daddys

Beware the fury of a patient man

Rädda barnen: Fler barn måste tvångssepareras från papporna

Kategori: Barn

Möt Åsa Landberg. Barnpsykolog på Rädda barnen och outtröttlig debattör i diskussionerna om "barnens bästa" i Sverige. Igår gick hon ut i Aktuellt på SVT i ett utspel om lagen om gemensam vårdnad. Barnpsykolog Åsa Landberg menar att lagen är skadlig för barn.

Jag fick ett mail idag av M, vars suveräna webmagasin "genusmagazinet" av rent förbiseende inte fått någon länk från min blogg på ett tag. Detta är nu åtgärdat. Hoppas jag kan gottgöra denna blunder genom att ge siten välförtjänt reklam med detta inlägg. http//:www.genusmagazinet.se är adressen.

M skriver i sitt mail:

Rädda Barnen är dessvärre en väldigt extrem och mycket märklig organisation. Deras hemsida innehåller mängder med faktafel, och när man skriver frågor till Rädda Barnen så får man ytterst sällan något svar.

Vid de tillfällen jag har varit i kontakt med Rädda Barnen om deras felaktiga faktauppgifter, har jag oftast skrivit förgäves. Dessvärre tror jag att svaren uteblir just på grund av att Rädda Barnen är väl medvetna om att deras uppgifter är fel och att uppgifterna är svåra att styrka via faktahänvisningar. Det är just detta som gör Rädda Barnen så skrämmande. Faktisk en riktigt läskig organisation, i den bemärleklsen att den åtnjytter ett stort förtroende hos allmänheten. Ett förtroende som Rädda Barnen dessvärre tycks utnyttja till för egen vinning.

Denna organisation mottar miljoner av aningslösa medborgare som skänker pengar i tron att dom gör en insats för sveriges och världens barn. Vad kommer att ske med Rädda barnens frontfigurer den dagen då deras donatorer inser att effekten av deras gåvor blivit den för barnen rakt motsatta. Att fler barn tillåtits fara illa? Jag är glad att jag inte kommer att vara i dessa "barnbeskyddares" sandaletter den dag detta blir allmänt känt. Rädda barnens styrelse utgörs idag av 10 medlemmar med ordförande Inger Ashing i spetsen. 7 av dessa 10 är kvinnor. En snabb sökning på Google ger vid handen att samtliga av dessa styrelseledamöter i något sammanhang uttalats feministiska åsikter i debatten om kvinnors rättigheter. I Sverige likställs kvinnors rättigheters med barns. Hur kan Aktuellt som en av sveriges största nyhetsredaktioner missa detta? Har man helt skippat all källkritik i dessa frågor på SVT? Eller missar man detta helt medvetet? Styrelsen i Rädda barnen kan ni stifta närmare bekantskap med här.

 

Speciella BUP mottagningar skapas för att öka takten på barnmisshandeln

 

En annan av sveriges "barnbeskyddare" BUP psykologen Anna Norlén på BUPs specialmottagning för barn som drabbats av hemska män fick också hon stort utrymme att bre ut sig och komma med unkna antydningar om pappor och hur farliga vi är för barnen i Aktellts inslag. Är Anna Norlén omedveten om hur verkligheten för våra barn ser ut, eller gör hon detta väl medveten om det? Jag har idag sökt Anna Norlén för att få svar på min fråga, men hon har inte ringt tillbaks trots att jag lämnat meddelanden.

På siten BUP.nu kan man läsa en artikel från Annas BUP avdelning Bågen. I artikeln kan man bland annat läsa följande: Ibland samlas gruppen kring ett speciellt tema, till exempel pappa. Kanske ritar deltagarna av sina pappor. Eller gör en plus- och minuslista över hans goda och dåliga egenskaper.

– Det kan vara ganska laddat att rita honom och presentera honom. Han är en sådan stark faktor i ens liv, säger Anna Norlén

– Ofta finns inte papporna med i deras vardag. Men han är ständigt närvarande i deras tankar. De funderar på vad han gör och var han bor. Att man får rita av honom och sätta ord på honom kanske förhindrar att tankarna på pappa glider iväg och blir mardrömmar, säger Robert Kavhed.

I gårdagens inlägg visade jag hur polisen går till väga för att ta fram "dolda minnen" från barn. Detta görs fortfarande trots att all modern forskning pekar på att detta är rent humbug. På BUP beklagar man sig nu över att man inte får göra samma sak med barnen bara för att ena vårdnadshavaren motsätter sig det. Detta anser Anna Norlén på BUP vara ett bevis på att gemensam vårdnad är skadlig för våra barn. Återigen måste man ställa sig frågan, hur länge skall denna misshandel av barn och fäder tillåtas fortsätta? Och hur länge skall vår public service media jämna vägen för dessa "barnbeskyddare"?

Kunskapen har funnits längeDetta humbug med att locka fram "dolda minnen" ur barn är nämligen ingen ny kunskap. Redan för 400 år sedan använde man sig av denna kvasivetenskap som dom flesta säkert vet. Så här sa filosofie doktor Astrid Holgersson bland annat på seminariet Nordiskt tvärfackligt forum för rättssäkerhet i sexualbrottmål som hon höll redan 1995 och som länge legat helt öppet och tillgängligt på internet.( Hela föredraget kan läsas här. )

I Sverige är det mest skadliga exemplet från lekmannaområdet boken "Mot dessa våra minsta" (Dahlström-Lannes, 1990, 1991, 1992, 1994), vilken kommit att underminera polis- och åklagarutbildningen och lett till att man i Sverige numera i stor omfattning finner ledande och manipulerande polisförhör rörande sexuella övergrepp, ofta tillkomna efter samråd med socialtjänsten och barnpsykiatrin. Poliser (och åklagare) får i specialkurser felaktig generell information om incest och sexuella övergrepp (exempelvis det ovannämnda Summits syndrom).


Avsnittet om förhör med barn i ovannämnda bok (sid 121 f) är skrivet utifrån antagandet att det förhörda barnet varit utsatt och att det gäller att få barnet att berätta. Det anges t.ex. (sid 130) fem skäl till att ett barn inte berättar (saknar ord; har förträngt, rädd; skuldkänslor; lojalitet). Det fundamentala skälet att barnet inte har något att berätta nämns överhuvudtaget inte! Man får också lära sig att "man skall tro på barn" och att "barn inte ljuger om sånt"


I praktiken har detta medfört: att tro på barn innebär att tro att ett barn varit utsatt för övergrepp. Om ett barn bedyrar att ingenting hänt, så tror man däremot inte på barnet utan anser att barnet ljuger. Detta är integritetskränkande och förvillande för ett barn och kan leda till att barnets verklighetsuppfattning förvrängs.


Att döma av innehållet i senare års svenska polisförhör rörande sexuella övergrepp synes manipulation genom utfrågning även läras ut för att kunna uppfylla de ovan omnämnda utsagepsykologiska kriterierna.


Exempel:


1. Om ett barn spontant återger vad en person sagt under ett händelseförlopp kan detta anses tala för att barnet berättar om något självupplevt. Numera ser man ofta i polisförhör att man frågar barnet om personen ifråga sagt något. Citat som på detta sätt tillkommer genom att förhörsledaren ställer direkta frågor ger självfallet inget stöd för att barnet återger något självupplevt.


2. Ett annat sådant exempel är att om ett barn spontant kommer ihåg att man blev avbruten under ett pågående övergrepp (av att t.ex. mamma eller något syskon satte nyckeln i dörren) kan detta ses som ett stöd för att barnet berättar om något självupplevt. För att plocka fram en sådan uppgift ställs numera ofta i polisförhör frågor om man "blivit avbruten " någon gång. Om barnet på en sådan direkt fråga svarar ja och ger något exempel, kan detta vara en ren förhörseffekt och ger således inget stöd för att barnet talar om något självupplevt.


3. På samma sätt tycks man få lära sig att med hjälp av frågor plocka fram detaljer för att sedan kunna hävda att "berättelsen" är detaljrik.


Detta innebär missbruk och förvanskning av utsagepysykologisk kunskap och metodik. Manipulationer av detta slag kan klarläggas genom en utsagepsykologisk realitetsanalys av förhörsmaterialet.


Utvecklingen i Sverige är således från rättssäkerhetssynpunkt särskilt bekymmersam, eftersom effekterna av f.d. polisen Dahlström-Lannes' bok blivit att de grundläggande polisutredn-ingarna rörande sexuella övergrepp ofta inte genomföres på ett objektivt sätt. Ofta är den utredande polisen, och även åklagaren, medlem i någon s.k. samrådsgrupp med barnpsykiatrin och socialtjänsten. Inom dessa samrådsgrupper och "nätverk" som bildats i Sverige, är man okunnig om eller värjer sig mot den internationella vetenskapliga forskning, som under senare år klarlagt att det saknas empiriskt underlag för många av de myter och föreställningar som spritts rörande incest och sexuella övergrepp. Genom inbördes påverkan förstärks inom dessa nätverk felaktiga föreställningar exempelvis om "tecken- på incest och om att sexuella övergrepp är mycket vanligt förekommande.


Nätverkens infiltrering i rättsväsendet och spridande av Dahlström-Lannes' bok och hennes föreläsningsverksamhet (med stöd av Rädda Barnen och med bl.a. Riksåklagaren som avnämare) har - förutom underminering av polis- och åklagarutbildningen - även medfört att ledamöter i våra domstolar - ända upp till Högsta Domstolen - förletts att anamma empiriskt ogrundade påståenden (myter). Många domstolar har därmed förlorat sin förmåga att kritiskt och förutsättningslöst utvärdera såväl psykolog- som polisutredningar rörande sexuella övergrepp.


Problemet i dag är inte att man har svårt att ta till sig att sexuella övergrepp sker - i stället tror man i dag alltför lätt att övergrepp skett och är inte beredd att ifrågasätta det.

 

Även förövare kan enligt bortträngningsteorin tränga bort minnen eller delar av minnen vad de utsatt andra för. Öhrström (1996) skriver om utredningarna i Cleveland i slutet på 1980-talet när två läkare under ett halvår på osakliga grunder diagnostiserade 121 barn som sexuellt utnyttjade:

 

”Socialarbetarna ifrågasatte inte sina utfrågningsmetoder. Det de gjorde stämde ju med de förväntningar de fått på kurser och i böcker av olika incestexperter. De blev inte förvånande att finna så många utsatta barn, det var ju vad man kunde vänta sig. Att de upptäckte övergrepp även bland väl fungerande medelklassfamiljer var också förväntat. Att nästan alla nekade till anklagelserna stämde likaså med förväntningarna. Ju värre brott, desto starkare förnekanden hade de fått lära sig.”

Mammor i majoritet bland misshandlarna


Varför är den massiva propagandan och lögnerna som sprids av bland andra Rädda barnen då så farlig? Det är väl bra att problemet med våld och sexuella övergrepp mot barn uppmärksammas?

Därför att det är ett gigantiskt svek mot barnen att osynliggöra det fysiska och psykiska våld dom utsätts för av sina mödrar. Detta är nämligen resultatet av den förda desinformationskampanjen. Barn som utsätts för våld och misshandel av sina mödrar får idag ingen hjälp av myndigheterna. Det är därför vi gång på gång tvingas läsa om barn som i åratal utsatts för rå och brutal misshandel av sina mammor, utan att samhället ingriper till skydd för dom. Istället ingriper samhället till skydd för dessa odjur. Varje gång skakar vi på huvudet och frågar oss varför? Ja nu vet ni varför. Orsaken stavas bland annat Rädda Barnen. Och många människor som misslyckats med sina yrkesliv och som finner en möjlighet till ett konstlat engagemang och goda inkomster inom dessa organisationer. Tänk till en gång extra innan ni nästa gång aningslöst skänker pengar till organisationer som Rädda Barnen och BRIS. Om ni verkligen vill göra en insats för barnens trygghet och säkerhet, skänk istället pengarna till Pappa-Barn. En förening som verkligen jobbar för att förbättra barns villkor.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Kommentarer

 • KimhZa Bremer säger:

  Ja, jag blev enormt upprörd över Aktuellts inslag igår. Detta skriver jag också om på min blogg: Skäms, Aktuellt!  Det är helt ofattbart hur respekterade nyhetsredaktioner som Aktuellt kan släppa igenom ett så skevt och vinklat inslag.

  2009-12-02 | 16:50:11
  Bloggadress: http://kimhza.wordpress.com/
 • Madde säger:

  Pust, jag hinner knappt att hämta mig (eller det har jag inte gjort än) förrän nästa inlägg kommer med ett brak.  Världsbilden av den sk världens bästa barnpolitik får sig snart så många törnar som det snart blir som en snårskog med enbart törnebuskar.  Fy fan rent ut sagt.  Jag skäms.  Och vet ni vad, jag har varit med att betalt för detta med mina surt i hop skapade pengar i form av skattemedel.  Jag vet inte hur många säcka med kläder och annat jag har skänkt i tron att jag gör något gott.  Jag har lagt pengar i de där bössorna.  Nu är det slut med det.

  En total tvärnit.  Fy för rackaren vad jag börjar bli lack.

  2009-12-02 | 17:04:13
 • Madde säger:

  Jasså det var så här hon tänkte!

  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article6225843.ab

  2009-12-02 | 17:59:16
 • jag säger:

  Hej!¨

  Jag väljer att vara anonym, då detta annars kan kännas igen.

  Jag känner en man som har blivit en betrodd medarbetare och projektledare inom Rädda Barnen. Vad han berättar är ibland riktigt horribelt! Senast berättade han att han hade blivit projektledare för ett nytt projekt. Vid det uppstartande mötet hade de andra bett honom att ha hand om ekonomin för detta projekt, gett honom ett kuvert med 100 000 kronor och bett honom ta med dem hem och förvara dem där! Skulle han förlora, bli bestulen eller annat med dessa pengar (t.o.m. "råka" använda lite själv), "gör det ingenting, vi har massor pengar att använda". Inga kvitton, fakturor eller andra bevis på utlägg behövs! Tidigare projekt har slukat massor av pengar, men det finns mkt, mkt, sällan dokumentation vad de har använts till!!  Sedan jag har hört om allt detta, har jag valt att inte längre stödja Rädda Barnen. Jag stödjer på det hela taget inte ett enda projekt där högsta hönset sitter och håvar in miljoner på arbete som borde vara frivilligt!...

  2009-12-02 | 19:10:33
 • Ibis99 säger:

  Hörru Daddy?

  Hur många namn har du nu fått med på denna blogg samt stänkt spott o svavel över dem... hmmm har du bjudit in vederbörande personer för kommentar... menar samtliga namn som du dömmer till både det ena och det andra i denna totala blogg.  Tolkar det som om någon skriver något negativt om dig ställer du till ett jäkla väsen... Men själv anser du det vara OK om det kommer från dig...  //ibis som följer denna blogg med både stort förvånande och intressant läsning om hur människor funderar och agerar...

  2009-12-02 | 19:12:11
 • Leroy säger:

  Daddy!  Jag tror nog kanske Ibis är avis att han inte har en egen blogg och skriver sånt som han tror på och väljer därför att kommentera och ifrågasätta.  Kan inte du ge exempel på bra bloggas och sidor inom detta ämne där orättvisorna lyfts och diskuteras på det sätt du anser riktigt och relevant Ibis.  Gör det, ge förslag på var vi kan hitta sidor som är läsvärda eller starta en blogg själv så vi kan kommentera.  Du måste väl inse att mycket hanteras fel idag och barn hamnar i kläm.  Eller?  Leroy

  2009-12-02 | 19:50:04
 • Erik säger:

  Ibis99,

  Fy satan viken gnällspik du är. Att du bara orkar?  Va fan,

  gillar du inte det du läser SÅ LÄS INTE NÄSTA GÅNG. Daddys jobbar för barns rätt till båda sina föräldrar och hur systemet fungerar eller hur den inte fungerar. VAD GÖR DU???

  2009-12-02 | 19:54:30
 • Erik säger:

  Ibis99,

  Fy satan viken gnällspik du är. Att du bara orkar?  Va fan,

  gillar du inte det du läser SÅ LÄS INTE NÄSTA GÅNG. Daddys jobbar för barns rätt till båda sina föräldrar och hur systemet fungerar eller hur den inte fungerar. VAD GÖR DU???

  2009-12-02 | 19:55:05
 • Alexis säger:

  Huvaligen! En och annan pedofil smyger kanske omkring i ett så vidsträckt fält som Rädda Barnens organisation/er? Där åteln finns där finns också gamarna = gammalt ordspråk. Vem misstänkte katolska kyrkan?

  Tyvärr - skojarnas marknad har tagit över.

  2009-12-02 | 20:36:58
 • Alexis säger:

  Ibis har avslöjat sig genom att skriva "dömmer" med två m. H*n är inget att bry sig om, varken här eller på andra bloggar där hon exponerar sina färdigheter i rättstavning...

  2009-12-02 | 20:42:36
 • Leroy säger:

  Alex, Ja men jag skriver ju hadde med två d.  Det spelar ju ingen roll egentligen. Sen har väl Ibbe fått bli avklädd som man i tidigare kommetarer och ibland kanske hängts ut av andra då fel Ibbe kommenterat.  Det är inte alltid lätt att se vem som är vem.

  Oftast är det bloggägaren som ser om det är samma Internet Providor ca.  Huvudsaken är att Ibbe får ut skiten som han hakar sig på, vill därför att han bidrar i stället för att bara påstå eller hacka o kritisera.  Vill baske mig se någon slaggs konkretism.  Dvs. Levereans.  Leroy

  2009-12-02 | 21:06:54
 • Anonym säger:

  Visst är det så att det florerar massa namn här på denna bloggen, men jag ser inte på tex EBD:s blogg att du har problem med det Ibis.

  Eller på någon annan blogg heller som styrs av feminister som rent av avskyr män i det stora hela.  I det stora hela så har du inte så mycket mer än pekpinnar och en massa hokuspokus meningar att komma med.  Hmmmm...  Jag lyfter numera mer än innan på ögonbrynen.

  2009-12-02 | 21:17:52
 • PabloHoney_4 säger:

  Fel forum Demokratbloggen! DB du verkar plantera lite extrema åsikter på andras bloggar, gör det gärna på din egen.

  2009-12-02 | 21:46:43
 • Anders säger:

  Rädda Barnens pengar går till lyx  LÄS  http://www.gp.se/kulturnoje/1.224139-radda-barnens-pengar-gar-till-lyx  http://www.gp.se/kulturnoje/1.224748-radda-vuxna-raddar-inga-barn  http://www.gp.se/kulturnoje/1.227888--problemen-finns-har-och-nu-

  2009-12-02 | 21:57:03
 • Anton säger:

  Ja... Har vi inte även kära Marina En-gam ... Engan menar jag. Hon har ju åtskilliga gånger hävdat på sin blogg att hon jobbar på Rädda-barnen. Vad kan det bli av en sådan organisation om det finns ett par fler av hennes kaliber där månne?  Verkligheten svider!  Bra inlägg Jocke!

  2009-12-02 | 22:24:52
 • Anton säger:

  Rädda barnen:Fler barn måste tvångssepareras från sina pappor.  Är detta ett uttalande i aktuellt av Rädda barnen?  Tycker det är verkligt otäckt,och man får ju ont i maggropen av rubriken!  Anton Karhu

  Styrelseledamot i Pappa-barn Riks

  www.pappa-barn.se

  2009-12-02 | 23:04:29
 • Leroy säger:

  Ibis!  Sen kan jag inte fattta hur du Ibbe väljer att kommentera och försöka skapa ytterliggare osämja mellan olika föräldra organisationer i stället för att förklara då du kommenterar hos EBD.  Hur är din agenda formulerad?  Är det verkligen du som skriver eller är det någon som försöker sabbotera?  Kan du visa god vilja och tala om vad din åsikt och vilja handlar om?  Ibland funderar jag om du saknat lukten av ditt eget barn eller tycker att det är ok att påstående skall få utgöra skillnad mellan att få ge eller ta.  Skärp till dig var seriös Ibbe.  Sanningen hinner ikapp.  Lek inte med det som är alvarligt.  Leroy  2009-12-02 | 23:06:16
 • EP säger:

  Duplikat från genusnytt:

  Ljus i mörkret  Lennart Rohdin motion:

  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GL02Ju30

  Det är därför djupt beklagligt att regeringen i propositionens ”Allmänna utgångspunkter” och i sitt fortsatta ordval i så hög grad förfaller till försåtliga resonemang kring våld mot kvinnor som uttryck för manssamhällets maktrelationer. Även om t ex 10% av männen i Sverige skulle vara benägna att ta till fysiskt våld mot en kvinna kan det aldrig ses som en förlängning av en ”obalans i maktförhållandet mellan könen”. Gör man det så implicerar detta att i princip alla män skulle vara benägna att använda våld mot kvinnor, vilket vore ett klart sexistiskt synsätt.  Problemet är inte mäns förhållande till kvinnor i allmänhet utan de mäns förhållande till kvinnor som använder sig eller kan komma att använda sig av våld mot kvinnor. Att använda sig av försåtliga argument som att ”vanliga män” i alla samhällsställningar utövar våld mot kvinnor är inget argument för att det skulle vara ett i grunden manligt förhållningssätt.  Män som misshandlar kvinnor, som utövar sexuellt våld, som missbrukar alkohol etc har störningar eller problem som är relaterade till individen och inte till vederbörandes samhällsställning och som därför förekommer i alla samhällsställningar. Också bland kvinnor, om än i mindre omfattning. Att dessutom bortse från de samband som alltför ofta finns mellan drog missbruk, arbetslöshet och andra sociala problem och våld och övergrepp till förmån för ett närmast perverterat radikal-feministiskt synsätt är att dogmatiskt likt strutsen sticka huvudet i sanden.  Regeringens argumentation blir extra allvarlig när man försöker ge den ett vetenskapligt sken. Utan att på något annat sätt dokumentera sitt påstående skriver regeringen: ”Det är numera väl dokumenterat, både i forskning och annan litteratur, att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner näring ur fördomar och föreställningar om mäns överordning och kvinnors underordning.”

  2009-12-02 | 23:56:51
  Bloggadress: http://endastp.blogspot.com
 • EP säger:

  Duplikat från genusnytt:

  Ljus i mörkret  Lennart Rohdin motion:

  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GL02Ju30

  Det är därför djupt beklagligt att regeringen i propositionens ”Allmänna utgångspunkter” och i sitt fortsatta ordval i så hög grad förfaller till försåtliga resonemang kring våld mot kvinnor som uttryck för manssamhällets maktrelationer. Även om t ex 10% av männen i Sverige skulle vara benägna att ta till fysiskt våld mot en kvinna kan det aldrig ses som en förlängning av en ”obalans i maktförhållandet mellan könen”. Gör man det så implicerar detta att i princip alla män skulle vara benägna att använda våld mot kvinnor, vilket vore ett klart sexistiskt synsätt.  Problemet är inte mäns förhållande till kvinnor i allmänhet utan de mäns förhållande till kvinnor som använder sig eller kan komma att använda sig av våld mot kvinnor. Att använda sig av försåtliga argument som att ”vanliga män” i alla samhällsställningar utövar våld mot kvinnor är inget argument för att det skulle vara ett i grunden manligt förhållningssätt.  Män som misshandlar kvinnor, som utövar sexuellt våld, som missbrukar alkohol etc har störningar eller problem som är relaterade till individen och inte till vederbörandes samhällsställning och som därför förekommer i alla samhällsställningar. Också bland kvinnor, om än i mindre omfattning. Att dessutom bortse från de samband som alltför ofta finns mellan drog missbruk, arbetslöshet och andra sociala problem och våld och övergrepp till förmån för ett närmast perverterat radikal-feministiskt synsätt är att dogmatiskt likt strutsen sticka huvudet i sanden.  Regeringens argumentation blir extra allvarlig när man försöker ge den ett vetenskapligt sken. Utan att på något annat sätt dokumentera sitt påstående skriver regeringen: ”Det är numera väl dokumenterat, både i forskning och annan litteratur, att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner näring ur fördomar och föreställningar om mäns överordning och kvinnors underordning.”

  2009-12-02 | 23:57:34
  Bloggadress: http://endastp.blogspot.com
 • Leroy säger:

  Eftersom jag i bland har svårt att ut trycka mig med ord så måste jag få dela med mig av en bra låt till.  Jag hop´pas at våra döttrar får fiska krabbor på väst kusten och de som påstår får titta på och du och jag kan se fördelarna med att garnen och omgivningen agnas med riktiga beten´. Annars står tinorna så klart tomma.  Leroy  2009-12-03 | 00:30:15
 • Ibis99 säger:

  Erik: Ja just det... Barns rätt till båda föräldrar eller sitt eget case.. Daddys rätt till R??? Handlar detta om eget vinnings syfte för att få rätt i sitt eget case??? You tell me! Men o andra sidan.. Om du inte gillar mina inlägg.. SÅ LÄS DEM INTE DÅ!  Leroy: Hur menar du med att leka med det som är allvarligt??? Ska jag ta det som ett hot på nåt vis..???

  Till den som ansåg att jag avslöjat mig genom stavfel: Jaha så bra.. Noterar det med spänning efter som att avslöja vem eller vilka verkar vara ett av det viktigaste agendorna här...  Vilken blogg eller var jag skriver är ganska uppenbart att jag själv utan någon annan ska komma och tala om för mig var eller hur jag ska skriva..  Letar man igenom denna blogg så förekommer det massor med namn och bilder.. Inte direkt positiva saker coh i min smak och mening ganska nedlåtande texter om personer och föreningar.. Senast i raden är "rädda barnen" Men vet "rädda barne" om vad som skrivs här och har dom fått möjligheten att kommentera påståenden om allt fiffel och båg..(var framgår det att så är fallet ur en journalistisk synvinkel)  Beträffande EBD,s blogg så kunde man läsa om ett harklande inlägg här på denna blogg om hur illa det var där för att hon stoppat möjligheter till inlägg.. Men kanske det ska sopas framför sin egen dörr innan!  //ibbe som undrar om det inte är så att många som har problem. Själva skapat mycket av det själva och nu vill sjunga "allt är systemets och kvinnornas fel" Sen tas det till i refreng... "vi är stackars oförätta ooooofeeeeelbara pappor"

  2009-12-03 | 09:50:26
 • Leroy säger:

  Just så som ovan brukar ju en del göra.  Kapa Nic och försöka ställa till oreda lite här och där. Sabottera.  Lågt så det förslår.  Tur att Daddy ser mitt Ip och vet vem jag är.  Var seriös i stället.  Riktiga Leroy

  2009-12-03 | 13:15:41
 • Madde säger:

  Leroy dvs den riktiga Leroy, visst är det märkligt att detta fenomen verkar finnas hos några dvs att skriva under med nick som någon slags hämndlystnad.  Det är riktigt barnsligt och tyvärr så är det inte olagligt.  Men FY vad trött jag blir på dessa människor som ser barnen som har det svårt som deras personliga leksak.  SUCK!!  Leroy, jag lovar att de som vet vad du står för inte ett ögonblick tror att det är du när det inte är du.  Så otroligt barnsligt!

  2009-12-03 | 13:57:49
 • Jakobsson säger:

  För mycket länge sedan skänkte jag pengar till Rädda barnen varje månad. När jag sedan tittade närmare på organisationen så upptäckte jag snart att mina pengar användes till sponsring av M Dalström Lannes böcker och andra suspekta figurers verksamhet. Efter detta så skänker jag inte en krona till dem eller liknande organisationers verksamhet.  Röda Korset och andra organisationer är inte ett dugg bättre.

  T.ex.

  Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren har en Jaguar som tjänstebil.

  Johan af Donner Johan af Donner rekryterades till Röda Korset 2004 från Cancerfonden där han var insamlings- och kommunikationschef och efter flera år av lyxliv på bidragsgivarnas bekostnad så häktades han för bedrägerier mot organisationen.  Jag har nu 2 fadder barn genom Barnfonden, en organisation med låga administrations kostnader, så slipper jag se kändisar i Armani sitta och gråta i en tv-studio över alla stakars fattiga barn i U- länderna, på min bekostnad.

  2009-12-03 | 21:52:16
 • Jakobsson säger:

  För mycket länge sedan skänkte jag pengar till Rädda barnen varje månad. När jag sedan tittade närmare på organisationen så upptäckte jag snart att mina pengar användes till sponsring av M Dalström Lannes böcker och andra suspekta figurers verksamhet. Efter detta så skänker jag inte en krona till dem eller liknande organisationers verksamhet.  Röda Korset och andra organisationer är inte ett dugg bättre.

  T.ex.

  Röda Korsets generalsekreterare Christer Zettergren har en Jaguar som tjänstebil.

  Johan af Donner Johan af Donner rekryterades till Röda Korset 2004 från Cancerfonden där han var insamlings- och kommunikationschef och efter flera år av lyxliv på bidragsgivarnas bekostnad så häktades han för bedrägerier mot organisationen.  Jag har nu 2 fadder barn genom Barnfonden, en organisation med låga administrations kostnader, så slipper jag se kändisar i Armani sitta och gråta i en tv-studio över alla stakars fattiga barn i U- länderna, på min bekostnad.

  2009-12-03 | 21:53:39
 • bakvänd säger:

  Många försöker utmåla det här problemet som en klassisk vårdnadstvist där två föräldrar sliter och drar i sina barn. Men så är det inte. I en studie gjord i USA där man granskade 9 000 vårdnadstvister i dom största delstaterna visade det sig att endast i 2% av fallen förekom anklagelser om sexuella övergrepp. Varför finns det grupper som försöker framställa det som att detta förekommer i ännu större utsträckning än det gör?Jo för att kunna kalla det för en häxjakt på oskyldiga män. Samma förhållanden gäller även i Sverige. De allra flesta ca 30 000 skilsmässor med barn inblandade sköter folk utan inblandning av myndigheter. Få skilsmässor och separationer blir vårdnadstvister i förhållande till hur många som separer/skiljer sig. De flesta delar på vårdnaden och sköter det anständigt för barnens skull. Men så finns fallen där barn berättar om övergrepp och då leder det oftast till skilsmässa och vill den misstänkte förövaren ha vårdnaden så blir det tvist. Sen finns det barn som inte vågar berätta förrän dom är trygga och gör det efter skilsmässan och även i dessa fall kan det uppstå en vårdnadstvist om den misstänkte kräver det. Det märkliga idag är att både socialtjänst och domstolar som hanterar vårdnadskonflikter behandlar i princip ALLA fall där barn berättat om övergrepp som om de ALLA var lögnare och kom med falska anklagelser. Så är det självklart inte. Hur kan det här fortgå? Man kan inte behandla alla de här barnen som lögnare bara för att det finns ett par `mammor som av någon anledning ljuger eller inbillar sig att barnen utsatts för övergrepp! Att tvinga ett barn till umgänge med en misstänkt förövare utan att göra någon riskbedömning är som att straffa barnet för att det vågat berätta om övergrepp. Attt socialtjänsten frångår sina skyldigheter mot dom här berättande barnen är en skandal och på tiden att den belyses av meida men helst poltiker. Någon måste ju för sjutton sätta ner foten någon gång och kräva att de sköter sitt jobb. Att slentrianmässigt döma barn som berättar om sexuella övergrepp till umgänge och boende med sina förövare är inget annat än omänskligt och strider inte bara mot föräldrabalken, barnkonventionen utan i allra högsta grad mot de mänskliga rättigheterna. Bra att så många skriver under namninsamlingen, det kan vara en start på något nytt. Som exempelvis att socialtjänst och domstolar en gång för alla inser att de måste lyssna på barnen!

  2009-12-03 | 22:56:11
 • Anette Jakobsson säger:

  bakvänd.  Det låter som vi fått besök av en bakvänd överlevare här en överblivare.  Vilka floskler, barn blir trodda per automatik vid utredningar och domstolar oavsett om de talar sanning eller ljuger.

  2009-12-03 | 23:48:48
 • Adam Weisshaupt säger:

  Faktum kvarstår dock; det finns barn som blir utsatta och dem vill vi hjälpa. Frågan är om socialarbetare har kompetensen för detta?

  Bakvänd,

  Anledningen till att många föräldrar ej väljer att via myndighet lösa tvisten beror på att pappor egentligen inte har någon chans i rätten, det är inte lönt att kämpa emot anser de helt enkelt. Detta borde du inse

  Allt annat vore puckat!

  2009-12-04 | 05:48:21
 • Jakobsson säger:

  Jag vill tipsa om denna namninsamling  Tjänstemannaansvaret ska införas omgående  http://www.namninsamling.se/index.php?nid=3781

  2009-12-04 | 09:12:35
 • Madde säger:

  Något som jag funderar över är varför det verkar vara så svårt att se dessa föräldrar som helt empatilöst anväder sitt barn som en ägodel, som någon man kan hejdlöst uttnyttja för sin egen vinning skull.

  Där det påkekas från alla håll att just DU/JAG inte klarar av att förstå att DU/JAG psykisk misshandlar barnet.

  Den den föräldern är helt övertygad om att allt är alla andras fel.

  Alla är dumma som inte säger/gör precis det som den föräldern tycker är det ärtta.

  Det spelar ingen roll hur mycket barnet blir söndertrasad i kampen att hålla den andra föräldern borta.

  Den här föräldern har inte fömågan att kunna förstå.

  Den här föräldern planterar/för över sina egna känslor/tankar in i barnet så till slut blir det barnets verklighet och den förälderna kan verkligen inte förstå.

  Den här föräldern kommer aldrig någonsin släppa sin tanke att: Jag gör allt för mitt/mina barn.

  Den här föräldern kommer aldrig se att det är deras beteende som gör att barnet mår så dåligt utan allt skylls på den andra föräldern eller/och myndigheter.

  Några av dessa föräldrar skulle inte vara något om det inte stormade kring dessa.  Jag kan skriva ner hur många exempel som helst.  Det jag inte kan förstå är att det är så lätt att se att det finns en störning hos dessa föräldrar, men det förbises eller så kan inte de utredande personerna se det.  Det är ju lika lätt att se att denna störning finns i många skepnader som att se blod komma ur ett öppet sår OM man inte är blind.  Varför ser vi vanliga människor det, men inte de som är utbildade?  Vad är det dom är så svårt?

  Vad är syftet i att offra barnen för människor som sitter i position att bestämma över andra människor?  2009-12-04 | 10:59:58
 • EP säger:

  Madde  Läs mitt inlägg om Monica Green:

  http://endastp.blogspot.com/2009/12/monica-green-star-upp-mot-verkligheten.html  Det verkar vara svårt att ta något som går emot ens övertygelse, fakta eller ej.  mvh EP

  2009-12-04 | 11:29:42
  Bloggadress: http://endastp.blogspot.com/
 • Anonym säger:

  Precis Madde!  Precis så tycker jag att många i den här bloggen resonerar/agerar.  Väldigt bra beskrivning av många av er här. Ni är bara så förblindade av ert egna hat så ni ser inte riktigt.  Karla

  2009-12-04 | 11:43:32
 • EP säger:

  Tänk om alla ickevita i sydafrika hade insett det Karla, att de var förblindade av sitt hat och bara låtit allt vara.

  Tänk så lugnt och skönt det hade varit, Mandela hade ju gratis bostad.

  2009-12-04 | 12:12:35
  Bloggadress: http://endastp.blogspot.com/
 • L.P säger:

  @bakvänd:Citat.  Det märkliga idag är att både socialtjänst och domstolar som hanterar vårdnadskonflikter behandlar i princip ALLA fall där barn berättat om övergrepp som om de ALLA var lögnare och kom med falska anklagelser.  Citat:slut.  Märklig slutsats du drar att ALLA ärenden behandlas som om den som kommer med anklagelser är lögnare!  Ta då,Daddys eget case,som är ett utmärkt exempel på hur en mamma faktiskt anklagar utan grund!  Enda syftet är att utestänga pappan,och det på barnets bekostnad och lidande!  Sen har vi Solna domen,också en käck mamma,som inte fattar vidden av vad hon utsatt barnet för,frågan jag ställer mig.är hur kan man anförtro sådana mammor ensam vårdnad fortfarande?  Finns gott om dessa mammor som skaffar en ny man,och som sedan försöker skapa en ny kärnfamilj med honom,trots att det biologiskt är en omöjlighet om man ser till barnet från det tidigare förhållandet som har en annan pappa!  Nä,låt dom barnen som lever med splittrad kärnfamilj ha sina relationer till båda sina föräldrar ifred istället!  //L.P

  2009-12-04 | 18:21:33
 • Anonym säger:

  EP  Är du onykter eller?  Karla

  2009-12-04 | 19:06:54
 • Ibis99 säger:

  L.P: Absolut inte ovanligt att det blir lite väsen när någon träffar en ny.. Framför allt om seperationen varigt problemfylld från början. Men det handlar nog mer om självförtroende i sin föräldra roll tyvärr. Inte bra när det kommer in en ny och konkurerar om barnets kärlek...  I daddys case om jag inte missminner mig så fanns det en "hemlis".. Om det var R som ansåg att det fanns en hemlis eller om det verkligen fanns en hemlis mellan daddy o R... Men bara hemlisen och att det inte berättades för mamman luktar skumt... Dock betyder det inte att något måste ha hänt... Men frågan är om inte det är bättre att kolla upp vad som hänt än att chansa... Tänk om det skulle ha hänt något och barnet blev utsatt för något utan att vuxenvärlden agerade.. Det vore värre..  Angående turerna runt förhören så borde daddys advokat både ha fattat och kunnat tala om för sin klient att detta inte faller under familjerätt utan att det handlar om "brotts balken" Så då är saken enkel att lämna ut material till den anklagade kan man inte göra under en utredning... Skulle på svenska sumpa eventuellt kommande förhör med "daddys"

  Att daddys sen valt att gå på varje inblandad så som socialtjänst,polis,åklagare mm gör faktiskt saken bara den att han med stor sannolikhet bedöms som "instabil"

  Jag har skrivit det innan... Nu kan man läsa bakåt på denna blogg hur "vissa" sitter och hetsar daddys till att stå på sig och hetsa till krig... Vilket ansvar tar dessa eller har?  Sen är det intressant att deltagare på denna blogg blir helt rabiata eller vad man nu ska kalla det för när det komme med åsikter som inte stämmer... Då ska det forskas i vem personen är eller så i ett senare inlägg ska dom förlöjligas med ord som.. Är du onykter eller... andra har bara en sak att komma med och det handlar om "stavfel".. Skrika högt i egen personlig vendetta om saker som har hänt..  Verkar vara en massa här som inte tål sin egen medicin???  En rolig sak att notera är "citat" utklipp.. Man kan ha en hel text som visar mot en "andemening" Dock är det ganska enkelt att klippa ut vissa dela och förändra den tänkta "andemeningen" till något helt annat... Ganska vanligt beteende för dem som sitter med problem i någon form i exempelvis vårdnads och umgänges tvist/problem.... Vända och vrida till varje pris för att få rätt.. Att få rätt till varje pris....  //ibbe dibbe troll...  2009-12-05 | 09:40:23
 • Madde säger:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6240668.ab  Citerar en snutt:

  "Samtidigt har åklagarkammaren i Sverige startat en specialsatsning mot dessa typer av brott. Sedan några år tillbaka har 30 av 32 åklagarkammare anställt så kallade relationsvåldsspecialister.  Tanken är att dessa ska utbilda poliser och snabbt komma in i utredningar som rör våld i relationer vilket i förlängningen ska leda till fler åtal."  Vad säger man??  2009-12-05 | 15:08:12
 • Madde säger:

  Här är en intressant artikel:  http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article6109166.ab  2009-12-05 | 15:17:34
 • Mikael Karlsson säger:

  Jag ser att Ibbis99 aka Mats Jakobsson alias Dongel från föräldra-jouren fortfarande sitter med dumma kommentarer och bäbisgnäll... trist kille..  I övrigt... bra skrivet Daddy..  Madde din skrivelse tåls att ha i bakhuvet..

  2009-12-05 | 16:35:14
  Bloggadress: http://mikael.netroots.se/
 • KimhZa Bremer säger:

  Joakim;  Som du redan vet stödjer jag dig i din kamp.  Jag har citerat följande från din blogg, till min:  "Barnapappan är en slug, lismande schimpans, som i en epok av jämställdhetssträvanden kan ta makten över reproduktionen från oss kvinnor. Mansidioterna blir våra bästa allierade. Vi måste se till att spela ut dem mot barnapapporna, för att förlöjliga och förnedra barnapapporna så mycket som möjligt. Barnapappan är vår farligaste fiende, han inser vilka vi är och vad vi står för. Han arbetar natt och dag, politiskt och juridiskt, privat och offentligt, för att få kontroll över reproduktionen inte bara inom familjen utan också bortom den. Han skyr inga medel, precis som vi. Barnapappan har insett vad det handlar om - en strid på liv och död, pappan är vår intelligentaste och farligaste fiende, han måste förintas med alla till buds stående medel."  Efter förfrågan har jag nu lusläst SCUM-manifestet och jag kan inte hitta just denna text.  Kan du hjälpa mig, var (i den förövrigt fullkomligt vedervärdiga texten) finns dessa meningar?  Jag vill verkligen inte tro att det är något annat än ett sanningsenligt återgivande.  Var hittar vi dessa rader?  Bästa hälsningar  KB

  2009-12-05 | 18:06:38
  Bloggadress: http://kimhza.wordpress.com/
 • L.P säger:

  @KB  Det du efterfrågar är ett citat taget direkt ifrån SCUM-manifestet.  http://www.yakida.se/scum.html  Valerie Solanas  http://sv.wikipedia.org/wiki/Valerie_Solanas  Manifestet på engelska(osäkert hur exakt återgivet det är på svenska)  http://www.churchofeuthanasia.org/e-sermons/scum.html  Mvh  L.P

  2009-12-06 | 00:01:30
 • Daddy säger:

  Citatet är skrivet av Valerie Solanas i en text som heter "Hur vi förverkligar SCUM manifstet" Fler mysiga citat från denna psykiskt sjuka kvinna finns här:

  http://www.fajaf.com/lokalt/solanas.html  /D

  2009-12-06 | 02:07:54
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • KimhZa Bremer säger:

  Tack för svar, Daddy.

  2009-12-07 | 18:42:05
  Bloggadress: http://kimhza.wordpress.com/

Kommentera inlägget här: