daddys

Beware the fury of a patient man

Härryda kommun får kritik från Skolverket

Kategori: Barn


Jag fick igår äran att träffa Robert (OBS! fingerat namn). Han hade fått permission att åka hem till sin pappa från Lördag till Söndag. Lustigt att man använder sig av fängelse terminologi när man talar om 11 åriga barn, men så är det. Robert hade fått permission. Han får det ett dygn i månaden.

Jag besökte Robert tillsammans med min son som är i samma ålder. Robert har svårt att få kompisar står det bl a i socialtjänstens rapport. Det tog bara några minuter så var Robert och min son i full gång att leka, och jag kunde inte överhuvudtaget konstatera några problem i Rober tsätt att interagera med sin jämnårige nya kompis.

Jag konstaterade även att Robert var en mycket artig och fin grabb som kom och hälsade och tog i hand. Han tackade mig också för att jag uppmärksammat hans fall.

I går kom utlåtandet från Skolverket

Brevet är underskrivet av Lars Arrhenius som är barn och elevombud vid skolverket. Hans beslut är fattat efter en föredragning av juristen Anna Karin Lundgren. I ärendets slutliga avgörelse har även kanslichéf Marie Axelsson deltagit.

Anmälare är SM. Roberts pappa. Anmälan riktas mot Rävlandaskolan i Härryda kommun som var dom som framförallt ligger bakom Tvångsomhändertagande av Robert.


Bakgrund


I beslutet kan man läsa b la följande. Huvudmannen (Härryda kommun) har brustit i sina skyldigheter enligt 6§ och 7§ lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (BeL). Barn och elevombudet riktar därför kritik mot Härryda kommun för att kraven på skolans likabehandlingsplan inte uppfyllts och för brister i sitt arbete att upptäcka kränkande behandling.

Barn och elevombudet ska sedan den 1 Januari 2009 genom tillsyn över 14 kapitlet skollagen (1985:1100) om åtgärder mot kränkande behandling tillvarata barns och elevers enskilda rätt. För händelser mellan den 1 April 2006 och den 31 December 2008 är lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (BeL). Robert
tvångsomhändertogs i Mars 2009.

Roberts "brott"

härrydaskolanRobert har hamnat i en klass där han av andra elever blivit mobbad. Han har vid ett flertal tillfällen talat med personal på skolan om händelser som inträffat, men ingenting har gjorts, utan de har istället försökt att bortförklara det hela. Robert kom ofta hem gråtande då han blivit slagen och misshandlad och berättade då att han inte ville gå mer i skolan.  

Andra elever har kallat Robert fula nedsättande ord som "CP-Barn", "Damp unge", "nörd". Han har även blivit kallad efterbliven och utsatts för fysiskt våld. När dom duschade i skolan kommenterade dom hans utseende och slog honom med en pinne mellan benen.

Han har också fått slag rakt i ansiktet med knuten näve utan att han har gjort något. Dom har tagit hans mössa och kastat den i en vattenpöl, stampat på den och puttat honom så han ramlat för att sedan sparkat och skvätt vatten på honom. Fröken har enligt utsago endast stått och tittat på och inte ingripit till Roberts försvar. När Robert gick till skolans mobbningsteam så togs det ingen notis om hans bön om hjälp. Skolan förnekar dock att Roberts kontaktat mobbningsteamet.

Den allvarligaste incidenten var dock då någon saboterat båda bromsarna på Roberts cykel vilket resulterade i en smärtsam cykelolycka. Detta borde snarast rubriceras som mordförsök. Skolan såg det dock mest som ett busstreck (!), som flera barn råkat ut för. Detta säger Robert är en lögn.

Får lärare hota barn med stora stygga socialtjänsten?

Roberts fröken Susanne har skrivit ett brev hem till Pappa som jag skall be att få citera en bit ur.
"han har ett beteende i skolan som irriterar oss andra och som gör att klasskamraterna blir arga på honom och säger taskiga saker om honom". Är det bara jag som lyfter på båda ögonbrynen samtidigt då jag läser detta? Fröken räknar alltså in sig själv i den grupp av elever som retar sig på Robert??!!

Att barn mobbar varandra händer tyvärr titt som tätt. Däremot ser jag att på t ex min sons skola så tar man problemet på allvar och jobbar målinriktat för att stävja detta. Därför blir jag inte heller förvånad då jag i Skolverkets rapport läser följande: Fröken i klassen har hotat Robert genom att säga att "om du inte gör si eller så, så säger jag till socialen att du mår dåligt." Då pappan senare konfronterar henne med detta så säger hon att hon "gjorde ett misstag". Naturligtvis förnekar hon dock alltihop i skolverkets utredning.

Vad säger då "huvudmannen"?rävlandaskolan
Här till vänster ser ni Rävlandaskolans handlingsplan mot kränkande behandling. Resten av dom 3(!) sidorna kan ni ladda ner här: sida1, sida2, sida3.

I korthet kan man säga att skolan erkänner att det har förekommit kränkningar vid två tillfällen(!) och att Robert mycket riktigt har blivit kallad "kränkande tillmälen". Då sade man minsann till på skarpen. Annars svär dom sig fria från det mesta. Istället skjuter man över skulden på 11 årige Robert. Dvs det är den mobbades fel att han blir mobbad. Dom påstår bl a att Robert varit våldsam mot elever och lärare. En kille som kniper ihop ögonen och skyddar sig med armarna så fort någon som helst våldsam situation uppstår. Robert är inte direkt någon slagskämpe. Jag har träffat tillräckligt med såna ungar för att se skillnaden tro mig.

Robert togs en period in på ett akuthem kallat Bryggan och som drivs av Gryning vård AB, och som av en händelse ligger på samma Tuppfjätsgata som mitt hatobjekt barnhuset i Göteborg ligger. I bryggans rapport kan man läsa att Robert flera gånger berättade att han blev mobbad i skolan. Inte heller Bryggan tog några initiativ tillsammans med skolan för att komma tillrätta med problemet mig veterligen.

Den enda som tog något initiativ, vilket faktiskt står i huvudmannens rapport, var Roberts pappa som självmant sökte upp och talade med pappan till den pojke som var en av dom som mobbade Robert. Detta gav resultat. Pojkarna kom närmare varandra och började senare i fotboll tillsammans.

I ett referenssamtal med Roberts lärare framkommer också att hon intygat att under en period innan jul så följde fadern med Robert till skolan varje dag då Robert inte ville gå dit, och att han talade mycket med Robert om varför han måste gå till skolan, samt försökte stötta honom på alla tänkbara sätt.


Den gode moderns prioriteringar


3 Veckor innan polisen kom och släpade en gråtande och livrädd 11 åring från hans hem så hade pappan SM tagit beslutet att låta Robert byta skola. Detta fungerade mycket bättre. Robert trivdes och fick genast jämnåriga kompisar. Problemet var att Roberts mamma som har gemensam vårdnad vägrade att skriva under på att Robert skulle få byta till den nya skolan. Och då gick det inte. (undrar varför dom fullständigt skiter i om vi pappor skriver under?) Men riktigt tydligt om hur denne mor prioriterar kan vi också läsa i kommunens rapport. Där står ordagrant: LM anser att det inte skulle skada Robert att byta skola om han flyttar hem till henne. Inte heller har mamman velat skriva under pappans anmälan till skolverket vilket också skadar Robert chans att få skadestånd och upprättelse. Jag har läst socialtjänstens 24 sidiga utredning angående vårdnadsfrågan. I den beskrivs mamman som en oskyldig ängel, medan Sorin snarast porträtteras som en rumänsk macho alfahanne som enbart vill göra Robert till en stor och stark karlakarl. Detta grundade sig bl a i att Sorin vid ett tillfälle ville tillåta Robert att klättra i träd. Något hans mor motsatte sig.

Skolverkets slutsats


Ricky och pappaRobert har utsatts för kränkande behandling på Rävlandaskolan i Härryda kommun i strid med 2§ BeL. Enligt vad huvudmannen har uppgett har dom endast varit medvetna om två incidenter. Enligt barn och elevombudet är det anmärkningsvärt att huvudmannen inte haft kännedom om att så pass allvarliga saker har inträffat, och vill med anledning av detta särskilt framföra följande: Av uppgifter i ärendet framkommer att huvudmannen arbetat med Roberts skolsituation då Roberts återkommande varit inblandad i konflikter och skolan känt oro över hans hemsituation. En uttömmande och allsidig utredning är avgörande för att skolan skall kunna vidta relevanta och nödvändiga åtgärder.


Det är viktigt att skolan fångar upp signaler på att en elev är utsatt och inte enbart utreder situationer då eleven själv säger sig vara kränkt. På en skola skall det finnas tydliga rutiner för att upptäcka kränkande situationer. Vidare bör skolans personal ha uppsikt över skolans samtliga utrymmen där barn och elever befinner sig.

En åtgärdsplan som är två sidor lång duger inte

Barn och elevombudet på skolverket har tagit del av den åtgärdsplan mot kränkande behandling som Rävlandaskolan visat upp och kan bara konstatera att den innehåller många brister. Det framgår t ex inte vilket år den är gällande, om planen utformats  utifrån en aktuell kartläggning av skolans behov, om vårdnadshavare varit delaktiga i planens framtagande, hur ansvarsfördelningen på skolan ser ut eller hur rutiner för akuta och uppföljande åtgärder skall hanteras. Vidare har huvudmannen själv uppgett att eleverna själva inte fått vara delaktiga i framtagandet av åtgärdsplanen. Skolverket förutsätter att huvudmannen noterar dessa mycket allvarliga brister och att huvudmannen betraktar den nuvarande lagstiftningen och i framtiden ser till att kraven på skolans plan mot kränkande behandling efterlevs.

"Daddys" kan dock avslöja att skolan ljuger


Som ni ser ovan i skolverkets rapport så hävdar Rävlandaskolan att man endast känt till två incidenter där Robert skulle ha blivit kränkt. Detta är en lögn för att rädda sitt eget skinn och förmodligen för att slippa betala skadestånd till honom.
Jag har igår tagit del av dokument som är skrivna av personal på Rävlandaskolan själva där det avslöjas att man visste betydligt mer om Roberts situation än man erkänner för skolverket. Dessa anteckningar som är gjorda för hand daterar sig ända tillbaks till September ifjol. Dokument 1, Dokument 2. Redan då visste man att detta pågått i 2 år, utan att man kunnat lösa problemet. För mig ter detta sig så orimligt och uselt att jag har svårt att finna ord. Hela skolans personal bör genast antingen få genomgå en grundlig utbildning i konflikthantering ABC, eller genast söka sig till ett annat yrke.

Summa summarum så har vi en ljugande skola som lierar sig med ett barns mobbare, hotar elever med att dom skall bli anmälda till socialtjänsten och sedan dessutom gör allvar av hotet. Därmed straffas alltså offret med tvångshämtning av polis och internering på ett hem där han numera utsätts för samma behandling förutom att den pågår dygnet runt, samt att han numera också tvingas städa efter sina plågoandar då dom får åka hem till sina familjer. Allt medan förövarna som utsatt Robert för våldet, tillmälena och alla andra kränkningar, skyddas av skolans personal och går glatt vidare i sin Rävlandaskola, och får gå hem till sina familjer efter skolan. Leka, spela boll, spela data Kanske t o m få en kram då och då?. Socialtjänsten vägrar backa och Rävlandaskolan ljuger som en häst travar då skolverket kommer och utreder.


Det är fina gubbar och kärringar som är satta att se till barns bästa i den kommunen verkar det. Undrar om det finns någon som tänker agera innan Robert gud förbjude gör allvar av sina ord. Man kunde ju tycka att någon politiker i socialnämnden eller någon BUP psykolog, socionom eller polis, kanske borde reagera och agera då en 11 år gammal pojke talar om att ta sitt liv. Men tydligen inte i Härryda kommun?

Vi ordnade en samtalsterapeut och specialpedagog åt
Robert

barnmisshandel på HVB hemUnder det halvår som Robert nu varit tvångsplacerad på Vassbo så har han inte en enda gång fått erbjudande om samtalstöd eller psykologhjälp. Detta påstår dock socialtjänsten eftersom det står i deras vårdplan, men det är bara ännu en i raden av lögner. Robert VILL ju ha ett sådant stöd. Därför ordnade vi en person som var och träffade Robert igår under hans permission. En kvinna som är både en utbildad samtalsteraput och specialpedagog och som har jobbat extensivt med barn och har stor erfarenhet. Det tog oss inte lång tid att hitta en sådan person.  Hennes mycket oroande rapport som jag precis fick via mail kan man ladda ner och läsa här. Samtal med Robert Jag kan personligen intyga att under Robert och Annas samtal befann sig inga andra personer i rummet. Jag SM och Min son satt på balkongen och drack té och åt pappans hembakade och supergoda croissanter.

Jag har också upplyst Robert om hans rättigheter vilket ingen annan tidigare gjort. Detsamma gäller för hans far. Båda två lär sig nu mer och mer om sina rättigheter som svenska medborgare, barn och vårdnadshavare. Jag antar att myndigheterna vars jobb det egentligen är att upplysa dom om detta har för lite folk och för lite resurser som vanligt.

Har ni månne hört den förr?

Nästa steg blir att begära att få ta del av Vassboskolans handlingsplan för motverkande av kränkande behandling. Dom är ju som bekant också skyldiga att upprätta en sådan eftersom dom driver en skola.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer

 • - H* säger:

  - det är ett sjukt samhälle vi lever i !

  2009-09-13 | 23:57:45
  Bloggadress: http://finest.se/hodamerei
 • Daddy säger:

  Jag kan av någon anledning inte logga in på FB för tillfället. Ni som läser både den tråden och debba kanske kan upplysa övriga tråddeltagare om detta.  Det kan vara ett tekniskt fel. Om jag blivit avstängd borde jag väl ha informerats?

  2009-09-14 | 01:14:16
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Roback säger:

  Du är tydligen avstängd en vecka för brott mot regel 1.0.1. Så här står det på FB:  "Daddys varnad för 1.01

  Daddys: https://www.flashback.info/member.php?u=323155

  är varnad för brott mot regel 1.01, och blir avstängd en vecka."  Åtgärden har röstats fram i Outlaw som vanligt."

  2009-09-14 | 10:42:39
 • profanum_vulgus säger:

  "1.01. Reklam och annonsering är förbjuden  Den som postar reklam (spam) i forumet blir avstängd, utan varning. Det är inte heller tillåtet att använda diskussionsforumet för privat eller kommersiell annonsering, som exempelvis köpes- och säljes-annonser eller kontaktannonser.  Undantag:  * Det är tillåtet att ha en länk till sin egen webbplats eller blogg i sin signatur, även om den är kommersiell.

  * Det är tillåtet att nämna företag och bloggar i diskussioner så länge inte huvudsyftet är att marknadsföra dessa och det är relevant för diskussionen.

  * Referal-länkar får publiceras ifall ingen tjänar pengar (eller andra fördelar) på länken, samt att det finns godtagbara orsaker till att inte länka till webbplatsens startsida.

  * Det är tillåtet med bortskänkes-annonser i avdelningen "Recycle your stuff", med undantag för all hantering av läkemedel och droger.

  * Det är tillåtet med inlägg som innehåller ickekommersiell annonsering, gällande exempelvis länkar till undersökningar i forskningssyfte och dylikt, ifall de har ett reellt diskussionsunderlag, eller blivit godkänd av en moderator i det aktuella forumet först.

  "

  2009-09-14 | 11:55:44
 • Bitten säger:

  Jag skrev ett litet mess om att du inte kan logga in!

  2009-09-14 | 12:24:17
 • Daddy säger:

  Det måste vara för att jag pushade för Ingrid Carlqvists nya bok om George Pesors fall.  Det var min antagonist i tråden om Daddys som anmälde mig. Moderatorn beklagade, men regler är regler.  Helt ok för mig. Tack Bitten för att du upplyste tråden om detta.

  2009-09-14 | 12:51:10
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Afrodite säger:

  Jag har inte läst allt än men jag kan inte hålla mig från att citera detta:  "Problemet var att Rickys mamma som har gemensam vårdnad vägrade att skriva under på att Ricky skulle få byta till den nya skolan. Och då gick det inte. (undrar varför dom fullständigt skiter i om vi pappor skriver under?)"  Tanken dyker upp hos mig likt ett fullastat godståg.

  Hur många barn har blivit tvångsflyttade från en av föräldrarna - kanske tiotals mil - och fått sin nya adress där den flyttande föräldern har bestämt att barnet skall bo.

  Den andre föräldrern vägrar skriva på.

  Men ändå så är det inga problem med ny adress och kanske en helt ny förskola/skola beroende på hur gammalt barnet är.  DÅ går det bra!!  Snacka om att lagar (eller vad det nu är) följs när det passar.

  2009-09-14 | 13:04:21
 • Camilla säger:

  Vilket fantastiskt bra inlägg!!!!

  TACK! För att skriver om detta!!!!

  2009-09-14 | 13:41:03
  Bloggadress: http://caluas.blogspot.com
 • MoaLinn säger:

  Strålande bra journalistik Joakim!  välskrivet, välunderbyggt och övertygande. Jag funderar på att anmäla dig till Stora journalistpriset. Vad tror du om det?  2009-09-14 | 16:34:41
  Bloggadress: http://blogg.pappaliv.se/
 • Anonym säger:

  Afrodite:  Hur många tror du inte det är som skiter i sina ungar men använder den enda makt dem har för att jävlas med (i de flesta fall mamman)boendeföräldern.

  Man har gett pappan så många chanser att ha en bra kontakt med sitt barn men till slut orkar man inte trösta och förklara varför inte pappa kom denna gång heller. Så då flyttar man kanske närmre sin familj för att få stöd och hjälp men då vaknar pappan! Han vägrar skriva på flyttanmälan men sitt barn har han ingen önskan om att träffa. Han har ju sitt liv och tänka på. Har dem makt att jävlas så gör dem det och barnens bästa skiter dem i!

  2009-09-14 | 19:58:52
 • Afrodite säger:

  Jag vet inte hur många det är, men du kanske kan berätta för mig.

  Det är sorgligt det du beskriver, men det betyder inte att man får bryta mot lagen.

  Enligt lagen så skall den andra föräldern skriva på att barnet har bytt adress.  Du skriver DEM, det betyder i så fall i de allra flesta fall - eller?  Jag kan ge dig en handfull barn som har blivit flyttade på bara några minuter, där den ena föräldern bestämt sig för att flytta och den andra har inget att säga till om.  Det är bara att vänta så kommer barnet bli skrivet där den flyttande föräldern har bestämt att barnet skall bo.  Sedan förringar jag självklart inte att det finns både mammor och pappor som inte har barnets bästa i tankarna utan brister i sitt föräldraansvar även på det viset.  Men som sagt, det är likväl ett lagbrott om jag inte har missat något.

  2009-09-14 | 20:16:44
 • Daddy säger:

  Tack för uppskattningen Camilla och MoaLinn! Den betyder mycket just nu. Sen tvivlar jag nog på att jag ens kommer i närheten av galan där dom delar ut journalistpris, Men det är i alla fall fantastiskt trevligt att ha i alla fall en nominering.  Vad gäller det som den anonyme kommenteraren ovan skriver om, förstår jag faktiskt inte ett dyft vad det har för relevans under detta inlägg.  Men något samband tycks ju i alla fall skribenten se. Förmodligen samma samband som dom sitter och fabulerar ihop på socialkontoren. Kommentaren gav mig faktiskt en idé till ett inlägg så jag ber att få tacka.

  2009-09-14 | 20:32:00
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • L.P säger:

  Annas rapport väcker verkligen ännu mer oro för hur Ricky har det på Vassbo,det verkar verkligen vara ett suspekt "hem" för barn.  Och det verkar inte ens finnas rutiner på hemmet?  Så kan man inte få behandla barns rättigheter till ett socialt,och tryggt liv på!  F*r jävligt.  Sanningen kommer att komma fram,håll ut Ricky och pappa Sorin.  //L.P  www.pappa-barn.se  2009-09-14 | 23:31:55
 • L.P säger:

  Anonym 2009-09-14 @ 19:58:52  Det du tar upp är bara en myt om sk.svikarpappor,om du hade varit påläst,så hade du vetat att det bara är ytterligare en dimridå påhejad av bl.a kvinnojourer,ROKS,F! m.fl sk.feministiska grupperingar inom samhället.  Men idag finns det så många pappor som ställer sig upp och berättar att dem vill ta ansvar,men får inte....ganska tänkvärt,eller hur,Anonym????  Hälsningar  //L.P  www.pappa-barn.se  För barns rättigheter till båda sina föräldrar.

  2009-09-14 | 23:37:50
 • Leroy säger:

  Välskrvet och bra och så klart blir man glad att det finns så starka ifrågasättande barn nu för tiden. Något har ju så klart förändrats. De hr en större kunskap ochmognaad och kan hantera nätet.  Ricky´s förmåga att kunna säga ifrån och ifrågasätta skal respekteras oavsett hur gammal han är.  Utredande mydnigheter skall lära sig göra utredingar skyndsamt och lyssna på inlbandade parter inte bara agera.  När man visar att man fattat detta då kan balansen ses vara återupprättad.  Inte som nu att man påstår för att klara eget skinn och skita i om andra drabbas.  Heja !  Leroy

  2009-09-15 | 00:15:34
 • Kusin Vitamin säger:

  Jag antar att det är Ricky som GP skriver om idag.

  http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=764&a=517331  Jag har skrivit ett mail till artikelförfattaren där jag ber att GP ska ha modet att skriva om vad som hände efter händelsen "I våras bytte pojken skola".  Jag hänvisade till din blogg. Hoppas att det var OK.  Kram

  Victoria

  2009-09-15 | 07:46:22
 • Even säger:

  Men är inte det här ärendet med familjehemsplacerade Ricky ett fall som klippt och skuret för s-politikern och nämndemannen Eva-Britt Dahlström att börja rota i?  Nu har ju Rättsäkerhetsorganisationen RO kommit fram till att Dahlström är i sin fulla rätt att ifrågasätta vårdnadsdomar och att det inte finns en intressekonflikt i att Dahlström sitter som nämndeman.

  Då är det väl fritt fram för Dahlström att börja banka på socialtjänsten och öppet ifrågasätta familjehemsplaceringen. Eller?  Eftersom Dahlström anser att ett barns vilja är det samma som barnets bästa så blir det ju ganska enkelt eller hur?  Eller kommer Dahlström fram till en annan slutsats i det här ärendet än i det fallet när hon började ifrågasätta att en fader av både tingsrätt och hovrätt tilldömts enskild vårdnad?

  2009-09-15 | 08:09:54
 • Afrodite säger:

  Even:  Mina ögon är stora som tefat när jag läser det du skriver, och det är av fullständig förvåning och med en stor "ont i magen känsla".  Då lyckades hon tillslut snacka sig fri från detta.  En fråga.

  Om en pappa kommer in i en förhandling där hon sitter, kan han då hävda att han inte litar på hennes omdömme pga av hennes uttalanden och att han inte vill att hon skall sitta med och kunna påverka en ev dom?  Och HUR tänker RO kring barnets rätt och bästa, för det är väl ändå det som är det viktiga.  Jag läser in på hennes blogg att hon är långt ifrån det som hon säger dvs att det inte skulle finnas något intressekonflikt.  Jo, tjosan, den trodde jag ju på - INTE.

  2009-09-15 | 09:17:16
 • Even säger:

  Ja du Afrodite, vad skall jag svara?  Konsekvensen av Dahlströms uttalanden i offentligheten borde ha varit att hon i alla framtida vårdnadsmål som brottsmål borde anmäla jäv.  I praktiken kan en part ha invändningar mot sittande nämndemän och då tex. åberopa intressekonflikt eller jäv.

  Men med RO:s bedömning i ryggen är det risk att en sådan invändning avslås.

  Det som är ganska graverande för Dahlström, iaf om man frågar mig, är att denne när hon i offentligheten uttalat sig om en vårdnadsdom undanhållit vissa fakta, tex att domstolarna också i vårdnadsmålet hade att ta hänsyn till en brottsutredning som helt och hållet friade fadern från de anklagelser Dahlström valt att fortsättningsvis omfatta.

  Dahlströms inställning är alltså att denne kan utpeka någon som skyldig trots att vår rättstat säger att man är oskyldig till motsatsen är utom all rimlig tvivel bevisad. Och det har hon mandat att sitta i en tingsrätt och tycka...  Att Dahlström är ett hot mot rättsäkerheten torde vara ganska uppenbart, tyvärr omfattar inte RO den uppfattningen.

  2009-09-15 | 10:22:42
 • Afrodite säger:

  Even:  Jag frågar mig hur RO tänker?

  Hur jobbar de?  Jag tänker att i detta fallet med Dahlström så finns det ju hur mycket som helst genom det hon skriver och inte minst hur hon bemöter de som inte tycker som henne bland kommentarerna där hon sållar som hon tycker samt är rent oförskämd och nedlåtande.  Det är inte svårt att se hur mycket hon är påverkad och dömer efter sin egen erfarenhet.  Jag upplever att hon rent av ger eld åt denna psykiska misshandel som pågår (Rickys fall är ju ett ledmärke på hur det kan gå med sådana som har Dahlströms tänk) i världen över.  Detta måste ju stoppas, det får inte vara så här.

  HUR kan detta få fortgå?

  Det är obegripligt.  Med andra ord så är det egentligen bara att gilla läget för en pappa som kommer till en förhandling där Dahlström sitter och skall lägga sig i.

  Sorgligt.  Kan man överklaga en dom där man anser sig tex könsdiskriminerad (tänker på om Dahlström (eller någon annan med liknande intressestarka åsikter sitter där och domen sedermera är helt galen).

  Jag tänker att den som känner att han blir dömd just för att han är en pappa och då inte har något att säga till om hos i varje fall en av nämndemännen.  Och hur i hela fridens namn går det att jobba tillsammans med en som Dahlström och hennes åsikter i egenskap äv nämndemän (undrar mest i mitt stilla sinne).  Det är ju som att sätta en främlingsfientlig person att bedömma någon med utländsk härkomst som skall försöka försvara sig mot en som också är främlingsfientlig.  Nu vet jag att hon inte bestämmer allena, men hon har likväl en röst i livsviktiga mål.

  Livsviktiga för barnen.  Ursäkta Daddy att jag fullständigt kapar bloggkomentarerna nu, men jag blir så frustrerad över hur denna människa är tillåten att få bestämma över barns liv med den inställningen hon har.

  2009-09-15 | 11:41:16
 • Even säger:

  Tja, överklaga kan man ju alltid göra och förutsatt att hovrätten beviljar besvärsrätt så är ju problemet med en jävig nämndeman ur vägen eftersom det i hovrätten blir nya lagmän och nämndemän som skall bedöma ärendet.  2009-09-15 | 12:16:51
 • Afrodite säger:

  Då kommer nästa fundering (bland så otroligt många) fundering.

  Hur ofta går hovrätten mot tingsrättens dom?

  Finns det någon egentlig mening att överklaga eller går man bara en runda till med tiden som största fiende?  Nu kommer en mer personlig fråga.

  Finns det någon som vet om det finns statistik på hur ofta det kommer en dom där pappan skall ha ungänge, men mamman år efter år utmanar (detta uttryck har jag snott av Ingrid C, det är så bra uttryck och förklarar vad som sker så bra) alla domar och kommer undan med det.

  Således finns det inte någon regelbunden kontakt mellan far och barn.

  Detta är sedan något domstolen lutar sig emot i sina domar dvs pappa och barn har ingen egentlig kontakt och då är det lika bra att plocka bort honom helt.

  Jag menar, hur mycket skall det kunna gå att helt enkelt strunta i alla domar och köra på som den värsta ångvält?  Hur många domar efterföljs?

  Finns det någon respekt för Sveriges domstolar egentligen när det gäller vårdnadstvister?  Jag häpnas fortfarande över att det verkar vara ett större lagbrott att stjäla en julgran än att psykiskt misshandla ett barn i Sverige i dag 2009.  Häpnadsveckande!

  2009-09-15 | 19:14:02
 • Daddy säger:

  Nej, mej veterligen finns ingen sådan statistik. Det finns dock statistik som visar att av Sveriges över en halv miljon barn som bor med en frånskild förälder så utgör papporna ca 1% av boendeföräldrarna.  Tycker det säger en hel del trots allt. Speciellt som det varje år är 7000 barn som drabbas av vårdnadstvist. Dvs där fadern trots allt tar strid för rätten att få vara förälder på lika villkor.  Vad oddsen är för att lyckas visar ju ovanstående statistik rätt tydligt.

  2009-09-15 | 19:37:35
 • Daddy säger:

  PS. Risken att bli oskyldigt häktad eller t o m fängslad är faktiskt större procentuellt sett än oddsen för att du skall vinna vårdnad och boende för dina barn som pappa idag. DS

  2009-09-15 | 19:40:29
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Leroy säger:

  Allt detta strider mot det som står i Riksdagens författningssamling. :

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2006:67  Som även kommunerna varit skyldiga att utforma egna direktiv gälande alla medborgare. :  Ex vis Härryda:

  http://www.harryda.se/barnochutbildning/forskoleverksamhet15ar/forskolor/nysatersforskola/likabehandlingsplan.4.5bccc42a1224eb4a26d80002811.html  Fastnar speciellt vid det man fastställt:

  "Utreda — Åtgärda — Dokumentera — Följa upp  Alla fall av kränkningar skall utredas, åtgärdas, dokumenteras och följs upp utan dröjsmål."  Grundlagstiftningen omfattar ju detta och att inte ens riksdag eller lagstiftare agerar då övergrepp sker gör ju att man tvivlar på politiker som dessutom hos lagstiftaren får fortsatt förtroende även om de visar sig ta parti för annan part än barnen.  Genom att undvika att svara eller plocka bort kommentarer som är för kännsliga.  Att klara sig genom att slingra sig är välkännt bland såväl politiker som media. Men inte skall det drabba barn.  Inte undra på att samhället och medborgare reagerar.  SÅ klart borde det granskas ett varv till. Om inte J.o eller J.k gör det vart tog D.o vägen?  Leroy

  2009-09-15 | 20:04:06
 • Daddy säger:

  DO tar inte upp mål som gäller diskriminering mot män. Eftersom det ju inte existerar.

  Någon folkgrupp som går att hetsa mot räknas vi inte som heller. Det står visserligen i grundlagen att vi skall ha rätt till likhet inför lagen, men det är bara vackra ord i en författning som tycks samla damm på något arkiv långt nere i källarvalven på vårt riksdagshus.

  2009-09-15 | 20:12:35
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Even säger:

  Även jag får be Daddy om ursäkt för att vi diskuterar annat i tråden, dock har vi ännu inte blivit tillsagda så det kanske är ok...  Afrodite, vad man skall tänka på i civilrättsliga ärenden är ju att det är parternas ansvar att bevaka domslutet, det finns alltså ingen myndighet som per automatik verkställer besluten som i tex. brottsmål.  Det betyder i praktiken att man själv är tvungen att söka verkställighet om motparten inte följer domslutet. I regel är det inga problem att få till verkställighet om man kan påvisa att motparten medvetet bedriver umgängessabotage när det gäller yngre barn, dock kan det bli problem när man med beaktande av barnets ålder och mognad också ser till vad som är barnets vilja.  Jag kan hålla med om att det krävs en hel del för att bevaka att domsluten följs eftersom man först måste yrka om en verkstälighet. Denna verkställighet skall ju för att den skall ha en effekt innehålla någon form av sanktion, i första hand brukar man yrka om vite.

  Har man dock fått en verkställighet måste man ju också vid varje uteblivet umgängestillfälle på nytt yrka till tingsrätten att motparten åläggs att betala vitet.

  Det kan bli många rundor till tingsrätten, verkställigheten kan också vara begränsad till en tidsperiod och man kan då bli tvungen att begära ny verkställighet.

  Dock inget ont som har något gott med sig.

  Har man ansökt och fått igenom en verkställighet och denna verkställighet leder till att motparten åläggs vite brukar det normalt inte vara problem med att få en ny verkställighet och praxis är då att tingsrätten höjer vitesbeloppet.

  Leder detta till ytterligare vitesålägganden så anser jag att man har tillräckligt på fötterna för att stämma gällande vårdnad/boende.

  För är det något domstolar inte gillar så är det föräldrar med viten i bagaget.

  Det här är ju en process som tar flera år och tyvärr är det många föräldrar som inte orkar ända fram. Man ger helt enkelt upp och väljer att bli en frånvarande förälder.

  2009-09-15 | 20:22:24
  Bloggadress: http://www.vanligapappor.se
 • Bur-q-ua12 säger:

  Jag har, såsom representant för Sällskapet Bur-q-ua- för allas lika värde, emot rättsröta - , skrivit förut på denna blogg men inte berättat/avslöjat det faktum att:  jag och bröderna/systrarna hjälper till med direkta och konkreta FRITAGNINGSAKTIONER i DEMOKRATINS TJÄNST.  Sverige är ju ett demokratiskt land, eller hur?

  Knappast (det tidigare var en retorisk fråga)!  Så du "Daddy", Joakim Ramstedt:  vill du att din dotter Rania blir fritagen från sin mor och mormor och förd till dig, så hör av dig och skriv ett e-mail till vårt sällskap, så ska vi omgående se till att du får träffa henne.  Inom en vecka: jag garanterar!  Vi vill inget hellre än att din "uppåträknare" längst upp på bloggen ska stängas av.  Vi vill förena barn och föräldrar.  Det gäller självklart även Ricky Mantea (det kan Du hälsa hans pappa).  Vi är 100% för civilkurage i dessa fall, även om det innebär att bryta mot lagar, som uppenbarligen inte verkar i demokratins namn.  Om man inte får rättvisa den "lagliga vägen", enl. "rättvisans maskineri", så får man ta sig sin egen rättvisa.  Svårare än så behöver det inte vara.  2009-09-16 | 06:06:36
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Daddy säger:

  Jag är också för att barn och föräldrar skall få återförenas, men jag vill BETONA att jag inte stöder åtgärder som den som föreslås ovan.  Det skulle inte lösa någonting. Jag vill ju lösa konflikten och få till en fred mellan oss föräldrar för barnets skull. Om inte det går vill jag att barnet skall ha rätt att bo hos den förälder som bevisligen har talat sanning och som inte har umgängessaboterat.  Jag förväntar mig att eftersom detta också är fastslaget i lagen så kommer domstolen att döma efter den. Någon annan fritagingsaktion kommer ALDRIG att ske gällande min dotter. Detta är väsentligt att människor förstår.  Jag kommer aldrig heller om jag återfår min föräldrarätt som oförtjänt stulits ifrån mig (det är min åsikt), att användas den för att förhindra att Min dotter får en nära och god relation med sin mor. Detta har jag påpekat ändå från början i denna konflikt, och det har jag inte vikit ifrån sedan dess.  2009-09-16 | 11:00:46
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Leroy säger:

  Bur-q-ua12!  Vad kostar det?  År i fängelse eller ?  Man skall inte ta man skall kunna få ge.  Det skall så klart handla om att myndigheter agera skyndamt. Vilja, lämplighet och förmåga.  ATt dent blir utrett och att någon vågar lyssna till de som pratar och objektivt se eller , ifrågasätta inte bara gå på den som som påstår.  Våga prata med alla inblandade och kommunicera.  SAmhället måste visa att man är granskade och respektera att barn hindras från möjligheter ändå.  De skall se till så att barn får och TIckern stoppas och det omgående.  De skall agera av SOCIALA skäl och hänsyn till att kostnaderna annars skjuter i höjden och fler väljer obstruktion före möjlighet.  Leroy

  2009-09-16 | 21:52:35
 • Christer säger:

  Hej Joakim och ni andra !  Vill först bara säja att jag intygar på heder och samvete att allt "daddy" skrivit i sitt senaste inlägg om Ricky är sant. Jag var nämlingen också med och träffade Ricky och jag kan även intyga att en specialpedagog och samtalsterapeut talade med Ricky i cirka en timme (något som både Ricky och hans pappa ville och godkände).  Jag måste säja att jag är lite förundrad över att ingen här kommenterat hennes mycket skrämmnde utvärdering och analys av samtalet med Ricky ( "daddy" har ju lagt ut den som ett dokument som ni kan "klicka" på och sedan läsa) i texten om Ricky !  För övrigt håller jag med det som någon här ovan föreslog.....Joakim "daddy" Ramstedt bör verkligen tilldelas stora journalistpriset för sitt fantastiska "grävande" journalistiska arbete.  Det är mycket tack vare honom som fler och fler får upp ögonen för hur väldigt väldigt många barn och pappor (och även en del mammor) blir tillintetgjorda av våra svenska myndigheter och hur kvinnojourerna "gödslar" med falsk information för att göra ovanstående brott mot mänskliga rättigheter möjliga !  Men du Joakim....vi är fler och fler som läser din blogg (och även lärt känna dej) och därefter själva börjar "gräva" och ta reda på "sanningen" och givetvis slutit upp i kampen för att medverka till att mänskliga rättigheter även ska börja gälla i SVERIGE !  Nu lite info om mitt "case" !  Vill bara meddela att jag nu fått ta del av en "liten" del av vårdnadsutredningen gällande mina två pojkar, på 8 och 12 år, som nu varit "försvunna" med sin mamma sedan 2:e Augusti 2008.

  Det är en rapport från den skola dom tydligen nu går på.

  I rapporten står att läsa att min 12-årige son ( som innan han "försvann" låg i topp i alla ämnen i skolan, hade fritidsintressen såsom scouterna, boxning och friidrott och för övrigt var en väluppfosrad, go, snäll, empatisk och verbal kille) nu har haft stor frånvaro från skolan, har i princip aldrig läst några läxor sedan han kom till skolan i December 2008, svär väldigt mycket, använder ofta "könsord", hotar andra med "jag ska slå dej" och har utvecklat "tics" (men det framgår ej vilken typ av "tics").  När det gäller min 8-åring så verkar det enligt rapporten som att han håller på att utvecla ett starkt kontrollbehov och det står även att han tidigare (när han kom till skolan och under en längre tid) blev fullständigt hysterisk och det blev "katastrof" om han råkade slå sej det allra minsta.  Hela min kropp, hjärna, hjärta och väsen skriker efter att åka och "rädda" mina barn från den situation dom nu i över ett års tid tvingats befinna sej i, men det kan jag givetvis inte göra ! (dom har fortfarande "skyddad identitet" utan någon som helst grund).  Det enda jag för tillfället kan göra är att gråta i förtvivlan och knäppa händerna och be om att mina underbara killar inte gett upp hoppet.  Jag önskar så förtvilat att jag kunde få fram ett meddelande till mina barn om att jag finns här för dom och att jag gör och kommer att göra allt jag kan för att få bort dom från den "miljö" dom nu tvingas befinna sej i och få tillbaks dom "hem" till en trygg och kärleksfull tillvaro.  Jag älskar er så otroligt mycket och ni "finns" hos mej 24 timmar om dygnet, mina underbara killar Sebastian och Kevin !  Pappa Christer  2009-09-16 | 22:12:10
 • L.P säger:

  Christer:  Jag har läst Annas rapport och utvärdering,men den är så otäck i sig att det finns inga ord som räcker till,utan det enda som måste ske,är att Ricky får stanna hos pappa Sorin,så att grabben kan få komma hem och njuta av ett nått så när normalt liv.  Bur-q-ua12:  Till dig vill jag skriva att det är sällan,eller kanske t.o.m aldrig en lösning att ta till vad du kallar "konkreta FRITAGNINGSAKTIONER i DEMOKRATINS TJÄNST."  Vad är ett liv för ett barn utan 2 föräldrar,jag hoppas du förstår att de flesta pappor och även mammor förstår att båda föräldrarna behövs för barnets bästa.  Tyvärr förstår inte alla föräldrar det ännu,och det är där lagstiftning,domare och nämndemän kommer in i bilden,så att barnens relationer kan skyddas till sina nära och kära.  Dock dras vi idag med en gammal,förlegad snedvriden,och omtolkad bild av föräldrarollerna,som tråkigt nog flitigt tolkas som korrekt av bl.a sociala myndigheterna,speciellt inom de sk.familjerätterna,och ofta av kvinnliga tjänstemän födda på 50-talet.  Detta är det vi måste föra fram och visa för andra människor,vi måste visa hur våra barn faktiskt far illa i dessa system,och där det faktiskt finns människor som tolkar lag och regler som fan själv läser bibeln.  Hälsningar  //L.P  www.pappa-barn.se  För barns rättigheter till båda sina föräldrar.

  2009-09-16 | 23:52:56
 • Even säger:

  När det gäller Annas rapport så kan den juridiskt sett inte tolkas som annat än en partsinlaga, tyvärr.

  Ett dylikt dokument bör vidimeras av att det är utskrivet av en legitimerad person som agerat under tjänsteansvar för att ha ett bevisvärde i tex. en rättsprövning.

  Jag ifrågsätter inte att Anna är kvalicifierad eller vara därtill kompetent utan hur dokumentet som sådant är utformat.

  Dock ger det kanske en fingervisning om att en helt oberoende rapport troligtvis skulle komma fram till samma saker och det i sig är ganska oroande.  Vad man däremot kan ha invändningar mot är hur det kontrakt det här behandlingshemmet är utformat och hur det efterlevs.

  Jag kan mycket väl tänka mig att det finns klausuler och åtaganden i kontraktet som innebär att en liknande resurs, alltså en samtalsterapeut, skall ingå i behandlingen av de intagna på familjehemmet.

  Eftersom socialtjänsten köper in, alltså upphandlar, vårdplatser på hemmet torde dessa avtal/kontrakt vara offentliga handlingar, dessa handlingar kan då sökas ut och granskas.

  Om behandlingshemmet inte följer avtalet bör detta i första hand påtalas till kommunen, om det inte hjälper till en granskande myndighet vilket i det här fallet kanske är länsstyrelsen.

  Socialstyrelsen torde också ha klart angivna direktiv och krav på dylika behandlingshem. Om dessa villkor och kravs inte uppfylls av hemmet så torde också en anmälan till Socialstyrelsen vara befogad.

  2009-09-17 | 08:02:43
  Bloggadress: http://www.vanligapappor.se
 • Afrodite säger:

  Jag har också läst rapporten och det är en läsning som är så otroligt skrämmande och det är med en stor sorg inom mig jag konstaterar att detta förmpdligen är något som inte intresserar de "bestämmande".  Det som står där om hur Ricky mår och vad som händer inom honom är något jag kan se hos min sambos äldsta son.

  Han bor visserligen hos sin mamma, men denna mamma platsar bland personalen i Härryda med råge.  Det var svårt att läsa för mig, då jag kan se hur sambons kille förmodligen kommer att gå den vägen som pojkarna som plågar Ricky.  I går ringde min sambo sin son – vilket är en överenskommelse mellan pappan och mamman – för 20:onde veckan i rad, vilket aldrig har resulterat i att han fått prata med honom (mamman och mormodern sitter bredvid och vaktar på pojken – det vet jag eftersom mormodern vid tillfälle tagit luren för att läsa lusen av min sambo samt att pojken säger det som de vill).

  I går kom droppen.

  Kan först berätta att nu är umgängen inställda igen då mamman beter sig som komplett galen + lite till.

  Sonen svarade och sade: Om jag träffar dig igen så skall jag slå en hammare i huvudet på dig – klick.

  Pojken är 7 år.

  Mamman sitter bredvid och accepterar att deras som lär sig hota sin pappa!!!

  Han säger förmodligen det mamman vill.  Så tro mig, när jag läste denna utredningen så fylldes jag av så mycket blandade känslor och jag känner en stor sorg inom mig för Ricky.  Jag skulle så gärna vilja ge honom, hans syster och hans pappa en så stor kram som jag skulle önska kunde ge alla en så stor kraft så de orkar vidare.  Vad händer nu efter detta samtal med Ricky?

  Kommer någon läsa och ta samtalet på ALLVAR och AGERA?  Jag kan bara hålla med Leroy om det han skrev: ” Fastnar speciellt vid det man fastställt:

  "Utreda — Åtgärda — Dokumentera — Följa upp  Alla fall av kränkningar skall utredas, åtgärdas, dokumenteras och följs upp utan dröjsmål."  Vi får väl se nu vad som händer.  Angående vad Bur-q-ua12 skrev så tror jag att det han skriver snart börjar bli faktum, någon kommer att helt enkelt tröttna och sedan kommer nästa…  Even:

  Ja det med verkställighet är ju ett mått på att domar inte följs.  Bara genom att belysa detta problem så borde alla begära verkställighet så mycket att pappershögarna svämmar över och domarkåren får upp ögonen.  Sedan vet jag att verkställighetens egentliga syfte kan ställa till det, för hur det än är så handlar det ju om att se till att barnet kommer till umgänge - inte i vilket skick jag drar en djup suck

  2009-09-17 | 08:12:16
 • Even säger:

  Afrodite, jag håller inte helt med dig när du skriver vad du anser vara verkställighetens verkliga syfte.  Om det är i barnets bästa att ett barn har en kontakt med båda sina föräldrar så är det precis det som verkställigheten har som syfte, att barnet kommer iväg till umgänget är själva åtgärden som skall säkerställa barnets bästa.  I nästan samtliga verkställighetsärenden är dock det du antyder ganska ofta på tapeten, att den förälder som önskar söka verkställighet oroas över det eventuella obehag barnet kan utsättas för.

  Självklart måste man i ett verkställighetsmål utgå ifrån det som blir det minst onda för barnet men man måste då också beakta det som är minst ont såväl på kort sikt som på lång sikt.

  Min övertygelse är att om en förälder med hänsyn till barnet väljer att backa tillbaka och inte fullfölja en verkställighet så väljer nog det minst onda för barnet på kort sikt men vilka långsiktiga verkningar får en frånvarande förälder?

  Lite vanvördigt sagt kan man säga att man antingen väljer att barnet får en rejäl skopa obehag i samband med verkställigheten eller så väljer man att barnet får leva med ett visst obehag resten av sitt liv.

  2009-09-17 | 08:26:45
  Bloggadress: http://www.vanligapappor.se
 • Afrodite säger:

  Angående utdraget ur det feministiska manifestet S.C.U.M som Daddy lagt upp så blir jag så bestört och så otroligt ilsk.  Jag vill bara kommentera det och tala om att jag läst det och nu bättre förstår drivkraften.  Fy för den lede.  Det är bättre att de klättrar i träden som en chimpans så får de bättre utsikt och kan få ett bredare perspektiv och verkligen se hur korkade de verkligen är.

  Jag måste verkligen säga att en mer intelligensfri text har jag inte läst på mycket länge.  Varför får jag en sekt känsla tror ni?  Vem är det som är sektledaren?  Inom mig känner jag bara att jag skulle vilja avfärda dessa med ett litet skratt och skaka på huvudet.

  Men jag kan inte då jag vet vilken otrolig makt de har för tillfället och de representerar verkligen alla umgängessaboterande föräldrar (främst mammor).  Snacka om att bli hjärntvättade på barnens bekostnad - vi vet ju att det är barnen som betalar priset för det vuxnas hat eller/och psykiska handikapp.

  2009-09-17 | 08:29:22
 • Afrodite säger:

  Måste bara lägga in detta också:  "Livet i det här samhället är - i bästa fall ­ skittråkigt, och ingen aspekt av det är överhuvudtaget relevant för kvinnor. För civiliserade, ansvarstagande, spänningssökande kvinnor återstår bara att störta regeringen, eliminera det ekonomiska systemet, införa total automatisering, och förstöra det manliga könet.  Vi har nu tekniska möjligheter att reproducera oss utan mäns hjälp (eller för den delen kvinnors) och att producera endast kvinnor. Vi måste omedelbart börja göra detta. Att behålla mannen har inte ens ett mycket tvivelaktigt biologiskt syfte. Mannen är en biologisk olycka: Y-genen är en ofullständig X-gen, det vill säga en gen med en bristfällig uppsättning kromosomer. Med andra ord, mannen är en ofullständig kvinna, ett vandrande misslyckande, strandad redan på genstadiet. Att vara man är att vara bristfällig, känslomässigt begränsad. Manlighet är en bristsjukdom och män är känslomässiga krymplingar."  http://www.yakida.se/scum.html  Läs, häpna och förfasas eller för all del - beundra - om det nu finns sådana tokstollar som läser här.

  2009-09-17 | 08:40:25
 • L.P säger:

  Afrodite:  Jag har också läst detta,och det är ju en märklig syn kvinnor har inom dessa extrem feministiska grupperna,vad som dock jag tycker är att dessa grupper representerar inte "den vanliga kvinnan/mammans åsikter" i samhället,utan det handlar helt enkelt om extremiteter som tyvärr tillåts få breda ut sig i vårt samhälle,och jag kan tänka mig att det helt enkelt handlar om okunskap bland t.ex politikers,och deras strävan efter att göra samhället bättre,men det går ju inte när det sitter politikers med liknande åsikter och tillåts få bestämma.  Och vi vet ju hur dessa grupperingar arbetar för att nå sina mål,frågan är bara när politikers som Schyman,Bodström o co ska förstå att ett sådant beteende inte kan accepteras i ett välfärds samhälle,som det är meningen att samhället skall bygga på jämlikhet och lika värde för människor!  Kommer bli intressanta år framöver,för jag tror att folk börjar få nog av orättvisorna som tillåts få härja fritt i vårt samhälle,så det borgar för ett bättre samhällsklimat i framtiden.  Afrodite,Tråkigt att umgänget är inställt,jag lider med er!  Hälsningar  //L.P  www.pappa-barn.se  För barns rättigheter till båda sina föräldrar.  2009-09-17 | 13:08:38
 • L.P säger:

  Verkligheten bankar tydligen på ytterdörren nu!  I många år har det varit ganska så riskfritt för mammor att sabotera och förhindra att barnet/barnen får träffa sin pappa för att umgås och få ha en gemensam relation till varandra.  Men nu har tydligen även många pappor börjat använda sig av samma metoder.(någon som ser sambandet?)  Märkligt att politikers,social förvaltningar m.fl inte har slagit larm när mammor började med att systematiskt stjäla barnens barndom och relationer till sina umgängesföräldrar.  Här kan ni läsa och ta del av viss statistik:  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5378997.ab  Antalet anmälningar om egenmäktighet med barn:  1999: 762

  2000: 812

  2001: 942

  2002: 936

  2003: 1 042

  2004: 1 085

  2005: 1 192

  2006: 1 140

  2007: 1 239

  2008: 1 385  94 barn har först bort i Sverige – 33 befinner sig i Sverige  Enligt UD fanns det den 1 juni sammanlagt 94 ärenden med barn som har blivit olovligt bortförda av en av sina föräldrar.  Av dessa misstänks 33 barn befinna sig i Sverige. Övriga 61 barn har troligtvis förts till andra länder.  60 procent av förövarna är kvinnor, 40 procent män.  Tidigare statistik borde rimligen visa på en betydligt högre siffra när det gäller kvinnliga förövare.(mörkertal inte inräknade)  När skall barn ERKÄNNAS rätten att få behålla sin relation och anknytning till BÅDA sina föräldrar,det borde vara social förvaltningarnas mål att sträva efter.  Men verkligheten ser fortfarande annorlunda ut.  Tragiskt och hemskt.både för barn och dess föräldrar,och även släkt som drabbas.(farmor,farfar,mormor,morfar m.fl)  Tack för ordet.  //L.P  www.pappa-barn.se  För barns rätt till båda sina föräldrar.

  2009-09-17 | 19:47:56
 • Tommy Jonsson säger:

  Christer mina tankar är hos dig och dina pojkar. Tydligt så behöver de dig väldigt mycket i den här situationen och då förnekas ni detta. Då är det fråga om allvarlig misshandel av både pojkarna och dig.

  Ser du inte på handlingen i vilken skola pojkarna går i. Begär skriftligt av soc. att få träffa dem och lägg ut brevet här på Daddys blogg.

  2009-09-17 | 20:47:52
 • Bur-q-ua12 säger:

  Leroy och Daddy (och till kanske fler, som undrade).  Det jag skrev om "fritagningsaktion" skrevs delvis på allvar, delvis på skämt.  Det delvis skämtsamma syftet, oavsett hur dåligt och/eller smaklöst det kan ha tett sig, var dock inte ämnat att förstås omedelbart, vilket tydligen heller inte blev fallet.  Med "på allvar" menar jag att rättvisan i Sverige uppenbarligen inte fungerar och att man ibland behöver ta till civil olydnad (lite fel att skriva "civilkurage" förut).  Civilt olydiga tar per definition risker, för saker och värden de tror på. Demokratiska värden, som i princip är värda att dö för att bevara.  Riskerna kan t.ex. bestå i en sannolikhet för att hamna i fängelse, ja Leroy, det är en risk.  Vilket är alternativet till civil olydnad, när "rättsväsendet" slår dövörat till och man "slåss mot kväderkvarnar", som en annan don Quijote?  Faran med risktagandet i sig kan men bör inte användas som giltigt argument för att avstå civil olydnad.  Ibland är det absolut nödvändigt med sådan, inte minst i krigstider.  Det pågår i detta sammanhang ett krig om barnen i Sverige, i mikrokosmos (för den enskilde) och makrokosmos.  Socialkontoren över landet är ockuperade av partiska personer, som gör "som de alltid har gjort".  Faran med risktagandet vägs även upp av ändamålet i sig, i detta fall d.v.s. att barn ska få möjlighet att umgås md båda sina föräldrar och deras släkt.  Fakta är att vissa föräldrar aldrig någonsin mer får möjlighet att umgås med sina barn och tvärtom, oavsett det förmenta rättsväsendets goda intentioner med "barnets bästa".  Vissa föräldrar kommer heller aldrig att komma överens någonsin mer.  Vilka föräldrar det handlar om, som diskrimineras, tycks mer eller mindre vara godtyckligt, förutom att det förstås oftast är könsbundet (=drabbar fäder).  Det handlar även om hur den enskilda rättssituationen ser ut, d.v.s. om de dömande är kompetenta/inkompetenta, om vårdnadsutredningen är professionell/oprofessionell resp. saklig/osaklig, hur den andra föräldern beter sig, etc.  Kanske handlar det även om hur föräldrarnas civilstånd har sett ut.  Jag har märkt en tendens att tidigare gifta föräldrar och gärna med bra yrken, värderas högre och tas på större allvar av domstolarna, än ogifta.

  Om det stämmer, så speglar vårdnadstvister även klassamhället.  Detta antyds även i Fb. 6 kap. 3 §, där just ogifta fäder betraktas som något ytterst suspekt (något "som katten har släpat in").  Så nej, Sällskapet Bur-q-ua genomför inga direkta fritagningsaktiner...tyvärr (fast det var ju ändå ingen som var intresserad)...men jag personligen anser att man kanske borde, för att statuera exempel.  När alla lagliga metoder är uttömda: vad gör man DÅ för att uppnå rättvisa?  2009-09-17 | 22:24:59
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Ulf Andersson säger:

  Till "Bur-q-ua12"  Yttrandefrihet och demokrati i all ära,

  men man får ju vara lite försiktig med

  vad man skriver.  Det är väl inte kul om folk förknippar er med

  RFFJ, Real Fathers For Justice, som låg bakom den planerade kidnappningen av Tony Blairs son -

  som ledde till att Fathers 4 Justice fick lägga ner tillfälligt och omgruppera sig.  Jag förstår din frustration och dina tankegångar.  Peace!  Uffe från PappaRättsGruppen  2009-09-17 | 23:41:16
  Bloggadress: http://www.dads-r-us.se/
 • Daddy säger:

  För er som undrar när bloggen kommer att uppdateras så vill jag meddela att tiden just nu inte räcker till. Dessutom har nämnden för individ och familjeomsorg begärt att deras utredning inte skall få komma mig tillgodo eftersom dom tydligen inte gillar att få sina arbetsmetoder offentliggjorda.  Domaren har därför under hot om straffansvar förbjudit mig att offentliggöra allt som står i socialtjänstens utredning, som dom för övrigt fortfarande inte har skickat till mig, trots att den nu varit klar i en månad. Att säga att den är full av lögner kan dock knappast räknas som ett offentliggörande. Inte heller att dom ändrat ordalydelser från förhöret med Rania i syfte att ställa mig i en sämre dager.  Jag har idag fått en kopia av mitt ombud. Jag har även fått veta att beslutet att lägga ner förundersökningen mot mig har skickats för överprövning till riksåklagaren.  Så mycket kan jag dock säga att om domstolen dömer efter socialtjänstens utredning så har jag och min dotter inte en chans att få något normalt umgänge, någonsin igen. Något som plågar Rania svårt, vilket framkommer i överklagan. Man riktar också nya anklagelser mot mig som man menar har kommit fram sedan den förra förundersökningen lagts ner. Detta trots att jag inte har fått ha någon kontakt med min dotter på 200 dagar.  Att Rania inte mår bra framkommer tydligt i överklagan. Detta menar man är mitt fel, fast vi inte fått ha kontakt på så länge. Själv tycker jag det är fantastiskt hur man kan komma till den slutsatsen. Att Rania mår dåligt PÅ GRUND AV att hon hindras från all kontakt med mig tycks inte föresväva någon av människorna som är satta att jobba enligt Sveriges barnperspektiv.  JO har efter min anmälan mot socialtjänsten krävt att dom utreder och kommer in med ett yttrande senast den 2 November angående varför man inte registrerat eller avhändat sig den anmälan om oro för Rania som jag skickade in den 23 mars.  Men efter jag läst den utredning som socialtjänsten gjort så tror jag inte längre på att rättvisa kommer att skipas. Ingenting tycks rå på denna koloss som sitter med total makt över allas våra liv.  Ännu ett barn offras. Denna gången mitt. Min älskade Rania får sitt liv förstört av människor som är avlönade för att skydda henne. Även mitt liv är förstört, även om det inte räknas lika högt. Jag är ju trots allt bara en man, och saknar ju förmågan att älska och skydda mitt barn.  Jag är trött på det här nu. Ledsen och känner mig totalt maktlös. Man lyssnar och tror på uppgifter från personer som beslagits med ett flertal lögner. Men i överklagan är det jag som påstås vara lögnare och en bra skådespelare...  Det finns nog ingen sämre skådespelare än jag på denna planet. Det kan nog alla som känner mig intyga.  En dag kommer sanningen att segra. Jag hade hoppats att den dagen skulle bli den 5 oktober då en ny muntlig förberedelse är utsatt, men det kommer nog inte att bli så. I domstolen är socialtjänstens utredningar lag. Därmed kan man bespara skattebetalarna kostnaden för en ny förhandling. Det blir ändå bara ett spel för galleriet där utgången redan är bestämd på förhand.

  2009-09-17 | 23:54:14
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Mikael Karlsson säger:

  Det är nog som du säger, Man har nog bestämt sig daddy,  Har Domaren i sitt hot nämnt vilken lag eller paragraf han åsyftar att neka dig lämna ut några uppgifter? Du har full rätt att lämna ut vilka uppgifter som blir dig tillsänd som helst både från utredning och i domsluten...  Jag hoppas innerligt att du bandar kommande muntligförberedelse och delar med dig av den infon när tid kommer.  2009-09-18 | 09:50:27
  Bloggadress: http://vardnads-umgangeslagar.se
 • susanna svensson säger:

  Daddys du måste släppa ditt fall för granskning hos Edardsson han är registerad forkskare så han har rätt att ta del av sånt som de mörkar för andra. Han måste få granska ditt fall, verkar vara nått i hästväg ven om bara en bråkdel av det du erättat inte är överdrivet. Dttt fall verkar vara ett typfall om varför barnahusen är ett stort hot mot allt vad objektiva utrtedningar heter

  2009-09-18 | 18:37:40
 • Afrodite säger:

  Susanna, intressant det du skriver.

  Kan du berätta mer.

  Jag skulle utan tvekan behöva komma i kontakt med någon som du nämner.  Jag vill också passa på att länka lite:

  http://www.blt.se/nyheter/karlshamn/kvinna-haktad-for-grov-egenmaktighet-med-barn(1528845).gm  Daddy, i kväll är jag lite seg och är inte riktigt med i huvudet, men jag önskar så att jag kunde ge dig en stor kram.  Kunde jag trolla så...

  Men det kan jag tyvärr inte.  En dag kommer alla frågor från Rania.

  En dag kommer mamman få stå till svars.

  En dag kommer alla myndigheter få stå till svars.  Vårda allt du skriver på bloggen, för det är helt livsviktigt för Rania en dag - helt livsavgörande.  Jag vet att det inte tröstar, då jag lever med en sambo som kämpar som du - om och om igen.  2009-09-18 | 20:06:49
 • S säger:

  Christer: Jag kan nästan fysiskt känna din smärta. Din kärlek och din omsorg om dina pojkar. Jag är själv i en underlig situation och har problem med den stora enväldiga kolossen som heter Socialtjänsten. Inte på samma sätt som dig och daddy men jag vet allt för väl vilken makt dessa har...  daddy: Mitt hjärta värker även för dig och Rania. Det är ta mig *** helt otroligt hur det får gå till i detta sk moderna samhälle!  Håller tummarna för er båda!

  2009-09-18 | 21:16:18
 • Anette Jakobsson säger:

  susanna svensson och Afrodite  ursäkta om jag lägger mig i men jag tror du SS menar Bo Edvardsson som pressenteras så här. Edvardsson har varit mycket kritisk till utrednings metodiken innom både polis och socialtjänst.

  Edvardsson, Bo  Docent i psykologi, docent i socialt arbete, leg psykolog, universitetslektor  Undervisning  Bo undervisar i kognitiv, klinisk och personlighetspsykologi samt utredningsmetodik.  Forskningsintresse  Utredningsmetodik generellt, bl a utredningar inom socialtjänst, familjerätt, barnpsykiatri, polisens förundersökningar, domskrivningar; Bl a logik, minne, tankefel,personbedömning, källkritik, kritiskt tänkande, utredande samtal med barn.

  http://www.dn.se/insidan/utredningar-baseras-pa-skvaller-1.593737

  2009-09-18 | 22:24:24
 • L.P säger:

  Tack för länken,Anette...det stämmer verkligen in det han säger.  //L.P  www.pappa-barn.se  För barns rättigheter till sina båda föräldrar.

  2009-09-18 | 22:58:05
 • Mikael Karlsson säger:

  Kan informera att den sidan jag skapade och uppdaterat sedan 2007 kommer förmodligen att stängas ner. Jag har inte intresset ängre att driva sidan eller fortsätta "kampen för barnens rätt till båda päronen.  Detta på grund av att man ofta mer och mer läser sjuka inlägg samt idiotiska påhopp från män som påstår sig veta allt , varit med om allt,  Jag har också märkt att jag dragit till mig uppmärksamheten från personer som enligt mitt tycke är mycket sjuka och som det märks kommer in på Daddys just för att försöka ställa till bråk... Inga namn nämnda och inga glömda.  Önskar dig all lycka Joakim och vi kan väl höras av på mail emellanåt och uppdateras om vad som sker..  //Molle

  2009-09-19 | 00:48:36
  Bloggadress: http://www.vardnads-umgangeslagar.se
 • susanna svensson säger:

  http://diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?searchId=1 Här finns flera av bo edvardssons forskningsrapporter utlaggda. Denna länk ger tillgång till flera timmars läsning med exempel på utredningar som inte är objektivt utförda.

  2009-09-19 | 07:50:57
 • Rickys pappa säger:

  Jag vill tacka alla för ert stöd. Speciellt tack till Daddy, genom honom och Christer blev känd vad Ricky går genom. Den tid Ni tog för att hjälpa oss rent praktisk det var enorm stort.  Stor tack till Anette och Anna.  Inga barn behöver lida, men det gör det, många vet inte att så fungerar i Sverige, andra tror inte, och andra som myndigheter bryr sig inte.  Rickys pappa

  2009-09-19 | 10:23:04
 • Mikael Karlsson säger:

  Vi fårhoppas att det kommer att gå bra för dig och ricky, Jag har läst här om erat fall en hel del och ser inget annat än en ren och skär psykisk misshandel av Ricky.  Tyvärr tror inte jag längre att det fungerar att uppmärksamma problemen på bloggar eller internett. Det är för många personer inom de egna rörelserna som försvagat och fördärvat förtroendet i dessa kamper för som man säger "Barnens bästa".  Jag tror och tycker mig uppfatta att man från den femenistiska och kvinnorrättstänkande organisationerna idag sitter och hånler åt alla dem som är "Seriösa" i dessa frågor då man inte åhör eller lyssnar på problematiken över huvudtaget.  Jag vill avsluta min kommentar med att länka till en artikel om Bromöllas socialnämnds önskan att få avsäga sig sina uppdrag:  http://www.vardnads-umgangeslagar.se/index.php/component/content/article/4-allmaent/153-politiker-vill-hoppa-av-efter-ekonomichock-i-bromoella  Inte en dag för tidigt...

  Lägger även länken här under om inte den övre fungerar.

 • L.P säger:

  Sorin:  Hur har du och din grabb det nu?  Du kan väl berätta vad som hänt,och även händer.  Viktigt att inte släppa taget nu när ni får träffas,hoppas ni får mycket tid tillsammans =)  Ligg på och fortsätt kämpa,så att Ricky även får träffa sin syster.  Med vänliga hälsningar  //L.P  www.pappa-barn.se  För barns rättigheter till båda sina föräldrar.

  2009-09-19 | 22:58:13
 • L.P säger:

  Citat Mikael:  Jag tror och tycker mig uppfatta att man från den femenistiska och kvinnorrättstänkande organisationerna idag sitter och hånler åt alla dem som är "Seriösa" i dessa frågor då man inte åhör eller lyssnar på problematiken över huvudtaget.  Citat slut.  Så upplever inte jag att vi pappor bemöts av andra människor,istället så är det många vanliga människor (både män och kvinnor) och som visar intresse för att så många män/pappor går ut och kräver att få ta ansvar,så "svikarpappan" som skuffats undan lär med tiden få upprättelse.  Och vi ska inte glömma generation av barn som tvingats växa upp med endast en förälder,jag tänker då på dem som råkat illa ut pga en oförstående,egoistisk förälder som stött bort den andra föräldern.  Bristen på att förstå och/eller känna empati för ett barns behov till den andra föräldern är och kommer alltid vara fel.  Tråkigt nog så är det fler och fler barn som idag är vuxna och som vill/kan berätta hur deras liv tog en tragisk vändning när dem,fråntogs sin anknytning och relation till sin förälder(dock är de faderslösa barnen som idag är vuxna över representerade).  En dag så kommer sanningen i fatt dem som bär skuld.  //L.P  www.pappa-barn.se  För barns rättigheter till sina båda föräldrar.

  2009-09-20 | 01:25:35
 • Bur-q-ua12 säger:

  Hej Uffe.  Du och andra får uppfatta oss precis hur du/ni vill.

  Det spelar föga roll för vår vision och mission.  Två mål som Sällskapet har:  1.)

  Lika rättigheter åt alla, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk/geografisk härkomst, o.s.v.  2.)

  Bort med rättsröta och korruption.  Det handlar dock inte enbart om rättvisa för fäder, utan om en rent allmän rättvisa.  Hur svårt (på en skala) kan dessa två punkter vara att uppnå i ett förment demokratiskt samhälle?  Vilka metoder är legitima för att uppnå en sådan utopi? Nu talar jag om civil olydnad igen.  I vems/vilkas intresse ligger det att inbibera Sällskapet Bur-q-uas mål i de två ovanstående punkterna?  Ligger det i ROKS intresse? Svar: förmodligen?  Vad beträffar det du skrev om RFFJ, så säger jag:

  "why not follow their example but in a different way"?  /

  B12  "

  Postat av: Ulf Andersson  Till "Bur-q-ua12"  Yttrandefrihet och demokrati i all ära,

  men man får ju vara lite försiktig med

  vad man skriver.  Det är väl inte kul om folk förknippar er med

  RFFJ, Real Fathers For Justice, som låg bakom den planerade kidnappningen av Tony Blairs son -

  som ledde till att Fathers 4 Justice fick lägga ner tillfälligt och omgruppera sig.  Jag förstår din frustration och dina tankegångar.  Peace!  Uffe från PappaRättsGruppen

  "

  2009-09-20 | 04:11:22
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Bur-q-ua12 säger:

  Jag vill instämma med det, som Daddy skrev i inlägget, den 17/9 23:54:14, d.v.s.  "

  Det blir ändå bara ett spel för galleriet där utgången redan är bestämd på förhand.

  "  och vill tillägga följande:  så snart en far träder in i en rättssal och målet rör en vårdnadstvist, så är utgången på förhand (på förhud?) given.  Tyvärr.

  2009-09-20 | 04:38:37
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Mikael Karlsson säger:

  Bur-q-ua12  Du mummlade nått om civil olydnad.. sen sitter du själv och föreslår att man ska begå brott... det kallar jag Dubbelmoralernas Mora-Nisse

 • Anna säger:

  Mina tankar finns idag hos Christer.

  Jag kommer att fortsätta att kämpa för Ricky, det kan du vara säker på Sorin! Jag försöker etablera fler kontakter och hörde vad Ricky nu har gått igenom.  Mina tankar finns också hos dig Joakim, en underbar man och en fantastisk förälder. Tänk om alla föräldrar var som dig, Christer och Sorin.

  Jag vill också slå ett slag för alla underbara mammor som finns där ute och kämpar, hejar på och hjälper till!

  Anna

  2009-09-21 | 09:19:27
 • L.P säger:

  Anna:  Bra att du stöttar Ricky och Sorin,vi är många som följer Ricky´s öde,och som hoppas att han skall få må bra.  Dock vill jag berätta för dig att det ofta är vanliga,duktiga föräldrar som blir överkörda av Sociala myndigheterna,kanske mest när man söker hjälp hos deras sk. familjerätter.  Så¨mycket tragedier som utspelas där,ofta med barnen som den som tillslut blir fråntagen sina rättigheter till att få umgås med båda sina föräldrar,Joakims,Christers,Tommys,Mikaels och Sorins ärenden är bara en liten,liten topp av ett enormt missfoster till isberg som skapats under det senaste årtionde.  Som medlem i Pappa-barn så har jag fått ta del av så mycket oroväckande ärenden och berättelser att mitt hjärta blöder för dem som drabbats.  Ändå så har jag bara sett en del som i liknelse är mindre än en nålspets.  Men för mig står det klart att det måste till förändringar om barn/föräldrar skall få sina rättigheter till varandra skyddade och tillgodosedda.(speciellt i familjer där föräldrar har separerat ifrån varandra)  Jag passar också på att slå ett slag för alla mammor som kämpar och hjälper till,men framför allt låter sina exmän få vara delaktiga som pappor till barnen,trots att ni kanske har gått skiljda vägar.  Mvh  //L.P  www.pappa-barn.se  För barns rättigheter till båda sina föräldrar.

  2009-09-21 | 21:55:10
 • Daddy säger:

  För er som undrar skall jag försöka uppdatera bloggen i kväll. Det är bara så satans mycket just nu...  Och ju längre tid som går ju mer blir det ju att skriva om...  Till er som eventuellt inte har fått svar på mail o dyl, ber jag hemskt mycket om ursäkt. jag hinner inte just nu. Men ni skall i alla fall veta att jag läser alla mail och är oerhört tacksam för allt stöd. Om jag verkar ignorera er så beror det inte på er utan på mig och mina trots allt begränsade resurser.

  2009-09-22 | 15:24:44
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Tommy Jonsson säger:

  Jo Daddy!

  Undrade det där med begränsade resurser? Var har du gömt dem någonstans?

  Jag har inte sett något sådant hos dig. Du kommer med ett grundlöst påstående ;-)

  2009-09-22 | 21:26:04
 • L.P säger:

  Hahha..så sanna ord så,Tommy =D  Och Daddy,sjysst att se ett livstecken ifrån dig =D  Med vänliga hälsningar  //L.P

  2009-09-22 | 22:55:09
 • Daddy säger:

  Jo nog finns det fighting spirit i outtömliga mängder i denna allt tunnare kropp. Man får passa på då man befinner sig i "uppåt fasen" som jag kallar den. Den följs sedan av nedåtfasen i vanlig ordning. Ni som har gått igenom ett långvarigt trauma vet ju vad jag talar om.  Dessa faser skall dock inte förväxlas med FyFasen som snarare är ett uttryck som bäst beskriver svensk socialtjänst.

  Huff och puff...har kommit till hälften ungefär av kommande inlägg. Får se om jag orkar färdigställa det ikväll. Annars blir det i morgon förmiddag.  Har svårt att välja vad jag skall sålla bort av allt som jag har samlat på mig under denna bloggledighet.

  Så är en bloggares liv. T o m när man försöker ta ledigt en period så fortsätter ändå hjärnan hela tiden att göra mentala noteringar om saker man ser eller hittar. Dessa mentala noteringar studsar dock oftast bort direkt, men vissa fastnar faktiskt. Får väl hoppas att detta är en sållningsmetod som är någorlunda effektiv för en gammal teflonhjärna som mig.  På återseende inom kort  2009-09-23 | 01:45:15
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Afrodite säger:

  Daddy, ta det lugnt nu.

  Det är inte ett krav från oss som tar del av det du skriver att du skall skriva nytt varje dag.

  Jag ser det i varje fall som en förmån att få läsa det du skriver.

  Det allra viktigaste är att du mår bra i skrivandet och tar de pauser du behöver.

  Tids nog kommer du att ha deadlines att följa i din blivande karriär, men det är ett tag dit.  Pressen är enorm på dig nu och dessutom får du inte längre skriva det du vill och har hot över dig.  Ha nu en underbar dag och se till att göra något som ger dig kraft och energi.  Äta är bra :)

  2009-09-23 | 07:56:58
 • Mikael Karlsson säger:

  Jag har en fråga till dig Jocke, Tänkte om du vet..  Om man lämnar in en avdrag för umgängestid till FK och detta bestrids av andra parten.. Räcker det då med att jag har vittnen gällande hämtningsdagen?  Jag har nämnligen lämnat in en sådan men X menar att en av hämtningsdagarna inte stämmer utan det skulle vara en hel veckas felskrivet... Jag har dock vittnen på att den lilla varit hos mig... Allt detta handlar förståss om att hon skall tjäna stålar på det hela.

  2009-09-23 | 12:35:40
  Bloggadress: http://vardnads-umgangeslagar.se
 • Leroy säger:

  Läg inte ner Daddy. Ta bara en paus och andas lira bra musik och var stolt över att du gjort allt du kunnat hitintills. Att andra gjort det ömöjligt kommer dom en dag att få stå till svars för och då blir allt du gjort för att förklara för ditt barn en verklighet och hon kan bilda sig egen uppfattning. Ställa ansvariga till svars.  Sanningen hinner ikapp oavsett.  Insikten kommer nog till en del då dom förstår att de agerat fel.  När poletterna ramlat ner, vilket tyvärr tar olika lång tid.  Leroy  2009-09-23 | 19:18:43
 • Bimbo Boy säger:

  Usch, jag mår illa när jag läser om mobbning, ändå kan jag inte låta bli, det är ju så viktigt. Har ju själv en hel del erfarenheter.

  2009-11-13 | 18:49:45
  Bloggadress: http://bimboboy.com/blogg

Kommentera inlägget här: