daddys

Beware the fury of a patient man

Det ofattbara kriget mot kärleken och dess konsekvenser

Kategori: Barn

Jag har som dom flesta vet i över fyra år fört en kamp för rätten att vara pappa till mitt barn. En kamp som känns mer och mer surrealistisk för varje år. Jag är nu inne på år fem och har inte kommit ett dugg närmare en lösning. Detta trots att det enda jag vill är att min dotter skall slippa växa upp utan sin pappa. Jag har i följande inlägg sammanställt lite enkel och lättbegriplig fakta. Främst riktad till dom myndigheter och nyhetsredaktioner som är ständiga gäster på denna blogg. Kanske det kan väcka en och annan insikt till liv? Detta är också fakta som kan vara väldigt bra att ha och sätta i relation till framförallt många av våra folkvaldas tal om "Stjärnfamiljer" och vad man kallar förlegad och unken familjepolitik.

I över trettio år har vår syn på familjen omprövats i ett gigantiskt experiment, och nu ser vi resultatet. Det ihärdiga undergrävandet och förstörandet av kärnfamiljen med två gifta föräldrar har resulterat i fattigdom, ohälsa, sämre studieresultat, en epedemi i depressioner och antisocialt beteende, isolation och social utslagning av tusentals kvinnor, män och barn. (Från Experiments in Living: The Fatherless Family By Rebecca O'Neill; Sept. 2002, CIVITAS)

Följande fakta är hämtat från nyhetsbrevet  Common Sense & Domestic Violence, som kom ut redan 1998 01 30.

Anklagelser om relationsvåld är det mest effektiva vapnet i skilsmässo och vårdnadstvist strategierna som följt den skillsmässorevolution som präglat de sista 30 åren i våra västerländska civilisationer. Advokater, jurister och kvinnojourer, kallar dem "The Silver Bullet" (sillverkulan). Falska anklagelser och påståenden om våld och övergrepp har kommit att fungera mycket effektivt i en medveten strategi att avlägsna män från sina familjer.

De effekter som avskaffandet av fäder har på våra barn är tydligt och helt fruktansvärt för dem som är villiga att se. Ändå väljer våra politiker och beslutsfattare att blunda. Dom är inte dumma, inte okunniga, bara ovilliga att inse och erkänna att den politik man fört och fortfarande för kommer att leda oss alla ner i ett fördärv som redan har börjat.

Nedan anges några av konsekvenserna som man kunnat säkerställa av det smutsiga krig som förs mot familjerna och avlägsnandet av fäderna ur barns liv.

Priset våra barn tvingas betala för vår idioti för är högre än vi förstår


Följande statistiska och delvis skrämmande fakta är hämtade från USA. Men om vi tror att det ser annorlunda eller bättre ut här i Sverige lurar vi oss själva. 180 000 pappor i Sverige bor inte längre ihop med sina biologiska barn. Endast vart tredje skillsmässobarn bor ens på deltid hos sin andre förälder.

Våld som begås av män är bara en liten aspekt av problemet som kommit att kallas familjevåld. Falska anklagelser och påståenden riktat mot män och fäder är också det bara en liten bricka i mosaiken av demoniseringen av  männen i vårt samhälle. De utgör dock det mest effektiva vapnen  i det framgångsrika strävandet att få bort papporna ur liven för våra barn. Här följer en del statistik som emellertid visar mer av helheten.

 • 79,6 procent av vårdnadshavande mammor erhåller underhållsstöd.
 • 29,9 procent av vårdnadshavande fäder erhåller underhållsstöd.
 • 46,9 procent av mödrar utan vårdnadsrätt är helt beroende av bidrag.
 • 26,9 procent av fäder utan vårdnadsrätt är helt beroende av bidrag.
 • 20 procent av mödrar utan vårdnadsrätt betalar underhåll av något slag för sina barn.
 • 61 procent av fäder utan vårdnadsrätt betalar underhåll av något slag för sina barn
 • 66,6 procent av ensamstående vårdnadshavande mödrar jobbar mindre än heltid
 • 10,2 procent av ensamstående vårdnadshavande fäder jobbar mindre än heltid.
 • 7 procent av ensamstående vårdnadshavande mödrar jobbar mer än 44 timmar i veckan.
 • 24  procent av ensamstående vårdnadshavande fäder jobbar mer än 44 timmar i veckan.
 • 46,2 procent av vårdnadshavande mödrar får eller lever helt på skattefinansierade bidrag.
 • 20,8 procent av vårdnadshavande fäder får eller lever helt på skattefinansierade bidrag.
[Källa: Technical Analysis Paper No. 42 - U.S. Dept. of Health and Human Services - Office of Income Security Policy]

 • 40 procent av mödrarna rapporterade att man inskränkt pappans umgängesrätt för att straffa honom.
[Källa: "Frequency of Visitation" by Sanford Braver, American Journal of Orthopsychiatry]

 • 50 procent av mödrarna ser inget värde i att barnen fortsätter att träffa pappan efter en separation.
[Källa: "Surviving the Breakup" by Joan Berlin Kelly]


 • 90,2 procent av fäderna med delad vårdnad betalar det krävda underhållsstödet
 • 79,1 procent av fäder med umgängesrätt betalar det krävda underhållsstödet
 • 44,5 procent av fäderna utan umgängesrätt betalar det krävda underhållsstödet
 • 37,9 procent av fäderna nekas mot sin vilja all form av umgänge!
 • 66 procent av obetalt underhåll av icke vårdnadshavande fäder beror på oförmåga att betala.
[källa: 1988 Census "Child Support and Alimony: 1989 Series" P-60, No. 173 p.6-7, and "U.S. General Accounting Office Report" GAO/HRD-92-39FS January 1992]

 • 63 procent av ungdomarna som begår självmord kommer från faderslösa hem
[Källa: U. S. D.H.H.S. Bureau of the Census]

 • 90 procent av alla hemlösa och rymmande barn kommer från faderslösa hem.
 • 85 procent av alla barn som uppvisar beteendestörningar kommer från faderslösa hem.
[Källa: Center for Disease Control]


 • 80 procent av dom som angivit missriktad ilska som motiv för våldtäkt kommer från faderslösa hem
[källa: Criminal Justice and Behavior, Vol. 14 p. 403-26]

 • 71 procent av alla som hoppat av gymnasiet (high school) kommer från faderslösa hem.
[källa: National Principals Association Report on the State of High Schools]

 • Redan 1988 rapporterades att 70 procent av alla barn och ungdomar som vårdas på statliga och privata instutioner kommer från faderslösa hem. Siffran har sannolikt stigit sedan dess.
[Källa: U.S. Dept. of Justice, Special Report, Sept., 1988]

 • 1992 rapproterterades att alla som dömts och avtjänade fängelsestraff växt upp i faderslösa hem. Siffran har sannolikt stigit sedan dess.
[Källa: Fulton County Georgia Jail Populations and Texas Dept. of Corrections, 1992]

 • 1995 rapporterades att 2 av 5 amerikanska barn inte längre levde med sin pappa. Siffran har sannolikt stigit sedan dess.
[Källa: US News and World Report, February 27, 1995, p.39]

 • I en rapport som kom redan 1991 angavs att antalet mödrar med vårdnadsrätt i USA var 11 268 000. Antalet fäder med vårdnadsrätt var 2 907 000. Den stora skillnaden i antal har sannolikt ökat sedan dess.
[Current Populations Reports, US Bureau of the Census, Series P-20, No. 458, 1991]

Vad blir slutsatsen?


Vad kan man då dra för slutsats av dessa siffror? Jo en en enkel matematisk uträkning kan man dra slutsatsen att barn från faderslösa hem i jämförelse med barn från kärnfamiljer:
 • Löper 4,6 gånger högre risk att begå självmord
 • 6,6 gånger oftare blir mödrar redan under tonåren (om dom är flickor naturligtvis.)
 • Löper 24,3 gånger högre risk att rymma hemifrån
 • Löper 15,3 gånger högre risk att drabbas av beteendestörningar
 • Löper 6,3 gånger högre risk att hamna på statliga ungdomsinstutioner
 • Löper 10,3 gånger högre risk att bli våldtäktsman (gäller i huvudsakligen pojkar)
 • Är 6,6 gånger mer benägna att hoppa av skolan
 • Löper 15,3 gånger högre risk att dömas till fängelse redan under tonåren.
(Beräkningen av riskerna som visas i listan ovan är baserad på  27% av barnen som är under vårdnad av enbart ensamstående mödrar.) Trots detta är jag övertygad om att de flesta ensamdstående mödrar verkligen bryr sig om sina barn odch gör så gott dom kan.

Trots detta kan vi inte längre blunda för fakta. Jämfört med barn som vårdas av två gifta föräldrar så löper barn till ensamstående mödrar:

 • 33 gånger större risk att misshandlas så svårt att läkarvård krävs
 • 73 gånger högre risk att dödas
[Källa: "Marriage: The Safest Place for Women and Children", by Patrick F. Fagan and Kirk A. Johnson, Ph.D. Backgrounder #1535.]

När fick ni läsa dessa fakta i en nyhetstidning senast?
Är det inte dags att ta ytterligare ett steg i vår strävan till ett bättre och mer hunmat samhälle. Ett stort steg hade varit att ge barnen lika stor rätt till bägge sina föräldrar genom att införa rättvisa vårdnadslagar och sluta förmedla falska "sanningar". Tror inte ni också det?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Kommentarer

 • Leroy säger:

  Så sant Joakim. Det tråkiga är att man skiter i om viljan finns då det handlar om en far. Då har han inte en möjlighet om motparten hela tiden hittar på sak efter sak för att sabotera "normaliseringsprocessen". De vågar ju inte ens sätta ner foten och säga att då prövar vi att flytta vårdnaden till den som har viljan att båda sociala baserna skall fungera.  De bidrar till trasiga barn och ett trasigt system i stället för att våga rätta till och korrigera redan från början.  De fattar inte ens att kostnaden för allt detta hinner ikapp.  Leroy

  2010-03-20 | 15:11:21
 • Cuben säger:

  Joakim vi behöver verkligen en uppdaterad lagstiftning i tiden. Lex Alonzo exemplifierade det mycket bra i det tredje avsnittet i TV8 senast också. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Det envisa rabblandet om "Barnets Bästa" så fort det blir en diskussion om effekter och konsekvenser börjar bli allt mer ihålig och låter falsk hos allt fler tror jag.  Jo jag ville pusha lite för Matte Matiks blogg också. I sist senaste inlägg har han en sång "Om du tror att de bryr sig (så tror du fel). Om ni två slog er ihop, gick en stilla tanke hos mig...  http://mattematiksblogg.blogspot.com/2010/03/mer-genusmetal-om-du-tror-att-de-bryr.html

  2010-03-20 | 15:46:23
 • Leroy säger:

  Bra Cuben!  Kanske de tre vise männen.

  Joakim, Matte Matik och Crister C kan rocka fett.  Leroy

  2010-03-20 | 17:35:28
 • Daddy säger:

  Jag vill poängtera att att ovanstående inlägg inte är på på minsta sätt ett försöka göra gällande att kvinnorna och mödrarna alltid skulle vara förövare och män alltid skulle vara oskyldiga offer i vår konstiga familjepolitik, eller något försök från min sida ta ställning för fäder i någon slags könskrig eller att att försöka göra gällande att kvinnor och mammor skulle besitta någon elak eller egoistisk gen som män saknar, medan män alltid skulle vara offer för ljugande eller okänsliga mammor, även om detta bevisligen sker rätt ofta.  Det är enligt min ringa mening inte sant att kvinnor skulle på något sätt vara mer onda eller okänsliga. varken kvinnor, mammor, män eller pappor är vinnare i detta könskrig. Istället är vi alla förlorare. Orsakerna till det rådande tillståndet har andra orsaker och stavas framförallt rädsla. Flickor som under barndomen drabbas av detta har dessutom visat sig har en ökad tendens att själva upprepa sina mödrars synder.  Bägge könen, för att inte tala om barnen är offer för dagens uppenbara och olagliga diskriminering.  Jag och många med mig kan för den delen kan dessutom inte med säkerhet påstå att situationen skulle vara bättre om det varit papporna som förfördelats i dessa tvister om dom stackar barn som drabbas av vår konstiga och förljugna familjepolitik.  Kanske även många pappor inte tvekat att utnyttja orättvisorna om situationen vad vet jag? Den frågan är svår att svara på.  Många kvinnor tvekar dock inte att utnyttja de fördelar som man ges i dessa viktiga frågor. Det är klarlagt tyvärr.  Återigen vill jag påpeka att jag inte i mitt arbete på mista sätt vill ta ifrån mammor rätten till sina barn, lika lite som pappornas rätt till samma sak.

  Men framförallt är det barnen som bör ha rättigheter till bägge sina försäldrar, vilket dom dessutom garanderas i FN:s barnkonvention.  Idag är det inte så, och när det drabbar sitt eget barn och man tvingas se hur det skadar henne så känner åtminstone jag att jag måste upplysa om det, och dom tragiska och grymma konsekvenser det får.  Om situationen hade varit omvänd hade jag tagit samma ställning för mammor (vilket jag ju också visat i flera inlägg).  Sanningen är att både män och kvinnor är offer för en politik som drabbar oss båda. Det finns inga vinnare och förlorare även om mammor klart favoriseras i fall av vårdnadstvister.  Man har gjort gällande från diverse bloggar att jag skulle drivas av något slags förakt mot kvinnor och mammor. Jag har flera gånger starkt förnekat detta på min blogg. Och hittills har ingen mig veterligen kommit med några bevis för detta. Ingen har kunnat visa ett konkret exempel på vad man menar gällande att jag skulle skrivit någonting som skulle visat något förakt mot kvinnor.  Det jag föraktar är människor som medvetet driver politiska agendor där det borde vara tydligt att barn hindras till ett livsviktigt umgänge utan bevis eller orsaker.  Vill än en gång påpeka detta. Om någon skulle kunna visa ett enda konkret exempel på detta så får man gärna visa något exempel på att jag skulle hysa något slags förakt mot det kvinnliga könet, men hittills har vad jag kan minnas har det aldrig hänt. Av denna enkla anledning att jag inte gör det.  Både kvinnor och män lider av den diskriminerande politik som förs idag....dock är situationen för män värre. Att förneka det är att förneka sanningen  Kvinnor precis såväl som män är offer för den huvudlösa diskrimineringen och diskrimineringen mot farmför allt männen och papporna i dessa frågor. Kvinnor lider dock precis som männen av detta könskrig som initieras av politiker och kvinnojourer som till och med gömmer mödrar som till och med ibland hotas med rena reprisalier av familjerätter att fråntas sina barn om dom inte samarbetar genom att tvingas komma med falska anklagelser mot pappan.  Jag inser att detta är svårt för normala och älskande människor att tro på. Men jag har genom åren tagit fram både fakta och bevis för att dom mödrar som inte vill vittna falskt till och med fråntagits vårdnaden om sina barn som istället omhändertagits av myndighetrna . Det finns fall där detta faktiskt sker

  2010-03-20 | 18:02:43
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Leroy säger:

  Jag har aldrig tvekat över om att du anser att bägge föräldrarna skall få möjlighet att finnas där så länge viljan och lämpligheten samt förmågan fått en chans.  Du har objektivt beskrivit verkligheten som kan drabba oss alla. När inte allt går rätt till, tyvärr vill en del inte agera eller belysa det, se till så att det går rätt till i alla lägen.  Hoppas så klart på någon som sätter ner foten och säger nu börjar vi om. De som påstår förstår att man är ute på hal is och att den som är beredd att dela får mer ansvar än den eller de som stöttar den som bara tar. Av olika orsaker.  Orsak och verkan borde man analysera lite mer än bara gå på det man hör.  Leroy  2010-03-20 | 18:21:35
 • Anders säger:

  Wow, Joakim, hoppas att Du blir en riktigt bra grävande journalist i framtiden. Mycket säger mig att Du redan är det. Keep it up !

  2010-03-21 | 03:07:50
 • Musse Pig säger:

  Det är ju oerhört allvarliga indikationer och det är fullständigt oanständigt av våra politiker och vår press att dessa aspekter inte tillhör utgångspunkten för hela debatten. Statistiken skulle dock behöva rensas eller redovisas map sociala omständigheter för dessa familjer. Många av dessa barn har förstås vuxit upp i familjer med föräldrar med grova mentala, sociala utvecklingsproblem, där missbruk och kriminalitet givit dem en fruktansvärt tung ryggsäck från första början. Kanske det är belyst i länkarna som du angivit? Jag har inte tid att läsa allt just nu. Kan du kommentera detta Joakim?

  2010-03-21 | 07:15:30
 • Leroy säger:

  Kika här för bra inslag från Tv8 o LEX Alonso:

  http://www.tv8play.se/play/227168/  Beskrivningar av verkligheten.  Leroy

  2010-03-21 | 11:06:13
 • daddy säger:

  Musse:

  Naturligtvis kan det finnas olika orsaker till att barn och ungdomar spårar ur. Orsaker som missbruk och annat. Men det är ju redan känt och diskuterat an mass. Det problem jag vill belysa i detta inlägg är dock dolt. Inte heller finner du många av våra beslutsfattare som är villiga att diskutera problemet. Prova får du se.  Först vrider dom lite besvärat på sig, sedan flosklar dom ur sig nåt om mäns våld mot kvinnor och vilket stort problem det är. Jag har knappt lyckats få ett ett enda vettigt ord ur någon av dom angående detta problem. Dom vill helt enkelt inte prata om det.

  2010-03-21 | 12:59:33
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Musse Pig säger:

  Tack för ditt svar Joakim! I en del fall som ingår i denna statistik kan nog faderslösheten och den dåliga livsutvecklingen vara orsakade av samma sociala misär, snarare än att det är faderslösheten som i första hand orsakar den dåliga utvecklingen. Min fråga är om man kommenterar den aspekten i någon mån. Om man försökt säga något om det i dessa artiklar och undersökningar. Om faderslösheten inte spelat någon roll inom en viss kategori så skulle den dåliga utvecklingen för barn inom den kategorin vara ungefär lika dålig med eller utan barn. Om faderslösheten i stort domineras av denna kategori så skulle man få en stark korrelation mellan faderslöshet och dålig livsutveckling utan att det egentligen finns ett starkt orsakssamband. Jag antar att det finns någon kommentar om det i samband med undersökningarna. Jag är ställer frågan för att jag hoppas få lite mer info så att jag kan bemöta den typen av invändningar.

  2010-03-21 | 14:08:00
 • Daddy säger:

  Musse:

  Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om barn som växer upp utan pappa oftare kommer från familjer där även andra sociala problem förekommer såsom missbruk och annan form av utslagning?  Det är svårt att ge något entydigt svar på den frågan. Men däremot kan man tydligt utläsa att barn som växer upp i faderslösa hem oftare blir socialt utslagna och oftare drabbas av missbruksproblem.  Här uppstår ju då det klassiska syndromet råttan på repet osv.  Vi har hamnat i ett läge där vi ju tydligt ser att det brinner, men istället för att slänga vatten på elden så slänger vi bensin. Det vill säga, istället för att arbeta mot splittringen av familjer och därmed motverka de negativa aspekter som uppstår, så jobbar vi istället för att accellerera problemet genom att förstora upp det "gigantiska" problemet med mäns våld och övergrepp. Detta trots att vi nu börjar se att den aspekten av problemet endast utgör en liten del av ett mycket större problem.  I BRÅ:s senaste rapport som tidigare redogjorts för i min blogg kan vi se att relationsvåld är lika vanligt åt bägge håll. Och att istället för att rikta in samhällsinsatser för att verkligen göra något åt problemen så riktar samhället istället enorma resurser för att snarare förvärra det. Framförallt genom att belysa den ena sidan av myntet och fullständigt förneka det andra.  Det kan inte resultera i en lösning, enbart i en förvärring.  Det är historiskt varit mycket svårt för dom första människorna som gått emot vedertagna sanningar såsom att jorden är rund och att häxor, varulvar och magi inte existerar. Man får vara beredd på att bli klassad som både det ena och det andra, men utan människor som dessa hade vi väl fortfarande burit vitlök om halsen.

  2010-03-21 | 14:52:01
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Musse Pig säger:

  Hej igen! Nej, jag undrar bara om siffrorna har analyserats på det sättet och om det kommenteras någonstans.

  2010-03-21 | 17:10:55
 • valens säger:

  Ja, barn som bor utan sina föräldrar (faderslösa hem i synnerhet) är i speciellt stor fara att bli behandlade på fel sätt och oftare blir socialt utslagna .

  Som följd lider barnet konstant både fysiskt och psykiskt...

  2010-03-21 | 18:06:27
  Bloggadress: http://valens.nu
 • A.Karhu säger:

  @Musse!  Här har du lite att läsa och studera,gällande barn och deras uppväxtförhållanden.  Fäders betydelse för barn och ungdomars hälsa och välbefinnande 2004.  http://www.fhi.se/sv/Publikationer/Alla-publikationer/Faders-betydelse-for-barn-och-ungdomars-halsa-utveckling-och-valbefinnande/  Trygga och goda uppväxt villkor-hemmet-förskola-skola-kompetens.  http://www.fhi.se/sv/Publikationer/Alla-publikationer/Kunskapsunderlag--Malomrade-3-Trygga-och-goda-uppvaxtvillkor/  Tillägg:  Fäders betydelse för barn och ungdomar!  psykiska hälsa.  Barn som har bra kontakt med sin pappa under uppväxten drabbas i mindre grad av psykiska problem och beteendeproblem. Det visar en studie som nu publiceras i Acta Paediatrica.  Pappa är viktig för barns psykiska hälsa.  Enligt undersökningen är en aktiv fadersfigur viktig för att minska beteendeproblem hos pojkar och psykiska problem hos flickor.  Svenska forskare har också funnit att en positiv kontakt minskar det kriminella beteendet bland barn i låginkomstfamiljer och förbättrar de kognitiva färdigheterna som intelligens, slutledningsförmåga och språkutveckling.  Barn som levde tillsammans med både en moders- och en fadersfigur hade också färre beteendeproblem än de som bara levde tillsammans med sin mamma.  I undersökningen granskades 24 uppsatser som publicerats mellan 1987 och 2007 och omfattade 22 300 skilda uppsättningar data från 16 studier. I 18 av de 24 uppsatserna ingick också social och ekonomisk ställning för familjerna som studerades.  Den minsta studien gällde 17 barn, och den största omfattade 8 441 personer från prematura spädbarn till 33-åringar. De inbegrep pågående forskning i USA och Storbritannien tillsammans med mindre studier i Sverige och Israel.  "Vår utförliga undersökning av 20 års forskning visar att barn totalt sett gagnas av att ha aktiv och regelbunden kontakt med en fadersfigur, säger dr Anna Sarkadi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet."  ”Vi fann till exempel olika studier som visade att barn som haft engagerade fadersfigurer rökte mer sällan, kom längre i sin utbildning, mer sällan råkade i klammeri med polisen och fick goda vänner bland barn av båda könen.”  Källa: Folkhälsoinstitutet  Hälsningar  A.Karhu

  Styrelseledamot i Pappa-Barn Riks

  www.pappa-barn.se

  2010-03-22 | 17:47:47
 • madde säger:

  jag blir så jävla trött på att höra allt jävla gnäll om hur synd om det är om alla pappor som inte har genmensam vårdnad om sina barn...

  mina barn har inte valt att inte träffa sin pappa utan det har pappan valt.. är det barnens fel...???

  nej jag vet... om du inte vill komma i denna sitsen... du eller någon annan... gift er innan ni knullar så ínte nått sånt här inträffar..

  så det så.

  2010-04-09 | 23:09:59

Kommentera inlägget här: