtidigt så skyddade han dem från att ännu en gång slitas upp ur en invand miljö och från hot om fler kidnappningar.  Det är en svår vågskål man hamnar i och man måste spela spelet efter spelets regler. Det är väldigt svårt att veta hur man ska hantera den andre föräldern efter att man har haft sitt barn kidnappat. Ska man vara generös med umgänget? eller inte? Förlorar man på det, eller inte? Vad är viktigast, barnets omedelbara lycka eller rättsprocessen som också påverkar barnet, åtminstone efteråt... Mycket svåra frågor!  Dessa två exemplen är tagna rakt ur verkligheten och är inte gamla alls. Hur det fungerar idag, några år senare:  1) Barnet bor fortfarande i utlandet men har umgänge då och då med pappan under året, såsom svensk hovrätt beslutat(standard 5 veckor på sommaren, varannat lov etc). Barnet lärde sig åtminstone svenska under sitt 1,5 år i Sverige efter kidnappningen och har behållt språket. Mamman har krävt pappan på ett extra fett skadestånd för att inte dra honom inför nya domstolar i utlandet, vilket han medgivit för att han inte orkar mer bråk, men hon tillåter iallafall att barnet reser till Sverige, när pappan själv åker och hämtar och lämnar hos dem i utlandet.  2) Barnen bor hos pappan i Sverige och har umgänge enligt schema(typ som ovan) med mamman i utlandet. Det fungerar just nu skapligt.

  2010-03-03 | 16:54:54
  Bloggadress: http://www.saknadebarn.org
 • desiree ! säger:

  jättefin blogg, kiika gärna in hos mej <3

  2010-03-03 | 17:45:54
  Bloggadress: http://desireejosephine.blogg.se/
 • Medborgare X säger:

  Bäste Herr Redaktör!  Som trogen läsare av er journalistiska publikation vill jag passa på att tacka för alla de välskrivna och intressanta reportage ni förmedlar. Det är speciellt intressant att som vanlig svensk medborgare få ta del av er grundliga granskning av rättsfall inom vårdnadsfrågor. Att ni dessutom förmedlar fördjupande material som har med de aktuella fallen att göra medför ytterligare trovärdighet. Jag tänker då på bandade intervjuer med tjänstemän samt kopior på myndighetsdokument som har med de aktuella fallen att göra. Dessa dokument är ju visserligen av offentlig karaktär och skulle gå att rekvirera på egen hand, men det är ytterst behjärtansvärt att ni tillhandahåller dessa direkt till era läsare. Det gör livet lite enklare för oss läsare.  Jag hoppas att er journalistiska granskning av myndigheter och tjänstemän fortsätter och att vi läsare får ta del av många reportage framöver.  Vänliga hälsningar från en nöjd och trogen läsare,  Medborgare X

  2010-03-03 | 17:49:06
  Bloggadress: http://medborgarperspektiv.blogspot.com/
 • Cuben säger:

  Herr Redaktör,  Jag instämmer till fullo med Medborgare X.  Dessutom vill jag tillägga att er granskning av myndigheter är ytterst svår att finna på andra ställen i den fria pressen än just i er publikation. Detta gör att er publikation är av yttersta vikt.  Särskilt Ert sätt att illustrera ger Er publikation en ytterligare dimension och skapar en trovärdighet och ert användade av det grafiska gränssnittet är mycket professionellt. När publikationen visualiseras och baseras på personlig erfarenhet så skapas en extra tyngd.  Ni har som få fört de sociala medierna framåt inom viktiga samhällsområden i vårt land. Ert sätt att skapa debatt är livgörande. Er påverkan på utformningen av vårt lands framtida familjepolitik ska nog inte underskattas, då ni ju tillhör en av de bloggar som följs av flest läsare inom detta område. De många kommentarerna talar i sig sitt entydiga språk i min mening.  En trogen läsare.  Cuben  2010-03-03 | 19:01:40
 • Anders säger:

  Även jag vill tacka för en mycket bra och intressant blogg. Den ger en oerhört nyttig insikt hur samhället verkligen fungerar vid vårdnadstvister. Det är oerhört viktigt att kunna ta del av riktiga fall och få en deljerad insikt hur myndigheterna fungerar och hur enskilda tjänstemän agerar och uttrycker sig. Alla de dokument som man kan ta del av här är mycket viktiga för att verkligen förstå hur myndigheterna agerar och uttrycker sig. Alla intervjuerna visar ytterligare på hur myndighetspersonerna tänker och uttrycker sig. Det är verkligen av allmänt intresse!  Tack även för att du öppet och ärligt berättar om ditt eget fall och hur du och din dotter drabbas av myndigheternas agerande. Det är allt för ovanligt att sådant redovisas i detalj och på ett transparent sätt.  Vänligen / Anders

  2010-03-03 | 19:09:59
 • Daddy säger:

  Angående ATSUB

  Denna förening bedriver informationsbverksamhet som går ut på att peka ut pappor som pedofila och farliga för sina barn. Detta trots att alla vetenskapliga undersökningar visar att detta är rent nys. ASTSUB är ansvariga för förfalskade böcker som utmålas som sanna. Böcker som har distrubierats till sveriges riksdagsmän i syfte att få igenom 2006 års vårdnadslag som inte har varit annat än en ren katastrof för sveriges föräldrar och barn. Inom ATSUB finns ett stort antal människor som bedriver ren propaganda i syfte att elda på pedofilhysterin som ofta används som vapen för att fördriva oskyldiga och falskt anklagade fäder från sina barn. Det finns mycket att skriva om dessa moderna inkvisitorer och häxjägare vars lögner bara bidrar till elände för barnen som slits från sina fäder, men också dom barn som verkligen utsätts för övergrepp, och som kommer att få svårare och svårare att bli trodda. Har ni hört sagan om pojken som ropade "Vargen kommer"? Om inte så läs den och ta till er budskapet i den. Läs gärna också´om den nederländska undersökningen som visade att 95% av anklagelserna som riktades under vårdnadstvister visade sig vara falska.

  Konstigt också att dom som hoppat av ATSUB inte törs berätta sanningen offentligt, utan endast under löfte om totalt källskydd. Vad kan det bero på?  Tack Lina för dina exempel. Kommentarer är egentligen överflödiga.  Medborgare X

  Redaktören ber att få buga, bocka och tacka för uppskattningen.

  2010-03-03 | 19:11:41
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Daddy säger:

  Detta tack gäller naturligtvis även alla er andra som visar denna blygsamma och ideella nyhetsredaktion sin tacksamhet.

  2010-03-03 | 19:19:21
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • valens säger:

  "Trakasseriernas och kränkningarnas lista" kan vara mycket längre än du annar Jocke...

  Det vad jag kan göra (än så länge!) är att hålla tummarna för dig och din dotter, med hoppet att "din lista" inte blir längre och grymmare, för ett lyckligt slut på hela eländet snarast möjligt!  2010-03-03 | 20:53:43
  Bloggadress: http://valens.nu
 • Madde säger:

  Lina:

  Tack för att du berättar dessa två "historier" för oss.

  Jag kan bara känna sorg över hur barnen blivit behandlade av framför allt de bestämmande myndigheterna.

  När en eller båda föräldrarna brister i lämplighet är det ju myndigheternas skyldighet att komma in som utomstående vara kloka, följa lagen och se till att hjälpa barnen, men ibland vet i sjutton vilka som är värst.

  De som representerar myndigheterna eller de föräldrarna som skoningslöst utnyttjar barnen genom använda dom som maktmedel.  Vad är då barnens bästa?

  Vad är barnens rätt?

  Och varför straffas man hårdare när man cyklar mot rött ljus än när man misshandlar ett barn?  Varför är det ok (genom att inte det blir påföljd) att bryta mot domar utfärdat av vårt domstolsväsen när det vårdnadstvister, men inte när det gäller andra mål?  Den frågan tycker jag att dessa personer bakom sina myndighetsroller borde fundera över.  2010-03-04 | 09:13:45
 • Frida säger:

  Nej det gör ATSUB inte alls. Den statistik som berättas under föreläsningar är den som kommit från BRÅ och BRIS och Rädda Barnen där det framkommer att de flesta sexuella övergrepp sker i hemmet och förövaren är i de flesta fall någon som står i nära relation med barnet. Och långt upp på den listan kommer biologiska pappor och styvpappor, tror du inte på siffrorna så kan du konfrontera BRÅ och ovan nämnda eftersom det är dessa som tagit fram statistiken. Tror du ändå inte på det så är du välkommen att jobba på ATSUB ett tag så ska du få se hur verkligheten ser ut, men jag antar att de ska tro att alla som kommer till ATSUB ljuger och barnen ljuger också såklart. Dessutom är det långt ifrån bara mammor som kommer till ATSUB, det är en hel del pappor med ska jag säga!

  Att ATSUB's syfte skulle vara att peka ut att pappor är dåliga för sina barn var det absolut dummaste jag någonsin hört.

  Vilka vetenskapliga undersökningar syftar du på som visar att inga pappor är pedofiler eller begår incest? Skulle vara intressant att läsa dem. Tycker BRÅ känns trovärdiga men kanske inte, skicka gärna en länk till dina källor.  Vilka förfalskade böcker det är du pratar om vet jag inte, kan man köpa dem eller läsa dem på nätet? Skulle gärna vilja göra det.

  Du kan kalla det pedofilhysteri om du vill jag anser det vara fakta. år 2008 anmäldes nästan 4000 fall av sexuella övergrepp mot barn under 15 men du kanske menar då att allihopa var lögner? Jag förstår inte varför man inte kan acceptera och öppna ögonen för att det faktiskt händer och så vi kan hjälpa alla utsatta barn istället för att förneka det för att det är för jobbigt att ta i?

  Skulle vara bra om du skrev vart man kunde läsa denna nederländska undersökning?

  Vet ingenting om några avhoppare från ATSUB, inte här i Göteborg iaf, är inte insatt i sthlm.

  Tycker det är synd att folk inte förstår värdet av en organisation som hjälper de anhäriga till de utsatta barnen, varför ska de nekas hjälp? De går ju igenom ett helvete på jorden och behöver verkligen någon som lyssnar, tycker det är otroligt egoistiskt att neka dom det och jag tror att de anhöriga skulle hålla med.

  2010-03-04 | 09:23:22
  Bloggadress: http://fridalundh.blogspot.com
 • Göran säger:

  Såkert massa folk som redan sagt det, men det kan inte sägas igen: Kämpa på! Det är grymt intressant läsning! Hoppas verkligen att saker blir bättre för dig snart! Kram!

  2010-03-04 | 09:38:30
 • Heike säger:

  I prefer to write in English, but I do read and understand some Swedish. I am very intrigued by what you write here and I have come back here many times over the last year. What you have revealed to me and many other readers is something horrible. I have always considered Sweden a true welfare country with high justice and moral. But what you have revealed is a chock to me. I had no idea that authorities in Sweden were so corrupt and fostered such hate against fathers. You have done a great job revealing this to not only readers in Sweden, but also all across the world. I also think it add credibility that you have published all the documents and interviews and pictures of your little daughter together with text. I cannot understand how this would be something that the authorities are willing to strike down on, unless it is only a way for them to cover their own backs.  Keep up the good work!  /Heike in Germany

  2010-03-04 | 09:41:02
 • Madde säger:

  Heike:

  Precis, så är det, tyvärr.

  Sverige verkar mer jobba för att ha hög status hos andra länder än att se till att uppfylla deras lovsång om att Sverige har den bästa barnpolitiken i världen.  På något märkligt sätt lyckas detta maskeras utåt och det är hög tid att sanningen kommer fram.  Tyvärr är det ju så att de som gör ett alldeles fantastiskt jobb nu får skugga över sig.

  2010-03-04 | 09:57:44
 • Alexis säger:

  Daddy, du är en sann revolutionär kämpe - vilket bevisas av "ochranans"=myndigheternas intensiva mobilisering mot dig! Känn dig stolt!

  /Alexis (inte kapad).

  2010-03-04 | 15:11:01
 • Mikael Karlsson säger:

  Att mamman i många avseende kan tysta en pappa igenom att handläggarna blint tror på hennes dumheter är en vardag i Sverige.  En pappa som falskeligen anklagas för de mest burdusa och hemska sakerna vilket i en hel del fall också leder till att barnet förlorar en förälder är också en vardag.  En pappa som hamnar i den situationen blir inte hörd när han påtalar att allt är lögn. Man gömmer då bevisen så som Kungsbacka Socialmyndighet gör.  (För övrigt vill jag tacka Socialmyndigheten i Kungsbacka för alla de fina besök de gör på Daddys Sverige).  Hur ska då en pappa som Joakim gå till väga när han blir tystad om och om igen och där det sitter en handläggargrupp som aktivt och med tydligt syfte att utesluta honom från sitt föräldraskap?  Joakim kan inte göra mycket i det tysta. Det enda han skulle kunna göra i det skedet är att till slut vända ryggen till och bli den föräldern som inte vill, Inte orkar och inte kan gå i polemik med mamma och socialförvaltning.  Detta gjorde eller gör inte Joakim. tvärt om vänder han upp och ner på allmänhetens oskyldiga tro att familjerätten är en bra instans och lägger fram fakta om sitt fall för att visa en sanningens Sverige.  Joakim har blivit familjenheten i Kungsbackas fiende NO:1. Det stannar inte bara där.  Den poliskvinna som utförde ett oerhört grymt och äckligt övergrepp på Joakims dotter fick också följa med ut i cyberrymden och bli känd. Inte för att hon gjorde ett bra jobb, Nej tvärt om just för att hon enligt mig begick ett övergrepp emot Joakims dotter då hon med ledande frågor försökte få Joakims dotter att anklaga sin pappa för sexuella avvikelser.  Denna bloggen är en kanal för en förälder som verkligen inte vet vart han annars skulle vända sig med den problematiken som mamman till hans barn försatt deras barn i, Även Joakim för den delen.  Frågan är hur detta skall sluta?!?  Att jag frågar är för att mamman till Joakims barn nu vänder sig till DI (Datainspektionen) och slänger ur sig den ena anklagelsen efter den andra i syfte att få Joakim att nu ta bort alla fakta som han presenterat. (Har jag fått höra på omvägar).  Så frågan är, Skall mamman till Joakims dotter även få styra Daddys Blogg så som hon styrt hela utredningen av deras barns rätt till mamma och pappa?  Det gör mig väldigt upprörd att ens höra att man går in tar emot en sådan anmälan då det som lagts upp är av en mycket viktig rättsfråga för att vi som utsätts för myndighetsmissbrukare skall kunna få ett fungerande Sverige när det kommer till våra barn.  Jag kan inte finna att Joakim gjort fel i att lägga upp till exempel domstolsbeslutet, Detta då Domstolsbeslutet är en offentlig handling. Inspelningarna med den polis som begick övergreppet emot Joakims barn när hon nekar Joakim att vara närvarande och kunna försvara sig emot den metod som Poliskvinnan använder sig av vid förhör med barn ser jag inte heller som något fel att publicera.

  Jag finner inte några sekretessbehandlade uppgifter ibland Joakims information som utelämnats.  Tvärt om finner jag dolda och förtäckta hot emot det manliga könet i roll som fader.  När mitt eget fall nu hamnat i en sådan fras att sexuella frågor dykt upp (dock inga anklagelser emot någon specifik förälder). Ser jag vikten av att jag själv skall ha möjligheten att kunna berätta min sida av historien då man enbart tar mammans uppgifter i de rapporter och utredningar som skrivs.  I 5år har Socialförvaltningen i Bromölla enbart använt sig av mammans uppgifter och gör det fortfarande. Detta leder till att jag vid nästa möte inte vill, Vågar eller kan fälla yttranden då det kommer att leda till en ändring av allt jag sagt och sedan tystas jag igenom att man inte besvarar mina frågor eller kommentarer.  Därför ser jag det som viktigt att man måste få upprättelse igenom de enda kanalerna vi pappor egentligen har (INTERNET) .  Jag jämför Joakims arbete som ett journalistiskt granskande verk där han gräver i latrinen och lyfter fram viktiga pusselbitar som visar hur man agerar och brister i frågor som berör våra barn.  Stå på dig Jocke, låt inte svinen i stian styra och manipulera med rätten att yttra sig.

  2010-03-04 | 16:13:31
  Bloggadress: http://daddys-sverige.se
 • Trollan säger:

  Kan vi hjälpa på något sätt? Jag kan skriva under mycket av det som du skriver Mikael. Kan man inte ha en namninsamling just för att förklara att allmänheten faktiskt är intresserad av att ta del av denna information, för att själva bilda sig uppfattning, istället för att lita på den ensidiga rapporteringen som media hitintills har sysslat med.  Vi har ett land där offentlighetsprincipen hyllas - alltså tycker jag att det är viktigt att faktiskt ha möjlighet att lägga ut sådan information (anonymiserat) för att allmänheten ska kunna granska det med öppet sinne.

  2010-03-04 | 16:46:13
  Bloggadress: http://trollan.wordpress.com
 • Mikael Karlsson säger:

  Tyvärr Trolla, En namninsamling i just dessa frågor om rätten att uttrycka sig och eller lämna ut uppgifter kommer man inte långt med.  Jag är själv väldigt kluven i frågan. Jag är tillexempel emot Piratbay.  Jag tog min ställning i den frågan efter att korpparna av barnen i arboga (tror jag det var)blev offentligjorda på Piratebay tillsammans med obducentmaterialet.  så det finns alltid 2 sidor att ta ställning till.  Me i detta fallet med Joakims ärende så anser jag att det är pegelklart.  Han har helt enkelt inte kunnat få upprättelseför sig oc sin dotter på annat sätt än att föra ut budskapet via de kanaler som han har. Att han i ett journalistiskt och samhällskritiskt bloggande visat upp den sanna sidan av en myndihet och av personer som med maktens hjälp fråntvingar barnen sina föräldrar. (I nästan alla fall Papporna.)  Kan inte anses som ett brott mot vare sig PUL eller annat.  Sen är det ju faktiskt så att Joakim har ju endast fått material som inte är Sekretessbelagt, allt annat har ju hållit i från honom.  Och det kan jag anser är ett brott mot rättsäkerheten. Joakim kan ju inte på ett rättsäkert sätt försvara sig i en förhandling då relevanta uppgifter hålls ifrån honom.  Det är sorgligt och se att ett familjerättsligt ärende där det handlar om ett barn sköts sämre än ett brottsmål (Även om jag anser att båda sorterna skal skötas på samma hårda och rättvisa sätt.).  Jag är bedrövad över hur det ser ut.. Mycket bedrövad.

  2010-03-04 | 17:38:20
  Bloggadress: http://daddys-sverige.e
 • Madde säger:

  Micke:  Mycket bra skrivet.

  Du skrev det som jag själv gått och tänkt på men inte fått ner på pränt.  Här kommer en en bra artikel  http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.324607-lisa-bjorklund-barns-ratt-till-mor-och-far  Och här kommer motartikeln  http://blogg.gp.se/ledarbloggen/2010/03/04/vad-ar-rattvist-vid-en-vardnadstvist/comment-page-1/#comment-230

  2010-03-04 | 20:35:41
 • vår käri ingen säger:

  CITAT:

  Förutom de ekonomiska trakasserierna och att myndigheterna stämplat en fullständigt oskyldig man som förövare, så har jag också tvingats löpa gatlopp i kvällspressen. Expressen skrev under gömda skandalen om den hemska "pappabloggaren". Detta var förstanyheten i tidningen den dagen. Jag fick aldrig någon chans att bemöta kritiken.  Nä just det o samma möjligheter ges här att bemöta kritik så klartironisk  2010-03-04 | 20:50:26
 • Adam Weisshaupt säger:

  Ja, vad ska man säga då det inte finns tillräckligt med superlativ för att beskriva vad du gjort och gör för barn och föräldrar i det barnfientliga landet Sverige?

  Du är, i ett historiskt perspektiv, den största whistleblower som någonsin funnits i detta land och dina gärningar kommer du att få bära frukten av även om det kräver ett enormt tålamod.

  För min del så är det bara positivt för barn och föräldrar att de som inte tycker om jämställdhet eller mänskliga rättigheter kommer till din blogg och "piper" till. Det är ett tecken på att någonting stort är på väg att hända.  Om man tolkar Europadomstolen rätt så har nu de föräldrar som förlorat vårdnaden utan rimlig orsak rätten att ta tillbaks den, dvs Rosa Parks metod läge :-)

  2010-03-04 | 23:40:30
 • Olle säger:

  Jag kommer att tänka på en gammal klassisk T-shirt:

  "Kafka hade inte heller så kul"

  2010-03-05 | 00:16:13
 • Jakobsson säger:

  Du har en fantastiskt informativ blogg Daddy.

  Din blogg fyller ett stort tomrum i det mediala Sverige.  Jag hade när jag upptäckte din blogg länge sökt efter en plats där någon vågade skildra och debattera de riktiga förhållandena när det gäller vårdnadstvister och rättssäkerhet i Sverige.  Jag har med mycket stort intresse läst och lyssnat på allt det autentiska material som du så modigt vågat dela med oss läsare. Genom ditt engagerade journalistiska arbete så har du verkligen lyckats återge en helhetsbild av hur det kan gå till i en vårdnadstvist samtidigt som du på ett mycket levande sätt låtit oss läsare få dela dina känslor i den kamp du tvingas föra i och mot myndighets Sverige, för din dotter rättigheter.  Det är inte svårt att förstå att myndigheterna gör allt för att tysta dig, de sanningar som visas i den dokumentation av myndigheternas agerande för att skilja dig från din dotter hör inte hemma i en demokrati och det måste vara oerhört frustrerande för de tjänstemän som är vana att endast agera i slutna rum utan insyn.  Motsvarande publiceringar och gedigna dokumentation skulle aldrig förekomma i gammelmedia och just därför är det journalistiska arbetet på nätet så viktigt för att den fria debatten skall kunna fortleva i Sverige.  Jag saknar dock de dokument som Datainspektionen skickat till dig samt den skriftliga anklagelsen som ligger till grund för anmälan (har jag letat på fel ställe?). Det känns viktigt att vi läsare får ta del av dessa dokument för att fortfarande ha en hel bild av det som sker, att det inte blir ett selektivt urval av dokumentationen, då det skulle göra det så mycket svårare för oss läsare att följa hela processen.

  Det som gör din blogg så journalistiskt intressant är just helheten och att du aldrig tvekar att visa oss läsare allt material hur obekvämt det än kan ha varit för dig eller andra.

  2010-03-05 | 00:22:38
 • JD säger:

  Det är första gången jag får ett sånt här helhetsbegrepp av din situation och jag kan bara säga att jag är inte ett dugg förvånad över hur myndigheterna har gång på gång har brutit mot lagar och regler.

  När det gäller Josefsson som inte gick vidare i sitt reportage så bekräftar det bara andra rykten om att han är en feg usling som bara tänker på sin egen karriär.

  Du kommer att lyckas och du kan vara övertygad om att din dotter en dag kommer att tacka dig för din kamp!  2010-03-08 | 16:26:19
  Bloggadress: http://falsktanklagad.blogspot.com
 • Jost säger:

  Nu är det snart 5 år sen vi såg mina brorsdöttrar. Bortrövade och gömda av mamman. De bor i ett annat EU land. Svenska mydigheter blundar för problemet och vill inte på något sätt hjälpa till trots att de är svenska medborgare.

  Pappan blev totalöverkörd vid en kort rättegång (ang vådnaden)i det av Sverige korruptklassade Tjeckien. Skilsmässan gick bra att genomföra i Sverige!

  Min bror har gett upp. Får vi någonsin se dem igen?

  2010-03-12 | 07:30:47
 • Amarso säger:

  Hej.

  Vilken bra blogg jag hittade här. En oerhört viktig kamp bedriver du, för sann rättvisa och verklig jämställdhet (där INGET av könen ska kunna favoriseras, ha vissa fördelar, etc).

  Jag har alltid varit föresprpkare av sanning och rättvisa och varit emot "principer". Så som att t ex ännu idag 10 år in i det tredje årtusendet så får 90% av morsorna vårdnaden om barnen. Utan att det ens ifrågasätts.  Hursomhelst. Det är ruskigt att läsa om dina "resor" kring din dotter - som för övrigt, om det är hon på bilden i detta inlägg - är så oerhört söt! :) Hon ser ut att vara en jättefin tjej, och jag är avundsjuk på dig att du har en sån fin dotter - jag som inga barn har alls, vill säga.  Jag har själv bitter erfarenhet av "överlevarextremisterna", förresten.  I vilket fall, jag står på din sida.. Jag är klar sympatisör med "Pappa-Barn"-organisationen och är väldigt mycket emot alla dessa intresseorganisationer, m fl som inte bryr sig om sanningen och bara använder "barns bästa" som ett slagord för att kunna genomföra precis vad de vill.  Det känns inte tryggt och säkert att bli far i ett land som Sverige!

  2010-03-15 | 17:16:57
 • Anonym säger:

  Så hemskt du har blivit behandlad usch! Du har verkligen kämpat för din dotter och haft tålamod. Du ska vara stolt och glad över det för hon kommer bli äldre kommer hon med tiden få reda på sanningen oavsett hur starkt hennes mormor och mor försöker ljuga eller hjärntvätta henne med lögner. Ja Sverige diksriminerar pappor till max! Finns ingen jämställdhet som de så mycket vill komma med . INGEN ALLS! Jag tycker regeringen borde förstå och det är på tiden och se den nakna sanningen av vad som händer i vårdnadstvister. Mammor är så själviska,egoistiska och använder deras eget barn som de fött som vapen i varje konflikt , inte alla men de flesta i vårdnadstvister och de enligt mig sätter inte barnets bästa på plats utan tro sig har rätt att bestämma över barnet till 100% , och det värsta i vissa fall är att de kan hitta på lögner och anmäla falskt och de lyckas med det också ! Ett barn behöver två föräldrar ,god kontakt, och normal barndom utan er krångel och tortyr. Socialtjänsten och folk inom familjerätten borde ha en bättre djupare och ärligare utbildning,inställning mm... Jag är så trött på att höra hur Pappor bli diskriminerade. Så klart finns det pappor som är mindre lämpliga eller inte lämpliga alls som vårdnadshavare men det finns ju dem som är men ändå trycks ner och behandlas som skit. Lycka till i framtiden Må Gud välsigna dig.

  2010-05-06 | 10:53:31
 • Bob säger:

  Vi måste kämpa ner tokfeminismen. Det är bra att du kämpar Daddy. Blir fruktansvärt upprörd. Jag vet också hur feminismen har manipulerat siffror under de senaste 10 åren och blivit helt förundrad att dom kommit undan med det. Men möter jag en feminist så jävlar ska jag snacka ner henne. Dom har fått för stort inflytande. Dags att vi ger igen.

  2010-05-25 | 18:29:14

Kommentera inlägget här: