daddys

Beware the fury of a patient man

Kvinnor, med såna vänner behöver ni inga fiender!

Kategori: Pappa

Feminism. Per ren definition borde det ju vara en lära som är bra för kvinnor och som kvinnor borde stödja. Men är det sant att feminismen är bra för kvinnor? En intressant fråga som jag funderat en del på. Vad får egentligen feminismens nertryckande och diskriminerande hållning gentemot manligheten för konsekvenser för kvinnorna?

Det finns kvinnor som av olika anledningar har personliga orsaker att hata män. Man kanske har blivit illa behandlad av någon manlig person i barndomen eller under uppväxten. I dom fallen handlar förlösningen om förlåtelse och är en högst personlig process som föga har med hela det manliga släktet att göra. Det finns även många män som bär på ett kvinnohat av samma anledningar. Sedan finns den sortens kvinnor som hatar manligheten av mer diffusa orsaker. Man ger männen i världen skulden för all ondska och alla grymheter som pågår. Man ser män som obotligt våldsbenäna och som låter deras enorma sexdrift styra dom till att begå allehanda fruktansvärda övergrepp och våldsbrott. I denna kategori finner vi de mest radikala feministerna.

Om man dock går ett steg längre och ser vad konsekvenserna blivit för kvinnorna i Sverige av Organisationer som ROKS framfart växer en intressant bild fram. Bl a har ju ROKS sett till att Sveriges fäder numera har fått det väldigt svårt att få dela ansvaret för sina barn. Tusentals pappor stöts bort från sina barn trots att många kömpar ihärdigt för att få vara kvar. Om man då läser vad konsekvenserna blir för unga flickor som tidigt förorar sin pappa t ex här , så ser man hur otroligt viktiga pappor är för sina döttrar. En Flicka som växt upp med en stark fadersfigur löper mycket mindre risk att i vuxen ålder bli en av alla kvinnor som låter sig misshandlas om och om igen för att ideligen förlåta sin misshandlande pojkvän. Istället säger dom "Fuck off" och går efter första slaget. – "En av fördelarna på lång sikt var att kvinnor hade bättre relationer till partners och kände mindre olust vid 33 års ålder om de haft en god relation till sin far när de var 16 år. Att forskningen pekar på pappors stora betydelse bör få effekt på hur samhället värderar papparollen och påverka hur familjepolitiken utformas" menar Anna Sarkadi, läkare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. "Vi hoppas att undersökningen kan vara ett bevis på att en pappavänlig politik faktiskt gynnar hela samhället i det långa loppet" fortsätter hon.

Sedan har vi exemplet med alla de behandlingsmetoder för behandling av kvinnomisshandlande män som med stor framgång införts i fängelser i flera länder. Bl a i Norge. En metod som provats i Kanada och USA (se länk ovan) har visat sig så effektiv att  50 - 80 procent av de män som deltagit i programmen faktiskt har minskat sin användning av våld eller helt slutat att använda våld. Denna metod stoppades av ROKS från att införas i Sverige. Den stred mot deras "könsmaktsordning". Man menade på något sätt att mäns våldsbenägenhet sitter i generna och kan inte behandlas. Detta fick naturligtvis stöd av Margareta Vinberg som vid denna tid satt i regeringen. ROKS har sedan dess inte ändrat inställning i frågan, vilket kan bevisas här, och här. På vilket sätt gynnar detta sveriges kvinnor?

Medvetet lurar feministerna också kvinnor med skrämselpropaganda om att det är farligt för dessa att vistas ute på kvällarna. Sanningen är att det är väldigt ovanligt att kvinnor överfalls på gator och torg. Män löper nästan tio gånger så stor risk, men inte är det några riksdagsmän som motionerar om att män skall få beväpna sig med pepparspray. Denna skrämselpropaganda gör att kvinnor måste leva sina liv i en oftast obefogad fruktan och rädsla och är ett cyniskt verktyg för att få opinionen positiv till deras vridna politik.

Sedan finns det män som slår, visst. Dock inte i närheten så många som dom vill göra gällande, men även här kan man ju uttrycka sig på olika sätt. "En kvinna misshandlas varje kvart" stod det i KvP häromdagen. Visst sätter man kaffet i vrångstrupen. Om man emellertid sätter sig och räknar på detta kommer man fram till att det rör sig om 0,007% av sveriges kvinnor. Allt handlar ju om vilken retorik som används. Jag kan dock inte låta bli att undra hur mycket av våldet som är en ren följd av den mansfientliga politik och det förakt som väller över männen i våra medier. Människor som blir trampade på och inte har någon röst i samhället blir som bekant allt mer desperata. Detta är väl bevisat så det räcker.

Så kvinnor. Speciellt alla ni som ser mig som kvinnofientlig. Ta en närmare titt istället på de organisationer ni trodde var era vänner och hjälpare. Med sådana vänner, hävdar jag, så behöver man inga fiender. Jag är inte kvinnofientlig. Jag är feministfientlig och däri ligger den stora skillnaden.

Jag är tydligen inte ensam om mina åsikter.  Skönt att fler och fler vaknar.  http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=9809

Så puss på er, alla vackra kvinnor i Sverige! Hjälp oss att befria vårt land från dessa jämställdhetens sabotörer. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,
http://intressant.se/intressant

Kommentarer


Kommentera inlägget här: