daddys

Beware the fury of a patient man

Nu kräver JO en förklaring

Kategori: Barn

KungsbackaNu har JO begärt att Kungsbacka socialnämnd utreder och yttrar sig om varför man inte registrerade min anmälan om oro för barn som kom in den 23 Mars. Man vill från JO också ha svar på om man har kunnat avhända sig utredningen. Det vill säga, skickat den till utredning barn & ungdom som man skulle ha gjort.

Tillsammans med yttrandet från socialnämnden skall bifogas det protokoll från socialnämndens möte där denna JO anmälan tas upp. Svaret från Kungsbacka kommun skall vara JO tillhanda den 2 November. Jag har sedan jag har fått ta del av socialtjänstens utredning skickat in en komplettering till min anmälan. Angående denna har jag ännu inte fått besked.

Mitt ombud har också skickat in ett antal frågor till socialtjänsten i kungsbacka som han vill ha svar på. Utredaren kunde inte lämna några svar då han ringde utan bad istället att han skulle skicka in sina frågor skriftligen, då hon ville diskutera detta med sin chéf. Än har han inte fått några svar. Förmodligen vill dom vänta till efter förhandlingen i Tingsrätten.


Brottsutredning?


Signaturen "Afrodite" skrev i kommentarerna till ett inlägg att detta inte längre borde vara ett civilmål, utan ett brottsmål. Jag håller med. Men det bevimaterial jag har lämnat in gås för närvarande igenom av utredare och jag väntar på ett besked om det kommer att inledas en förundersökníng mot myndighetspersoner inblandade i detta fall. Klart är i alla fall att brott är styrkt och jag väntar mig därför att detta kommer att utredas proffessionellt och grundligt. Jag kommer att meddela er vad beskedet blir när jag får det.

Min dotter har fått ett ombudÅbergJag har blivit belagd med någon sorts tystnadsplikt rörande allt innehåll i socialtjänstens utredning. Detta enligt 10 Kap. 4§ sekretesslagen, som tydligen utgör något slags undantag från grundlagen om meddelarskydd. Förstår ni då vilka längder dom är beredda att gå till för att hindra att ni, allmänheten skall få reda på skall få reda på hur dessa myndigheter jobbar?

Men förutom inredningen har även en annan handling inkommit till Varbergs tingsrätt. Denna handling är inskickad av en jurist vid namn Sara Ottosson från Advokatfirman Åberg i Göteborg. Hon har på något sätt utsetts som juridiskt ombud åt min dotter i egenskap av målsägare. Denne Sara Ottosson har därför efter att endast talat med mor och mormor bestämt sig för att å min dotters vägnar ansöka om omprövning av åklagarens nedläggningsbeslut från den 23 Juli. Beslutet ligger för närvarande hos Ulrika Bettelius på något som kallas utvecklingsenheten på åklagarmyndigheten i Göteborg. Något beslut om detta kan dock knappast väntas innan den muntliga förhandlingen nu på måndag. Detta blir ju ett diaboliskt smart sätt att fortfarande få mig att framstå som misstänkt i tingsrättens ögon. Alltså en ren manipulation av rättvisan.

getalongDetta görs i mitt barns namn. I sin ansökan har denne barnjurist bifogat tre stycken inlägg från denna blogg vilket ju endast kan betyda att hon har gått igenon den rätt noga. Ändå tycks inte en endaste liten femöring ha trillat ner. Av mina nu över 200 inlägg har hon hittat tre som hon på något sätt visar att jag skulle vara en brottsling.

De inlägg hon har bifogat är följande: "Min födelsedag" 27/11 08, "Jag behöver tydligen psykologhjälp" 28/10 2008,
samt "Nu räcker det" 27/10 2008,


Ännu ett skräckexempel på vad ansvariga lägger i ordet barnperspektiv


Jag ringde idag ett antal samtal. Bland annat var jag intresserad av att höra hur Sara Ottosson i mitt barns namn kan stämpla mig som skyldig, utan att ens tala med mig? Jag visste inte ens att mitt barn fått ett ombud.

Att Sara Ottosson inte ville svara på någon av mina frågor framår av den ljudfiil som följer här.


"Huruvida du är skyldig eller inte är inte mitt problem"


Jag ringde därefter upp hennes Chéf Mats Åberg som också äger firman vad jag förstår. Jag ville nämligen fråga om han tyckte det var ett lämpligt beteende av hans anställda att slänga luren i örat på förtvivlade föräldrar som ringde och ville ställa frågor till sitt barns ombud? Det tyckte han visst det. Ta gärna del av samtalet nedan.

"Det är ju vårdnadshavaren som vi måste lyssna på"

Slutligen skulle jag vilja slå ett slag för denna artikel från dagens Expressen. Är det dags att reagera snart? Att till och med känna rädsla? Detta är anledningen till att jag stödde piratpartiet i det senaste parlamentsvalet.

Jag tror det får räcka så för idag.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Kommentarer

 • L.P säger:

  Ja du,Jocke..  Intressanta samtal,i mina tankar så föds ganska omgående ord som "vårdnadstorped",och utifrån att Ottosson skall företräda barnet,så framkommer det ju att Ottosson därigenom företräder mammans ord och berättelser dvs lögner,förtal,påståenden,då mamman är ensam vårdnashavare..  Bilden av hur pappor tvingas bort är slående,då din dotter har fått en egen "torped" som i princip anlitats av mamma,soc,eller vilka det nu är?  Och vårdnadstorpeder har man ju hört berättelser om tidigare,dock är det första gången som jag får bekräftat att dessa "vårdnadstorpeder" verkligen existerar,och försvårar för umgängesföräldrar,det vill säga,oftast för pappor,då män diskrimineras och utestängs ifrån vårdnadsansvaret,automatiskt redan från början.  Det är inte konstigt att antalet barn som skiljs ifrån sina pappor stadigt ökar.  Inte heller konstigt att barn och ungdomar söker psykiatrisk läkarhjälp allt oftare,och även i en tidigare ålder,märkligt att det inte talas mer om pappans betydelse och närvaro i barns liv.  Lite kuriosa i sammanhanget:  När domstolarna beslutar om enskild vårdnad är det i över 90 % av fallen till mammas fördel. (Statistiska centralbyråns hemsida)  Nästan var 5:e barn av alla barn bor med ensamstående mamma. (Barnombudsmannens rapport “Upp till 18? från 2004)  En pappas partiella eller totala försvinnande från barnen gör att det ofta uppvisar negativa effekter som bristande social anpassning, ångest och vacklande självuppfattning. (Rapport från Lars Tornstam, 1996, Nordiskt socialt arbete 1996:3)  När barnet bor helt eller mestadels hos mamma får pappan aldrig/sällan träffa barnen i 25% av fallen. (Barnombudsmannens rapport “Upp till 18? från 2004)  “Män är olämpliga som föräldrar” – en myt som omhuldas i Sverige.  “Barn behöver båda sina föräldrar” – politikernas stolta paroll inom familjepolitiken. Efter en separation gäller andra regler i samhället.  Hur kan man som myndigheter göra så här mot barn,att skilja dem ifrån vanliga,hyggliga pappor,konsekvenserna för dessa barn är sargade band,rötter och relationer,detta är konsekvenser som följer dessa barn för alltid,även i vuxen ålder.  //L.P  www.pappa-barn.se  För barns rättigheter till båda sina föräldrar.

  2009-09-28 | 22:54:16
 • Anette Jakobsson säger:

  Jag tycker att du skall skicka samtalen med Mats Åberg och Sara Ottosson till advokatsamfundet. Det låter mycket märkligt att Mats Åberg anser att de skall företräda vårdnadshavaren, för som det nu är så får vårdnadshavaren två ombud och din dotter inget.Sara Ottosson tycks inte vara advokat men hennes samtal måste med för att göra samtalet med Mats Åberg begripligt. Mats Åberg uppfattar tydligen inte din dotter som en fullvärdig klient pga. att hon är ett barn, men det är helt fel och det är ombudets absoluta skyldighet att tillvarata klientens intressen utan andra hänsyn.  Så här står det på advokatsamfundets hemsida.  En grundsten i de vägledande reglerna är att advokaten är skyldig att vara lojal med sin klient, och att enbart verka för hans eller hennes bästa.  Så här står det om juridiska ombuds skyldigheter.  Medlemmens främsta plikt är att, inom ramen för lag och god yrkesetik, efter bästa förmåga tillvarata klientens intressen. Ovidkommande hänsynstaganden gentemot andra kolliderande intressen får härvid inte beaktas.

  2009-09-28 | 23:27:31
 • Leroy säger:

  Jag kan bara säga att det är bättre ju bredare social bas ett barn får tillgång till.

  Läser du RAnias mor detta så tycker nog jag att du borde ta kontakt och se fördelarna med detta och att ditt barn får en möjlighet att träffa si far och sina sysskon. Farföräldrar och att du ser fördelarana med detta och att du väljer att föra dialog.  Risken är att du förlorar hela kakan eftersom utredningar borde handla om lämplighet och förmåga.

  Att välja att göra som du gör är att riskera allt i stället för att välje att föra dialog.

  Ditt barns förälder bryrr sig och vill ta del. Varför agera du som du gör?  Tänk efter för det är flera föräldrar som kommer att begära granskning. Inte bara utifrån ditt agerande utan från sin egen situation.  Låt barnen få! Inte agera utifrån egen sak eller påståenden.  Hur kan du agera så mot dit eget barn? Du får frågor förr eller senare.  LEroy

  2009-09-28 | 23:32:59
 • Bur-q-ua12 säger:

  Jag vill, apropå Daddys dotters (X) ombud (som tycks gå moderns ärenden), delge en, som jag tycker intressant reflektion, som handlar om barns rättigheter och begreppet "målsman".  Om ett barn vill låta taturera sig eller utföra en piercing, så måste det ha uppnått en viss ålder, innan det själv får besluta om det.  Det känner de flesta till.  En piercing anses i någon mån vara en ingripande åtgärd.  Kanske är åldern, då barnet självt får besluta om detta, arton år, kanske sexton; det spelar mindre roll för resonemanget.  Är barnet yngre krävs målsmans tillstånd.

  Vem är eg. barnets MÅLSMAN?  Är det enbart vårdnadshavaren?  Om så är fallet: hur löser man då en "konflikt", där barnet vill pierca sig men där umgängesföräldern (oftast fadern) säger: NEJ?  Min poäng handlar dock inte om själva piercingen i sig, utan o att det är FULLT TILLÅTET för barn, OAVSETT ÅLDER att avsäga sig sin släkt, oftast fadern och dennes släkt.

  !  Vilket är viktigast för ett barn:

  en piercing/tatuering, eller en far?  En tatuering sitter kvar på kroppen hela livet, varför man kan tycka att det borde anses viktigare att barnets släktingar ska finnas kvar hela livet.  Det senare mer allmänt menat.  Vad tycker Du, som läser denna kommentar?  2009-09-28 | 23:59:34
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Bur-q-ua12 säger:

  [rättelse:]

  "om"  Med reservation för fler stavfel och borttappade bokstäver.

  2009-09-29 | 00:01:43
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Leroy säger:

  Till Ranias mamma som jag försår låser ett och annat här vill jag bara säga att Joakim har försökt gång efter gång och fortsatt sträcka ut sin hand.  Ta den innan saningen hunnit i kapp eller verkligheten står där på trappen och du riskerar att missta hela stycket.  Vad har du själv gjort?  Det är bättre att dela med sig än att ta. Tänk på andra barn och föräldrar som inte får. Visa vägen och låt de som inte får få möjlighet!

  http://www.youtube.com/watch?v=UIOnnpaqBy8  Har du möjlighet så tycker jag nog att du borde utveckla och försvara din ståndpunkt här eller på egne blogg som du öppet likt DAddy kan stå för i stället för att bara påstå, visa att du bryr dig om barnet och att hon får möjlighet till så bred social bas som möjligt.  Svara eller länka och visa attt du bryr dig i stället för att gömma dig bakom soc tanterna eller påståenden. VIsa att du är en levande varelse med känslor och vill föra dialog samtal i stället för att ge ditt barn en uppväxt baserad på påståenden.  Så klart utgår jag från att läser du Daddys (Joakims) blogg och vad Joakim skriver. Men eftersom du säkert läser så tycker jag du borde försöka förklara inte bara vara någon som påstår. Välja att utveckla eller inte försvara.  Tyvärr kommer fler och fler att välja samma väg som Joakim och då måste både du och myndigheter kunna svara för agerandet.  Bättre att föra dialog än att påstå eller förska hindra!  Kanske är det bäst att försöka ge en rimlig förklaring redan nu eller försöka se fördelar med att barn får så bred ocial bas som möjligt så länge de kan anses lika lämpliga eller man visar sig besitta förmågan. Möjlighet att bemöta påståenden eller få visa finns där.  För sanningen hinner ikapp förr eller senare!  Oavsett ditt eller myndigheters agerande. Sanningen kan kontrolleras bara viljan finns.  Välj heldre att lyfta luren och prata i stället för att fortsätta fastna i polymik.  Se till så att du följer med Rania till sin pappa och du väljer att se fördelarna med bred social bas.  Läg ner strid och välj att dela på kärleken!  Alla vinner!  Det är skillnad på att ta och välja att dela på ansvar och möjlighet.  Har man inte insikt så kan man inte försöka svara eller förklara.  Man visar på eftertanksamhetens kranka blekhet!  Leroy

  2009-09-29 | 00:07:00
 • Bur-q-ua12 säger:

  Jag kan omöjligt förstå att eller varför du "Daddy" har belagts med tystnadsplikt.  Det låter helt absurt och saknar förmodligen lagstöd.  Vilket lagstöd finns?  Du skrev följande:  "

  Jag har blivit belagd med någon sorts tystnadsplikt rörande allt innehåll i socialtjänstens utredning. Detta enligt §10 sekretesslagen, som tydligen utgör något slags undantag från grundlagen om meddelarskydd.

  "  Vilket KAPITEL i Sekretesslagen (Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)) hänvisar du till?  Det finns nämligen, ganska exakt, 44 kapitel.

  Rätta mig om jag har fel.  2009-09-29 | 00:10:33
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • Tammy säger:

  Man tror knappt det är sant när man läser!!!  Hur är det möjligt? Jag finner inga svar på hur detta har behandlats. Jag finner inga svar på hur det får gå till i vårt samhälle.  Ondska finns, det bevisar allt detta!  Joakim...  Jag känner hur mitt hjärta ler när jag ser din kamp, jag ser en sådan vacker kärlek som får mitt hjärta att slå frivolter av ren lycka. Den kärlek du visar för din dotter är så innerlig och vacker.  En dag kommer hon själv att kunna läsa, en dag är hon en ung klok kvinna...den dagen kommer hon att läsa och känna en enorm stolthet över den kamp du här får kämpa med, en kamp för kärleken, en kamp för det som borde vara så självklart..men som tyvärr någon har bestämt sig för inte ska få vara självklart.  och vem drabbas mer än du? Jo, hon...hon som likt ett tillgivet djur inte får föra sin åsikt, inte får välja...så berövad sin rätt till kärlek.  Det gör så ont, för vi kan aldrig vrida tillbaks klockan sen..vi an aldrig ha saker ogjorda, men vi kan alla inse när vi gör fel, när vi begår onda hnadlingar, onda handlingar som här sker mot dig och mot henne! Ändå så väljer man att fortsätta detta oförlåtliga som tyvärr en dag bara kommer slå tillbaks.  Din familj, dina vänner ska vara väldigt glada för att ha dig i sina liv. Du är en sann kämpe, du är rak och rättfram, du är ärlig och en dag så kommer lyckan och glädjen tillbaks till dig!!  Tammy

  2009-09-29 | 00:20:05
  Bloggadress: http://www.imageorama.com
 • Bur-q-ua12 säger:

  [tillägg:]

  Jag glömde en "detalj": det är väl ingen hemlighet hur socialtjänsten arbetar, eller?  (med eller utan hänvisning till Sekretesslagen och/eller ev. tystnadsplikt)  Man kan ju se resultatet av socialtjänstens arbete överallt.  Till sist: en "tjänst" för vem?

  Kanske en björntjänst, åtminstone för fäder?  Förslag till namnbyte:

  SocialBJÖRNtjänsten?  Hur många röstar för?  2009-09-29 | 00:20:43
  Bloggadress: http://www.societyofbur-q-ua.tk
 • L.P säger:

  Citat:Bur-q-ua12.  Jag glömde en "detalj": det är väl ingen hemlighet hur socialtjänsten arbetar, eller?  Man kan ju se resultatet av socialtjänstens arbete överallt.  Citat slut.  Bur-q-ua12,Kan du inte ge konkreta exempel på vad du menar med att man kan se socialtjänsten arbete överallt,istället för att enbart gaffla här utan att bidraga med något konkret?  Och du,Bur-q-ua12,ska man ge sig på "drakarna" så bör man vara väl förberedd,jag tror du förstår vilka jag syftar på.  Hälsningar  //L.P  2009-09-29 | 02:21:09
 • Adam Weisshaupt säger:

  Jag anmälde dig till svenska hjältar idag, kanske inte världens bästa formulering men jag uppmanar alla som älskar sina barn att göra samma sak.  Joakim har på det osjälviska sättet påvisat hur barn och pappor diskrimineras i det svenska samhället. Han har vidare hållt sig lugn i en situation som är extrem då han själv är falskt anklagad för att ha sexuellt angripit sin egen dotter som han älskar!?

  Han ger vidare en röst till alla dessa fäder som ser sina barn bli psykiskt misshandlade av sociala myndigheter i Sverige och där barn berövas en viktig förebild. Allt detta gör han trots att samhället ser ner på hans beskrivning av verkligheten för många barn och fäder som diskrimineras i dagens barnfientliga Sverige.

  Han förtjänar att omnämnas som en hjälte då han beskriver verkligheten för många barn och fäder och dessutom gör han det även om samhället försöker att erlägga honom med förbud till att tala fritt.

  Han är ett helgon som måste lyftas!

  2009-09-29 | 02:31:00
 • Sara säger:

  Ännu ett "slag" i genusdebatten....Man kan bara skaka på huvudet, men tyvärr så är det alltför sant - och skrämmande!

  http://www.sourze.se/default.asp?ItemID=10689432&lngArticleID=10689432&blnRateResult=True&strRateError=

  2009-09-29 | 09:05:23
 • Janne Runsvik säger:

  Din dotters ombud har rätt i en sak, det är inte henes sak att döma dig. Hon ska alltså utgå ifrån att du är oskyldig.

  Hennes chef har väl egentligen rätt i sak, är modern ensam vårdnadshavare är det ju hon som betämmer..

  MEN hon är din dotters ombud, inte vårdnadshavarens och bör alltså lyssna på alla som hennes klient, din dotter, har nära relation till. Alltså även dig.

  Tycker som Anette, anmäl till advokatsamfundet så detta kan prövas. Lyckas du få detta utrett och samfundet kommer på att dessa ombud inte bara ska lyssna til en förälder så har du gjort något stort, inte bara för din dotter utan för alla barn.

  Är du duktig på motioner så skriv en, det är motionstid i riksdagen och det finns några där som kan tänkas använda den.

  Du vet var jag finns, håller på dig.

  2009-09-29 | 09:25:41
 • MoaLinn säger:

  Ja,  Tänk vad man behöver lära sig om samhället när man hamnar i en sits som din. Det finns så många olika instanser som ska göra en massa saker och allt tar en evinnerlig tid.  Bra att Jo granskar. Man får bara hoppas att JO:s granskningar har någon effekt någongång. Min upplevelse är att myndigheterna visst är lite skraja för JO men att de mer undviker kritiken än att ta åt sig av den och lära sig något av den. Och då blir det liksom inte mer verksamt än att skälla på äppelpallande busungar - de lär sig när man är hemma eller borta istället.  Och det värsta är att alla dessa myndigheter som håller på och gräver i - det här fallet- ditt privatliv - ofta har rätt i sak. Ja, barn har rätt till en särskild företrädare. Ja, det är vårdnadshavaren som godkänner denna företrädare.  Men, som flera redan har skrivit så är den särskilde företrädarens roll inte att företräda mamman utan att försöka så objektivt som det är möjligt söka tillvarata barnets intressen. Dvs, den här företrädaren är den som har möjlighet att se om det egentligen är den andre parten som är den verklige förövaren mot barnet. Om systemet skulle fungera så borde alltså en sådan företrädare kunna vända hela rättegången. Och vara bra för både barnet och sanningen.  Men i det verkliga livet så är det väl rent krasst så att det inte ligger vare sig glamour eller pengar i ett sådant uppdrag och att de som får uppdragen är "överblivna" jurister, som knappast kommer att förstå barnens bästa. Det är bara en konspirationsteori jag vet, men rätt rimlig sådan. Och om då barnets företrädare väljer att sätta sig i knä på moderns advokat, åklagare och utredare och inte ta någon egen ståndpunkt, så finns inte mycket att göra. För allt har ju gått "korrekt" till utifrån lagen. Och man kan undkomma både kritik och JO och man slipper lära sig något nytt.  Det känns väldigt svårt att våga tro på att man kan vända den här skutan. Att det ska kunna höras igenom. Men jag vill inte tro att det är kört.  Bra jobbat Joakim, jag önskar jag kunde sända dig kraft på posten.

  Allt gott!  / MoaLinn  2009-09-29 | 10:46:03
 • kicki säger:

  Grattis till att JO åtminstone agerar,det tillhör inte vanligheterna.

  Beträffande "barnets ombud" så låter det exakt likadant som när det gäller Lvu-fallen. Barnets s.k ombud talar med soc och familjehemsföräldrarna, inte med de biologiska föräldrarna. Ibland pratar de med barnet men barnets åsikter bagatelliseras genom att ombudet hävdar att de inte kan se konsekvenserna av vad de vill! Detta även om barnet är så gammalt som 14 år. Sedan driver ombudet helt samma linje som socialtjänsten, så det där med rättssäkerhet tycks vara helt borta i mål som rör barn. Likheterna mellan vårdnadstvister och Lvu-mål är slående. INGEN tar hänsyn till vad barnet vill utan soc bestämmer enväldigt vad som är "barnets bästa".

  Jag kan bara önska dig lycka till i din kamp så att din dotter snarast möjligt får sin rätt till båda sina föräldrar tillgodosedd. En pappa är precis lika viktig för sitt barn som vad mamman är.

  2009-09-29 | 12:09:03
 • Daddy säger:

  Hej  Tack allihop för stöd och synpunkter.

  Bur-q-a: 10 kap. 4§

  "När en myndighet enligt 3 § lämnar en sekretessbelagd uppgift till en enskild part, en ställföreträdare, ett ombud eller ett biträde får myndigheten göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja uppgiften. Förbehållet får inte innebära förbud mot att utnyttja uppgiften i målet eller ärendet eller mot att lämna muntlig upplysning till part, ställföreträdare, ombud eller biträde."  Annette: Tack för upplysningarna. Jag skall gå vidare med detta precis som du föreslår. Du har varit ett ovärderligt stöd genom hela denna långa midnattsvandring.  LP: Kloka ord som vanligt.  Adam: Tusen tack. Jag känner mig enormt hedrad enbart av nomineringen. Jag får erkänna att det skulle förvåna mig mycket om jag kommer med i tidningen. Jag tror alla förstår varför.  Till sist vill jag råda alla älskare av vackra och roliga bilder att göra ett besök på Tammys hemsida.

  http://www.imageorama.com

  Tammy är en fantastisk fotograf. Man drar nästan efter andan när man ser vissa bilder. Andra lockar till skratt. Titta gärna på bilderna under rubriken "hundar" så förstår ni vad jag menar.  Tammy, genom ditt kameraobjektiv blir världen väldigt vacker. Jag önskar man kunde se den genom det hela tiden.  Till övriga ocskå...Tusen tack.

  2009-09-29 | 12:42:49
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Mikael Karlsson säger:

  Tjo Daddy, Jag la upp en länk till dig hos mig, Jag hoppas inte det gjorde nått... Mvh Micke

  2009-09-29 | 15:09:22
  Bloggadress: http://vardnads-umgangeslagar.se
 • Lina Lundin, SBN - Saknade Barns Nätverk säger:

  Grattis Daddy angående JO, äntligen en steg i rätt riktning.  Vi måste kunna lita på våra myndigheter i ett land som säger sig värna om barns rättigheter. Det kan vi inte i Sverige idag.  Men vi är många som slåss för att ändra på detta och varje litet steg, är ett steg i rätt riktning.  Eller som du brukar skriva, ett strå på kamelens rygg. De är inte mer än människor de också, även om de gömmer sig bakom fina titlar och skyddsparagrafer. Jag tror på offentliga debatter och jag tror på människors kraft.  Vi har sett många barn återvända hem - och fler ska det bli. Tillsammans är man starkare. Du är starkare iochmed din blogg och med alla läsare.  Lycka till framöver. Följer din blogg noga.

  Bästa hälsninar Lina

  2009-09-29 | 16:03:42
  Bloggadress: http://www.saknadebarn.org
 • Lina Lundin, SBN - Saknade Barns Nätverk säger:

  Grattis Daddy angående JO, äntligen en steg i rätt riktning.  Vi måste kunna lita på våra myndigheter i ett land som säger sig värna om barns rättigheter. Det kan vi inte i Sverige idag.  Men vi är många som slåss för att ändra på detta och varje litet steg, är ett steg i rätt riktning.  Eller som du brukar skriva, ett strå på kamelens rygg. De är inte mer än människor de också, även om de gömmer sig bakom fina titlar och skyddsparagrafer. Jag tror på offentliga debatter och jag tror på människors kraft.  Vi har sett många barn återvända hem - och fler ska det bli. Tillsammans är man starkare. Du är starkare iochmed din blogg och med alla läsare.  Lycka till framöver. Följer din blogg noga.

  Bästa hälsningar Lina

  2009-09-29 | 16:03:53
  Bloggadress: http://www.saknadebarn.org
 • Nisse säger:

  Hörde just talas om att någon skickat en förfrågan till länstyrelsen om hur en privatperson som anser att någon eller några inom socialförvaltingen inte sköter sitt jobb, ska agera och hur en sådan anmälan hanteras. Vad jag förstår är länsstyrelsen socialförvaltingarnas tillsynsmyndighet. Men det verkar obegripligt svårt att få till oberoende granskning. Jag blir lite skraj av de första orden i Jockes blogg. "JO har begärt att nämnden utreder.."Ska de utreda sig själva?! Låter inte så bra...Om det är så så låt mig gissa att de nu sitter med jurister o.dyl. och kliar sina knölar (höll på att skriva geni...men fan..)för att 2nov komma med väl vald rotvälska på orwellska. Safe and home. Kafka skildrade det long ago.

  2009-09-29 | 23:43:24
 • Rospiggen säger:

  Håller med övriga. Det är helt vansinnigt att motparten nu har två ombud, för det är ju det det är nu. I polisförhören vinklas det Rania säger till att sååååå himla troligt vara att du är skyldig och nu när hon har ett ombud ska man inte lyssna på henne för då är hon för liten för att kunna uttala sig??? Då ska man inte lyssna?? Jag får inte ihop det här! Varför kan man inte bara lyssna till vad den här lilla flickan säger? Varför inte lyssna när hon säger att hon vill vara med sin pappa? För att inte tala om övrig släkt - och sin bror för guds skull!?  Som Anette säger, skicka det här till advokatsamfundet! Så fort de drakar du kämpar mot gör något som strider mot vad det än må vara - eller det är ju lagarna de bryter mot gång efter annan - så in med det, alltihop!  Jag vet att du kämpar som en gnu, jag vet att du mår skit men du har många bakom din rygg, Jocke, och du vet var vi finns om du behöver prata!  Ta hand om dig!! Och ge kissemissen en puss på nosen från mig!

  2009-09-30 | 10:14:08
  Bloggadress: http://www.metrobloggen.se/piggen
 • Daddy säger:

  har också reflekterat över det där med att socialtjänsten skall utreda sig själva. Undrar om det kommer att bli en helt objektiv utredning. Jag tror inte socialtjänsten där vet hur man gör såna. Men å andra sidan undrar jag hur dom skall kunna slingra sig ur detta. Jag har även som sagt skickat in en mycket innehållsrik komplettering.  Nu till något annat.  För något år sedan träffade jag på ett Pappa-Barn seminariun i Nyköping en ny medlem som var från Kristianstad. Jag har för mig att han heter kristian, men jag kan ha fel. Jag, Christer Cuñat och några till var ute och åt efter seminariet. Denne kristian var vid denna tidpunkt en "gröning" som precis höll på att försöka förstå hur han blev behandlad. Jag minns att jag tänkte vilken lång och jobbig väg han hade framför sig.  Denne kille ville kämpa, det märkte man i alla fall, men jag har träffat många som vill, men det är färre som orkar. Men denne Kristian har verkligen satt "pengarna där munnen sitter".  Pappa-Barn Kristianstad är ett föredöme för Pappa-Barn föreningar överallt. Alla som funderar på att starta upp en lokalgrupp borde åka en sväng dit för att ta del av hur dom arbetar. En bra organisation, alla gör det dom är bra på, och saker händer. Därför att man jobbar med varandra och inte mot varandra.  Den ledsna och förvirrade kille som jag träffade i Nyköping har nu t o m hållit föredrag i riksdagen. Här är adressen till deras hemsida. http://www.pappa-barn-kristianstad.se/  Dom skall den 20 November anordna en gala i Kristianstad för att uppmärksamma barnkonventionens födelsedag. 20 år sedan i år som Göran Persson skrev under den, med ett varggrin. Så ser det i alla fall ut för mig då jag ser bilden.  Jag och Christer är inbjudna att spela och man kommer även att ha ett fackeltåg om jag är rätt underättad. Alla ni som bor hyggligt nära borde sluta upp. Det kommer att komma politiker ända från Stockholm. Hur ofta får vi chansen att tala med dom?  Det kommer att komma ut mer information om denna happening längre fram.

  2009-09-30 | 11:12:18
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Rospiggen säger:

  Men ååååh!! Fasen också att jag inte bor närmare! Hade ju varit alldeles ypperligt att få vara med där ju.

  2009-09-30 | 16:04:00
  Bloggadress: http://www.metrobloggen.se/piggen
 • Rospiggen säger:

  Nu har även jag nominerat dig till Svenska hjältar =)

  2009-09-30 | 17:52:04
  Bloggadress: http://www.metrobloggen.se/piggen
 • L.P säger:

  Bra jocke,att du går ut med den infon du har ang.Pappa-barn kristianstad,jag kommer vara där =),och förhoppningsvis även Pappa-barn syd.  Förhoppningsvis kommer vi bli många som kommer!  Mvh  //L.P  www.pappa-barn.se  För barns rättigheter till båda sina föräldrar.

  2009-09-30 | 21:41:45
 • Afrodite säger:

  Vi kommer att försöka komma till Kristianstad.  Åhhh, äntligen någon som tänker som jag kring brottsmål - ÄNTLIGEN!  Ditt samtal med Sara Ottosson ger mig gåshud.

  Skall denna icke pålästa och sannerligen nervösa samt fega människa verkligen företräda din dotter.

  Tycker mamman inte att dottern är mer värd än så!!  Är det bara jag som tycker att Herr Åberg är fullständigt nonchalant?

  Först så verkar han helt tagen i morgonrocken.

  Sedan kan han inte samla sig.

  När han frågar om du har vårdnad och du säger att du förlorat den så får han plösligt tag på lite syre och blir mer myndig i rösten.

  När du nämner att du spelat in samtal får han jättebråttom i väg och har plötsligt absolut inte tid med dig mer.  SKAMLIGT att ens dessa människor skall vara involverade om din dotters liv.  Har hon inte fått sin beskärda del av inkompetenta människor i sitt liv snart.  Jag skulle vilja känna mig lite road över att mamman lyckats med det smått fantastiska att få tag i dessa människor dvs att de inte verkar besitta proffesionell kunskap, men jag kan inte.

  De skall ju för fasen föra din dotters talan och skall se till hennes bästa, men är tydligen så lätta att utmanövreras av mamman.  Om du mamma till Daddys barn läser det jag skriver så tro inte för en sekund att du gör något bra för dottern.

  Jag skulle rekomendera dig att se dig om i världen lite så förstår du att du inte är världens mittpunkt och att jorden inte snurrar för din skull.  Har du någon aning om hur många som blir utsatta för det du utsätter dottern för som vänder ryggen till den föräldern som aktivt går in för att baktala den andra föräldern?  Vet du att varje gång du pratar skit om flickans pappa så kränker du flickan?  Förstår du inte att det du gör inte är kärlek utan du utnyttjar ett barn som är i beroendeställning till dig?  Hur kan du, mamma till Daddys lilla tjej?  Jag kommer också att nominera dig Daddy.  2009-09-30 | 21:46:53
 • Mikael Karlsson säger:

  Afrodite: Herr Åberg hade bråttom innan dess med, Han sa redan innan Jocke talade om att han dokumenterade alla samtal att han skulle iväg. Försvarar dem inte men spring nu inte i väg själva och börja ryktesstuket "en smäll blev 30 smällar".

  2009-09-30 | 22:25:28
  Bloggadress: http://vardnads-umgangeslagar.se
 • Afrodite säger:

  Okej Mikael, jag missade det - inte min mening att sprida rykten.

  Det har vi nog av som det är.

  Mitt misstag.

  2009-09-30 | 22:28:00
 • Daddy säger:

  Tusen tack Afrodite.

  Det här börjar bli lite intressant. Nu är det 4 som har nominerat mig, undrar hur många som krävs för att Expressen skall ta med mig i sin reportageserie =)  Undrar om 100 skulle räcka =)  Men även om en artikel i Expressen skulle ge värdefullt medieutrymme så är det viktigaste ändå att ni ger mig denna hedersbetygelse. Det känns fantastiskt att bli utnämnd till svensk hjälte, oavsett om det är på min blogg eller i Expressen.  Jag håller på med en artikel som egentligen är ett skolarbete, men om den blir så bra som jag hoppas skall jag även försöka sälja den till några tidningar. Vi får se om det går. Skall skicka den till Ingrid först för en professionell bedömning.  Om det förresten är någon av er som läser detta och själva har, eller vet någon som har försökt att anmäla sitt fall till JÄMO, eller DO som det numera heter skulle jag vilja ha kontakt med er.  Det är bråttom, gärna helst under morgondagen.

  Ni når mig på daddysblogg@gmail.com

  Skriv ert telefonnummer så ringer jag upp.

  2009-09-30 | 22:31:36
  Bloggadress: http://daddys.blogg
 • L.P säger:

  Ta er en kik på denna länk,där finns det en debatt som kan engagera er alla en smula.  http://www.unnidrougge.com/2009/09/14/jourkvinnor-kommungubbar/#comment-7900  Hälsningar  //L.P  www.pappa-barn.se  För barns rättigheter till båda sina föräldrar.

  2009-10-01 | 01:39:23
 • Afrodite säger:

  Nu är du nominerad även av mig :)

  2009-10-01 | 08:50:09
 • Anders säger:

  Skulle gärna velat nominera Joakim till Sveriges hjältar. Vill börja med att detta är inte min tro eller något jag påstår, men de flesta som läser här känner ju faktiskt inte Joakim och vet inte alls vem han är. håller definitivt med att det är fördjälvligt att detta har behandlat som det gjort, för(som sagt påstår eller tro inte själv detta) vad vet vi om huruvida alla dessa påståenden från mamma/mormor är sanna eller ej sanna. Nej det vet troligen endast en ytterst liten majoritet, och nej inte heller socialtjänst, advokater eller domare har någon som helst aning om vad som är sant elelr inte sant, och det är därför riktigt beklämmande att de inte på ett proffisionellt sätt kan bedömma påstående, händelser och fakta utifrån ett ojektivt perspektiv. För även om alla påståenden(säger återigen inte att det är så eller tror detta), så har ALLA rätt till en objektiv bedömning, så verkar det ju inte vara i detta fallet.  Eftersom jag tyvärr har egna erfarenheter av samma slag, om än långt mindre grad, så stödjer jag Joakim och hans dotters rätt till båda sina föräldrar, och hoppas innerligt att om Joakim får vårdnaden verkar för att dotterna skall träffa sin mamma och mormor, möjligen då under övervakning för att inte riskera något  // Anders

  2009-10-01 | 17:01:54
  Bloggadress: http://blogg.aftonbladet.se/aceeo/
 • Afrodite säger:

  I kväll är din "favorit tant" med på tv Daddy.

  Kl 19.30 så flyttar berg in hos Gudrun Schyman.

  2009-10-01 | 19:19:41
 • Daddy säger:

  Tack för varningen. Tänk om jag hade råkat slå på den kanalen. Då hade jag nog inte ens haft kvar min gamla "tjock TV" nu. Den hade kanske legat ute på komposthögen...  Anders. Många av dom som skriver här och har nominerat mig känner mig personligen. Men inte alla. istället har dom bildat sig en uppfattning av min karaktär genom det jag har skrivit här på bloggen sedan i Oktober i fjol.  Jag själv tycker man kan lära känna en människa väldigt bra genom att skriva fram och tillbaka under en längre tid. Så jag hoppas och tror att dom som nominerat mig gör det utan minsta tvivel om att jag för en rättmätig kamp och att jag gjort det i snart 4 år, närmare dygnet runt.  Men för dom som inte följt bloggen under en längre tid blir det naturligtvis svårare att bilda sig en uppfattning på en gång.  Tusen miljoner tack allihop som gör detta för mig. Det känns nästan som en halv upprättelse. Nu får vi se på Måndag om jag kan få även den andra halvan. Jag håller er underrättade.

  2009-10-01 | 20:25:57
  Bloggadress: http://daddys.blogg.se/
 • Mikael Karlsson säger:

  -jag skulle också vilja nominera dig jocke men jag hittade inte vart man gjorde det... så det sket sig för mig.. kanske nån har direktlänken till nomineringsgrejjen...

  2009-10-01 | 20:41:27
  Bloggadress: http://vardnads-umgangeslagar.se

Kommentera inlägget här: